Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  8 9 10 11 12 13 14 15 16   další » ... 198
, taddwily thirza odpovědět

taddwily c2936d4fca https://sway.office.com/k3EfE4D7tNQoiOkQ
https://sway.office.com/vUv6UVoE1eHhcxHz
https://sway.office.com/nFMwdOhxCVGBrEJq
https://sway.office.com/WllE6hvjBgQivWXo
https://sway.office.com/0HyEk5h0D0bjElff
https://sway.office.com/76QYLG0ifilHaOeg
https://sway.office.com/iA9nBSpIMWOIWvuz
https://sway.office.com/uDUBmCJ0KC9Om4Bt
https://sway.office.com/Zi7pE1IAxwO3vRkc
https://sway.office.com/exshFOfAUq3bmX4T
www.meiyuebaby.com/plus/guestbook.php

, kalavyg vyberte odpovědět

kalavyg c2936d4fca https://sway.office.com/JCsRl0Z0F1GuxZ61
https://sway.office.com/stLcKbif7tg2TD84
https://sway.office.com/lPIiOFDKBefDV1BD
https://sway.office.com/9Kfr7tNfGlu5eYll
https://sway.office.com/EJIbYflCiNHfoaAe
https://sway.office.com/bGCGvlJ1uaHHH2BX
https://sway.office.com/EnUoKBCXBoanOHpY
https://sway.office.com/eaS16qbmtJPvvShW
https://sway.office.com/00zjS8QJB0a6RgtQ
https://sway.office.com/C4PBKRABd4F1KwgH
https://fusen.ocnk.net/bbs

, philwylo yannica odpovědět

philwylo c2936d4fca https://sway.office.com/BG4CRMOGWJCmIkL3
https://sway.office.com/FU4OawzanOBfx751
https://sway.office.com/4YgsyWfPIIYpgvNI
https://sway.office.com/zp5s3PKNQMyMNmY4
https://sway.office.com/UDDFuzB6zZMqJ95o
https://sway.office.com/ZM4t68C46itftru5
https://sway.office.com/3eMynJDBGWuMMwD1
https://sway.office.com/Ugj8ywP8aPdCqVRd
https://sway.office.com/3PdkPg62pfVFUTFc
https://sway.office.com/vungYOg66d0q4U5o
https://www.lavozdelriotarqui.com/index.php/c...

, elibeli saunder odpovědět

elibeli c2936d4fca https://sway.office.com/IkquUGa3D23GsSqP
https://sway.office.com/kD1emAKcX50Ys51C
https://sway.office.com/GstcG2pzHEWqmJpH
https://sway.office.com/iSIHf9P5ZSQWogGt
https://sway.office.com/Hr4Els810qZ8qhWA
https://sway.office.com/IrDdYVDFiC2qdmps
https://sway.office.com/r2S6Aa8zcYedIIDj
https://sway.office.com/TYHltDidSefExkvO
https://sway.office.com/BbK4RFIE5XE7aQ19
https://sway.office.com/c2RODG9KGD2rczcx
abortion.co.il/index.php/component/k2/item/26...

, jaegua sahsha odpovědět

jaegua c2936d4fca https://sway.office.com/AsCg2XjgEIJrqLUk
https://sway.office.com/OuwWbfKFEPyj9quV
https://sway.office.com/88QGARvj1rYBiCGc
https://sway.office.com/dCkiEWPBBKLxbt9V
https://sway.office.com/Vy49AONIxUzyiwi4
https://sway.office.com/gcdPGEfwiLU0OjPW
https://sway.office.com/4jAP9SyTsH5KDkbH
https://sway.office.com/NxSbe80ke4wAjcoR
https://sway.office.com/VpbXwkMz8Evh1tqU
https://sway.office.com/lyzZDDfVSgeE4yRN
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, shijana noadia odpovědět

shijana c2936d4fca https://sway.office.com/HK7n2LVHoUySxLl9
https://sway.office.com/PkbxtwhiXTYVIJK7
https://sway.office.com/dr1lTGtmUilHZKdN
https://sway.office.com/wGkJNubhX6A1jEjp
https://sway.office.com/Rab8O2nbGhtaYiYw
https://sway.office.com/rzGLBXxD0ZOupEkV
https://sway.office.com/WikGTVgb0KkeUBI2
https://sway.office.com/tDmOfHZy65NRZJJN
https://sway.office.com/hgCHpTY0YL20Gwgu
https://sway.office.com/lu8ZCrbDBnZ89XZF
przytulanki24.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=52...

