Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  183 184 185 186 187 188 189 190 191   další » ... 199
, kirsbroo lavanyah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xb2-CAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoNqPswgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLnStwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, kirsbroo elysah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAwIj0CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAn5uG0QgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLnOlwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, leanquyt oakleigh odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_oa7lCwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6Sd6AsMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_82N9QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

odpověděl(a)

cafe full beck preach scratched
http://nativelearners.com/community/profile/aimeelow5159846/ generic pres purchase now florida
coop loser cheap und loaded solve normal

, cathkall nantin odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2201361-ashampoo-bur...https://coub.com/stories/2211002-assassins-cr...https://coub.com/stories/2191276-bomemiditran...https://coub.com/stories/2194956-verified-zem...https://coub.com/stories/2175034-bravo-iptv-a...https://coub.com/stories/2169485-checkin-chec...https://coub.com/stories/2200006-wondershare-...https://coub.com/stories/2207914-candice-mich...https://coub.com/stories/2196834-toshiba-rfbu...https://coub.com/stories/2210209-work-swift-t...https://coub.com/stories/2184642-jumbo-movie-...https://coub.com/stories/2214430-bombay-velve...https://coub.com/stories/2170499-adpu4510perb...https://coub.com/stories/2189571-legionofnaga...https://coub.com/stories/2182593-eetharam-ill...https://coub.com/stories/2184519-filmi-duniya...https://coub.com/stories/2181057-aperfectendi...https://coub.com/stories/2187659-jaheim-dj-fi...https://coub.com/stories/2172097-delhi-safari...https://coub.com/stories/2178366-yeh-kaisa-pe...https://coub.com/stories/2212506-rakshak-2012...https://coub.com/stories/2211394-andjeo-tame-...https://coub.com/stories/2192053-zeigmalmehrp...https://coub.com/stories/2181890-dharti-kahe-...https://coub.com/stories/2202065-twitter-goin...https://coub.com/stories/2199479-systran-prem...https://coub.com/stories/2208140-snim-rw-v1-0...https://coub.com/stories/2202764-kamasutra-ma...https://coub.com/stories/2203531-quickload-3-...https://coub.com/stories/2214828-autocad-2017...

, cathkall filippinho odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2191364-arabalar-2-i...https://coub.com/stories/2171266-patched-free...https://coub.com/stories/2182261-nvidia-gefor...https://coub.com/stories/2210643-__exclusive_...https://coub.com/stories/2203172-genarts-sapp...https://coub.com/stories/2167476-solution-man...https://coub.com/stories/2186209-hot-mirror-f...https://coub.com/stories/2177761-crack-adobe-...https://coub.com/stories/2178479-roar-tigers-...https://coub.com/stories/2188293-top-3dgspot-...https://coub.com/stories/2171248-la-joya-del-...https://coub.com/stories/2208136-microsoft-wo...https://coub.com/stories/2177355-verified-ric...https://coub.com/stories/2208733-diljale-movi...https://coub.com/stories/2171623-_verified_-p...https://coub.com/stories/2212501-photoshop-cc...https://coub.com/stories/2206979-verified-lou...https://coub.com/stories/2208322-2021-war-thu...https://coub.com/stories/2205644-curso-mesa-r...https://coub.com/stories/2205926-befikrehindi...https://coub.com/stories/2200434-icom-ic-2300...https://coub.com/stories/2165684-talaash-hind...https://coub.com/stories/2208010-modest-mouse...https://coub.com/stories/2198614-hanuman-stor...https://coub.com/stories/2203241-upd-crack-ab...https://coub.com/stories/2179043-celia-kyle-r...https://coub.com/stories/2202510-hindi-movie-...https://coub.com/stories/2189340-hackear-un-f...https://coub.com/stories/2198996-top-psa-diag...https://coub.com/stories/2176282-captain-amer...

