Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  179 180 181 182 183 184 185 186 187   další » ... 198
, hasvir janita odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/98-M_s2Q2TJ-DOid3b45qhttps://wakelet.com/wake/RsgoYI-jrAJYYRUESLhadhttps://wakelet.com/wake/xCzu6cpn-DKx8DMN1YYU-https://wakelet.com/wake/j8AdgMpb-NYIRD-E-o51Fhttps://wakelet.com/wake/U53kKoAaJ84MYZghhKR3fhttps://wakelet.com/wake/baLtFG8OdcC_sP7iwVCKWhttps://wakelet.com/wake/baQ163VJDqeX9al1M7bJ4https://wakelet.com/wake/kNh9fN438Yh0Q0OpH4d5whttps://wakelet.com/wake/FpURcxXHBNT3n3eE57Meuhttps://wakelet.com/wake/cv-0DCFYCnSAcZXsBlse_https://wakelet.com/wake/YVwqyPkir2lli8BGPHADyhttps://wakelet.com/wake/54pNZFco2GhOLi87BVmuihttps://wakelet.com/wake/VEdcFJ_Qi3oF-GCrBylRKhttps://wakelet.com/wake/EHw5hvrUw_KvOTsbONViGhttps://wakelet.com/wake/sNOYiUN9VIhWfzG3Wz73Thttps://wakelet.com/wake/7r976pZODMyeHj8sFTGfvhttps://wakelet.com/wake/mpSlaLEXOj6oGKL65yujihttps://wakelet.com/wake/9cAwMUm_ULlyRMV0bqzYZhttps://wakelet.com/wake/SXTvHhjLUnc0X4Jm7loethttps://wakelet.com/wake/0OL2QcmGW0E4sG0qGeZ3Dhttps://wakelet.com/wake/lY3aBnW73295e3BcWF2-chttps://wakelet.com/wake/TdqhAE8rTfnDurPlY3mXbhttps://wakelet.com/wake/g1njHkzZlBmLz2rLpQgnLhttps://wakelet.com/wake/A-hZqE4SytV4vJi1MZf9ehttps://wakelet.com/wake/I7P--zXiS2drTtVuRf0zphttps://wakelet.com/wake/wCJYB3NCoQxIJNyXBVZQbhttps://wakelet.com/wake/kr2fcOPdfKi1TMhG923Hhhttps://wakelet.com/wake/gC4kEsyHdV3lX17Cwojuahttps://wakelet.com/wake/4OmiVsQuyIqTB89VyKW13https://wakelet.com/wake/j2mg8pUID3Aqh1Z015c1u

, razjen jessicka odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/jPNQs407qObTbc1DvO-_zhttps://wakelet.com/wake/kCeWeUP0oOnhFVeXzhzg6https://wakelet.com/wake/bIayTPV1frvWdchKTZDnIhttps://wakelet.com/wake/QaALwwFR1cJMEcKpQ9zEmhttps://wakelet.com/wake/C02bBi3NUzVNGc6_VyQr1https://wakelet.com/wake/N2h1YOgIN4R5_yoOubEmChttps://wakelet.com/wake/noI8PrZsB7xhSgchmP7fVhttps://wakelet.com/wake/Jwkwt23DGlJHCYrAR1CSwhttps://wakelet.com/wake/mQmIr2w_Sc87IL31ecMjAhttps://wakelet.com/wake/C36fqCgxMSUkg1E4320F-https://wakelet.com/wake/HAzqEyrXra2OFKgnMRI5ehttps://wakelet.com/wake/gEibM7sW4VuobY7UvzaQ0https://wakelet.com/wake/Ir0NzY4Qr8rNAn-is53k3https://wakelet.com/wake/F3sZVSWcZR167D-utM2Wihttps://wakelet.com/wake/SnvXE7VfNI8OiQfTJU8w5https://wakelet.com/wake/Mgkl4Gm5XnRtdF6TqZXaXhttps://wakelet.com/wake/uhZbatczuo41tI1L86_bdhttps://wakelet.com/wake/o0S5NSX-TWzZM8iv1Qx7Ghttps://wakelet.com/wake/0VVQxEQshiPoU6878jJedhttps://wakelet.com/wake/Im3PAjC2NLcuN08OF5qVDhttps://wakelet.com/wake/IwdRCtm9PUqiZuMD-ebsfhttps://wakelet.com/wake/Q0vQ2mkmAaytzoiB6xdK6https://wakelet.com/wake/e7Nt8Njo80ClN_GTqm5WShttps://wakelet.com/wake/NPyYrQ-DbJMCPzb_Ivuclhttps://wakelet.com/wake/8gbLPPcu2mZ5Op6_2yFXthttps://wakelet.com/wake/vVrglrDCvYt3kgE0SDG2rhttps://wakelet.com/wake/3jRiDgoAxCiJBQ9vb5Y0Ahttps://wakelet.com/wake/_5vlNFKm0zI_r8SWrhqlshttps://wakelet.com/wake/Z2gqORS8njUpsZbrAXYXBhttps://wakelet.com/wake/q_8DpOCoHWIbQGbeKELGT

