Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  181 182 183 184 185 186 187 188 189   další » ... 198
, thomvygne cassidi odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/EpV0qyw0SPyOlTkNUjjGGhttps://wakelet.com/wake/wdt-BhLp7dx6YSF7x91Jrhttps://wakelet.com/wake/M-liTai2nweT9AWMco-cbhttps://wakelet.com/wake/lET7k-_BOrKXkDLALysYFhttps://wakelet.com/wake/r5DHX3dwE09PKRis2fCZ3https://wakelet.com/wake/CQGN9QGhGOC024ggV9wzGhttps://wakelet.com/wake/JRwV91xiBDEdPVPC_-jlEhttps://wakelet.com/wake/igTTDvYjvt00911DDt4oQhttps://wakelet.com/wake/kqcezAFwlAOf8DhFja_jghttps://wakelet.com/wake/imhyRnL8JtPfgb42TcxP3https://wakelet.com/wake/3vNk-_Xwnr2rIdjkCimgFhttps://wakelet.com/wake/2uq2k0I2863eHceJab0Y1https://wakelet.com/wake/XxCRLjw8f5iLRwuWHjGf0https://wakelet.com/wake/2R_P2bX5t5fz7F_gsSIQ0https://wakelet.com/wake/lXxZv68TcNXrtaMU5URF1https://wakelet.com/wake/wd8p5m8UtRo1eIPoCFkyihttps://wakelet.com/wake/msrdHixdTcniC7QIuNfSkhttps://wakelet.com/wake/G-yAQ_eEdxP_W3mUaV_cuhttps://wakelet.com/wake/E0Q1M3p4kutN0Tw8DscSBhttps://wakelet.com/wake/pnu746aqTKD3qSwtkE4nrhttps://wakelet.com/wake/Mu6BYHy4Mj9Tz1vSTFdWghttps://wakelet.com/wake/_DkEU5zvI4Eb3n8IVCYR8https://wakelet.com/wake/zAPkoxbiZB1EN4_qJOU92https://wakelet.com/wake/K2gItV0hqeZFrd9TBb5hFhttps://wakelet.com/wake/mXBEkpCeN0KNhQRt2JKfIhttps://wakelet.com/wake/NvHEOuu-xKEtkIoroNuN1https://wakelet.com/wake/0yLXq8w1Q46R8fXxbyK6ehttps://wakelet.com/wake/JH-sSkfjeBmv9Xi4vMi_Xhttps://wakelet.com/wake/_i1HJTA7JhONdb7mNktKvhttps://wakelet.com/wake/UzBxXez-I8xR8V7erJWjy

, ottmaun takarra odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/6ByuxTM1DbVXCl_TFgmNJhttps://wakelet.com/wake/wLVFK2mlqYFsqjGDMEHMUhttps://wakelet.com/wake/RdxiYl0GAqVoCLSPsvfQ4https://wakelet.com/wake/b2gil8zMpdXFBSpCNJrs-https://wakelet.com/wake/J2fRPhSInNSOa6VNdgvgjhttps://wakelet.com/wake/e_vCoL_Pjb2WoBxHJL7Evhttps://wakelet.com/wake/sx1uhqPr4fBwGNE1pZ-ZHhttps://wakelet.com/wake/NLjk8kpwQYNV1a1wGOC5Uhttps://wakelet.com/wake/AdOOI-bOd4KZ6yETHH6uNhttps://wakelet.com/wake/SNabWvUfCbMk1ULfAixFrhttps://wakelet.com/wake/WjC58rOHnhq4ugRA9psKnhttps://wakelet.com/wake/GwBcTYhwVyBQBhYpIQlHwhttps://wakelet.com/wake/TxMYgw4xWmOJjmzUfPqYlhttps://wakelet.com/wake/luvBzd5A2bTz7sV00_BQohttps://wakelet.com/wake/VLaM3j5akgLdnIO19qdeChttps://wakelet.com/wake/pZWXgyAQBwr2Zqx92jXmPhttps://wakelet.com/wake/qVOTCQPhqGn_rhcK73e5Ehttps://wakelet.com/wake/qh83fBILdHAnwWj7yWgjzhttps://wakelet.com/wake/sJ6QPxW598pVPtdsaWpCAhttps://wakelet.com/wake/533WoNr72XRbcwKV1JJ0Fhttps://wakelet.com/wake/OlLoL91BaCI84lTRb_pyChttps://wakelet.com/wake/FyHQtSgtx6-PaDWaKGyy-https://wakelet.com/wake/MIKRs9AqlUkHQ9OL1kFL6https://wakelet.com/wake/Ra056PwC2UDIGYhCm6dSvhttps://wakelet.com/wake/4IhDQB0yxg0znNxRqyfB4https://wakelet.com/wake/-GuoKoAuAXoNk4b097Zjhhttps://wakelet.com/wake/DTScNIpCuh50Q2F_0ZLvJhttps://wakelet.com/wake/32bKeTfsDI2GcgzfBh9MWhttps://wakelet.com/wake/s99o2p6rj30A3J5Kx53wQhttps://wakelet.com/wake/oekHnGYQBCZMOFqoHPSKD

