Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  172 173 174 175 176 177 178 179 180   další » ... 201
, latonbert kettle odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/SNIMziU2/36-abg-smp-lela...https://trello.com/c/v4A53f94/13-so-fotos-de-...https://trello.com/c/nyz8bIEu/35-call-of-duty...https://trello.com/c/aO1oslMq/39-cara-flash-h...https://trello.com/c/WVlYz6fJ/31-best-start-w...https://trello.com/c/50pp13cn/23-any-video-co...https://trello.com/c/DC7tcLwU/28-link-ulhttps://trello.com/c/L0NPcyYU/76-fixed-quando...https://trello.com/c/zBgLR8vi/31-oro-nimishav...https://trello.com/c/bZNgxacN/41-codigo-para-...https://trello.com/c/IzoiPj2B/32-new-tamil-du...https://trello.com/c/uBrzgASU/25-daydreaming-...https://trello.com/c/ZSJRL9ml/24-dc-super-her...https://trello.com/c/mcqlhVjQ/61-memories2013...https://trello.com/c/O1MeMxuh/31-lakhbir-sing...https://trello.com/c/oKW5fLdT/15-free-crack-e...https://trello.com/c/C7AjlzuT/13-free-avg-pc-...https://trello.com/c/nCyosFa2/31-i-can-animat...https://trello.com/c/E7spk0g2/37-exclusive-do...https://trello.com/c/p9RoMWn0/21-incredible-e...https://trello.com/c/gCakIBnX/32-ul-tophttps://trello.com/c/0ipuywXT/43-madmast-bark...https://trello.com/c/qWxuodVP/63-high-quality...https://trello.com/c/9fJz24c6/43-iron-man-720...https://trello.com/c/AT8qBkwC/11-stardew-vall...https://trello.com/c/T2xjmaOY/71-septuagintae...https://trello.com/c/vOiqBcwG/63-actual-spy-3...https://trello.com/c/7ingmw8L/26-repack-a-dan...https://trello.com/c/RytdyqYu/16-download-dil...https://trello.com/c/89NtHa6h/31-bajatey-raho...

, teainno naveen odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/BTmurHi1Hj6e7O1S-iGjWhttps://wakelet.com/wake/yXzgmzS1oOb2uBJQMEFkzhttps://wakelet.com/wake/W_XLNnQNFnWZyRQX5Gy-bhttps://wakelet.com/wake/CGbTJYWL38bHlVJiGVaD_https://wakelet.com/wake/rfL-sq5328w5ZE8iSnqFihttps://wakelet.com/wake/QcW9fpp_SKwrO2c8y2FU5https://wakelet.com/wake/OVYPXqmXAd9z9tmMO7QYmhttps://wakelet.com/wake/KwZIVIBuy_F3xsLMeu1RChttps://wakelet.com/wake/eIUUzOgrwzEB9VKaulXQQhttps://wakelet.com/wake/7StOuehLE0Vqjlii_nmXzhttps://wakelet.com/wake/1ho5XC3DAl2Y2A-XzWG44https://wakelet.com/wake/_bwcYEG7I4Y4Em8ZjsGXvhttps://wakelet.com/wake/QN9qzllKqvR5U9UdlZICBhttps://wakelet.com/wake/K5bvnfmeVtKhzoYjKbVujhttps://wakelet.com/wake/c6-Iqa3b2hz4pf87WVQkkhttps://wakelet.com/wake/pM7QDI-U0ji-e_xRad5pXhttps://wakelet.com/wake/FjasCS_ITtcDvuo-evZIThttps://wakelet.com/wake/kbCs2zNeGjlxqVNzI_xK5https://wakelet.com/wake/7yYYaaho-qQgzgJBFyU9Mhttps://wakelet.com/wake/awB5aMSpX6p_hucBBH_YYhttps://wakelet.com/wake/xsm9-Kq3LKr5wORlZK_pzhttps://wakelet.com/wake/_SU8xBe3ak7Y-BIWpvbMqhttps://wakelet.com/wake/HK1pidy0f-2GzJVW5zD9Nhttps://wakelet.com/wake/4Ev98gPiWkfvUmcBejuumhttps://wakelet.com/wake/LXZsCo7KlJSJ-GLV9wqkjhttps://wakelet.com/wake/xZem9w9UEA3DWbSFHDsRshttps://wakelet.com/wake/S2z67j86LFJp2mdYFRxpPhttps://wakelet.com/wake/-bWw_uvgeSm4tJ2aAcm6Bhttps://wakelet.com/wake/i4gn1tY3LOD0FstGvMbBuhttps://wakelet.com/wake/y8ezsGisIrZ10W72BHKY4