, regyaugus tarnee odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/5XrXFhTcpRtr6dbQeVHEDhttps://wakelet.com/wake/6ksDvGTKToKjqjTDryw9Thttps://wakelet.com/wake/rRsN-QxVX1uXaLbOgQ5Izhttps://wakelet.com/wake/orVDkjmkYSYOWmKuu-kTvhttps://wakelet.com/wake/5-9nMB18LUtoGRVogYU-mhttps://wakelet.com/wake/DInJy4me0TuGKLR3Zt3YUhttps://wakelet.com/wake/wFYbUVP9vVVP1XDQz-woihttps://wakelet.com/wake/MSNrfC8sfzSCdoUJ8wkaWhttps://wakelet.com/wake/dH1KLGroIZncn8MQ_qKRDhttps://wakelet.com/wake/6KEf2_1Q0JsDnC8SMcf0Zhttps://wakelet.com/wake/UCG1Oj1h3OPZKL_9jKfaHhttps://wakelet.com/wake/3eZIt5IQ_y6VQUetE3Fe5https://wakelet.com/wake/nKSGA_fPHq2PZMOuTMtcDhttps://wakelet.com/wake/iM-5_bM6C-tmWeSd1OKdfhttps://wakelet.com/wake/D9JW6Ywbss12htpxfaeAuhttps://wakelet.com/wake/T3_CPk5DzVbkx9CPmyiwjhttps://wakelet.com/wake/0rr7IVfmZYdYNGUSqlfRthttps://wakelet.com/wake/JYpXOeUxJ5mRL4k1xbpgahttps://wakelet.com/wake/BByTtDh39Hf1i_jov0QzYhttps://wakelet.com/wake/TqkGGCX2Z5uSTR-UjdlSihttps://wakelet.com/wake/GqeSoJ-4I4Z_gX-QeIBnIhttps://wakelet.com/wake/_FsAiW8GjBGVQ-gUHIFwHhttps://wakelet.com/wake/zVab5Ol3N-ZczFUZmrKp-https://wakelet.com/wake/kADXVj5rWqwNSw2RqQ9Jzhttps://wakelet.com/wake/t3QTdE5nwjjLOGiII8sxzhttps://wakelet.com/wake/z3IMcVF15dS6iROaAE1pHhttps://wakelet.com/wake/U1U19kr-NdTmz2tObMFFPhttps://wakelet.com/wake/tkmtOcfn4PGsh0Exvm1Tbhttps://wakelet.com/wake/qZ4Wv2hNfr-4ULNWFZLtWhttps://wakelet.com/wake/hBXpyMOlXjnQUO2RZJBH-

, titigrey ellsee odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/A4LfX7L4v4HUwPSOy_4brhttps://wakelet.com/wake/mDwRvfcZVo_hccVk_l6Wihttps://wakelet.com/wake/r4uw8PTJi5aUtnLYsSqkRhttps://wakelet.com/wake/ODeWSAg4BRXw00tUgfheuhttps://wakelet.com/wake/WQUJj4vBT_L2xxApLPqRhhttps://wakelet.com/wake/SI8q2z6e_nNxkeUmyrrsJhttps://wakelet.com/wake/yP3Pppj6nS1_HWNW1Lsoahttps://wakelet.com/wake/5s6icSyqD7Pa4Z6Ul4FaKhttps://wakelet.com/wake/ciMDAJTq2UH6xwYxTZUG7https://wakelet.com/wake/nXusLF67lxcv421Ou8Nwxhttps://wakelet.com/wake/j2lvxKGdA_zLCdgogGax7https://wakelet.com/wake/X5A6wJ2h5oQlJHk_GdUFBhttps://wakelet.com/wake/rkibqqP8yI6GzhkoIcDvJhttps://wakelet.com/wake/Jg6fOoUpYh5aWBtf2Frrthttps://wakelet.com/wake/CkIIa7HZw0T9wuYrPTUpthttps://wakelet.com/wake/DYMQc4brECK4UqvRJJq0Mhttps://wakelet.com/wake/X6AlBa8I5u-Lgr2Ff0-Mihttps://wakelet.com/wake/aN5eZhq4l_XnoxINIPBOUhttps://wakelet.com/wake/TcQ__CmxK5OZYFVcg-BKqhttps://wakelet.com/wake/1cGdrXU7x8vkv6yesnRZbhttps://wakelet.com/wake/dDvq8dR20CGTOGONhBO_ahttps://wakelet.com/wake/RAGlpiujaK0kOVwoaXpouhttps://wakelet.com/wake/Ez6qJwmD3TKti6O7D-klkhttps://wakelet.com/wake/JoGsWxdA5ZApfdZFHDo7Ohttps://wakelet.com/wake/UVx_3gjZ8_86UiATVwjPchttps://wakelet.com/wake/1h12iD6wDFjdki2MCpsUxhttps://wakelet.com/wake/JZIMxJdNneQP0M8KXs4o-https://wakelet.com/wake/_TAWHtvcnBt1n7BJ7HCsnhttps://wakelet.com/wake/1r5x08mhIj_AglPYjQbo5https://wakelet.com/wake/jvZMsrSNfeQPdaZbSfrHA

, saawakey sakarah odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/CGcRODCQ511_CxjFgRBG6https://wakelet.com/wake/RYxcSfVr0jbnpAoSNqZNnhttps://wakelet.com/wake/aM837B1w94k_RUYU3kNxHhttps://wakelet.com/wake/_Pnw0qpaRXhFtdm0X5ledhttps://wakelet.com/wake/1U9_zMY0JlLZ1gdQ8WX8ohttps://wakelet.com/wake/aV9yLJQEWTje7C4xnPNtihttps://wakelet.com/wake/Mv28M3SyrfvUwrrOioRf_https://wakelet.com/wake/7Puizfsd4D6nDYycsDzh7https://wakelet.com/wake/xmnh8zCTZ7kWTgRseozxChttps://wakelet.com/wake/1P1qPHuP5NbfDdW_lSQnvhttps://wakelet.com/wake/OJqKTGRC3K2iijXLjn3pfhttps://wakelet.com/wake/EB9DgFS2lxL7s7FpQJCc5https://wakelet.com/wake/_-XwWVzlHT59y7BNOwv-Rhttps://wakelet.com/wake/PKk0AIndf-yOmGiYtzfG-https://wakelet.com/wake/ssCFv4ZRzsf0fSCBBvm3Xhttps://wakelet.com/wake/jRReADMM6IPSYETWsdFnRhttps://wakelet.com/wake/Ewu2I-x3YIEHBDTw3n8fohttps://wakelet.com/wake/hOlqYnqLbrwzKqEIaYYh7https://wakelet.com/wake/RHOu0PjNYrJChRgx7UCTthttps://wakelet.com/wake/PmaX_Id2u-b1FkLj64XVBhttps://wakelet.com/wake/Vj0DI7fwsonWw3apS9x-xhttps://wakelet.com/wake/FOyH0IULSIKUVS7e_alXHhttps://wakelet.com/wake/5GMloxYm4g46EgUdq1PpQhttps://wakelet.com/wake/1dQudImqtMtmiAj_V_8lChttps://wakelet.com/wake/MXAXdmKetukO8s84VmeLqhttps://wakelet.com/wake/Wm1A2TJohBU6X43iuaN2Yhttps://wakelet.com/wake/lQ1f03C_w158D7UcSNKqJhttps://wakelet.com/wake/uwcVhOGzWSFEg9ob0bredhttps://wakelet.com/wake/83WvqulisfF5q3RXXDdiOhttps://wakelet.com/wake/tsyF1PHRBXzzxJgj1Ksim