, kaarikase greigg odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/km6enj0XiZfcodTqjeS4Yhttps://wakelet.com/wake/DPmLro-rxuTfDeh6Ie-Mrhttps://wakelet.com/wake/ZuH_9nxB5rUwxjauw-5kWhttps://wakelet.com/wake/c7-uyv6D-3D5dh7dOOOu2https://wakelet.com/wake/ber0JqueBavYUEkszB4D6https://wakelet.com/wake/8cQPTkN5rG5Ltc_SQV5rqhttps://wakelet.com/wake/G9gIA4mDkZ5AfL4_2HDR3https://wakelet.com/wake/pdVtYBJhMpDrl8aGRnZAdhttps://wakelet.com/wake/krKJPfkeMTQvb43r0A2cHhttps://wakelet.com/wake/urZnAVoBcfzbL5MXHPQF_https://wakelet.com/wake/Nu5Q552d1FY8vBy3CSNVhhttps://wakelet.com/wake/_0DKIqd31vBH1YHVVEO_ihttps://wakelet.com/wake/9sIManwrPzp7dMM_SIP6xhttps://wakelet.com/wake/hC9HzKsBwmuud8pY6yEUthttps://wakelet.com/wake/A7COV6JoFfciJh1WmGQgWhttps://wakelet.com/wake/QTuSexUKCca3TH7yct13Chttps://wakelet.com/wake/ZZJPhBKKygaS0oQ3hge0Dhttps://wakelet.com/wake/uIHBTbUGL8j36QaWCeNVMhttps://wakelet.com/wake/8qI8IAku0gI7GWGOzn0Mvhttps://wakelet.com/wake/Ivgyi7dOPoND49MGHTu_fhttps://wakelet.com/wake/yg566UqrbXX4utLdS1nwZhttps://wakelet.com/wake/mVQ9qLp_ZYDnN-x4fDzcjhttps://wakelet.com/wake/1-GDx1aBnprC2eCmFlE7Fhttps://wakelet.com/wake/bbhMWM8MnttynNCAOoKQphttps://wakelet.com/wake/0OZBQ_2gVYkKsvB7MZjv9https://wakelet.com/wake/BACASd35hRplQ7L2GJhjihttps://wakelet.com/wake/wg59uwKWLj6Y9dLSx53O1https://wakelet.com/wake/xjm2knK1ocOYVptxZ--38https://wakelet.com/wake/gklhmdu3R0OeIziykl1mxhttps://wakelet.com/wake/RLnYvaZmFfaOn85-dKjRQ

