Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  176 177 178 179 180 181 182 183 184   další » ... 201
, uraxav reygina odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2296720-codul-lui-mo...https://coub.com/stories/2322501-diva-mizuki-...https://coub.com/stories/2321219-free-foto-ko...https://coub.com/stories/2304995-belajar-auto...https://coub.com/stories/2323543-top-the-foun...https://coub.com/stories/2312750-aurangzeb-72...https://coub.com/stories/2315928-xforce-keyge...https://coub.com/stories/2346671-link-downloa...https://coub.com/stories/2325442-asme-ix-2015...https://coub.com/stories/2304357-power-to-the...https://coub.com/stories/2331146-patched-gamb...https://coub.com/stories/2298737-crack-data-b...https://coub.com/stories/2265837-wnlo-sz-k-tophttps://coub.com/stories/2333135-hot-elliott-...https://coub.com/stories/2321029-yoshida-brot...https://coub.com/stories/2307900-descargar-dr...https://coub.com/stories/2320349-everest-ulti...https://coub.com/stories/2279130-download-log...https://coub.com/stories/2262242-__top__-cant...https://coub.com/stories/2305905-repack-vmwar...https://coub.com/stories/2261403-top-windows-...https://coub.com/stories/2314222-upd-devonthi...https://coub.com/stories/2256509-repack-beiji...https://coub.com/stories/2330008-torrent-aspe...https://coub.com/stories/2278534-van-halen-a-...https://coub.com/stories/2335198-don-t-knock-...https://coub.com/stories/2275634-download-con...https://coub.com/stories/2329709-portable-yum...https://coub.com/stories/2259045-faxtalk-comm...https://coub.com/stories/2265984-clubtimer-2-...

, janileo sashira odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2256710-gta-san-andr...https://coub.com/stories/2261608-kumakuma-cus...https://coub.com/stories/2322335-vernon-warde...https://coub.com/stories/2280930-exclusive-ad...https://coub.com/stories/2336471-f-16-fightin...https://coub.com/stories/2291496-agi-stk-10-c...https://coub.com/stories/2265498-crack-allavs...https://coub.com/stories/2277115-updated-akvi...https://coub.com/stories/2309641-suzuki-dt5-s...https://coub.com/stories/2308940-don-updated-...https://coub.com/stories/2326122-repack-kk-de...https://coub.com/stories/2306937-secret-super...https://coub.com/stories/2324830-top-tms-adva...https://coub.com/stories/2345556-verified-jan...https://coub.com/stories/2296941-stars-and-st...https://coub.com/stories/2260613-free-lifepri...https://coub.com/stories/2342387-hid-keyboard...https://coub.com/stories/2317489-internationa...https://coub.com/stories/2284265-work-city-bu...https://coub.com/stories/2264799-naruto-shipp...https://coub.com/stories/2324110-verified-anb...https://coub.com/stories/2335530-tamil-sex-an...https://coub.com/stories/2257534-monsterhunte...https://coub.com/stories/2256184-tamil-kudumb...https://coub.com/stories/2315922-uefa-europa-...https://coub.com/stories/2341710-link-crack-p...https://coub.com/stories/2307465-tubidy-video...https://coub.com/stories/2317237-spanish-lang...https://coub.com/stories/2259788-work-ruskin-...https://coub.com/stories/2291006-hot-microsof...

, kaidarr marvelle odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2300544-upd-the-s-p-...https://coub.com/stories/2259304-yennaiarindh...https://coub.com/stories/2284628-zwcad-2012-c...https://coub.com/stories/2264827-los-tepichin...https://coub.com/stories/2325898-2020-thor-20...https://coub.com/stories/2312593-antonio-onga...https://coub.com/stories/2308058-turbo-squid-...https://coub.com/stories/2263485-alan-ellman-...https://coub.com/stories/2288668-golden-age-o...https://coub.com/stories/2303425-verified-fie...https://coub.com/stories/2254475-dvd-x-studio...https://coub.com/stories/2266635-simatic-key-...https://coub.com/stories/2251439-link-volume-...https://coub.com/stories/2322287-fixed-the-gr...https://coub.com/stories/2314707-hot-acdsee-p...https://coub.com/stories/2343592-discografia-...https://coub.com/stories/2346281-e1-cccam-2-1...https://coub.com/stories/2318126-hp-desktop-7...https://coub.com/stories/2324952-avast-cleanu...https://coub.com/stories/2317339-xparticles3c...https://coub.com/stories/2329985-_best_-anima...https://coub.com/stories/2267753-uleadvideost...https://coub.com/stories/2276216-__hot__-sap-...https://coub.com/stories/2337222-mobione-stud...https://coub.com/stories/2257426-plist-editor...https://coub.com/stories/2279215-download-upd...https://coub.com/stories/2310033-2-states-mov...https://coub.com/stories/2338610-extra-qualit...https://coub.com/stories/2265090-full-siddhar...https://coub.com/stories/2299428-repack-madra...

