Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  173 174 175 176 177 178 179 180 181   další » ... 201
, goajame tanundrah odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/949Omy93/49-lillian-hell...https://trello.com/c/I4ItEYxF/22-nude-teen-ar...https://trello.com/c/oZt2C34K/47-vray-for-rev...https://trello.com/c/x0gcTISV/17-real-draw-v2...https://trello.com/c/xdSYHIhc/19-hobbit-pustk...https://trello.com/c/ivAjVdNb/43-perfect-mask...https://trello.com/c/GzwUkSFt/80-windows-7-co...https://trello.com/c/icZwTv32/36-raja-rishi-1...https://trello.com/c/HfkBJiwb/42-exclusive-1a...https://trello.com/c/J9F0io8r/51-link-spectre...https://trello.com/c/p7TXcgCf/43-updated-auto...https://trello.com/c/zmbM4HuE/31-download-fil...https://trello.com/c/8luE7tZh/51-problemasres...https://trello.com/c/vp9kRtl6/47-verified-cra...https://trello.com/c/dwr5TYHq/28-programa-pip...https://trello.com/c/aghjPDTA/14-vladmodels-t...https://trello.com/c/EroYhKFW/35-lamento-beyo...https://trello.com/c/oBZ4KEvd/34-mount-and-bl...https://trello.com/c/difTIChq/46-mixing-with-...https://trello.com/c/wOJLPkN9/30-portable-vis...https://trello.com/c/jdDhb7pH/47-khaled-faude...https://trello.com/c/Fuanrk4X/31-motores-de-c...https://trello.com/c/Ur1aoj8r/15-ishq-click-4...https://trello.com/c/l6JmtQ2q/49-spencer-john...https://trello.com/c/t94sxMd7/23-ultraman-fig...https://trello.com/c/mAA3u6L2/20-better-remo-...https://trello.com/c/PQIJ5IQg/29-videostudio-...https://trello.com/c/IcfDcAhy/17-verified-om-...https://trello.com/c/lSllbzmD/44-prva-hrvatsk...https://trello.com/c/EhPAVP68/53-articulate-s...

, holaraffa ophyrah odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_wIXJCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOyukwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoO6N1goMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, olienwani natham odpovědět

5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/sifdetotta/d/Vcs Diamon...https://seesaawiki.jp/hurtasero/d/Universal S...https://seesaawiki.jp/navsrapbellming/d/Torre...https://seesaawiki.jp/snohencamdai/d/Capture ...https://cocmaconkteg.sokuhou.wiki/d/Soundtrac...https://seesaawiki.jp/loatharneura/d/Brothers...https://seesaawiki.jp/diaflavhanme/d/UPDATED ...https://terlihysi.chronicle.wiki/d/Hungry Sha...https://seesaawiki.jp/fabartunor/d/Unlock Ful...https://seesaawiki.jp/narjechocom/d/Backlink ...https://seesaawiki.jp/pensubsglamge/d/Dobaara...https://seesaawiki.jp/bobliftdahltu/d/Comdux-...https://taknicarddip.memo.wiki/d/Poovellam Ke...https://seesaawiki.jp/biorbaslepa/d/XSplit Br...https://seesaawiki.jp/berrenewsben/d/Visual S...https://seesaawiki.jp/valpfeebeeca/d/Dvdrip S...https://seesaawiki.jp/todendwinhalf/d/Docrepa...https://seesaawiki.jp/mehnfordliper/d/Dc101d ...https://seesaawiki.jp/glaclacentbes/d/Avid Dn...https://seesaawiki.jp/guecripbuja/d/REPACK Up...https://seesaawiki.jp/wieflinlaturn/d/Beowulf...https://compgasire.game-info.wiki/d/Ws Ping P...https://taireafrilern.chronicle.wiki/d/Idecad...https://tayzalowheelc.playing.wiki/d/Pizza Mo...https://seesaawiki.jp/healthlighlinti/d/Girls...https://seesaawiki.jp/ampranatgab/d/Filter An...https://seesaawiki.jp/murolili/d/The Force 2 ...https://ilerogqui.playing.wiki/d/Re-Loader V2...https://seesaawiki.jp/comnamuktoa/d/[REPA...https://bepaterne.chronicle.wiki/d/Utorrent »...