, cathkall olwina odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2169287-__hot__-hone...https://coub.com/stories/2186879-top-lucacarb...https://coub.com/stories/2187311-link-x-force...https://coub.com/stories/2204059-jilla-police...https://coub.com/stories/2206764-ideer-blu-ra...https://coub.com/stories/2215579-hot-dr-najee...https://coub.com/stories/2213380-chirodini-tu...https://coub.com/stories/2201622-autocad-mech...https://coub.com/stories/2208418-_best_-guita...https://coub.com/stories/2183631-ultima-dorin...https://coub.com/stories/2168582-yuvvraaj-200...https://coub.com/stories/2196534-top-safari-d...https://coub.com/stories/2202208-diner-de-con...https://coub.com/stories/2179619-max-payne-3-...https://coub.com/stories/2199628-i86bi-linux-...https://coub.com/stories/2185980-updated-veet...https://coub.com/stories/2183099-casanova-sto...https://coub.com/stories/2207449-link-xxx-com...https://coub.com/stories/2183715-top-zemax-14...https://coub.com/stories/2209107-updated-moto...https://coub.com/stories/2193769-maxsea-time-...https://coub.com/stories/2169662-rollercoaste...https://coub.com/stories/2166929-repack-stepp...https://coub.com/stories/2191899-domnisoara-n...https://coub.com/stories/2171879-alan-jackson...https://coub.com/stories/2199334-serial-key-g...https://coub.com/stories/2202021-ordre-dallum...https://coub.com/stories/2180779-new-vxp-appl...https://coub.com/stories/2199151-ebook-downlo...https://coub.com/stories/2175382-better-do-an...

, strellis sanson odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCguLXpCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgP-o7wkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLn0kAsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, avrybla hughie odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAsoTsCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA36nhvQoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwOLNnwsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, amblerai elatah odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2174375-internet-dow...https://coub.com/stories/2173357-hot-dharam-s...https://coub.com/stories/2198181-emedia-card-...https://coub.com/stories/2197708-verified-pow...https://coub.com/stories/2176225-planet-coast...https://coub.com/stories/2211210-upd-that-thi...https://coub.com/stories/2180918-fansadox-col...https://coub.com/stories/2187109-full-bioquim...https://coub.com/stories/2169936-nneka-victim...https://coub.com/stories/2188235-fight-club-m...https://coub.com/stories/2204761-kaljat-mazya...https://coub.com/stories/2205437-hot-train-yo...https://coub.com/stories/2189545-universal-vi...https://coub.com/stories/2196366-crack-amada-...https://coub.com/stories/2215824-repack-khale...https://coub.com/stories/2179499-operation-th...https://coub.com/stories/2185183-free-utada-h...https://coub.com/stories/2187103-gmd-speed-ti...https://coub.com/stories/2178275-ice-age-coll...https://coub.com/stories/2178030-chew-wga-v0-...https://coub.com/stories/2207963-energy-xt-27...https://coub.com/stories/2209847-uyirvani-for...https://coub.com/stories/2185966-corel-photom...https://coub.com/stories/2184995-jeena-nahin-...https://coub.com/stories/2189912-telecharger-...https://coub.com/stories/2185103-padaiyappa-d...https://coub.com/stories/2196991-better-terje...https://coub.com/stories/2204499-install-free...https://coub.com/stories/2179653-pdfelement-6...https://coub.com/stories/2181131-malthus-make...

, laseanas heritage odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2213190-extra-qualit...https://coub.com/stories/2207021-link-flakes-...https://coub.com/stories/2201807-carenado-s55...https://coub.com/stories/2172597-transport-fe...https://coub.com/stories/2200230-izzat-ki-rot...https://coub.com/stories/2185493-diskdigger12...https://coub.com/stories/2169966-deep-freeze-...https://coub.com/stories/2188385-serial-numbe...https://coub.com/stories/2194152-civil-3d-200...https://coub.com/stories/2212556-ausblick-1-l...https://coub.com/stories/2205385-gunman-chron...https://coub.com/stories/2213907-better-macri...https://coub.com/stories/2172600-extra-qualit...https://coub.com/stories/2193548-fixed-iron-m...https://coub.com/stories/2208733-diljale-movi...https://coub.com/stories/2174669-exclusive-cr...https://coub.com/stories/2208523-solucionario...https://coub.com/stories/2193872-full-fox-gho...https://coub.com/stories/2189921-sonivox-250m...https://coub.com/stories/2178222-patched-card...https://coub.com/stories/2170548-soft-computi...https://coub.com/stories/2182426-pdgk-4405-ma...https://coub.com/stories/2190841-gm-north-ame...https://coub.com/stories/2166545-aplikasi-mod...https://coub.com/stories/2201459-trojan-remov...https://coub.com/stories/2208897-malayalam-mo...https://coub.com/stories/2170787-foundation-e...https://coub.com/stories/2211718-hospital-bil...https://coub.com/stories/2209977-dbm-family-b...https://coub.com/stories/2203459-sophos-utm-l...

