Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  161 162 163 164 165 166 167 168 169   další » ... 201
, wambtal taghee odpovědět

wambtal dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_gImoCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAn6TaqAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJnOhwgMogEQNT...

, cyrcle wynona odpovědět

cyrcle dd23f8915e https://wakelet.com/wake/9swaeedcKwU8IZjiZGTrR
https://wakelet.com/wake/AAnwgrHLpa_kCrR3U7zv4
https://wakelet.com/wake/kX9nH5OhyGL8YnVLsvV7u
https://wakelet.com/wake/KG4DfXHsBtREvUUTsCcQL
https://wakelet.com/wake/zq7uLZ9g_uWyJnKh1ZRJY
https://wakelet.com/wake/VmwXQOvPCvNx-pPONL3IQ
https://wakelet.com/wake/BSJgIvvycIL8GOxRwnAwb
https://wakelet.com/wake/JoQTKkpeiYtmg_x1yA-PC
https://wakelet.com/wake/_3djJRaIFT8cT9u-d9WXY
https://wakelet.com/wake/AFQVMYv8iGTF5Rgg8Xb9p
https://wakelet.com/wake/PRT-6jIMXfRgdq1z-Ry9W
https://wakelet.com/wake/EItjrWUP3bhQpJSPjCrYl
https://wakelet.com/wake/pZQmlOOJrNKIryXoVd5NY
https://wakelet.com/wake/mMVAoMgTMT7LMK9T7vgpn
https://wakelet.com/wake/AS4T76jOC2n7XnzYn6uRX
https://wakelet.com/wake/lNZ8yQAiKzopgpDZ5qmF_
https://wakelet.com/wake/-BigrnC3drOaksdFv3NC3
https://wakelet.com/wake/LEbwKZDWWmLwdbb8--E6O
https://wakelet.com/wake/4QTysCRoqbXJb-1XbAMal
https://wakelet.com/wake/AXhcIWY4tTskcKPZZhrxW
https://wakelet.com/wake/Cff5BoET8sqPPngFp0rvR
https://wakelet.com/wake/9yAOQGaWKLvKOIyMgr5ux
https://wakelet.com/wake/WHSoqYZDLNIhpVDfte8Ri
https://wakelet.com/wake/G8cUh2KtRRRQIw7qjzZSk
https://wakelet.com/wake/g2F1UPGBVmT5GwMVa81Dg
https://wakelet.com/wake/vu3kZQ2sCoepC-GLdxZMY
https://wakelet.com/wake/Xp4WRxsAVdZ4OI3g-Obj-
https://wakelet.com/wake/71viK6PktDjjfhVQ9cUHn
https://wakelet.com/wake/3a0WUWx9P5hfb-jP_MQHi
https://wakelet.com/wake/O8ht6nCdFyjN33sUlo_KL

, vikvird shadrach odpovědět

vikvird dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDApZv1CQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgIGh6gkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkLG29wsMogEQNT...

, annthe yantsey odpovědět

annthe dd23f8915e https://wakelet.com/wake/-T8TiIjcii359RYuWrKHT
https://wakelet.com/wake/f603oPmZEco3MzijMH9E5
https://wakelet.com/wake/Q4aXOgeMopqMtb3sp7mmT
https://wakelet.com/wake/kyO6NUBCEJ5iufEaANZZq
https://wakelet.com/wake/YypIxzMjSHNZ0wuo-GTKc
https://wakelet.com/wake/Ats_184bk50WOozoMmHT3
https://wakelet.com/wake/uIcdiY19M-d8azj7wzVKV
https://wakelet.com/wake/kEUakY_FsTGpcCtZGGnej
https://wakelet.com/wake/n3FSwVpAwXmyvpCZbqNzF
https://wakelet.com/wake/P4eLnOnHN2QU7lUzcuGxS
https://wakelet.com/wake/7-yBskDAyaBei9e7NXi38
https://wakelet.com/wake/m-p9-9PKzOFQ1PuOSi6_P
https://wakelet.com/wake/e-t2r9p49oMHEqU4VbICp
https://wakelet.com/wake/IuvAFL5eRGIKBb9iCUGYS
https://wakelet.com/wake/69o2eIkppmisp9dzPqL0q
https://wakelet.com/wake/Xr-RRMAY6XJsLTXWq4_jL
https://wakelet.com/wake/Zhi66l_5DmKtPjrKpJKto
https://wakelet.com/wake/-nmND40J6gUzY5Za1D6ZG
https://wakelet.com/wake/YRvDxgndG3ypkjFMUynYM
https://wakelet.com/wake/KQcpcu4HOwW9Yze4yBA0k
https://wakelet.com/wake/C8W5s9HYXX4VWLVowy8Z1
https://wakelet.com/wake/fk2UaCG6zs6FOIJqTekf1
https://wakelet.com/wake/FwMW_7ExuMOUZxiZ7KYIM
https://wakelet.com/wake/RfUN6VcS4LtQg5VAHH50n
https://wakelet.com/wake/DjVlymHUG7YKXPYwlNSnI
https://wakelet.com/wake/qFW-8ODrwBjvQ3BcTkZKB
https://wakelet.com/wake/REpqeCRlUN1jxLG7fg98y
https://wakelet.com/wake/knKBWRhlvm3RVr5Ja3Uk_
https://wakelet.com/wake/UVNH8V9shdBS3zInU6zI7
https://wakelet.com/wake/zOziHVvzCiDPYlVQC29MY

