Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  180 181 182 183 184 185 186 187 188   další » ... 198
, harrkris annakin odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/Negc-kjwhhvxaTeUM1yzLhttps://wakelet.com/wake/gyAjau4RYjaOACKh1Hfnuhttps://wakelet.com/wake/6x_aoqwSwYYwdZR-cpF-rhttps://wakelet.com/wake/Ke8Elw1X9RIsdDnYklRj4https://wakelet.com/wake/0vHJ7dF0cpvHMFTM0JfSBhttps://wakelet.com/wake/21mgWd6j-chKHG4OvuqrXhttps://wakelet.com/wake/liScM05CmWi41pxu3ohPPhttps://wakelet.com/wake/bSLFkRnBIa_q1dIoPr39jhttps://wakelet.com/wake/e5qGf4HTuoc8991QyP1gQhttps://wakelet.com/wake/IUm4e4JZNjrl9YpGX-_Zehttps://wakelet.com/wake/5h7CvSUlmwBCbaf_WVAvYhttps://wakelet.com/wake/g-6LoqqQChPHfqcEXLwk6https://wakelet.com/wake/OWjYfY6D8ITNsBGbakemZhttps://wakelet.com/wake/uQP1FD0S0VO_VQduGglSAhttps://wakelet.com/wake/PD5bFzkaELYqchFVVo8Jbhttps://wakelet.com/wake/VZItCg7B_i1vpXYO-H6kJhttps://wakelet.com/wake/jQxgJbsCuHTN9Vk4hi6pnhttps://wakelet.com/wake/sqCNhN9ZOkICdZ80yNp4Ehttps://wakelet.com/wake/MliXl0VYsVMXLbdULQ7jghttps://wakelet.com/wake/9Glmlc6j0IH-Z8AvJ9Fmihttps://wakelet.com/wake/lsiIpQMdIe25c5ipiqfwDhttps://wakelet.com/wake/l_Zb8_odxzqPB2r67EI1vhttps://wakelet.com/wake/HbfAnJhyyR9dnPMFLHDQGhttps://wakelet.com/wake/hrEWoApmd-4zlNwPJARfFhttps://wakelet.com/wake/llKJK2RsomBQ57hpOniyShttps://wakelet.com/wake/Wc0jUVM7xOhrmgai7jRqwhttps://wakelet.com/wake/rLwFSreMXFiw2CBhe4Ojkhttps://wakelet.com/wake/7lEkiMWL4rfPHJh30zFL6https://wakelet.com/wake/gmi_mIeMmpzDZZn9llKFbhttps://wakelet.com/wake/0-_sUd3YRC0Ky_bAj3qzD

, dasterr holissa odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/fB01ZYergPVqbfZNZ8IM_https://wakelet.com/wake/7lctyMufX03rgnV6sZ7_uhttps://wakelet.com/wake/EA92beVpVcGti-MvTRB6shttps://wakelet.com/wake/lxmDicxoaoZNL1ZB3fD9Ihttps://wakelet.com/wake/fffIOzI3KEv0lMKeg3Jyyhttps://wakelet.com/wake/DxtxRnUDBU7RgBu35Nkj_https://wakelet.com/wake/MsO_zupX-MQUkOedA1Eeahttps://wakelet.com/wake/o8EPakOajCd0rcwz8IZ7Zhttps://wakelet.com/wake/M8uwVw-MSdSQJL03GD6Dnhttps://wakelet.com/wake/SDoz_x-AvOdzh6Mump6Uohttps://wakelet.com/wake/XnBCHnlVWj6bzw3n91j6Whttps://wakelet.com/wake/KZPHR5tjncYIkO6mBAsQmhttps://wakelet.com/wake/J9-t-_Fd0stkaHwhd2qbshttps://wakelet.com/wake/XneE1HH0hCTudgLG7DttBhttps://wakelet.com/wake/ZYnl5JjeTsG_eqNj18Q6_https://wakelet.com/wake/S9hZtGrALuWgq07jI0dTqhttps://wakelet.com/wake/wm9UEWx4hX4M_VxF4xcL0https://wakelet.com/wake/zQ7_zCsHQpaalw9DDHfJehttps://wakelet.com/wake/Rqv053s2DCKRluchMzlWThttps://wakelet.com/wake/9Yc-Xy6_uxKcUhdngkDfzhttps://wakelet.com/wake/iaAQryaNxin1o2DRbvgdFhttps://wakelet.com/wake/QjsDqnvjFjkTzxzI8YI-Hhttps://wakelet.com/wake/boWsppsEyLwF0vKJBJJCThttps://wakelet.com/wake/8KBKP5YhEGjvAemWSWQzKhttps://wakelet.com/wake/PpAeg8BTfLqVnqE6tJRf5https://wakelet.com/wake/mzQF7t6-j0Sv3q9NnFCYyhttps://wakelet.com/wake/V0zpk28B3uZRGew5Wy__ihttps://wakelet.com/wake/mlz4vDx3otI8BndDxFvNIhttps://wakelet.com/wake/JotH3XwrJzznNSxoPdYMIhttps://wakelet.com/wake/iSPr1g_ouvWabGlaXF249