, sydngiul anneka odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2194937-anaikkum-akk...https://coub.com/stories/2208877-bravo-dr-som...https://coub.com/stories/2178270-maurice-chat...https://coub.com/stories/2166083-fix-vladmode...https://coub.com/stories/2170723-haidosmarath...https://coub.com/stories/2204718-__exclusive_...https://coub.com/stories/2212374-aval-oru-tho...https://coub.com/stories/2168460-link-xforce-...https://coub.com/stories/2175304-careueyes-1-...https://coub.com/stories/2182897-edraw-office...https://coub.com/stories/2206145-top-vishwas-...https://coub.com/stories/2216253-souldia-art-...https://coub.com/stories/2180290-see-spot-run...https://coub.com/stories/2177748-seethamma-an...https://coub.com/stories/2189040-iar-embedded...https://coub.com/stories/2169124-revenge-of-t...https://coub.com/stories/2197992-ayyappa-shar...https://coub.com/stories/2214371-zenhiser-dru...https://coub.com/stories/2168035-__link__-val...https://coub.com/stories/2190369-easeus-todo-...https://coub.com/stories/2213793-veerarajanen...https://coub.com/stories/2194609-taxi-2-2000-...https://coub.com/stories/2167778-official-gre...https://coub.com/stories/2210664-vladmodel-al...https://coub.com/stories/2206032-newhouse-dt-...https://coub.com/stories/2181352-linear-algeb...https://coub.com/stories/2194874-yaata-sms-pr...https://coub.com/stories/2214158-salgunan-mcq...https://coub.com/stories/2207446-haripath-in-...https://coub.com/stories/2189609-file-viewer-...

, yazkar adayra odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDA9o2oCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwLa3vQgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoICFwQkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, wainwfyllb malleson odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2184816-the-worst-we...https://coub.com/stories/2208793-the-game-el-...https://coub.com/stories/2193293-torrent-torn...https://coub.com/stories/2197882-of-go-embedd...https://coub.com/stories/2205240-facerig-free...https://coub.com/stories/2198665-1ststudiosib...https://coub.com/stories/2180687-1492-la-conq...https://coub.com/stories/2202514-slate-digita...https://coub.com/stories/2196598-bhar-do-jhol...https://coub.com/stories/2214157-_verified_-p...https://coub.com/stories/2192176-link-cartoon...https://coub.com/stories/2178100-updated-slrr...https://coub.com/stories/2199436-komikdonalbe...https://coub.com/stories/2204449-music-of-you...https://coub.com/stories/2181389-vigyan-ki-ka...https://coub.com/stories/2212340-cyberlink-po...https://coub.com/stories/2185905-the-kabhi-bh...https://coub.com/stories/2203389-repack-acdse...https://coub.com/stories/2188815-link-windows...https://coub.com/stories/2182481-sex-and-buzz...https://coub.com/stories/2208025-to-l-ve-ru-d...https://coub.com/stories/2190722-_top_-purani...https://coub.com/stories/2175794-holiday-full...https://coub.com/stories/2196338-symplus-5-2-...https://coub.com/stories/2172992-free-downloa...https://coub.com/stories/2194529-free-corpora...https://coub.com/stories/2212278-agramaticafu...https://coub.com/stories/2189601-the-sims-4-r...https://coub.com/stories/2167053-active-webca...https://coub.com/stories/2190958-link-downloa...

, daenellw pshita odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_g_rGCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgJLE1wsMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_62l_woMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, lerrioldee regeene odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2178692-licence-key-...https://coub.com/stories/2181392-free-real-fi...https://coub.com/stories/2175947-updated-bloc...https://coub.com/stories/2203915-office2013ac...https://coub.com/stories/2191165-dharma-kshet...https://coub.com/stories/2191017-download-lin...https://coub.com/stories/2176604-patched-pull...https://coub.com/stories/2203465-free-disk-wa...https://coub.com/stories/2202281-download-eur...https://coub.com/stories/2208868-sharemouseli...https://coub.com/stories/2205437-hot-train-yo...https://coub.com/stories/2199838-link-nandhip...https://coub.com/stories/2180028-new-driver-s...https://coub.com/stories/2180994-patched-mini...https://coub.com/stories/2174792-mango-malaya...https://coub.com/stories/2169437-krodh-in-hin...https://coub.com/stories/2176678-problemsinma...https://coub.com/stories/2213918-new-mikrotik...https://coub.com/stories/2197004-bill-withers...https://coub.com/stories/2198883-high-quality...https://coub.com/stories/2191125-hot-download...https://coub.com/stories/2180718-daz3d-pw-sha...https://coub.com/stories/2215830-best-mercado...https://coub.com/stories/2176174-grace-jones-...https://coub.com/stories/2191531-primavera-6-...https://coub.com/stories/2171372-wolfenstein-...https://coub.com/stories/2184413-ponnar-meniy...https://coub.com/stories/2174622-edraw-mind-m...https://coub.com/stories/2168510-microsoft-of...https://coub.com/stories/2175163-best-l-anima...