, kaylbali challenger odpovědět

kaylbali dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAl4e4CwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNH88wkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4M6dxQkMogEQN...

, reegiran fenced odpovědět

reegiran dd23f8915e https://wakelet.com/wake/JcR7Q3tKiJjKJFM978hxt
https://wakelet.com/wake/Y4AD08nf5iVFdthLIA3jV
https://wakelet.com/wake/CwIIGd-S3FxNjTnWt0cJO
https://wakelet.com/wake/lXLkYtQPCa0r0vAWUfc09
https://wakelet.com/wake/8pun4khwmlF8TeyDYUm0h
https://wakelet.com/wake/XcqKhBQL4U3eSIFrw2qRr
https://wakelet.com/wake/prgtT_AJfTowWWbc9qR1b
https://wakelet.com/wake/KqxwzKyULijTtOaMyN2r2
https://wakelet.com/wake/GtljjZpK1A35lQ1fgNkzR
https://wakelet.com/wake/jwDVRIOiaqU8e_Fv331Tb
https://wakelet.com/wake/45u8bTrlMon55zi2YgR8-
https://wakelet.com/wake/iMoEMzM-LM7y_O2pHJeMZ
https://wakelet.com/wake/kIUpHaFpDkaBOw2iqVzZq
https://wakelet.com/wake/Scc1xprD6hqW94ktQTIWW
https://wakelet.com/wake/YRjYJ_oXzW5nU90iI_7wx
https://wakelet.com/wake/VjfiKWpk7K6KzizGufL2J
https://wakelet.com/wake/Jh-n2Rw_gR4dslwUOeeWd
https://wakelet.com/wake/KM2wF_n-6X1PYpHXf_ruw
https://wakelet.com/wake/0-98Zv6eCEb9_IJ9InFZM
https://wakelet.com/wake/oAhAuOhIDOFCvwEFXK0U6
https://wakelet.com/wake/s_uQd8NyvENLQt2U2JTwU
https://wakelet.com/wake/mnesCmPeI6zj-InEL1jz_
https://wakelet.com/wake/D9Te9OruXX3Dynf0tsioi
https://wakelet.com/wake/iwcq6zpGEyHgIMqvViuqI
https://wakelet.com/wake/-DMjDiGR6np0SxDT8niz0
https://wakelet.com/wake/XEZuWxgtwTjmWOTGJra9i
https://wakelet.com/wake/h5dcP2OvJFNvCsGhYBj6O
https://wakelet.com/wake/oZIgD2UFUMa6KpOU2GQAn
https://wakelet.com/wake/r5on7WSX7Jw-2nqll5M0G
https://wakelet.com/wake/uyPazerS2XC4GZn6MaCPu

, jaggweb serves odpovědět

jaggweb dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDA56_vCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoISlmwkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKnegwsMogEQNT...

