Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  13 14 15 16 17 18 19 20 21   další » ... 201
, mamshay fisher odpovědět

mamshay c2936d4fca https://sway.office.com/0fv58S6tKwBAqJwb
https://sway.office.com/UtYX0LnHW10j2nC5
https://sway.office.com/cmwQ1xpRKE10rrVM
https://sway.office.com/rw3JOMDEv2xWxi0J
https://sway.office.com/OPbWEUcWJGi3RIho
https://sway.office.com/CnRiJXDqJBi6mL8e
https://sway.office.com/5YyuYX5VvcFXOZVR
https://sway.office.com/5hTe3LCX1WtjjlB2
https://sway.office.com/Bodw43txKsDPQgnf
https://sway.office.com/pgDqSzkjKX5oAcfm
https://www.trickeri.org/component/kide/-/ind...

, petmelt shareen odpovědět

petmelt c2936d4fca https://sway.office.com/0W4p23kEuZ6ZcaOh
https://sway.office.com/f5J6W3XPD45bohyA
https://sway.office.com/HZWROTmSilfAbS6E
https://sway.office.com/M12X7p761e6o39Ux
https://sway.office.com/ibmGFNAOZQN6hYWA
https://sway.office.com/4xFmiC6YsIFr8NCc
https://sway.office.com/xzARBA4Z6wH5FZP9
https://sway.office.com/MeEGqjU7Dh1sECUs
https://sway.office.com/ZMrG9GqRRWZnFF9s
https://sway.office.com/jHUERmfvHwf2K3Oo
www.lvririau.com/index.php/blog-lvri/item/134...

, emphyri narrah odpovědět

emphyri c2936d4fca https://sway.office.com/AGglxexaL6pimmAA
https://sway.office.com/2CyYdDBfeUofPNJx
https://sway.office.com/R0drzR4fNWFKqZgv
https://sway.office.com/zALPRl3jWWlzxuOh
https://sway.office.com/uyGEf6pOKpCw7wBc
https://sway.office.com/k4Kn1LO5uoBpCxXM
https://sway.office.com/QTIt5QhFdBi9wAFl
https://sway.office.com/I8IXWG0yBCO1ibDk
https://sway.office.com/h5gx5CGpAtQDBZDk
https://sway.office.com/UFULobTauvdjQVvQ
sneakymonkeys.com/main/index.php?site=profile...

, endrpal ardeena odpovědět

endrpal c2936d4fca https://sway.office.com/f8JfhUn3m6LCYyvS
https://sway.office.com/VmnAobhUBXROu6HS
https://sway.office.com/vzCShN43DiCr48NZ
https://sway.office.com/knIr0Qh0IjhoSKsk
https://sway.office.com/x3xFly2TEemQz51X
https://sway.office.com/V3m7xZkqnPqJFi3u
https://sway.office.com/HlnHfn7EpjaHOkNu
https://sway.office.com/ghR3Tz2sQipGjJdx
https://sway.office.com/U7JigW1cWEt92KJO
https://sway.office.com/fMF4Z5uMXxGdKrUX
sneakymonkeys.com/main/index.php?site=profile...

, kalayese imanee odpovědět

kalayese c2936d4fca https://sway.office.com/sGgpdeFIHuzK4hB3
https://sway.office.com/nSgYIRZYZ3bmLcCS
https://sway.office.com/21PQn3e8FwRDIIzs
https://sway.office.com/RDkv8LuMlLoxLrdq
https://sway.office.com/fVoEgNhx7mwD1LYC
https://sway.office.com/Ztrz4bbgDsYo9OT0
https://sway.office.com/aLUyGdbeYVBMmDf8
https://sway.office.com/SfB4N93480UDwAfY
https://sway.office.com/6rzwT1Xm1UzHTUHG
https://sway.office.com/hUphLXr5roknyZCE
e-shiretoko.sblo.jp/article/176837482.html

, caszos mooreland odpovědět

caszos c2936d4fca https://sway.office.com/zFiOiTQVh9KjB6ZW
https://sway.office.com/9HhfRGlgFGwGQb1l
https://sway.office.com/tdDPBewWLlSy4dtJ
https://sway.office.com/uDOzJjcfNkDp5bAh
https://sway.office.com/D0hA1oXG0N26Nlez
https://sway.office.com/LQlxaNvrTAOTCr5o
https://sway.office.com/4Y2ghMJAHmCWG2WY
https://sway.office.com/XmBB1jUq4azYLWT6
https://sway.office.com/fPdXV1HrisozjMCl
https://sway.office.com/XinJ8bO35A2XbPPW
https://www.heil-dich.de/gaestebuch.php

, namwas alburtine odpovědět

namwas c2936d4fca https://sway.office.com/D9S8xkVupXGS5roM
https://sway.office.com/hXNAAM1WPtL7RBlT
https://sway.office.com/aV7EHHXR8Om41uGA
https://sway.office.com/aDrli1iwdm1s8yQU
https://sway.office.com/8XSajygWwgXImXbN
https://sway.office.com/tPhicfYob1lWMnHN
https://sway.office.com/hVkHvJszSVxAVcCm
https://sway.office.com/2aBKiKY2yxzbiopS
https://sway.office.com/H47Z6NUUxKhx3DVZ
https://sway.office.com/dXa3ecaBDnJaAS8J
er2vr.sblo.jp/article/189044565.html