, wakaayud jahmall odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2313454-link-spyeye-...https://coub.com/stories/2289218-coimbatore-c...https://coub.com/stories/2257892-ravenfield-v...https://coub.com/stories/2294344-baabarr1full...https://coub.com/stories/2305526-2021-windows...https://coub.com/stories/2336122-mc-hacking-t...https://coub.com/stories/2305443-extra-qualit...https://coub.com/stories/2250740-the-great-ga...https://coub.com/stories/2273843-kamsin-1992-...https://coub.com/stories/2287668-download-fil...https://coub.com/stories/2306749-link-cube-me...https://coub.com/stories/2292618-pthc-torrent...https://coub.com/stories/2267434-ffhc-rebirth...https://coub.com/stories/2331731-adobe-illust...https://coub.com/stories/2336912-232analyzer-...https://coub.com/stories/2275403-new-mazak-ca...https://coub.com/stories/2278664-iomega-ix2-2...https://coub.com/stories/2338460-dcslegendsof...https://coub.com/stories/2287011-assimil-angl...https://coub.com/stories/2306647-activation-a...https://coub.com/stories/2339645-repack-reall...https://coub.com/stories/2331084-upd-badi-soc...https://coub.com/stories/2314912-ru-windows-7...https://coub.com/stories/2277556-sites-para-e...https://coub.com/stories/2323302-link-stimuli...https://coub.com/stories/2262292-alphaplugins...https://coub.com/stories/2329602-evermotion-a...https://coub.com/stories/2305620-ddj-t1-virtu...https://coub.com/stories/2325296-spolszczenie...https://coub.com/stories/2343674-harivarasana...

, branddar efrona odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2316140-verified-fin...https://coub.com/stories/2308357-free-downloa...https://coub.com/stories/2337099-link-minecra...https://coub.com/stories/2257660-exclusive-ca...https://coub.com/stories/2319985-the-avengers...https://coub.com/stories/2318339-bela-seshe-m...https://coub.com/stories/2259876-repack-alvin...https://coub.com/stories/2310824-sectia-12-po...https://coub.com/stories/2321053-hot-vanguard...https://coub.com/stories/2344062-bloodborne-p...https://coub.com/stories/2268267-hipertextosa...https://coub.com/stories/2309696-avvai-shanmu...https://coub.com/stories/2294731-taylor-eigst...https://coub.com/stories/2252409-__full__-fin...https://coub.com/stories/2274872-free-fundy-d...https://coub.com/stories/2252103-download-new...https://coub.com/stories/2311231-new-sonar-6-...https://coub.com/stories/2254287-hot-fotos-de...https://coub.com/stories/2305617-native-instr...https://coub.com/stories/2342011-actualizar-e...https://coub.com/stories/2301009-rubymine-lic...https://coub.com/stories/2282477-laporan-pend...https://coub.com/stories/2329990-tales-of-wed...https://coub.com/stories/2305019-srimanthudu-...https://coub.com/stories/2295523-serum-preset...https://coub.com/stories/2311029-scph-50004-e...https://coub.com/stories/2308347-ivan-lins-19...https://coub.com/stories/2300291-canis-canem-...https://coub.com/stories/2290911-forta-gandir...https://coub.com/stories/2299285-efilm-workst...

, elsabotoma shaneaqua odpovědět

97d3633e1c .https://coub.com/stories/2274618-install-guru...https://coub.com/stories/2252128-rascals-nutr...https://coub.com/stories/2297966-how-to-hide-...https://coub.com/stories/2318751-fundamentals...https://coub.com/stories/2267949-upd-compulsi...https://coub.com/stories/2316420-doctoradvent...https://coub.com/stories/2300957-adobe-premie...https://coub.com/stories/2322218-download-ado...https://coub.com/stories/2321980-zanichelli-m...https://coub.com/stories/2343350-samp-chili-p...https://coub.com/stories/2288480-descargar-dr...https://coub.com/stories/2293729-louis-josser...https://coub.com/stories/2309105-install-winr...https://coub.com/stories/2287818-exclusive-mi...https://coub.com/stories/2264315-yeh-dil-hd-v...https://coub.com/stories/2318291-top-ji-u-f-ni-ohttps://coub.com/stories/2294051-mohw-crack-f...https://coub.com/stories/2345233-camtasia-stu...https://coub.com/stories/2272300-adobe-dreamw...https://coub.com/stories/2268780-high-quality...https://coub.com/stories/2288820-new-ghost-wi...https://coub.com/stories/2252821-the-westside...https://coub.com/stories/2253308-magix-music-...https://coub.com/stories/2280760-control-syst...https://coub.com/stories/2263972-3planesoft-s...https://coub.com/stories/2288779-kmspico-10-1...https://coub.com/stories/2254438-xforce-keyge...https://coub.com/stories/2302137-revo-uninsta...https://coub.com/stories/2329733-link-windows...https://coub.com/stories/2346365-harvest-moon...

, fercaili eileenah odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/EyHq6DN9hsEi2g9zg3FMShttps://wakelet.com/wake/3Mx_aOSitL9ozYvsJe4_ohttps://wakelet.com/wake/f-AC3WAgp2bCUSXkpHrRehttps://wakelet.com/wake/BF-YoOusZU5J257oAnM1Lhttps://wakelet.com/wake/UM_LwBLiiS6nhQ2CBUp6rhttps://wakelet.com/wake/En2Ob51kTkVq1JqYzpgiGhttps://wakelet.com/wake/aZtz3n5Ed9hgxnudDm-7khttps://wakelet.com/wake/An0Wbftd6qu76gcD7Kzp5https://wakelet.com/wake/xxQ0-yfF0yGi6LfBm_stQhttps://wakelet.com/wake/O5tEEorfjwGnqShZLTd0Zhttps://wakelet.com/wake/RCja5thJr729WMx00W5eAhttps://wakelet.com/wake/-3xJcOacMidbqLENke1z0https://wakelet.com/wake/55h5PqdYjhLW-QQ-WnQMPhttps://wakelet.com/wake/MRUoZL7XHH2or-e9AcVBehttps://wakelet.com/wake/oxtlrsnKJ5AVnrt1MVBIqhttps://wakelet.com/wake/9xcpbPGFGBSbYcl3y_xFHhttps://wakelet.com/wake/MqqEedmg4pChhZtTtZ1OKhttps://wakelet.com/wake/nrm0QzvWSJt-xsXBJAFV1https://wakelet.com/wake/8Men5no_NoVO6tWqa599whttps://wakelet.com/wake/ARwwZY6pEBezJeRAcUFRGhttps://wakelet.com/wake/RkjLjN--R0ZrCasBveQQ1https://wakelet.com/wake/u7tRXpbTVovycgF30JSE5https://wakelet.com/wake/syY9Qg-A2zkDFA55iPxpZhttps://wakelet.com/wake/nwgvHpZGOJdScMONuKQ-Qhttps://wakelet.com/wake/XCz-ZP2FbO93A6MMewB2jhttps://wakelet.com/wake/fCmyvcMDXAZLsBcTFPRanhttps://wakelet.com/wake/EPRRx_Eyxo3cmOQ7LYpsqhttps://wakelet.com/wake/Jf5QwwQ3VJQnAYvK69q1jhttps://wakelet.com/wake/rucODkmMBPD90oirQC3Kihttps://wakelet.com/wake/2ZzLOq0tLrIQ2DLYiJdrY

