Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  12 13 14 15 16 17 18 19 20   další » ... 201
, breell gardyn odpovědět

breell c2936d4fca https://sway.office.com/68uMfFUVbOx2feTE
https://sway.office.com/zkypAzsMhVAqZrUv
https://sway.office.com/CXfBoQ1NsiQ7LjpR
https://sway.office.com/iGp3e1HG2m0SgAGE
https://sway.office.com/AJwKo6ltpVLDCQGP
https://sway.office.com/dRYCeet6XgIWzR3U
https://sway.office.com/l2p8t1O9pGx8Q5Sl
https://sway.office.com/BYtTwif0vvZNZTDt
https://sway.office.com/CHeb7P7ylCogMZxj
https://sway.office.com/IcPEMOaLhCQemEZ6
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, ronlzeb cheudler odpovědět

ronlzeb c2936d4fca https://sway.office.com/VmeBbU1bOPsU09dJ
https://sway.office.com/qEzvcGYBZ6ppQNYH
https://sway.office.com/h3pqdozD1VTkm1xV
https://sway.office.com/U210QSBlrcGwrJO0
https://sway.office.com/XNZLWFjXeL9Uwkf7
https://sway.office.com/7wOKKXEtV7ZapCCX
https://sway.office.com/gKUohKjNF0RNP4R8
https://sway.office.com/egcYSF0GlaTFlbyy
https://sway.office.com/hR3tb9M7OnvAo719
https://sway.office.com/dtOmOSyrRnIhiCEE
en.kingdek.com/plus/guestbook.php

, gletad eugenia odpovědět

gletad c2936d4fca https://sway.office.com/sVsdRMAPBG1XYirB
https://sway.office.com/Bk1rfUGSchwUHyqq
https://sway.office.com/rFtEeeC2UmY6XDhD
https://sway.office.com/OC6yf6IT0FARCxaR
https://sway.office.com/7pXPjcESkAQJF59F
https://sway.office.com/2WtouCXWiYE1Keiv
https://sway.office.com/2Q4k2adbhfDznsol
https://sway.office.com/UrQGX9Qqhlhhi2LW
https://sway.office.com/q4wrLuY2CS54TMcm
https://sway.office.com/3NBjrkP1jQ424VOZ
odbory.jamu.cz/index.php?a=zpravy/benefitni-p...

, veaslan leecah odpovědět

veaslan c2936d4fca https://sway.office.com/g2jHc2RlO2AHeutG
https://sway.office.com/ywoVWq5azVtudJc3
https://sway.office.com/3483gMMTkAjAZdF7
https://sway.office.com/WehqGg29taCKkpsB
https://sway.office.com/SBOXnbXLwo33MBby
https://sway.office.com/Obg8aBDFbH5TYx4c
https://sway.office.com/Hmfcmdcc5CFhkEWo
https://sway.office.com/c3KyplsU3J05z3L9
https://sway.office.com/YQqBi5GcU0aPg8VO
https://sway.office.com/HCm722s2sKWwJXYO
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4281&a...

, tabnico nellwynn odpovědět

tabnico c2936d4fca https://sway.office.com/vvMSKnMUiZHBs7Ak
https://sway.office.com/mDu7ektbec2kk8PN
https://sway.office.com/JvGZ4dc07z9AFuqD
https://sway.office.com/3jTvEp8AyS53H97Q
https://sway.office.com/LKszyEAcnXSvxd65
https://sway.office.com/szpMFYul7ocmGeL8
https://sway.office.com/dNtZEujO2dTHw9M2
https://sway.office.com/koRwOJFogPl3NtHV
https://sway.office.com/uRIcNjKuKzNGlXer
https://sway.office.com/03z3uno7chYTsmsN
www.eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/po...

, geredmu jaymey odpovědět

geredmu c2936d4fca https://sway.office.com/yTWoeDadWnYZDA4B
https://sway.office.com/0ZiHILRk5xVsTiL0
https://sway.office.com/T2uwEbJlWruGiAuL
https://sway.office.com/rbUe6CmflbdCl7o7
https://sway.office.com/FjyKMrNrxYjJJjz7
https://sway.office.com/dPhtXjVB82qDcHtS
https://sway.office.com/7TVxFQ7rV9RKufpb
https://sway.office.com/I5wOy2ww2swbNKEw
https://sway.office.com/XWvAGDdYJ7CNcgY2
https://sway.office.com/PZM4Swcwi2j3VsPg
https://www.17blg.com/message/message.php?lan...

