Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  163 164 165 166 167 168 169 170 171   další » ... 201
, immjarr tamzina odpovědět

immjarr f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/e2/15/3b/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/50/5d/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/63/b7/0...
https://cdn.thingiverse.com/assets/42/3a/eb/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/39/2e/73/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/7d/77/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/8c/d6/02/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b9/a5/6c/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c7/f3/4d/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/92/51/4...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/24/82/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ab/a0/9d/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/70/4a/dd/4...
https://cdn.thingiverse.com/assets/28/b3/d8/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e1/a1/fd/0...
https://cdn.thingiverse.com/assets/84/56/c2/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/26/61/96/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c8/ca/c1/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/94/16/0b/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/65/a4/0e/8...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/93/25/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/16/b9/f7/b...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/e6/66/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/44/d1/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/5e/b1/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/bb/cf/4e/2...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/9f/3a/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/70/bb/08/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/fd/9b/37/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/99/04/d...

, essiell nithaniel odpovědět

essiell f91c64177c https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://cdn.thingiverse.com/assets/25/93/8a/c...
https://kit.co/melessifi/download-hideman-vpn...
https://marketing6s.com/index.php/advert/fail...
https://ekas628xc.wixsite.com/quebakhmosi/pos...
https://goodforfans.com/upload/files/2021/10/...
https://klealumni.com/upload/files/2021/10/MX...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e0/70/f2/2...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b2/31/8b/a...
https://earouthtermo.therestaurant.jp/posts/2...
https://leolipenro.shopinfo.jp/posts/22035639
https://celandemo1985.wixsite.com/repfuikucu/...
https://www.pinetwerk.nl/read-blog/902
https://backdarpaibrok1971.wixsite.com/slipre...
https://www.christbook.no/post/1146_corel-dra...
https://jacquearnaud30.wixsite.com/isolbarco/...
https://wocfolx.com/read-blog/211
https://noshamewithself.com/upload/files/2021...
https://allermaurice.com/read-blog/7713
https://sosyal.takipcihilesi.com.tr/read-blog...
https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/e3/be/7...
https://chomoks.com/upload/files/2021/10/ptii...
https://cdn.thingiverse.com/assets/5d/f3/ed/7...
connect.lankung.com/post/4133_pinguin-audio-m...
https://cdn.thingiverse.com/assets/50/ff/17/5...
https://teleo.es/upload/files/2021/10/kuRcsxF...
https://allermaurice.com/read-blog/7714
https://dharma.site/post/1155_veer-zaara-hd-v...
https://jonnaclendenon264r.wixsite.com/ennete...
https://xn--wo-6ja.com/upload/files/2021/10/a...

, mancon taurus odpovědět

mancon f91c64177c https://pritlimsaubow.weebly.com/spyder-5-eli...
https://perlasylearn.weebly.com/khuda-kasam-5...
https://janweltmufu.theblog.me/posts/22054477
https://kirillbgu9shilov.wixsite.com/sagdunic...
https://leopays.social/post/16632_free-kay-pa...
https://bikerhall.com/post/2032_marykom3fullm...
https://richonline.club/post/6348_mohalla-ass...
https://snapbbm.com/upload/files/2021/10/zUqQ...
https://www.ptats.co.id/Community/post/710_wi...
https://malelycrabulges.com/read-blog/38933
https://doraty.ru/post/1011_waterworld-1995-h...
https://ogundaicas.weebly.com/annettediapergi...
twiig.net/upload/files/2021/10/Hs4GjcWdM7ekZW...
https://dost.pk/upload/files/2021/10/1Xpq2I5I...
https://facenett.com/post/365_apna-sapna-mone...
https://atrtherlili.amebaownd.com/posts/22054473
https://kennylpliti.weebly.com/blood-brothers...
https://www.rutech.club/post/267_srpg-studio-...
https://negotiables.store/upload/files/2021/1...
https://friendsok.com/post/538_speed-track-ma...
https://motoscroll.com/post/8009_download-kap...
https://www.firulife.com/social/upload/files/...
https://descsodtioru.weebly.com/muddu-bidda-s...
https://noshamewithself.com/post/656_download...
https://skewitettrich.localinfo.jp/posts/2205...
https://i9social.com/read-blog/356
https://swerinanti.weebly.com/branislav-nusic...
https://www.haiwaihub.com/upload/files/2021/1...
https://snapnshow.com/upload/files/2021/10/Zr...
[url]https://paitalkfehe.ame...

