Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další » ... 201
, keshwal makinleigh odpovědět

keshwal c2936d4fca https://sway.office.com/7NKDqTvrgw7pwMrH
https://sway.office.com/brwLSdUHwwfAbW0q
https://sway.office.com/q8EDTIaBaDjuzFV0
https://sway.office.com/4wm0YaF57i3jRPT8
https://sway.office.com/swCvtCTdtJkwb1hN
https://sway.office.com/4bPpyuInT8UiobYF
https://sway.office.com/c6vx4hReEg8JGiDV
https://sway.office.com/PhKvgn3C8okct9CL
https://sway.office.com/v0tFVgyRixaYqMsu
https://sway.office.com/VGlQVlLfRj1LLtAC
aquarius-net.org/cgi/joyful/joyful.cgi

, kahlhome saharra odpovědět

kahlhome c2936d4fca https://sway.office.com/ZOAPxGTZfi5e9W8m
https://sway.office.com/7vtoMQqlrs9S5QfF
https://sway.office.com/oHfAJEW46HBznjmV
https://sway.office.com/6AZeYF4772dK1IrU
https://sway.office.com/hEmc11RvCvwMAGF0
https://sway.office.com/kB0ym9OMVWS5FIYs
https://sway.office.com/BIJLyuYAlRdpOVkn
https://sway.office.com/ry4M3MlraceChZRm
https://sway.office.com/dp3QiuDBOLsikhZQ
https://sway.office.com/QwA8gwWfgjCmVNoT
www.cqtizi.com/plus/guestbook.php

, antiber deidra odpovědět

antiber c2936d4fca https://sway.office.com/Yd4QcR8Avhi2H37o
https://sway.office.com/GunByT73lyIlp4F9
https://sway.office.com/KhxlEWWULZdF4M8I
https://sway.office.com/YLFDvAfZoMnm6ACt
https://sway.office.com/Bggfwt8ME7AWAFSm
https://sway.office.com/cvAzEaYEHuU46I2Q
https://sway.office.com/acHn8CMEuW1GWyj5
https://sway.office.com/h58opLYojzVOqFN9
https://sway.office.com/DesrA0y3122Z1SYK
https://sway.office.com/2MqkxbLyOLr7OTlk
www.51dianlan.com/message/index-en.html

, jamibevl godard odpovědět

jamibevl c2936d4fca https://sway.office.com/WV5a8gnA0cVplMut
https://sway.office.com/404qYpgCXKziUmSW
https://sway.office.com/WGshQ8IK4fNbQG5e
https://sway.office.com/BeoEOstlJEiY5FNz
https://sway.office.com/MIbzEVSpLBm1cbhH
https://sway.office.com/BclXFBtqKau14gy3
https://sway.office.com/38VmzEu165hKGNCe
https://sway.office.com/ScgcCbTOMtsMxtcT
https://sway.office.com/XEZMlIsvbm2EToCD
https://sway.office.com/zRX9kBTEGptkSUCr
bjcopyright.com.cn/plus/guestbook.php

, jarfar saedah odpovědět

jarfar c2936d4fca https://sway.office.com/SAahMbXekaCWqRCV
https://sway.office.com/z7FqfGU0LJkqB1EC
https://sway.office.com/6jOy9VKHxYcZc688
https://sway.office.com/nLEohlLqDhvFaXQ5
https://sway.office.com/u0frWSf1ndQQyoy3
https://sway.office.com/EuDOS4p5wQycgmQN
https://sway.office.com/B6VJDnAKmgp3c1Pu
https://sway.office.com/WC9hTDSyi6EhPdUA
https://sway.office.com/9JOxSvQzMTsNZ251
https://sway.office.com/yIkx9tHplQNj3kbP
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, lavdari rangey odpovědět

lavdari c2936d4fca https://sway.office.com/Ebrm1lN5fLORzxao
https://sway.office.com/QmxMAMBGdkME9EBW
https://sway.office.com/XONqPb2oBa22xZhP
https://sway.office.com/nCcp80sBk7nD5u5k
https://sway.office.com/drN4BlOjud8zCUGh
https://sway.office.com/63ELv60BFHtgFcwo
https://sway.office.com/z4hjhWcrlMGD0ELy
https://sway.office.com/EP25xKJAFFfN16ED
https://sway.office.com/2G54X4eiAzVfbJ4l
https://sway.office.com/PHkY5uLEeLkYpAkS
https://www.kyorakudo.jp/bbs

, morber darysia odpovědět

morber c2936d4fca https://sway.office.com/XLW3VYgfOd9CoASc
https://sway.office.com/b6jzFXUWgJepRexp
https://sway.office.com/1U7cE0U4uSwEMcPp
https://sway.office.com/JXBLeQi6YANFLFcI
https://sway.office.com/W4crvfjqyWTY6EdF
https://sway.office.com/0yqqtVLYGLTLuENY
https://sway.office.com/3UepoG6os1yqU2aX
https://sway.office.com/qJn3rKib46h713lo
https://sway.office.com/xayTsquxJT8e93Ve
https://sway.office.com/agwcFKHvBpmyViSR
https://www.dlsamtrade.com/message/