, meireni yeirah odpovědět

meireni c2936d4fca https://sway.office.com/By7YOqxN1CZh3HrT
https://sway.office.com/GG8AzPGWPqkirNZr
https://sway.office.com/3UfmEYRoeaG8lO0k
https://sway.office.com/2eoMTUEmNRMpSChx
https://sway.office.com/tAA6CwxvlsWKMwS6
https://sway.office.com/ey319GcghlBoKBiX
https://sway.office.com/untKY8UFDBzSta1D
https://sway.office.com/rFs1Ec9HKU210CJ3
https://sway.office.com/MnCqAl8M7gfRPx8h
https://sway.office.com/E3xeOv9rvRa8FviA
https://mia.world/dispmehllongcon

, maindemi vilhelmina odpovědět

maindemi c2936d4fca https://sway.office.com/jNoFUPXqnU23xKH4
https://sway.office.com/aBNprW4CY90hEDZu
https://sway.office.com/VVvkBN4iw3CvrMg6
https://sway.office.com/mFgSLiDROgvMtfOR
https://sway.office.com/rkDtT57IAHS3um8V
https://sway.office.com/w4yXM3AwxlCCJLge
https://sway.office.com/MYCe2oEFs8Bj1uJr
https://sway.office.com/L2u7m3wADl5ngCIZ
https://sway.office.com/LLDinZczGbG83LIN
https://sway.office.com/5N1wREODokghgD3b
https://grand-voyage.jimdofree.com/%D0%B3%D0%...

, janwan genevera odpovědět

janwan c2936d4fca https://sway.office.com/RaMSUV08TB9RYjOQ
https://sway.office.com/f1pOAxAwasjPdnPX
https://sway.office.com/FCV13u6eFAVO7sCF
https://sway.office.com/4lx7k2khHH5Xd61v
https://sway.office.com/j01KQq2C1DEztj2r
https://sway.office.com/BfCHmBDxx5hCZsdE
https://sway.office.com/n5vx4F6YB4yJnTs7
https://sway.office.com/t5klflhCIkxuR0LH
https://sway.office.com/xMlbuHzg3hfH9kYU
https://sway.office.com/lApX6gjoXFUBbzsn
davidlupo.com/guestbook/

, byabeyg taleebyn odpovědět

byabeyg c2936d4fca https://sway.office.com/LzAjFEVfCvCZI6dS
https://sway.office.com/fw5HLCjNMWwD1RjB
https://sway.office.com/AM20bM64aGBmQ1Up
https://sway.office.com/PynP7bPkmo2rYDar
https://sway.office.com/4Me9qxlDEUYIO6xv
https://sway.office.com/g9sw1lOUK0M66hFh
https://sway.office.com/BvXiOAtSuIyYAprv
https://sway.office.com/tkwa2YoRqWXSnDaf
https://sway.office.com/52Gq3xxYtLhZ1ojq
https://sway.office.com/wZoP8FGz52QJhbDg
https://www.gmiel.de/g%C3%A4stebuch/

, vynqui shayleah odpovědět

vynqui c2936d4fca https://sway.office.com/OAGoMa7futiBRHnB
https://sway.office.com/0JUCrgWJSscEDR7I
https://sway.office.com/oMdSCBscq3W7TaGK
https://sway.office.com/9uzl6qmAMCcAuXCr
https://sway.office.com/8Ev1fxCwy7gFk2Mq
https://sway.office.com/8ZwHPc5kBfCUDPo4
https://sway.office.com/juATm2HScHCgfVtO
https://sway.office.com/Y1ijsXmZ0k5F4aTN
https://sway.office.com/qM9T2YmLxwCvm0uC
https://sway.office.com/1RV24xiHu7aTHKEy
https://lochoang.jimdofree.com/my-fellow-coll...

, derema ellitia odpovědět

derema c2936d4fca https://sway.office.com/dYzCNOpLgAQuSBW6
https://sway.office.com/IqaG3pddRAdCFDcb
https://sway.office.com/JBWKvymu09Xmipzu
https://sway.office.com/1y0kY7qmzBGBm6bd
https://sway.office.com/Se2cNZlkJWmQWSpA
https://sway.office.com/AjDm3AGxNF8YkRTo
https://sway.office.com/r8Q2kg9ss7mECQ3V
https://sway.office.com/YqtCJ32iPvpoq3Od
https://sway.office.com/vzWbyO0z4bKsDWWL
https://sway.office.com/oDd64gk8uuSZVPGK
jamoneselpelayo.es/smartblog/4_.html

, aheeigh alyshia odpovědět

aheeigh c2936d4fca https://sway.office.com/G8lDYErJCF7J7i7s
https://sway.office.com/H9pUOcjYfvICHZUj
https://sway.office.com/QJtRfGbj6gO6qpF5
https://sway.office.com/3fULSXqJOyZoQc28
https://sway.office.com/cnHjlqoAiGVwV5dK
https://sway.office.com/Hgf7KBENlc1Z9vF3
https://sway.office.com/s4R1AaM13oqLWC4m
https://sway.office.com/j8QHsNpsSHnQqCiA
https://sway.office.com/FElZmSQq53kxgCkI
https://sway.office.com/SnQHLcLQBtucjLCM
www.zy-xcx.cn/plus/guestbook.php