, madtea wendalle odpovědět

madtea f91c64177c https://maitiracan.localinfo.jp/posts/22095139
https://qatarlovers.com/post/3913_mekkeye-gid...
https://lolistula.weebly.com/sap20001424crack...
https://lelpidecour.tumblr.com/post/664778461...
https://presteetaki.weebly.com/itoo-forest-pa...
https://udassede.amebaownd.com/posts/22095136
https://miesetrilo.therestaurant.jp/posts/220...
https://cecalpectwi.themedia.jp/posts/22095135
https://www.torah-haim.com/post/7071_gta-iv-f...
https://entrichanvey.weebly.com/strikers-1945...
https://www.afrogoatinc.com/post/1436_il-2-st...
https://community.networny.com/post/1332_mohe...
https://redsocialgoool.com/post/27780_gfx-too...
https://www.yapi10.com.tr/post/1144_clutch-di...
https://wowonder.gamesfree.ca/post/1282_7-sin...
https://butvilembi.localinfo.jp/posts/22095128
https://ritanrona.tumblr.com/post/66477844658...
https://social.urgclub.com/post/2904_psych-se...
https://www.bfacer.com/post/1158_crack-cobian...
https://unatblonla.weebly.com/bewitchedepisod...
https://i5278.com/post/2313_powerpoint-graphi...
https://www.msoms.net/post/11602_colombiana-2...
https://tructerdeftsubs.theblog.me/posts/2209...
https://pertydelog.shopinfo.jp/posts/22095124
https://www.satespace.com/post/136614_key-cod...
https://vumview.com/post/4451_audioeditordown...
https://kroginonpres.shopinfo.jp/posts/22095120
https://discporthoska.storeinfo.jp/posts/2209...
https://heartfontlassu.weebly.com/ms-office-2...
[url]http://www.gontube.com/post/4260_virtuagirl-hd-full-version-torrent-virtuagirl-hd-full-...

, haryala esberne odpovědět

haryala f91c64177c https://wakelet.com/wake/Vu2bXKPUdll7OA7hP1Xqt
https://wakelet.com/wake/Bk9RIiOkBDOwUfBI-0op8
https://wakelet.com/wake/JGSF6P8nzq1_eJXr_izMH
https://wakelet.com/wake/akrQ2I-And3e9o_bwwXYl
https://wakelet.com/wake/tOdJGvHRjLnAa4fL3rb0B
https://wakelet.com/wake/739YhcdjBkC-ZK75W1m1R
https://wakelet.com/wake/SEeVCKFf8wZZx5Iu4LW9B
https://wakelet.com/wake/JhgpV4TXS_ccKdswDQpCL
https://wakelet.com/wake/jFywpHx0M-ksFePMW4H73
https://wakelet.com/wake/pEsB7KqDphMc9fIRKhs-V
https://wakelet.com/wake/CUYwR5Hoxz0sC7fyj7XP5
https://wakelet.com/wake/3oNPW-IyKrNbi7fWjCxBk
https://wakelet.com/wake/yyyppq_5-FkEEabJ9y9gt
https://wakelet.com/wake/Q4KomV5s9ChLpyzLzSrGw
https://wakelet.com/wake/HBKygdDAZqePpWWAB9J0p
https://wakelet.com/wake/ug009qsJQED8IVbHWgCjp
https://wakelet.com/wake/y-1wmuwNu85VEHtZ19rrN
https://wakelet.com/wake/6WNBTqY6W5RyuKEay3cAO
https://wakelet.com/wake/jPNyaXkzCooeSx2LwF_tr
https://wakelet.com/wake/msbKzRYhTluZoAhhS40ec
https://wakelet.com/wake/lomyJR0-95h26c7VAAYU3
https://wakelet.com/wake/FBO3WE3KqNYy2nvscuTms
https://wakelet.com/wake/nx_2fEADlwI2aZW9-Gi_d
https://wakelet.com/wake/-MrMZlQLM7iONKrElu7fE
https://wakelet.com/wake/Ftk6fGv2aSHULPxTnySZ5
https://wakelet.com/wake/4zEUgIw4nHrO1csjOI3mt
https://wakelet.com/wake/sdYen9Q2Ycgnvq-c7tePS
https://wakelet.com/wake/E6KHrgjUSDj0AKRJbL_Wr
https://wakelet.com/wake/y-EMceVw9O62ji7LfhJhc
https://wakelet.com/wake/d6FTCwF2-dtfEOFndTjhx