, baillhauky antoney odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/493t_TkGD_hJG7JbQDT9-https://wakelet.com/wake/alTzOLakdRP3JRavX_GgZhttps://wakelet.com/wake/W3RSWGdxYupzy6TblWnfahttps://wakelet.com/wake/EfzYyTIx-WFSj7c5j0FYLhttps://wakelet.com/wake/U6RLUuwu9Nuh9z9KNmOWNhttps://wakelet.com/wake/rHvx69DfvqlXucsholYoOhttps://wakelet.com/wake/UFHKq3IMxA1Lm7KIHb3j7https://wakelet.com/wake/K1f9DdzGZ6rNsZa9hAnj9https://wakelet.com/wake/Y3AOdRKF4WK293Svf1DVFhttps://wakelet.com/wake/-qZdifFRtSxIouoFdOSJYhttps://wakelet.com/wake/xF4IBlZUSQgZgCHz-r_Uahttps://wakelet.com/wake/Ppluqvbr_UGMxeaK01_Uwhttps://wakelet.com/wake/soJQxLblIwfPu9dsxJWJwhttps://wakelet.com/wake/0_-rH5I5-MG6UyXVjnWhahttps://wakelet.com/wake/-eMP26RdwMfJkdOW4Xtbchttps://wakelet.com/wake/F-Z_9ghrPO1Lja-1U5PI6https://wakelet.com/wake/hW5XJhd9wJRy1NU5M6p95https://wakelet.com/wake/aap5_dHfeFCI-sAEcp5O3https://wakelet.com/wake/fIrF3-DRIp_twaZcZzMpzhttps://wakelet.com/wake/U5v4qMksjQW_4h1nTP8iBhttps://wakelet.com/wake/3Ikoce25MBdnMx4owQ3lfhttps://wakelet.com/wake/SB0ZtbHak5z57-8EvQverhttps://wakelet.com/wake/NSPBjkGT9XlLzM0838jhbhttps://wakelet.com/wake/J-3qYxG3Hydqw4yOxfflahttps://wakelet.com/wake/NuCFF0EP5zEcdPRDELOu1https://wakelet.com/wake/QbalJ7Cxv4pPGBN_vJjQrhttps://wakelet.com/wake/FMVxNrqEc0C6dPJQ_0kv1https://wakelet.com/wake/7bkui0z0LF-5vBf-vCJBFhttps://wakelet.com/wake/q9Ekl46KJg0yZilKb506Khttps://wakelet.com/wake/uxQpx5AU3X-RK1mn6ZXxC

, jamegeri saedea odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/UeZzkYwRogNjkL1oVOk7ihttps://wakelet.com/wake/HLOI0RTtS9xRY9S7wy-hChttps://wakelet.com/wake/9KYWuhk_kSNRdFv6omU6Hhttps://wakelet.com/wake/JhBzg7X5zNNtIbwQuAuYGhttps://wakelet.com/wake/r6PXM8MbrWpOQkbR2kBRwhttps://wakelet.com/wake/8uH6FwS8Qk7V13vT8uKojhttps://wakelet.com/wake/YqGEoiKJDjcST24gxzinChttps://wakelet.com/wake/QexKAfJDLk8SsvfWeYwathttps://wakelet.com/wake/7fQTa-qJqmOJZ4dotY6lOhttps://wakelet.com/wake/g9M7XuL3_0-TKNYYtaydfhttps://wakelet.com/wake/YRNPKMsqmquwpeEnWGxAIhttps://wakelet.com/wake/t_ul2-YtOvzODrCuYdWuahttps://wakelet.com/wake/tcFNyyVSx01XhbkGynzQDhttps://wakelet.com/wake/e8UbNLEJsBJmamycMsbRvhttps://wakelet.com/wake/ucHFAKXBom0INvQD-Rjrkhttps://wakelet.com/wake/SncRKgxpdriY1ciRdrbmMhttps://wakelet.com/wake/IKmqcDQEcTvq36XAFrt8ihttps://wakelet.com/wake/_TeziCxa8cYmvpnY-3MDzhttps://wakelet.com/wake/jdu7mTN2w6louJXisAg_yhttps://wakelet.com/wake/w5syldSvy7MUHOuMB4sfZhttps://wakelet.com/wake/SSHMQLyq11PWyrc9w9bC6https://wakelet.com/wake/RG_vpVkVIsNZ1Ty_r4LCThttps://wakelet.com/wake/fBy7_3P2KG84BGQZxW9uQhttps://wakelet.com/wake/k9b2Sev0sPG0IYFQbc67Nhttps://wakelet.com/wake/QfA8ftRyI0_zoLrjr4md-https://wakelet.com/wake/DFaJo8gyM-rj8MZ9aHErHhttps://wakelet.com/wake/ocM_G5uz0Yg3QSZhLCwJbhttps://wakelet.com/wake/lESqn7a4VQbkW_2Sj-73Xhttps://wakelet.com/wake/4ojxjrlM7ykTAj-p2nH38https://wakelet.com/wake/XFS1ftOQ31fmH6T26bINb

