Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  175 176 177 178 179 180 181 182 183   další » ... 201
, blacbal maribele odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2310730-patched-omg-...https://coub.com/stories/2316386-facebook-boo...https://coub.com/stories/2295592-gigabyte-d33...https://coub.com/stories/2300730-the-virginit...https://coub.com/stories/2334883-link-dnv-nau...https://coub.com/stories/2325413-new-climax-s...https://coub.com/stories/2326297-fs2004-fsd-p...https://coub.com/stories/2343321-stellar-phoe...https://coub.com/stories/2304411-macaafa-qulq...https://coub.com/stories/2323684-materipramuk...https://coub.com/stories/2297943-how-to-unins...https://coub.com/stories/2266660-top-duplicat...https://coub.com/stories/2270447-crack-nitro-...https://coub.com/stories/2321653-robin-hood-m...https://coub.com/stories/2284562-updated-como...https://coub.com/stories/2274189-dhoom3englis...https://coub.com/stories/2313381-cynics-dvr-s...https://coub.com/stories/2317901-imagenes-de-...https://coub.com/stories/2253697-exe-to-msi-c...https://coub.com/stories/2339116-better-captc...https://coub.com/stories/2251060-the-very-bes...https://coub.com/stories/2309559-benhur-engli...https://coub.com/stories/2280120-link-simplet...https://coub.com/stories/2314666-free-music-v...https://coub.com/stories/2313862-top-corel-vi...https://coub.com/stories/2315975-best-service...https://coub.com/stories/2290276-office-2010-...https://coub.com/stories/2267325-delphi-2014-...https://coub.com/stories/2342840-donots-disco...https://coub.com/stories/2323952-__hot__-yesi...

, birrae lacking odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2264006-aac2010-keyg...https://coub.com/stories/2283482-download-gre...https://coub.com/stories/2329680-devil-may-cr...https://coub.com/stories/2307991-softrestaura...https://coub.com/stories/2346211-hot-captain-...https://coub.com/stories/2307402-install-isil...https://coub.com/stories/2319143-stronghold-c...https://coub.com/stories/2252004-full-movie-s...https://coub.com/stories/2291765-flash-animat...https://coub.com/stories/2272893-cinema-craft...https://coub.com/stories/2331263-agentes-fisi...https://coub.com/stories/2315981-recap-2015-x...https://coub.com/stories/2268456-pro-tools-12...https://coub.com/stories/2279389-indian-histo...https://coub.com/stories/2309040-empires-of-t...https://coub.com/stories/2332701-jacquesbourb...https://coub.com/stories/2332145-hawaii-five-...https://coub.com/stories/2318036-sociable-soc...https://coub.com/stories/2323362-maaya-sakamo...https://coub.com/stories/2260474-miray-hdclon...https://coub.com/stories/2278420-spongebob-ja...https://coub.com/stories/2317531-__top__-avg-...https://coub.com/stories/2274608-neat-video-p...https://coub.com/stories/2306166-avid-liquid-...https://coub.com/stories/2328121-sultan-720p-...https://coub.com/stories/2294506-xforce-top-k...https://coub.com/stories/2263913-top-download...https://coub.com/stories/2345938-atlas-de-ana...https://coub.com/stories/2250059-portable-the...https://coub.com/stories/2326113-recover-keys...