, delaste gittel odpovědět

delaste c2936d4fca https://sway.office.com/2dNE2BEBifT7sHM7
https://sway.office.com/jEYR2gBeaNJTNtAE
https://sway.office.com/9yItDxmGZFiz5dRX
https://sway.office.com/Hq2oxUBDVF8arZCB
https://sway.office.com/kN3sQ10GDURueToQ
https://sway.office.com/bt8VDJ2nDbvNITXe
https://sway.office.com/u6B2Dfiu3HwU7hD0
https://sway.office.com/XKit1YAlcR93LFMJ
https://sway.office.com/zhBvBzZUpPYxNvEB
https://sway.office.com/uCqi68ZGFHJ7JUNP
waurusi.sblo.jp/article/148130266.html

, elezak janeatte odpovědět

elezak c2936d4fca https://sway.office.com/55VULnDI0NrqqEGG
https://sway.office.com/g9hPTDLgMAbQOMie
https://sway.office.com/szq58UxAcqI8li3e
https://sway.office.com/eyr7M2Q45SnJZko7
https://sway.office.com/WiHiYbbIJ6ssXUIg
https://sway.office.com/E9KRp8BgtTmXPKtL
https://sway.office.com/F85utSfW8o8188Bs
https://sway.office.com/fuDDx2PpMiItxBXF
https://sway.office.com/8DAvZ5EA54FsbbyJ
https://sway.office.com/xpCDSP5UO5qgDk2V
https://www.maido-diy-shop.jp/bbs

, wheasun palmela odpovědět

wheasun c2936d4fca https://sway.office.com/iTJp2w7H3zgG7EYW
https://sway.office.com/zAyEqA4gEQiY6Tf9
https://sway.office.com/EjvxJfFBzS37XHGW
https://sway.office.com/5n45Egoxot1TdGCZ
https://sway.office.com/8b5mcuWkKJALYhiV
https://sway.office.com/F3R2sT5yGd9iIeZ0
https://sway.office.com/IDSveWnkMjJqRcJs
https://sway.office.com/7Oohuq99n8AWA7Ke
https://sway.office.com/MF7xcGPFNXfHimnZ
https://sway.office.com/1Rp4wwRDKlHLJtA9
https://loishatbock.jimdofree.com/forum/

, torban avrylah odpovědět

torban c2936d4fca https://sway.office.com/1pWhb1o31ZueFpby
https://sway.office.com/N6s1zukn75RN9AGa
https://sway.office.com/Ju9W0EEHORatyB6L
https://sway.office.com/2qFCpBosSiCpnsYr
https://sway.office.com/HKLaWCyP4NarclHo
https://sway.office.com/eCctD8ywnek5fQXP
https://sway.office.com/AzY0vdyKFTJjDDhj
https://sway.office.com/uotJUJGErzpZpAlL
https://sway.office.com/RSO1mYatC3muqMKV
https://sway.office.com/0QMwhUcINotd6K0p
fmotsu-ceo.sblo.jp/article/187875566.html

, diahai alicia odpovědět

diahai c2936d4fca https://sway.office.com/KA2wYJO51Wb2z9uJ
https://sway.office.com/vi54ctQNEq04Czv2
https://sway.office.com/5TuItMtckFKh97o0
https://sway.office.com/zFwPYCv298hqc0ef
https://sway.office.com/bRRh989HHvnUBxHR
https://sway.office.com/agFM6B7CGhia079W
https://sway.office.com/w4VJWzh1IjvJVzF2
https://sway.office.com/ogt0ylwl0qTuBZKM
https://sway.office.com/IPy4d4nnCNkkH4H8
https://sway.office.com/8UapGjSsF8u90TM9
https://www.birmingham.ac.uk/research/perspec...

, tansaha ellytah odpovědět

tansaha c2936d4fca https://sway.office.com/6qs8X3v4R7kLEG1d
https://sway.office.com/nglu9KvssYbdhc9r
https://sway.office.com/Xot1G9ckJYyQ6cix
https://sway.office.com/UCSFbTZ3p0onMjSO
https://sway.office.com/Jp0CUtl22xq0j98G
https://sway.office.com/KmqiVT7lsWsM5w16
https://sway.office.com/QMJYIfLdEo1s0RFF
https://sway.office.com/HNWkL8DDDmpBuIcY
https://sway.office.com/5NIo4D4HaRFN7gzB
https://sway.office.com/rO5w1fHaUfOQGD1K
www.hblyg.com/plus/guestbook.php

, respfaio natayne odpovědět

respfaio c2936d4fca https://sway.office.com/57hWCLmTisn4I82U
https://sway.office.com/8vSJZW50uNE5mgki
https://sway.office.com/4e8XFRANb3Q5PrXm
https://sway.office.com/DAapCpGPk01UR2VA
https://sway.office.com/aLAQ3tGa2Kp8VD9l
https://sway.office.com/zLushMxyURR4zW0o
https://sway.office.com/K7XHFCpIzmvdam63
https://sway.office.com/FQv3NsNoxgSL5rFL
https://sway.office.com/9I5WrOsFAzejiMDg
https://sway.office.com/JT06RP4l2zio3i7i
www.malchuty.org/component/kide/-


Strana:  1 ... « předchozí  8 9 10 11 12 13 14 15 16   další » ... 198