Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  174 175 176 177 178 179 180 181 182   další » ... 201
, oracfilbe horsepower odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/WGZQOyA2/75-patrician-iv...https://trello.com/c/xYv3vKHs/54-titanic-movi...https://trello.com/c/J78b819X/60-hot-csi-etab...https://trello.com/c/neVG39U8/35-upd-wp-ultim...https://trello.com/c/tK0yF4PO/43-autocom-delp...https://trello.com/c/0iUVGRjl/24-hot-crack-so...https://trello.com/c/WFrPQmb3/58-sinhala-keyb...https://trello.com/c/sOivnjUs/21-top-xforce-k...https://trello.com/c/9gJ8DNSZ/48-top-patched-...https://trello.com/c/tOXDHdq7/58-extra-qualit...https://trello.com/c/HYvCzNzq/24-memoriesontv...https://trello.com/c/JlFyhw2g/27-download-lex...https://trello.com/c/rC6WI657/79-download-top...https://trello.com/c/8MB7Wsww/46-free-how-the...https://trello.com/c/5wfuEuzQ/58-conker-live-...https://trello.com/c/W5GJ7cVA/42-velika-ilust...https://trello.com/c/ewIe8W03/29-mitcalc-auth...https://trello.com/c/JGuXqkPf/31-upd-rpg-make...https://trello.com/c/pYP8gzyB/55-thechaserdvd...https://trello.com/c/qAgHOMyI/16-the-hills-se...https://trello.com/c/w6RNh0Xl/35-edraw-max-79...https://trello.com/c/GqSZrIfY/19-x-japan-jeal...https://trello.com/c/rnvw9uE3/50-richard-wise...https://trello.com/c/r3AlKMdo/32-patched-ena-...https://trello.com/c/2ScOUIpn/30-swf-decompil...https://trello.com/c/k2kuL4eX/37-chandni-chow...https://trello.com/c/Ym8vebFo/27-best-brown-b...https://trello.com/c/N39UxxRd/27-puzzle-drago...https://trello.com/c/ItqfgYOw/73-zaara-pyaar-...https://trello.com/c/F7vYlh7g/18-hot-future-i...

, nessad amerey odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/pIP388ri/25-magix-music-...https://trello.com/c/xPq8Wtey/21-ulhttps://trello.com/c/ZYKxnLRS/39-pyaar-imposs...https://trello.com/c/C3kJs7sI/30-spoken-sinha...https://trello.com/c/04We2Yin/29-punch-drunk-...https://trello.com/c/NrZQ0Iuo/14-cyberplanet-...https://trello.com/c/DJHnerrN/45-gratis-myob-...https://trello.com/c/wL5CPXS3/31-hombres-el-g...https://trello.com/c/6xOtvJAB/20-the-aashiqui...https://trello.com/c/p706GMXT/15-exclusive-bl...https://trello.com/c/9xINVhF5/51-hot-download...https://trello.com/c/UBqFrPSz/56-indian-socie...https://trello.com/c/hzo8oh5H/74-glenn-miller...https://trello.com/c/Uvi7uBw8/26-analogcommun...https://trello.com/c/jQClOMqd/26-free-downloa...https://trello.com/c/Acxa5PSx/23-hbcd-adds7z-...https://trello.com/c/HKcFnfGT/30-odin-multi-p...https://trello.com/c/YWRygirH/29-hombrefollaa...https://trello.com/c/akrEgvMd/43-musiclab-rea...https://trello.com/c/Ju9RTYWL/34-program-deve...https://trello.com/c/HuMGnMKZ/24-yiruma-maybe...https://trello.com/c/HW6792YA/35-atomic-mail-...https://trello.com/c/pl51o31E/28-lego-the-inc...https://trello.com/c/xj20X0B7/22-cyborg-2-mov...https://trello.com/c/v80xR4pL/23-dorcel-airli...https://trello.com/c/yC3t5Hju/31-better-bad-b...https://trello.com/c/Rx6ooI2Z/68-uptodate-201...https://trello.com/c/AlyfQrOP/10-nudist-miss-...https://trello.com/c/evMoHojY/12-mx-player-co...https://trello.com/c/flcriVBG/22-full-downloa...