, azonanc sophea odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2298054-natalia-vill...https://coub.com/stories/2264739-alcormp-au69...https://coub.com/stories/2341305-ek-vivaah-ai...https://coub.com/stories/2264295-xara-designe...https://coub.com/stories/2279818-kaal2007full...https://coub.com/stories/2272709-2021-core-py...https://coub.com/stories/2325167-supply-chain...https://coub.com/stories/2310170-andrew-lloyd...https://coub.com/stories/2345376-soundcloud-b...https://coub.com/stories/2264802-become-jarl-...https://coub.com/stories/2290293-pthc-euman-h...https://coub.com/stories/2260338-khoonkhar-da...https://coub.com/stories/2314730-updated-zbir...https://coub.com/stories/2315579-top-intermed...https://coub.com/stories/2331023-fundamentals...https://coub.com/stories/2295192-bs-en-12056-...https://coub.com/stories/2308825-__link__-hou...https://coub.com/stories/2256568-teracopy-pro...https://coub.com/stories/2298894-juro-janosik...https://coub.com/stories/2307111-better-carti...https://coub.com/stories/2252567-new-hmm-mich...https://coub.com/stories/2264915-thevisibonee...https://coub.com/stories/2315214-__link__-str...https://coub.com/stories/2293882-opel-tis-200...https://coub.com/stories/2282274-hot-pitman-s...https://coub.com/stories/2265451-download-wav...https://coub.com/stories/2271433-exclusive-vi...https://coub.com/stories/2254490-the-taming-o...https://coub.com/stories/2271070-rhinocam-pre...https://coub.com/stories/2288644-global-socce...

, leaegbe ravynn odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2273172-new-via-vt17...https://coub.com/stories/2323283-peter-hagend...https://coub.com/stories/2288115-csa-rainbow-...https://coub.com/stories/2259037-descargar-bl...https://coub.com/stories/2260303-commentpirat...https://coub.com/stories/2270249-call-of-duty...https://coub.com/stories/2280977-the-manorama...https://coub.com/stories/2262437-forts-v2017-...https://coub.com/stories/2329372-better-downl...https://coub.com/stories/2274602-minitab-17-f...https://coub.com/stories/2264422-gerador-de-l...https://coub.com/stories/2305621-downloadsoft...https://coub.com/stories/2316253-fisiologiahu...https://coub.com/stories/2266493-ffhc-kasumi-...https://coub.com/stories/2288882-omsi-bus-sim...https://coub.com/stories/2321013-iq-biometrix...https://coub.com/stories/2293789-link-dxo-pho...https://coub.com/stories/2313630-aerofly-fs-2...https://coub.com/stories/2293097-3dshotaconco...https://coub.com/stories/2270750-flashtool-0-...https://coub.com/stories/2322429-d3scene-dll-...https://coub.com/stories/2317917-graham-hanco...https://coub.com/stories/2314953-snoop-dogg-m...https://coub.com/stories/2317789-9-movie-down...https://coub.com/stories/2250086-autodeskinve...https://coub.com/stories/2317142-the-witcher-...https://coub.com/stories/2328588-for-everyone...https://coub.com/stories/2309944-id-flow-soft...https://coub.com/stories/2340848-garuda-puran...https://coub.com/stories/2279033-new-rose-leo...

, kalaotta lemont odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2346874-sugar-bytes-...https://coub.com/stories/2256763-new-pth-c-jh...https://coub.com/stories/2328494-googly-2013-...https://coub.com/stories/2344069-adolescentes...https://coub.com/stories/2258811-flowcalc32-c...https://coub.com/stories/2325888-sebastian-bl...https://coub.com/stories/2251745-burninrubber...https://coub.com/stories/2336181-best-daft-pu...https://coub.com/stories/2333389-video-bokep-...https://coub.com/stories/2267892-dr-fone-rar-...https://coub.com/stories/2250428-defying-grav...https://coub.com/stories/2252427-gratis-film-...https://coub.com/stories/2329917-escola-virtu...https://coub.com/stories/2317106-jodi-no-1-72...https://coub.com/stories/2274567-mikrobasic-7...https://coub.com/stories/2287034-dan-anderson...https://coub.com/stories/2317718-doom-2-mod-c...https://coub.com/stories/2297381-dps-mathura-...https://coub.com/stories/2320278-720p-ugly-do...https://coub.com/stories/2269296-motordiag-im...https://coub.com/stories/2340500-rogue-spear-...https://coub.com/stories/2258119-mcafee-virus...https://coub.com/stories/2306973-chudail-stor...https://coub.com/stories/2298426-talaqnama-fo...https://coub.com/stories/2260757-windows-10-r...https://coub.com/stories/2264112-crack-hot-rh...https://coub.com/stories/2257136-livros-megan...https://coub.com/stories/2284128-top-mcq-in-c...https://coub.com/stories/2292274-eca-vrt-dvd-...https://coub.com/stories/2341575-best-crack-s...