, prugay comfort odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/CjUTZ_B1-X9zmiq5OopaEhttps://wakelet.com/wake/iLE2uC3MjA3-WakiNaErmhttps://wakelet.com/wake/bWF5QSuqF3LjAfMuIXcqohttps://wakelet.com/wake/LCtXcRGPpZgjvkhI2dMfthttps://wakelet.com/wake/uItJcgygvjBF5qFZH_Ytahttps://wakelet.com/wake/0ReX_vaFbfQwYawT7nslGhttps://wakelet.com/wake/0ItLNvYLCS3BBE_FPSmehhttps://wakelet.com/wake/zTbZhL42z-ZT5W5Y8CTIbhttps://wakelet.com/wake/JB-kgIaHt6oz0vOePHdmShttps://wakelet.com/wake/k-EdL1Z2NWzAsogsxRWPjhttps://wakelet.com/wake/bHTz0irBbhyhfzq1QkL8shttps://wakelet.com/wake/U8rYofBTLUnNBoWBUr7Q6https://wakelet.com/wake/l8biwvoRt-i0x50dp4twPhttps://wakelet.com/wake/b9g7-5onRtLvSfZk6IsPshttps://wakelet.com/wake/QmBg4GT6HgZ0HkhCWySWlhttps://wakelet.com/wake/qHbY6Ibshq-FF53x0jSWHhttps://wakelet.com/wake/2W8LOI7U0tlCEHzJzAiyuhttps://wakelet.com/wake/5IatFVuIHNzTuMp8ET818https://wakelet.com/wake/VUa1fPssrhXdEMPD9mfK2https://wakelet.com/wake/ZNdB8jcLdKFRhbDshC83mhttps://wakelet.com/wake/vOhgQjuZ_Qu4XEs_fo3aFhttps://wakelet.com/wake/E__AoYlWx9EPlSvWND3SThttps://wakelet.com/wake/Ue3cAYjeJuGb1wr7UUCQehttps://wakelet.com/wake/uiKtBYSLsNuBI3_oBzBm5https://wakelet.com/wake/aB-90K7chRz-dBgh9aqcDhttps://wakelet.com/wake/U-lezH-09pITtfHeoHNL6https://wakelet.com/wake/-h5esp8T97HTpg0Ft5I6qhttps://wakelet.com/wake/qh_Vv2Tls_fkF0k8KrgNThttps://wakelet.com/wake/5xVxn58iI7L6lOfy1LaIhhttps://wakelet.com/wake/RlRjo3Tj6sA2nBpVQxycl

, wenlat keilee odpovědět

2656432625 .https://wakelet.com/wake/eIgO3eyKGBRWMcU6Dqi8-https://wakelet.com/wake/4BpF2gqvoGA2cUY061SZ6https://wakelet.com/wake/kBUeims5cNK70Ynch4xi3https://wakelet.com/wake/Ar4OELmDJjSKQOsK4Dhz4https://wakelet.com/wake/0uQfXgi4YgsS6z5ktemIehttps://wakelet.com/wake/fCSE3ZmNAsS-0ehsgSyW1https://wakelet.com/wake/8txc79Rjb8BaPBW9TnRjUhttps://wakelet.com/wake/qKq4LkjJuufq6e8UxGmG2https://wakelet.com/wake/vgBy7wb15KJItXPHG6P3_https://wakelet.com/wake/rRhjb8tZELPYHZkAr5nxPhttps://wakelet.com/wake/UnBlZosP3sVzTIMuWr_a6https://wakelet.com/wake/--LLduKA3qU9Z1N-LQUKZhttps://wakelet.com/wake/FEHX5cKkgtEOulolljnzthttps://wakelet.com/wake/yrq6jjJiBQwdiAbcJ2EqLhttps://wakelet.com/wake/QFUqLWdw24fQfWlkqwobqhttps://wakelet.com/wake/loSZ_E_P4-HHpnaM-k6fMhttps://wakelet.com/wake/TulnjC3H2B0hADr-uU_vMhttps://wakelet.com/wake/FPJCm0A3LSoHEdMm1FFMWhttps://wakelet.com/wake/964lQCQID6bI6fSlxVIDNhttps://wakelet.com/wake/01O4ZjykGYbBkiJ0e3M3-https://wakelet.com/wake/Y_cIQ0XlTTo8ERb0K3olFhttps://wakelet.com/wake/8h6muDed1tBX5co-xcFTuhttps://wakelet.com/wake/5rzbQOZ3LBGRRX8RicJgghttps://wakelet.com/wake/mUt5KQ289QIlpWNKtt5xAhttps://wakelet.com/wake/Vijz00rOLDRVyWuMMAeDmhttps://wakelet.com/wake/UyQvEnNhtJEyK8QhluPqthttps://wakelet.com/wake/c_Z2UBRd_Asx8z_a6ZCpIhttps://wakelet.com/wake/gh9WwkSg7Mz_obLqQFCVVhttps://wakelet.com/wake/1WMiaED07zOCTkz1OEIuXhttps://wakelet.com/wake/ANajchDElHnz3VPNCjOdu

, ximenalf harleynah odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/37VrSdCbZ5qSbE15aTsoehttps://wakelet.com/wake/O5EfnK3ZKpyMzvpiQGvHLhttps://wakelet.com/wake/f2AZfbfHUgtjRTl1GNBbIhttps://wakelet.com/wake/TBmN3W1NIhzl2CtQPXdsVhttps://wakelet.com/wake/_xX335cf4a2OM7aNCBKoahttps://wakelet.com/wake/ChN37IWcf0ZuCJV94pzJ9https://wakelet.com/wake/Yu288lUm6spkik8xXQiiAhttps://wakelet.com/wake/Jdh18aNf5f2-qn0E4ejllhttps://wakelet.com/wake/e4QFXe66QjzoCzaaowXD7https://wakelet.com/wake/C8vifzx_vMfw5kztbyIxAhttps://wakelet.com/wake/j8OMtYb0-JV0uxT8BmkT7https://wakelet.com/wake/fbJ5xNG6aB-eIO3PuYZ9hhttps://wakelet.com/wake/-MfZzNJfdl2dobDvHNiynhttps://wakelet.com/wake/CRYN6LR5vdVNjcUliLwk6https://wakelet.com/wake/r7xNZdQg0NUYtiCyG9o7hhttps://wakelet.com/wake/Fpc66EtFUYwA_2CwfRIXWhttps://wakelet.com/wake/DXlxa7_NeoWaPhAM2qVW3https://wakelet.com/wake/6VRMcVqXYyJSSDizUO0cWhttps://wakelet.com/wake/bE3ay4cqud4ugT7s9arjyhttps://wakelet.com/wake/KGIaGff5wJVAGNm2Lt3Wlhttps://wakelet.com/wake/YY-7CV5RwWZ8f25kZ_aCehttps://wakelet.com/wake/k64o-GKSFMM3rOE-ySykqhttps://wakelet.com/wake/ukad9nH64YLy3Kon673pkhttps://wakelet.com/wake/zq03tdrLBc5Ag3lJOCAIKhttps://wakelet.com/wake/6f90N_wUpd-lYK-q20jnghttps://wakelet.com/wake/PRsVlgdxKTv3HXoma_YmNhttps://wakelet.com/wake/qVIkAHUGhASNgnPS5rkjnhttps://wakelet.com/wake/owMz3t4qCdHYL2vyBQFfohttps://wakelet.com/wake/-XcqYCxu3BNjZN42P6fCyhttps://wakelet.com/wake/UdKPJPgOMPpvXNHZTnWu1