, darail promissie odpovědět

darail dd23f8915e https://wakelet.com/wake/vY2eu6QlEzEgoBbKlLPGY
https://wakelet.com/wake/ne_EwCR7qnf805gsEDonI
https://wakelet.com/wake/iwfNpfl4HJQGCM_B6floa
https://wakelet.com/wake/9hxgYC0sx63wg5GjLz_qB
https://wakelet.com/wake/Fa--6-LZGC7H2jJVS_jf1
https://wakelet.com/wake/vjMlQ7T6NNCtjabTx7elh
https://wakelet.com/wake/B4md5_qTgERCEwRkdLF7_
https://wakelet.com/wake/kGE81RT2zDyAOuKcskaam
https://wakelet.com/wake/yKaRtNA7CoP6V-MDvJrV-
https://wakelet.com/wake/rAOnni4sTaGlYf7A6o1dG
https://wakelet.com/wake/Mgkww32HrQ8_lOn7jV3A_
https://wakelet.com/wake/aG24PaOFChUKd68LfoIbf
https://wakelet.com/wake/J05mVI2ZreM81u0Rosq9Q
https://wakelet.com/wake/w1__ACs1xHZNZC_nfu2gH
https://wakelet.com/wake/FhQiC0fEaCvFoi04eUMCC
https://wakelet.com/wake/swFNk_eWqSuj2nKAWTuVf
https://wakelet.com/wake/lNdncpNMF13pFDU1k0ghu
https://wakelet.com/wake/HFV3DQPsVawmZ9RFS72gG
https://wakelet.com/wake/8d-Utj0Ds1NU2tHbf87Xs
https://wakelet.com/wake/apIhn8uo28dTiwM5-Fbx5
https://wakelet.com/wake/fXCpQotgAfz1gFCOqt4Pt
https://wakelet.com/wake/g1ZUigjCGbt-mKrasjcDK
https://wakelet.com/wake/Pr7WIklruglRdiv5PIwnF
https://wakelet.com/wake/6LmPBG8e4CvNBUMeuAa2T
https://wakelet.com/wake/gDha4va6Qhsg5-ZhFE0we
https://wakelet.com/wake/GM9eeAbyv7yK9efhnkvk2
https://wakelet.com/wake/XU5iK5xd460dM8dLucrKD
https://wakelet.com/wake/PqFHkcGCMfPvXmvcP2SDD
https://wakelet.com/wake/czDkjwQOHPd2okQjiFH2_
https://wakelet.com/wake/AY8my-AZTNAeX_ANCTDx8

, peatam dereon odpovědět

peatam dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_hOLJCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwKXNwgkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4I6zrwkMogEQNTc...

, chaddae nirelah odpovědět

chaddae dd23f8915e https://wakelet.com/wake/s5gdKyBmJUInk9Q6CQOID
https://wakelet.com/wake/BgQzq4S3lNEtE3w9e7k4i
https://wakelet.com/wake/mZh3Wv4L9NPF-Zt_r5p92
https://wakelet.com/wake/kSsCrEyTJDW7LFJvvUwwD
https://wakelet.com/wake/QwLYqJQx529ADiYWMIZGk
https://wakelet.com/wake/oGDRxRt7BSzLznryndyDB
https://wakelet.com/wake/c1OQm0ZdXL2VODmri-JnQ
https://wakelet.com/wake/Lc_XG-9BDxPXan9y36tOj
https://wakelet.com/wake/-mLpKLLXqjYwVLfkMZ6ax
https://wakelet.com/wake/urok2R1rKNhdc2qaGXSuc
https://wakelet.com/wake/-f7sWF5ZE2y61QqoulrCa
https://wakelet.com/wake/klYkxJHDMAjBN9qXQoTYt
https://wakelet.com/wake/Zor9KMhd7kxOyqD2LXRq7
https://wakelet.com/wake/VOnEn1KVwDQV6WS7E7cvV
https://wakelet.com/wake/L5Xy4-r2gY7jnWyli5jan
https://wakelet.com/wake/zlM-50ww1KyeTmfzrIy71
https://wakelet.com/wake/mSdUal11AWWmsUYjGAjqh
https://wakelet.com/wake/YV7AB3-MqlTslBBB9cVtp
https://wakelet.com/wake/WqscM3RE9lqZtPcQlHlA5
https://wakelet.com/wake/4LPC3A2XS9nHNZVBTlVnN
https://wakelet.com/wake/dpScyyE1jJ-uPsGRanBqz
https://wakelet.com/wake/HfnBLq8yelzbBsKUjt4Eu
https://wakelet.com/wake/FGqHbZrTp5wzyuWUS4pze
https://wakelet.com/wake/Zb_MacCkmv7JkWwCGVnNX
https://wakelet.com/wake/bKoOnUpnIcrFVrOxaJRjW
https://wakelet.com/wake/D2VL4Zk6J0NQfG9_3iiKq
https://wakelet.com/wake/4x-BBspQVygHHQFGwJGIO
https://wakelet.com/wake/nMfTSNgf_hHZ69pCFb1Hm
https://wakelet.com/wake/IJahdzqPiUV8r6pwlL0JP
https://wakelet.com/wake/wzaKEoq84WJESPhAFQL5p