, breaari orlanda odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2300405-free-downloa...https://coub.com/stories/2346684-sniper-elite...https://coub.com/stories/2307384-elsawin-40-t...https://coub.com/stories/2342368-captivatedby...https://coub.com/stories/2282340-download-lis...https://coub.com/stories/2305954-tekkit-lite-...https://coub.com/stories/2270741-link-baadsha...https://coub.com/stories/2323850-adobe-media-...https://coub.com/stories/2270588-chintakayala...https://coub.com/stories/2306874-red-giant-tr...https://coub.com/stories/2294893-breton-manif...https://coub.com/stories/2266159-mdaemon-outl...https://coub.com/stories/2314830-terjemahan-m...https://coub.com/stories/2266654-upd-the-long...https://coub.com/stories/2345534-better-josh-...https://coub.com/stories/2273462-vladmodels-w...https://coub.com/stories/2315044-the-guild-ha...https://coub.com/stories/2332790-c1800-rm2-sr...https://coub.com/stories/2317653-bartender-en...https://coub.com/stories/2264024-jack-reacher...https://coub.com/stories/2258766-insidious-th...https://coub.com/stories/2280246-guiminer-scr...https://coub.com/stories/2252992-caterpillar-...https://coub.com/stories/2316495-dayz-standal...https://coub.com/stories/2306256-x-force-keyg...https://coub.com/stories/2253314-download-hel...https://coub.com/stories/2323789-the-forest-c...https://coub.com/stories/2307046-julietrose-f...https://coub.com/stories/2346595-youngistaan-...https://coub.com/stories/2327372-x-force-bim-...

, latylauda yamarissa odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2334610-reason-6-dem...https://coub.com/stories/2285302-3-phantom-20...https://coub.com/stories/2271636-hot-download...https://coub.com/stories/2299920-oui-magazine...https://coub.com/stories/2321300-dmbok-2-0-pd...https://coub.com/stories/2321423-last-poets-t...https://coub.com/stories/2289820-spiritualize...https://coub.com/stories/2289649-top-angry-bi...https://coub.com/stories/2265167-best-mixvibe...https://coub.com/stories/2253958-pdf-shell-to...https://coub.com/stories/2252118-zero-dark-th...https://coub.com/stories/2292190-extra-qualit...https://coub.com/stories/2324068-speedcamupda...https://coub.com/stories/2303139-autocadmobil...https://coub.com/stories/2319578-istripper-1-...https://coub.com/stories/2264298-new-release-...https://coub.com/stories/2268833-typer-shark-...https://coub.com/stories/2261104-iray-for-cin...https://coub.com/stories/2323023-modern-econo...https://coub.com/stories/2284078-__exclusive_...https://coub.com/stories/2273300-life-partner...https://coub.com/stories/2322209-running-man-...https://coub.com/stories/2250520-pixel-bender...https://coub.com/stories/2277640-reset-key-fo...https://coub.com/stories/2321221-cece-winans-...https://coub.com/stories/2270030-craigslist-m...https://coub.com/stories/2276947-teamviewer-p...https://coub.com/stories/2255615-portable-off...https://coub.com/stories/2311244-updated-syst...https://coub.com/stories/2293086-fixed-prema-...

, egburea angiolo odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2278482-the-fear-cha...https://coub.com/stories/2315887-top-b-cas-po...https://coub.com/stories/2262471-better-sql-a...https://coub.com/stories/2326739-easyhdr-3-7-...https://coub.com/stories/2291207-full-vastav-...https://coub.com/stories/2304359-fix-advanced...https://coub.com/stories/2311360-top-thomson-...https://coub.com/stories/2315775-seth-godin-a...https://coub.com/stories/2325122-3-dishoom-20...https://coub.com/stories/2324449-history-of-m...https://coub.com/stories/2329734-new-release-...https://coub.com/stories/2319342-sonartrx-rap...https://coub.com/stories/2260886-ngbook-2-pdf...https://coub.com/stories/2326957-upd-contos-a...https://coub.com/stories/2278866-john-christo...https://coub.com/stories/2331877-aomei-partit...https://coub.com/stories/2325171-torrent-down...https://coub.com/stories/2283335-sylenth-1-fu...https://coub.com/stories/2316320-buku-komarud...https://coub.com/stories/2302457-cm-10-1-2013...https://coub.com/stories/2264322-cheap-trick-...https://coub.com/stories/2271071-downloadwond...https://coub.com/stories/2318248-exclusive-co...https://coub.com/stories/2276881-arcgis-9-3-c...https://coub.com/stories/2340278-dijalan-dakw...https://coub.com/stories/2303207-the-vow-full...https://coub.com/stories/2272927-tersus-busin...https://coub.com/stories/2339354-the-sims-3-1...https://coub.com/stories/2311970-__link__-the...https://coub.com/stories/2288045-sim-tower-fo...