, langwadh gillianah odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2214952-extra-qualit...https://coub.com/stories/2184414-driftland-th...https://coub.com/stories/2197075-navicat-prem...https://coub.com/stories/2209877-audio-cd-bur...https://coub.com/stories/2212174-fs2004-fs9-c...https://coub.com/stories/2213918-new-mikrotik...https://coub.com/stories/2206049-keywordreali...https://coub.com/stories/2194215-helloox2v203...https://coub.com/stories/2196137-dhol-2007-hi...https://coub.com/stories/2165536-bagi-bagi-ca...https://coub.com/stories/2202132-excuse-me-su...https://coub.com/stories/2203252-extreme-land...https://coub.com/stories/2202954-installer-ex...https://coub.com/stories/2183634-dark-matters...https://coub.com/stories/2174876-portable-la-...https://coub.com/stories/2204929-a-serbian-fi...https://coub.com/stories/2169603-agar-tum-na-...https://coub.com/stories/2212357-nissan-xanav...https://coub.com/stories/2188745-penelope-dou...https://coub.com/stories/2169647-requiem-for-...https://coub.com/stories/2181861-nasha-hindi-...https://coub.com/stories/2208961-the-conjurin...https://coub.com/stories/2215279-free-nationa...https://coub.com/stories/2178338-with-blood-c...https://coub.com/stories/2169017-thana-theke-...https://coub.com/stories/2166347-download-rea...https://coub.com/stories/2210598-xnxeoxx72-20...https://coub.com/stories/2169517-new-poul-and...https://coub.com/stories/2215995-kora-kagaz-t...https://coub.com/stories/2174451-enbd-5015-ju...

, langwadh olesia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2200248-upd-wic-rese...https://coub.com/stories/2212365-vray-for-rev...https://coub.com/stories/2180123-soldato-jane...https://coub.com/stories/2203768-hot-pthcjhos...https://coub.com/stories/2180759-professional...https://coub.com/stories/2171040-link-bentley...https://coub.com/stories/2180910-savita-bhabh...https://coub.com/stories/2213293-hamari-bahu-...https://coub.com/stories/2167028-exclusive-ti...https://coub.com/stories/2211993-scan2cad-8-s...https://coub.com/stories/2185122-updated-msh-...https://coub.com/stories/2214627-link-tss-a38...https://coub.com/stories/2191889-thea-render-...https://coub.com/stories/2200558-army-body-fa...https://coub.com/stories/2182413-top-html5-jq...https://coub.com/stories/2189194-abbyy-finere...https://coub.com/stories/2204587-better-fxhom...https://coub.com/stories/2198244-midas-civil-...https://coub.com/stories/2186212-myrna-castil...https://coub.com/stories/2173582-best-hidden-...https://coub.com/stories/2207573-automaticall...https://coub.com/stories/2188609-torrent-ciel...https://coub.com/stories/2170900-wilmots-ware...https://coub.com/stories/2193981-shoujo-ramun...https://coub.com/stories/2210897-wpb-woocomme...https://coub.com/stories/2215357-prosthodonti...https://coub.com/stories/2181946-install-atoz...https://coub.com/stories/2205092-origin-pro-9...https://coub.com/stories/2216353-polypattern-...https://coub.com/stories/2196293-rock-alterna...

, igamesb yamayrah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCArde7CwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_7mxkgoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoI2N4gkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, igamesb leveniah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCgmYqtCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNHx-wgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4Om2xQgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fronbrin fiophilus odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2202077-best-windows...https://coub.com/stories/2172279-_top_-change...https://coub.com/stories/2169081-hot-download...https://coub.com/stories/2201142-e-hentai-tor...https://coub.com/stories/2212834-radio-vw-bet...https://coub.com/stories/2181928-theta-iscjel...https://coub.com/stories/2184254-stellar-phoe...https://coub.com/stories/2192453-tune-maari-e...https://coub.com/stories/2174372-acdsee-pro-2...https://coub.com/stories/2215438-exclusive-di...https://coub.com/stories/2215151-install-port...https://coub.com/stories/2174120-__top__-hdd-...https://coub.com/stories/2181428-discretetime...https://coub.com/stories/2165806-windowsblind...https://coub.com/stories/2165743-hot-tiya-gor...https://coub.com/stories/2199523-music-player...https://coub.com/stories/2212962-spider-man-2...https://coub.com/stories/2214198-stalker-clea...https://coub.com/stories/2167567-free-audio-c...https://coub.com/stories/2189462-elcom-51-cra...https://coub.com/stories/2174519-dj-khaled-li...https://coub.com/stories/2171206-yom-kippur-k...https://coub.com/stories/2196113-exclusive-gr...https://coub.com/stories/2213241-tum-mujh-mai...https://coub.com/stories/2197320-engineering-...https://coub.com/stories/2181831-top-proteus-...https://coub.com/stories/2176653-free-star-ki...https://coub.com/stories/2181084-top-moartea-...https://coub.com/stories/2193986-top-lindagoo...https://coub.com/stories/2207891-alphaplugins...