, khagoldy rebekka odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/F3DZhQKf/38-verified-dow...https://trello.com/c/SoJsUT9g/28-hana-kimi-ta...https://trello.com/c/ZHE1JGrx/9-tswn-040-gald...https://trello.com/c/inYWyvaU/23-jaane-hoga-k...https://trello.com/c/BvphNeeO/19-download-mp3...https://trello.com/c/P8QtMBC6/22-internet-dow...https://trello.com/c/dWXmYf5a/34-top-free-dow...https://trello.com/c/IAPRcBM8/25-the-stooges-...https://trello.com/c/dLoBJS09/62-scourge-of-w...https://trello.com/c/HZHwrj07/61-jeon-woo-chi...https://trello.com/c/OdrN6969/79-full-super-i...https://trello.com/c/elcFMGHf/40-the-sp-khan-...https://trello.com/c/bihLCDIs/46-major-league...https://trello.com/c/ZAg8APLd/11-new-coreldra...https://trello.com/c/dZke61dS/80-ubiti-po-vid...https://trello.com/c/cVZeYxWD/71-tom-clancy-g...https://trello.com/c/cyPJYdEy/26-verified-hiz...https://trello.com/c/cuMCY9q1/24-free-zenonia...https://trello.com/c/WCGG4LqD/43-yds-excellen...https://trello.com/c/uksIZNoo/32-video-strip-...https://trello.com/c/tcZ5rdFh/20-soundtoysnat...https://trello.com/c/Ud1CLgGZ/75-repack-firet...https://trello.com/c/AYAF7ekI/15-adobe-photos...https://trello.com/c/tNzuH62v/16-bonnie-raitt...https://trello.com/c/RVCx7qyb/70-kaspersky-to...https://trello.com/c/36ZYluvB/30-full-guru-2-...https://trello.com/c/ZdLqy3OM/26-dh-texas-pok...https://trello.com/c/dDaRGQ3B/46-cual-es-la-c...https://trello.com/c/LpfzuR0s/19-fabfilter-to...https://trello.com/c/8MwXiCgF/34-full-metodic...

, gonzorn vidoor odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/s6HQd3h2WKt230rFKztl1https://wakelet.com/wake/kDOKvd2kEqxt85HwGmyu3https://wakelet.com/wake/f-uNMToo6zOFH3kN2t0u4https://wakelet.com/wake/oW2VB8GQWDSzwycueNH27https://wakelet.com/wake/ugO1KVdgzIDM0ZV14_tLFhttps://wakelet.com/wake/t6tlkJQa0CbgzetlMx6fAhttps://wakelet.com/wake/ju3_dmtxAoMl3lm1hoToLhttps://wakelet.com/wake/GgpW0CU5SxEx0sdqVMWVZhttps://wakelet.com/wake/-47KTpevHBxXh6AodsvR7https://wakelet.com/wake/zogdadbnNdr7BtgYlaaxohttps://wakelet.com/wake/KY7oSsdPGH_gapx27ESmuhttps://wakelet.com/wake/A1hjyqC8rp3sdxtNFAE2Rhttps://wakelet.com/wake/qa2zCCG4nH4e5QT4kIdsfhttps://wakelet.com/wake/H1XeQz9TYrhbYoR26amH0https://wakelet.com/wake/dlaqjeFHD_YmCoiqiM40xhttps://wakelet.com/wake/k1nZk9i1fZ4aXixoQlxMThttps://wakelet.com/wake/EM-JVuBApVtuJ87Tz1sI2https://wakelet.com/wake/TbVwax5YJp2Dqi3Cec5jdhttps://wakelet.com/wake/nVq4d_-QcB7oo8KIaKJU7https://wakelet.com/wake/TqZ9IT-6WHf13OAFgJxZ4https://wakelet.com/wake/36dgKHD5SC8rsv3xY5SVchttps://wakelet.com/wake/jNPyPH5MazKQhTROVHAzBhttps://wakelet.com/wake/6vSwy9dICZpDvKtJWK7wzhttps://wakelet.com/wake/49tJA9CIpZx8bBn7om4fghttps://wakelet.com/wake/DswIBh2lseJWROv03UQB5https://wakelet.com/wake/C-v5dbtHaqRFZRwmR0VYdhttps://wakelet.com/wake/y5yMG7YlM3qkXqWtkzyaHhttps://wakelet.com/wake/gLbRfyRaioCvYunMOUcEFhttps://wakelet.com/wake/Au07imH8RWtiCXHS01s1Whttps://wakelet.com/wake/q9gn_DA3Y89rKPHH21ENX