, kaferhaja gilbee odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2258498-wurth-wow-ke...https://coub.com/stories/2272922-aarzoo-movie...https://coub.com/stories/2321398-idevice-mana...https://coub.com/stories/2315215-_verified_-s...https://coub.com/stories/2302850-justify-2010...https://coub.com/stories/2287412-ek-bura-aadm...https://coub.com/stories/2281459-skyrim-patch...https://coub.com/stories/2266295-new-nsoftwar...https://coub.com/stories/2307990-cell-phone-t...https://coub.com/stories/2272470-advanced-off...https://coub.com/stories/2318803-top-smokey-a...https://coub.com/stories/2253146-simplify3d-4...https://coub.com/stories/2272167-repack-kaboo...https://coub.com/stories/2270162-sending-cred...https://coub.com/stories/2325300-ajay-chauhan...https://coub.com/stories/2309251-serial-vecto...https://coub.com/stories/2275040-download-fil...https://coub.com/stories/2263109-otay-lake-fi...https://coub.com/stories/2287856-the-monkey-k...https://coub.com/stories/2283569-alice-in-won...https://coub.com/stories/2310433-7th-sense-vi...https://coub.com/stories/2320834-hidrodinamic...https://coub.com/stories/2286045-repack-guard...https://coub.com/stories/2322145-torrente-el-...https://coub.com/stories/2256061-after-effect...https://coub.com/stories/2325068-egals-vol-3-...https://coub.com/stories/2309969-ashique-mast...https://coub.com/stories/2325612-foxit-phanto...https://coub.com/stories/2312332-veer-movie-h...https://coub.com/stories/2276679-microbiology...

, natfred delton odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2252557-__link__-tdu...https://coub.com/stories/2313247-bandicut-3-1...https://coub.com/stories/2292332-look-over-my...https://coub.com/stories/2261354-hot-doraemon...https://coub.com/stories/2273267-komandor-des...https://coub.com/stories/2312349-link-i-have-...https://coub.com/stories/2271944-finding-fann...https://coub.com/stories/2313724-lg-led-19en3...https://coub.com/stories/2304438-work-windows...https://coub.com/stories/2270833-pc-suite-mot...https://coub.com/stories/2291614-__link__-hd-...https://coub.com/stories/2250160-top-creation...https://coub.com/stories/2326384-patched-wond...https://coub.com/stories/2338675-top-faronics...https://coub.com/stories/2261460-solucionario...https://coub.com/stories/2301346-ytd-video-do...https://coub.com/stories/2263787-vcds-lite-1-...https://coub.com/stories/2319553-best-free-do...https://coub.com/stories/2307701-1-touch-lase...https://coub.com/stories/2267180-nodouble-1-2...https://coub.com/stories/2264618-tamosoft-sma...https://coub.com/stories/2316574-serenescreen...https://coub.com/stories/2332305-top-czech-hu...https://coub.com/stories/2314625-maut-movie-i...https://coub.com/stories/2324766-sketchbook-p...https://coub.com/stories/2312187-call-of-duty...https://coub.com/stories/2310380-link-mp3-fre...https://coub.com/stories/2275704-verified-wha...https://coub.com/stories/2324833-fhm-philippi...https://coub.com/stories/2305633-smart-pc-fix...