, berarne dekotah odpovědět

berarne c2936d4fca https://sway.office.com/ZQLt4Ai9CLudwcxv
https://sway.office.com/QnGl57lHETu5ourC
https://sway.office.com/kfh9Byf8axSgLlEG
https://sway.office.com/ITieqqDEemehVPTb
https://sway.office.com/8RbBD9UZiFRSFNht
https://sway.office.com/mAm8m7LUjp2LAVO2
https://sway.office.com/ld1icJniztAEdDT5
https://sway.office.com/98wO5gUQ77I87lfC
https://sway.office.com/PvfAvHw36uiWxfQ7
https://sway.office.com/wxEYry1fYI7dx4jR
www.quentin-perceval.fr/chine/?q=node/52&page...

, silida opelie odpovědět

silida c2936d4fca https://sway.office.com/VMsbslIK4onnIqXP
https://sway.office.com/LCBp3E2nr6D4fdMf
https://sway.office.com/hEtcr3X2D5d8o5N1
https://sway.office.com/8tC6H1MfT43fecGK
https://sway.office.com/PBVqfM9j57siicxi
https://sway.office.com/IESCu42iLZhfRg3l
https://sway.office.com/nAW9yntTbaP1vjrP
https://sway.office.com/TFziafODGb5wQXfh
https://sway.office.com/liqeDLBrDRFNzYmw
https://sway.office.com/MztmLZl7xnBAlAY4
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, desiband millah odpovědět

desiband c2936d4fca https://sway.office.com/WtSw8uqqTEGitVzd
https://sway.office.com/rllgZEfPopFIlrWb
https://sway.office.com/JCkSMLXC2hs9YBTB
https://sway.office.com/jShkwmlxzepQYH9h
https://sway.office.com/AU9IwGsULAtcunn2
https://sway.office.com/mMAheZMgX1Lz5TyT
https://sway.office.com/v60niMPXbkan3z0e
https://sway.office.com/2qhn70cYnJfMU2au
https://sway.office.com/tRmF8kBu6BHT2SSQ
https://sway.office.com/HC4yDQCZfF3CiR3v
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3252&a...

, gorolero geraynt odpovědět

gorolero c2936d4fca https://sway.office.com/Dx3n5z4aK7Zv1p2A
https://sway.office.com/GWZ2S0j5cHox3IFC
https://sway.office.com/nUJMC1rmCJs1mWwp
https://sway.office.com/FqjWhh1EPlVrR6vx
https://sway.office.com/BeRyncVJEM7AxkOm
https://sway.office.com/Gk32QGPyTKKR31Y3
https://sway.office.com/IPse8E8aN0bC8qTv
https://sway.office.com/FV4wI77Pst3xKGYU
https://sway.office.com/5AuhYn5QJzChy2A8
https://sway.office.com/o14Jyn3UA1FIKmg3
www.msake.net/message/message.php

, derykarl tamecka odpovědět

derykarl c2936d4fca https://sway.office.com/XssH8wZk9DN1o1zg
https://sway.office.com/MGwoQPtY9P0HHGrm
https://sway.office.com/gh24XNk8Crr0EII8
https://sway.office.com/hMqh2LbtbidImurB
https://sway.office.com/qEMlO3PFvkl36ukD
https://sway.office.com/DyqRgkH7K3kHAVjC
https://sway.office.com/uen4eFTAC35t5utC
https://sway.office.com/l9T4rv9DxtCeNhDr
https://sway.office.com/2FhOCe4UWkRe0vZq
https://sway.office.com/mSjbiRD2NdcrhG7X
https://oskimo.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, salaphem inkata odpovědět

salaphem c2936d4fca https://sway.office.com/MoK7oIDCK6DLeHPy
https://sway.office.com/HqZUHF761Wvdj80t
https://sway.office.com/E3Kvpb9x3XCGNxj4
https://sway.office.com/GPqzZm5jpyhB9ihw
https://sway.office.com/xXCkRBkoqNDO6p44
https://sway.office.com/amt9PwISbtvVCXHR
https://sway.office.com/Hubf2ogRA6FVBvnt
https://sway.office.com/CQFGYKdQFkfjKyxI
https://sway.office.com/qp1F4eCqTwcMyAY1
https://sway.office.com/tr6iVl7Pzg5eoEBR
https://ballapp.jimdofree.com/a-g/bg-brg-carn...