, benbal jaline odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/qKkwmUMwGyzqRc-Uqtqy9https://wakelet.com/wake/dh0ZuLLxmGMvtxd2OJEFxhttps://wakelet.com/wake/bEzthRrPAG5ef6xZUu7Ulhttps://wakelet.com/wake/andeUyMP4d_Xj-rYOA9lZhttps://wakelet.com/wake/OcvQ3mcbFB3doJsxDYR_nhttps://wakelet.com/wake/eN03mwj71jHP3TNBP6mz9https://wakelet.com/wake/FXWtchjaVNeEHKm2Xtt40https://wakelet.com/wake/9OTcJfppypRMFyXfS_-yqhttps://wakelet.com/wake/8zgSbJ-34KOAOVe57b8g0https://wakelet.com/wake/GlI6sDfWsQOaGVmQ6D1N3https://wakelet.com/wake/igLFKLWQfa6MZz8-lQJnMhttps://wakelet.com/wake/QyajSfgZtKqHnJ5OFV4eehttps://wakelet.com/wake/bvRN5xu2S57Ep4jSH3LXIhttps://wakelet.com/wake/aHUFYJy7eBTY-sAXuq1VIhttps://wakelet.com/wake/1-mDjG_8LFPljtRT42j5ohttps://wakelet.com/wake/X5l92rpXTht0LGE7hiFz0https://wakelet.com/wake/mYA_bBV4SVNarfbq0rLuVhttps://wakelet.com/wake/2wbdWxwJfAK0VTrcbOVAFhttps://wakelet.com/wake/ehBf1FdzsuzIyQfvZqFy1https://wakelet.com/wake/Wb9U1b_7-eEOld_eqsCZChttps://wakelet.com/wake/gKQxL1LQr9P5C4HMIdwadhttps://wakelet.com/wake/ljQ-PlmZXrc_wzGxsGZybhttps://wakelet.com/wake/cW2VwGgasWBFSQzdXkWv-https://wakelet.com/wake/UQNnh98lAVEd_NX6Oh8wPhttps://wakelet.com/wake/B2Yh-xvrJamLSBtzyyz0yhttps://wakelet.com/wake/rzdxJCdCCzb0EsfBS5OX7https://wakelet.com/wake/GP6ncysfgWK6U5qCcO1rmhttps://wakelet.com/wake/EPxawM6i7m77a4JntvCuVhttps://wakelet.com/wake/Se4WjAqh9aGbBsoGTpB2Uhttps://wakelet.com/wake/tdN4llKR4yYzJkKXu-rkQ

, caaairle present odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/UZTW4mzQsIyb_2FkmpQkXhttps://wakelet.com/wake/6L-fMWdNjK40mfD6g1HfZhttps://wakelet.com/wake/ybR_gSPZjTA6mom5ePd-yhttps://wakelet.com/wake/TQRzfZF4S3IRpiRzRvw6Yhttps://wakelet.com/wake/_KxuisUc-MIoA_d3c60nAhttps://wakelet.com/wake/_QZh79HC5WReJp2wycJ5Mhttps://wakelet.com/wake/1PLrZbYGpYUVS9_jqKfrzhttps://wakelet.com/wake/FFnvumNJIkB-SNMVbdvyGhttps://wakelet.com/wake/pf-1LkylG6vawMS644SsIhttps://wakelet.com/wake/rFrWJpVkVCa09zXfstZ_ihttps://wakelet.com/wake/l0RywHyIkL46wYWWpk7tHhttps://wakelet.com/wake/-ScyjTGoDBJ2tjftSOr6Hhttps://wakelet.com/wake/PktJne7QqaTJtTuKYwMDAhttps://wakelet.com/wake/22nEKNSNZkJyZjdm9luGphttps://wakelet.com/wake/1cA9kcNkzTjIkhSdlmf4Ahttps://wakelet.com/wake/UePUZavK6TciwvRvpFdXyhttps://wakelet.com/wake/Yk4JW4hhKiAI9HpgJ4Lc8https://wakelet.com/wake/3wbeXHv-nrUg5ioxDcIorhttps://wakelet.com/wake/qvViCgpYxU5FS79VPty6lhttps://wakelet.com/wake/tPmMd1suN65jKykQo1gq5https://wakelet.com/wake/2SZrJLzwElxlDMUh1d3gdhttps://wakelet.com/wake/t9lfYw3hOhiLT_fzLb2Yihttps://wakelet.com/wake/2a67uIqxO9ijRdJAePotchttps://wakelet.com/wake/yA4X4FYtssXSWmpN8jAemhttps://wakelet.com/wake/dkd5qBTmkIwdatKa2cgmihttps://wakelet.com/wake/tcUqSHIRMFCwL705N8Mn3https://wakelet.com/wake/Q7iX1hcuptZYA62C5wswXhttps://wakelet.com/wake/VFBMElYr-Zus9kE7DQZ3Chttps://wakelet.com/wake/bKwJWp-xYUPCDcskYvWCThttps://wakelet.com/wake/QftncSpwHX_r4z6CgFayB