, gratimccr levandar odpovědět

5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/partingcontpart/d/Zinda...https://seesaawiki.jp/durchsalzkencirl/d/Sex ...https://seesaawiki.jp/eninocan/d/Free Downloa...https://seesaawiki.jp/ovguisoge/d/Navicat Pre...https://seesaawiki.jp/specsecliatio/d/PATCHED...https://seesaawiki.jp/exhireabu/d/Pc New Nema...https://mennosehha.playing.wiki/d/Autodesk Ma...https://seesaawiki.jp/nosehisbe/d/Activation ...https://seesaawiki.jp/squamisbolpha/d/[UP...https://seesaawiki.jp/inbuflopa/d/1920 London...https://seesaawiki.jp/jumpfulvoto/d/Apple El ...https://epabunyc.game-info.wiki/d/Datastructu...https://seesaawiki.jp/calpohyti/d/Free Babai ...https://seesaawiki.jp/reasorimi/d/Key Graitec...https://progemmiling.playing.wiki/d/Applied S...https://nonlitiwa.playing.wiki/d/Mini KMS Act...https://seesaawiki.jp/neuniosafbea/d/Dog Fuck...https://seesaawiki.jp/clavanlirec/d/Cossacks ...https://seesaawiki.jp/flapdiscnibdi/d/Dos Pol...https://ilcubinrans.memo.wiki/d/Navionics Gol...https://piglybortu.playing.wiki/d/X Force 201...https://lingthervoaga.chronicle.wiki/d/Os X L...https://memithsberfio.memo.wiki/d/Pico-to-chi...https://seesaawiki.jp/suppplettende/d/Hida Me...https://seesaawiki.jp/ithascomgei/d/__LINK__ ...https://seesaawiki.jp/randingracourt/d/Beijin...https://seesaawiki.jp/vitimover/d/Skullgirls ...https://seesaawiki.jp/woodlenina/d/Sacchetti ...https://seesaawiki.jp/liorambgofterp/d/Firesh...https://spicojbrothen.playing.wiki/d/3DVista ...

, zavlyn talking odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/4kvKBvlB1V-DQJmMTeR27https://wakelet.com/wake/AMjjmfKdy7ryk6XpIXI-6https://wakelet.com/wake/tn8fMPSOlX6FklJW-cQ9Chttps://wakelet.com/wake/NbBOoEZk9LdpKXUf5IeeIhttps://wakelet.com/wake/j35a-5xkQ693S44MmhDcShttps://wakelet.com/wake/J6AeuAWfDCwxdkZqDNEuShttps://wakelet.com/wake/zhDPBgrN28XnA2fFYiG4Uhttps://wakelet.com/wake/n8COQ6Xj6mBIWUHwocLZShttps://wakelet.com/wake/SyC0kCuCzcLtow_0Bk4nJhttps://wakelet.com/wake/2JZSMcuiiVC5IEVLPWHP6https://wakelet.com/wake/cCRTBxOpmWq232U2XFeachttps://wakelet.com/wake/2x8xCXpg2ESBOGcFntBKChttps://wakelet.com/wake/xv8uSFOfqyUwpPKhlhtV9https://wakelet.com/wake/pUsYyobjiwMd99tEJvh7Nhttps://wakelet.com/wake/UxWqnFmWBESRfd6Jqxr6ahttps://wakelet.com/wake/ebaa3pGv7ed1RtX0BdyNehttps://wakelet.com/wake/uuLQJXm67R-7Ha_M08Okyhttps://wakelet.com/wake/dhgA0oMcVmO_n69HYb8Tehttps://wakelet.com/wake/yc5cG5qG7pwprTErSUEinhttps://wakelet.com/wake/zACa8UWqh17mKH8j5tDD1https://wakelet.com/wake/yz3EImdYxBw1MxCux6EDkhttps://wakelet.com/wake/2R29JkyiJY-Wq0nE4l8kKhttps://wakelet.com/wake/qgnn9am8Ux0Kui2qPSa-Zhttps://wakelet.com/wake/9ikzzFFzrUoZo3YfLPJr4https://wakelet.com/wake/11PRHUkoDvgDCoVkfV1Y6https://wakelet.com/wake/7HjCH5vmNp8TXmj7gzqWLhttps://wakelet.com/wake/ZyfUUBpfDl0GSQvvZhKCVhttps://wakelet.com/wake/BWosIzfrTSfUUUWXBmYMkhttps://wakelet.com/wake/6_l5pB1R4X-TStBQ0hUPVhttps://wakelet.com/wake/kQewyAOT0foxEK87QA0_u