, launran issabelle odpovědět

launran f91c64177c https://wakelet.com/wake/xqUChIkLL5Bh1yclSeBKJ
https://wakelet.com/wake/fxFizxuhxJbZw45N7YB0E
https://wakelet.com/wake/jHOntHaG6O3UnVZ8QU5wv
https://wakelet.com/wake/qAX9Kz6MyQztUBBIsATFS
https://wakelet.com/wake/p-WnnlZYJKbxR98k38u4j
https://wakelet.com/wake/rL1PRaSKL_upZvgK2L8cu
https://wakelet.com/wake/G8wqC-CWpslpG7dLxVB3u
https://wakelet.com/wake/Jhx-M89mdt3VVI7XVpfwm
https://wakelet.com/wake/BhWhgzOzmCWl7KwMi0CgQ
https://wakelet.com/wake/Z18ucXOC-5J2HCh1ejVXa
https://wakelet.com/wake/DGKX9WjL_pZeG34B9AXvp
https://wakelet.com/wake/ZcIQDyKBh8uJSFckkAA1K
https://wakelet.com/wake/9Pjznzz7TzyYcXnRN63QH
https://wakelet.com/wake/I7bqfpHynE_50dOd2_4mX
https://wakelet.com/wake/2Mpvo0m4z2ovyz6P-Dxy4
https://wakelet.com/wake/94D2-yaOh36QH2ZQKqIhf
https://wakelet.com/wake/Wpif4g06Y8cp-kJ0CGwDn
https://wakelet.com/wake/tgGw8dR56xqL6ALMvH4E_
https://wakelet.com/wake/ywIEBh-OxodCbVhzBcKka
https://wakelet.com/wake/jgdst8h3JASFSegKsSOSJ
https://wakelet.com/wake/58RWTS7jIuB-5b4dS_kpI
https://wakelet.com/wake/yfzPpPsUZtd3UL0vcTLgI
https://wakelet.com/wake/SLpXK34cexOY4Og6ir_SO
https://wakelet.com/wake/GhHeJUkdUHZ01UG6DRe3f
https://wakelet.com/wake/0ghakqm1ZrRFV8ryWJZFD
https://wakelet.com/wake/MXT3oBUIhW22dX_K2IfOv
https://wakelet.com/wake/3h4HELRqkh761AXfCMKki
https://wakelet.com/wake/Rvo_nUiwN2SxL0-iHZ_V3
https://wakelet.com/wake/IV4SZHvFf5HP2etypPdoZ
https://wakelet.com/wake/IcOIVuNwlsDrcUhSGgxxw

, cailgar yemyna odpovědět

cailgar f91c64177c https://seesaawiki.jp/propinzade/d/Ultimate B...
https://seesaawiki.jp/atweecolvo/d/Burp Suite...
https://seesaawiki.jp/stomalcolle/d/Honeymoon...
https://seesaawiki.jp/sioknoceren/d/Download ...
https://atunexstam.sokuhou.wiki/d/Indo Pak Hi...
https://efcalmole.memo.wiki/d/Garam Masala &#...
https://seesaawiki.jp/sournandbemo/d/Sesim Se...
https://seesaawiki.jp/spidecatac/d/Spss 11 Do...
https://elboomounday.chronicle.wiki/d/Avi F1 ...
https://seesaawiki.jp/narenordump/d/Generador...
https://seesaawiki.jp/nesstirnarit/d/[pgd...
https://seesaawiki.jp/vedetoga/d/Baahubali 2 ...
https://seesaawiki.jp/exacogoc/d/Bloodraven T...
https://brookevsanno.playing.wiki/d/Crack.Spi...
https://seesaawiki.jp/sudepimo/d/Torrent Find...
https://thedemandcon.game-info.wiki/d/Guitar ...
https://seesaawiki.jp/probfeedciodos/d/BETTER...
https://seesaawiki.jp/tiemonaro/d/How Play Ba...
https://seesaawiki.jp/dewccildiyquams/d/Algeb...
https://seesaawiki.jp/psychinabce/d/Dirty Pol...
https://nighpernator.sokuhou.wiki/d/Ozark Sha...
https://seesaawiki.jp/povobobste/d/Dev Soft I...
https://seesaawiki.jp/taibiwheatgli/d/Rhythm ...
https://seesaawiki.jp/healthsacomtha/d/Tr Pul...
https://seesaawiki.jp/ndolkapluhar/d/Latest A...
https://seesaawiki.jp/slacrafilo/d/Kumon Math...
https://seesaawiki.jp/ervertonab/d/Kepserver5...
https://taiguaynautran.game-info.wiki/d/~UPD~...
https://righcontcothi.chronicle.wiki/d/Zip Os...
https://seesaawiki.jp/rarenpigi/d/New! Tellwa...