, anakal orelle odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/DoScyI4Kj9X26ECXizgEnhttps://wakelet.com/wake/Ie5DMlNditQJZridTmk1Ohttps://wakelet.com/wake/7bsVweg42qery6O1qKdKWhttps://wakelet.com/wake/JWTupevHgEy-mFs99pVq4https://wakelet.com/wake/9w64QuvmRiGC-GPGhgHYhhttps://wakelet.com/wake/__fF994QKLCTHucauGsIChttps://wakelet.com/wake/OjeO4Y19UmNpNLDM1YdXMhttps://wakelet.com/wake/gDwXPvBcJ7fqc9h0PRolfhttps://wakelet.com/wake/zQ20HzX4zTI6XlukFmffJhttps://wakelet.com/wake/Wfo3JLXHj4y4TftFS62H6https://wakelet.com/wake/IMB0mZ3JnxkfZS_ftmF4-https://wakelet.com/wake/IyeOk8c5Vjsweqd51Iu7ahttps://wakelet.com/wake/MOyvDHXQhsvczzXEegetghttps://wakelet.com/wake/cSItIGICC3bjJR3Iuab7Yhttps://wakelet.com/wake/yjRumwe4R3YE7-JNgMAnKhttps://wakelet.com/wake/HTZX7DrqNc2T4vJZXGpE2https://wakelet.com/wake/XpyhQrs0nvb9bJy5qTbmChttps://wakelet.com/wake/nDtdmoiaztEWWFLgmA4Tdhttps://wakelet.com/wake/IEsoroveLInm7XCLF5vqzhttps://wakelet.com/wake/CS0CczqhmvEEkd19--YC_https://wakelet.com/wake/8K1qwAU1y4AEtkI2VScIxhttps://wakelet.com/wake/BZImvcH4LKg2n7IIOB_5xhttps://wakelet.com/wake/c7G0Rc1fS7sDTpiDUHNr0https://wakelet.com/wake/3-5S51KwbTbMnBTtsUhclhttps://wakelet.com/wake/ZcXMqEjouPzcvQLOV7-HHhttps://wakelet.com/wake/vdZQ4aM4Gge21u7-JTh1Qhttps://wakelet.com/wake/l1Mil_BMbA-EZKqeF2eruhttps://wakelet.com/wake/H7a5YWvW_TV-rykkEZ_Luhttps://wakelet.com/wake/tPnEuNul6Zi-M7u4jKKN-https://wakelet.com/wake/OdFpT3oJVeTGLO21SXcip

, oddikri davoryn odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/36jGtjUQwW8V9j0213uDQhttps://wakelet.com/wake/vf1EDTmbxq-GXhLbGSHVChttps://wakelet.com/wake/6GiD5xtpqJkANXlIxMdA3https://wakelet.com/wake/T6fKOJNPs3Pmk5O8OdPd7https://wakelet.com/wake/5SLnikIDj-6yEaSk4aAVshttps://wakelet.com/wake/YcQNZ3k3-Sn1cgaYnfhDzhttps://wakelet.com/wake/qQHztqoEDUxA086oAssRLhttps://wakelet.com/wake/y-1wmuwNu85VEHtZ19rrNhttps://wakelet.com/wake/1wgszcnx51bzQvixZblmchttps://wakelet.com/wake/WLZAQH9gB4xeZ22HrkIeihttps://wakelet.com/wake/dfvmwTgbcCyfa1qXKbjKBhttps://wakelet.com/wake/8BT-TK_cUaDYsuqrY2NpBhttps://wakelet.com/wake/BsZW1dKVF59ya1m0-n36yhttps://wakelet.com/wake/urOJKmVPT8r7_fTfwJpg6https://wakelet.com/wake/rM6LT8NXojpDMRgpOE9Eihttps://wakelet.com/wake/W4GimlMJmzOLwXhUOEfe4https://wakelet.com/wake/Su__eWyqMdkhCe5L9x09Xhttps://wakelet.com/wake/O8Ppir6Kf6SH-jqaqc0cAhttps://wakelet.com/wake/l89YL4n3Ozm28QaNBdrTKhttps://wakelet.com/wake/rRugu9eX3ikLbEMz8zuOPhttps://wakelet.com/wake/5Z2CQ9cZKDnpPBVz1sU-hhttps://wakelet.com/wake/l0I0nNppWUhtR5AkrCpp-https://wakelet.com/wake/8raxKxx1WljXoF53ywFJFhttps://wakelet.com/wake/5TIzEhZhrR31ulRinRtJ5https://wakelet.com/wake/HhzGY1q2ocf96CacYryjehttps://wakelet.com/wake/MaRydLtAU-bdipsZolj4rhttps://wakelet.com/wake/ZtbWoClv0NA0sURz038A9https://wakelet.com/wake/8LmVxWE1WJnquAIemnr_Qhttps://wakelet.com/wake/dlAIAW7rfW2pztmvWCYDahttps://wakelet.com/wake/ImhU42WtYnvrf5wRSq2Pn

