Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  160 161 162 163 164 165 166 167 168   další » ... 201
, markqua denison odpovědět

markqua dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCQ6MyYCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDA4KX2ngsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkIuO3ggMogEQNT...

, haveast emylyn odpovědět

haveast dd23f8915e https://wakelet.com/wake/9_2SZmTgodCXVljFM-ub4
https://wakelet.com/wake/G9wlp2zmltr6O4LfVI5N9
https://wakelet.com/wake/mKQDcbww0aDCU6MsShxi4
https://wakelet.com/wake/rBmnmbjC5Kdgi8NcOOgFd
https://wakelet.com/wake/iww5ZeLk93fx4GTMrU7Di
https://wakelet.com/wake/AFctMWKRg77wAfgOE-eMU
https://wakelet.com/wake/iLvV4ycATFL-0VwATFO3V
https://wakelet.com/wake/AoSLC_JW5mdXYLbw7BBSf
https://wakelet.com/wake/Ll95OBbcQr7jyzPI8mEV0
https://wakelet.com/wake/b5Q25jruRKhNnxhBAsMl6
https://wakelet.com/wake/U_IvksgXyGub5mZ6RD2J4
https://wakelet.com/wake/EX4ssgbiWcJzzXhN_JaZ1
https://wakelet.com/wake/k2bBdef9L9bKEFoMF_x6v
https://wakelet.com/wake/sKEESPo-wx02qsReaP_DK
https://wakelet.com/wake/YwsLIKBuMQzidpjL2aR2s
https://wakelet.com/wake/MKfYMrZVVBq4_fWwNc38R
https://wakelet.com/wake/_QE_rU0-d4dwNaLJ3wcuY
https://wakelet.com/wake/o7FQ5X7WYkWpOZWFxmno0
https://wakelet.com/wake/qUoV3-teLdMZBDPTv3tBm
https://wakelet.com/wake/dTuYUdzjQHIFb_XED-COK
https://wakelet.com/wake/uGdgqw84wDHKMUkoPRwOC
https://wakelet.com/wake/GuR2bznUDvNIu63w5gXvz
https://wakelet.com/wake/cvEnFmQ9VkjeH66NMAgi0
https://wakelet.com/wake/McWEz7Tp9hTkt7Tn_pSzB
https://wakelet.com/wake/yAd6ENpfsTtkNQZuMi2Gx
https://wakelet.com/wake/a_kYFY1-G4-x08GnP03tk
https://wakelet.com/wake/zRU1dkzFzNJyHfw_u9M9L
https://wakelet.com/wake/2fmCKzbzvepQb9o2djM4H
https://wakelet.com/wake/oxbAZA2oixchMNM7ol3BN
https://wakelet.com/wake/dBJ_Oz6l9JCnXg4v0_ueN

, belwinn saschae odpovědět

belwinn dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAtsqdCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAv4OG6wsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA0MCKygsMogEQNT...

, curver giusto odpovědět

curver dd23f8915e https://wakelet.com/wake/kCXnkpbAU48KmpD0WTyIo
https://wakelet.com/wake/_FhuC1J56ki_0qAjSk5Z8
https://wakelet.com/wake/sKraiDCQNjV4SUMmoHS3A
https://wakelet.com/wake/KLVcM5paZ4aL6fwLrPe5S
https://wakelet.com/wake/G0_Nl4CHr4kKqrtZ0IDGy
https://wakelet.com/wake/fEh1Ck2YuRZKtRbkAYZ3V
https://wakelet.com/wake/qfa3Gts1bY0J312DPioEQ
https://wakelet.com/wake/nLqb4c5uCK_aFcupJ-Fjo
https://wakelet.com/wake/aJ7iZqBQERzQchXaA1ebo
https://wakelet.com/wake/D517zHaua2vSLldQPpiRp
https://wakelet.com/wake/LSMs1VSlgLcqPWLSbIfPr
https://wakelet.com/wake/q9Nb_Id5a7GNhQGRIslWR
https://wakelet.com/wake/GkJxc-i42Rx6BJdeQYx6W
https://wakelet.com/wake/rUkk1g9XqnYdhsgwBhnIK
https://wakelet.com/wake/Ph9rzWgK6OJkgmbOoOHo_
https://wakelet.com/wake/x6wicls5Jx5MDYuSatKXe
https://wakelet.com/wake/yAxhumRhC9oYlFvUE1oUy
https://wakelet.com/wake/N-GdRSZJCkMictm0u7g0d
https://wakelet.com/wake/ZNqLCksXzUjAT-2jWkoiD
https://wakelet.com/wake/1e2uSxtnIYUZZHNyr0Zwr
https://wakelet.com/wake/b1IpbeXq3-le1ae2QACbV
https://wakelet.com/wake/FdcPcfCjmy7VQSq4seXFb
https://wakelet.com/wake/wjoWWpew5pkotjy_FplcY
https://wakelet.com/wake/qKXEJWHJ0ewPNPHYXhfXD
https://wakelet.com/wake/fecxZ6O5KBfko1zsSUIaj
https://wakelet.com/wake/flUxhhLuUFvn1r96-P6lz
https://wakelet.com/wake/bw1mmeK383PACKsfdWw9M
https://wakelet.com/wake/0ckqoZRI0BZHSrQ-tbl7t
https://wakelet.com/wake/xFuJrKk9Ypr_52JLbBDE0
https://wakelet.com/wake/1Wy3Snu78aVsnitFZ-xN7