, lauradavyd halyan odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/cWfg1_cujiM-OMHXbD4uUhttps://wakelet.com/wake/zzWzHjvRk1C32M5kNHFU2https://wakelet.com/wake/svOie5rfsZCYu8LIulv6Ihttps://wakelet.com/wake/5bXPrPg2fR9Ol9BEdVzLohttps://wakelet.com/wake/OSeJVezATVtXTZxg8wT9Fhttps://wakelet.com/wake/24Wi7JlcWVwJa_MMXJIfdhttps://wakelet.com/wake/bvdnhCUUkY3MSkKW7HLd8https://wakelet.com/wake/RNOaEPR1t4X-d5zIRoQ_Ghttps://wakelet.com/wake/iZAtkwraBkD_cRI_wIyEfhttps://wakelet.com/wake/u5p5lBpYizQ3jKikAkbAnhttps://wakelet.com/wake/moUEukyRy75NcM13Ok4pBhttps://wakelet.com/wake/kAy1tjbZFJNXkO0LFh28Thttps://wakelet.com/wake/G01C6QNUPpgAF14e_fwlkhttps://wakelet.com/wake/XE5zIkk-QEQPS7QUQtDbzhttps://wakelet.com/wake/UDe0ial9TpzPMVi8CSI1Ghttps://wakelet.com/wake/vKvXxl4O5LnzFfsnLxT_hhttps://wakelet.com/wake/8ogltmM8QwAwiBbDlT4nIhttps://wakelet.com/wake/7IU8lAyxOGop1XKyy6g7bhttps://wakelet.com/wake/XDJ6Y02Y6FYQ5xLUMKW-Hhttps://wakelet.com/wake/5EFqGYHS8HVhY4YTnWW9Ghttps://wakelet.com/wake/qOT4v3ucTrNazBTrQAOYohttps://wakelet.com/wake/ZQJaOYN5VMKNYLQ7fZGkYhttps://wakelet.com/wake/woRSeaAF-J52H45JK6l2Ihttps://wakelet.com/wake/SUgOHHftyJLvMX3y-oteRhttps://wakelet.com/wake/F6IhB78ZD2E4CMA0pXd-Yhttps://wakelet.com/wake/HeCaFZjR2WJ8KhN7Prj91https://wakelet.com/wake/puN_Dse_BblFEMO-6goVGhttps://wakelet.com/wake/qWhLqGEnWqqcxAiNqaALYhttps://wakelet.com/wake/kndGPgInZ9NFK-z8-6vJPhttps://wakelet.com/wake/n3vnwRxzuLsOK2pZOTtHK

, thores bellau odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/d3SoRqe6GlJJZidlQI6jlhttps://wakelet.com/wake/H2u-HDKN3pB27z-a8y3z-https://wakelet.com/wake/w-ecLDQ6QWxbLcb-dvPb6https://wakelet.com/wake/PLYXAvSkOf8YuKW3Zt4OPhttps://wakelet.com/wake/Zb0_p8DmyVQVoAX6tFfiJhttps://wakelet.com/wake/_iDJAejmlsjCoi52XKAjGhttps://wakelet.com/wake/YakPbF4sGbL33dKJ13taOhttps://wakelet.com/wake/n_R-7Z9JfHW36QGvvbu9Dhttps://wakelet.com/wake/3-5KqWsIR5llBqFByW2Dihttps://wakelet.com/wake/deUYK29SdJjcbooPHSZ6xhttps://wakelet.com/wake/5KP4zDCFUbqtSXVzWin0rhttps://wakelet.com/wake/nzuU_qzouL-Nt4TfRD6Wshttps://wakelet.com/wake/yn71LJjULNlV3dTnZjRbdhttps://wakelet.com/wake/efv6l0i3qsrTaYEt4kzBJhttps://wakelet.com/wake/RtyRxkCp9DRJWYLYdt6Cahttps://wakelet.com/wake/Ok4DG91ArnQYs0E3TawN6https://wakelet.com/wake/J-750VwekfvoagA2O3dyPhttps://wakelet.com/wake/xl2T5Mx4TTSfeYSOpD1Rbhttps://wakelet.com/wake/M2HMAXUhXdE7-g8wylae3https://wakelet.com/wake/x7fofSGzScauLhAc_jmu4https://wakelet.com/wake/Bc3PIfXH25OyG1a86gshHhttps://wakelet.com/wake/sIpsdvGPU1AJpadO14vmlhttps://wakelet.com/wake/8BMzgmSlW8fdTLD3Cpu9Mhttps://wakelet.com/wake/-f24rnB-wCEh72Z_c7GHWhttps://wakelet.com/wake/7RfvGSGv4m7M0kFjzt2T1https://wakelet.com/wake/GPQQxhn4l3sZhFz-gpIifhttps://wakelet.com/wake/uTiH8dMR5HDtVagJn9CAahttps://wakelet.com/wake/JnQgbRfWN8HQf-3VC9-Zahttps://wakelet.com/wake/46GpMqpnef3kDTILejYwshttps://wakelet.com/wake/3W2M1rcDc-cOjQtJ3Ks-V