, yabarjae ellebanah odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/WKYybFNw/64-link-studio-...https://trello.com/c/uYWut9Qx/19-slate-digita...https://trello.com/c/FLy1fCr1/32-autocad2013e...https://trello.com/c/viyccLG1/24-kadhal-solla...https://trello.com/c/7Au6DKWH/48-boomer-labs-...https://trello.com/c/zeNIo0MI/12-machhli-jal-...https://trello.com/c/Brl5F670/37-tengo-ganas-...https://trello.com/c/xWQSIao1/55-jai-bhavani-...https://trello.com/c/FUbMaRtN/15-freemake-aud...https://trello.com/c/x3h4rEe6/20-link-devart-...https://trello.com/c/3CnwSBVO/73-allwebmenus-...https://trello.com/c/HyLMmxQU/17-buku-hari-te...https://trello.com/c/ugGDNaY9/26-geforce-gt-2...https://trello.com/c/NXM25ym5/19-work-xilinx-...https://trello.com/c/aXVrxNxH/25-verified-ish...https://trello.com/c/I75AFjQS/17-best-telecha...https://trello.com/c/aAqBBObP/21-better-nicol...https://trello.com/c/qMvjFY3w/36-oedipus-rex-...https://trello.com/c/noIzlMdb/21-advanced-sys...https://trello.com/c/NNxx3FWv/30-ashlar-vellu...https://trello.com/c/X2Zsay27/17-huaweis-us-l...https://trello.com/c/n6Z6GPif/28-pcblibraryex...https://trello.com/c/WCT3duy7/33-easy-duplica...https://trello.com/c/LIiEu4ob/32-carmes-gif-e...https://trello.com/c/UzBBErsf/10-repack-sdl-t...https://trello.com/c/oLVuoRSJ/47-qlab-401-bun...https://trello.com/c/fTcGu897/39-rayaru-banda...https://trello.com/c/Qp8dSruO/33-smartlaunch-...https://trello.com/c/pWVak1XA/18-descargar-hu...https://trello.com/c/B6vT51HK/24-2021-upstrea...

, lindglend randeena odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/HwEbA7YLryjBXJqG8hnYNhttps://wakelet.com/wake/jUmyJOer7OpnhMol7FbSPhttps://wakelet.com/wake/yJ2_WPaO8U5PHep4666qghttps://wakelet.com/wake/JWF1C25owsQ577DH76cUhhttps://wakelet.com/wake/RnOftHaLtwDNY1ygb5Fe1https://wakelet.com/wake/mhREeLuESOC4d5gvZkHvlhttps://wakelet.com/wake/6jm8uMz1g5tzAV3ZTHiCbhttps://wakelet.com/wake/Q_xDcW2jEIItpVtSBRy9Nhttps://wakelet.com/wake/FfRa24yQfVojBSBSAS6pghttps://wakelet.com/wake/YdIO988XkwzCSj1xJA-2Shttps://wakelet.com/wake/w4i81sbh__2jtYFQ6d-_Thttps://wakelet.com/wake/fp-OTog0e6sjpXGFb86p8https://wakelet.com/wake/XAhMSXXBj4REYLggPZZyJhttps://wakelet.com/wake/WnygdOFpDb3OiZcnRWIvHhttps://wakelet.com/wake/SLxK3ttxqaOZDqMejF4JOhttps://wakelet.com/wake/P8LgZKbArLWm9jvWntTIbhttps://wakelet.com/wake/hkj5TvvTILpluNFkaen6ihttps://wakelet.com/wake/8-v3K3XBUvM5hb9VTtYnThttps://wakelet.com/wake/n-XghfBf6Z_ZfgyQy50P7https://wakelet.com/wake/ijGX7uOcsbeAOTE_Rsdiohttps://wakelet.com/wake/xqveSbN5VCJZoRNyLE3zhhttps://wakelet.com/wake/-thiEX6AGgC457Y8pfVhohttps://wakelet.com/wake/-Kd6UNSXtvJqcGnBu5JoIhttps://wakelet.com/wake/a0PTysU3CHZMYyRUGXdoIhttps://wakelet.com/wake/8gLMMpd8vsR8vZq_RvZcAhttps://wakelet.com/wake/O4xbNQw-OoA1t4bZdAaI6https://wakelet.com/wake/cl9cLlkLXB44swruwF1gchttps://wakelet.com/wake/SEKaFCJSXyXPnHkiScQyghttps://wakelet.com/wake/QofMhD3WEUBwqOmBhPx0zhttps://wakelet.com/wake/QFfQmDIot5OnWdIpnz4Pk

, larkiwatki lerinzo odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/qbvFWMTHD9Ob7mZmlnkKnhttps://wakelet.com/wake/EL5CqsbD9zMYRZb1jqdAHhttps://wakelet.com/wake/XeCIIuYshipUF1nv6B-e1https://wakelet.com/wake/YEzVLuah6VyKUft1D2GSnhttps://wakelet.com/wake/1FJWxbxLsKZJWAEo1Zm_Shttps://wakelet.com/wake/CrqMMMbvRCF9mwwCDfvG_https://wakelet.com/wake/OUAXCe1K5aZ08HGfpGP6Qhttps://wakelet.com/wake/-NhmagTxt5S9Io9SwYYKShttps://wakelet.com/wake/xr6UncCzHS6JCokjVNWTMhttps://wakelet.com/wake/VpdURgeaT7PCkRijW-kuOhttps://wakelet.com/wake/FYLIrIZOCdFz6KUI2-8Gshttps://wakelet.com/wake/e47ojLr4IHS-OTrzWKavDhttps://wakelet.com/wake/Bc9L5GAwBXGf-oxUoJ50Zhttps://wakelet.com/wake/heMMJZtnajF2GOa2fqoxzhttps://wakelet.com/wake/wjtL_UjCdtFbOaJPWxapfhttps://wakelet.com/wake/L4jphE4tXMALjVCKGsii8https://wakelet.com/wake/Se9x14IQuaJLp3MnEdE7hhttps://wakelet.com/wake/DElTEmVicK4U49WoF4iKNhttps://wakelet.com/wake/KfEjpKw6aSWbQRy-DtqsThttps://wakelet.com/wake/_N5RfMuzav4U1UgzT1JVqhttps://wakelet.com/wake/kGp1oWtq_W63-sz6_hRPphttps://wakelet.com/wake/h5YaHxHQ1cW1ZecY_rniphttps://wakelet.com/wake/EUqMnPTn92D8xiEkB6Ieghttps://wakelet.com/wake/KMran-5j6Zmudk1CUyzd8https://wakelet.com/wake/S8oLpOwICx9yzqjW5x1v7https://wakelet.com/wake/C8kExWkAIllmLSVh4mvu-https://wakelet.com/wake/5Q6Go6pLDcBlq05n93zbihttps://wakelet.com/wake/F7asT-y7fvDCo6KzYnc6zhttps://wakelet.com/wake/NFyI3LR2LPriog3VsyKQnhttps://wakelet.com/wake/cdG9hCy3NJiSZ7V3tgygw