, uliselory vygnett odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/Fu4TKry7mAcve-i5Laes5https://wakelet.com/wake/7gKLWPrW5RJLOkYYsu8OVhttps://wakelet.com/wake/49ueFpMdTza7z7n4bcM4Vhttps://wakelet.com/wake/1DTfhQBbQzKS7VJEbaS4shttps://wakelet.com/wake/JhaWzFQLv44_1NFqyUmR0https://wakelet.com/wake/vmoaIBWJcVb3knNlx4Jklhttps://wakelet.com/wake/6CN2kfziEPYM8NN5lUBEshttps://wakelet.com/wake/tvYrWknTexmeh-y0vgRFchttps://wakelet.com/wake/OzDPlDTDuGvtE396kocQmhttps://wakelet.com/wake/LAC7dZfPlEFjbioPAZ9nJhttps://wakelet.com/wake/giFp7dOCX2XirLABwBMO3https://wakelet.com/wake/OlOsWHhP80pc9wgMaMMQXhttps://wakelet.com/wake/vw-ZdhKD07PyhaY2S2PsMhttps://wakelet.com/wake/cxH0sLpMXBtuqzJsLtqgWhttps://wakelet.com/wake/TO6m496Np4eE_UqEytYiKhttps://wakelet.com/wake/tGgR0394su52fUfsowl73https://wakelet.com/wake/6ifH70UmqyIkC8VkdSqzXhttps://wakelet.com/wake/bXEzuCAb9VGBtRBtHatJZhttps://wakelet.com/wake/qE2s_FcR7j5vvbmSNQoYnhttps://wakelet.com/wake/-6vU7cjHXw4FlwDd-OLwUhttps://wakelet.com/wake/2ukzJ61nXNJ8WGsxlCRrehttps://wakelet.com/wake/GslJpLvpkIhSO5wXHsdBthttps://wakelet.com/wake/80CIhe3nCXsmRKETKljc4https://wakelet.com/wake/GyM9ghw4X9qhKbH_ch97vhttps://wakelet.com/wake/TWOy9PT4CZlHrJ4KZa1Tahttps://wakelet.com/wake/g5qifcmGmWbEcqd2lhlVghttps://wakelet.com/wake/ERnfZVMOLO7NvV7b9hoY2https://wakelet.com/wake/52mehEQEgQSw-Ft7IeKMxhttps://wakelet.com/wake/87W2rz9fZkkVCblHgAsLZhttps://wakelet.com/wake/NGMdbgFIATWsWPA_CIzNH

, kiawar dorinah odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_g7X2CwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgL-KuwoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJDErQoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, randsha reinete odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/hxPAMHXBgCYT4ziCgNR0ghttps://wakelet.com/wake/xBUVb_FdKiOwcB87lxjKmhttps://wakelet.com/wake/kmiRTralGZ3FlIzoVMW0Xhttps://wakelet.com/wake/JyZyB6d0jMzDIjTrfWMv7https://wakelet.com/wake/4CFFSoxLztHFzalIQnMcfhttps://wakelet.com/wake/Bjv9aiEcIbt04tssP3BSRhttps://wakelet.com/wake/DAN5U8lHirwww8ZDL4ccphttps://wakelet.com/wake/KpBuelJBAVd3kJUd67Otchttps://wakelet.com/wake/moWZSZNah_jT44QKyV2Eghttps://wakelet.com/wake/jL7aeMo_7FJjPj2NjFi0Jhttps://wakelet.com/wake/NFAYj6EE3uwa5K5JYitPmhttps://wakelet.com/wake/eyG5cS6nOXp0o45yvZbNVhttps://wakelet.com/wake/85UBShG4sH3gWEmnmd8A2https://wakelet.com/wake/vmRX0HCxhJFpCVhPhmNCdhttps://wakelet.com/wake/uKfqniu4i6EzMUt79D3lVhttps://wakelet.com/wake/BGWygjZg64fTEXlhDII2dhttps://wakelet.com/wake/8fTQg35nFvQ6yVO7lr37dhttps://wakelet.com/wake/xZtb7b4LTou5pujMh1MiMhttps://wakelet.com/wake/5SrbenDPNPxdV7OotLrrNhttps://wakelet.com/wake/XDQBYBeCG7-J_FhHkrwUahttps://wakelet.com/wake/7S747MMtszsmlF-MZPeaChttps://wakelet.com/wake/ipkyJvOOkAh3pBGzTMtz5https://wakelet.com/wake/mQucIUF-WhqFdSDEe1cw5https://wakelet.com/wake/KibX9zZDsy33mAkizLQX6https://wakelet.com/wake/-AVSnEdF9CBe2aOlPd9sthttps://wakelet.com/wake/sKKQsdHBJXV1CcjDAjFnLhttps://wakelet.com/wake/1iUYJOgidwvwLxPPIa3xHhttps://wakelet.com/wake/vdGokJ3b5Wviy_V2RFL10https://wakelet.com/wake/2FEv0Qy1hQSYR15n3Olz_https://wakelet.com/wake/sCX3udoEAyYSqYWQC2xxs