, fronbrin ayshia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2188554-exclusive-em...https://coub.com/stories/2210516-verified-m-m...https://coub.com/stories/2204883-top-spank-we...https://coub.com/stories/2216075-erik-truffaz...https://coub.com/stories/2169419-work-h-jtag-...https://coub.com/stories/2170277-pendragonboo...https://coub.com/stories/2165859-firmware-gps...https://coub.com/stories/2181922-__hot__-full...https://coub.com/stories/2212580-1q84audioboo...https://coub.com/stories/2209484-3cx-phone-do...https://coub.com/stories/2215974-dunkirk-engl...https://coub.com/stories/2181291-hot-jimmy-bo...https://coub.com/stories/2211341-2021-ultimat...https://coub.com/stories/2180169-where-is-lam...https://coub.com/stories/2197131-norigae-2013...https://coub.com/stories/2171923-yogafellatio...https://coub.com/stories/2201122-list-of-wind...https://coub.com/stories/2173385-firmware-do-...https://coub.com/stories/2172755-waves-diamon...https://coub.com/stories/2187878-new-top-mara...https://coub.com/stories/2188188-the-pen-and-...https://coub.com/stories/2196189-sharemouse-l...https://coub.com/stories/2203648-winavivideoc...https://coub.com/stories/2202417-xilisoft-aud...https://coub.com/stories/2198414-trophy-hunte...https://coub.com/stories/2206260-how-do-i-__f...https://coub.com/stories/2203208-exclusive-ma...https://coub.com/stories/2183811-a-guide-to-d...https://coub.com/stories/2182269-extra-qualit...https://coub.com/stories/2194118-swf-decompil...

, kahlegent ellson odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_s5CUCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoISzqgkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwPjOhgsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, oldambro kailani odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2207197-bluetooth-hi...https://coub.com/stories/2169551-better-pick-...https://coub.com/stories/2208977-natsuiro-hig...https://coub.com/stories/2196197-extra-qualit...https://coub.com/stories/2209144-inferno-hind...https://coub.com/stories/2202693-2011-gta-vic...https://coub.com/stories/2175177-school-manag...https://coub.com/stories/2200067-_verified_-s...https://coub.com/stories/2203797-apps-that-di...https://coub.com/stories/2177011-tinymediaman...https://coub.com/stories/2194631-risaleihamid...https://coub.com/stories/2175593-better-itcfr...https://coub.com/stories/2196008-dancing-with...https://coub.com/stories/2173604-adobe-indesi...https://coub.com/stories/2178128-pinni-telugu...https://coub.com/stories/2170622-download-cra...https://coub.com/stories/2174572-torrent-new-...https://coub.com/stories/2192521-macos-high-s...https://coub.com/stories/2208228-adobe-animat...https://coub.com/stories/2177483-changing-len...https://coub.com/stories/2200864-download-mov...https://coub.com/stories/2168234-ejay-dj-mixs...https://coub.com/stories/2212395-new-cloud-fa...https://coub.com/stories/2174512-free-planet-...https://coub.com/stories/2210682-blazblue-cro...https://coub.com/stories/2172659-katangian-ng...https://coub.com/stories/2175872-or-version-i...https://coub.com/stories/2187464-patched-disk...https://coub.com/stories/2188002-best-knight-...https://coub.com/stories/2214631-exclusive-am...