, alagrow kalman odpovědět

alagrow f91c64177c https://wakelet.com/wake/bxI2DiY4-ZbZYjThaREFn
https://wakelet.com/wake/RgUBBPzR7UVmTgHC9CNFf
https://wakelet.com/wake/ccpVHE5d4DrZXzTD3nKOG
https://wakelet.com/wake/z4E0SxXJ8bgqSovysanOR
https://wakelet.com/wake/1KmoUNIPRsXjbuGpRs3Qw
https://wakelet.com/wake/mSP3RrO5gFzBT7bJj_PYp
https://wakelet.com/wake/IDfTF9NaaLiOlboblUTAl
https://wakelet.com/wake/3UFkrKMfORqJdJP-rk_9A
https://wakelet.com/wake/7zPYfNZLmlEipPlhK7YMu
https://wakelet.com/wake/3m6Y1yp8QnyudtebnnpQN
https://wakelet.com/wake/lWaPafEp24-QxEF9ePekt
https://wakelet.com/wake/eQiz-Yp4ajEKYS3WMOM_u
https://wakelet.com/wake/2PA9CoMhHakr_hsU6LMrk
https://wakelet.com/wake/A3uXBx2j_c3G0jbhH38jT
https://wakelet.com/wake/CYaix_T50Ub4EaXVECz7-
https://wakelet.com/wake/DjynR81VkWYD41Ow5EKOH
https://wakelet.com/wake/dsqmFYTd7kx5U8EQXwog8
https://wakelet.com/wake/7HwN_SKpjeMIaiQrdZDVH
https://wakelet.com/wake/Be8N_uTWLnTfyX5hoG1re
https://wakelet.com/wake/DXj7NPrKOhOf1G0sRDreW
https://wakelet.com/wake/frhk300V3wDXCzBpuNFiT
https://wakelet.com/wake/5qCrfEZ7Q8tnW1UUVBZw2
https://wakelet.com/wake/6c-e0OWXTfasXFCq_NAhH
https://wakelet.com/wake/QfZwWv7IYxtBWUw7_RzQ1
https://wakelet.com/wake/ZXbFGBI9Izczg-H57uJGs
https://wakelet.com/wake/9EzrMf1QMfAzPfuPYCdXa
https://wakelet.com/wake/BJGdLyQyAve5iR8lMejvC
https://wakelet.com/wake/cGhbLkCMdaEJ39D23Ao6k
https://wakelet.com/wake/8xJBVvJncFjjw8Fc2l1Sl
https://wakelet.com/wake/Am_bvQs3ibvmR5E6bXMHV

, daymisc bettje odpovědět

daymisc f91c64177c https://wakelet.com/wake/31G6JIyWgq3ZaRp-SQ2lj
https://wakelet.com/wake/Kzf0i7NdwT4PCx6OuMOYt
https://wakelet.com/wake/IL910LXA4IKIhkDSUGpMy
https://wakelet.com/wake/3hQpghjj2CiCcQJb3sQaB
https://wakelet.com/wake/5xFqtbYN96pJGdTA1oO6n
https://wakelet.com/wake/Zn850_nrNliD9skx_uDBe
https://wakelet.com/wake/RVhobCCapp6U4fqrUkqL8
https://wakelet.com/wake/_dqe0XUkeQa1eav4EEQHL
https://wakelet.com/wake/uKxSrbYEWCOYNbde-w3fC
https://wakelet.com/wake/_mtKLeS3mYLU6boeDJ0uk
https://wakelet.com/wake/GJZQlU0GcoiqtmXcUE_3s
https://wakelet.com/wake/uNokODZ7PMVoWn1qJozDV
https://wakelet.com/wake/gjzr1dPonIyesbNiOoBk1
https://wakelet.com/wake/5_YCy1eb0gvYcaGpFDCCW
https://wakelet.com/wake/jGleqxTgup4_Pv4TCwHkM
https://wakelet.com/wake/QPZEp8ogCyfC4lEWIZ2A8
https://wakelet.com/wake/_D7G9RqV9EewQhHU6sBvm
https://wakelet.com/wake/A5i57pYIS-i2-1OjNff56
https://wakelet.com/wake/SCUwGXPWTO7jv128F_WNj
https://wakelet.com/wake/j6hNvA3S420AP0iLINuCe
https://wakelet.com/wake/o_rGAk3BQ8f57jbxv6jj3
https://wakelet.com/wake/fWUYSHI5GG8wv-b9lEZ7X
https://wakelet.com/wake/eFRYxNif2ku0Vrwk9R_nw
https://wakelet.com/wake/T0eg19jEdnI12IMHPmTcQ
https://wakelet.com/wake/3GAHb0r4jSyYVZN__D2YZ
https://wakelet.com/wake/aYkyEBzADO6oYf3gewUh8
https://wakelet.com/wake/aQIGnyCTk0zaNuJOXrJww
https://wakelet.com/wake/8tIbodrekS5jmZVTFmKxL
https://wakelet.com/wake/59LOnyhXpomtsdTqOpc0I
https://wakelet.com/wake/YeURbEOvak6J7szYbrUs2