, malloben marilena odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/mHmxGkGi25_SbMg7nKeC3https://wakelet.com/wake/7_xN7dMswDEm5z8dI5rCuhttps://wakelet.com/wake/dLCIXLtYM9564g1UPi9Vthttps://wakelet.com/wake/ixC96O8iEG9olUHRCsVqkhttps://wakelet.com/wake/wQ_dX1XDREZuNAyZt2D8yhttps://wakelet.com/wake/YYkY78Mv85R1h1sYgyzILhttps://wakelet.com/wake/LFaksM6YxiXgjdUdBc8yXhttps://wakelet.com/wake/9PTeJ7kgYP-5G7AklzXGmhttps://wakelet.com/wake/ot-x-3q1RNsuP4Rvzojn-https://wakelet.com/wake/i5mHbcDZo3XAJB5eEMmeshttps://wakelet.com/wake/k0pGa8Fhef71ou8HG6bCThttps://wakelet.com/wake/eluWj-4efr56kWpWU5TRAhttps://wakelet.com/wake/ocV_olUPigPfM0AGG3ApNhttps://wakelet.com/wake/G8NXHNmw_Mpnao3OzoR0Lhttps://wakelet.com/wake/dUs4Qk3wBpklSUmmVV8eThttps://wakelet.com/wake/DrlcVSWgVoMdR4NCBnM7Mhttps://wakelet.com/wake/8wZXM70Jk_NbzB-2fhd1Rhttps://wakelet.com/wake/TN1nUSUhCRaJgYO7M8Rckhttps://wakelet.com/wake/Oy_XgEAFja_ehj08Kn5Eyhttps://wakelet.com/wake/X8Eg7QDmKQW9rfyIUJls8https://wakelet.com/wake/0fXQMgzdcsGZv7j19emrjhttps://wakelet.com/wake/4piaH6rbWRP1lX82n9CHKhttps://wakelet.com/wake/BmsMh4Mw4dSGb36GN9DZhhttps://wakelet.com/wake/ptn8MSY5GRfItO6HDSDgWhttps://wakelet.com/wake/tskioFRYWZ3t5uNMosvFthttps://wakelet.com/wake/OZBMZYD2ZsGSjwpA1GPLNhttps://wakelet.com/wake/YvGBysHJOB3EEOR6QY2dKhttps://wakelet.com/wake/ZuCDk6vUWgHhSBsF7QJ2Thttps://wakelet.com/wake/KSnnvXgD5Nazs0lcNXby-https://wakelet.com/wake/xKHAYrBjPuzhyuQFtogbb

, douglmar double odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/WHsABs2j2TDn0Qgj4jA93https://wakelet.com/wake/V5kcWTYjPgpCEw5VMKFkAhttps://wakelet.com/wake/xEq5kV83Fb8KtxDiKsJb5https://wakelet.com/wake/iDyC8vx1Sp4aMUX0XtCaMhttps://wakelet.com/wake/QfVa-mf5L3KfMt72ZSUdXhttps://wakelet.com/wake/_xavGFTf_OT-6jh8F2eoDhttps://wakelet.com/wake/oCUyVV31woTaXiPNqV4iPhttps://wakelet.com/wake/WrXQqPFxIdoipxT_hAWH7https://wakelet.com/wake/UP3MJT_xLwdXc-ciOTjnvhttps://wakelet.com/wake/DY9Qu81Qjvz_NCRGiNfSVhttps://wakelet.com/wake/ob-HQxGF3iO5zS1qbFFeWhttps://wakelet.com/wake/fHAdtmF7ajftP2cdRZQlohttps://wakelet.com/wake/ZA1seQffTpgOTDBlFtIXChttps://wakelet.com/wake/lJdGuI57-faJ79_4CDwnVhttps://wakelet.com/wake/vay_9U8geOShORnBjEruHhttps://wakelet.com/wake/Gi2A64SSutUYRt3sdPNwRhttps://wakelet.com/wake/sja1h_IUc2ub0hvdNHWxThttps://wakelet.com/wake/gm06qatmXbW4D0eLllzt5https://wakelet.com/wake/8wup0e2eYlI2_8GqEI1xChttps://wakelet.com/wake/NdWuJCE8XgzaYZvPQIQjIhttps://wakelet.com/wake/sJp98vCLSiyQyixNKGnELhttps://wakelet.com/wake/0D_Y7tVxpsIlafM1I_uCphttps://wakelet.com/wake/zC17xMZTGkwta1uXFxtxHhttps://wakelet.com/wake/CHfDE0MmeZBkIy8wR5fqShttps://wakelet.com/wake/78MvNHV8nAFXgubanTn-vhttps://wakelet.com/wake/0Dw_h728vquCww31qfcllhttps://wakelet.com/wake/iE1Cs9pS8nEypHWDRYBAWhttps://wakelet.com/wake/IcfSItFrGjrVP8zrCjUERhttps://wakelet.com/wake/or4RedN6YKswVYiWmxgsshttps://wakelet.com/wake/-OWakG9UU6SWAfWoV18gZ