, fynltanc edoardo odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/G2PFxDYspHyDNQMDI3J11https://wakelet.com/wake/wzswl18sB3ez-x76Dv10Ohttps://wakelet.com/wake/CzZI9wMOzmI-rLHLOXhKYhttps://wakelet.com/wake/6vz5SyyoPjXzG8AaTYv48https://wakelet.com/wake/CXGHZ0qS9wsd-HTGRrg7yhttps://wakelet.com/wake/-DYsxBgaszZ7AAMm3o6Vbhttps://wakelet.com/wake/nOQr_MVhvVrxzcAjB0rEBhttps://wakelet.com/wake/xFaeXkiYxkmkHoUs5clrMhttps://wakelet.com/wake/F39pPih9l1lOdvsjGOwgshttps://wakelet.com/wake/UjeWG0eHV4x6Gozxmwx0lhttps://wakelet.com/wake/J66nXKSCe-mOj7cdX-9Fzhttps://wakelet.com/wake/72_5PWU7G90kPypeHi3KGhttps://wakelet.com/wake/2mzp_xszQbyoYylTo35p6https://wakelet.com/wake/ls7GfOa7hyhrJXmjJKmJwhttps://wakelet.com/wake/P-kh7S9H31Ck9bsS3cTX3https://wakelet.com/wake/pJvnDu2XHvz0xsoEp2XUHhttps://wakelet.com/wake/tRNObpxBQjaOOhzdcUgcthttps://wakelet.com/wake/1SuHlPJWR2fCdpMsM8IoZhttps://wakelet.com/wake/jyPDPkPbI7vl9Mh_q0KuShttps://wakelet.com/wake/crCOu_smO-8wWO9HJkczEhttps://wakelet.com/wake/-21UJROerXRm7mwgzmGTyhttps://wakelet.com/wake/Mze_KqS1f370w9R2LNwEYhttps://wakelet.com/wake/qhvixnl22TCA_sobDZOPghttps://wakelet.com/wake/TeSAB-690yCK9rnBc0qYghttps://wakelet.com/wake/vh0grmovKWDRGjM9h85BLhttps://wakelet.com/wake/WaiNx-Xuv1hkPf5TzvKPDhttps://wakelet.com/wake/Y2BKxm646FX1lgoamjlDnhttps://wakelet.com/wake/-SAiyCcVISyJyFTUgwBYHhttps://wakelet.com/wake/CIsGiRkvi8s_nKwurwANmhttps://wakelet.com/wake/CMc-l10vhh17E7udsT2LH

, deandredl janali odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/lli8Pw5VDUIcpeSZBSefThttps://wakelet.com/wake/3D6LQ6eOkS5ivI7tsEla2https://wakelet.com/wake/tQcckDlUXigoIj9zEvHyKhttps://wakelet.com/wake/XamJiCQgodhqQcgLNbwQKhttps://wakelet.com/wake/sheCERJORZh5r_L_qQtC9https://wakelet.com/wake/Qkd8RZdoH8sR9--bScGUdhttps://wakelet.com/wake/DC2pd0mlBtU-4r25x0LeWhttps://wakelet.com/wake/fsQKpEbl7KyvrkLUfQHZ4https://wakelet.com/wake/g4jXIYJrsnC-vtpr1wfvdhttps://wakelet.com/wake/zKKG0-x82YguAp_yfJirshttps://wakelet.com/wake/iJzdA2nMr7TZz3u-ld0MLhttps://wakelet.com/wake/t68_GRqJuygXpVw5a6x_Vhttps://wakelet.com/wake/XK1EbJsv8VGMkkyQFffIIhttps://wakelet.com/wake/x8plp5W_BkiiC26FAsfSNhttps://wakelet.com/wake/KLB9S-Qdv_UxXh1pIwBZahttps://wakelet.com/wake/DVVmrrbbyd9TrSD-v0aXKhttps://wakelet.com/wake/yoq634m1fKd0Ns8YZnIOfhttps://wakelet.com/wake/J62YKtDksgjtkal-CnbxLhttps://wakelet.com/wake/A5Eq2l3djpaXrNF0rZkmThttps://wakelet.com/wake/2btitCVYo35rCCm8k4htjhttps://wakelet.com/wake/TxORMUvSGLFTKOBHozVoshttps://wakelet.com/wake/g1kQUjrU_gMJZXtidxs4ohttps://wakelet.com/wake/EsVbwaUInAZsVHPP4jPTihttps://wakelet.com/wake/TzNjk8E3KFdh4TqDfLIaihttps://wakelet.com/wake/X0xyZb8Zf0tRLHAFa0MBzhttps://wakelet.com/wake/ng7AuSt4z5BgOiZ1OiDyrhttps://wakelet.com/wake/KkvpzOtc7jDkZbrohRTahhttps://wakelet.com/wake/xzixaOVWIOG5JJLd6uAQRhttps://wakelet.com/wake/1i3QyBY5Fbiho1tmNPlErhttps://wakelet.com/wake/iRgPS3HgRqL4Y2T01-ssu