, rilesale ayleen odpovědět

rilesale c2936d4fca https://sway.office.com/kB5uoaFgtfiJL5cT
https://sway.office.com/QNrDGkqNPDcGudxf
https://sway.office.com/CeHrttJAyQlurrdG
https://sway.office.com/KGBVWrMzUimAqluG
https://sway.office.com/GNoVmkhfD45KMSCt
https://sway.office.com/6hhwewzjcCaC0Jci
https://sway.office.com/owGtTpnDMrj1etiE
https://sway.office.com/XGwmJgeS6c5ohzV4
https://sway.office.com/ADz8uOtGrqMw4sHw
https://sway.office.com/lIclxWPAJefUXgXK
https://zsstraz.cz/web/index.php?a=315&addpost

, treazac dawsin odpovědět

treazac c2936d4fca https://sway.office.com/ABtRizM5K4qSyE6T
https://sway.office.com/eAZeZCx1arGSk1BF
https://sway.office.com/Upm9ZclYrX5fYWw2
https://sway.office.com/2H4C6OUasJmRIFZl
https://sway.office.com/vbqN0VpKIYQSib7J
https://sway.office.com/2Gi5AzgCwbU64Mx0
https://sway.office.com/blGJscP7ElmvWuFL
https://sway.office.com/lsU2mNtRN9XQCvr0
https://sway.office.com/vfDRoksgpfnCwXev
https://sway.office.com/HlRgrDRxdGED9jPX
suvadra.com/jcms/index.php?option=com_easyboo...

, frydzel gabriellah odpovědět

frydzel c2936d4fca https://sway.office.com/3qj91glxJzsA0nbC
https://sway.office.com/gdjShj1A8GWuqoiG
https://sway.office.com/CYMzIaxhFfdcTV1H
https://sway.office.com/z8UjChwVWMPE4ClV
https://sway.office.com/Gc094nwnhnVCVLkD
https://sway.office.com/BN50gMjk72gU2O8q
https://sway.office.com/R1MXLwTJVhDmoySC
https://sway.office.com/0vTnNCfzk9pGB2e5
https://sway.office.com/Dv90vkbTQ80UzKTl
https://sway.office.com/0iOEp43NOoyCnfq1
https://www.espoir-silver.com/bbs

, shenase crandel odpovědět

shenase c2936d4fca https://sway.office.com/6u9xMHC0IIKw9NR6
https://sway.office.com/EzmcEReteYOU17EO
https://sway.office.com/TjnySWcumQdMACCE
https://sway.office.com/JumlPA3WDuGiCS5u
https://sway.office.com/IhlqSXE3t6HxtvnL
https://sway.office.com/GNlLxepOvyHGDSTa
https://sway.office.com/UrEaJsEarSNqgSIp
https://sway.office.com/SMWK5DCeWBMPP4mW
https://sway.office.com/HtxXOESMV9SBIM3p
https://sway.office.com/niZ9nBNMMQabckBq
hopsuk.cz/index.php?a=85&addpost&page=1

, roufon barrin odpovědět

roufon c2936d4fca https://sway.office.com/qRUdiMnqAqKgaood
https://sway.office.com/cbhPWVcOAkERBkmC
https://sway.office.com/QTNC56qDETGFtLiC
https://sway.office.com/weRn8sAfcOVMsUMu
https://sway.office.com/JEDlQiEsCF1gnFE9
https://sway.office.com/fy6jgJuX7hFNsYWT
https://sway.office.com/lljHQ69C2gzBAsTI
https://sway.office.com/nHtL0Z6ULD2idGHX
https://sway.office.com/ZxlzpMW2rkEZ5gVC
https://sway.office.com/ioJu82AqkqivzD1H
fusserlebnis.ch/index.php?option=com_easybook...

, vandbern nadalia odpovědět

vandbern c2936d4fca https://sway.office.com/p8pCvxbxgW6CeSQ4
https://sway.office.com/PHxVQeUDFrtIXEXj
https://sway.office.com/HsUwzITDMsxzpijZ
https://sway.office.com/JyapBFYZnjldte1x
https://sway.office.com/HlotpvMCu3JjrqNp
https://sway.office.com/wOzXAymncAA8IYJ7
https://sway.office.com/GWpLTMBFmvv7FvJR
https://sway.office.com/EnEuNkZRCMFtKBl4
https://sway.office.com/awATom4mdecspBkb
https://sway.office.com/j8zmk3VX1Sry5yCy
kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=229&addpost&p...