, karmimoge ellbyrta odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/Rh1HtAPPSHaeGl1CA7HU5https://wakelet.com/wake/HaPU7iYpz3O5DCM_6mNV8https://wakelet.com/wake/CCp91siWUcaCve3bJRFvxhttps://wakelet.com/wake/YXurXW9hJOhcyJ5eA0A7Zhttps://wakelet.com/wake/Y5_rM6Sgns7sgjmiA5w8qhttps://wakelet.com/wake/k24ZENM9vGs7HAR43-s8Khttps://wakelet.com/wake/_RdE0OscHMmsv8GXr1hiDhttps://wakelet.com/wake/ksi1A710t2B-VZB6Q6uCghttps://wakelet.com/wake/VEdfgPrjjR4toNC9fn6gkhttps://wakelet.com/wake/sp-4WJwuuztfB8ZPPFcn4https://wakelet.com/wake/KuvjoWKM7-4Jr5OgJiP_7https://wakelet.com/wake/_PPjg97Q5DmnqqAqG0gjnhttps://wakelet.com/wake/pBZIhrXmCbr0GWE0evixFhttps://wakelet.com/wake/ImmR4qG2tNRv_0VPDpjyDhttps://wakelet.com/wake/vD5fEIJ1-ftdRb96Eg_Kvhttps://wakelet.com/wake/5Z5qAJdXaiJ1naXWce8Yrhttps://wakelet.com/wake/xhliuBdWktb-ljlb7AwNZhttps://wakelet.com/wake/YxnZ8CFxdfTAl5Gra54Guhttps://wakelet.com/wake/jcFv0aSqFUbXzMGnmzpI9https://wakelet.com/wake/ygnr795V4xeJDDnyrkLjmhttps://wakelet.com/wake/ezsGV_CF4ag5sipjQjdLkhttps://wakelet.com/wake/DMUjPzv-Gm_xsoIbOoCQvhttps://wakelet.com/wake/9PAHOgnBpx0QldC9DrQfshttps://wakelet.com/wake/g1X6vNwAoGDA1WZEd217Hhttps://wakelet.com/wake/LSYwkYF4O-kkSk3ltYgkphttps://wakelet.com/wake/1jJoIVTA6pSAqnMa-gV6ahttps://wakelet.com/wake/guqGEBWpg1QSHDqvz7YbChttps://wakelet.com/wake/2G1GJZ5QTWvWxvVEHw8Gyhttps://wakelet.com/wake/WYpTWkJjrPGDGuQ16hu3lhttps://wakelet.com/wake/vkxkiJsZrY24oI1EYoKqs

, hasben eldwyn odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2309842-ya-ali-ya-hu...https://coub.com/stories/2315220-download-tam...https://coub.com/stories/2276298-terminator-s...https://coub.com/stories/2281683-dayz-standal...https://coub.com/stories/2268736-church-softw...https://coub.com/stories/2315260-omnisphere-2...https://coub.com/stories/2333189-design-of-me...https://coub.com/stories/2310719-download-the...https://coub.com/stories/2250485-automation-s...https://coub.com/stories/2297744-gratis-free-...https://coub.com/stories/2309625-hot-full-cor...https://coub.com/stories/2324165-refx-nexus-v...https://coub.com/stories/2295669-cutehotspot-...https://coub.com/stories/2288137-free-miss-pe...https://coub.com/stories/2297915-_top_-ong-ba...https://coub.com/stories/2311551-ragini-mms-2...https://coub.com/stories/2266048-puesta-a-pun...https://coub.com/stories/2342607-free-avast-i...https://coub.com/stories/2257817-link-torrent...https://coub.com/stories/2267243-native-instr...https://coub.com/stories/2296591-eralin-meral...https://coub.com/stories/2312752-jab-tak-hai-...https://coub.com/stories/2290244-the-pathan-f...https://coub.com/stories/2327962-online-tikku...https://coub.com/stories/2320570-portable-rog...https://coub.com/stories/2337340-__exclusive_...https://coub.com/stories/2305330-ofilmeajurad...https://coub.com/stories/2281643-toate-acele-...https://coub.com/stories/2271359-playboy-maga...https://coub.com/stories/2250390-repack-sylen...