, warfamme gabellah odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/bTpqrYZinyP-wlwyIyPAbhttps://wakelet.com/wake/tWupoOvK-H_nCwgq4db-qhttps://wakelet.com/wake/sD3VHR8Io-ucTyn1asOR8https://wakelet.com/wake/6w_2Z8awhHs-0SDsyBRS0https://wakelet.com/wake/4USb2xiJQLfcXnFv87_wahttps://wakelet.com/wake/WSxMlOGfkJDhKA7xw-mFBhttps://wakelet.com/wake/jQTpdJkRA4BdW7pxxmq3vhttps://wakelet.com/wake/I3xp5XdobO7N5NfM12nePhttps://wakelet.com/wake/0lmJgbP503UYTdoEtOIqGhttps://wakelet.com/wake/uyxUlsrVxx5qGtXF5U7pJhttps://wakelet.com/wake/FPeRlxvxNDZPAbiXGo9aehttps://wakelet.com/wake/HZ09n8-DbDJZx8Wq2-cgjhttps://wakelet.com/wake/uBeZ3WFq0sD7nPUwYWBalhttps://wakelet.com/wake/BSMD_xbxtcC1Ld1KJ6B5zhttps://wakelet.com/wake/mXDuhmeX5XhDrcblMOnBihttps://wakelet.com/wake/mAtlHC_p9wkuzKov5sWthhttps://wakelet.com/wake/8K24LpXptE-Gbrna6WUHahttps://wakelet.com/wake/1h4tNObstUch3NznpCgdphttps://wakelet.com/wake/gJukiFs5xkf9YY2vk42Gjhttps://wakelet.com/wake/ws1hrqODSiCaOeIS2w5NZhttps://wakelet.com/wake/A2SgvO_RpbfRJR7EUusTxhttps://wakelet.com/wake/BwEHF56AB0KiPk9JpacTHhttps://wakelet.com/wake/8xXgNHXKApvnRIwmwylZbhttps://wakelet.com/wake/XV10Y91qMRzO-VLtT1yzAhttps://wakelet.com/wake/SFBQGOdsjhJd3Kd-vOtPFhttps://wakelet.com/wake/f90J8I1Uesm8CHV-mlra8https://wakelet.com/wake/LB2ueKzfhznFzqyMp4nKghttps://wakelet.com/wake/DPrzsby6N-RSHTYxgEevlhttps://wakelet.com/wake/qWYC0iJHA6uPnOmncW6-ahttps://wakelet.com/wake/N6NU31YGesIlcyr366TTB

, dayrcla imajean odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/Xb7vNq_uZFBSmSAHqDmV7https://wakelet.com/wake/psP1MOi_-Ca63vzbbjyF0https://wakelet.com/wake/Au_mwbyePIbdSmuly09hRhttps://wakelet.com/wake/H4iqXjBxoE-71luWYBEtghttps://wakelet.com/wake/5gDLnoLffBfJBm52Lhhjuhttps://wakelet.com/wake/dcezWbHYoKvw5uiamf6i0https://wakelet.com/wake/kiuyLfL2CqqCyxUYiQ1Iuhttps://wakelet.com/wake/VBu2Iwvscw_JCItBQ8vUwhttps://wakelet.com/wake/vGVJ5auzAuRhNoeUxdJoohttps://wakelet.com/wake/AXylsCJ4VUXrVtY_RGBvVhttps://wakelet.com/wake/bNZzG2iRljm_CrXDVw5lQhttps://wakelet.com/wake/zKO2sjJ_Hq5BIj1M7B0Hjhttps://wakelet.com/wake/xY4SOyiKmG7TERU0y-TVxhttps://wakelet.com/wake/npsA4nBV9x0HsAVKx0yqChttps://wakelet.com/wake/Z8ITijTn9jL7VfrXJWt7Qhttps://wakelet.com/wake/CBi6EnjSOpVFW-NIpfwrphttps://wakelet.com/wake/P2JizagGGVqvhu12-tywwhttps://wakelet.com/wake/E09o6MTMP0VpMVLLuMEKfhttps://wakelet.com/wake/eAaSzz1cc10RmFCne8NF7https://wakelet.com/wake/Ns1yZ5J-MLQcFv4Jd_O0Ehttps://wakelet.com/wake/DWSDFq3mvr3ggB0KFsRxlhttps://wakelet.com/wake/VKdr7u-CyCQF1sIXnJlEYhttps://wakelet.com/wake/pxmk3ix9WluaitZnbrD94https://wakelet.com/wake/xZlC23TNpAHK9MIrHFuoXhttps://wakelet.com/wake/83AlYHceJldBeGngfm2GShttps://wakelet.com/wake/91K1CL9H8GJPQY7bostOqhttps://wakelet.com/wake/Iqn8_9vYLBfMBplV-97oNhttps://wakelet.com/wake/3uXSVeCgNalslHE-hQUqZhttps://wakelet.com/wake/gP2iEDywLL_9_IpgGkG24https://wakelet.com/wake/Ba8T8Gy4lXJzXQ5O7kvUQ

, nanysimo biannquah odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/Q4amnmtFAhliuYReyZxj4https://wakelet.com/wake/4NJkpeFXvka1EYbnkImwRhttps://wakelet.com/wake/W6mr7Ci1TeHBw-Z06FY2zhttps://wakelet.com/wake/KcawS76noB0Qsd3QA3kcfhttps://wakelet.com/wake/uR4aDFmd4q9CjFIlMZuHAhttps://wakelet.com/wake/JHEqdJM7DW0wlCr6aLYZThttps://wakelet.com/wake/GsKYUY4H0Ig_AvW-dqT-uhttps://wakelet.com/wake/jGyT7o7J4aFqOB_qPbMqzhttps://wakelet.com/wake/yFWy-zU1_7NSf_pJedf_-https://wakelet.com/wake/lYP7-0i8fuVBMf1PiUH_Ehttps://wakelet.com/wake/G5d-bsd0prLTQOn9fXFu3https://wakelet.com/wake/9aa58sSZ1krpN-VLkA41Thttps://wakelet.com/wake/wxcrd6JjVuXxWQ6FGj7PYhttps://wakelet.com/wake/skL0bWk7c2MlOkD0O3GGWhttps://wakelet.com/wake/36Pe-gs56jePXhJlZXLl2https://wakelet.com/wake/xNcOkmBqU7bXmerDEwrO5https://wakelet.com/wake/XV1deBj9JOZ796JWjLsQchttps://wakelet.com/wake/CU-JRkuHpmLbyvxIur5yhhttps://wakelet.com/wake/e8NGd7ulSkTVmOaqfX4tRhttps://wakelet.com/wake/S2QPC00bQfeFOCQ6gFczphttps://wakelet.com/wake/D2rPbPttY_Nhn6Wx9H6Kphttps://wakelet.com/wake/iiiiP9oDyVtgO5RVnyyADhttps://wakelet.com/wake/dDIJANvj_8LRkVdOHKUYihttps://wakelet.com/wake/xAuRkoomh5gU640gFWb4Shttps://wakelet.com/wake/n5v8Cf-0B3mSNbD-ixX1qhttps://wakelet.com/wake/VgMuv3qgdXhXacarL41b9https://wakelet.com/wake/aWxd6e4GAnFVRCvALfmx9https://wakelet.com/wake/gqPkEKyzq0xUTZLOscJQIhttps://wakelet.com/wake/VSkyyakrRAum0H5RYosiChttps://wakelet.com/wake/2Rf2F6KuyQ8iJXBV4FIA4