, oddetgavr alburtyna odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/YlF7Yea3/19-red-lagoon-s...https://trello.com/c/xyyzgErW/23-jd-movie-dow...https://trello.com/c/qsjpiBsn/30-hot-cv-templ...https://trello.com/c/HaY8AScZ/35-full-dragon-...https://trello.com/c/TRc2iKjf/56-henne-kelu-n...https://trello.com/c/9A1sfAmH/82-link-iveco-p...https://trello.com/c/neeFhjz8/22-work-arcsoft...https://trello.com/c/6JuhXokM/25-adobe-photos...https://trello.com/c/Ic21dFw0/43-desktop-icon...https://trello.com/c/xcmlK8i2/26-download-svs...https://trello.com/c/A7fBTQIj/39-bbc-planet-e...https://trello.com/c/rkSzz6IA/73-el-valle-de-...https://trello.com/c/UNApvYNM/24-number-games...https://trello.com/c/onenZtfg/15-verified-pan...https://trello.com/c/g6MkuAUD/32-boris-fx-v10...https://trello.com/c/K2nt2S2Q/30-cody-jinks-a...https://trello.com/c/jMWPTQx0/30-full-детальн...https://trello.com/c/dsG3gs0S/32-ul-liglindhttps://trello.com/c/olhE8WMa/26-extra-qualit...https://trello.com/c/V33LnFBC/18-best-ariel-r...https://trello.com/c/DDKWcrhn/39-zindagi-50-5...https://trello.com/c/1vrxDeJv/13-alicia-keys-...https://trello.com/c/LmKsxy8M/12-hate-story-2...https://trello.com/c/QnrJ9QUF/31-windows-xp-b...https://trello.com/c/d1jz7kiQ/24-updated-down...https://trello.com/c/IEMF4HhS/38-daawat-e-ish...https://trello.com/c/E13AnE1y/22-bandwidth-sp...https://trello.com/c/sh6b4qkc/25-full-downloa...https://trello.com/c/H56yhbPh/27-best-downloa...https://trello.com/c/GgQ9McsO/22-link-jodi-ky...

, fitsora filberto odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/Nc0eynhVrYiKUPZyHvFWFhttps://wakelet.com/wake/hM501jhVVBjkWb_c6UCIMhttps://wakelet.com/wake/gGmZL0MGpzYgaMWnhSdnlhttps://wakelet.com/wake/-cCt01nHFKcdzudq5b1RIhttps://wakelet.com/wake/EUsIciQDOmTm3b1AogKgRhttps://wakelet.com/wake/2Ajv95MM09hPE9WupsuGvhttps://wakelet.com/wake/e9IIvnqOEKbirjeK4kVSwhttps://wakelet.com/wake/DmtcF9P_8yt1hcqxL8zOghttps://wakelet.com/wake/_vefcarcDwnNh4ElivxFIhttps://wakelet.com/wake/JBeBIUSC0rkwjF5ZvOY2Bhttps://wakelet.com/wake/Dc2Di6R0cOyHOl22HCJlshttps://wakelet.com/wake/HXtnFhEvm4uJD-MGuPpsAhttps://wakelet.com/wake/VsVys7M46VPSAOYMmn5cJhttps://wakelet.com/wake/ZhoViHoEEYUEsxMh91CYghttps://wakelet.com/wake/nkeB6f6N_tWdZF2wZKTNvhttps://wakelet.com/wake/vDhRmnYZg1p6IQWkWps22https://wakelet.com/wake/BeCt6VzIJMZuEQRlOvFGAhttps://wakelet.com/wake/AYSZe_uOFP5EGfxps2txihttps://wakelet.com/wake/rmRTNusty8FDB1Tm4E4LIhttps://wakelet.com/wake/2yI4xnaYA1F8XVjGvp8eihttps://wakelet.com/wake/-U6_ksDtz45yy7eZyumZwhttps://wakelet.com/wake/tZP9QMRED1eacL0GirMBJhttps://wakelet.com/wake/-_8sC187EJK6QwUFO2q72https://wakelet.com/wake/IJXj77Cb_L06pslP6rNbThttps://wakelet.com/wake/zPtOvMoCCllubyVnYklQQhttps://wakelet.com/wake/BFswyQJqsOIBkfp-cB0ezhttps://wakelet.com/wake/xYREHrf9k_wgG6B_qEcAIhttps://wakelet.com/wake/WT5UYfhNhuUR7J1oRyF_bhttps://wakelet.com/wake/H2DwHO4dUKnQpHvc9yabjhttps://wakelet.com/wake/5VsCKRjNCDtAtmPUymPnI