, allfred nereus odpovědět

allfred dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_5o2XCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOzjswsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4I7vrAsMogEQNT...

, takeaur elisebeta odpovědět

takeaur dd23f8915e https://wakelet.com/wake/-3WF8CORBVqUz8aYbTgeb
https://wakelet.com/wake/wtf-MEsk316O3TMCjiaWx
https://wakelet.com/wake/WK9zdF1lVlZreGANy5YJy
https://wakelet.com/wake/M0Hd7PeUf2MFFj03wCU89
https://wakelet.com/wake/HrM_5DlkPohZLI74MhDyn
https://wakelet.com/wake/VF0eC24tQ1wewkzqgmkZI
https://wakelet.com/wake/-15FTP4DQVZ4b0TQrNY5o
https://wakelet.com/wake/Az8meGJYB1ArJdEUddgWj
https://wakelet.com/wake/4W1BDyULy15Ryht2Kyl_J
https://wakelet.com/wake/GLe7YUshJmuHSmAHDtj6a
https://wakelet.com/wake/4YSNrT66LceirGr6nx19x
https://wakelet.com/wake/bj9SY3hU9dxUaTWkqFvGs
https://wakelet.com/wake/Bm4inX6FnoYRyKFMO_N6e
https://wakelet.com/wake/5Vcbl1m9URNMf9W6hcxHn
https://wakelet.com/wake/_e4S9sHshi66un5n8oMn7
https://wakelet.com/wake/s8RsqMLYHVd_tA2kgOkUp
https://wakelet.com/wake/N60SJ_RdNeYbC5OBj8c-6
https://wakelet.com/wake/RK9_3AQ43LdULfgnCPvdA
https://wakelet.com/wake/gSjj_fx2Dic9FibFLJJxH
https://wakelet.com/wake/gy4xbtPtoEQTCJQ2dVa__
https://wakelet.com/wake/b6AZOkGaeQV4VqKUaRror
https://wakelet.com/wake/lLHdxXxanUvAOZ4VVajtJ
https://wakelet.com/wake/c67Wub4aE5IVMhYeEvc6_
https://wakelet.com/wake/tRmJ-10DhzCE6DaFby8BT
https://wakelet.com/wake/6y9EpMAlIwOM5ltH8DJ6B
https://wakelet.com/wake/u0JhH-lN6XGTkYopnLhj6
https://wakelet.com/wake/dnpX_MdFdH7k7gsNKjOUw
https://wakelet.com/wake/3sa8VcxGTTJl3WCXVM18j
https://wakelet.com/wake/NF_VNRccObWPlLC5elWYj
https://wakelet.com/wake/WwkDBzGhUJB-tBm6PF1OF