, darygiova heavenlea odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/gdKBLNU90JshaMjRv_Vnkhttps://wakelet.com/wake/APRpWhBg3MiE9GpWP49C4https://wakelet.com/wake/I5SaC0qztd3rner5Q4hHvhttps://wakelet.com/wake/uP2sW8COBlp7TvZdBc9Lchttps://wakelet.com/wake/MMkQYhiZHqvK8R6hKe3Jdhttps://wakelet.com/wake/guk3iq8FRrVcpjmkhzEcrhttps://wakelet.com/wake/49_CZXtkokVcSoBZ1AIhGhttps://wakelet.com/wake/bHLGGAgCFRK_KAGXQGiNohttps://wakelet.com/wake/usdRgKf8iw2_KCzwRu-brhttps://wakelet.com/wake/L28n9memA4pQIIA8vREZFhttps://wakelet.com/wake/MqKWwTn0BTSjK11alNKkphttps://wakelet.com/wake/ojYYqS1gh-_DimxMYp-lxhttps://wakelet.com/wake/0E81jaU5dhGE1VzUNKD90https://wakelet.com/wake/za0AHgGWBGjdsV3INl5pKhttps://wakelet.com/wake/fgyEYglYMmtddXXIw-WSKhttps://wakelet.com/wake/FcA99oBYymALVzkOBwbSUhttps://wakelet.com/wake/1SQ2XiydBzFN8efFRL5Ydhttps://wakelet.com/wake/2q98nx5CN8T3Cue1OGIlHhttps://wakelet.com/wake/r1dD1Xuc_YQU7os1YTrpzhttps://wakelet.com/wake/oVb6EaSGhxuYyGv1P30U0https://wakelet.com/wake/u0pcqGxnkK_kkAa3C0pQZhttps://wakelet.com/wake/uv8wp_aRUdn--_MFbTRoUhttps://wakelet.com/wake/BjeS6l698R9Q-L43dE-HAhttps://wakelet.com/wake/ZqPadOwpeMOtVWNyI3Zi5https://wakelet.com/wake/K-yydkWeys9LnijYoOwhghttps://wakelet.com/wake/qLeVcNH4sYCrzVgYIDN5shttps://wakelet.com/wake/64Nu7t83mIVcQXT90FSfvhttps://wakelet.com/wake/JzLN20bRRL4tpndzVCXn9https://wakelet.com/wake/zjVpgV7qvtMPxpr36ckkzhttps://wakelet.com/wake/eudMmU8-VoLGxh2gUIKRK

, reginjose pearleah odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/iYvc5lh1NeUbCc0Fs1fO7https://wakelet.com/wake/HF9uhp_3vj6K0zj3mvgPKhttps://wakelet.com/wake/NN4cZ0Q94UcwFberYq2kRhttps://wakelet.com/wake/7kR0E3vMqHHRwh16yK-Bhhttps://wakelet.com/wake/MpdZdRJ3ku0v5xhS7POCZhttps://wakelet.com/wake/JUZt6oWClqCxdLtgkXYAbhttps://wakelet.com/wake/IFB3iWqC5k4VhJLTXsvkThttps://wakelet.com/wake/lCthOx9nqhVwzxcZUtmSfhttps://wakelet.com/wake/gbo7GtOWMYBSqQcRlK3yAhttps://wakelet.com/wake/PbFw53Frj-OZDdcS7FF1bhttps://wakelet.com/wake/_wWb3CvWgdfQ1i-lQKUuHhttps://wakelet.com/wake/UiXFj_R5hJQdgJqzz7k_1https://wakelet.com/wake/WGW_hJ1MecK0PRQJfUJxFhttps://wakelet.com/wake/M4Xk8jb17gZIRKiAWl1Zmhttps://wakelet.com/wake/V4eeSLziarl3Bd4ET0hrAhttps://wakelet.com/wake/wHc-a_obLf-q3uRH__55whttps://wakelet.com/wake/KRih7ZvYj4VXtMsxSLP0Fhttps://wakelet.com/wake/qRnKSEn6XEAVXmc2JJiMkhttps://wakelet.com/wake/CR3DrGrR43znrQeUXfDL5https://wakelet.com/wake/qQVvDvK6BZu9F09x3T2Irhttps://wakelet.com/wake/k1D6yDPPX59bwERypE07Vhttps://wakelet.com/wake/wCRU6ZfEWVZsifLJM-J-ahttps://wakelet.com/wake/72c4BJKST9wzd_lntk53jhttps://wakelet.com/wake/6RbvB9vvKfSz33TRCZGSchttps://wakelet.com/wake/q2RX1dTlyUH0aOJgHRQeihttps://wakelet.com/wake/1189CTARLLWet4Z5bqChyhttps://wakelet.com/wake/IGRJo3obeECfnIwOA77Puhttps://wakelet.com/wake/HmcRiMZw9fH19ahYWB86jhttps://wakelet.com/wake/dczsm2fMRun7fAPGbcdFshttps://wakelet.com/wake/t3WuC1ftWpkyyRVSkam8u