, marhanli concha odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/p5FkQtC-SwwbyqLljYNQwhttps://wakelet.com/wake/yOaYoq4isVtHXkLzQxiU3https://wakelet.com/wake/SteOGRt7NULvO1eYWbYv0https://wakelet.com/wake/7uSS93qA2bK-xG8o1MPAqhttps://wakelet.com/wake/DJFkS9wF4JOFTtfxul1lIhttps://wakelet.com/wake/K_5b6sSusQVa9ATfNJgBghttps://wakelet.com/wake/l6MWoKpHW40I_zIBD47ijhttps://wakelet.com/wake/hgXw3pRnRynSCVnDbhBbqhttps://wakelet.com/wake/_66bNBAMJ7ll4-r4gs1JOhttps://wakelet.com/wake/8LBjVXPx-mfTjEIgUgSW0https://wakelet.com/wake/x8_2lc8BX4AKtWNdN-XL4https://wakelet.com/wake/gGQWzHxernj2jZ4cZWVSThttps://wakelet.com/wake/1lpYtZ3OZZWJjQIGu1GCRhttps://wakelet.com/wake/yARgEjA_nf94GbgVqFCBWhttps://wakelet.com/wake/F8Cng49VOn3VM--yrUEbehttps://wakelet.com/wake/fCy94M5cQMs3hqP7s9yOghttps://wakelet.com/wake/njCwxzVmeh5Ko6NB8EZW_https://wakelet.com/wake/FMW_jFQXKSQiSNtsG3FPRhttps://wakelet.com/wake/-Cp5e2a8MgaBQZcw3_T8qhttps://wakelet.com/wake/MiZXfz0sL2j6eUpYlnA7Zhttps://wakelet.com/wake/SlKtjrUIaWZuvbswt5M4Qhttps://wakelet.com/wake/bCBpu55almrD6lUd5DHXUhttps://wakelet.com/wake/GzEeP6xvOyH4kFSp4QIzGhttps://wakelet.com/wake/2rd9zyQMn3vci7cSYEtYThttps://wakelet.com/wake/PSO4ZViWTk3ID9G0CInyhhttps://wakelet.com/wake/DveqG3AlhiPXP8MmGTMlYhttps://wakelet.com/wake/C3Xe5LloYghuLRAfEmK1Mhttps://wakelet.com/wake/gMcKA6WotpKxY0wTpX0gyhttps://wakelet.com/wake/7s2T9tDyy7T_yZWJmtiEVhttps://wakelet.com/wake/firOjaIkihWHaf4YKVvRQ

, salealme vassilee odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/xmLr4Jss-lZMosj3CceGehttps://wakelet.com/wake/XapOgvEMC69pqaTZjf5njhttps://wakelet.com/wake/g9MZcsvNSW6zsD0ibVJg6https://wakelet.com/wake/iEHRd7EPys8cRnbigiLgChttps://wakelet.com/wake/aWhAMEjGo3xQIxZGtuCpWhttps://wakelet.com/wake/q6xJdJLoqOsSZgx9wCk7Phttps://wakelet.com/wake/HFkcdt7sRAeEgbFp4oH6ehttps://wakelet.com/wake/E4JtYKU8WLvLCZpathQXFhttps://wakelet.com/wake/-PI2xn6djbnFewQp3XAc4https://wakelet.com/wake/OkP3PR8KrQ71oJHk6agk6https://wakelet.com/wake/iIUVtQWne8llomF3w9wQzhttps://wakelet.com/wake/UBSHoOAy3AV3fQxtCKThJhttps://wakelet.com/wake/cOkvXijzBUXvHugu0ocBvhttps://wakelet.com/wake/cHla7fe_rQWupnEBD11h7https://wakelet.com/wake/JDfJrlWpaLv3AG7zb91vahttps://wakelet.com/wake/w12yWxZQ1L7OaOUOlygSmhttps://wakelet.com/wake/ugy-GWFnrL7mh_Pdpve3Chttps://wakelet.com/wake/hLPoLfkJRMJ8Tzpq0dfA3https://wakelet.com/wake/4SY3Rwqzuz2rBbjgTzkTOhttps://wakelet.com/wake/NqfzwaeHLsmjehl4qDrEihttps://wakelet.com/wake/im_XGKmyM0KpTDkPlfSifhttps://wakelet.com/wake/O0IcbMmmpEB5e2znSNNithttps://wakelet.com/wake/XMmCRlYIXwWAsLFYg7QJ5https://wakelet.com/wake/2Bww9FTsfVJ5vN_-6Sf7Ohttps://wakelet.com/wake/4Kj1nuq-rCzdL4jCfeOi-https://wakelet.com/wake/5BJqoDplNud8MZd4iEo_rhttps://wakelet.com/wake/_IovC_AnDZzGKvCdWLxP3https://wakelet.com/wake/AT3LweWc9zz8cY-8BG7I1https://wakelet.com/wake/vlF8nI0ZAYyq63_xNxqFnhttps://wakelet.com/wake/UZKuvQWD7KamyUck8yMK8

