Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další » ... 198
, anavla ferenc odpovědět

anavla c2936d4fca https://sway.office.com/oDihbHqq9MH9kjDo
https://sway.office.com/BohpDGvlqyOeEcz3
https://sway.office.com/DmHz0QRXMshJlWV9
https://sway.office.com/PGjz3ePAlJa3swSK
https://sway.office.com/0rNSwyH5isyUTOBj
https://sway.office.com/kui5ApUwmj8O9lw3
https://sway.office.com/0KUJ7yis1Gk9sQy7
https://sway.office.com/3dgxjErf2HbP8npz
https://sway.office.com/2qkqj9hRY0DI7OxI
https://sway.office.com/K2tzl9BVKLJex2wb
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, slakatr fatherland odpovědět

slakatr c2936d4fca https://sway.office.com/nK2C7ND16eJBAVMu
https://sway.office.com/y2cGcvx4mfIAyeyu
https://sway.office.com/UpfjhXmgxXHKJLEp
https://sway.office.com/pXYRZCAGoyaHSzLc
https://sway.office.com/BJKmkIcrFhScI2kn
https://sway.office.com/bjeGCLuHfRBs76jm
https://sway.office.com/OFXP2Fs10h9GKQ2k
https://sway.office.com/KzvgaoAFF38uAUnm
https://sway.office.com/SVGy5sdtuz4UyTCS
https://sway.office.com/crbdDWPBdEyuy8tA
https://ital-akatsuki.ocnk.net/bbs

, anssahr nelwinah odpovědět

anssahr c2936d4fca https://sway.office.com/CxThkda62ijzgvRM
https://sway.office.com/81drj8C8fbZKKNAG
https://sway.office.com/FejsYtBelqGDkTLZ
https://sway.office.com/9DXxtr2vuDQBeYky
https://sway.office.com/Cnh1GEMwSB3xlYR1
https://sway.office.com/E3AmwFSlBq4MXfYv
https://sway.office.com/yCCFYqAAegBXgoIW
https://sway.office.com/oRq467v3dyppkgZx
https://sway.office.com/aXseuvl0hgZJu0IQ
https://sway.office.com/MHveETROpvPGkuvp
www.ccjn.com.co/index.php/-/index.php?option=...

, delsclae dalinah odpovědět

delsclae c2936d4fca https://sway.office.com/yLgzFQXvBvjTYTR9
https://sway.office.com/iPHv7uV5dI60MZGM
https://sway.office.com/FQoZwvhtzJ7ZQw8y
https://sway.office.com/UXERiawCK7WFSGGT
https://sway.office.com/oenMvsfd366efDD7
https://sway.office.com/YKga1oTkgK6BQZF3
https://sway.office.com/Wtal2lBdGgYCndHK
https://sway.office.com/JnhDHVzl6CvwMNBj
https://sway.office.com/F5UAVQ7ieacLblbK
https://sway.office.com/GpmB9BfQPUUuVvb9
www.atsv-schoenfeld.at/cms/index.php?option=c...

, baljais emojean odpovědět

baljais c2936d4fca https://sway.office.com/MnPS7jgjbVhSezvQ
https://sway.office.com/thRtHJyzA8GWexYu
https://sway.office.com/do01uJSzR3sDtbfa
https://sway.office.com/YCz5y0s8umZSFfHw
https://sway.office.com/oTi353i95sZHyfTF
https://sway.office.com/9CtS8Axrdf3MFhCR
https://sway.office.com/KewzsHz552FqsYv7
https://sway.office.com/6tgbIRIEBBxsnGLQ
https://sway.office.com/8buoTknVK1t97Cme
https://sway.office.com/63sb7ecxtrStHYJt
www.lingzhiguang.com/plus/guestbook.php

, vygbail egburt odpovědět

vygbail c2936d4fca https://sway.office.com/93cZxPMKDtMReDNh
https://sway.office.com/vWqXDiq9PqC3zSH4
https://sway.office.com/1VpwlwTu9c3BgRHN
https://sway.office.com/wEDuc7QqJ4QH94FT
https://sway.office.com/eYx9kguHscB0nrQm
https://sway.office.com/alyrM90xihRkMoTM
https://sway.office.com/MnH2c1YNaAgo0Et1
https://sway.office.com/o26V50QSLcOHBxGp
https://sway.office.com/mT7DuBWmSvQi8shm
https://sway.office.com/zAIteAPjIok1NAoA
mimituno.sblo.jp/article/61371472.html

, rafanath zotico odpovědět

rafanath c2936d4fca https://sway.office.com/LfYcTvSpLq5DthKe
https://sway.office.com/uDWq6uTdZy52A8XB
https://sway.office.com/qFT2b5PSayfyOkPn
https://sway.office.com/WpAP5tL8lXkEFYtr
https://sway.office.com/twACfqXGtZcPAHVf
https://sway.office.com/w28exNoZU9csebxn
https://sway.office.com/4vuD8buggNhJSZ0z
https://sway.office.com/P3CBobEUrzyxMGIv
https://sway.office.com/tFbXW8BaUBvX9WBy
https://sway.office.com/JK3g5em7tX6YVfQX
maruta-k.jp/article/104299956.html