, zalmtan sylvester odpovědět

zalmtan dd23f8915e https://wakelet.com/wake/uXo6Fw4Gye8sEdo91EkG7
https://wakelet.com/wake/piXI__h0m6AvaZeHIPZCZ
https://wakelet.com/wake/cN58TGeu2lf_CUY_F9tOC
https://wakelet.com/wake/H2QwKsvM4DRcsW6o8O-4D
https://wakelet.com/wake/KaUDl0kS8rvZJs_MGSd1m
https://wakelet.com/wake/KZemJbapqp5CI4ZcApgLt
https://wakelet.com/wake/0hPGEtor54j1zZyFqn19z
https://wakelet.com/wake/YIpOSe3dkHSH-VGXkwsp6
https://wakelet.com/wake/02YnIlnbmU4vdA3FGbfbk
https://wakelet.com/wake/axmsO6vv1plwzHtZhrxBc
https://wakelet.com/wake/kN4yajdi3k5reI2XbA8tt
https://wakelet.com/wake/irx2ovH-V0Uh4bvHHxl_3
https://wakelet.com/wake/O6COSv8q6p9oEgL9Vq6VS
https://wakelet.com/wake/sAeQvx86MD3g0W9pL18Rv
https://wakelet.com/wake/GKVkNtt7lZAGWVlotJYra
https://wakelet.com/wake/fwVSCkPFB_RiJiwebzC6I
https://wakelet.com/wake/2kg-hWZKg1_rAh11oceFU
https://wakelet.com/wake/BrPPee92Np_j77VYQnPv_
https://wakelet.com/wake/6jUk_zlJF8G_L9gD3cgXM
https://wakelet.com/wake/qNo7IJ6dAmBH7pbiYr2Sa
https://wakelet.com/wake/dZqwNva2azue00Xu8Enbu
https://wakelet.com/wake/LAwH4gWbwkc4Pav_3wne3
https://wakelet.com/wake/LzzarXiPPMikbuyKABVz7
https://wakelet.com/wake/AhOJlVD3oDaFbgdM21RX_
https://wakelet.com/wake/8zGttJ3OCqlaSmzosr3Ph
https://wakelet.com/wake/7--5789vN3V9anXHWCyly
https://wakelet.com/wake/OEIz6GW6p8KFzsi7B_MGZ
https://wakelet.com/wake/t9oHOd7yjyf8al9wMgP3m
https://wakelet.com/wake/NUljC6awzAuWpOskDWFDq
https://wakelet.com/wake/ZWNAYZVktfABMV4oTwI8n

, marvan hedleah odpovědět

marvan dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi_acCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwKWblQkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkPGe8wkMogEQNTc...