, chenany annybele odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/nTlBqVfZioGEKFLrOtbRyhttps://wakelet.com/wake/LqS_-Ie4lFUz_qYeFdcOHhttps://wakelet.com/wake/9PUU3566vGdrIXOupxK_8https://wakelet.com/wake/Y1cEbHRzBqIL7SRg3bWJDhttps://wakelet.com/wake/rDuW9Mjug-G1sPGmXZlXmhttps://wakelet.com/wake/AyuB_6zTawlaTMKO6T1jRhttps://wakelet.com/wake/K1KnQYQjvx7iU97jrIq6bhttps://wakelet.com/wake/cUsoIHsTIuL19H6pfBB4ohttps://wakelet.com/wake/gv6yKOikVxZKD--iH1zpdhttps://wakelet.com/wake/5ktADiunc9Hr58ruSIXjphttps://wakelet.com/wake/RUVKf_azS13KnMdc8SboIhttps://wakelet.com/wake/r9ANKWZWYusL-pVpv7GQrhttps://wakelet.com/wake/mB_O9j0za_zMh7ojIeBfehttps://wakelet.com/wake/HX5QGCpw8WPlrBjcPFke4https://wakelet.com/wake/_UGIKsUOQNsmBA6jTSDlFhttps://wakelet.com/wake/42TgTG-4RhImMQtIzkUC7https://wakelet.com/wake/nzhSe0A_apAcQnmcK6zflhttps://wakelet.com/wake/w2tBxqp5y4O0lzzkCEmRAhttps://wakelet.com/wake/PR1Wxdien2ziyM62DhUtlhttps://wakelet.com/wake/0rdncTstMNUEy9lMubFSShttps://wakelet.com/wake/eegarO_daV6vOT5iTNK9Jhttps://wakelet.com/wake/_jxequ15Kdl0rybjdo8zGhttps://wakelet.com/wake/e2CXtdXQNy1DogibhzMEIhttps://wakelet.com/wake/uKuOK2yl0f9NaAU9pM0qRhttps://wakelet.com/wake/xzq0uhpwUru3IvN0tB2K2https://wakelet.com/wake/RfA5o9t6Wli5-sC4ppsyThttps://wakelet.com/wake/VRxfbGBiOE3f2clRI_eryhttps://wakelet.com/wake/MesfZnhCTX0V0nmkLTh_dhttps://wakelet.com/wake/9MXGe88jykP9ehBrz7EGchttps://wakelet.com/wake/Sja3Va6JRDkMCSHCfR22z

, octavchesn devlin odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/aj6zq-VvIbv_RmFwosLmMhttps://wakelet.com/wake/QXocfjWoS5gCJcuzwPNgthttps://wakelet.com/wake/bKgp4YLbm1WuDyOESY9mvhttps://wakelet.com/wake/ReW8r5K8oPmnFUAtruYFEhttps://wakelet.com/wake/BXD5XTzNiQZVPKI00trQehttps://wakelet.com/wake/N0iSRzRe6_v8cj9PwM6zahttps://wakelet.com/wake/6SWWdLkRwxkEKg8JGkEhEhttps://wakelet.com/wake/B0rsfL7zkYrmrORMCSmZ9https://wakelet.com/wake/memy2c1xQZxgVGsfMQBfmhttps://wakelet.com/wake/wQhQpQEmgMi3RNp9Yg07lhttps://wakelet.com/wake/XSUNiQwZfUN9oKS2gbv8Phttps://wakelet.com/wake/-AwL_rE4vSJCOs4-srcB4https://wakelet.com/wake/cJ3QaJ-V5-l7GES9Lc1Znhttps://wakelet.com/wake/THFRiYJL9O0OLbqW792x4https://wakelet.com/wake/iWTWJll6-vgfFlV-bjx9hhttps://wakelet.com/wake/fr-JMf-arX5WKGzP3mjI4https://wakelet.com/wake/UEmoTz_TFKJMEK4i_LRKOhttps://wakelet.com/wake/CBIgpafDlVTA3_XxuU8aGhttps://wakelet.com/wake/ukS3-JxT6pb-onob5lGHVhttps://wakelet.com/wake/_HmOW8aDtPvEwPpvxKD56https://wakelet.com/wake/d1f3m_gBTKsrR0qPdTY5lhttps://wakelet.com/wake/EYbvnvwMRQlHQ1xyZwnmWhttps://wakelet.com/wake/_SclWe7HnxbtH56IQyNgAhttps://wakelet.com/wake/qoHBA0yIzE8ulwLDwrSYihttps://wakelet.com/wake/Xezq7nutnnWd6oPCMpQTvhttps://wakelet.com/wake/l0zDxHDM2sk6hegSbdB4hhttps://wakelet.com/wake/rvOTQ1kDtrWD50wxaXHc0https://wakelet.com/wake/xA8GhTfDXzDi3l836mxeshttps://wakelet.com/wake/FmjM1A4iP8YP9yT-VrVpchttps://wakelet.com/wake/8OSZ9HNHOck9uCBxkBsvq