, sarundu generous odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/Y1lVhUhV/39-work-downloa...https://trello.com/c/bkJPsW0B/21-spyhunter-5-...https://trello.com/c/Z9nTy0jL/44-hack-ivory-y...https://trello.com/c/NceHBlji/37-fallen-makin...https://trello.com/c/AbxX7cWc/31-adobe-acroba...https://trello.com/c/Mx8jjGp5/40-ali213-crack...https://trello.com/c/kwMlYolc/44-trainz-simul...https://trello.com/c/DOcyh6Zy/54-download-fil...https://trello.com/c/qve6gFjA/48-archline-xp-...https://trello.com/c/fPyFqMn0/26-supersoft-pr...https://trello.com/c/StoSNSfx/59-b-v-raman-ho...https://trello.com/c/on3o0Sug/10-utorrent-tur...https://trello.com/c/q55EmNn4/30-satya-sai-ba...https://trello.com/c/VLxXydLm/44-full-enciclo...https://trello.com/c/3MqWb8hq/17-star-trek-rp...https://trello.com/c/YnnMgGmh/14-kj-holsti-in...https://trello.com/c/3CLdIoyq/25-create-usb-b...https://trello.com/c/KAhVoZeL/39-ativador-win...https://trello.com/c/A435mP2G/58-facefilter-v...https://trello.com/c/Y0vfpNV0/25-nox-app-play...https://trello.com/c/TiiUsl5O/54-install-manj...https://trello.com/c/kQAkwZg8/29-kaleidagraph...https://trello.com/c/oUPNzZVy/18-whatsapp-for...https://trello.com/c/0OYAbySf/20-half-life-2-...https://trello.com/c/OUiTeXhY/18-robot-struct...https://trello.com/c/hRNYnt9k/16-fixed-ignin-...https://trello.com/c/MMfJIMYf/25-top-fiat-alf...https://trello.com/c/71Y65nWz/21-download-kad...https://trello.com/c/eE01FXYV/31-yamaha-xg-so...https://trello.com/c/BcveyalE/15-hd-movies-10...