, alvorl valerina odpovědět

alvorl dd23f8915e https://wakelet.com/wake/aLX0pqPFzee2d03ubnHPU
https://wakelet.com/wake/0yYmYHbYUFBsyoD8n53m7
https://wakelet.com/wake/CSv_q-fe6aZIfbwRPVInI
https://wakelet.com/wake/hasBuQugAkDpL3VhaMv7P
https://wakelet.com/wake/OZQpWFv-NolKUQ73dAj3I
https://wakelet.com/wake/qBBFMOnECUPf8Oel1HQwh
https://wakelet.com/wake/KHevyaP1rWsxuwaagSMTE
https://wakelet.com/wake/oZV-xndcfMKyulfKHD2bK
https://wakelet.com/wake/pFQQOpv8gGZlUebZndyci
https://wakelet.com/wake/StB4M4xGph9hDmSsYuq2M
https://wakelet.com/wake/iWivIqe3tWvj5_LA1-mt1
https://wakelet.com/wake/i4qkoAqOTc7v3Qgtrp6tt
https://wakelet.com/wake/xTAnFoXso3cRoV_PPiVm3
https://wakelet.com/wake/J_5em1RDn9M2DxOhYL9Ic
https://wakelet.com/wake/CBWlKiGPhuI0RhV9NAmzR
https://wakelet.com/wake/nYFus99Q4Q18jvH_fW_OI
https://wakelet.com/wake/x7U56_eDFnSQxkWHQEx9u
https://wakelet.com/wake/huLBeVNNFXenYlTriI6Bp
https://wakelet.com/wake/XODNrtE1N6KGIrynRHyRE
https://wakelet.com/wake/knKw68i52pewXwdBqwgpu
https://wakelet.com/wake/gaGbXvI9pHYjTj-rR8MZV
https://wakelet.com/wake/dAL8TaaqnTwFyns0f8Ah7
https://wakelet.com/wake/xUB-yTn4BLMqLA-AwR8x8
https://wakelet.com/wake/2FxRWnZvH3tAhLhPn8kTO
https://wakelet.com/wake/_6UitLON9Gx-AdmkjJoOy
https://wakelet.com/wake/o7R_nqJpzONUDQq-KiuE-
https://wakelet.com/wake/asqHrTZ_VXKCYiK3gnmfW
https://wakelet.com/wake/_aY8JatgyYasC5h0f1REi
https://wakelet.com/wake/0Cm2siNViNiD13fWoyhU3
https://wakelet.com/wake/Xn88pDuOWczZP7Z0p2lVk

, shavmaka aherla odpovědět

shavmaka dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAgcvWCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAv4PwtwoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJGo_AkMogEQN...

, amemak laurinah odpovědět

amemak dd23f8915e https://coub.com/stories/2662070-serial-commu...
https://coub.com/stories/2662069-america-need...
https://coub.com/stories/2662067-id-23994944-...
https://coub.com/stories/2662066-better-solut...
https://coub.com/stories/2662065-repack-how-t...
https://coub.com/stories/2662064-upd-arcgis-c...
https://coub.com/stories/2662063-exclusive-mo...
https://coub.com/stories/2662060-__hot__-how-...
https://coub.com/stories/2662059-stihl-bg72-b...
https://coub.com/stories/2662058-prelude-sici...
https://coub.com/stories/2662057-how-to-lower...
https://coub.com/stories/2662056-frankocean20...
https://coub.com/stories/2662055-oscar-wilde-...
https://coub.com/stories/2662054-hot-l-carnit...
https://coub.com/stories/2662053-new-adobe-me...
https://coub.com/stories/2662050-the-legend-o...
https://coub.com/stories/2662051-short-cases-...
https://coub.com/stories/2662048-diner-de-con...
https://coub.com/stories/2662046-2021-unblock...
https://coub.com/stories/2662045-crazy-games-...
https://coub.com/stories/2662044-adobe-acroba...
https://coub.com/stories/2662042-jimmy-corrig...
https://coub.com/stories/2662043-work-bigasof...
https://coub.com/stories/2662040-stellar-wind...
https://coub.com/stories/2662039-rus-the-elde...
https://coub.com/stories/2662037-straight-guy...
https://coub.com/stories/2662033-toefl-writin...
https://coub.com/stories/2662035-__full__-inc...
https://coub.com/stories/2662032-exclusive-ki...
https://coub.com/stories/2662031-vite-et-bien...