, bernvoj yamynah odpovědět

bernvoj c2936d4fca https://sway.office.com/Hm4VmfkGs10EQ08d
https://sway.office.com/wjxMZILbChLf3Fhp
https://sway.office.com/fzsMn9SCjj50EKqJ
https://sway.office.com/nhkwu6dp6EXGHCBW
https://sway.office.com/0sR1XHVPJBkm5sZK
https://sway.office.com/9Q4Yer3FJfHgn7Mp
https://sway.office.com/yCYUlq0NmjHAmFJV
https://sway.office.com/izGWPd2x09tYEL5I
https://sway.office.com/tVNtIgK2MWi1y0UI
https://sway.office.com/f6Hjc8SoQjxdtXSE
www.njjrzn.com/message/message.php?lang=en

, yonfran vietmanese odpovědět

yonfran c2936d4fca https://sway.office.com/AEWamYxmh5EHu5pE
https://sway.office.com/QxYnya402WmlFYhg
https://sway.office.com/gHVCZ1WaVTT9qJHR
https://sway.office.com/Hlydc7rl2xzxTPBa
https://sway.office.com/syg48E4VWUX8c8Vt
https://sway.office.com/0e2W0dyAKvT7XgVl
https://sway.office.com/speetyLn1nD8hgVu
https://sway.office.com/loLOlA67Ee1rXq9J
https://sway.office.com/FPF0Iv4SshvgUYDY
https://sway.office.com/GaaFlzghP3h6HMle
https://www.manus-hundesalon.eu/g%C3%A4stebuch/

, fotidarb manisha odpovědět

fotidarb c2936d4fca https://sway.office.com/VEt9N6wAT16t7aR6
https://sway.office.com/9F5dkHbyuAfeQ1jm
https://sway.office.com/iLcDOxVtIJPGGkRh
https://sway.office.com/py4GGbycIYhkMT7b
https://sway.office.com/GkrtbjySb7q5Gr3b
https://sway.office.com/SCcYx2yWshdQRyNJ
https://sway.office.com/Qf74131CCLNkxLxW
https://sway.office.com/2ihhNnR7SvSUCXBa
https://sway.office.com/j4XyeXbGkebELGIV
https://sway.office.com/J3Ed9cqIk72iu4WQ
https://heil-dich.de/gaestebuch.php

, raiftama tamasz odpovědět

raiftama c2936d4fca https://sway.office.com/30DRWfsjPe2jBTYx
https://sway.office.com/xItUxwjT6rBsoKDk
https://sway.office.com/mtsHQLo7ztYpr2tj
https://sway.office.com/OI8KeO7DWxdVYPHD
https://sway.office.com/tlzy3k921Hdx31Zl
https://sway.office.com/Q2Z6wgDhKj6ydE9x
https://sway.office.com/RerCrUyRD8GLePhB
https://sway.office.com/HjCBLh9HOPLaG84N
https://sway.office.com/X4HCxXB1vbLbRlQ0
https://sway.office.com/UqO1J0HFHhBE3gpl
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, amapri pansofi odpovědět

amapri c2936d4fca https://sway.office.com/Y5teUfpM5X9EePGV
https://sway.office.com/XnejSjJThsW7lXUb
https://sway.office.com/hHGeoEvb3tToyXWC
https://sway.office.com/usDzZLrECBy9Lmfg
https://sway.office.com/80WZc3cBgvD1qji0
https://sway.office.com/aDFNVElxaS20lh0h
https://sway.office.com/jY21E0sDjMVpkL8H
https://sway.office.com/HA9bRxV73yO9DWUu
https://sway.office.com/7GNHxf9QO6g026ca
https://sway.office.com/Ir9BHoA1FZ12FaIC
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, valichar palaca odpovědět

valichar c2936d4fca https://sway.office.com/9yvDcu4au7Fonbuw
https://sway.office.com/ifTNyNJ1wlseocKn
https://sway.office.com/mrOhNPtgP63doRGH
https://sway.office.com/KHBBuGyU3xorZQ13
https://sway.office.com/H4zOjqsSq6P6Jn6h
https://sway.office.com/MFCDRWNnvWp4cU1e
https://sway.office.com/l1MegZwb4lmShBVK
https://sway.office.com/tjRPzGyVcIdFDbWv
https://sway.office.com/wbCXAL6YYkoL1xCB
https://sway.office.com/emOM9jQGHZbTvnCe
cup.extreme-attack.eu/index.php?site=profile&...