, wyneniki birdetah odpovědět

wyneniki f91c64177c https://wakelet.com/wake/pXave2RG8QwmzNYg53s2V
https://wakelet.com/wake/27oj2DjPix5Y0lGZbLEmf
https://wakelet.com/wake/NzF78ZZtvfMNJu4cNSsGW
https://wakelet.com/wake/JfGHkOtCNMO9HzKBl8Y7F
https://wakelet.com/wake/vF8J53gsuMezccidDVvVS
https://wakelet.com/wake/QNBV4Sbk9DgT-ifywFjoL
https://wakelet.com/wake/Jjw5SJpXqdTWC8r1V3INk
https://wakelet.com/wake/TO74uqhfSCYu88UL-QyrP
https://wakelet.com/wake/kLsEClQKpwZJkD6OfMyK7
https://wakelet.com/wake/VusPgEZ100ZKePIq3YYiM
https://wakelet.com/wake/4ADkbRS1CEFZm45CP31Tl
https://wakelet.com/wake/lJGisx63qi_1ZXqdc03HC
https://wakelet.com/wake/RTSZP1Rb8vKrSt_CpbiBo
https://wakelet.com/wake/-J_bi_fHgI61g_tQ4Wizy
https://wakelet.com/wake/l7uavdrXbZbdeNzGsRub0
https://wakelet.com/wake/T1Y5cUSZHgI72kg7aVbhK
https://wakelet.com/wake/fBTM4HtXyIQw8vNZAxu2c
https://wakelet.com/wake/8w7yOeJY87gysKejM37GA
https://wakelet.com/wake/Q2oabuMTSFPShQS5oGZ8r
https://wakelet.com/wake/4YvXP_ePFi3NExsOCtDta
https://wakelet.com/wake/31WmUhtEDRuOGWLi3kII6
https://wakelet.com/wake/QVNXeQ4axYe-0Hug-MoWU
https://wakelet.com/wake/QdC86KhQKaNkpDmtkiYyl
https://wakelet.com/wake/HrQ3eAZ_3-zMaM_9u7Ury
https://wakelet.com/wake/y-wCDHxcww6erI_JIe8k7
https://wakelet.com/wake/aZGJ6biTdg4sJD7JfmoRz
https://wakelet.com/wake/lV_KBsiZf-AqER3Dx0oaq
https://wakelet.com/wake/qDc6ripRjsKzrF2NosezN
https://wakelet.com/wake/0Tfj9OA8SsEnvGSxPvhV1
https://wakelet.com/wake/8CL3S83YDN2RhNXxoB4lL

, arihear garyana odpovědět

arihear f91c64177c https://trello.com/c/EgRQzKRt/19-deli-dumrul-...
https://trello.com/c/5oXTJDe6/33-cubase-elice...
https://trello.com/c/3M7Eu4VM/28-harry-potter...
https://trello.com/c/jGn43K6d/15-kung-fu-pand...
https://trello.com/c/VngRoUZt/33-rainbow-six-...
https://trello.com/c/HxEZJn1Y/14-sure-cuts-a-...
https://trello.com/c/85Ji30yp/17-easycafe-cra...
https://trello.com/c/hT8DlSIX/23-chain-kulii-...
https://trello.com/c/aTFWqZo4/22-the-dust-pix...
https://trello.com/c/6vITokGy/26-wow-global-c...
https://trello.com/c/jf02oaCt/14-mahadev-hd-1...
https://trello.com/c/JmLkjWu3/29-catia-v5r21-...
https://trello.com/c/G2bruTvH/35-solucionario...
https://trello.com/c/G9cKjFAL/11-the-best-spi...
https://trello.com/c/u6bNa4NQ/9-mbr-regenerat...
https://trello.com/c/wLTEai2E/15-cue-club-gam...
https://trello.com/c/yS0KmL5c/45-crack-sybase...
https://trello.com/c/2IV83Qux/38-fickende-kinder
https://trello.com/c/cgQrFVIt/9-vedic-vastu-s...
https://trello.com/c/lmLnYwA7/15-wasatch-soft...
https://trello.com/c/Ml28iSbY/44-ei-kiitos-fu...
https://trello.com/c/oGEPaD1s/25-re5dx9exeres...
https://trello.com/c/T4mfpcoF/8-delcocdr500co...
https://trello.com/c/xxuhxCY6/5-train-simulat...
https://trello.com/c/iXQHzl5k/51-the-difficul...
https://trello.com/c/GpPH37RN/35-avb-public-s...
https://trello.com/c/BqRtNHHi/15-gta-5-full-p...
https://trello.com/c/BZrkx0Sr/20-dark-souls-e...
https://trello.com/c/Lsou6zsn/36-final-drive-...
https://trello.com/c/Vwy6SPuV/14-pandorum-720...

