Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  9 10 11 12 13 14 15 16 17   další » ... 198
, ingwan haldana odpovědět

ingwan c2936d4fca https://sway.office.com/HEAxHV8hv48L6S9H
https://sway.office.com/r5haUWeMnlz1lbMy
https://sway.office.com/91YcOJtQne14af8r
https://sway.office.com/AwiUsTDaGt5UGCc3
https://sway.office.com/lBelzMrR16t1t6V1
https://sway.office.com/VDCLfZdct2YbTqnr
https://sway.office.com/uhC8ab8g7Q83jwrj
https://sway.office.com/CEdzCRY9TJRYACNi
https://sway.office.com/DXFlyZxCgRpMDBB1
https://sway.office.com/RsSdt9PtFWh6cOHY
aurorapink.sakura.ne.jp/yybbs/yybbs.cgi

, einhbern heckter odpovědět

einhbern c2936d4fca https://sway.office.com/ofSnfkivVkbjgLUE
https://sway.office.com/l0zmNxaBhTarNtr8
https://sway.office.com/xQM23QpTitStvnr9
https://sway.office.com/8RMTvW92EQIvAbmq
https://sway.office.com/mrcV3SpvNIhm7WF7
https://sway.office.com/HtErKYPCf8gtOk62
https://sway.office.com/Dp7EspZOrm8tKpvA
https://sway.office.com/ER7fL4RPs2rqI6BQ
https://sway.office.com/EF4gIWimnx8SH0uo
https://sway.office.com/oC74w2HnTe3mlk11
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, olatvany radnore odpovědět

olatvany c2936d4fca https://sway.office.com/m0j7iXdGGNHYA1QG
https://sway.office.com/0iP7JUiBB1NbKSsG
https://sway.office.com/gd5EDf9e3mH8hb3S
https://sway.office.com/b6WeX6yDIUZW4mnT
https://sway.office.com/Dqd4hLU4ucIONdaA
https://sway.office.com/7sDWlxA7OVLfCmhi
https://sway.office.com/OLUGRMuCFCW5WkbC
https://sway.office.com/wH9CAIixl2tfWfKw
https://sway.office.com/ISChB7sRCAp8QTgQ
https://sway.office.com/EEqUClOwwLE1SVSB
https://www.avvocatostefaniatoninato.it/index...

, maimanv dashiki odpovědět

maimanv c2936d4fca https://sway.office.com/kSs1hnhVxqmW1M96
https://sway.office.com/bKftNEIgGEqTu8Et
https://sway.office.com/ztwfMy489eOgycyL
https://sway.office.com/i5sxNAg4gNQIVPHI
https://sway.office.com/wjyxkBSjkzAy7Tby
https://sway.office.com/tm8dAkyFM9TaJHoh
https://sway.office.com/9CjwWnquFiycj5ny
https://sway.office.com/NNGD9Xtqmsxnh5rj
https://sway.office.com/1BQPdxxEtvJMBGOM
https://sway.office.com/DZC9C5PV0AdqCNv2
https://www.audioreferencedirect.com/bbs

, jairen wonytta odpovědět

jairen c2936d4fca https://sway.office.com/1YdUF4FlCNEtZTc4
https://sway.office.com/yEW3AJB3faynlPxI
https://sway.office.com/L1HfvDkvJE5XHGCC
https://sway.office.com/kvx5AbkqJohQZ1Bz
https://sway.office.com/wS2EVmwEU3bJeuoT
https://sway.office.com/hMycelhB9Aj2oLPA
https://sway.office.com/1ynmfnmxXcUk7uzk
https://sway.office.com/oAX0bj5hLHHVJ7lQ
https://sway.office.com/3Q4OsG1gfF372hgc
https://sway.office.com/joMKL7kHLcHkLobY
https://www.pasteleriaalvarez.com/en/module/s...

, dargre seannon odpovědět

dargre c2936d4fca https://sway.office.com/cZUujAYt8uyItfvS
https://sway.office.com/HuNn6REPv1GDJr0A
https://sway.office.com/TKHfoWR5OAuJPXBd
https://sway.office.com/OMAW7YHEWM8bpjAM
https://sway.office.com/hAXi0DKYc4tSojiw
https://sway.office.com/sdtlBh943jCYc254
https://sway.office.com/BEvkALaQND5O55us
https://sway.office.com/nndHsCvL0zagcCBz
https://sway.office.com/vrnEfQwxzgbRD5Ea
https://sway.office.com/473Q22CE22eQpOe7
kanongigue.sblo.jp/article/187347851.html

, bracai patwyn odpovědět

bracai c2936d4fca https://sway.office.com/gZbWlCYYVCSE4iQk
https://sway.office.com/qyIp1xCqWJhd0UOP
https://sway.office.com/8ajWlduxQpJwroLF
https://sway.office.com/qF4D8m25gXDG4rXP
https://sway.office.com/QKsCwiJkm0sbpTH9
https://sway.office.com/GIgXIFWm99jzHdcU
https://sway.office.com/KfkfUukENSjvnBty
https://sway.office.com/PyYMFHncstpn4TyQ
https://sway.office.com/0nzEYFpqN5XWJYUb
https://sway.office.com/ioyXjuDuiciYjOuk
https://mail.fabiopedro.pt/oracle/index.php?s...