, chagar kendell odpovědět

chagar c2936d4fca https://sway.office.com/AmmYEDK5sXdRRTB3
https://sway.office.com/pKcHUQ4QbL1w6h5G
https://sway.office.com/NHbZkIBibBsA2eQX
https://sway.office.com/PB6CvcCUJCeO81Xv
https://sway.office.com/PoQJfe7eic4404p6
https://sway.office.com/440FhDfyyGE8nJvz
https://sway.office.com/284XHsmSMY927qd9
https://sway.office.com/bMahB2lT2RkGpF3l
https://sway.office.com/59m0McfjZLIuMkpq
https://sway.office.com/mkAyHr0HPBZfV37F
egejsko-makedonskosonceradio.com/chat2/-/inde...

, zenorv fabienna odpovědět

zenorv c2936d4fca https://sway.office.com/9elyFK3AwCnCiuo0
https://sway.office.com/8EPbBzPlN0tfAwfF
https://sway.office.com/MsjAjqAG864JxEEk
https://sway.office.com/MCiAG8funQdCLmAx
https://sway.office.com/3T2vroU9j9AVvAIe
https://sway.office.com/RxDSc1CFClgy3XZI
https://sway.office.com/MO9r7H3z5o1GijPW
https://sway.office.com/HBmgelHfanW8QfPv
https://sway.office.com/4wxD4tq0mVflUEYy
https://sway.office.com/ZuUal6H5rMOSNhaJ
fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=User...

, carlmari kalana odpovědět

carlmari c2936d4fca https://sway.office.com/7fNz32jUhIqle54E
https://sway.office.com/CW7TyOPOnnNYpNIs
https://sway.office.com/noXj83ry8rK3ozZk
https://sway.office.com/xJ48lEavTJ8IgoPC
https://sway.office.com/4wEu53i1CPjZ38YQ
https://sway.office.com/XpE07BuebVL4bYzc
https://sway.office.com/9iJDm1T0spe2jTRp
https://sway.office.com/Y7RYyeLw6D1Sm35x
https://sway.office.com/AJbWGS2yATLEUC9W
https://sway.office.com/1J8NDtEGaZaBaJEE
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, coraur tenyah odpovědět

coraur c2936d4fca https://sway.office.com/sdtlBh943jCYc254
https://sway.office.com/BEvkALaQND5O55us
https://sway.office.com/nndHsCvL0zagcCBz
https://sway.office.com/vrnEfQwxzgbRD5Ea
https://sway.office.com/473Q22CE22eQpOe7
https://sway.office.com/SRI2WQBiPCCrBDAD
https://sway.office.com/OYDuaHqyEno1xR5m
https://sway.office.com/2JGxVNDnIXtwnDTd
https://sway.office.com/AOS3qqEsveolvVqN
https://sway.office.com/5K0kdWbDMtFLH2Zt
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, bailodyn ottilia odpovědět

bailodyn c2936d4fca https://sway.office.com/IAzYIBr2Es3dnvZe
https://sway.office.com/SUfm4kxWpJCqjTB8
https://sway.office.com/nrFc03AZL28agFq4
https://sway.office.com/DwDbfAYe5cupTZNX
https://sway.office.com/IKzQXSlwqEEGDNtk
https://sway.office.com/EBrVGbQnEQu8lt5W
https://sway.office.com/sJCLhq5UKL2AObsu
https://sway.office.com/0YRo2DRTZxtGPpM7
https://sway.office.com/ifL4UfOFbKa9WdqD
https://sway.office.com/FX9BCR4suH5Nm77X
margemfrio.pt/index.php/portfolio-item-1/item...

, carrash bethesdah odpovědět

carrash c2936d4fca https://sway.office.com/m42oFO249BW6o2O2
https://sway.office.com/urud2FfKSrhC8Z4T
https://sway.office.com/ClgkAyztoo6y9LEE
https://sway.office.com/gxVEAOe83eqffIBB
https://sway.office.com/0R2FmlVwg2SfFmEg
https://sway.office.com/pZFw3Vl2SA77AmLG
https://sway.office.com/UcXgzSdwikWWgmPZ
https://sway.office.com/TYubPCCV8UPKB3qs
https://sway.office.com/ke36oOFXtYhGq4po
https://sway.office.com/W6N8EKuDr9QkDduV
https://www.incredibleforest.net/fr/node/739?...

, rozjai philidah odpovědět

rozjai c2936d4fca https://sway.office.com/D4ZoBTJr7KZHR5RZ
https://sway.office.com/91CsnQ7hQeceNArD
https://sway.office.com/ydfcwyd4D6tAM0FA
https://sway.office.com/RlAFllYitOQfInLq
https://sway.office.com/cknLseEsi3yx6uoG
https://sway.office.com/k0n2e6aFBiDJfYXr
https://sway.office.com/j9BcAtwAZXZ48wUB
https://sway.office.com/qPgqUIIrEPGGjl99
https://sway.office.com/MH8vI6eQMSy8JNJZ
https://sway.office.com/c8d2ARakNfSEbpIS
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...


Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další » ... 198