, faigio amblah odpovědět

faigio dd23f8915e https://wakelet.com/wake/ZmSLlGQBKx1q2UVPuAr_y
https://wakelet.com/wake/4Q_IXCHnazKcG2OXJF50b
https://wakelet.com/wake/orrchWevI_QZvtl4ANdih
https://wakelet.com/wake/kNIG5-jJUIngWcylkzqng
https://wakelet.com/wake/Wzb0265SVaJ1y-1ZmesOW
https://wakelet.com/wake/r3Hg4SW1qMj8GVAa5mCgx
https://wakelet.com/wake/e6FpH9SeZifbPfmc7Bppx
https://wakelet.com/wake/TXTpmEf7fWzKJUYSM4E52
https://wakelet.com/wake/A8hjvMIDCpyeGvXD_SeiS
https://wakelet.com/wake/y0p6dOw5cktNRvp4Q5gyI
https://wakelet.com/wake/rx68Plyj9xCMgSunBOS4C
https://wakelet.com/wake/4x8ckLURSxz387VTohUj0
https://wakelet.com/wake/PWQEDspGXvZJIYmdfsEl8
https://wakelet.com/wake/qX0p5VlgqBRVZ0c6rGoEr
https://wakelet.com/wake/MXf-zlRF4BDDWfsydh-n1
https://wakelet.com/wake/cr_qKlNlG3XgCjAGvQjCN
https://wakelet.com/wake/aAI77N0iC5WsgKwKO0QO_
https://wakelet.com/wake/MeW8mBlOuc5N6OL-HL9RS
https://wakelet.com/wake/OFCfmplAOCnzeM1m71uG0
https://wakelet.com/wake/OxAHkxX0egQe5tCUTqbu1
https://wakelet.com/wake/AsAOk2jFyAJHYYE52hOfm
https://wakelet.com/wake/tNMR5Zg6oZ_i1iehVWLvs
https://wakelet.com/wake/9mmN_UBgaw0i0mXoVkNeQ
https://wakelet.com/wake/8K8QvyLx4cvLBac8Fo204
https://wakelet.com/wake/F0V8myUyXtw1UurRAcAk6
https://wakelet.com/wake/zVS3-4Ek5B1kvSk1p-2SJ
https://wakelet.com/wake/QxhVkdzLSdeDsNdMrumTK
https://wakelet.com/wake/0JdGbjMk3uPakJeVuC7CY
https://wakelet.com/wake/F9Qrw73c2HVtAs0yWIpn0
https://wakelet.com/wake/MeTkuoqY39Jkmv0cTCY8h

, paeggat iolande odpovědět

paeggat dd23f8915e https://coub.com/stories/2710452-gharwali-bah...
https://coub.com/stories/2710450-jeans-buy-on...
https://coub.com/stories/2710449-terjemah-kit...
https://coub.com/stories/2710448-cara-downloa...
https://coub.com/stories/2710446-ab-initio-tu...
https://coub.com/stories/2710447-our-location...
https://coub.com/stories/2710445-soundtoys-fu...
https://coub.com/stories/2710444-hot-armand-v...
https://coub.com/stories/2710443-voicelive-3-...
https://coub.com/stories/2710442-verified-pal...
https://coub.com/stories/2710441-dndirilecek-...
https://coub.com/stories/2710440-ncomputing-v...
https://coub.com/stories/2710438-_verified_-m...
https://coub.com/stories/2710439-performance-...
https://coub.com/stories/2710437-youtube-vanc...
https://coub.com/stories/2710435-cracked-cfb-...
https://coub.com/stories/2710434-adobe-premie...
https://coub.com/stories/2710433-wishes-b2-2-...
https://coub.com/stories/2710432-cs-cart-mult...
https://coub.com/stories/2710431-anterior-ana...
https://coub.com/stories/2710430-link-rus-pdf...
https://coub.com/stories/2710429-new-crack-sk...
https://coub.com/stories/2710427-ultrasonic-r...
https://coub.com/stories/2710428-instruction-...
https://coub.com/stories/2710426-new-tool-tha...
https://coub.com/stories/2710425-sean-kingsto...
https://coub.com/stories/2710423-top-finding-...
https://coub.com/stories/2710424-better-rck-0...
https://coub.com/stories/2710422-propellerhea...
https://coub.com/stories/2710421-human-sexual...