, safrohi wardleigh odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/Xa0Nj4zf/14-lunch-box-mo...https://trello.com/c/jNzIgLO6/21-blitz-basic-...https://trello.com/c/6cKFMT0F/20-toontrack-ez...https://trello.com/c/jmCsgg5I/47-top-patched-...https://trello.com/c/CetLjbp8/30-download-ulo...https://trello.com/c/nxnqMZoT/37-hot-crack-ex...https://trello.com/c/DHIyHvSw/16-smash-boy-ve...https://trello.com/c/iJqp4KF6/56-adobe-acroba...https://trello.com/c/psOKkloY/34-gluten-free-...https://trello.com/c/JM63q9Da/68-autocad-mep-...https://trello.com/c/EjoDf1pw/34-mended-sydne...https://trello.com/c/jGZiDGQU/40-verified-fsx...https://trello.com/c/RWxWTDvA/29-high-quality...https://trello.com/c/bDNunRIO/30-liquidsonics...https://trello.com/c/1uIjWhX3/39-truyen-lenh-...https://trello.com/c/SynkO2su/21-top-irfan-si...https://trello.com/c/mJ9FKQcI/28-alice-throug...https://trello.com/c/yrTVwhsa/23-spiderman-a-...https://trello.com/c/dVLTdL04/33-top-presto-p...https://trello.com/c/FzGptgB6/30-loader-iclas...https://trello.com/c/pOZZHtpJ/27-jang-e-badar...https://trello.com/c/ejNwoi8R/25-mdbg-chinese...https://trello.com/c/JN2vyqtc/26-top-colorthi...https://trello.com/c/g6VcWJDg/51-gravitation-...https://trello.com/c/xBJRIHnW/74-better-adobe...https://trello.com/c/x4MZMe8m/34-cracked-buse...https://trello.com/c/4e7Kiu5c/32-deadlands-hu...https://trello.com/c/5c4CChNe/28-top-the-swel...https://trello.com/c/aolpOG7l/28-vorwerk-tip-...https://trello.com/c/mWpWaCbh/37-ul-work

, osimatth vartan odpovědět

5bd35b6a26 .https://tipwadenrii.chronicle.wiki/d/MP3 Rock...https://seesaawiki.jp/puforthalla/d/Americang...https://seesaawiki.jp/putpebetstos/d/Vsphere ...https://seesaawiki.jp/cellsipiter/d/Jump Supe...https://texdaibooksli.playing.wiki/d/American...https://seesaawiki.jp/cremabovvan/d/File Amib...https://dalasdapass.game-info.wiki/d/HD Onlin...https://seesaawiki.jp/swageasslitcai/d/Assimi...https://zhuylunaking.sokuhou.wiki/d/Baixar Vi...https://seesaawiki.jp/derquesapass/d/Florin S...https://tucodeba.game-info.wiki/d/Tamil Sex B...https://seesaawiki.jp/bachgconctima/d/Kannal ...https://vienonehur.sokuhou.wiki/d/ALAN CONSTA...https://inecinof.game-info.wiki/d/Fx Vw Rns31...https://seesaawiki.jp/apebcredfe/d/Book I Sec...https://seesaawiki.jp/softwifasme/d/Film Peme...https://seesaawiki.jp/fincontratza/d/Download...https://seesaawiki.jp/leamusrasop/d/Gastroent...https://ronesadeapr.chronicle.wiki/d/The Adaa...https://seesaawiki.jp/buddpactasee/d/Professi...https://skadtaxolo.playing.wiki/d/EXCLUSIVE B...https://seesaawiki.jp/rentsumdohy/d/The Smurf...https://fomrlessportsu.chronicle.wiki/d/Cocin...https://seesaawiki.jp/giefeteve/d/64 Brotherl...https://seesaawiki.jp/heljafeapo/d/Studio Dev...https://seesaawiki.jp/phepidisching/d/[To...https://seesaawiki.jp/balofabni/d/Ivona Voice...https://seesaawiki.jp/tavarava/d/New! Precalc...https://buigotetant.game-info.wiki/d/TwijoO L...https://seesaawiki.jp/ruiwindtomvi/d/LINK Fre...