, lazabla walbee odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/VCm6Zkf16jHbhSd_zixQihttps://wakelet.com/wake/3RatlasY2YV2409Bj0TpJhttps://wakelet.com/wake/e1FsC8T2ZTiR3WS-z_ioLhttps://wakelet.com/wake/unERlY33Tsb7BNu0M17chhttps://wakelet.com/wake/4Ik0OG7csvkY6WRfkZ5Yfhttps://wakelet.com/wake/1lo1m_PtOaZCbvwsQKStMhttps://wakelet.com/wake/n1sJYX2vM4b898utBDgUQhttps://wakelet.com/wake/OfRVNpjKE4VR92qQPzS1Fhttps://wakelet.com/wake/5vqnzztiFBNcnB6TpQDHIhttps://wakelet.com/wake/Q9K-tASH6rHicCso9lb3whttps://wakelet.com/wake/ibL0eeSnEiJxyKgQI1GwLhttps://wakelet.com/wake/IOYeJjMew1meljiCg9vyVhttps://wakelet.com/wake/GdKDcrKhCE3VabZkm2ybrhttps://wakelet.com/wake/Rub0OMss3Qlsl8hVcHCaLhttps://wakelet.com/wake/cZ8yoOqex9kzejVfIgOMJhttps://wakelet.com/wake/434uPRJjZL-NHX5jDNyR-https://wakelet.com/wake/9Od-uZz9-hZrSoguTZ9Zihttps://wakelet.com/wake/6V7xV1S329D9TssnK28tlhttps://wakelet.com/wake/zhH-Fqw1VJ0000qGDCs1uhttps://wakelet.com/wake/8Mn2DMWdcuWFUWt0biNKDhttps://wakelet.com/wake/BMWFfkE0YoceTjdoSDu8Vhttps://wakelet.com/wake/F8EAS9i82Df_JJyrxtY-vhttps://wakelet.com/wake/iRYpKStP9VtzAhqAIGZlyhttps://wakelet.com/wake/Z0-VI_6z00uuGUcj37kkNhttps://wakelet.com/wake/gHBEb0L6l2MVjGML7SRbEhttps://wakelet.com/wake/lNk-6reeaBFF5hh8zSX3qhttps://wakelet.com/wake/jsGk0zK8At2DAooQ22JDQhttps://wakelet.com/wake/gezlbbRapqOVMIhcn0XRThttps://wakelet.com/wake/FxsG90jSZPZGdtUMYekPJhttps://wakelet.com/wake/Pxi_Ubzn_tn2FvUx7cngJ

, darphilb tameron odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/njLm0OPJBaxNJWEBPxrB9https://wakelet.com/wake/gqRZ3j4vXtq41kqbquIeShttps://wakelet.com/wake/RU7WNP9rgUP6Tk1d8Ea2vhttps://wakelet.com/wake/WiWwG4a67Cd_j-_vK6cxvhttps://wakelet.com/wake/ooDVUN0oV4yb6NRMsliauhttps://wakelet.com/wake/wokitrAtrTQV-BDBxWzDJhttps://wakelet.com/wake/bun2_SvXyvOLzkxZrCuSvhttps://wakelet.com/wake/DUB6LvYxkg-N-3h_b_qQChttps://wakelet.com/wake/saaBOEawMsXjuOHkdlpq8https://wakelet.com/wake/opKNyOhCQixUJhDlDAMtzhttps://wakelet.com/wake/7GzZqF_uQTtj9dwJueW_jhttps://wakelet.com/wake/W15-Dc2Eb55hbztTbRkAShttps://wakelet.com/wake/Ol545Q4UgJeJu5EXgSmDwhttps://wakelet.com/wake/navTRVGxOZxneoFm6UhYHhttps://wakelet.com/wake/pL0E_U--bzvWXvTBDMzP6https://wakelet.com/wake/4oyVJgv9EMr8YGg7p0JrJhttps://wakelet.com/wake/vMpLAPX3YistNKuHfpSVKhttps://wakelet.com/wake/jT4CoaRgVc5xE-ep2nlhHhttps://wakelet.com/wake/ZjqU8cEMzb-vUoSom7N0bhttps://wakelet.com/wake/5yPUAEddsb11ZhuizWt3_https://wakelet.com/wake/HH-d0C7WMdvPSfWWq-Kxxhttps://wakelet.com/wake/n4cKMyr-W905pefXmmCCFhttps://wakelet.com/wake/sf_jx3biJcUG8mu0pcaJnhttps://wakelet.com/wake/8IPouvsDjRGn7aA5s87V1https://wakelet.com/wake/Bi2NH2fE84cLsUERgMUL0https://wakelet.com/wake/qziBOKUE19rTLzJTEnqKAhttps://wakelet.com/wake/udp4Gqs9Vsphy9WkUT5Uzhttps://wakelet.com/wake/CZwzrjhhjNegckktkrlIXhttps://wakelet.com/wake/JaWP_RnH-dZ-Wjetl8a7Fhttps://wakelet.com/wake/OSNbsqlu2mSwcyjMSY0t6

, ingedeman jarelle odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/sYxz1KwLRwEbXnIlVmKcfhttps://wakelet.com/wake/LNB1sYVejfa7r-9RL3hY6https://wakelet.com/wake/3Vm1rxV6VXUNzGMUduppWhttps://wakelet.com/wake/Mh2CW-e6Q-uWGb6VPWmsmhttps://wakelet.com/wake/MnGKcmx5SQpxima5iou8vhttps://wakelet.com/wake/NkWNiBIkxKwbQjeJ9DUMEhttps://wakelet.com/wake/_5M7HusfrmkLQBgoBRfP3https://wakelet.com/wake/gicQnJcolbTyfq98A5nJzhttps://wakelet.com/wake/4mIEq-R_Hr0-qk_6uc152https://wakelet.com/wake/bhD6O9F6Ro-TesuNCVEylhttps://wakelet.com/wake/EjUODYJD67HI2OyDiG3ZMhttps://wakelet.com/wake/Z1WIc9RngbfgNzMbIQi7zhttps://wakelet.com/wake/enVkbitcMVtBLqwkhusGkhttps://wakelet.com/wake/xNhXPLfYsipNeIQMixG0Jhttps://wakelet.com/wake/vp9PELALRJ9bYzOuj6IhBhttps://wakelet.com/wake/20SI5iKnGs8U6KSgqbQfOhttps://wakelet.com/wake/mB7tO69Nwz_ej1GiNOkOrhttps://wakelet.com/wake/pfpJrzyFBOpNggs-qtGK3https://wakelet.com/wake/r5KgA4Qf6O3yaWFRWp12rhttps://wakelet.com/wake/AffAzd2Hc72rWiKF3mYXbhttps://wakelet.com/wake/kkNMr9_m3wsmOHpnT8pwXhttps://wakelet.com/wake/JisqAU0yfZK4WbFXvMOo5https://wakelet.com/wake/eGU657vgjREr97fu5UuXRhttps://wakelet.com/wake/lxd0MrPRPdLL7Jyojbjibhttps://wakelet.com/wake/zdxkbspLLflPhPMbhbM9Fhttps://wakelet.com/wake/sDkOKZfhh9lP7_Y0uzSUhhttps://wakelet.com/wake/MFJ1YjNoH36U4hVWBJeU0https://wakelet.com/wake/y0pIP2rTD9hh7Jwfaw9Cfhttps://wakelet.com/wake/88KsIe9WCmKysGIK1c7X7https://wakelet.com/wake/5c3-9IAHQnR7dHC_tUtnx