, impade ogymah odpovědět

impade dd23f8915e https://coub.com/stories/2712799-cakewalk-z3t...
https://coub.com/stories/2712801-exclusive-fr...
https://coub.com/stories/2712800-downloadempr...
https://coub.com/stories/2712802-tglgchargez-...
https://coub.com/stories/2712804-spanish-leve...
https://coub.com/stories/2712803-what-weight-...
https://coub.com/stories/2712805-rupaul-s-dra...
https://coub.com/stories/2712806-memorandum-o...
https://coub.com/stories/2712807-punjabi-akha...
https://coub.com/stories/2712808-best-ac4-ken...
https://coub.com/stories/2712810-ufc-fit-12-d...
https://coub.com/stories/2712809-translation-...
https://coub.com/stories/2712811-ch1-schsh-sc...
https://coub.com/stories/2712812-7-2-practice...
https://coub.com/stories/2712813-best-half-a-...
https://coub.com/stories/2712814-top-daichi-o...
https://coub.com/stories/2712816-_top_-ch7-hy...
https://coub.com/stories/2712817-top-sprint-c...
https://coub.com/stories/2717991-acrobat-read...
https://coub.com/stories/2708498-alice-in-cha...
https://coub.com/stories/2708496-michael-john...
https://coub.com/stories/2708495-hentai-parad...
https://coub.com/stories/2708494-high-quality...
https://coub.com/stories/2708493-__hot__-que-...
https://coub.com/stories/2708492-2021-descarg...
https://coub.com/stories/2708491-download-202...
https://coub.com/stories/2708490-repack-casio...
https://coub.com/stories/2708489-centennia-hi...
https://coub.com/stories/2708488-file-downloa...
https://coub.com/stories/2708487-google-drive...

, rafgard attracts odpovědět

rafgard dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_04eXCAwLEgZDb3Vyc2UYgICAv6OB5ggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkIrLhAoMogEQNT...

, daugalo paulinas odpovědět

daugalo dd23f8915e https://coub.com/stories/2668507-diary-of-an-...
https://coub.com/stories/2668506-informant-v4...
https://coub.com/stories/2668505-dissertation...
https://coub.com/stories/2668504-distributive...
https://coub.com/stories/2668502-ati-radeon-h...
https://coub.com/stories/2668500-cateye-velo-...
https://coub.com/stories/2668499-yaboyroshi-i...
https://coub.com/stories/2668498-link-3dvista...
https://coub.com/stories/2668496-top-shutterc...
https://coub.com/stories/2668494-asav-keygen-...
https://coub.com/stories/2668492-cendrillon-2...
https://coub.com/stories/2668491-herman-mille...
https://coub.com/stories/2668489-jd-7000-corn...
https://coub.com/stories/2668490-glencoe-mcgr...
https://coub.com/stories/2668488-fixed-sidify...
https://coub.com/stories/2668486-vengaiyin-ma...
https://coub.com/stories/2668487-kasemake-7-5...
https://coub.com/stories/2668481-screaming-tr...
https://coub.com/stories/2668485-watch-torren...
https://coub.com/stories/2668484-be2works-riz...
https://coub.com/stories/2668483-kotor-start-...
https://coub.com/stories/2668482-pain-train-p...
https://coub.com/stories/2668480-how-to-unblo...
https://coub.com/stories/2668478-bully-schola...
https://coub.com/stories/2668479-2021-infrare...
https://coub.com/stories/2668476-saw-2-in-hin...
https://coub.com/stories/2668477-best-lynne-s...
https://coub.com/stories/2668474-opening-repe...
https://coub.com/stories/2668475-cell-types-g...
https://coub.com/stories/2668469-link-love-at...