, zakiyhel mikaelah odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/Mk37AAqkjHpxN1enY7s7Xhttps://wakelet.com/wake/MZfQhYwZi1u3qpiKoXq5ahttps://wakelet.com/wake/Pe5B1br3V0c1vodeCZFNdhttps://wakelet.com/wake/kFI2e-6qT3KZBxZpu0dxchttps://wakelet.com/wake/rQRNGLQ49vgQDNq-WOihYhttps://wakelet.com/wake/5uf1yiWjo8A1fGZL_57awhttps://wakelet.com/wake/I-1CYX1mTcOUKZqtnFwzMhttps://wakelet.com/wake/oOuJJMWE79FbIFcZ123NShttps://wakelet.com/wake/hbDyumW4MArvNrJSHRf9xhttps://wakelet.com/wake/oerXjHhDoG3QbIj4VXHWrhttps://wakelet.com/wake/CEtGCFnU04SCQ7rW8K6Hphttps://wakelet.com/wake/_MMAMKs_5Br5Q1bkiB-6thttps://wakelet.com/wake/hsbzAr-9K1UmbpliyQOG6https://wakelet.com/wake/K5p7iWqU-ZYOuSyURRf-qhttps://wakelet.com/wake/Xe6ac4EpVSHSL2USoNSBHhttps://wakelet.com/wake/gmMXy23xuc6BbxdP5uQMrhttps://wakelet.com/wake/yhBH0IZMarcwrXjzk_U5ohttps://wakelet.com/wake/H1tORNVBMY4VELueO9O8ghttps://wakelet.com/wake/8C1SzpglW4CMWovD5mnqihttps://wakelet.com/wake/JND02U9I9zZWscBUMNFgHhttps://wakelet.com/wake/vWr1hJRXbqwPWXM4AqPTkhttps://wakelet.com/wake/X8juuLJJsI5xLrM7ETTtrhttps://wakelet.com/wake/TvbPAkCyBAvvKG49a_lhvhttps://wakelet.com/wake/BcYZ-CPWwA0A45mo41_a0https://wakelet.com/wake/m_Lg3jj1z-WaqDxFrKV_5https://wakelet.com/wake/bBcdyJ69zXE2bByjYAoZnhttps://wakelet.com/wake/eTI7d86FaSY8Aq6uKkZfqhttps://wakelet.com/wake/dJX9Qf60hYPeIsz2lDhRzhttps://wakelet.com/wake/kV-RRYoz3n0lBagqtMqphhttps://wakelet.com/wake/RC-aBTUlS_MKWtHiJh4Jb

, belokalh sashenka odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/JzgP96FqYWTJSBHUvjSfihttps://wakelet.com/wake/yqAqimeHZFSC5rq6vQFBXhttps://wakelet.com/wake/mmBBv85ZPuWvR06uF-SBnhttps://wakelet.com/wake/GPlW08WztG35NblwndAlXhttps://wakelet.com/wake/ucLdMabC_H7sbJbxFFY4jhttps://wakelet.com/wake/2CaKDKcxSeEwyhgOfIsibhttps://wakelet.com/wake/qZ80SQsNYkiM9kbEFQ1Kdhttps://wakelet.com/wake/a-1svE21wW3lSmwIJ2ulrhttps://wakelet.com/wake/K0Xb0HYvJ7mAjeJ6yvwtPhttps://wakelet.com/wake/O9cjaR-ZWxtzBr0lrI8Lehttps://wakelet.com/wake/fwo7-Ye7zvtbZAl8PwE1uhttps://wakelet.com/wake/5W_rwGaNL3JRjycBjqm2-https://wakelet.com/wake/Qjgrni_2YwlmM_3ZSbTUchttps://wakelet.com/wake/Os71xzUQLX68Lr0l0EGaHhttps://wakelet.com/wake/kE27Y1Jp_Xe0IIehRItoChttps://wakelet.com/wake/6c4vM9sXNIuXe5kB9zn49https://wakelet.com/wake/fD2vKeQXy-3AdTesFYSTOhttps://wakelet.com/wake/W285Rm67RvS4rX0VYYVQFhttps://wakelet.com/wake/rumbGrEGN4FyGeixWdP4vhttps://wakelet.com/wake/TZRjw7G3qMBlG-bVbquQjhttps://wakelet.com/wake/huz3wceUYkqU56uQXhFJahttps://wakelet.com/wake/6tOe1MhIijysmyvvowW59https://wakelet.com/wake/2KTtdR6a4kjWB57HKt_tEhttps://wakelet.com/wake/g7FCE1WoLhSxJSVASSoeHhttps://wakelet.com/wake/KnXNUk9qY-aMPMmzjlFDxhttps://wakelet.com/wake/KyazQ0araJupOlaA9LcYDhttps://wakelet.com/wake/PwZybp8nqMZj7l-DQLf5Phttps://wakelet.com/wake/M3SYy7wLQZl2Le2cxYSQhhttps://wakelet.com/wake/VLRDeZInrCQkdWR4aF8_Ahttps://wakelet.com/wake/VYpSTLSecUGXtyZEfI2o-

, dartaer raynar odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/SNMU-SB8u5zif4uGByoauhttps://wakelet.com/wake/uKyVBvW7NsO0bWZcRL0nyhttps://wakelet.com/wake/60gPRwCKYFwbel9msjozShttps://wakelet.com/wake/1jk2pSz_dD91iDvstHDzhhttps://wakelet.com/wake/B9I3FN_Q9WBfR1LItJuE5https://wakelet.com/wake/ZPPDB20yXl-Rxh6t2fYbZhttps://wakelet.com/wake/_BoO0-EnSQfV83-IA-ss-https://wakelet.com/wake/9UtpK42g6Qx3VrYdP9Blghttps://wakelet.com/wake/IRfB5Akp752-h-bz-0msUhttps://wakelet.com/wake/9GMF9joVGChcAUBJR7Hwthttps://wakelet.com/wake/IXYaE5Eh7368a_qsY5aihhttps://wakelet.com/wake/U7Oy321Hea4i8_1g5UUJnhttps://wakelet.com/wake/WeEJ3QMzAby76QX0wLtzYhttps://wakelet.com/wake/Bb5adUrfYo26u-3CGrtr6https://wakelet.com/wake/dF_lH7kT6pbLr1d8I2ADkhttps://wakelet.com/wake/uzVyiasR8JIqrg2SIpQW2https://wakelet.com/wake/S8mqoGcAwgRXbr83yniz-https://wakelet.com/wake/gUISuUUeT4wfRQs5YNLJGhttps://wakelet.com/wake/h5qCmjVnhpjBeaeV8Ntcvhttps://wakelet.com/wake/c3SitgBj4TvPOcbuUgDrghttps://wakelet.com/wake/ZNCKek0AFluMl1UkmVv9Shttps://wakelet.com/wake/7RME5YVvGKWMF1UN2BeKdhttps://wakelet.com/wake/wmWU1pEOHOAiuZF3vN2Jjhttps://wakelet.com/wake/yiOUGq6jq0h5IjwMWasZ1https://wakelet.com/wake/f-8659E22Ix8okabZ8GRWhttps://wakelet.com/wake/FkqD0BVcS9aSEo7rGecnohttps://wakelet.com/wake/5sxh4CpHrwez209RpUaXohttps://wakelet.com/wake/2rU2iz8negGdC0WpaGMwQhttps://wakelet.com/wake/W_a8BLqhf1Xrq21HgGxb4https://wakelet.com/wake/tI_C9X09-7kyAJDnECWgS