, wyanyavan giustine odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/stw4fuDVwRJcqCCWvSPoNhttps://wakelet.com/wake/TNPkmBoSjaQtGxoX4UcErhttps://wakelet.com/wake/Foeshyf0vxq8e9rHeICNBhttps://wakelet.com/wake/diYC8TNxBwxb4xXNGUmdKhttps://wakelet.com/wake/OTrYyROno-3aPwQVgJp9jhttps://wakelet.com/wake/1u1n06e3WYf4199Fxil3xhttps://wakelet.com/wake/pi4Wy5rn-148eJLM4sLQGhttps://wakelet.com/wake/eOn0XAS-UbGJD8CuPL57Thttps://wakelet.com/wake/fpTH7IVG4T2Ny6KtOoXpbhttps://wakelet.com/wake/ZbtRfUvmTcCTT8hgmZ1-6https://wakelet.com/wake/HV9Et-ai8hCySY1baXaVShttps://wakelet.com/wake/Ua6hAOrFs77KO0QudsBilhttps://wakelet.com/wake/n7x3g-As0ohOL0OP5svqRhttps://wakelet.com/wake/2AnZVK8Tzyu6M9UgwGTLchttps://wakelet.com/wake/8VlcfY0GtN76bQssImf_Bhttps://wakelet.com/wake/STZfC-s7TcRn-9nhhJUnvhttps://wakelet.com/wake/MoNEbmRJsoRVfDEPuD7qghttps://wakelet.com/wake/9ACVUYUTsfjMN6FnxCViAhttps://wakelet.com/wake/KYFD0Of_uOYY0SKmtp0t1https://wakelet.com/wake/hUEvCIDph0AR1kAIwjLYvhttps://wakelet.com/wake/Jk7rHB08_63857nYaqdIWhttps://wakelet.com/wake/DU8toIe-H-XbwTlB40gRChttps://wakelet.com/wake/Sd9H52mXLUpGlKBejl8VLhttps://wakelet.com/wake/6C6c35wiuYshepMb6cbmwhttps://wakelet.com/wake/SH5_gzA0PhiAt0fcNK_oahttps://wakelet.com/wake/GOHMHTJmsB7k-HQxf9O8Bhttps://wakelet.com/wake/lWSgzamauFzIfOqRR6YC-https://wakelet.com/wake/0vF17X_1mk-VEOTY0rPjjhttps://wakelet.com/wake/C5TAYCB9appXO7kf88Z28https://wakelet.com/wake/7840ddgKgjNJKiPUBHyYT

, swyramby franzett odpovědět

5bd35b6a26 .https://boapawordspor.chronicle.wiki/d/White ...https://forlolitha.memo.wiki/d/License Bentle...https://vonessbite.chronicle.wiki/d/Download ...https://seesaawiki.jp/depawalmo/d/.epub Healt...https://seesaawiki.jp/socoriza/d/RedFlix TV A...https://cualooforborg.chronicle.wiki/d/Downlo...https://diemortwijdskut.chronicle.wiki/d/Stel...https://seesaawiki.jp/fimentibon/d/[PC] B...https://seesaawiki.jp/samdomesi/d/Diehl Multi...https://seesaawiki.jp/deosenrisil/d/ASUS GPU ...https://seesaawiki.jp/opdesgela/d/Download Ve...https://seesaawiki.jp/arenmacom/d/Repent Of T...https://seesaawiki.jp/guebreezherog/d/Segment...https://bertheleagoog.memo.wiki/d/[FSX P3...https://seesaawiki.jp/acmiterho/d/Utorrent Ke...https://vaspnabisi.game-info.wiki/d/Maginonwi...https://natbibuli.sokuhou.wiki/d/!!INSTALL!! ...https://seesaawiki.jp/orotinde/d/HD Online Pl...https://usconheathi.chronicle.wiki/d/Kung Fu ...https://amtevawin.chronicle.wiki/d/Free 3d Se...https://imunenan.playing.wiki/d/Xforce Keygen...https://markrecsetob.chronicle.wiki/d/Audio C...https://filamicbags.sokuhou.wiki/d/Torrent Re...https://seesaawiki.jp/tensomatur/d/Punk Rock ...https://seesaawiki.jp/riocanibbnet/d/Sonartrx...https://baurihighde.chronicle.wiki/d/Utorrent...https://seesaawiki.jp/cticunsappo/d/Password ...https://seesaawiki.jp/lighmargklebut/d/!!EXCL...https://seesaawiki.jp/mettrarisself/d/Ti-nspi...https://fainetnacho.sokuhou.wiki/d/Keygen Rei...

, ralstcarre odelina odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_5sjQCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAv8HRmwgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgNbYpAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, abaluimbe ellyannah odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/dPkQbK5vrMt1DX0zHw7uNhttps://wakelet.com/wake/CaRTv2LlLeH1snDdn0wIRhttps://wakelet.com/wake/Vby6gEpJbi81GR4CCC3_ihttps://wakelet.com/wake/aIdeHkZ2lQeceE_k1iJ64https://wakelet.com/wake/QKfZTJ2Y2EeSoZ4k-aHHFhttps://wakelet.com/wake/Cj8yz2Kswfmo52rhbfHjVhttps://wakelet.com/wake/FBUZD8gMzhKqwdEMlFE0Bhttps://wakelet.com/wake/EPRgWHZsRtEa4ivLMt-j8https://wakelet.com/wake/u0rEKFps5nHXAjRkGuh9ohttps://wakelet.com/wake/ffqSU1ubKk_siRqJRJ25fhttps://wakelet.com/wake/r7IXxL7PutzBFEBRkK5RDhttps://wakelet.com/wake/XnK4ywwP-bXJIf2Cdqpujhttps://wakelet.com/wake/Vhpuf740iJQQ1yW8jBnG6https://wakelet.com/wake/Z68lGwvploBuefQYw63yxhttps://wakelet.com/wake/5gR0sT0_Tdap9Dsz6J8y0https://wakelet.com/wake/_g-Q4iFqfbdUfAcTXIg7Thttps://wakelet.com/wake/MJH3BfleRfUhFukCKQlqXhttps://wakelet.com/wake/6d-GogqH1gBUGL6o_1A77https://wakelet.com/wake/FVDN637o4fdgD0eiwA9Pfhttps://wakelet.com/wake/udZeeR05c93bR8Dpc4Qjmhttps://wakelet.com/wake/5HWBHWgUfXmEUsrQKcj_Mhttps://wakelet.com/wake/ybNcq5yo45VLqSCCJ74wahttps://wakelet.com/wake/domTC-xrX7_bXXTUOPhEOhttps://wakelet.com/wake/-zk8jc0Zqy5VML5pRWvWLhttps://wakelet.com/wake/NNwyP_YI6F6UCCHts73tThttps://wakelet.com/wake/_S2EvqW3udAFB79V78npwhttps://wakelet.com/wake/XJtOwWQhqPBvqH9qGcABRhttps://wakelet.com/wake/iAH570HHpC6tXMm7vLSJHhttps://wakelet.com/wake/VikYEPnYvLvdUvfVFODMKhttps://wakelet.com/wake/dHUrGRMohgr-8-TnG6KW5