, denmeant daelon odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICfm_XeCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_8TltwgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkMKF7QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, chandreeny harvey odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/1ynAaJ0E4gKpjUsnpXGUahttps://wakelet.com/wake/k7SGYNs0m_exdYNpghohfhttps://wakelet.com/wake/QvdkunUKebiGoJpLdJ0rmhttps://wakelet.com/wake/Xm2iW0Iq7TD2Ixyyjqk07https://wakelet.com/wake/bx2KxHLObb7HSgfNcxIuAhttps://wakelet.com/wake/cLM9mHza3YKfENehd6VjJhttps://wakelet.com/wake/0zJmMVZ981Gc3nzAM2qjjhttps://wakelet.com/wake/ZMtOjo1sRcqqicylXf4Nlhttps://wakelet.com/wake/iiYZo5KJgbO4wGMMFWS5Ohttps://wakelet.com/wake/vWw_2xE1qpYRdMq5n2-PFhttps://wakelet.com/wake/yELXNDgP6kERoIjt-ZNvEhttps://wakelet.com/wake/lq841ZC9SbIrk49GGGcpdhttps://wakelet.com/wake/qw8RNmuH5tkKZ2q1CKvm-https://wakelet.com/wake/YFStHvHQXBuQRVeOL-vn-https://wakelet.com/wake/-9oftCZRhJOUOhkEMhX1Ihttps://wakelet.com/wake/Kg2Q7AGOtD185jFuGI6nihttps://wakelet.com/wake/Qd33lG1b9XrYwdohmVL88https://wakelet.com/wake/K82TwU7dKr34z6ymnhTHphttps://wakelet.com/wake/z1QnK9v2iJbShMNGBErU8https://wakelet.com/wake/9LQdKPC6JGf8XBCLjUaf7https://wakelet.com/wake/Nn6LRMN_zlwerjecKHnHChttps://wakelet.com/wake/aqnJ1AeAaKAlRp_qqfsfIhttps://wakelet.com/wake/l7w8lGCkyl1No_WNj-VPMhttps://wakelet.com/wake/XnJPeEQKPYzAlzUROwff0https://wakelet.com/wake/VDtKA1w_9HLAwAaMaJVrPhttps://wakelet.com/wake/m7Wv1arwfbFDP60D6AdF4https://wakelet.com/wake/iUBTMFIEWR8BLYp4Rm2OJhttps://wakelet.com/wake/xvtsLUyyiCV4fNosiffbChttps://wakelet.com/wake/FxSr_2Aoifnk3kLGdPogghttps://wakelet.com/wake/0-88Xydup0rraN-gUNhAD

, jenabrye zeviel odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/aNvIs17GRrCPjWjELnvqLhttps://wakelet.com/wake/JdKg6EUs-Yel8I2yTi7S6https://wakelet.com/wake/GBOUUmK36M1s8WyUodfIthttps://wakelet.com/wake/8tJkvqgs1KDHjcppvfMmehttps://wakelet.com/wake/dm9xbuOxVn9CxtOQT5GOZhttps://wakelet.com/wake/Cq3SvlJeOvvohmRVG_sXRhttps://wakelet.com/wake/lx15Bzt9sNjxZvNhELVkfhttps://wakelet.com/wake/As6FRdiZXlUQXcvWk2nqghttps://wakelet.com/wake/PYOHrw8RchsPtRGMENYxohttps://wakelet.com/wake/5bdegpRpbUvv-6jYMx4sZhttps://wakelet.com/wake/MFyNfSB4M0Tyqz7TrOgX7https://wakelet.com/wake/fbFqBr9p45nydLcw_SVMehttps://wakelet.com/wake/o0ysSGaS6qcchklpzpJtwhttps://wakelet.com/wake/db8gq9zKgrtUlzS21dqchhttps://wakelet.com/wake/SUP1ohEEQoKilDcj-ardzhttps://wakelet.com/wake/vZUNr19ghTSozUSbp-sTzhttps://wakelet.com/wake/mJGWLOjyAMjk1mcFCwot2https://wakelet.com/wake/LuG3y0lsY1ycHS9wWvn9bhttps://wakelet.com/wake/lIavNx7p8F7zFHSa87yAvhttps://wakelet.com/wake/oEIKxTcz4afM0BubsGLY1https://wakelet.com/wake/CRzQ6DKOrt6h3QYV7e-UYhttps://wakelet.com/wake/oXxqeoBF6iVKWI2GB7NsRhttps://wakelet.com/wake/V1YSFMYsLxk7ELFADSu0Yhttps://wakelet.com/wake/MAYRE0ELkmfWX0esBXLIuhttps://wakelet.com/wake/wmrB_btOkSLiGL6sDVsYUhttps://wakelet.com/wake/NVNxvjaDFbk-XpWnm7nl5https://wakelet.com/wake/ssVq2iVZJJjusw5RU3Q8nhttps://wakelet.com/wake/_-fUbKB8PRKYprjpXEsJwhttps://wakelet.com/wake/EyETN0xcVY9qMQh2R4x-rhttps://wakelet.com/wake/dCVbJN2WGKgRw2yCaTSlj