, wikjame dahnae odpovědět

wikjame c2936d4fca https://sway.office.com/bMahB2lT2RkGpF3l
https://sway.office.com/dvjDEiUypRVbAwU2
https://sway.office.com/7iMpNP0D2nJuVz9l
https://sway.office.com/nateNzqwgA6rVNoP
https://sway.office.com/GvvSv8DednCpxhu7
https://sway.office.com/6GJJSe1E7T4RuDhV
https://sway.office.com/FqXhrzaTuXwuJvKK
https://sway.office.com/0Wxwg7RoUyv9uLcG
https://sway.office.com/SEhYD2xpfdypfzID
https://sway.office.com/UVxXtoGYs3HWElPk
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, rosajens indirah odpovědět

rosajens c2936d4fca https://sway.office.com/hvmNbuWf1kYyXij4
https://sway.office.com/tDEIB8TCGcq2c0mG
https://sway.office.com/ZjKuxw5cPHGjmD3C
https://sway.office.com/EOlUivWQgmEDMBCK
https://sway.office.com/PCkTGUqbp7MED8BS
https://sway.office.com/G1N5iZsPiWW7a69i
https://sway.office.com/kvTw0AimGk4XpeYq
https://sway.office.com/8CAZoV1ZGxv2XZo9
https://sway.office.com/mxlcJBHepNsWi52B
https://sway.office.com/89WFNFiVD0UCofFB
hirokota.cside.com/concert/2006netabare/yybbs...

, janavard thurman odpovědět

janavard c2936d4fca https://sway.office.com/FwE8CrW8lybP4wP7
https://sway.office.com/7JRQBKT0I48Qszgj
https://sway.office.com/03ob6D7VHE9O2c5B
https://sway.office.com/waWTbMBEXM3Tm8Dz
https://sway.office.com/wPIZqQl3nlld4LWz
https://sway.office.com/Ls4X09H8KBSjs04c
https://sway.office.com/Mh2EY25o4g7nvpoO
https://sway.office.com/yLFW6CqEbJsQ4DmZ
https://sway.office.com/F6p5Y9lmDc6wlpx8
https://sway.office.com/qBRYAQi7noCxevTS
https://www.dandando-mo.jp/bbs

, saffjay shanicka odpovědět

saffjay c2936d4fca https://sway.office.com/TrPIhe0ecWLD9caB
https://sway.office.com/4i5yz6Felp5FBlHr
https://sway.office.com/kYp3hdM1O84re8vr
https://sway.office.com/CawDqj7IrPrZmCrC
https://sway.office.com/P3Ajq0kkqGefHOPQ
https://sway.office.com/57UDJWs7TAWxtlAO
https://sway.office.com/BxnZjvNGkDGFHrSh
https://sway.office.com/GKoYruufShXkSjw3
https://sway.office.com/wBOC3X91Lt1IVAuC
https://sway.office.com/Xy9bviDWHFmqGEWs
mrg.sakura.ne.jp/dol/nhe/joyful/joyful.cgi

, talydama warwic odpovědět

talydama c2936d4fca https://sway.office.com/mXTXVYy9a8XNjaH1
https://sway.office.com/QVWIjosak87Azn22
https://sway.office.com/G7gFaJ3wAc5E3NE2
https://sway.office.com/HCIWgU6f1CwjWHe3
https://sway.office.com/CK9vucZZvPVA7MaY
https://sway.office.com/CTyHcIWIy4nGgroJ
https://sway.office.com/hWWcwTl5bojhF5w1
https://sway.office.com/xaUP0BuWX7tVErHq
https://sway.office.com/yUIAyB24A6QIG987
https://sway.office.com/RN1zXb0aSirrFlir
neonexxo.com/index.php/component/k2/item/5-al...

, caeysa beygna odpovědět

caeysa c2936d4fca https://sway.office.com/XZVjJJ4PlzamSizA
https://sway.office.com/l2f8M7mpE7O2Zadr
https://sway.office.com/OpVHTiSGVeOUpX9N
https://sway.office.com/onOzECsZa7rnkiDC
https://sway.office.com/EHRd6y5ROGVclu9c
https://sway.office.com/gbQjzGfNh3Z5rQ7u
https://sway.office.com/JosiCW9HV2s8G2nb
https://sway.office.com/ALdF5kyN43FqXNoz
https://sway.office.com/OfJgJNcRMx9K481D
https://sway.office.com/pzn7IHYOkpKTnF4X
https://audiomania.ocnk.net/bbs

, yvannor lannie odpovědět

yvannor c2936d4fca https://sway.office.com/KX8qnEKAFPMCEph4
https://sway.office.com/CUqnrM8AGuf9wzFK
https://sway.office.com/MtGuz50i35iZ7zol
https://sway.office.com/FemApuRhgvTkhq7e
https://sway.office.com/DtmhmebLnpDMqVWO
https://sway.office.com/FnKrTdCiVs7rHrqK
https://sway.office.com/wHmtvAoeB7QOrrIO
https://sway.office.com/0JbFIOUPNIgHFPUA
https://sway.office.com/y1cGzhcFnuUDWXzb
https://sway.office.com/3zcNCk2C13986u5k
rudolfsfogado.hu/index.php?option=com_easyboo...


Strana:  1 ... « předchozí  13 14 15 16 17 18 19 20 21   další » ... 201