, jamsely leshiah odpovědět

jamsely f91c64177c https://lyacapnebumulli.wixsite.com/persparvi...
https://abcomlanthtilisnes.wixsite.com/mercas...
https://varduipro23g.wixsite.com/dianotenkang...
https://letosiracrire.wixsite.com/anaballa/po...
https://calebbradwell4405z.wixsite.com/tiorko...
https://cantheolotegpamopg.wixsite.com/tomste...
https://ballmurcsappnomi.wixsite.com/franducw...
https://bernardiurbiet.wixsite.com/greserpois...
https://menrilabtujotni.wixsite.com/snapovols...
https://falralitiworhu.wixsite.com/tertawhoge...
https://disikinoha.wixsite.com/caconvihel/pos...
https://ecfocesasulgo.wixsite.com/riasareta/p...
https://quiliflanthspecexu.wixsite.com/starna...
https://rakingrilindterse.wixsite.com/greninb...
https://senugezu.wixsite.com/probadenin/post/...
https://glucdermayfascoder.wixsite.com/rounte...
https://coafootpuvaloptors.wixsite.com/ciocar...
https://tilejetni1985.wixsite.com/ebdeoterpa/...
https://comneckpasjingcenb.wixsite.com/liapar...
https://comgimadpho1977.wixsite.com/beichildf...
https://nioprocesbalanpo.wixsite.com/feurelad...
https://diatothesrecirly.wixsite.com/kuiprese...
https://tycztabfolkhortinu.wixsite.com/otpics...
https://shontastreb3571zs.wixsite.com/senmoca...
https://liletaporapo.wixsite.com/lanredatu/po...
https://deanasetherep.wixsite.com/myamyhucsup...
[url]https://hamaphebackces.wixsite.com/passpertdensi/post/audioscore-ultimate-202...

, harwgavr farycka odpovědět

harwgavr f91c64177c https://staudenmeie.wixsite.com/scorutatran/p...
https://geo4x7markov.wixsite.com/ardietogcio/...
https://domingabeckel6880d.wixsite.com/bodnaw...
https://fernwheerehealfuta.wixsite.com/negewi...
https://maksimignatev886.wixsite.com/nibarbon...
https://kimikulwicki993sjl.wixsite.com/esinpi...
https://odnanepopo.wixsite.com/amholarty/post...
https://sislawnfiguzzsvent.wixsite.com/carlde...
https://fafirsgladlunchnab.wixsite.com/monner...
https://petumigeshourgpe.wixsite.com/pamaledu...
https://eleafflam.wixsite.com/nesscasliobo/po...
https://magensomoza132p2e.wixsite.com/alamihu...
https://sophiaguihmo.wixsite.com/lewealcarrli...
https://berrocondesk1975.wixsite.com/compthor...
https://ysacprovsandma.wixsite.com/cubijuggve...
https://violettegattuso329.wixsite.com/compfi...
https://carisawasowski673u.wixsite.com/pugart...
https://lopsurfmehwipho.wixsite.com/procmilch...
https://rasomansaser.wixsite.com/aninsconem/p...
https://ecfrucinreccent.wixsite.com/rochwhiwi...
https://tiohorpickwatchter.wixsite.com/daesac...
https://comptaroshighbopde.wixsite.com/clipmo...
https://jinnyboyl788iz2p.wixsite.com/coyturcu...
https://sandroraginkpokkto.wixsite.com/drotto...
https://haydeecicchetti146.wixsite.com/stalre...
https://snoozouthirihyd.wixsite.com/idethcufa...
[url]https://wealgarspdamcucuga.wixsite.c...

, olymjami henryson odpovědět

olymjami f91c64177c https://langvarbowlsibsuig.wixsite.com/forlit...
https://seesaawiki.jp/intudenest/d/Ik Multime...
https://droseruntefifil.wixsite.com/udricaloo...
https://wakelet.com/wake/xyhJkEFXL0DWJuNhNHRaM
https://nhalefcharrusickch.wixsite.com/clamob...
https://wakelet.com/wake/Yu8rf0KHDAKTwtJ6bFnZ1
https://wakelet.com/wake/kfkAeMjoXPhySQoH7VJKH
https://wakelet.com/wake/C8LlliUsX0Bpzrzw5WqD8
https://ntangeroratti.wixsite.com/daevititmeu...
https://wakelet.com/wake/l7Uv0umpnSzs7IsFj__Vm
https://trello.com/c/0sPHOIqx/19-usher-raymon...
https://trello.com/c/QTx9M6WS/29-exe-signing-...
https://ilenenayar579z0f.wixsite.com/tauphand...
https://seesaawiki.jp/tideporoof/d/License Sc...
https://wakelet.com/wake/4dmwKUJWDd57Z2iLk5lGN
https://morgankatharina199.wixsite.com/neuflo...
https://wakelet.com/wake/ZUzSiwpaURKRtyt4g4xJS
https://trello.com/c/QNKnVK1T/21-warhammer-40...
https://wakelet.com/wake/LIS71kDNQDcpLB5kXtK8E
https://wakelet.com/wake/I56OhD9jjyT637SxlhG4I
https://wakelet.com/wake/YW36Lw9QWPHE9D2e2UalF
https://trello.com/c/bdcM7V2t/45-exercice-fra...
https://seesaawiki.jp/zzicexprosde/d/Zapgui 1...
https://trello.com/c/EggHncs3/24-navneetpubli...
https://seesaawiki.jp/diedanane/d/Ao Manual O...
https://gastsowpebestkest.wixsite.com/enomaru...
https://wakelet.com/wake/YjTjgIepJE5aQVWMTTIvP
https://seesaawiki.jp/vecocomplant/d/Ports Of...
https://seesaawiki.jp/tantzhisuto/d/Le Meille...
https://veyboypeachukmarg.wixsite.com/grenapd...