, charcal vasiley odpovědět

charcal dd23f8915e https://wakelet.com/wake/5MDUIpKsK_gDJrY650OtN
https://wakelet.com/wake/gzYZN11vFjIom9rY0CMG7
https://wakelet.com/wake/Z5iMcz21tnbClStSqMyBi
https://wakelet.com/wake/bo3pNQ0c3p2QdlV1VUhaM
https://wakelet.com/wake/G2odPCPI6x7JvwiadpuDl
https://wakelet.com/wake/m_eoYP8bGtIfiWeifxel5
https://wakelet.com/wake/dsAl5qpio3QYmN4y7A7nQ
https://wakelet.com/wake/POZzKXRI9l-SCjLMVbVwA
https://wakelet.com/wake/3AeSGc8s8VKj8CiFEPTQ2
https://wakelet.com/wake/Gi9WiKj1INsznRvnZj3ay
https://wakelet.com/wake/-9HZ2ABOKFuw-KpthFkNS
https://wakelet.com/wake/s4wgyIy5oQjNYrqO3dqFf
https://wakelet.com/wake/7q6AMYUWfIq9EyKRr1GLi
https://wakelet.com/wake/Rr0HAZxqZhJITaiWS6eoM
https://wakelet.com/wake/e_z367Gx4otwhUDGx4OKW
https://wakelet.com/wake/_UFZDrq1ed_6WGI22rNn8
https://wakelet.com/wake/SkVtrlCE32pCPB3mj_2DJ
https://wakelet.com/wake/OuaEs5hGpWpnjT1DUKxEF
https://wakelet.com/wake/M5JL0QCz2CEmow1q0eYhI
https://wakelet.com/wake/EWvhTpiLCiXqADcOsAvOC
https://wakelet.com/wake/e_Kf_xgaeGzy4JnEp7Uo_
https://wakelet.com/wake/CtWwIvtAV3BIpzgNT4mTT
https://wakelet.com/wake/Xjx12WvwDBnCwc6IFzWWY
https://wakelet.com/wake/HFFlGKufJGMjX50L3iZmY
https://wakelet.com/wake/JO_G7iWItHRgIN3zXjWEt
https://wakelet.com/wake/MHqWHwaOG749kevCKZZEq
https://wakelet.com/wake/-Acf2EmpPcJrP2oMWGCa0
https://wakelet.com/wake/JGgcEb7FLYDSRDJZ2D1MO
https://wakelet.com/wake/ye7IiRjwBcMHwAyELC-vs
https://wakelet.com/wake/2lmi5RTBmlCQAYZDGDLaW

, osmcle dennis odpovědět

osmcle dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAk6u5CAwLEgZDb3Vyc2UYgICA__yomAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoNO-4wgMogEQNTc...

, tagdel giselle odpovědět

tagdel dd23f8915e https://wakelet.com/wake/_wCm9vVJL6q4Kk6_5MMi0
https://wakelet.com/wake/1BqtaFmaaJaSqlL-WOWBx
https://wakelet.com/wake/rTQYyCo5llk8w0IJm-SGE
https://wakelet.com/wake/y9VRjmQDrqpLy-H0V_TYW
https://wakelet.com/wake/4122d1jiKvjm4jWJPspz-
https://wakelet.com/wake/JSVNPZz_D-C7NzMKjH0NU
https://wakelet.com/wake/mMahU_a0ZCiQiY7fUF5Cc
https://wakelet.com/wake/vxV6sVZdaP0iihBJfTIvp
https://wakelet.com/wake/klQWkfHKJUIyrIQ_flabW
https://wakelet.com/wake/L3fSKl-Vxv5_Naus2_Lgf
https://wakelet.com/wake/7KaoF7SHiNOA2xgAWYn4d
https://wakelet.com/wake/dzX-8JHvo6EAWwVc0VQvE
https://wakelet.com/wake/jik-Ztgyk5sJMyDX-kLUr
https://wakelet.com/wake/sXB79uQBZcvSKoppIRdz3
https://wakelet.com/wake/M3IkHbBaAioZC2UJOdSs6
https://wakelet.com/wake/2vhFcHiwXAXzSsBu0Nfx9
https://wakelet.com/wake/z0hl7xwqs7LAajJIKV0f1
https://wakelet.com/wake/qy4lZoDqc6d6w_siFPhFI
https://wakelet.com/wake/jzQet8igfoekxANrjmUen
https://wakelet.com/wake/eDTiFGKU8oqVF-eOQvnGZ
https://wakelet.com/wake/-sTEG-AcV1cL5-B5gekJW
https://wakelet.com/wake/cuOi7a6sDyNt4Zspsy0Am
https://wakelet.com/wake/tmknE0e4o6R3LPVb0L2Qx
https://wakelet.com/wake/HRGSdUI096qGBZlsjZ9qe
https://wakelet.com/wake/YgwRfKqJIZg2QxV3zbawR
https://wakelet.com/wake/CzvtHa5-crwUxTWF_nraR
https://wakelet.com/wake/nYDPCNvhvnDkfssu9NUMn
https://wakelet.com/wake/c3irmhiHhvnWuq7oCFgLt
https://wakelet.com/wake/51Olxxca4IEEL894pc4DT
https://wakelet.com/wake/wOmhjk6VZlPUR5P_xSqZd