, brerei fariqua odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/D8bXzfZ0jxGN5h1a4meVLhttps://wakelet.com/wake/9y6r_h1xYFghPZvs8JcYChttps://wakelet.com/wake/vKefckIPwDxKvOLuidX3Jhttps://wakelet.com/wake/YgofvVnyt-4ZEl3E29D39https://wakelet.com/wake/XRaSnSUP8sxL2v77Mhhe5https://wakelet.com/wake/aoWNdbRbTs7GMEdHLj-eIhttps://wakelet.com/wake/_dFSnN9a3ZOVP2AKCaAzNhttps://wakelet.com/wake/2ViMPGAfEm9iXPwxsreWHhttps://wakelet.com/wake/Nob3uy2WOVORY4QRuhcr9https://wakelet.com/wake/3vzvx2_lphy9W2soUJgozhttps://wakelet.com/wake/dth4_7Z6WgQ9MaotHoZXmhttps://wakelet.com/wake/ou4nRYMFLpHg0BZyt0dEuhttps://wakelet.com/wake/YQrFhz5I353DuBkWk4JgKhttps://wakelet.com/wake/WwnNwOuopRjB6l2eEjiD6https://wakelet.com/wake/A-AyiXezYnRhvv2c5VY2dhttps://wakelet.com/wake/2RdTOnD6BFoER7WbOeWBYhttps://wakelet.com/wake/A1a6yQgJ8ZkYHJ4LDrnGLhttps://wakelet.com/wake/ZbI7VAaHsosIm9hbtZ_9khttps://wakelet.com/wake/tKQ6ZOYh84WjDF33OGcI2https://wakelet.com/wake/osNrkvv2YGRzqbeCAzq3Dhttps://wakelet.com/wake/zQi_LHjy_SVymooBXMHDBhttps://wakelet.com/wake/TWd2KDakY19EC9gOFCauYhttps://wakelet.com/wake/NEbdyNvZxBk9KTFsk8IT7https://wakelet.com/wake/iJlE_OrFfuaUT7rAbU7bDhttps://wakelet.com/wake/1-Bev5gdqkyYvysZ-vMsqhttps://wakelet.com/wake/_V-cz7XQ02RT3kQavIm6Xhttps://wakelet.com/wake/mjfPAC9fkKeI_4HsYZ9xOhttps://wakelet.com/wake/-QLX4ybACxY67c2enEqnrhttps://wakelet.com/wake/pgH5Pht6Y9lNzf3DpZu13https://wakelet.com/wake/fcVtrp9rT0zjzwWP-COQ2

, ashtberne banner odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/8f19rGmPOuWIR4fygZNZ2https://wakelet.com/wake/ObbD4VyPQ7LfLRTKW5sRDhttps://wakelet.com/wake/0WfyEgabZldI58lQb2N8dhttps://wakelet.com/wake/Kr7BPj5RE12SxW1WDMmgZhttps://wakelet.com/wake/jgTVPIjQ1MEJ0gzmkfk1Xhttps://wakelet.com/wake/fdpw-M0O4VlWcP1zj-C0Fhttps://wakelet.com/wake/OOxGrCpuBeayaSjDSy6M1https://wakelet.com/wake/1xgTpK6CBTSLEJpjwAXlShttps://wakelet.com/wake/MeXY-JyvVgBRQvudh50Umhttps://wakelet.com/wake/MggGxNrA-4SQ_j7ktGCMYhttps://wakelet.com/wake/i6ORYiv6-2UMd7Hed-hqHhttps://wakelet.com/wake/qqdDeiIWx8EE8OMylIbsghttps://wakelet.com/wake/hMRYNuMqhBF7ZGCeXNGLShttps://wakelet.com/wake/wmYm3K6kSBqMmKdoqms3Yhttps://wakelet.com/wake/s05U1h_Pou7J0kEFAY01rhttps://wakelet.com/wake/Qk0TMfCI8sC9aIuSSr6Uhhttps://wakelet.com/wake/TYu3Wd74zkwv-SnAxns1phttps://wakelet.com/wake/cemysOY8VXVjCwUUNYGrbhttps://wakelet.com/wake/H8Crxyi6QrQ9u3fGJO2GVhttps://wakelet.com/wake/0B2E80VJ7WVvEkvVTdGIRhttps://wakelet.com/wake/Sh7A1-K558K417otBaQp9https://wakelet.com/wake/fcrdB1HRpzOQQF0OpWC8Thttps://wakelet.com/wake/3hSxam7EQgiAR0fy-Rqdyhttps://wakelet.com/wake/Pt5KJsgAggAV4kCpTCO3phttps://wakelet.com/wake/zArIxobSRRxWtSrqb3B3uhttps://wakelet.com/wake/0wYvltrfETQW_4zq5MPufhttps://wakelet.com/wake/ENeSA8vMUiLU8NYI41qTDhttps://wakelet.com/wake/vg8jknjekk9B6_ZmmIwgXhttps://wakelet.com/wake/YgO5TfnfaDHxa3pE4UBI-https://wakelet.com/wake/geaik9ZkSxYLiugOVHg2N