, gohacol nannettah odpovědět

gohacol f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/04/b1/5...
https://www.pixnet.net/pcard/9187660b0ec664e3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/da/5c/5f/3...
https://kit.co/vercagesni/isolated-tg-comic-r...
https://7gogo.jp/aWnFLyJjcCpa
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://www.homify.in/ideabooks/8483744/givea...
https://wakelet.com/wake/4Zux6SZBg5mLFDxl7wcJv
nelampadog.webblogg.se/2021/november/extra-qu...
https://protcairenchcon.weebly.com/girl-sex-w...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8dec9...
telegra.ph/India-Among-Most-Corruptnations-11-28
https://7gogo.jp/XWt1hsUJEDi8
https://kit.co/vesgedero/patch-maria-bulgaru-...
https://olomk.com/read-blog/1041
https://site-4159321-4430-2005.mystrikingly.c...
https://indbook.in/read-blog/433
https://globalwave.tv/upload/files/2021/11/Bc...
https://flurovebvi.mystrikingly.com/blog/4k-m...
puzzdada.yolasite.com/resources/Anatol-Mirzen...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://wisguedave.mystrikingly.com/blog/revo...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://cdn.thingiverse.com/assets/52/e6/66/0...
https://7gogo.jp/278tBrYbAK22
https://spieslike.me/upload/files/2021/11/uSr...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...

, venfay chumingah odpovědět

venfay f91c64177c https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://nostalgic-galileo-147980.netlify.app/...
https://www.homify.in/ideabooks/8490610/nthus...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/bdeca...
https://cdn.thingiverse.com/assets/95/2d/e0/8...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=s...
https://www.pixnet.net/pcard/7830860318c11bc1...
https://mopaporadiren.wixsite.com/zotalrumar/...
https://www.pixnet.net/pcard/89479602f3c5370e...
https://trello.com/c/hZfZ4vcB/13-online-sketc...
https://coub.com/stories/1159459-webcam-max-4...
https://quedertepfluc.diarynote.jp/2021112818...
https://tersudeligh.weebly.com/fsx-p3d-aeroso...
https://tchatche.ci/read-blog/13210
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://cdn.thingiverse.com/assets/54/27/2e/c...
https://esclecmoura.mystrikingly.com/blog/sta...
ychoutme.yolasite.com/resources/See-Electrica...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=n...
https://7gogo.jp/lj4_kHSCLbvQ
https://coub.com/stories/1159458-assassin-039...
https://www.pixnet.net/pcard/372236057389ceff...
https://www.pixnet.net/pcard/67263601cb729ea5...
kastcawahrting.unblog.fr/?p=329
https://liberira.diarynote.jp/202111281842548...
fanorliate.unblog.fr/2021/11/28/peaks-in-the-...
https://7gogo.jp/TheSXv93oC3j
https://slurarrala.weebly.com/install-ferdina...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=b...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/245c1...

, oceotay sooner odpovědět

oceotay f91c64177c https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=a...
https://fdocuments.in/document/free-download-...
https://vdocuments.mx/certina-ds-podium-user-...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://kit.co/phamanleomos/full-lances-nues-...
https://www.homify.in/ideabooks/8499430/cars-...
https://kit.co/thirsflatlypi/download-tekken-...
neauweblaiprys.unblog.fr/2021/11/28/abbyy-tra...
https://kit.co/consframonat/zip-counterspy-v2...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=h...
https://wakelet.com/wake/Whuzmi0yk6dPGYqw0JnzO
stepergeve.unblog.fr/2021/11/28/puli-telugu-m...
https://enanaterub.wixsite.com/primanatel/pos...
kaarolenik.unblog.fr/2021/11/28/a-piece-of-th...
https://www.homify.in/ideabooks/8499429/updat...
suloro.yolasite.com/resources/sengoku-basara-...
https://www.homify.in/ideabooks/8499425/windo...
https://wakelet.com/wake/bKYayt0CZQhUp_gZ_nrfo
https://trello.com/c/whYMgw5Z/17-the-alibaba-...
https://www.homify.in/ideabooks/8499426/crazy...
https://www.homify.in/ideabooks/8499428/progr...
https://trello.com/c/xcJJpMxz/31-adobe-genuin...
https://www.homify.in/ideabooks/8499427/facts...
https://seesaawiki.jp/stealamelstum/d/Avatar ...
https://kairedsmarpa.weebly.com/uploads/1/3/9...
https://kit.co/arinilwal/cracked-digital-juic...
https://www.homify.in/ideabooks/8499424/ford-...
critdeoucretun.unblog.fr/2021/11/28/video-tra...
https://www.homify.in/ideabooks/8499423/phhir...
[url]https://kit.co/bandmenreco/newblue-fx-sony-vegas-12-32-final-full-version-activatio...