, dancindy markeda odpovědět

dancindy dd23f8915e https://coub.com/stories/2779381-ggggggggggg-...
https://coub.com/stories/2779380-link-quad-ch...
https://coub.com/stories/2779378-acoa-workboo...
https://coub.com/stories/2779376-top-precisio...
https://coub.com/stories/2779375-danganronpa-...
https://coub.com/stories/2779372-__link__-fce...
https://coub.com/stories/2779374-repack-largo...
https://coub.com/stories/2779369-oxford-aviat...
https://coub.com/stories/2779370-red-giant-vf...
https://coub.com/stories/2779368-ez-green-scr...
https://coub.com/stories/2779367-2021-faronic...
https://coub.com/stories/2779366-exclusive-dj...
https://coub.com/stories/2779365-watch-mstcsk...
https://coub.com/stories/2779364-straw-hats-t...
https://coub.com/stories/2779363-flightless-b...
https://coub.com/stories/2779361-movavi-video...
https://coub.com/stories/2779360-cook-up-a-st...
https://coub.com/stories/2779356-extra-qualit...
https://coub.com/stories/2779359-elite-torren...
https://coub.com/stories/2779357-top-free-720...
https://coub.com/stories/2779358-manitowoc-ic...
https://coub.com/stories/2779355-2021-newstar...
https://coub.com/stories/2779353-team-toxic-w...
https://coub.com/stories/2779352-ghoom-movie-...
https://coub.com/stories/2779351-percona-serv...
https://coub.com/stories/2779349-new-celemony...
https://coub.com/stories/2779348-michael-moor...
https://coub.com/stories/2779347-work-barcaro...
https://coub.com/stories/2779346-adobe-illust...
https://coub.com/stories/2779344-free-__exclu...

, venyfre verdee odpovědět

venyfre dd23f8915e https://wakelet.com/wake/9zdFiNdoECRNJTmIX6VRd
https://wakelet.com/wake/lo8szQ-HlQHZbQyfabYVF
https://wakelet.com/wake/kDXQh8VPPk-NkHuGUNt7E
https://wakelet.com/wake/Swm3UINykJWsG-VucVOZd
https://wakelet.com/wake/brfSGqtvMZk0bnvYTM38S
https://wakelet.com/wake/a58CkisEPMRXGpejj2MqH
https://wakelet.com/wake/pzFZhBvt-fFG-CaoKNUCk
https://wakelet.com/wake/wRtOfIg1bmtX0RXWdaGGK
https://wakelet.com/wake/4mTjyNizrpiC5bjFEWii8
https://wakelet.com/wake/PXEuUqsdON-wXzxLqGrNe
https://wakelet.com/wake/3CeT820kb-OI-7059kVzV
https://wakelet.com/wake/CA6KkfeT1w2pt5qFXL7yG
https://wakelet.com/wake/yQOBcs43WyVI4Pe3Mh9Fm
https://wakelet.com/wake/1fJonzoO51roZKZ4d0BQx
https://wakelet.com/wake/Rq7YUYMktMVEs-ISRxtDu
https://wakelet.com/wake/L3rUEsc0Ejdyzb5DQNBEo
https://wakelet.com/wake/2MqV9YKECBPSgp756PVXX
https://wakelet.com/wake/RT8CYV-z_PEeKkLhofr3q
https://wakelet.com/wake/ZimUJcv_dS9-V1oIsq9XG
https://wakelet.com/wake/ltEwivGgbcwpPrddwL7Oh
https://wakelet.com/wake/YOZV5rkDThbq5C46fy8U6
https://wakelet.com/wake/sb_ppB4jbB6qm4W69-Fdn
https://wakelet.com/wake/i5dlwZ6wsQkTnDKJWpiTr
https://wakelet.com/wake/B9e_akBLecxY04r4hOVxQ
https://wakelet.com/wake/uJtoZ2CTRTNer_hk3Z6xJ
https://wakelet.com/wake/smVqa8sK3r0s9sQVU3KIe
https://wakelet.com/wake/heQk-48vPvlqWRculcjfJ
https://wakelet.com/wake/MhyvSt7cks9yymSGvAFkq
https://wakelet.com/wake/E4vOiFJTpOBTCKHhpzs7m
https://wakelet.com/wake/c0Bvg_GvEgWBiaWf2N-8U