, bibiatas tallon odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2319561-sweet-dolls-...https://coub.com/stories/2321519-on-screen-ta...https://coub.com/stories/2274164-patched-riff...https://coub.com/stories/2303063-audials-one-...https://coub.com/stories/2325543-download-tba...https://coub.com/stories/2274835-free-noite-i...https://coub.com/stories/2255381-atouch-a7-fl...https://coub.com/stories/2344201-verified-ras...https://coub.com/stories/2326775-truepiano-1-...https://coub.com/stories/2264578-cubase-8-cra...https://coub.com/stories/2277953-how-to-make-...https://coub.com/stories/2268382-vengeance-av...https://coub.com/stories/2255447-fc-mptool-fc...https://coub.com/stories/2327828-free-best-do...https://coub.com/stories/2303382-kurukshetra-...https://coub.com/stories/2320183-borland-delp...https://coub.com/stories/2295501-cracked-adva...https://coub.com/stories/2281345-windows-xp-m...https://coub.com/stories/2264415-download-oni...https://coub.com/stories/2294041-literotica-f...https://coub.com/stories/2278528-reset-samsun...https://coub.com/stories/2266647-zooskool-c70...https://coub.com/stories/2318133-free-tropico...https://coub.com/stories/2304576-warhammerdaw...https://coub.com/stories/2293849-ardo-wd800-o...https://coub.com/stories/2313247-bandicut-3-1...https://coub.com/stories/2323871-best-sarthak...https://coub.com/stories/2286006-mehboobainhi...https://coub.com/stories/2271631-pig-in-a-wig...https://coub.com/stories/2266264-link-downloa...

, palpanch gilberta odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2329387-pthc-2007-ta...https://coub.com/stories/2326417-download-dil...https://coub.com/stories/2268482-avg-internet...https://coub.com/stories/2326728-hey-bro-full...https://coub.com/stories/2343713-dima-bilan-b...https://coub.com/stories/2317263-upd-techsmit...https://coub.com/stories/2313166-verified-mua...https://coub.com/stories/2294620-high-quality...https://coub.com/stories/2316166-rekamanphone...https://coub.com/stories/2332940-sony-vegas-p...https://coub.com/stories/2319121-metasynth-5-...https://coub.com/stories/2295593-free-neodown...https://coub.com/stories/2269719-i-sound-wma-...https://coub.com/stories/2332919-exif-pilot-b...https://coub.com/stories/2344435-zapatlela-2-...https://coub.com/stories/2318514-maxtree-inte...https://coub.com/stories/2303061-plan-2-full-...https://coub.com/stories/2255710-descargarcon...https://coub.com/stories/2327930-2019-new-pha...https://coub.com/stories/2277868-marksheet-hi...https://coub.com/stories/2270578-xam-idea-cla...https://coub.com/stories/2342324-finding-nemo...https://coub.com/stories/2313993-download-ek-...https://coub.com/stories/2258553-midland-vall...https://coub.com/stories/2259969-maa-tujhe-sa...https://coub.com/stories/2287040-passengers-e...https://coub.com/stories/2275751-wondershare-...https://coub.com/stories/2273281-top-krantive...https://coub.com/stories/2296632-wahi-wahanvi...https://coub.com/stories/2306231-proibito-ero...

, sharmoor dalbyrt odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2253167-top-tamasha-...https://coub.com/stories/2263995-nlite-1-4-8-...https://coub.com/stories/2314368-astrovisionl...https://coub.com/stories/2318079-hana-montana...https://coub.com/stories/2283722-__exclusive_...https://coub.com/stories/2324629-pop-art-stud...https://coub.com/stories/2256559-smac-2-0-reg...https://coub.com/stories/2319440-auslogics-re...https://coub.com/stories/2279934-g-m-zipm-lys...https://coub.com/stories/2310280-mac-ios-appshttps://coub.com/stories/2274938-crack-spykin...https://coub.com/stories/2315628-malahov-luna...https://coub.com/stories/2266277-eyeline-vide...https://coub.com/stories/2290700-repack-downl...https://coub.com/stories/2311348-top-reason-7...https://coub.com/stories/2320207-abba-chiquit...https://coub.com/stories/2339905-hittman-hitt...https://coub.com/stories/2296132-allahsunover...https://coub.com/stories/2309710-download-pro...https://coub.com/stories/2265657-radio-lab-to...https://coub.com/stories/2323203-new-divx-10-...https://coub.com/stories/2294613-__hot__-full...https://coub.com/stories/2280377-script-for-g...https://coub.com/stories/2266789-jhonni-blaze...https://coub.com/stories/2304337-timercafe438...https://coub.com/stories/2303979-full-fixed-d...https://coub.com/stories/2269875-lady-joanne-...https://coub.com/stories/2326104-drivers-wifl...https://coub.com/stories/2259410-repack-everm...https://coub.com/stories/2326234-theeratha-vi...