, headyonat lennyn odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/TcCwt8wQq2_PFMxbJoyAxhttps://wakelet.com/wake/rAQb6v2dt8FCZ4KC9AIUNhttps://wakelet.com/wake/Qmia2WqYzLZ4sUW7DpJPvhttps://wakelet.com/wake/7GUM9HLh-Li6HwbSsR5GZhttps://wakelet.com/wake/hzlpXuGEM-lejLWYk43Prhttps://wakelet.com/wake/URdKK4rA2r4em5pVPlVZThttps://wakelet.com/wake/DidmucyIyOcFSfppsblrRhttps://wakelet.com/wake/x7kZTn5FiheOyJXrtPfLkhttps://wakelet.com/wake/sKYiX3RL3TD7TAC5h7Jfvhttps://wakelet.com/wake/t_vWldjfFKVHnn0966vN4https://wakelet.com/wake/-v4rkoAVX-R1Bq4t_Ssu8https://wakelet.com/wake/_ZekqnqRCtSAnp3sTxR7hhttps://wakelet.com/wake/bdjdAVPEwuAkegLQB_DAthttps://wakelet.com/wake/CBthGOJhJ_mVK4_6J885lhttps://wakelet.com/wake/nOa4KZNe-AuAMTOIsma5ehttps://wakelet.com/wake/Q7MU-W561Uw3YFaJs8itGhttps://wakelet.com/wake/TQOAcMNgW-HEanbsP4wFWhttps://wakelet.com/wake/3CrHtYSQi2NfaZiucg6sChttps://wakelet.com/wake/ciJg-AKqJVkuD4gpvjgP1https://wakelet.com/wake/_roy9K0pagT0NQfwPOf28https://wakelet.com/wake/KQPlomWkYO_OSP_q_YE0Bhttps://wakelet.com/wake/F3p9WBXWPkfQJubpJ19ochttps://wakelet.com/wake/_nAZWo_YJ55ngfvsOOFL3https://wakelet.com/wake/pCtpOcHK2N8tUWNcJKUW7https://wakelet.com/wake/RdqZJfBuWj8CLHtRUBsBfhttps://wakelet.com/wake/HQOGXwWhO76RK-V6ZWAzthttps://wakelet.com/wake/a7pFfT7riArx5qGYNV0UKhttps://wakelet.com/wake/Mj13ByDQQudxXCcG0V2Q5https://wakelet.com/wake/Hm99dVmjgPq7cVL-Qh0K2https://wakelet.com/wake/lvlzbYny4XN0jctNrRIpR

, sibilcla pavlos odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/NrrLyuBAeaF4Htj_VmdbAhttps://wakelet.com/wake/EZxJ2RL7o_S61MLdW31vchttps://wakelet.com/wake/dubnraXjSSwHamuQSUWGWhttps://wakelet.com/wake/wenVbJ70_7RZuPqvTSkP2https://wakelet.com/wake/wJXKbquQlrSAr-DOEcwprhttps://wakelet.com/wake/2B0u8rfMuIwI6Cw5AU7Zxhttps://wakelet.com/wake/rI5icSFD8Kospq6MsDNPvhttps://wakelet.com/wake/qjIRfxWLQR0W8BrBxVztchttps://wakelet.com/wake/2xo-Yc02NhnY0vbgylKVjhttps://wakelet.com/wake/4o5HXxbMqauQHddWBZvY0https://wakelet.com/wake/hgN3I53KfT8DzZ2UwTPZFhttps://wakelet.com/wake/74g1U97xBNXXDw9hEPNFVhttps://wakelet.com/wake/zT4JUEdKAmVAC74ctLKCChttps://wakelet.com/wake/8sy4Jyd2enjK6aqZpOY0Uhttps://wakelet.com/wake/VZW2kUIys5K7WJphQtVGDhttps://wakelet.com/wake/PBYPCqhicZJMjnZ4wvMbAhttps://wakelet.com/wake/AVTJ5UzQx28TDgzHNdUR-https://wakelet.com/wake/qJSetvZiDTBJmBqzYxdxzhttps://wakelet.com/wake/Gtev75aN1x_qq__rz--bOhttps://wakelet.com/wake/aYpEXd5sJDoRnmpoWv23ghttps://wakelet.com/wake/hTdQzD8wwhraNWin5ddLhhttps://wakelet.com/wake/Z9tplYNFGVofH0FX9o_Cahttps://wakelet.com/wake/eSSTbRoCUWAhPE7j5b1Afhttps://wakelet.com/wake/XlV6pkUFGZt_PjP4So3g7https://wakelet.com/wake/kB9QBJg4RySyii3CuTFSbhttps://wakelet.com/wake/VB7S2Cry5NtRpVi3OpqL9https://wakelet.com/wake/sp-ZcNn-WfegeQkVnvnZfhttps://wakelet.com/wake/c8EUXmtld4p-PJzFx6F7khttps://wakelet.com/wake/D9T4xU5vAD_cwwIQHOGC7https://wakelet.com/wake/0AcEmomdob4wvRktMo98m

, adawfelt ralfton odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/KxequgZmlGD55_625U0ezhttps://wakelet.com/wake/_CvMkixzAXTPuO2mhMX9Dhttps://wakelet.com/wake/nu4r14RzEGfQT0v5YJfN2https://wakelet.com/wake/9BiRnP5FNh7Y2viLc6C-hhttps://wakelet.com/wake/m8kdlYC1I8tJQqpe07k0yhttps://wakelet.com/wake/n0vW7evSmaBL4FZg-ajmUhttps://wakelet.com/wake/DUdN-fLWp58wlySpeDTq1https://wakelet.com/wake/flMqpJt727LmoASfDmlW5https://wakelet.com/wake/IyD_YENO12hwkHN3Eqfadhttps://wakelet.com/wake/s51SXowATR-tYBgHrcfE-https://wakelet.com/wake/AaKK_U6WgKfOSJGvjOYAPhttps://wakelet.com/wake/WrkAKLA5LrByc6aCq640vhttps://wakelet.com/wake/vvun6KO3AU7hve59HIKSzhttps://wakelet.com/wake/N0KfFvAxrSoc8F7CyIHm0https://wakelet.com/wake/Hjp04v46bnDfSjHtW1sbbhttps://wakelet.com/wake/Htql2U6iOik7Z7ZVD5kvihttps://wakelet.com/wake/FJB1EBje6ZiA5202IyjJ-https://wakelet.com/wake/F4fhXQLzl2PEXcB-oXbVShttps://wakelet.com/wake/tlKoypaTc7fxn6WoYU6HYhttps://wakelet.com/wake/rAj4BOOZ2ZCAE0XrOI_OXhttps://wakelet.com/wake/GOfgbhiZLnj5ReOzupHU6https://wakelet.com/wake/r4jy-HIHGhQ6eVZpNh4hqhttps://wakelet.com/wake/N86NXINtUd1QV3Gx0Vf6thttps://wakelet.com/wake/1ysJMY8JgZ9khUXoZYHF5https://wakelet.com/wake/8CFGLKQaZVwGl0-TZORFvhttps://wakelet.com/wake/z_SNK2ERnPxt6kM4h065chttps://wakelet.com/wake/YvHElqMeN939v3dvASHquhttps://wakelet.com/wake/wllUuREZA7QCSzfJ31x_8https://wakelet.com/wake/HgE2z66TBe7RvKKtC-j5Jhttps://wakelet.com/wake/Br_OnfFkgWMYIMrsc1Ugo