, kribre wetherill odpovědět

kribre c2936d4fca https://sway.office.com/9e6lXdv7GtXx5NG0
https://sway.office.com/nfYMoCC9PpwjXngs
https://sway.office.com/sAFYJDCNBzxYnAkM
https://sway.office.com/lG8aT9RXHpVNF9to
https://sway.office.com/jhkJq1wGkxIkBdAF
https://sway.office.com/mC6kAY2mQVg8AEtk
https://sway.office.com/UuNqBHTpntkGLTSB
https://sway.office.com/eoEVApAQcOOeZx4S
https://sway.office.com/tbiI8IXzFnaMes5Q
https://sway.office.com/CPjQqTlHHwoPR1Gf
https://cosso.ocnk.net/bbs

, fabnan america odpovědět

fabnan c2936d4fca https://sway.office.com/G0suTAdgId10nBFJ
https://sway.office.com/CaJEApF67F0bfuiC
https://sway.office.com/7Ef6gNwuxF6QV8Mi
https://sway.office.com/Ia7V5CPsN5OfSbdr
https://sway.office.com/CheFchw02jSK6qa6
https://sway.office.com/fklprrrD4AUsPG4M
https://sway.office.com/K87l25PLm9mI5WIe
https://sway.office.com/GfFj5GQUT84vR4Ja
https://sway.office.com/FGH5w9VkqKDgDpfN
https://sway.office.com/iDQR2DnG2OUUqq5g
https://bisie.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, hamsha latika odpovědět

hamsha c2936d4fca https://sway.office.com/hXCOcvanXqpYEpN5
https://sway.office.com/9oaYVcHrMZ9Vv57Y
https://sway.office.com/lkRzDZ5pOCMDwyl9
https://sway.office.com/K6nKHu9aC5RCgqeS
https://sway.office.com/c4G2vlfqS5UnCK1H
https://sway.office.com/gSiRvYnSCyhDsB6O
https://sway.office.com/dUIU7jbzISDyKb4p
https://sway.office.com/lhtPU7eFYx6FTeKD
https://sway.office.com/Y7HCCNolhE9AWCYD
https://sway.office.com/9PnE80ITVCtOEk8v
korogaru.com/bbs/joyful.cgi

, taniwend salamon odpovědět

taniwend c2936d4fca https://sway.office.com/dqOkg99RatxXhkpy
https://sway.office.com/hi2I2DHdBfFRVTB2
https://sway.office.com/5No2SsC5DFbAGG3S
https://sway.office.com/5Z73BRduDzbFpG17
https://sway.office.com/HjRo36DUNmNbLcr4
https://sway.office.com/pnvBkF9yT7I9E7eO
https://sway.office.com/1W5TPAZCa6FFnoTD
https://sway.office.com/Wm5t5nI883zj5Mn4
https://sway.office.com/0IQtddmQOQaBrpAP
https://sway.office.com/BO80U0bcrGvSKslB
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, beapier narcysse odpovědět

beapier c2936d4fca https://sway.office.com/5eGZtEcAsTjFtaD3
https://sway.office.com/54ywxN08kT60k0wn
https://sway.office.com/wo1EjPryN7RJz0MU
https://sway.office.com/pFS5PgBSDCTUqN7Q
https://sway.office.com/DPreEfoLghnCqPuz
https://sway.office.com/CdNYyvyVwemipASS
https://sway.office.com/qqDOcxMZesRSErpI
https://sway.office.com/he7cDgVIQPsvLfX9
https://sway.office.com/nKrkccJZBPkVXBzi
https://sway.office.com/6T2EnzZKYwyJqzbh
www.atsv-schoenfeld.at/cms/index.php?option=c...

, marbla naples odpovědět

marbla c2936d4fca https://sway.office.com/d4jnP0nB7yCH1Jw8
https://sway.office.com/f5PfPpXGKr0MHbKX
https://sway.office.com/r4jvnGEtPPTjBma8
https://sway.office.com/lWMtC3YDVfFWM9lz
https://sway.office.com/no4GzHfoZwaZYt1k
https://sway.office.com/DAqgvIAYpHSJ0WVN
https://sway.office.com/rneBIuqczwJOv4pN
https://sway.office.com/B3FIIDyGpxcIAC43
https://sway.office.com/8DOUqiXyqkJ32dZz
https://sway.office.com/VlsIDNPbG2GkwI1C
www.bohuijijinhui.com/message/message.php?lan...

, godzach anastasia odpovědět

godzach c2936d4fca https://sway.office.com/ne5aZpfZSpFZXf5O
https://sway.office.com/vU5w9QYAtSmjikoG
https://sway.office.com/n3TTpICh0hOqI6XQ
https://sway.office.com/ZUpeMRCGMjWA1J3w
https://sway.office.com/VvFgKl2qcbhwN76z
https://sway.office.com/CsXPUsVa2x0Z0GO8
https://sway.office.com/6R74TYfALJepSvD3
https://sway.office.com/gGNhkQFXyuTyR612
https://sway.office.com/Okg7GFxDZZW97iup
https://sway.office.com/8TQOntCj1mvBhJBt
https://markfield-online.com/message/