, ionkay webbleah odpovědět

ionkay c2936d4fca https://sway.office.com/vAhXQJXVddcCgfB3
https://sway.office.com/8QA1QL47tLp0snEC
https://sway.office.com/D0cGze5tOH5YdilF
https://sway.office.com/G8W7FflQG80GA6EC
https://sway.office.com/H0IYpt4ItadMN7rU
https://sway.office.com/iTp6hSfrONmqMTkY
https://sway.office.com/BPxh5SbH7WIBWvqc
https://sway.office.com/DR3X2QWYum05Y0eV
https://sway.office.com/gzmPJ2DADTxQ6wOj
https://sway.office.com/i64C1WmVbYn91ddp
https://www.oracle.fabiopedro.pt/index.php?si...

, vanyani kashim odpovědět

vanyani c2936d4fca https://sway.office.com/551ogxnVy3fR6NVj
https://sway.office.com/uCaz2mckdYU0JLEZ
https://sway.office.com/S3T886t2x7cAzBLH
https://sway.office.com/d1Glv1qRE2dcxFvr
https://sway.office.com/eobN1bOpwItppAHm
https://sway.office.com/AxHiCIyD4czr2aFq
https://sway.office.com/KVVzIHeGcesCuANl
https://sway.office.com/0ajijfVe0AAlc3Tk
https://sway.office.com/aAcljFVomVGQ6YWM
https://sway.office.com/E2T8cE8UxUfJkbLF
https://www.pictya.de/g%C3%A4stebuch/

, breell gardyn odpovědět

breell c2936d4fca https://sway.office.com/68uMfFUVbOx2feTE
https://sway.office.com/zkypAzsMhVAqZrUv
https://sway.office.com/CXfBoQ1NsiQ7LjpR
https://sway.office.com/iGp3e1HG2m0SgAGE
https://sway.office.com/AJwKo6ltpVLDCQGP
https://sway.office.com/dRYCeet6XgIWzR3U
https://sway.office.com/l2p8t1O9pGx8Q5Sl
https://sway.office.com/BYtTwif0vvZNZTDt
https://sway.office.com/CHeb7P7ylCogMZxj
https://sway.office.com/IcPEMOaLhCQemEZ6
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, ronlzeb cheudler odpovědět

ronlzeb c2936d4fca https://sway.office.com/VmeBbU1bOPsU09dJ
https://sway.office.com/qEzvcGYBZ6ppQNYH
https://sway.office.com/h3pqdozD1VTkm1xV
https://sway.office.com/U210QSBlrcGwrJO0
https://sway.office.com/XNZLWFjXeL9Uwkf7
https://sway.office.com/7wOKKXEtV7ZapCCX
https://sway.office.com/gKUohKjNF0RNP4R8
https://sway.office.com/egcYSF0GlaTFlbyy
https://sway.office.com/hR3tb9M7OnvAo719
https://sway.office.com/dtOmOSyrRnIhiCEE
en.kingdek.com/plus/guestbook.php

, gletad eugenia odpovědět

gletad c2936d4fca https://sway.office.com/sVsdRMAPBG1XYirB
https://sway.office.com/Bk1rfUGSchwUHyqq
https://sway.office.com/rFtEeeC2UmY6XDhD
https://sway.office.com/OC6yf6IT0FARCxaR
https://sway.office.com/7pXPjcESkAQJF59F
https://sway.office.com/2WtouCXWiYE1Keiv
https://sway.office.com/2Q4k2adbhfDznsol
https://sway.office.com/UrQGX9Qqhlhhi2LW
https://sway.office.com/q4wrLuY2CS54TMcm
https://sway.office.com/3NBjrkP1jQ424VOZ
odbory.jamu.cz/index.php?a=zpravy/benefitni-p...

, veaslan leecah odpovědět

veaslan c2936d4fca https://sway.office.com/g2jHc2RlO2AHeutG
https://sway.office.com/ywoVWq5azVtudJc3
https://sway.office.com/3483gMMTkAjAZdF7
https://sway.office.com/WehqGg29taCKkpsB
https://sway.office.com/SBOXnbXLwo33MBby
https://sway.office.com/Obg8aBDFbH5TYx4c
https://sway.office.com/Hmfcmdcc5CFhkEWo
https://sway.office.com/c3KyplsU3J05z3L9
https://sway.office.com/YQqBi5GcU0aPg8VO
https://sway.office.com/HCm722s2sKWwJXYO
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4281&a...