, deatlysa jonette odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2320472-xforcekeygen...https://coub.com/stories/2274812-u-k-7-ue-c-h...https://coub.com/stories/2268136-__top__-kurb...https://coub.com/stories/2330511-patch-raouf-...https://coub.com/stories/2280730-download-tra...https://coub.com/stories/2286524-_verified_-d...https://coub.com/stories/2251410-o-o-mediarec...https://coub.com/stories/2316016-element-3d-v...https://coub.com/stories/2296843-extra-qualit...https://coub.com/stories/2273388-2021-kmspico...https://coub.com/stories/2294624-fixed-downlo...https://coub.com/stories/2318553-aimersoft-vi...https://coub.com/stories/2335628-nautanki-saa...https://coub.com/stories/2297900-renamer-5-3-...https://coub.com/stories/2331184-best-yosuga-...https://coub.com/stories/2254759-__link__-rio...https://coub.com/stories/2267795-ek-anokhi-du...https://coub.com/stories/2277690-bd-reauthor-...https://coub.com/stories/2269282-full-best-nu...https://coub.com/stories/2319152-pic-microcon...https://coub.com/stories/2297028-construction...https://coub.com/stories/2343215-serial-numbe...https://coub.com/stories/2340630-portable-tur...https://coub.com/stories/2346733-clip010-pier...https://coub.com/stories/2267653-top-visible-...https://coub.com/stories/2314294-fixed-grindr...https://coub.com/stories/2343223-cracked-ori-...https://coub.com/stories/2307654-the-discrimi...https://coub.com/stories/2332819-simulia-abaq...https://coub.com/stories/2311529-free-downloa...

, unidaw miguel odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2306510-a-plague-tal...https://coub.com/stories/2331779-spices-net-s...https://coub.com/stories/2283744-__link__-und...https://coub.com/stories/2302485-niki-et-flo-...https://coub.com/stories/2286341-free-alex-go...https://coub.com/stories/2270605-zindagi-jale...https://coub.com/stories/2280116-evanescence-...https://coub.com/stories/2328903-2021-silence...https://coub.com/stories/2275679-sherlock-s01...https://coub.com/stories/2314997-isaiah-rasha...https://coub.com/stories/2280646-accountedge-...https://coub.com/stories/2311840-finale-2005-...https://coub.com/stories/2268117-full-video-a...https://coub.com/stories/2306230-the-legacy-f...https://coub.com/stories/2323013-hot-aio-radi...https://coub.com/stories/2264739-alcormp-au69...https://coub.com/stories/2256732-2021-ac-dc-f...https://coub.com/stories/2336553-ism-malayala...https://coub.com/stories/2281604-alscan-casti...https://coub.com/stories/2328579-visual-parad...https://coub.com/stories/2346701-rocco-ne-meu...https://coub.com/stories/2268451-hot-pete-tow...https://coub.com/stories/2308319-link-motivew...https://coub.com/stories/2306390-dirt-rally-2...https://coub.com/stories/2261734-_best_-autod...https://coub.com/stories/2305359-kotor-2-khoo...https://coub.com/stories/2320921-_top_-medica...https://coub.com/stories/2270931-free-anybody...https://coub.com/stories/2274666-aos-tv-v18-0...https://coub.com/stories/2344153-tableau-soft...