, glysib aureah odpovědět

glysib c2936d4fca https://sway.office.com/B2yM2usMSrunkZsw
https://sway.office.com/gCNdbMgBDh0rp3yO
https://sway.office.com/mH6pvonwtBSwhuDV
https://sway.office.com/3OascZVFV0aVc7NY
https://sway.office.com/vc8hdn7D28UMANP3
https://sway.office.com/JL4M3AfvTnhip6iL
https://sway.office.com/fCaJJfkoDpJCKOHQ
https://sway.office.com/6a6M0XEt87RmWAZX
https://sway.office.com/otoBSzGkLntkF41i
https://sway.office.com/TWKyakNtdB22dDS8
www.futbol7andujar.com/component/kide/histori...

, marcsco herthya odpovědět

marcsco c2936d4fca https://sway.office.com/iEBDbk30yyOocVf2
https://sway.office.com/HkookQGDYixCIqX7
https://sway.office.com/qAA4njSxggDIbCOG
https://sway.office.com/btVbtmAb43z6qk9i
https://sway.office.com/xJy0Le2xnj4OkyPD
https://sway.office.com/vyydhAkhk0ja3uc0
https://sway.office.com/rW7eVmsvgYYaG4Ct
https://sway.office.com/SJGYVZn1rw1Ii9xE
https://sway.office.com/fs0RPCao41EjEG40
https://sway.office.com/JqJRAFb3dMBLF3Af
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, vinechr wiktor odpovědět

vinechr c2936d4fca https://sway.office.com/9ExXZYQkaUmIl51E
https://sway.office.com/J3RR0773dbuIlMxW
https://sway.office.com/NumshaZDYMDz6Odb
https://sway.office.com/XMWYMLaBozicltpF
https://sway.office.com/sJJZRyYt4IFJOiku
https://sway.office.com/kD1emAKcX50Ys51C
https://sway.office.com/IkquUGa3D23GsSqP
https://sway.office.com/jJAJNyL0eUIxtlcw
https://sway.office.com/CQJOePHIQk1b4ciw
https://sway.office.com/JCsRl0Z0F1GuxZ61
park8.wakwak.com/~w22/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi

, hearcora qunecia odpovědět

hearcora c2936d4fca https://sway.office.com/8XNJuh5cRMBLGiqi
https://sway.office.com/ilowZ7aEreFlzHFa
https://sway.office.com/r4RdZ9dwV7HJjYPz
https://sway.office.com/OTlsh4zmO83nXZLb
https://sway.office.com/DG48zKjPZbEQhTLs
https://sway.office.com/AiBNSCzCBCqzFJHl
https://sway.office.com/bKQdjWIDqJlVH4r4
https://sway.office.com/f0oHXWFJCQKnkzcJ
https://sway.office.com/cjvSTquduVg1Yh7j
https://sway.office.com/vgcBbPXE403D4jUH
24tov.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=14900...

, ophrnic niabiah odpovědět

ophrnic c2936d4fca https://sway.office.com/LDMuwUkldsxPWHqE
https://sway.office.com/psM1kG58k212996C
https://sway.office.com/wmNirX0AWCthInOg
https://sway.office.com/3TYLvGYL4ILgUa1T
https://sway.office.com/AeAbRGGU6RcNu7uT
https://sway.office.com/r6G2InoX9zAMgSTx
https://sway.office.com/niwFtHyRwCscDgoz
https://sway.office.com/1tOGf82tYhuC0BN7
https://sway.office.com/DPHR7JMdoyQWRELy
https://sway.office.com/cbEJh3sFztOljYbl
https://stompster.com/singtreatinal

, guafol nelwina odpovědět

guafol c2936d4fca https://sway.office.com/7XfQo0nVUvHKaPVq
https://sway.office.com/8hJAMDvu0I8SIoxG
https://sway.office.com/YXvfI5QROCI11p0V
https://sway.office.com/B14etFBSCSJXG6XZ
https://sway.office.com/vWWVVsqt0n8eotUc
https://sway.office.com/DOho1NlXEty6H2rM
https://sway.office.com/TQSq3LC18k53CIkP
https://sway.office.com/ReILt3yQkNu3a7Aa
https://sway.office.com/2STxgOYrVEQIDBIa
https://sway.office.com/G0Hwrr3RxyErxduW
https://www.palpodia.com/bloggabacbi

, kalltorr zurial odpovědět

kalltorr c2936d4fca https://sway.office.com/B9LdoqzEDa86ZCZz
https://sway.office.com/x36Y9mqICiWtXPT7
https://sway.office.com/MP6cHtGrmJeUpYhB
https://sway.office.com/19pwmGkdYNUzIWc6
https://sway.office.com/wXGBk5b1FQswp1TP
https://sway.office.com/BcKiux3Esz4vl3VT
https://sway.office.com/VOyA4QCRP2FgWUKr
https://sway.office.com/VqoOrCXXsxYFegHF
https://sway.office.com/qJSXtpvHI7B3HD0P
https://sway.office.com/cRxmp338WMhHwYTx
https://www.zippo-land-g.com/bbs


Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další » ... 201