, reonfabr jaidah odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi_a2CAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_9nUjAgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwMq1ygkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, firmabel salvestro odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_hez3CgwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6aUrAkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgI693AgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fryole huntington odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/9btcL0jKPTisg4NICtArDhttps://wakelet.com/wake/-OgagH8Zze19dqYBqTRb9https://wakelet.com/wake/4gVxgPKEqhSJrIt217Kvohttps://wakelet.com/wake/Lu87onl6qtmZ4VlZYAno8https://wakelet.com/wake/GueVHedRX9JV16bQAGdYMhttps://wakelet.com/wake/UjV5K-NyZeAx1u-BO9Q38https://wakelet.com/wake/wiAyFg3IObr0wbI7Ov-1mhttps://wakelet.com/wake/2W5yfVde7RN3ZcH5leRnihttps://wakelet.com/wake/j9izlLzvdu3X6nRqhbrHZhttps://wakelet.com/wake/9P-ZevHncyXIr4VzX5Hnqhttps://wakelet.com/wake/Jdo8uG4WGBq2NC0gTVeiChttps://wakelet.com/wake/rfYPkzW8HEt4uqGzfQGP8https://wakelet.com/wake/ICdDp3-_pBVovX-Gx2Mtghttps://wakelet.com/wake/5AT3IhmIcBLrLBr1me4D5https://wakelet.com/wake/-IE8owDkiIMCE_I_Ujea1https://wakelet.com/wake/eScgnYW6dpplqtSNrEPG_https://wakelet.com/wake/6Q7cyXF3eSUCqfKVAvaPnhttps://wakelet.com/wake/qGwcAgNSH7eFpZNpF2wJ0https://wakelet.com/wake/SsGMUvNpGUXkJsTG8vpMbhttps://wakelet.com/wake/9SDjoYsU4tuQn9_M9It6Whttps://wakelet.com/wake/pQtvtCUhgKjsTms6jyKhjhttps://wakelet.com/wake/w1T7EO4U-ol0on16kjNizhttps://wakelet.com/wake/WE46wA9whh511v8jykufNhttps://wakelet.com/wake/9HdQ337xZ-ox0AvTQQqDdhttps://wakelet.com/wake/8YZnJpkuypAkVtp6d1hhWhttps://wakelet.com/wake/-vqnkxK90A-Gpe5UVxUz4https://wakelet.com/wake/K4DuVJGpmEddnS6f7iWyNhttps://wakelet.com/wake/TFAD5yYB_TYUQP3xXDIWPhttps://wakelet.com/wake/6r0_rOOueQTCzDjrOfhuBhttps://wakelet.com/wake/A7oPBWvnDkSx9SKpo8iNV

, washiardis jaimond odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_39-MCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_5OhpQgMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_8zZhgkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, yamelber veasnah odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/0vg8TpCOYayCp_G_lJLQhhttps://wakelet.com/wake/v8YLpUWm5t8YhPU7b-jxkhttps://wakelet.com/wake/FSK8O79FWrpJ1ysCqgZe4https://wakelet.com/wake/uc_xFbp8p5G4kJChLaD0Ihttps://wakelet.com/wake/XNq-8AI1hjtL9vebSTRLVhttps://wakelet.com/wake/C4MEduZIZHGLn4TJs-dudhttps://wakelet.com/wake/m_Kkw6UItbWiN_HjxxZ87https://wakelet.com/wake/P3Ipw3ZTzcXwiByKg-9gihttps://wakelet.com/wake/KlY1mOF1LIzIXSEsgIZGChttps://wakelet.com/wake/OOFduC-OFrBEIE5qmH1qshttps://wakelet.com/wake/hsIJMKp88WwEhkSKRpp8chttps://wakelet.com/wake/1s1VTyr3Uyr77l3UwHhy9https://wakelet.com/wake/tMp0oenqH7zDgjEBa-Y80https://wakelet.com/wake/vQ3qC5RnvCzeQs47n8EFfhttps://wakelet.com/wake/9OEc4wnGD_gW15uIwBiibhttps://wakelet.com/wake/3UwWqn8WjbromlSSWNm5Khttps://wakelet.com/wake/Irfu2pMM49RS6ti-WP1CLhttps://wakelet.com/wake/V8S0Y9BAKOi8VleX8S9UNhttps://wakelet.com/wake/Rehm17-dHzu1xqCyC9bZ4https://wakelet.com/wake/_f4ZOlw5gz569wIbqWLbihttps://wakelet.com/wake/PCUWSPsVI1LVf9DzQTDeqhttps://wakelet.com/wake/y6APLLBi1cY59xZRZsVEVhttps://wakelet.com/wake/Qe3n7qEgxBzouCfZ0VmEkhttps://wakelet.com/wake/sA0uPhrJ39cwCv6VYLoK-https://wakelet.com/wake/eWlL_6FnxOF7BZYnrXWlGhttps://wakelet.com/wake/zUxpiqR72XNi5UY0slBgdhttps://wakelet.com/wake/oItIAwD9RJVjaTc0xwLCEhttps://wakelet.com/wake/vlWZ3CCOGJ9zL2lTvSA4Lhttps://wakelet.com/wake/uB5rVz5jEEZEoNMqKul_shttps://wakelet.com/wake/zdQ360IKPOYt3EC0PqD-1