, martikyman darlyne odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2264600-fale-tudo-em...https://coub.com/stories/2334356-msdos71isodo...https://coub.com/stories/2272624-mera-aashiq-...https://coub.com/stories/2289642-delphi-disti...https://coub.com/stories/2338630-kaleidagraph...https://coub.com/stories/2250408-autocad-mep-...https://coub.com/stories/2328046-payday-2-cra...https://coub.com/stories/2268547-hack-cybergh...https://coub.com/stories/2251552-gronkh-downl...https://coub.com/stories/2256822-16-years-gir...https://coub.com/stories/2256668-invelos-dvd-...https://coub.com/stories/2277926-microsoft-xb...https://coub.com/stories/2333049-esma-zikri-a...https://coub.com/stories/2302599-exclusive-10...https://coub.com/stories/2268107-universul-ho...https://coub.com/stories/2252942-new-bionicle...https://coub.com/stories/2297430-cho-ramaswam...https://coub.com/stories/2287681-upd-programm...https://coub.com/stories/2289211-download-neg...https://coub.com/stories/2294706-geant-2500hd...https://coub.com/stories/2296723-quidam-315-m...https://coub.com/stories/2269252-mr-india-198...https://coub.com/stories/2252764-download-tor...https://coub.com/stories/2328149-virtual-dj-l...https://coub.com/stories/2321701-work-adobe-d...https://coub.com/stories/2308019-full-camila-...https://coub.com/stories/2309167-dragon-lore-...https://coub.com/stories/2288402-dragonmedica...https://coub.com/stories/2259283-link-full-fl...https://coub.com/stories/2275089-redfox-anydv...

, seledawnn jenson odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2253432-2020-voxygen...https://coub.com/stories/2310592-maurizio-chi...https://coub.com/stories/2328392-full-better-...https://coub.com/stories/2328702-b-a-pass-2-f...https://coub.com/stories/2259569-adobe-acroba...https://coub.com/stories/2266233-download-com...https://coub.com/stories/2254941-tmpgenc-vide...https://coub.com/stories/2269969-think-social...https://coub.com/stories/2340107-wwe-brooke-a...https://coub.com/stories/2309589-total-record...https://coub.com/stories/2264412-family-outin...https://coub.com/stories/2327128-cracked-aome...https://coub.com/stories/2279332-classroom-in...https://coub.com/stories/2276905-hot-125-funn...https://coub.com/stories/2318478-desarrollo-d...https://coub.com/stories/2265450-link-fl-stud...https://coub.com/stories/2306938-longbow-conv...https://coub.com/stories/2324159-download-ham...https://coub.com/stories/2252351-ydsexcellenc...https://coub.com/stories/2309865-repack-pears...https://coub.com/stories/2279451-12yo-sawadie...https://coub.com/stories/2258112-sf-36-questi...https://coub.com/stories/2256050-tomtom-maps-...https://coub.com/stories/2271119-high-quality...https://coub.com/stories/2272434-rp-downtown-...https://coub.com/stories/2279616-bosanska-izv...https://coub.com/stories/2298356-slate-digita...https://coub.com/stories/2271100-tanu-weds-ma...https://coub.com/stories/2263169-auto-data-3-...https://coub.com/stories/2293952-laila-full-m...

, taichipi kirkley odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2256267-cn-wf511-win...https://coub.com/stories/2269662-microsoft-of...https://coub.com/stories/2324590-reachingyoub...https://coub.com/stories/2313029-trnsys-v17-f...https://coub.com/stories/2257234-work-downloa...https://coub.com/stories/2274007-2pac-shorty-...https://coub.com/stories/2251747-work-free-do...https://coub.com/stories/2277226-beyond-the-r...https://coub.com/stories/2255205-free-downloa...https://coub.com/stories/2315051-my-screen-re...https://coub.com/stories/2316085-fsx-eiresim-...https://coub.com/stories/2283799-ibm-spss-sta...https://coub.com/stories/2288225-getdataback-...https://coub.com/stories/2315475-distributed-...https://coub.com/stories/2327063-_top_-lectra...https://coub.com/stories/2260031-swfupload-f9...https://coub.com/stories/2327995-zemana-antim...https://coub.com/stories/2337676-acdsee-15-ge...https://coub.com/stories/2285276-downloadpoke...https://coub.com/stories/2299322-joomla-quiz-...https://coub.com/stories/2263582-hello-charlo...https://coub.com/stories/2271844-autocad-lt-2...https://coub.com/stories/2262847-body-languag...https://coub.com/stories/2312549-lords-of-the...https://coub.com/stories/2290815-thinstuff-li...https://coub.com/stories/2289161-sins-english...https://coub.com/stories/2279432-setool-v0-91...https://coub.com/stories/2280736-video-traged...https://coub.com/stories/2342224-idl-7-licens...https://coub.com/stories/2319541-xforce-keyge...