, tabnico nellwynn odpovědět

tabnico c2936d4fca https://sway.office.com/vvMSKnMUiZHBs7Ak
https://sway.office.com/mDu7ektbec2kk8PN
https://sway.office.com/JvGZ4dc07z9AFuqD
https://sway.office.com/3jTvEp8AyS53H97Q
https://sway.office.com/LKszyEAcnXSvxd65
https://sway.office.com/szpMFYul7ocmGeL8
https://sway.office.com/dNtZEujO2dTHw9M2
https://sway.office.com/koRwOJFogPl3NtHV
https://sway.office.com/uRIcNjKuKzNGlXer
https://sway.office.com/03z3uno7chYTsmsN
www.eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/po...

, geredmu jaymey odpovědět

geredmu c2936d4fca https://sway.office.com/yTWoeDadWnYZDA4B
https://sway.office.com/0ZiHILRk5xVsTiL0
https://sway.office.com/T2uwEbJlWruGiAuL
https://sway.office.com/rbUe6CmflbdCl7o7
https://sway.office.com/FjyKMrNrxYjJJjz7
https://sway.office.com/dPhtXjVB82qDcHtS
https://sway.office.com/7TVxFQ7rV9RKufpb
https://sway.office.com/I5wOy2ww2swbNKEw
https://sway.office.com/XWvAGDdYJ7CNcgY2
https://sway.office.com/PZM4Swcwi2j3VsPg
https://www.17blg.com/message/message.php?lan...

, kribre wetherill odpovědět

kribre c2936d4fca https://sway.office.com/9e6lXdv7GtXx5NG0
https://sway.office.com/nfYMoCC9PpwjXngs
https://sway.office.com/sAFYJDCNBzxYnAkM
https://sway.office.com/lG8aT9RXHpVNF9to
https://sway.office.com/jhkJq1wGkxIkBdAF
https://sway.office.com/mC6kAY2mQVg8AEtk
https://sway.office.com/UuNqBHTpntkGLTSB
https://sway.office.com/eoEVApAQcOOeZx4S
https://sway.office.com/tbiI8IXzFnaMes5Q
https://sway.office.com/CPjQqTlHHwoPR1Gf
https://cosso.ocnk.net/bbs

, fabnan america odpovědět

fabnan c2936d4fca https://sway.office.com/G0suTAdgId10nBFJ
https://sway.office.com/CaJEApF67F0bfuiC
https://sway.office.com/7Ef6gNwuxF6QV8Mi
https://sway.office.com/Ia7V5CPsN5OfSbdr
https://sway.office.com/CheFchw02jSK6qa6
https://sway.office.com/fklprrrD4AUsPG4M
https://sway.office.com/K87l25PLm9mI5WIe
https://sway.office.com/GfFj5GQUT84vR4Ja
https://sway.office.com/FGH5w9VkqKDgDpfN
https://sway.office.com/iDQR2DnG2OUUqq5g
https://bisie.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, hamsha latika odpovědět

hamsha c2936d4fca https://sway.office.com/hXCOcvanXqpYEpN5
https://sway.office.com/9oaYVcHrMZ9Vv57Y
https://sway.office.com/lkRzDZ5pOCMDwyl9
https://sway.office.com/K6nKHu9aC5RCgqeS
https://sway.office.com/c4G2vlfqS5UnCK1H
https://sway.office.com/gSiRvYnSCyhDsB6O
https://sway.office.com/dUIU7jbzISDyKb4p
https://sway.office.com/lhtPU7eFYx6FTeKD
https://sway.office.com/Y7HCCNolhE9AWCYD
https://sway.office.com/9PnE80ITVCtOEk8v
korogaru.com/bbs/joyful.cgi

, taniwend salamon odpovědět

taniwend c2936d4fca https://sway.office.com/dqOkg99RatxXhkpy
https://sway.office.com/hi2I2DHdBfFRVTB2
https://sway.office.com/5No2SsC5DFbAGG3S
https://sway.office.com/5Z73BRduDzbFpG17
https://sway.office.com/HjRo36DUNmNbLcr4
https://sway.office.com/pnvBkF9yT7I9E7eO
https://sway.office.com/1W5TPAZCa6FFnoTD
https://sway.office.com/Wm5t5nI883zj5Mn4
https://sway.office.com/0IQtddmQOQaBrpAP
https://sway.office.com/BO80U0bcrGvSKslB
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, beapier narcysse odpovědět

beapier c2936d4fca https://sway.office.com/5eGZtEcAsTjFtaD3
https://sway.office.com/54ywxN08kT60k0wn
https://sway.office.com/wo1EjPryN7RJz0MU
https://sway.office.com/pFS5PgBSDCTUqN7Q
https://sway.office.com/DPreEfoLghnCqPuz
https://sway.office.com/CdNYyvyVwemipASS
https://sway.office.com/qqDOcxMZesRSErpI
https://sway.office.com/he7cDgVIQPsvLfX9
https://sway.office.com/nKrkccJZBPkVXBzi
https://sway.office.com/6T2EnzZKYwyJqzbh
www.atsv-schoenfeld.at/cms/index.php?option=c...


Strana:  1 ... « předchozí  9 10 11 12 13 14 15 16 17   další » ... 198