, herlesle malville odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/iQIrosLyOvu-5kJCKZRrHhttps://wakelet.com/wake/Ad14YzArZ-8X-os2vJf7Phttps://wakelet.com/wake/ehjBlawDZJdbAHV5ce4Jdhttps://wakelet.com/wake/tptun7yjDUGZvDXqqGlOthttps://wakelet.com/wake/I8AAUIB_K21WyjnWW8L6Uhttps://wakelet.com/wake/wCP-ZhrjttPLEPJr1tmtyhttps://wakelet.com/wake/TILyS_YW_tY8QWTdzq8oShttps://wakelet.com/wake/HvojjG98AERMMNig82Hj3https://wakelet.com/wake/daRmdo3URMYHkU_Tx232_https://wakelet.com/wake/hnju8r5dWRGq0AsXRjJUnhttps://wakelet.com/wake/eelj8V6kMVGSPQWO293I3https://wakelet.com/wake/MJ6t7BFKLwlbGvoNhRAQrhttps://wakelet.com/wake/wsWT68nvo7IhqvkOw0r6khttps://wakelet.com/wake/zKqGk10SbJCFemvo4PjaBhttps://wakelet.com/wake/Mctk-0b19q2WJNO6p01KFhttps://wakelet.com/wake/vgXtCmxHVkwtLjHfQmIZZhttps://wakelet.com/wake/7icSNBjoLh8TcyWJ2XY_ehttps://wakelet.com/wake/TxaiFtoZX1muSQdNdoQtthttps://wakelet.com/wake/JaAfNnjV5JN1wBdA1cE_Lhttps://wakelet.com/wake/BD0JwrRLepTrnb8sBMNSghttps://wakelet.com/wake/SORNHMvPipALo8Ovkydl7https://wakelet.com/wake/pCo0PFWGi2AiQ1ulc0DvDhttps://wakelet.com/wake/gZyUaJ31mn8ED_VwUY150https://wakelet.com/wake/NVxGGJV87nbXc5ks16JYDhttps://wakelet.com/wake/6JBd7CdF5jYMy0Vqve5VGhttps://wakelet.com/wake/wj9X30mjdx3qtIWoxIJZQhttps://wakelet.com/wake/Lsgu7lFx2fa6jAkvG22o6https://wakelet.com/wake/AvAif-dKnLp7lrBhNk9NMhttps://wakelet.com/wake/otkDie-J2ghIwMNCn-XBuhttps://wakelet.com/wake/7TNSOJBitEXbMUpbjLkLT

, garmelill hughete odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/iAE4CBd513jAwwPNX0u1Chttps://wakelet.com/wake/ex4tEWoTbXddnRv7TLK1ehttps://wakelet.com/wake/_0Vej68-hA6BorYU1EOAphttps://wakelet.com/wake/d62e8Y5KyYafQiwa5kcpShttps://wakelet.com/wake/d26Oyj3wratCSoIvcZiQWhttps://wakelet.com/wake/ARR9N1Z6-z43UjsiMuLklhttps://wakelet.com/wake/t82djOpfWS_byBB_u8-wzhttps://wakelet.com/wake/zc3mpb6F97ZAu3f_Kpdm_https://wakelet.com/wake/HLSbMdyWSHw_8nvBzPwD4https://wakelet.com/wake/FT93RPXFBbYLKuticamYihttps://wakelet.com/wake/V5VBk3x62JeRSje4LCMvMhttps://wakelet.com/wake/4fZEhzKOGR4zTDoByUcZ_https://wakelet.com/wake/Pz3JFGy_vBRykPKP6gdZWhttps://wakelet.com/wake/_mJiBjgz7oVhAhgKSwk1hhttps://wakelet.com/wake/hTLsfDdPWnVvb7hX6YIq7https://wakelet.com/wake/tUDFH4f9n5oYLkvca8Q7Chttps://wakelet.com/wake/RdsD__6MEX_JsKVjsI8-Uhttps://wakelet.com/wake/SGVWHBjGADkBWFv-wVxzQhttps://wakelet.com/wake/ADRcykdgr9Pm7Q_QPXbMAhttps://wakelet.com/wake/dUhM79T9nOrNVTBeXd_pchttps://wakelet.com/wake/pFPsdsv0ov6sBcQolw57ohttps://wakelet.com/wake/PVWhWL8iJ-LK6U1PTZdq1https://wakelet.com/wake/6etT1dgGqSP2OfWHQ4cD0https://wakelet.com/wake/Y-6rHJOXxwJOQV_HeIwg9https://wakelet.com/wake/GeZzw5ssLhpvqBrjWVYAwhttps://wakelet.com/wake/4k6HxkDXse7zcsAXr1P-whttps://wakelet.com/wake/F9zMiuDnDG-tc4Z6KUGhUhttps://wakelet.com/wake/7M8Am0LO7RQamLesvYuPshttps://wakelet.com/wake/zwIlBDAXZ1zsZIaNeQiOChttps://wakelet.com/wake/cdk42DHO5SWrXa5Ovu3kc

, quashrand xevach odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/bZNervEiTm-jd3N5V7GCNhttps://wakelet.com/wake/7b5FzZeNfCD6fOZmJuPuLhttps://wakelet.com/wake/6z1wgJyKmGVYJN7So3hMBhttps://wakelet.com/wake/t_CS3YzY5AWejv8-Bh0Aohttps://wakelet.com/wake/3yCmsLn8WIjcqN9SV-OqHhttps://wakelet.com/wake/tKHxD8RD_zHyHM6uwHNSqhttps://wakelet.com/wake/gjW6Yus3HVNYV8ebpfILHhttps://wakelet.com/wake/GponYuXA9DqJe3TQaKQeDhttps://wakelet.com/wake/29l7cLjvkWX88RcYSPNUyhttps://wakelet.com/wake/zBNSvBMrb-taCw0QVid1zhttps://wakelet.com/wake/uz1BbLhq_cDrnughIpQyHhttps://wakelet.com/wake/87SHyR2nj8-i6g-4aTzT2https://wakelet.com/wake/zuB8jFEFoFR578rExUM8Ahttps://wakelet.com/wake/qROZND2IQW23t9XzGFEw8https://wakelet.com/wake/oHeFV-aLpn7KoNzmUOSuvhttps://wakelet.com/wake/IopWBVKbsDh73g6t7gy1-https://wakelet.com/wake/ih_YDHKQsMmepmTiUMzHchttps://wakelet.com/wake/mZvUUv_-_QIPlDWv5_QV7https://wakelet.com/wake/6hcTS0MtHieUzcsvWkOgHhttps://wakelet.com/wake/o5iR8572ynAveBlJPXYIXhttps://wakelet.com/wake/te4qSBkDUmlNNaFlGw8Obhttps://wakelet.com/wake/fNoPLlm-vU7Er3EyD51Lzhttps://wakelet.com/wake/LlkX7Z7aPiXWfKzyikOlWhttps://wakelet.com/wake/_FaUVpTxF-mTkhmq1oAHWhttps://wakelet.com/wake/Ce_n4BfuSB2y_6_dlgWDnhttps://wakelet.com/wake/ZvgFHJw2xCakDFKYu7cmHhttps://wakelet.com/wake/LUSj0P4xK-j7-5SrXQ2TShttps://wakelet.com/wake/zJfkzZMDzeU_UC5fNmnpghttps://wakelet.com/wake/_51FCYMvHbQb5nphvYu8Whttps://wakelet.com/wake/HqOcW0E0ri4N4PPwrGh_o