, yarful tailer odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2192361-teoria-de-ca...https://coub.com/stories/2190603-simulation-m...https://coub.com/stories/2168421-free-ivantur...https://coub.com/stories/2193181-upd-vray-2-0...https://coub.com/stories/2180695-asking-for-i...https://coub.com/stories/2208962-descargar-x-...https://coub.com/stories/2184848-download-wal...https://coub.com/stories/2192283-final-fantas...https://coub.com/stories/2166848-verified-ban...https://coub.com/stories/2196592-exclusive-77...https://coub.com/stories/2181550-fotos-de-tat...https://coub.com/stories/2192988-cm-03-04-top...https://coub.com/stories/2211055-fixed-aata-m...https://coub.com/stories/2166457-better-crack...https://coub.com/stories/2204959-fixed-ab-tum...https://coub.com/stories/2178437-work-dosprn-...https://coub.com/stories/2210571-audioease-al...https://coub.com/stories/2207880-cambridge-gr...https://coub.com/stories/2167063-evabeo-fire-...https://coub.com/stories/2183927-airserver-5-...https://coub.com/stories/2194709-solidworks-2...https://coub.com/stories/2205188-2-ver-2-0-0-...https://coub.com/stories/2211018-karate-kid-7...https://coub.com/stories/2205765-kimbra-vows-...https://coub.com/stories/2190702-administraci...https://coub.com/stories/2201229-sigmaplot-12...https://coub.com/stories/2184159-boardwalk-em...https://coub.com/stories/2192732-problemas-de...https://coub.com/stories/2201871-buildbox-dow...https://coub.com/stories/2168545-discografia-...

, micseiwa chenee odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDA56_3CwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_-acwggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoI2NsQkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, nareser berents odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_puTLCQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv_-viAoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4Pq85gkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, ottadenl faithfully odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAp6eWCgwLEgZDb3Vyc2UYgICA__nkuggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4ITIsAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, olidar adorable odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2165742-top-sony-veg...https://coub.com/stories/2178494-gsa-captcha-...https://coub.com/stories/2207277-top-ek-tho-c...https://coub.com/stories/2166931-cubase-le-ai...https://coub.com/stories/2198269-free-downloa...https://coub.com/stories/2215795-train-simula...https://coub.com/stories/2166505-hawx-level-4...https://coub.com/stories/2173658-new-namaloom...https://coub.com/stories/2197460-_top_-downlo...https://coub.com/stories/2208053-autocad-shx-...https://coub.com/stories/2183263-top-namo-web...https://coub.com/stories/2173987-verified-hd-...https://coub.com/stories/2182637-dmc-devil-ma...https://coub.com/stories/2169500-download-arc...https://coub.com/stories/2197282-fsx-fsdreamt...https://coub.com/stories/2171052-meaning-in-s...https://coub.com/stories/2205023-shadow-fight...https://coub.com/stories/2170455-colle-system...https://coub.com/stories/2182172-how-to-insta...https://coub.com/stories/2214247-exclusive-do...https://coub.com/stories/2212064-angels-in-th...https://coub.com/stories/2202915-rocksmith-20...https://coub.com/stories/2199747-ehi-oh-ehi-o...https://coub.com/stories/2215931-jmp-10-crack...https://coub.com/stories/2171799-siemens-plm-...https://coub.com/stories/2174870-willeystudio...https://coub.com/stories/2166953-easeus-data-...https://coub.com/stories/2202449-download-pow...https://coub.com/stories/2197635-hida-mechani...https://coub.com/stories/2178057-pcstitch-11-...

, georanto steady odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_hYiWCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAv__apAgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4OnCjwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, ilekeal raymen odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2202330-google-earth...https://coub.com/stories/2180978-motorola-cp2...https://coub.com/stories/2176851-barbara-chri...https://coub.com/stories/2174117-download-liv...https://coub.com/stories/2175431-download-dri...https://coub.com/stories/2202097-php-tools-fo...https://coub.com/stories/2201145-top-who-anth...https://coub.com/stories/2193641-top-chrome-d...https://coub.com/stories/2211942-the-legend-o...https://coub.com/stories/2213033-better-mamta...https://coub.com/stories/2203295-hack-teamspe...https://coub.com/stories/2213190-extra-qualit...https://coub.com/stories/2187264-download-win...https://coub.com/stories/2166698-cat-et-licen...https://coub.com/stories/2209184-mep-quantity...https://coub.com/stories/2196924-solidworks-2...https://coub.com/stories/2176753-link-japanes...https://coub.com/stories/2196781-top-tbw-teen...https://coub.com/stories/2169755-stat-ease-de...https://coub.com/stories/2193729-unduh-drama-...https://coub.com/stories/2206964-pradeep-publ...https://coub.com/stories/2167714-my-pet-ferre...https://coub.com/stories/2171247-thinstuff-xp...https://coub.com/stories/2168300-busta-rhymes...https://coub.com/stories/2173702-developer-to...https://coub.com/stories/2184975-maazii-4-hin...https://coub.com/stories/2214706-link-ram-lak...https://coub.com/stories/2166471-upload-3-stu...https://coub.com/stories/2173880-work-free-do...https://coub.com/stories/2205599-repack-bony-...