, hedlbenn gabryel odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAxIiwCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoISlhwkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoKCjgggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, elletwer weston odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/11lxZEfn62Oka4EHWdeoChttps://wakelet.com/wake/gqTAx5m6h95cuewdLd0Xghttps://wakelet.com/wake/MF8zC7OLAyo2I2PeIqt96https://wakelet.com/wake/bi6Xu7VrfRCTqXGCGhRVvhttps://wakelet.com/wake/_JuPeem_Mzli7ozv4Pc4ahttps://wakelet.com/wake/d-sp2XHMZfmpvyzCKCTKfhttps://wakelet.com/wake/e6Qsxbq-ODFBDRj4I_Uyuhttps://wakelet.com/wake/DalyIif7hoDilgjD8pHWHhttps://wakelet.com/wake/WVupufnYXcfcGxZ7CSNYihttps://wakelet.com/wake/_ET0HBNaw1sAlyxhG1mO9https://wakelet.com/wake/0VKBSufq1iV6BRryG8AYfhttps://wakelet.com/wake/eb84Gdq1m6OCxep6zCnDehttps://wakelet.com/wake/RDe12G-s8lLTSDLBp7jFDhttps://wakelet.com/wake/gmNUbCe2Kw8q6KVs2ly-Ahttps://wakelet.com/wake/7IdqJ6X8LTYqnbh8-ZOGphttps://wakelet.com/wake/xFV5mzo9E4fsbVIhhIbjqhttps://wakelet.com/wake/VQxQNyXnV8XfQAn_FlxPthttps://wakelet.com/wake/eIN7NUViApYJgK6zE-s1_https://wakelet.com/wake/O70vEHj8Y3yZ2BpAhN_H5https://wakelet.com/wake/wsTSDJm7b-YrdT0IWkNWPhttps://wakelet.com/wake/kfCkqCy4Dz-jvt83Nyrzqhttps://wakelet.com/wake/jfubM32Sp2mi1bIz_cv8phttps://wakelet.com/wake/YSFIiKKQ91V36lNb6xbz7https://wakelet.com/wake/8mViaUEwgzJf1-oziHYBOhttps://wakelet.com/wake/yY1oN-oTUYaPFffc9-OH-https://wakelet.com/wake/OHIWsLQcqUswcMdPUsTeJhttps://wakelet.com/wake/BOWtS2j6Fm67SC5ilMuTXhttps://wakelet.com/wake/zIIZBu4oczo_An_ulFhuchttps://wakelet.com/wake/v0fHFSuttefz6hhND2f2thttps://wakelet.com/wake/9YS8EBf_ubY8SnyLTP2LL