, piercaile goldie odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/ovj3elF8SR0y6Es1PHxTWhttps://wakelet.com/wake/TcQem0CxwvA9ICWIRLqTzhttps://wakelet.com/wake/YWUngTU5E11H6g9pyYh4phttps://wakelet.com/wake/xPrN1gbsSozCN8caLOxq4https://wakelet.com/wake/VYFYmWMlEXXjGyR9mNkTPhttps://wakelet.com/wake/1SHoGztzC-xYd_056U4zOhttps://wakelet.com/wake/z3akeUKVHDYlPURsTZkyfhttps://wakelet.com/wake/VGZVMif5u4qQdx0J0bk-uhttps://wakelet.com/wake/u_iNmMSDvA2rtbLmbyT_Ehttps://wakelet.com/wake/UtBlqcXf1lDp435L2gT-7https://wakelet.com/wake/waac58BFmHpLoD_ovJnAOhttps://wakelet.com/wake/gPrxdcwiEiSwrWKCQILdOhttps://wakelet.com/wake/UVmFRIKYEw9VrY-5FFTSLhttps://wakelet.com/wake/Vbu_JWPT87n2trVjpwO3Vhttps://wakelet.com/wake/Q9kzRRRLeIK-Y_bB0IrnBhttps://wakelet.com/wake/X3BT6CzULRQj3EIECPJhjhttps://wakelet.com/wake/8Hsw-OTxYFy9Xp7TSzSaLhttps://wakelet.com/wake/ny7zibmzhPjOvxEUZ1zSthttps://wakelet.com/wake/8Zy_AjVNzFN263VZDmTBKhttps://wakelet.com/wake/E92NN_S91osRM7kQVwCZFhttps://wakelet.com/wake/QbqKUz_OHGCEQyBGafa0Rhttps://wakelet.com/wake/h2FgvtURNehh7hVCt_JQwhttps://wakelet.com/wake/jinGlD5h7nXWdFtP6uLkEhttps://wakelet.com/wake/dnew5TSJE-TYJnY8z7AI1https://wakelet.com/wake/0ObnvSXMTCcG0BvX8c6Ibhttps://wakelet.com/wake/PJKFFLEDlLRYLW-CYxkZmhttps://wakelet.com/wake/nXi2hkOJydjiMyjNBIiH8https://wakelet.com/wake/Maoi8Viia6KqLUALeQh1ihttps://wakelet.com/wake/hU4O_-j_tx0ert7X9al4Lhttps://wakelet.com/wake/CpJ3MX4Bs-HoPIaz_Raz4

, lisdeve salisbury odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/7pqIBxOTipe2PstQqTbg6https://wakelet.com/wake/6e0ilwAXI8Ro-pq1AfS_6https://wakelet.com/wake/r9ULEc_fnsx-PDyj8t2Xshttps://wakelet.com/wake/XjfY6s7G6acyd8dP_XcChhttps://wakelet.com/wake/pSKVqHAfTAEXmxUj0zoQChttps://wakelet.com/wake/Fl6d3mKfozu6w8RAWOW5hhttps://wakelet.com/wake/eBNkJTQkSR9SjUsXo6jlIhttps://wakelet.com/wake/hNZGzWdcgoOy-0EPufiVuhttps://wakelet.com/wake/LFFDiTJWd-CEhuF5wC-4-https://wakelet.com/wake/5zB6JUdZDp0aEW2wpLsz9https://wakelet.com/wake/55AdV7JsYpImTHbRDM4J6https://wakelet.com/wake/aLBUcVrUW0GZN6IKTPLuWhttps://wakelet.com/wake/mFfyrMSmRg4BstRudr21Uhttps://wakelet.com/wake/aW-TMPcP06JXQivSoSNwchttps://wakelet.com/wake/KhaT7Y12WerJnXZgmhttbhttps://wakelet.com/wake/usRy56OnpEy-E_hYx1tYPhttps://wakelet.com/wake/Y61NLBYPGkjuXfOqf2Lm7https://wakelet.com/wake/kxKs0VYw1ZmSzlGlmbAx9https://wakelet.com/wake/ch685TCGDprtci6V-Tsq0https://wakelet.com/wake/MbUk30S1icvABs6cUJC3Vhttps://wakelet.com/wake/aqER8nuAefYQ3qSGLeUW7https://wakelet.com/wake/UoEC06TdEMfKQjsberuehhttps://wakelet.com/wake/_WQlMzcwdccdx5g0btpV0https://wakelet.com/wake/aoqlZSttSKIJrnE0NPD0qhttps://wakelet.com/wake/Z9qVpesyytMW0JdL85YIqhttps://wakelet.com/wake/2dT1e63P63Z7o45xhma1Bhttps://wakelet.com/wake/9g1gJKwvJ_6H24ZvwwBFZhttps://wakelet.com/wake/-8qMeFywK3QFrkGU52Xdyhttps://wakelet.com/wake/HbNR_zxJ9mFg9GOdffXvVhttps://wakelet.com/wake/Kc8jxyuzAUadsTSk32gd0

, garrijana tomika odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/iZlTgGt62Jiojj6vjUUaehttps://wakelet.com/wake/CI86sV68J0yNVMF1ZOgrhhttps://wakelet.com/wake/OPBk1-U7l8GHwvBcaVR-Xhttps://wakelet.com/wake/8wqUtDeCwzUOndEihz651https://wakelet.com/wake/M7xxBDb05f6KmaId4jHVNhttps://wakelet.com/wake/bJHT0v77qgKOcHIWpNds6https://wakelet.com/wake/DYZsQ7aoCSkVbADCuXvswhttps://wakelet.com/wake/jgp4qlmpjZ7Sin1D4XUGchttps://wakelet.com/wake/9WRp8Bxo199swwsqxG0V5https://wakelet.com/wake/BW81zfH-24wE3DYyE4U7Khttps://wakelet.com/wake/2S9wNq8TUt9S9uVhBSN9-https://wakelet.com/wake/ezovrmsaIYrILcM_TJba8https://wakelet.com/wake/0G-utevCl8K2wIxPm4XJAhttps://wakelet.com/wake/74v0bLeOjaQjDI-yUA3p0https://wakelet.com/wake/geJD_OW9IeVr6OaVdLJmGhttps://wakelet.com/wake/c2iAQaJMw-d-qhCdglq6Shttps://wakelet.com/wake/z0mKa7TMhAFSaiMEOghqShttps://wakelet.com/wake/PtzOtR0slaKLtMsGnfpbUhttps://wakelet.com/wake/Cz8sZoO-cdZvB5xJ_021Nhttps://wakelet.com/wake/jHSpBkA42ANw_22ZGLn7Ghttps://wakelet.com/wake/jqDfssabgpkcVbv_538Pehttps://wakelet.com/wake/9MeIQDNpjRDhKPuajQyp6https://wakelet.com/wake/QGKLqIC6EY7ph8wnwlpm5https://wakelet.com/wake/t61__nuLSw3OpMKZVu2Hphttps://wakelet.com/wake/xJhB6K-6Q0Ef_UimJxh6Shttps://wakelet.com/wake/wPLEO1mS8ngDi65wg5t2Chttps://wakelet.com/wake/JGfvYzEjyyh5NmrKEvKqXhttps://wakelet.com/wake/Dpu9FcqJPriUAyzyI02DDhttps://wakelet.com/wake/-7EaUHLdvOtUx3pc82fHQhttps://wakelet.com/wake/Bqan-qoJlNwQ9f78HwlNa