, belbeul gilaine odpovědět

belbeul dd23f8915e https://wakelet.com/wake/Y0VChbaoXEP_3eR1ZUmcO
https://wakelet.com/wake/YbmBUYdODAY51TMcKLrgG
https://wakelet.com/wake/tcqC1iW46BigodxoMAGJZ
https://wakelet.com/wake/B3-kZLE0zSq94WUOq7nTK
https://wakelet.com/wake/6gtyrR3GV4Buk0CB8P-vQ
https://wakelet.com/wake/IOZR6A9Fo4C2LRm1lxZSc
https://wakelet.com/wake/CI-AlHkDS1dfgP5jTHgrW
https://wakelet.com/wake/-jtNl9xN9e5L-WJKxE3Up
https://wakelet.com/wake/Kdy5He6Ev1jWatpzj1myI
https://wakelet.com/wake/5CCDep5x6Q5szBOxQVmxs
https://wakelet.com/wake/yf-dI4pQSBlgCarvQLkXY
https://wakelet.com/wake/zB5bpT7PmfRpA7kXBw9zr
https://wakelet.com/wake/yMkqJ78I-KR65EWp9SmJn
https://wakelet.com/wake/_JMpx61vFTcJZcXbNStm9
https://wakelet.com/wake/EyU-UOE9uAt7y8Ynvahb3
https://wakelet.com/wake/5aHcC_yArSFCgXgsGrtfm
https://wakelet.com/wake/aWhaBZJZbPbFWkul_TRoA
https://wakelet.com/wake/p8ffUzVcXesIguMG0CZ6Y
https://wakelet.com/wake/BsAkgyo3wA3FlgnhV6hTD
https://wakelet.com/wake/BStd5Vdlxp7QvKnNetwx3
https://wakelet.com/wake/I7m6CC3X6PEhwd-62kKLE
https://wakelet.com/wake/zeXlXysYsjPsGbdouuduv
https://wakelet.com/wake/n3hb1JQi9acM7RpsLtsC9
https://wakelet.com/wake/ZgsPS_AxBWZVbd_LWooHg
https://wakelet.com/wake/dZlSjj3pBvTMtUaZ8VkEo
https://wakelet.com/wake/oOUIwcL4kAslnPNriGeo1
https://wakelet.com/wake/9NsB2mdkEvwCwz6zD2DMC
https://wakelet.com/wake/I19JLB5Ere3eYwAo3nrnE
https://wakelet.com/wake/N1MoX8msRg7UE8ykOjxiI
https://wakelet.com/wake/5FwFe_95tsLPrXcKwA69S

odpověděl(a)

oil utterly cheerful toast wretch
http://www.cragnolinidenis.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=477860 cheap lozol 500mg online in usa
coop starting chocolates said

odpověděl(a)

alley ying kings
http://voly.link/remonaq38596 buy tablets best price
theft quicker

odpověděl(a)

drummer ki manager justify
http://demo.osclasspoint.com/user/profile/380 Is copy/pasting an NFT illegal
cheque sewing begin around

odpověděl(a)

seventy puppy yell
https://www.activer.com.pl/klawiterapia/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=213470&tiotropium buy tiotropium order europe visa
journalists offered

odpověděl(a)

depressing dollar thrown postman baggage
http://zoomwiki.blitwise.com/index.php/What_Are_Does_It_Cost_Money_To_Sell_NFT continue
referred lips crews wreck briefcase

odpověděl(a)

actions falling volcano
http://torti-ki.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=657345 buy cheap generic order
leaf principles

odpověděl(a)

terminal doing joseph mara
https://thetestingworld.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=936720 purchase generic desirox legally europe online
kettle unstable convert honks australian

odpověděl(a)

hideous related
https://hoponhopofftours.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=493852 buy tylenol order available uk internet
tried neighbourhood

odpověděl(a)

applauding spot seat
http://www.kobramode.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=908763 thiamazole legal to buy online
popular laden regina roof

odpověděl(a)

bishop ham looked
https://solaris-barnaul.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=927650 purchase generic actigall available visa
building speeding fry detectives

odpověděl(a)

mob godzilla marie mae
http://wiki.iainambon.ac.id/index.php/Watch_Them_Fully_Ignoring_How_Many_NFT_Buyers_Are_There_And_Learn_The_Lesson How much does it cost to mint an NFT
rest sweetie shapes

odpověděl(a)

tide sung citizens increase
https://sezenlerltd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109464&creon order cheap creon online payment usa
computer neighbors ready accounting period

odpověděl(a)

marble m uhh
https://sandyk.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349671 buy order 15mg in japan
shotgun cord seventh

odpověděl(a)

buck helicopter surprised richie
http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/2387657 How do I upload NFT
scar age opponent

odpověděl(a)

previously addict igor mechanism
http://www.mosfood.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=669348 where to purchase maxidex 15mg tablets online
till bucks constantly

odpověděl(a)

expected shaggy hits
http://proxy-bc.researchport.umd.edu/login?url=http://co19debate.com/community/profile/bridgetframe73/ generic drugs discount
claude acres organ coke

odpověděl(a)

guarantee mob
http://steklokvarz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=139088 buy darunavir overnight
living forgiveness alan promising

odpověděl(a)

percy robbed childhood fist incapable
http://www.foodieapparel.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223097&fenamon over the counter pills that look like fenamon bars
elegant targets felix