, qynider bakula odpovědět

5bd35b6a26 .https://prosotdimla.sokuhou.wiki/d/|BEST| .ra...https://abpoharttam.game-info.wiki/d/REPACK T...https://slubatmicnigh.sokuhou.wiki/d/Karma Di...https://safiperfdac.memo.wiki/d/Final Vimp En...https://seesaawiki.jp/daytenmuform/d/File Pre...https://seesaawiki.jp/tuanarode/d/Kansaienkou...https://seesaawiki.jp/gentridensre/d/[UPD...https://seesaawiki.jp/lautipunse/d/PSP MEGA-P...https://renheadsclimin.sokuhou.wiki/d/Kak Dos...https://seesaawiki.jp/pairelandfret/d/RAZONES...https://seesaawiki.jp/outlicrebi/d/TIS 2000 O...https://seesaawiki.jp/nakilgido/d/Nokia 5800 ...https://seesaawiki.jp/landjosneypoa/d/Downloa...https://seesaawiki.jp/camacogi/d/Planifica Tu...https://seesaawiki.jp/vietoseaquatt/d/20 Minu...https://seesaawiki.jp/tengtheanduser/d/Foxit ...https://seesaawiki.jp/sulcanshealge/d/Igor Pr...https://seesaawiki.jp/choromoumy/d/Visual Pro...https://seesaawiki.jp/techbellginy/d/Alcohol ...https://seesaawiki.jp/hundstandepre/d/Calculo...https://seesaawiki.jp/provmictogel/d/Xforce K...https://seesaawiki.jp/misundcipos/d/Elcin Ful...https://seesaawiki.jp/dioliecuver/d/Russian C...https://seesaawiki.jp/feisiloly/d/Snapdragon ...https://singwritatin.playing.wiki/d/Power Ran...https://seesaawiki.jp/bearompmulkey/d/Omsi 2 ...https://seesaawiki.jp/dripfilodlia/d/Professi...https://consratigol.game-info.wiki/d/Onyx Pro...https://diebranleca.chronicle.wiki/d/Manga Cl...https://seesaawiki.jp/tuikendtremdabb/d/Downl...

, justylav santen odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xIHMCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_-bI4AgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKq4qQsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, goajame tanundrah odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/949Omy93/49-lillian-hell...https://trello.com/c/I4ItEYxF/22-nude-teen-ar...https://trello.com/c/oZt2C34K/47-vray-for-rev...https://trello.com/c/x0gcTISV/17-real-draw-v2...https://trello.com/c/xdSYHIhc/19-hobbit-pustk...https://trello.com/c/ivAjVdNb/43-perfect-mask...https://trello.com/c/GzwUkSFt/80-windows-7-co...https://trello.com/c/icZwTv32/36-raja-rishi-1...https://trello.com/c/HfkBJiwb/42-exclusive-1a...https://trello.com/c/J9F0io8r/51-link-spectre...https://trello.com/c/p7TXcgCf/43-updated-auto...https://trello.com/c/zmbM4HuE/31-download-fil...https://trello.com/c/8luE7tZh/51-problemasres...https://trello.com/c/vp9kRtl6/47-verified-cra...https://trello.com/c/dwr5TYHq/28-programa-pip...https://trello.com/c/aghjPDTA/14-vladmodels-t...https://trello.com/c/EroYhKFW/35-lamento-beyo...https://trello.com/c/oBZ4KEvd/34-mount-and-bl...https://trello.com/c/difTIChq/46-mixing-with-...https://trello.com/c/wOJLPkN9/30-portable-vis...https://trello.com/c/jdDhb7pH/47-khaled-faude...https://trello.com/c/Fuanrk4X/31-motores-de-c...https://trello.com/c/Ur1aoj8r/15-ishq-click-4...https://trello.com/c/l6JmtQ2q/49-spencer-john...https://trello.com/c/t94sxMd7/23-ultraman-fig...https://trello.com/c/mAA3u6L2/20-better-remo-...https://trello.com/c/PQIJ5IQg/29-videostudio-...https://trello.com/c/IcfDcAhy/17-verified-om-...https://trello.com/c/lSllbzmD/44-prva-hrvatsk...https://trello.com/c/EhPAVP68/53-articulate-s...


Strana:  1 ... « předchozí  172 173 174 175 176 177 178 179 180   další » ... 201