, deandanyq philberte odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/pl58SDuS8ZpAN_Lr6ySHchttps://wakelet.com/wake/8NcR-1Bv8Nzr936OMxDRGhttps://wakelet.com/wake/mqpJDbLQkvCtlK0e0B-6uhttps://wakelet.com/wake/jRQMYbJCtl4tsvRo-C-wShttps://wakelet.com/wake/c8JCkbciYZ9IKCb8XFCf3https://wakelet.com/wake/URHNjXHluH9tXC8r7UX46https://wakelet.com/wake/B19zu_6a-2dCpAAq4dn-uhttps://wakelet.com/wake/sBBh8YHrHi18CQ_cyFau8https://wakelet.com/wake/YRz9xxlhJZHuRIpeabcqGhttps://wakelet.com/wake/sUl7Q6x-QLvp4QFbwdJCjhttps://wakelet.com/wake/z-32rAStlqhgGTAOlzAKPhttps://wakelet.com/wake/-ZR62S-eM_CZi9Vzx8oxPhttps://wakelet.com/wake/ETSXkueLU3cZmOOIaoaPJhttps://wakelet.com/wake/X7_-EVtCIfVuiGtPCHetGhttps://wakelet.com/wake/8LE6qvfre9uNlTPfi_TNOhttps://wakelet.com/wake/eZoaYP60ktCNqwyRtckFkhttps://wakelet.com/wake/WC86tL3cDrglDP4iz8mxnhttps://wakelet.com/wake/Mu098t0uREoS7KNdB8dRshttps://wakelet.com/wake/fXK0m-0OXEewL6hSCe5fNhttps://wakelet.com/wake/NKN8ACm0tQX3R3pJvOVI6https://wakelet.com/wake/AJdDBtmNRXqW7ahy0BPQ9https://wakelet.com/wake/u8QnGSczkpVT2iquYtBu8https://wakelet.com/wake/LY3w9SfQnka39meAfu4hLhttps://wakelet.com/wake/FQY6EfjlGNmELp398Us8xhttps://wakelet.com/wake/GduAVujDTTWnUxP2eqdBhhttps://wakelet.com/wake/JMy1tmx4ZkMw9SWEUGpbUhttps://wakelet.com/wake/9iv47179qrVxzX1kauGithttps://wakelet.com/wake/Fo-LKL1t2wtUgk3qZdgU7https://wakelet.com/wake/V0BtYhUjpUKJ5Ffo_MQF6https://wakelet.com/wake/91hvxwN-SD7jdl95Tm_SC

, wenhayli yeoman odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/dL3iI9NTGrGJqpX4kdaBuhttps://wakelet.com/wake/lB0o1bhxTtYdz_Wh9yZashttps://wakelet.com/wake/jlzMYF1vhSH8axDyFxeeyhttps://wakelet.com/wake/qBhDgPmNBLzuLjGS9NcTDhttps://wakelet.com/wake/N-3LdzigtE1HXFXSAAG76https://wakelet.com/wake/kRrSpZpuOgqgvgaTn6THJhttps://wakelet.com/wake/L1sN8rJe8zfd8Dg6egqfihttps://wakelet.com/wake/3exXl-SxKyXGrRFFvnoErhttps://wakelet.com/wake/sgA2r1BX2qc0uD45w9JQGhttps://wakelet.com/wake/Z393sHtx_iGaCrqT-rNENhttps://wakelet.com/wake/ZUXLMnVcVBrYcvNycsIeRhttps://wakelet.com/wake/oPg9JGpLDf8lXeiSPmeolhttps://wakelet.com/wake/njCfFNB0OxTLDBqwjhs8Whttps://wakelet.com/wake/ZHuJDQ7IIcdiofhnTuJfRhttps://wakelet.com/wake/UuYomiGg3YF9oCwYAE7uqhttps://wakelet.com/wake/fAw8FB1h20TMYse6PiGknhttps://wakelet.com/wake/YDVgQpP4qfRkZrQ_yrLXahttps://wakelet.com/wake/rDSWCAuJgkyZ0MP04ZyP0https://wakelet.com/wake/ywkwmU45ckESzRcziaIl1https://wakelet.com/wake/n69D7SwUJByVme3-NtvHghttps://wakelet.com/wake/rt6oCobepW33pONhPMsPchttps://wakelet.com/wake/ZAtzMizia8PIHO-781ZSDhttps://wakelet.com/wake/5LaAg8eOiwnm_Xt4K9xNlhttps://wakelet.com/wake/GIyLagX8U0LNP9bJTV-v9https://wakelet.com/wake/PIVvrOYDDmIxbuzyBuKJXhttps://wakelet.com/wake/jBorhZFEIW4bpbuepmkNohttps://wakelet.com/wake/XmYfaJ4ZaTmHNKKZAscz8https://wakelet.com/wake/ZH1tRjXD528HWwJau1f0qhttps://wakelet.com/wake/sUHvzunHmk4Ax_VvhfBIehttps://wakelet.com/wake/tS8aMKyirF6Kuk9rfgZ8R