, darshraina javouris odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2318068-uupoop-4-1-gifhttps://coub.com/stories/2265666-portable-end...https://coub.com/stories/2339335-statgraphics...https://coub.com/stories/2264537-interspire-e...https://coub.com/stories/2304984-o-badhu-re-m...https://coub.com/stories/2299863-heike-the-fe...https://coub.com/stories/2322763-heroes-in-ch...https://coub.com/stories/2273700-the-chronicl...https://coub.com/stories/2259709-_best_-coh-t...https://coub.com/stories/2292672-blue-book-va...https://coub.com/stories/2276370-crack-mathem...https://coub.com/stories/2279039-repack-marli...https://coub.com/stories/2295281-free-new-win...https://coub.com/stories/2324215-__exclusive_...https://coub.com/stories/2267096-powerbasic-f...https://coub.com/stories/2315887-top-b-cas-po...https://coub.com/stories/2334142-work-mrt-don...https://coub.com/stories/2295730-download-cun...https://coub.com/stories/2318503-etv-swarabhi...https://coub.com/stories/2270264-download-ado...https://coub.com/stories/2254833-anime-studio...https://coub.com/stories/2251368-sap-grc300-p...https://coub.com/stories/2259494-c3660-a3jk9s...https://coub.com/stories/2284817-district-ran...https://coub.com/stories/2277267-repack-drago...https://coub.com/stories/2261099-50-cent-bull...https://coub.com/stories/2260013-apulsoft-apt...https://coub.com/stories/2317156-smile-game-b...https://coub.com/stories/2255621-patched-ps3-...https://coub.com/stories/2327943-nessus-vulne...

, chachan colson odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2340755-p3d-prepar3d...https://coub.com/stories/2273260-top-download...https://coub.com/stories/2311962-flexistarter...https://coub.com/stories/2311088-simcity-4-pa...https://coub.com/stories/2308759-free-how-to-...https://coub.com/stories/2264235-gilisoft-scr...https://coub.com/stories/2275505-verified-yu-...https://coub.com/stories/2267788-le-nouveau-t...https://coub.com/stories/2263696-keygen-exclu...https://coub.com/stories/2299975-repack-resid...https://coub.com/stories/2340693-crack-agelon...https://coub.com/stories/2268026-mahanyasamte...https://coub.com/stories/2338131-diablo-legac...https://coub.com/stories/2332177-computer-eth...https://coub.com/stories/2303599-dolcemodz-st...https://coub.com/stories/2309972-ams-beauty-s...https://coub.com/stories/2262695-chung-kuo-re...https://coub.com/stories/2294628-tokyo-dark-c...https://coub.com/stories/2324583-patched-cine...https://coub.com/stories/2307958-reloader-act...https://coub.com/stories/2256828-kanye-west-l...https://coub.com/stories/2325337-xilisoft-pdf...https://coub.com/stories/2286129-what-is-back...https://coub.com/stories/2338525-link-free-mo...https://coub.com/stories/2278646-top-download...https://coub.com/stories/2321937-infaq-fi-sab...https://coub.com/stories/2280211-free-whatsup...https://coub.com/stories/2256292-hitman-agent...https://coub.com/stories/2291917-high-quality...https://coub.com/stories/2307156-ultimate-doo...

, ellabu tallara odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2253870-n-sided-quid...https://coub.com/stories/2325483-bijelo-dugme...https://coub.com/stories/2338036-best-the-sim...https://coub.com/stories/2284820-kim-jung-gi-...https://coub.com/stories/2277940-preta-vendet...https://coub.com/stories/2267052-microstation...https://coub.com/stories/2318693-sincpac-c3d-...https://coub.com/stories/2323669-mafia-3-all-...https://coub.com/stories/2270653-_verified_-k...https://coub.com/stories/2254100-yeh-lamhe-ju...https://coub.com/stories/2296501-updated-beng...https://coub.com/stories/2256855-download-tak...https://coub.com/stories/2317988-upd-garmin-b...https://coub.com/stories/2269156-exclusive-st...https://coub.com/stories/2274114-better-file3...https://coub.com/stories/2302862-download-lin...https://coub.com/stories/2344929-b737-ng-cbt-...https://coub.com/stories/2317755-download-lin...https://coub.com/stories/2337523-gptm-19-torrenthttps://coub.com/stories/2266363-repack-crack...https://coub.com/stories/2310132-nch-express-...https://coub.com/stories/2274380-evermotionar...https://coub.com/stories/2345816-muvee-reveal...https://coub.com/stories/2252600-exclusive-hd...https://coub.com/stories/2322262-chavitos-y-c...https://coub.com/stories/2272173-powermillduc...https://coub.com/stories/2336110-exclusive-do...https://coub.com/stories/2314390-full-top-chi...https://coub.com/stories/2270023-deewanapan-m...https://coub.com/stories/2276416-hd-online-pl...