, heidgarr caritah odpovědět

heidgarr dd23f8915e https://coub.com/stories/2699683-exclusive-wh...
https://coub.com/stories/2699684-al-qunut-by-...
https://coub.com/stories/2699685-link-how-do-...
https://coub.com/stories/2699686-pudhukottaiy...
https://coub.com/stories/2699688-can-you-put-...
https://coub.com/stories/2699687-frag-pro-sho...
https://coub.com/stories/2699689-coreldraw-gr...
https://coub.com/stories/2699690-calculo-dife...
https://coub.com/stories/2699691-apowerrec-1-...
https://coub.com/stories/2699693-free-css-dre...
https://coub.com/stories/2699694-adidas-susta...
https://coub.com/stories/2699697-work-scrapbo...
https://coub.com/stories/2699699-avoir-french...
https://coub.com/stories/2699701-market-leade...
https://coub.com/stories/2699703-download-son...
https://coub.com/stories/2699704-psychology-c...
https://coub.com/stories/2699706-new-i-ve-got...
https://coub.com/stories/2699707-android-hide...
https://coub.com/stories/2699708-youtube-invi...
https://coub.com/stories/2699710-darne-shotgu...
https://coub.com/stories/2699709-top-download...
https://coub.com/stories/2699713-hot-frmkvidc...
https://coub.com/stories/2699715-link-centro-...
https://coub.com/stories/2699716-link-rupaul-...
https://coub.com/stories/2699718-link-matriz-...
https://coub.com/stories/2699717-rhythmic-pat...
https://coub.com/stories/2699719-lalita-ke-aa...
https://coub.com/stories/2699721-algebra-line...
https://coub.com/stories/2699722-how-to-make-...
https://coub.com/stories/2699723-upd-the-mumm...

, indyvale baudier odpovědět

indyvale dd23f8915e https://wakelet.com/wake/Y08anCXgBhEbOu55vEflI
https://wakelet.com/wake/wExCZiVvfvbc129Bir4Bj
https://wakelet.com/wake/quqf3OoY_OYxehpgEKKF9
https://wakelet.com/wake/OG15_bh1iO63aY0yE2lvu
https://wakelet.com/wake/eO5yu13MsFuRr-9-Yrhk8
https://wakelet.com/wake/MtGS9hYSZ-1eOgBLe3TAZ
https://wakelet.com/wake/Vz3JQbtTj222B2LqLgdqh
https://wakelet.com/wake/VnFdiJp3Gvy8m4cHCWpmJ
https://wakelet.com/wake/_7mEc69iUKOI4MBGct1b1
https://wakelet.com/wake/mNJuB9dpftWQWprHiZ1Ip
https://wakelet.com/wake/hSsT2rWk-ESYKhMFmr1gU
https://wakelet.com/wake/U-xxMfPgzwIgq1R5XgQSP
https://wakelet.com/wake/98I8SRunSubgjsOfMakYS
https://wakelet.com/wake/Ymep9LWe3hn3sJv5bYzeZ
https://wakelet.com/wake/GGOEq6lzUlo0JuhPwlo-d
https://wakelet.com/wake/gV1SqwWnZSmnme2dGE1RW
https://wakelet.com/wake/bqs43jOLgmi1vm2SA707x
https://wakelet.com/wake/VEzL-b1rw44QqNbx20gKg
https://wakelet.com/wake/qh2jULKXrN3O4qWqzWx-s
https://wakelet.com/wake/GUuMHUcQ-3JKj4NeDDkmX
https://wakelet.com/wake/yEJCd5-l1D20nfuLraCMN
https://wakelet.com/wake/I1e0SOKApqQjCqpYgtetx
https://wakelet.com/wake/Xj4eWfxE00d9fdGSIhele
https://wakelet.com/wake/a47XgpluZL5Zupr_XyRh7
https://wakelet.com/wake/6poo3_i2GVOesKziXdGWU
https://wakelet.com/wake/BUWWdXFR0_nJMYCW8sWjp
https://wakelet.com/wake/rDEloigmuXtMuSq6t0eim
https://wakelet.com/wake/gBSTxvpsn4Nyc8fLX4fYd
https://wakelet.com/wake/Ya2-2EB7wGOQpVFZcG_74
https://wakelet.com/wake/v_bWj5UKJykZXiPT0Dl9J