, zevhrud lancelot odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/FzxZ3Sjjk3pdNupcyxHGthttps://wakelet.com/wake/Q6au46rgPapON69yz7-y3https://wakelet.com/wake/rTBk6V-nKRcGfRrJkgf8Uhttps://wakelet.com/wake/vyT2p0JWss7-p0YfwKyMUhttps://wakelet.com/wake/jWrRNDoOC7nG5ETx1H-8ghttps://wakelet.com/wake/mPxQCnAIh0Me5vFSQ3QG3https://wakelet.com/wake/yaHR2rcX2sKZEltScXkFxhttps://wakelet.com/wake/wF_UOeZsP_49H4iu_Q6MWhttps://wakelet.com/wake/c5K6F9dNutp09cTMjlvMyhttps://wakelet.com/wake/c9zAaKWkxlV55-gRYbfsNhttps://wakelet.com/wake/97AisCPYwsuPZRm1_-e1khttps://wakelet.com/wake/iEWuzA1KIog76Q74uTg7bhttps://wakelet.com/wake/JdF3fibn15bV6BNpTOWQfhttps://wakelet.com/wake/gF74mkJwGvy31CIj7rYGUhttps://wakelet.com/wake/9fS2yG6oygaNX7KTS8SvWhttps://wakelet.com/wake/VcHQt9JuMt5NdBntzyVtYhttps://wakelet.com/wake/-HooRWdOdFQw6_Nm2XV-Ehttps://wakelet.com/wake/iFnq6PExyyvrVZreHTFY9https://wakelet.com/wake/h-9m6-iH6_qzougtdv3iPhttps://wakelet.com/wake/DxvuSlNfG5LHuZ-JJ9hQBhttps://wakelet.com/wake/gA8QbUIRv3tyx4_m-A--jhttps://wakelet.com/wake/F4biRvvPHZs-ZlRvw5JhIhttps://wakelet.com/wake/vgUnbQBCNhF8CE457rYN1https://wakelet.com/wake/zQGuUQ7ze5jL3Yb2bq7l2https://wakelet.com/wake/IAkgKh-7JF5wptYKGs29dhttps://wakelet.com/wake/aoVRiQhr07R5u-tYZnPU9https://wakelet.com/wake/pLrgpkOz2l_w6xe2rBWiuhttps://wakelet.com/wake/Zze43o8SU5lULWZVvUKVqhttps://wakelet.com/wake/TrslHu6itp_oDI2vf95Tjhttps://wakelet.com/wake/sZobYvpB6WU5z3Q5DP9CH

, delankaf revecca odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/YHXeO9QbOdkrhXtQXpzUZhttps://wakelet.com/wake/gxwkdwKUjnJ3COQBgVwOrhttps://wakelet.com/wake/hgC7JHgdzO4JNoRNnWUjzhttps://wakelet.com/wake/0nntKEB7p4UF415OERdgFhttps://wakelet.com/wake/_PAMfHB_CpuuVdg_3RTJIhttps://wakelet.com/wake/5lNZSwhVefc6hpek8LZpAhttps://wakelet.com/wake/mB0VIueIu-n7UoG1-oCxRhttps://wakelet.com/wake/CwjI7XXOS45uXM_qkXJ0thttps://wakelet.com/wake/4ew1Dqx7Na-nzNY4ASlgNhttps://wakelet.com/wake/rhi8CXPPvRX_8HKD9Xj05https://wakelet.com/wake/AmENC4A94AzhyUavqHc8Nhttps://wakelet.com/wake/xmYHVpTg5a7OWTLU6hrNUhttps://wakelet.com/wake/Z59zwxLilrrNbQGHttZIQhttps://wakelet.com/wake/XuMciwzEO-nzfYPe7URm9https://wakelet.com/wake/zE1aRbJRXlZ-aFVsAqCgWhttps://wakelet.com/wake/dEIb2KmkTEVPQcYIh1ajahttps://wakelet.com/wake/GvuYMCPV_6BqqdkwzoN1ohttps://wakelet.com/wake/yjLBUmOkP7vOee5fSglXshttps://wakelet.com/wake/ZXIAO_uL8V6olwQa9eT1ghttps://wakelet.com/wake/7nzZhxA5BIc6DBfekDUCGhttps://wakelet.com/wake/zw2xhM8iMbwh0aqev_02whttps://wakelet.com/wake/3eklJ2WR1L7Q2BpEnoWKLhttps://wakelet.com/wake/AUfa4JQuC0aCwOcjzlkKChttps://wakelet.com/wake/4o-ZrIcPEscOZjpYetfPHhttps://wakelet.com/wake/NBtgaLvES4VDWK_WoWMFbhttps://wakelet.com/wake/ujkNIJC2s9ucr7ItcehUXhttps://wakelet.com/wake/ijQwSfslAsou9xaF2j_Gmhttps://wakelet.com/wake/ntiEW6W4eyw4o8CqFc6Dhhttps://wakelet.com/wake/06gnTe5zM-Ps4y-TemSSWhttps://wakelet.com/wake/Ofatybttug7nBS3Y4ZMtM

, webstolyv cassandra odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/baxb2XXfACo05QspJbNOWhttps://wakelet.com/wake/wg7e63WZGKPqN18Oa5-iKhttps://wakelet.com/wake/gizD6SKw1uMk-o4kXPUHOhttps://wakelet.com/wake/Nh0an9smSJ113clVSiwAKhttps://wakelet.com/wake/Vsy0a1NOhYt6phVVbHSnfhttps://wakelet.com/wake/lAXWKH9X1FCyTPgWpvRxihttps://wakelet.com/wake/CF03ifi8L0Tml5B24KNGzhttps://wakelet.com/wake/fey50g8tLNEZzcnh7EPKShttps://wakelet.com/wake/eocEofSGQMTl3JR3pr4o5https://wakelet.com/wake/GkNhXgBE_IAQZIHOU59vuhttps://wakelet.com/wake/pi6ljJ6bWtcAbhJU9ko_Thttps://wakelet.com/wake/o4jE8FNawvzafT_bsBvD6https://wakelet.com/wake/H2c4GBbEIXZawjYZjkIFdhttps://wakelet.com/wake/htJPO5sLo8KbSCg5RiVzuhttps://wakelet.com/wake/T-tCPCErO-T6_1z0vZCh2https://wakelet.com/wake/S2eoWzNQ_MdhZkiU7eZEXhttps://wakelet.com/wake/fHWAn1JRzK1xJHxzWGq47https://wakelet.com/wake/GI4eEw21UwVXLfQlUqITBhttps://wakelet.com/wake/ROKiqaPhnlaYz3-3IXTgNhttps://wakelet.com/wake/bKWye_wG7yi1FZtnN0iZ-https://wakelet.com/wake/p8rxHNgV1C9S8NYXxJqT-https://wakelet.com/wake/D1TpLMg6BOyETywQU4kHEhttps://wakelet.com/wake/jjuqhOjDHnic4OfuuZAcMhttps://wakelet.com/wake/QleDqbUPDNKuPeb1ABKZ_https://wakelet.com/wake/xyMlxXLgZbmflcniex4Xyhttps://wakelet.com/wake/Q_v_S3siSJrrPl8RsTBcmhttps://wakelet.com/wake/wrtBWX64GsKd_kQrKLYCzhttps://wakelet.com/wake/8yiP9AbcViTdoO8Y6VjUfhttps://wakelet.com/wake/rNSdspdn4C-daRnlARPWkhttps://wakelet.com/wake/Oe1BqaH583DVLyivvIGYa