, uriadea hamell odpovědět

uriadea c2936d4fca https://sway.office.com/9zh4wjJlbawhf6UA
https://sway.office.com/ItWoFtBlGXv6AD0R
https://sway.office.com/BvtHRzIF329KCmCN
https://sway.office.com/TCizpg3FYvaWxVze
https://sway.office.com/kaeIpdhIS0Kymk1L
https://sway.office.com/UHfRvWR48ZwxvoYp
https://sway.office.com/5EoF2i1kEbzJKRh6
https://sway.office.com/53OPRbmEX4m2v3J5
https://sway.office.com/jQYvkssnHCRAWeAp
https://sway.office.com/qAB69OtMD1ijWUzb
www.visudhidham.com/joomla/en/component/kide/

, chuccec cherita odpovědět

chuccec c2936d4fca https://sway.office.com/vVhLwtwg315DMDgB
https://sway.office.com/igSlFlqHWwjVXSlT
https://sway.office.com/Ecojj2zv57tfLeYB
https://sway.office.com/ltj9ai4ulzaEA0f8
https://sway.office.com/5AmGRIwTrOoP6iFy
https://sway.office.com/aDbCRamRFKV4DQAG
https://sway.office.com/iEBDbk30yyOocVf2
https://sway.office.com/ilhv0n7aGrbz4CD6
https://sway.office.com/Sr5mCKCTGYTPoiTe
https://sway.office.com/PzeIbFilr1Y4IemA
nishikawaryo.sblo.jp/article/38771465.html

, verkahl yoshiko odpovědět

verkahl c2936d4fca https://sway.office.com/qrURds6FHnVN2wCR
https://sway.office.com/4zxEsJAeHSqcoXwM
https://sway.office.com/865BSCELLCCvrRSq
https://sway.office.com/5K2kMhL7n6qIzIBy
https://sway.office.com/wafgwLRmcN2CDxBL
https://sway.office.com/oQME69PV7bsuAN1o
https://sway.office.com/VQjAFOHWnSI6LhYT
https://sway.office.com/bq9qpSX622CCkWnC
https://sway.office.com/piH5mYUulfE77YE5
https://sway.office.com/UE9XxFhWLFf7H4ib
www.szwinfun.com/message/message.php?lang=en

, peatnell catelini odpovědět

peatnell c2936d4fca https://sway.office.com/kugsaR9qk5OJ957z
https://sway.office.com/5RenNUlscamT3hAg
https://sway.office.com/hd9FgYidPjnbojsT
https://sway.office.com/lyJykzktRG05iSbw
https://sway.office.com/x4kx0E0VH6co3Tlb
https://sway.office.com/A9JRUgrlMfwHuwWB
https://sway.office.com/W8sPayb2yJ93Kw3N
https://sway.office.com/GCSziClc40gAXJ0O
https://sway.office.com/nnzvWBo3Klk2Bmsn
https://sway.office.com/kM9Q6wxBNRjKvjQt
https://ssupply.ocnk.net/bbs

, zedfry maridell odpovědět

zedfry c2936d4fca https://sway.office.com/bSSEEJPwsbGCkrBm
https://sway.office.com/1JUiBelVITtmqCoi
https://sway.office.com/YcgfvkEioAdCIUCT
https://sway.office.com/R4m9sV1eEBbqDDAo
https://sway.office.com/HEeF14HrADyvlC8p
https://sway.office.com/43WtowCTMzGrR7bx
https://sway.office.com/XZTrqpysi5WDLpN5
https://sway.office.com/RSSaov2PCPJWEkE6
https://sway.office.com/1A1AB9NAQ9KydLwd
https://sway.office.com/XwrY5wkBAhtOG1Jg
lastguitar.sblo.jp/article/178285917.html

, vignvoy christiaan odpovědět

vignvoy c2936d4fca https://sway.office.com/YkzicHRl5ZikXyBo
https://sway.office.com/oEG819WHGHDhTUxa
https://sway.office.com/PENR1uLYw0SACD7E
https://sway.office.com/uAqWEV2VNVbO5Rr6
https://sway.office.com/Cz7VPwU99UpGvA6M
https://sway.office.com/lcM2oR5ItHM10I9e
https://sway.office.com/6Jrd0RDtqR1ZFMGV
https://sway.office.com/ZMFHKSNGuC5NzCjI
https://sway.office.com/8pkJml8tYHAy0yMG
https://sway.office.com/IfHoYBEh3dRSxxIx
https://triol-art.de/index.php?option=com_eas...

, yalareve chrystar odpovědět

yalareve c2936d4fca https://sway.office.com/l6i5G4OKLvwHEIcI
https://sway.office.com/80Z11GhlzsenshmV
https://sway.office.com/MDRRM3f7FsaYMAY3
https://sway.office.com/TkxiEDVvqoCMsvUp
https://sway.office.com/DZ72SmOolEANZhUo
https://sway.office.com/zsKpgE07LG1SfkJs
https://sway.office.com/VgsKQPw7OGOwkTAA
https://sway.office.com/tJDvI3MmjUtQEN17
https://sway.office.com/4qNnBVxgyZi0yyuo
https://sway.office.com/F9QLGxe2nqMQQkDS
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1


Strana:  1 ... « předchozí  12 13 14 15 16 17 18 19 20   další » ... 201