, waynward venedyct odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2309756-download-gam...https://coub.com/stories/2339591-iobit-uninst...https://coub.com/stories/2265647-rustom-the-m...https://coub.com/stories/2327213-payoji-maine...https://coub.com/stories/2343359-download-ebo...https://coub.com/stories/2319364-exclusive-fu...https://coub.com/stories/2256310-episode-1-24...https://coub.com/stories/2273466-upd-sapphire...https://coub.com/stories/2286736-hd-online-pl...https://coub.com/stories/2312610-pakistani-ga...https://coub.com/stories/2318597-atomix-virtu...https://coub.com/stories/2318241-k-a-n-8-nna-...https://coub.com/stories/2251633-kurbaan-5-mo...https://coub.com/stories/2304595-free-downloa...https://coub.com/stories/2280011-goodreader-a...https://coub.com/stories/2265974-mickey-baker...https://coub.com/stories/2263007-ama-y-no-suf...https://coub.com/stories/2269432-kleppner-pub...https://coub.com/stories/2258715-two-steps-fr...https://coub.com/stories/2329881-spidermanthe...https://coub.com/stories/2331448-luv-sic-hexa...https://coub.com/stories/2322948-pink-beautif...https://coub.com/stories/2325495-ozcode-v4-0-...https://coub.com/stories/2295867-adobe-acroba...https://coub.com/stories/2307061-repack-top-g...https://coub.com/stories/2307071-install-saaj...https://coub.com/stories/2277448-england-rach...https://coub.com/stories/2311656-masani-full-...https://coub.com/stories/2316729-visualsvn-se...https://coub.com/stories/2265184-escape-rosec...

, carashand darvell odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2285720-rosetta-ston...https://coub.com/stories/2321930-falling-away...https://coub.com/stories/2320295-the-bonfire-...https://coub.com/stories/2328991-oru-mezhuthi...https://coub.com/stories/2310785-assimil-fran...https://coub.com/stories/2303172-megmariestil...https://coub.com/stories/2342840-donots-disco...https://coub.com/stories/2331609-autotune-aax...https://coub.com/stories/2302631-hot-cyberlin...https://coub.com/stories/2270557-exclusive-co...https://coub.com/stories/2276912-download-fix...https://coub.com/stories/2261067-top-extra-qu...https://coub.com/stories/2332404-sholay-full-...https://coub.com/stories/2316189-dvd-completo...https://coub.com/stories/2270338-modest-mouse...https://coub.com/stories/2317522-edgecam-2011...https://coub.com/stories/2323506-2021-karabox...https://coub.com/stories/2296428-rajini-murug...https://coub.com/stories/2299951-download-opm...https://coub.com/stories/2258922-anymp4-video...https://coub.com/stories/2257271-hollow-knigh...https://coub.com/stories/2336898-solution-man...https://coub.com/stories/2276291-scorpions-li...https://coub.com/stories/2325317-g3-live-in-d...https://coub.com/stories/2346538-daud-the-mov...https://coub.com/stories/2260906-doneex-xcell...https://coub.com/stories/2328318-portraits-of...https://coub.com/stories/2271099-gas-hana-ueh...https://coub.com/stories/2320795-work-kinemat...https://coub.com/stories/2287045-green-lanter...


Strana:  1 ... « předchozí  175 176 177 178 179 180 181 182 183   další » ... 201