, imeldviken janson odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2262532-heroes-of-mi...https://coub.com/stories/2324915-telecharger-...https://coub.com/stories/2282396-bojhena-se-b...https://coub.com/stories/2319165-best-antivir...https://coub.com/stories/2256300-netbook-na-b...https://coub.com/stories/2268679-full-hyperso...https://coub.com/stories/2290264-spidermanhom...https://coub.com/stories/2320484-managerialac...https://coub.com/stories/2336407-prince-of-eg...https://coub.com/stories/2305020-lagu-kasidah...https://coub.com/stories/2299318-hindi-hd-nav...https://coub.com/stories/2253509-verified-mus...https://coub.com/stories/2291566-top-grass-va...https://coub.com/stories/2305175-dexters04sea...https://coub.com/stories/2258449-wise-data-re...https://coub.com/stories/2278497-download-fil...https://coub.com/stories/2252417-penny-s-pant...https://coub.com/stories/2315458-world-snooke...https://coub.com/stories/2307574-system-dynam...https://coub.com/stories/2316221-portable-i-d...https://coub.com/stories/2254546-download-lin...https://coub.com/stories/2255347-legsonshowli...https://coub.com/stories/2308328-_hot_-sam-sa...https://coub.com/stories/2253625-hello-englis...https://coub.com/stories/2259230-new-ae-dil-h...https://coub.com/stories/2319548-magix-best-s...https://coub.com/stories/2288347-top-space-pi...https://coub.com/stories/2254180-_top_-vsti-s...https://coub.com/stories/2283524-protesis-fij...https://coub.com/stories/2310906-moorhuhn-adv...

, blacbal maribele odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2310730-patched-omg-...https://coub.com/stories/2316386-facebook-boo...https://coub.com/stories/2295592-gigabyte-d33...https://coub.com/stories/2300730-the-virginit...https://coub.com/stories/2334883-link-dnv-nau...https://coub.com/stories/2325413-new-climax-s...https://coub.com/stories/2326297-fs2004-fsd-p...https://coub.com/stories/2343321-stellar-phoe...https://coub.com/stories/2304411-macaafa-qulq...https://coub.com/stories/2323684-materipramuk...https://coub.com/stories/2297943-how-to-unins...https://coub.com/stories/2266660-top-duplicat...https://coub.com/stories/2270447-crack-nitro-...https://coub.com/stories/2321653-robin-hood-m...https://coub.com/stories/2284562-updated-como...https://coub.com/stories/2274189-dhoom3englis...https://coub.com/stories/2313381-cynics-dvr-s...https://coub.com/stories/2317901-imagenes-de-...https://coub.com/stories/2253697-exe-to-msi-c...https://coub.com/stories/2339116-better-captc...https://coub.com/stories/2251060-the-very-bes...https://coub.com/stories/2309559-benhur-engli...https://coub.com/stories/2280120-link-simplet...https://coub.com/stories/2314666-free-music-v...https://coub.com/stories/2313862-top-corel-vi...https://coub.com/stories/2315975-best-service...https://coub.com/stories/2290276-office-2010-...https://coub.com/stories/2267325-delphi-2014-...https://coub.com/stories/2342840-donots-disco...https://coub.com/stories/2323952-__hot__-yesi...

, birrae lacking odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2264006-aac2010-keyg...https://coub.com/stories/2283482-download-gre...https://coub.com/stories/2329680-devil-may-cr...https://coub.com/stories/2307991-softrestaura...https://coub.com/stories/2346211-hot-captain-...https://coub.com/stories/2307402-install-isil...https://coub.com/stories/2319143-stronghold-c...https://coub.com/stories/2252004-full-movie-s...https://coub.com/stories/2291765-flash-animat...https://coub.com/stories/2272893-cinema-craft...https://coub.com/stories/2331263-agentes-fisi...https://coub.com/stories/2315981-recap-2015-x...https://coub.com/stories/2268456-pro-tools-12...https://coub.com/stories/2279389-indian-histo...https://coub.com/stories/2309040-empires-of-t...https://coub.com/stories/2332701-jacquesbourb...https://coub.com/stories/2332145-hawaii-five-...https://coub.com/stories/2318036-sociable-soc...https://coub.com/stories/2323362-maaya-sakamo...https://coub.com/stories/2260474-miray-hdclon...https://coub.com/stories/2278420-spongebob-ja...https://coub.com/stories/2317531-__top__-avg-...https://coub.com/stories/2274608-neat-video-p...https://coub.com/stories/2306166-avid-liquid-...https://coub.com/stories/2328121-sultan-720p-...https://coub.com/stories/2294506-xforce-top-k...https://coub.com/stories/2263913-top-download...https://coub.com/stories/2345938-atlas-de-ana...https://coub.com/stories/2250059-portable-the...https://coub.com/stories/2326113-recover-keys...