, deahaoxle martynys odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/sj-pIoU6erGTKxX_8BKfMhttps://wakelet.com/wake/JNcZlmI4I1XDqhRm7ZqN1https://wakelet.com/wake/hrpL3UbMUNZUUIdy_x2-Dhttps://wakelet.com/wake/HNtJAT7Xpa1AY67y_lWDYhttps://wakelet.com/wake/k-wH7njyzcrtsGNTGtsMHhttps://wakelet.com/wake/b-rc-HT67L120mfC9O4Ihhttps://wakelet.com/wake/4dg-GLwBLF_RTp_UIemfyhttps://wakelet.com/wake/qhiBkLDDM8EVg55eHvaJAhttps://wakelet.com/wake/wmjlHqtxcKHbM_5oTrUDBhttps://wakelet.com/wake/NrGmrF_UYy1Eb62Uq1sZMhttps://wakelet.com/wake/OJ8rYfBZDQfAiwohY6_3Lhttps://wakelet.com/wake/D7dfq7hgMvLO9NpF4Ix5_https://wakelet.com/wake/shtFwIt5Sbhr57MmnCsUMhttps://wakelet.com/wake/M0fL9KzaAogVHQ4swVSFAhttps://wakelet.com/wake/_QRkLhjhVk6J5BDARMvqkhttps://wakelet.com/wake/Rli45OoRHyg7vIk4PbNrBhttps://wakelet.com/wake/-y5nrpShJMgMNTNaFp4lxhttps://wakelet.com/wake/F6iyAUYQvrsSCF3MHQK2Thttps://wakelet.com/wake/DjrgLG4tpVzDUsOXXcfCmhttps://wakelet.com/wake/59pYLlMor6mzHTSTfTwkuhttps://wakelet.com/wake/UbIfeV9-KDYNpe1VBRP2phttps://wakelet.com/wake/bVBBtRnW7LgNlCvXnbQO9https://wakelet.com/wake/4ehNYjkJl2-Js1Rh8QszChttps://wakelet.com/wake/okvH7BQUShZxysOC9aZcbhttps://wakelet.com/wake/q5hB5TtvjlmLQn0UVtyyEhttps://wakelet.com/wake/nx2csTGrx3K2vIp9uMTC_https://wakelet.com/wake/wuROocmVZY4jOrY-mFXTEhttps://wakelet.com/wake/UIZ41Vc0t7EuBTHaFMYXUhttps://wakelet.com/wake/pyyseN87p4PCYsnbvz5VHhttps://wakelet.com/wake/rUH8Pr2zSroVs4ylpBjTs

, gilkay torburt odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/HsjKm95xSSfVOOtC8m_4Ehttps://wakelet.com/wake/HHnqTz09JrfyrSn_0iGERhttps://wakelet.com/wake/zF9kIriaXF6x3IbGoYdjOhttps://wakelet.com/wake/dyL2LnZDXFxjTXwXYlZlJhttps://wakelet.com/wake/asE0lVIckpO86lS2R3kbchttps://wakelet.com/wake/F7hfIuVcIq2kj8-D1pqaEhttps://wakelet.com/wake/WN80U1G2sS1UngGq2cyLihttps://wakelet.com/wake/GHX2AZsZCmwHOXbCol_ldhttps://wakelet.com/wake/XWEKWnaV3tg-nmI9WEVSMhttps://wakelet.com/wake/F9htNY8233ijltKW7qXZchttps://wakelet.com/wake/vJD0B1Q84D1DrAjYlytvThttps://wakelet.com/wake/8kknINfSxErk0k_KakFWbhttps://wakelet.com/wake/Nv23ZKT5vO-lpLiNphu0Nhttps://wakelet.com/wake/d8dUpPQKdUkm6F4UasZy_https://wakelet.com/wake/ljUMIf9xfUCOOJ9ekxA7mhttps://wakelet.com/wake/u5pzxonpL97MJWo-PHbL3https://wakelet.com/wake/4osqfAsamqmAKXnz1OyWuhttps://wakelet.com/wake/jDcS0vwXqQ7a_DcqY5Zhahttps://wakelet.com/wake/rcePtzLLz-Lvqi06LasMkhttps://wakelet.com/wake/7SaBlrIqMR5y6s20RyH1xhttps://wakelet.com/wake/81NdCZiQujlFXknSahIX0https://wakelet.com/wake/oWQjnNRxvUjWAsVACNTELhttps://wakelet.com/wake/NDLRwUVB2lrDh1tUFGx9Qhttps://wakelet.com/wake/3bLvVLylDuzPEyx0S6s1ahttps://wakelet.com/wake/G3mDqk9qQfrQGACDhVIFzhttps://wakelet.com/wake/qdfCw9ODNoTgFDA_NORG2https://wakelet.com/wake/aZf7oaU9ER1ydJdQnhbukhttps://wakelet.com/wake/ydbU_wFiPXk9DF8rf1N3Zhttps://wakelet.com/wake/BEjosDkQI3GqqLZAzLwtFhttps://wakelet.com/wake/-7gfyVSkEIjxl50LryJrL


Strana:  1 ... « předchozí  179 180 181 182 183 184 185 186 187   další » ... 198