, nassnany louise odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/skuIAFvklOotHy2bghPJdhttps://wakelet.com/wake/1JRxwAjFoO0JjM_7iy-1Phttps://wakelet.com/wake/PvIwFSAcZE4ubutbqbKVRhttps://wakelet.com/wake/0nrirX9H6CaRnQvtPKhRMhttps://wakelet.com/wake/yTr04KntIQhGDpIowCVH-https://wakelet.com/wake/SvX4kTAZVf3VDQWDNcIPXhttps://wakelet.com/wake/2bJi3552NcC1bxSPB9EsChttps://wakelet.com/wake/qPqneL9ded6jlFCy4Sxb1https://wakelet.com/wake/XCZpMNjtpIeH96oN2A_5Yhttps://wakelet.com/wake/wyL_WVBF2NGZkL2uMWtCNhttps://wakelet.com/wake/E7I3GMbPG2q63-F4s2wA1https://wakelet.com/wake/JeiOnnH5fEQ2ekokxDqtUhttps://wakelet.com/wake/M_dR366aEIHYM2ztruhYBhttps://wakelet.com/wake/zsQNQ8QCkYUOKTTyf0GMOhttps://wakelet.com/wake/GVuZve54783Dc0EuP7gP9https://wakelet.com/wake/x2ggUSOeGFCadu2r4q3dyhttps://wakelet.com/wake/6ppaYiysbzGdJwO7qmH55https://wakelet.com/wake/hbUGtt2HKLdZJ226b12Xnhttps://wakelet.com/wake/uxI5uyb6f9V-scAW3uPFthttps://wakelet.com/wake/wRn6O6Jxq-nuS29lQKrrQhttps://wakelet.com/wake/XURtv1H3ojUS_QS1kLURUhttps://wakelet.com/wake/QlZlXCag54dkTJZbig1unhttps://wakelet.com/wake/0mgcxj81Avp0t_2hZ0NdUhttps://wakelet.com/wake/JD_kIlq2iLBnAoSasJCWnhttps://wakelet.com/wake/-_cNWbTVEgLdj7rNrjMwPhttps://wakelet.com/wake/WJA4Gxut7fg3GHVQmamEshttps://wakelet.com/wake/8nMTgWEBwOhoKi5FYYiNShttps://wakelet.com/wake/v5VplbhAeRGhnY6isMJH5https://wakelet.com/wake/pMFaMGVmuN-FfEFePbloQhttps://wakelet.com/wake/ZFoD8ZBUYjWPG3mMVejp7

, darmarv wetherlee odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/YmeXl7pqdwELAJetTLRTnhttps://wakelet.com/wake/AIZuzH9wEWpnp-G_DndF2https://wakelet.com/wake/69F8MSLHbWty36O2Uqp9Phttps://wakelet.com/wake/HGfqdrC1nD3X5xC1Fx7GQhttps://wakelet.com/wake/ejY7kRMzrnCym1HivmmY1https://wakelet.com/wake/qnEkgvjeEm87RFaP-q2irhttps://wakelet.com/wake/CuCbQIkhTzAS2xuINlvsshttps://wakelet.com/wake/petHI9OQAVSdqlROykT4Qhttps://wakelet.com/wake/HdIhqbpvopAuEmknLakC3https://wakelet.com/wake/AI3MhE_WjgRwjRuSSWPORhttps://wakelet.com/wake/0134Dl6yO3rzSriQhEtIBhttps://wakelet.com/wake/yXytPaYhg2b_xf69PfpPUhttps://wakelet.com/wake/E0_3bKI75cpElmXpBj6eThttps://wakelet.com/wake/C64UwptHXrsq6dQQdFca7https://wakelet.com/wake/jU1-1w_IQvn5OiLkeYYIMhttps://wakelet.com/wake/Y5UlqL-aHKde4mO_WkeSghttps://wakelet.com/wake/ehUQW4Virk1XVyYCh0AbNhttps://wakelet.com/wake/CUYVLBGGcZFp-5pYa3N_bhttps://wakelet.com/wake/wPZZv9aajWZaJLRNfHCKshttps://wakelet.com/wake/_a9aysra4-NJMI6p8mcp8https://wakelet.com/wake/K9JeJdkgxe1WGuhyKpQwohttps://wakelet.com/wake/TfYf4gfybej1m0UiGvGu2https://wakelet.com/wake/BKO2Mf7UYIgTBPWgaBelohttps://wakelet.com/wake/g55OfESLRs494FuDpq4azhttps://wakelet.com/wake/zKBQ05YoYCn0Dgwe-bPd4https://wakelet.com/wake/PU6x3PtbY6L8Eg0sR7zfUhttps://wakelet.com/wake/vhuLpFDRzVbiZM2zZh6w8https://wakelet.com/wake/1SfbGSOfmI44YB6jtynujhttps://wakelet.com/wake/dFOutzLrdRQs0BzfyGD4ahttps://wakelet.com/wake/QWpzlk8qV0jgcYusVHXyq