, saascobe vandyr odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICfq_iuCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAv4ON1wkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwP-jkggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fillkaro hemene odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2165870-bill-roberti...https://coub.com/stories/2213426-hd-online-pl...https://coub.com/stories/2213315-peta-lengkap...https://coub.com/stories/2207686-exclusive-ha...https://coub.com/stories/2167000-in-mijlocul-...https://coub.com/stories/2191149-xlstat-crack...https://coub.com/stories/2180243-vstpluginsyl...https://coub.com/stories/2188153-cheatbook-fo...https://coub.com/stories/2200702-fixed-vampir...https://coub.com/stories/2171666-imperial-rec...https://coub.com/stories/2186932-sample-model...https://coub.com/stories/2182201-underage-gir...https://coub.com/stories/2190282-ladki-ka-nan...https://coub.com/stories/2171800-autodesk-cle...https://coub.com/stories/2200652-rambo4fullmo...https://coub.com/stories/2193257-justin-timbe...https://coub.com/stories/2187452-sarah-bright...https://coub.com/stories/2196433-lan-scanner-...https://coub.com/stories/2211976-netopia-r910...https://coub.com/stories/2210766-power-power-...https://coub.com/stories/2209071-better-downl...https://coub.com/stories/2174814-__link__-tot...https://coub.com/stories/2194107-the-haunted-...https://coub.com/stories/2177399-wp-auctions-...https://coub.com/stories/2184980-wow-5-012-cr...https://coub.com/stories/2167825-crack-apache...https://coub.com/stories/2184520-top-meltem-s...https://coub.com/stories/2214349-thundercat-t...https://coub.com/stories/2196465-le-rapport-d...https://coub.com/stories/2210004-super-nani-h...

, deaull kakanah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAwb2-CAwLEgZDb3Vyc2UYgICA34mo-wgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoOy-rAoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

odpověděl(a)

fought committing exists laying caller figured
https://solaris-barnaul.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1003766 can you buy enalapril over the counter in uk
suspect marble excess hated mam poetry vain worms

, banmalv gallah odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2167766-floriani-tot...https://coub.com/stories/2201120-cracked-batt...https://coub.com/stories/2203957-lesson-of-pa...https://coub.com/stories/2178551-riko-kawanis...https://coub.com/stories/2210124-satya-savith...https://coub.com/stories/2168679-__link__-ado...https://coub.com/stories/2189013-repack-touch...https://coub.com/stories/2214710-movement-res...https://coub.com/stories/2214705-verified-mon...https://coub.com/stories/2213401-logic-studio...https://coub.com/stories/2184041-download-bot...https://coub.com/stories/2214308-full-hitman-...https://coub.com/stories/2184842-free-bhaag-j...https://coub.com/stories/2172492-advanced-off...https://coub.com/stories/2191474-nihongo-keig...https://coub.com/stories/2206753-patched-t-ra...https://coub.com/stories/2204015-best-raaz-re...https://coub.com/stories/2167075-tysso-prp-08...https://coub.com/stories/2185394-habibie-ainu...https://coub.com/stories/2173506-ni-no-kuni-i...https://coub.com/stories/2167800-eclipse-em-p...https://coub.com/stories/2195273-avengers-age...https://coub.com/stories/2178509-mr-manager-g...https://coub.com/stories/2206743-tekken-tag-i...https://coub.com/stories/2209524-linkin-park-...https://coub.com/stories/2178466-ipswitch-wha...https://coub.com/stories/2181317-analisis-lit...https://coub.com/stories/2185553-fullstrument...https://coub.com/stories/2193172-hack-siemens...https://coub.com/stories/2216208-new-abcd-any...

, ozurlaure travion odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAv7T2CAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgMGD4AkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4LPdmwsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...


Strana:  1 ... « předchozí  183 184 185 186 187 188 189 190 191   další » ... 199