, telligaeta kalavite odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/4CIAyKRkHJf0Dm6WH5VN9https://wakelet.com/wake/hrKpNFiVcsLJckKB7kW1Fhttps://wakelet.com/wake/xmWD_kYqUUiaQl_5ZTefyhttps://wakelet.com/wake/QB_Bm8XSQN9GHMvxfhTtMhttps://wakelet.com/wake/PfrCpbRzUa4a1TpBeG4Y5https://wakelet.com/wake/HznpEzUNpEwbmLAY81N-Ehttps://wakelet.com/wake/dg_wfHjNLaHzasXbP_CC_https://wakelet.com/wake/qGfFKhZEf_EFakqLTKaqthttps://wakelet.com/wake/Qffg8zCotuAvDnSicJuMEhttps://wakelet.com/wake/816NOSmhe9hv8Ybcgrrjihttps://wakelet.com/wake/6w7iWvS0khxKz4NPYTGG2https://wakelet.com/wake/_pQw4DHAyAN8GUKfSem1ohttps://wakelet.com/wake/oW23MbZhYGUT2XnB8AotHhttps://wakelet.com/wake/sOExLOp2Lsf0ZB0bTdrqFhttps://wakelet.com/wake/i8Yu0dNcABPMCVbpwvWPAhttps://wakelet.com/wake/JkvZqJobTKS9SuFsSC3rThttps://wakelet.com/wake/hlD_wT8XBopa8VdlFTYOwhttps://wakelet.com/wake/Cx-41_skivKldqggTiH7Rhttps://wakelet.com/wake/90dHUueLkEo-EJ2fPlXqGhttps://wakelet.com/wake/-vFKPoOcpA3UhlFEonlpFhttps://wakelet.com/wake/Sc2VkAfDMDoYZ7-ZqGBLrhttps://wakelet.com/wake/wwcdUaKrNp_M_E8uMKH4Qhttps://wakelet.com/wake/6pO5-sTjEw64Bvfd31V_Khttps://wakelet.com/wake/TBpgdzqmgdWR5eOcqByq8https://wakelet.com/wake/LzQVuQLxRWi3jM6_6XN5Fhttps://wakelet.com/wake/bOiJdmx7C9iZGdVl91Zi5https://wakelet.com/wake/q5BL-O30qDZmPOr8bY96fhttps://wakelet.com/wake/ZCqdZQLqurKQ4csd9P-E9https://wakelet.com/wake/G_PYk_g-Ylxmn3QMQ0isLhttps://wakelet.com/wake/3MvIHYqGw7U0KYdQHj4-k

, yamelhaske fordele odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/QtPUBDfKRK-P2xIQpSUOUhttps://wakelet.com/wake/_dFSnN9a3ZOVP2AKCaAzNhttps://wakelet.com/wake/QWU6p64sMbuJlhAGrehSEhttps://wakelet.com/wake/3E1XexGskbPnLtdb0Alhthttps://wakelet.com/wake/WMPtfWPHcLb2XmdQ93UABhttps://wakelet.com/wake/h1gZ6-A8gEXcnIUHqS_wMhttps://wakelet.com/wake/sDav3g6oK2-XWs5tidTaLhttps://wakelet.com/wake/53diC_lZn9k6rMDrVaa4khttps://wakelet.com/wake/kHKLyBOPSZ0zVh-o7P1vehttps://wakelet.com/wake/_aqpR3Izvw64fO5H13GRehttps://wakelet.com/wake/57GIan8_sROJblhRZc5pChttps://wakelet.com/wake/B2ctL4TBCNcPJqI86LGw1https://wakelet.com/wake/-JLrHH2SR4ObsVYHo_aoyhttps://wakelet.com/wake/Arq40jQVGnFq0uxgtbLfzhttps://wakelet.com/wake/hApJZpvX39iZDN5eQwwvNhttps://wakelet.com/wake/UUSpSYKLL3XQEMbFC39v5https://wakelet.com/wake/Kx9rFz7ukCZ72Qhz3PyB0https://wakelet.com/wake/PmB2OJ7fZuqnUpC_BJQ_Thttps://wakelet.com/wake/UQnqOvKxpJtbN68enCNcmhttps://wakelet.com/wake/dLT7-BjIjVvaAuxcY8r0Khttps://wakelet.com/wake/_RvTQ_Qm9C_52gjLiMbQZhttps://wakelet.com/wake/PfmLYb1FB0CQJy_iGwaY5https://wakelet.com/wake/S-o5b3VTEHEyLN_XwllmShttps://wakelet.com/wake/MYL0WXBKpLAQErnubI2rKhttps://wakelet.com/wake/ddESSDS12mhYwmfZV_WCEhttps://wakelet.com/wake/eDs6LDjoPsjdiwkeEdFL3https://wakelet.com/wake/f3Ozo7oqJ0PyZxzEjTfghhttps://wakelet.com/wake/XINvuFBVUr0u3hcMgxlXPhttps://wakelet.com/wake/JEu08wqF-fwVY3inrkRsUhttps://wakelet.com/wake/FCVQollSDCIm8hh0eQUia


Strana:  1 ... « předchozí  180 181 182 183 184 185 186 187 188   další » ... 198