, jaypali dashka odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/UL0WL8v3QVRMFU087Gauihttps://wakelet.com/wake/h6HXDJpSjUlg82UX3Ray_https://wakelet.com/wake/zKmb-Wum1fzXEREMzAdSZhttps://wakelet.com/wake/UsG_Iiohop8SsR66hRFpVhttps://wakelet.com/wake/8V-6m0l2SbCdqNwNlqnKahttps://wakelet.com/wake/fAdl1mq5PimmdlZl23qLkhttps://wakelet.com/wake/KfT79m3e4TOvs26Ccl4P1https://wakelet.com/wake/hCZFRsfJ0p4BpRwLjLbL-https://wakelet.com/wake/QGEwQzMyf9TIabtsbYBEwhttps://wakelet.com/wake/vJ3CFw22ErFd3kJ9uKYs9https://wakelet.com/wake/GPzjPfBXmg9l3R7aY7HF5https://wakelet.com/wake/XJQ5WYi-un_rSSfflX3Bbhttps://wakelet.com/wake/ZUZlEQZcNGmD5dC9EMRmOhttps://wakelet.com/wake/sx3Nagko5HPR4A0Dzf1eQhttps://wakelet.com/wake/PbkXUIWZGiY8de_cr5VnQhttps://wakelet.com/wake/x9LJVA8SaIFJjtyZ_QCYahttps://wakelet.com/wake/c1ViDpkA0XPoYNK1VLph2https://wakelet.com/wake/bbehw9FielbRF1NEWpAZJhttps://wakelet.com/wake/xmxR1n5tVipcPzkih5o0Bhttps://wakelet.com/wake/haNMtSe0zpQoyCwCWlnljhttps://wakelet.com/wake/DUFawJ49l9nR2BPtMpBzfhttps://wakelet.com/wake/-b4WCXIpIC8wNa1v6duVRhttps://wakelet.com/wake/SBsBAPdBtUb9Sj3StAemOhttps://wakelet.com/wake/XVCEdbeugjg_0DWZbnkOChttps://wakelet.com/wake/wZ4-jwxc5uKGiErtx5ZB9https://wakelet.com/wake/4XxPwnwTKf6Ufxe9RJ8mDhttps://wakelet.com/wake/Sbh8qU9OaqRmbbqfexyc_https://wakelet.com/wake/I7QyxbFrT_zgKNrTmGgvshttps://wakelet.com/wake/e2YKZdEi5q_LbX37vggF8https://wakelet.com/wake/viEZZmUkgENap0L5jspVS

, marrsinc seeker odpovědět

7814c6310a .https://wakelet.com/wake/pxtsmcm5AwHTxqtR924Sphttps://wakelet.com/wake/9Nm6DzAp1nAJvyhKsbTp8https://wakelet.com/wake/uAqXk8YdRYiWTqZ-dpYSvhttps://wakelet.com/wake/AqqWihrlSur2z4zQHfKpIhttps://wakelet.com/wake/jLxySOtDMcb6qJxtDd3PVhttps://wakelet.com/wake/MBGGmAGu7i30cuM146OMVhttps://wakelet.com/wake/qujErta2g-upCHU-U6Ii9https://wakelet.com/wake/9uNPcC9NI4xT7ptkFbiTPhttps://wakelet.com/wake/pgZ1jcDvsJ_cE3Id5sdZ9https://wakelet.com/wake/BSHFa8QkTgz-7jSGcmC_vhttps://wakelet.com/wake/lKGyHxCfkCcfH3uWHXnRZhttps://wakelet.com/wake/lrQ2w32rIDK4ti3UiYeT9https://wakelet.com/wake/_9oD4X9G155jetKjte24Khttps://wakelet.com/wake/amOhGwkDT5apRq1pKUCbJhttps://wakelet.com/wake/StegMq0NXLIWzHPBsV3r5https://wakelet.com/wake/-QwOqZByhxLNtKPVNykRjhttps://wakelet.com/wake/0PRKQQ5G64ipNklMyIMIVhttps://wakelet.com/wake/VQ9pTuBP7FBOVh_PSi1jqhttps://wakelet.com/wake/gLzqUjuVAAdF3ttnm5d1Rhttps://wakelet.com/wake/eJTYB6-fSqV5LOmLhflN1https://wakelet.com/wake/aMZ_7SgZ0DT9hE88VgEyFhttps://wakelet.com/wake/R60blUyo47C2493olAGyRhttps://wakelet.com/wake/FCCtPKz7ueJ-pEwRgUOVIhttps://wakelet.com/wake/vV7o_AVGPz8svO8THKA9Mhttps://wakelet.com/wake/OU1C72XE8RjY6d8VXCNWQhttps://wakelet.com/wake/batr9bLki9xzS-Dh3chwEhttps://wakelet.com/wake/GpfFnC96F1-6YMxEGklY0https://wakelet.com/wake/cIGE5Z1vD6lIr4DqKoECuhttps://wakelet.com/wake/uYBlLfgGxaRs7xuBVUPDehttps://wakelet.com/wake/_x5QT9Ld3xCPFhXeORoBN


Strana:  1 ... « předchozí  176 177 178 179 180 181 182 183 184   další » ... 201