, neddini melissa odpovědět

neddini dd23f8915e https://coub.com/stories/2642276-driver-easy-...
https://coub.com/stories/2642275-free-dialogu...
https://coub.com/stories/2642274-download-bui...
https://coub.com/stories/2642273-fingerstyle-...
https://coub.com/stories/2642271-cricket-19-c...
https://coub.com/stories/2642270-3310-nhm-5-v...
https://coub.com/stories/2642272-remove-under...
https://coub.com/stories/2642269-math-kangaro...
https://coub.com/stories/2642268-paul-schwart...
https://coub.com/stories/2642267-iobit-malwar...
https://coub.com/stories/2642266-investment-e...
https://coub.com/stories/2642265-starshine-le...
https://coub.com/stories/2642263-naruto-shipp...
https://coub.com/stories/2642264-gs_plugin_pc...
https://coub.com/stories/2642262-college-entr...
https://coub.com/stories/2642261-https-drive-...
https://coub.com/stories/2642260-metasploit-a...
https://coub.com/stories/2642259-curs-germana...
https://coub.com/stories/2642258-__full__-ape...
https://coub.com/stories/2642256-link-maple-1...
https://coub.com/stories/2642255-work-lange-p...
https://coub.com/stories/2642254-_hot_-adobe-...
https://coub.com/stories/2642253-upd-wcw-1991...
https://coub.com/stories/2642252-dndirilecek-...
https://coub.com/stories/2642251-upd-a_stitch...
https://coub.com/stories/2642250-is-gd-shorte...
https://coub.com/stories/2642248-free-draw-a-...
https://coub.com/stories/2642249-identifying-...
https://coub.com/stories/2642247-it-s-called-...
https://coub.com/stories/2642246-silveredstee...

, yakell berila odpovědět

yakell dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_gO3ZCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwICu-AgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoMihmggMogEQNTc...

, saddaw yonita odpovědět

saddaw dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_gInUCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAv6OB1goMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkPL54gsMogEQNTc...

, harcere gilianah odpovědět

harcere dd23f8915e https://coub.com/stories/2635062-adobe-photos...
https://coub.com/stories/2635063-xpert11-chea...
https://coub.com/stories/2635064-how-to-get-f...
https://coub.com/stories/2635066-zte-nubia-z1...
https://coub.com/stories/2635065-knives-out-2...
https://coub.com/stories/2635067-new-list-of-...
https://coub.com/stories/2635068-jummah_khutb...
https://coub.com/stories/2635069-free-calculu...
https://coub.com/stories/2635070-ep729pe-hope...
https://coub.com/stories/2635071-inter-1st-ye...
https://coub.com/stories/2635072-descargar-cr...
https://coub.com/stories/2635073-gradientxter...
https://coub.com/stories/2635074-anesthesia-m...
https://coub.com/stories/2635075-top-adobe-ph...
https://coub.com/stories/2635076-native-instr...
https://coub.com/stories/2635077-mac-os-x-el-...
https://coub.com/stories/2635078-present-tens...
https://coub.com/stories/2635079-ten-thousand...
https://coub.com/stories/2635080-download-fil...
https://coub.com/stories/2635081-biblia-textu...
https://coub.com/stories/2635082-hot-hb-014-b...
https://coub.com/stories/2635083-simone-disco...
https://coub.com/stories/2635085-character-ge...
https://coub.com/stories/2635084-jaanam-malay...
https://coub.com/stories/2634529-download-lag...
https://coub.com/stories/2634528-in-a-dark-da...
https://coub.com/stories/2634527-portable-dow...
https://coub.com/stories/2634526-bad-girls-cl...
https://coub.com/stories/2634524-english-gram...
https://coub.com/stories/2634525-maxon-cinema...


Strana:  1 ... « předchozí  160 161 162 163 164 165 166 167 168   další » ... 201