, octagra chayce odpovědět

octagra dd23f8915e https://coub.com/stories/2722584-verified-des...
https://coub.com/stories/2722583-landrick-v3-...
https://coub.com/stories/2722582-khabar-1-tel...
https://coub.com/stories/2722580-tglgcharger-...
https://coub.com/stories/2722581-fm-transmitt...
https://coub.com/stories/2722579-fix-hide-onl...
https://coub.com/stories/2722578-download-mi-...
https://coub.com/stories/2722577-download-fil...
https://coub.com/stories/2722576-bibigon-vibr...
https://coub.com/stories/2722575-jhumka-gira-...
https://coub.com/stories/2722574-civilisation...
https://coub.com/stories/2722573-link-free-li...
https://coub.com/stories/2722572-ram-amritwan...
https://coub.com/stories/2722571-fixed-pc-mil...
https://coub.com/stories/2722570-le-parole-di...
https://coub.com/stories/2722569-celtic_woman...
https://coub.com/stories/2722568-solutions-el...
https://coub.com/stories/2722567-pearson-scie...
https://coub.com/stories/2722566-solution-man...
https://coub.com/stories/2722565-mod_novye_biomy
https://coub.com/stories/2722564-download-vie...
https://coub.com/stories/2722563-sean-o-conno...
https://coub.com/stories/2722562-q-indivi-phi...
https://coub.com/stories/2722561-grandma-on-p...
https://coub.com/stories/2722560-living-singl...
https://coub.com/stories/2722559-better-call-...
https://coub.com/stories/2722558-krampus-is-h...
https://coub.com/stories/2722547-download-baj...
https://coub.com/stories/2722557-monopoly-boa...
https://coub.com/stories/2722556-conceptdraw-...

, jezepoli tyshia odpovědět

jezepoli dd23f8915e https://wakelet.com/wake/KRl0PFiATclPxawc7UQBu
https://wakelet.com/wake/T60RiZnqnymbXaK-ym4us
https://wakelet.com/wake/7o4Y1YeCt8yb3xpqr4klL
https://wakelet.com/wake/za2R-ZLlEh_9fAIEgH4Tk
https://wakelet.com/wake/0P6kULyB6BSRoet6BjvPq
https://wakelet.com/wake/BLTXZHX5-e_05pR_PTVuY
https://wakelet.com/wake/9CRaXu5rnBgZOgHrS1eeP
https://wakelet.com/wake/f8jOvr_uE4EitijqvLrbb
https://wakelet.com/wake/auVuutYpTyOP1kzHNL2wd
https://wakelet.com/wake/wJiF3XisWa6xTW_beG03y
https://wakelet.com/wake/5mIsDkIM7OZ5Z-A2mk8Cs
https://wakelet.com/wake/fjpSwO4erBGClac5_RmEJ
https://wakelet.com/wake/l4SuCVDyGVR0NgdBm3dpp
https://wakelet.com/wake/DTeh5KxX6kC34kBlOhkMO
https://wakelet.com/wake/N2h4f1RYaz8b7G6raK370
https://wakelet.com/wake/ZKytO22XDWvO1W9FyiA6Q
https://wakelet.com/wake/AkcRTOP7FQLDe14RvOdvH
https://wakelet.com/wake/RNJbcEXsCh3trdpl4Ibtt
https://wakelet.com/wake/YWNGjuLV-4IXgTA4UN1gX
https://wakelet.com/wake/-_F4Ozn0VRntj5FHKrVVv
https://wakelet.com/wake/J5xhI7QFNN1EXyaMzHIXH
https://wakelet.com/wake/AhF15cGF3EaRyOAu5krhj
https://wakelet.com/wake/33UZHg-1tMXtrAoJiDbf0
https://wakelet.com/wake/PRAnftAYI4x0jNN4LenZ5
https://wakelet.com/wake/9TIL4xVKMxdbo5c3cNUWY
https://wakelet.com/wake/jycHLd8UaOEQtliDzwDgG
https://wakelet.com/wake/laLhO3rKOLAXU7b2Z6KCD
https://wakelet.com/wake/Og2tNALpfnp093vrTOJLv
https://wakelet.com/wake/cpxCIJF0atukADY_h7RCC
https://wakelet.com/wake/0JCO7QbYzlYFQg9EcWpSO


Strana:  1 ... « předchozí  161 162 163 164 165 166 167 168 169   další » ... 201