, azonanc sophea odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2298054-natalia-vill...https://coub.com/stories/2264739-alcormp-au69...https://coub.com/stories/2341305-ek-vivaah-ai...https://coub.com/stories/2264295-xara-designe...https://coub.com/stories/2279818-kaal2007full...https://coub.com/stories/2272709-2021-core-py...https://coub.com/stories/2325167-supply-chain...https://coub.com/stories/2310170-andrew-lloyd...https://coub.com/stories/2345376-soundcloud-b...https://coub.com/stories/2264802-become-jarl-...https://coub.com/stories/2290293-pthc-euman-h...https://coub.com/stories/2260338-khoonkhar-da...https://coub.com/stories/2314730-updated-zbir...https://coub.com/stories/2315579-top-intermed...https://coub.com/stories/2331023-fundamentals...https://coub.com/stories/2295192-bs-en-12056-...https://coub.com/stories/2308825-__link__-hou...https://coub.com/stories/2256568-teracopy-pro...https://coub.com/stories/2298894-juro-janosik...https://coub.com/stories/2307111-better-carti...https://coub.com/stories/2252567-new-hmm-mich...https://coub.com/stories/2264915-thevisibonee...https://coub.com/stories/2315214-__link__-str...https://coub.com/stories/2293882-opel-tis-200...https://coub.com/stories/2282274-hot-pitman-s...https://coub.com/stories/2265451-download-wav...https://coub.com/stories/2271433-exclusive-vi...https://coub.com/stories/2254490-the-taming-o...https://coub.com/stories/2271070-rhinocam-pre...https://coub.com/stories/2288644-global-socce...

, leaegbe ravynn odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2273172-new-via-vt17...https://coub.com/stories/2323283-peter-hagend...https://coub.com/stories/2288115-csa-rainbow-...https://coub.com/stories/2259037-descargar-bl...https://coub.com/stories/2260303-commentpirat...https://coub.com/stories/2270249-call-of-duty...https://coub.com/stories/2280977-the-manorama...https://coub.com/stories/2262437-forts-v2017-...https://coub.com/stories/2329372-better-downl...https://coub.com/stories/2274602-minitab-17-f...https://coub.com/stories/2264422-gerador-de-l...https://coub.com/stories/2305621-downloadsoft...https://coub.com/stories/2316253-fisiologiahu...https://coub.com/stories/2266493-ffhc-kasumi-...https://coub.com/stories/2288882-omsi-bus-sim...https://coub.com/stories/2321013-iq-biometrix...https://coub.com/stories/2293789-link-dxo-pho...https://coub.com/stories/2313630-aerofly-fs-2...https://coub.com/stories/2293097-3dshotaconco...https://coub.com/stories/2270750-flashtool-0-...https://coub.com/stories/2322429-d3scene-dll-...https://coub.com/stories/2317917-graham-hanco...https://coub.com/stories/2314953-snoop-dogg-m...https://coub.com/stories/2317789-9-movie-down...https://coub.com/stories/2250086-autodeskinve...https://coub.com/stories/2317142-the-witcher-...https://coub.com/stories/2328588-for-everyone...https://coub.com/stories/2309944-id-flow-soft...https://coub.com/stories/2340848-garuda-puran...https://coub.com/stories/2279033-new-rose-leo...

, kalaotta lemont odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2346874-sugar-bytes-...https://coub.com/stories/2256763-new-pth-c-jh...https://coub.com/stories/2328494-googly-2013-...https://coub.com/stories/2344069-adolescentes...https://coub.com/stories/2258811-flowcalc32-c...https://coub.com/stories/2325888-sebastian-bl...https://coub.com/stories/2251745-burninrubber...https://coub.com/stories/2336181-best-daft-pu...https://coub.com/stories/2333389-video-bokep-...https://coub.com/stories/2267892-dr-fone-rar-...https://coub.com/stories/2250428-defying-grav...https://coub.com/stories/2252427-gratis-film-...https://coub.com/stories/2329917-escola-virtu...https://coub.com/stories/2317106-jodi-no-1-72...https://coub.com/stories/2274567-mikrobasic-7...https://coub.com/stories/2287034-dan-anderson...https://coub.com/stories/2317718-doom-2-mod-c...https://coub.com/stories/2297381-dps-mathura-...https://coub.com/stories/2320278-720p-ugly-do...https://coub.com/stories/2269296-motordiag-im...https://coub.com/stories/2340500-rogue-spear-...https://coub.com/stories/2258119-mcafee-virus...https://coub.com/stories/2306973-chudail-stor...https://coub.com/stories/2298426-talaqnama-fo...https://coub.com/stories/2260757-windows-10-r...https://coub.com/stories/2264112-crack-hot-rh...https://coub.com/stories/2257136-livros-megan...https://coub.com/stories/2284128-top-mcq-in-c...https://coub.com/stories/2292274-eca-vrt-dvd-...https://coub.com/stories/2341575-best-crack-s...


Strana:  1 ... « předchozí  174 175 176 177 178 179 180 181 182   další » ... 201