, saneeford malori odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2207070-quest3d-v4-2...https://coub.com/stories/2175132-play-minecra...https://coub.com/stories/2174667-the-khajurah...https://coub.com/stories/2175716-free-crack-a...https://coub.com/stories/2171462-asa-5505-sec...https://coub.com/stories/2178621-candid-hd-sv...https://coub.com/stories/2178843-exclusive-th...https://coub.com/stories/2172736-hot-episode-...https://coub.com/stories/2176357-kabrastan-en...https://coub.com/stories/2209005-train-simula...https://coub.com/stories/2202461-gbwhatsapp-v...https://coub.com/stories/2200540-bigasoft-tot...https://coub.com/stories/2207915-fixed-disk-d...https://coub.com/stories/2214297-pycharm-2017...https://coub.com/stories/2209559-upd-akino-ar...https://coub.com/stories/2173936-full-hindi-m...https://coub.com/stories/2194870-chuck-lorre-...https://coub.com/stories/2198632-uninstall-to...https://coub.com/stories/2215366-sheppard-bom...https://coub.com/stories/2207041-new-sixteen-...https://coub.com/stories/2175223-arcsoft-prin...https://coub.com/stories/2204764-kaljat-mazya...https://coub.com/stories/2180989-quantum-mech...https://coub.com/stories/2180580-french-fluen...https://coub.com/stories/2174433-better-omsi-...https://coub.com/stories/2199415-top-cum-too-...https://coub.com/stories/2212698-kabaka-pyram...https://coub.com/stories/2213937-super-cow-ga...https://coub.com/stories/2203760-legal-way-to...https://coub.com/stories/2186141-archmodels-v...

, saneeford aftonia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2165655-metrel-mi-21...https://coub.com/stories/2190905-auslogics-bo...https://coub.com/stories/2172541-repack-bette...https://coub.com/stories/2197535-luminar-2018...https://coub.com/stories/2211801-miss-lisette...https://coub.com/stories/2190325-deepl-pro-1-...https://coub.com/stories/2195081-eset-nod-32-...https://coub.com/stories/2207394-bioengineeri...https://coub.com/stories/2168870-exclusive-we...https://coub.com/stories/2174084-o-o-disk-ima...https://coub.com/stories/2186981-pspw0rm-v20-...https://coub.com/stories/2207957-vademecum-de...https://coub.com/stories/2212604-cheeni-kum-h...https://coub.com/stories/2187331-descargarlep...https://coub.com/stories/2201687-portable-the...https://coub.com/stories/2212403-mini-kms-act...https://coub.com/stories/2199382-repack-geost...https://coub.com/stories/2200304-berthold-fon...https://coub.com/stories/2198569-best-movavi-...https://coub.com/stories/2166129-europa-unive...https://coub.com/stories/2214628-natural-read...https://coub.com/stories/2169212-super-singh-...https://coub.com/stories/2171873-downloadfull...https://coub.com/stories/2211553-torrent-pro-...https://coub.com/stories/2212274-autocad-2007...https://coub.com/stories/2198395-wilcomes65de...https://coub.com/stories/2177428-free-downloa...https://coub.com/stories/2171023-best-diskint...https://coub.com/stories/2189040-iar-embedded...https://coub.com/stories/2166895-video-ngento...


Strana:  1 ... « předchozí  181 182 183 184 185 186 187 188 189   další » ... 198