, jawwhy conqueror odpovědět

jawwhy f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/f9/05/fd/7...
ccomsearchrabbmo.unblog.fr/2021/11/29/free-ja...
https://www.homify.in/ideabooks/8505295/euro-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://www.homify.in/ideabooks/8505294/happy...
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
giretipe.blo.gg/2021/november/quarkxpress-v10...
granpanksu.yolasite.com/resources/Nasim-Taleb...
https://rambcabcagold.diarynote.jp/2021112913...
https://www.pixnet.net/pcard/819236035810ff1e...
https://www.homify.in/ideabooks/8505293/lenna...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/26ba2...
telegra.ph/O2-Solutions-PDF4NET-501-For-NET-1...
https://www.pixnet.net/pcard/945086035b43393b...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://dragelvilreweb.wixsite.com/trekahmeve...
https://7gogo.jp/27EoeCpRbhRA
https://paryconri.therestaurant.jp/posts/2429...
cribsopdnomis.webblogg.se/2021/november/dc-un...
https://trello.com/c/TS1MVxSQ/25-patched-kms-...
https://insmigmogly.diarynote.jp/202111291313...
https://media.muckrack.com/portfolio/items/14...
https://aspopodi.diarynote.jp/202111291313316...
https://www.homify.in/ideabooks/8505292/euro-...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/94fb9...
telegra.ph/Welcome-X32-Serial-Latest-Key-Utor...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://wakelet.com/wake/zzzY0VfATAlliicaPEFq7
cumilnaca.webblogg.se/2021/november/download-...

, qwyspo vandike odpovědět

qwyspo f91c64177c https://coub.com/stories/1150966-500-mph-stor...
tijabutar.blo.gg/2021/november/shams-al-maari...
https://razelaxylofea.wixsite.com/thfultomihe...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://coub.com/stories/1150967-school-tycoo...
https://www.homify.in/ideabooks/8462650/keil-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
telegra.ph/Windows-The-Lost-Heir-The-F-Full-V...
https://hodamono.mystrikingly.com/blog/movavi...
https://peaceful-haibt-a9ce10.netlify.app/Dad...
https://wakelet.com/wake/6Rvk3W5r-5jJRUo0xSTAR
specedstumtio.unblog.fr/2021/11/26/autodesk-a...
https://jecpobusuta.wixsite.com/cenvethono/po...
https://trello.com/c/joJg1vje/39-solucionario...
studarpubmi.blogg.se/2021/november/download-r...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/77e91...
veomowhetac.unblog.fr/2021/11/26/link-tzx-q8-...
puffmelilers.unblog.fr/2021/11/26/vso-downloa...
https://7gogo.jp/pdItWecgINWV
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://kit.co/tioprobdeaprbu/se-busca-song-l...
tamremicon.blogg.se/2021/november/frameforgep...
https://clever-williams-fdadf3.netlify.app/Ya...
https://epic-mccarthy-561af3.netlify.app/Sad-...
https://trumpets4christ.com/read-blog/1822
https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/9d/d6/7...
https://coub.com/stories/1150965-rome-total-w...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/531ec...
https://prestigioapp.com/social/read-blog/2203
https://ifunerti.weebly.com/10mb-super-highly...

, jakyjaid mallori odpovědět

jakyjaid f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/4d/96/c8/8...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ac13c...
https://maetavinzo.mystrikingly.com/blog/wind...
https://gendsessadib.diarynote.jp/20211127000...
https://jobschlorerun.diarynote.jp/2021112700...
https://you.worldcruiseacademy.co.id/upload/f...
https://www.homify.in/ideabooks/8471511/scarb...
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://dokumen.tips/art-photos/sims-4-taboo-...
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c7895...
https://lowacacappzoo.wixsite.com/carnihodi/p...
https://dokumen.tips/sales/re-loader-v30-beta...
https://7gogo.jp/u78_3iLUumgz
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://dongsetiltingskive.wixsite.com/stylal...
turbioless.yolasite.com/resources/EXCLUSIVE-R...
https://media.muckrack.com/portfolio/items/14...
deedrecuward.unblog.fr/2021/11/26/flatout-4-t...
https://madodesun.weebly.com/cad-mapper-u2013...
https://kit.co/queworkclifre/garrys-mod-v14-0...
https://rivavesmabetsi.wixsite.com/irkelousra...
https://www.homify.in/ideabooks/8471512/fifa-...
https://www.homify.in/ideabooks/8471514/magic...
https://www.homify.in/ideabooks/8471515/onesh...
anenticque.unblog.fr/2021/11/26/subway-surfer...
https://dadumweeles.weebly.com/uploads/1/3/9/...
https://kit.co/fiesporunjam/dual-na-raja-na-r...
https://niripolouzortoy.wixsite.com/lebscontm...
https://rebconnect.com/upload/files/2021/11/X...


Strana:  1 ... « předchozí  163 164 165 166 167 168 169 170 171   další » ... 201