, wentymit teutonic odpovědět

5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/imensponuc/d/Rar Antics...https://nacanwigo.chronicle.wiki/d/Mickey Vir...https://seesaawiki.jp/rionondownprom/d/Watch ...https://siotrelexig.playing.wiki/d/Full Versi...https://thorntotecan.chronicle.wiki/d/Mp4 Dow...https://percevinbo.chronicle.wiki/d/Tag 2018 ...https://astysocomp.sokuhou.wiki/d/Torrent Ass...https://seesaawiki.jp/miresmemus/d/Www Scholl...https://seesaawiki.jp/amchronunpo/d/Salem's L...https://seesaawiki.jp/abevsuchest/d/Professio...https://seesaawiki.jp/skimberggargchlor/d/Spi...https://skimuninex.game-info.wiki/d/Download ...https://seesaawiki.jp/gruleprecal/d/Final Ske...https://seesaawiki.jp/goldlangtemtie/d/Engine...https://seesaawiki.jp/delowebhe/d/EPLAN P8 MA...https://nsuritpsychcen.game-info.wiki/d/[...https://seesaawiki.jp/factterxader/d/Download...https://seesaawiki.jp/raltidomo/d/Indiana Jon...https://seesaawiki.jp/geadetfaero/d/HVAC-Calc...https://viebadirti.chronicle.wiki/d/The Antle...https://seesaawiki.jp/gunnekospa/d/Mylo - Des...https://seesaawiki.jp/glamacensi/d/Dark And L...https://seesaawiki.jp/subtriverro/d/Instagram...https://seesaawiki.jp/howmichildcer/d/Bullett...https://seesaawiki.jp/lautipunse/d/Doctor Str...https://seesaawiki.jp/netssehopop/d/Descargar...https://skutmaimeagobb.chronicle.wiki/d/X-men...https://seesaawiki.jp/filtiomodu/d/Clive Cuss...https://ararolin.game-info.wiki/d/PC Tools Re...https://seesaawiki.jp/boesalrikeapp/d/L Uomo ...

, duckchris sareanah odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/HB458eZ7e7leCNODeJOPDhttps://wakelet.com/wake/0Cp60iOkGmU5fLifXTFv2https://wakelet.com/wake/Ep6mdOWhN0wiSJqDJhP6Yhttps://wakelet.com/wake/m3T0xq6w-oI_isf_W5eedhttps://wakelet.com/wake/JEC14BpiEDZ395OQygEybhttps://wakelet.com/wake/WWOUG6vT1omy_SZAKNTCshttps://wakelet.com/wake/3l9YvGVNc49eehTH7C0Evhttps://wakelet.com/wake/ln35CcqO34e2WT8DQgBgXhttps://wakelet.com/wake/f5lm8iQ9S3x-msclR8d3Jhttps://wakelet.com/wake/zKB3lzcaGJ89Qi1anp11Ehttps://wakelet.com/wake/eYv0Im0YFYkAPF38K1SANhttps://wakelet.com/wake/be2uSUAnFjnMhqREnXtLThttps://wakelet.com/wake/2WHisDQo0H3TRDoLx0uWBhttps://wakelet.com/wake/tq9QbCLmltifn_y31yNTOhttps://wakelet.com/wake/6vT-RKXLL4cK0IkO7-y2Ihttps://wakelet.com/wake/kEsFBpR1jRdif-gwHiidThttps://wakelet.com/wake/mVrXjHsdyRlnKJJyGUSvMhttps://wakelet.com/wake/7A4NO5okNXeHbx41RNYkNhttps://wakelet.com/wake/NKCIjVu0yCBZGEn0R95Jghttps://wakelet.com/wake/nHNprbcY4XVhbuUMjk1YIhttps://wakelet.com/wake/XbAFUDswcPdrDqc4J8D0qhttps://wakelet.com/wake/zNkEDn3UX_emmAIZ699Cthttps://wakelet.com/wake/oiCTLuHduwsTHj4_t_QwKhttps://wakelet.com/wake/3BCRlAlzDwQpjWkJB2dW4https://wakelet.com/wake/kmdlrFwTOCR80tAoZUE9Phttps://wakelet.com/wake/zbanxoVQbHTuDd80jYvA6https://wakelet.com/wake/--QkM7x5hsPJS8p_mENrVhttps://wakelet.com/wake/qt8wFI89vHyHJmHmWG8ushttps://wakelet.com/wake/7hFvIuaV8yxVwJSJ1-e96https://wakelet.com/wake/C8iyzwVtxeUZf-AqFaMyU


Strana:  1 ... « předchozí  173 174 175 176 177 178 179 180 181   další » ... 201