Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  186 187 188 189 190 191 192 193 194   další » ... 201
, alpkas idabele odpovědět

5c36288bc2 .https://wakelet.com/wake/zy39h-59_elK4tli3ektHhttps://wakelet.com/wake/E54GvPYxzvfHDP_Ln_k5Ihttps://wakelet.com/wake/03lafFYIhybJLnRWJnserhttps://wakelet.com/wake/p4hg7a38OPxtttz92RSAVhttps://wakelet.com/wake/MO7JOBB0ocj-NXo-hIpfmhttps://wakelet.com/wake/1yzVeqYAsB2eZKiolGF4lhttps://wakelet.com/wake/uS-3xPh6s7A1l17j2TKcOhttps://wakelet.com/wake/IgfBQbyRGe4HXg0VChdc8https://wakelet.com/wake/6fobyYbteReXFTfBuV47Ihttps://wakelet.com/wake/SWZtnSWSgjBMRuxJfSy3Ahttps://wakelet.com/wake/qpwc3H03olREkOQ7mcty_https://wakelet.com/wake/Knrne7CDn_k2BlzgrKC3phttps://wakelet.com/wake/ROcjB2Dr9NaBvxRIrh1BLhttps://wakelet.com/wake/A-sHCkIneuUHjdEf6Oj2qhttps://wakelet.com/wake/9s9v9wZT5R7IqISH7sq-whttps://wakelet.com/wake/UgzY-Li-jiDjqp2Hm_hGhhttps://wakelet.com/wake/tbFzhY_Pvp4AwEQAuUUo7https://wakelet.com/wake/JtgcIcauaMBecrBOSPsxmhttps://wakelet.com/wake/0FHMukMYA--VOM6e5QbVqhttps://wakelet.com/wake/GDVwEv2snNcFHezbpqJ4yhttps://wakelet.com/wake/OGOuBGu7LZxFeDwhciqlLhttps://wakelet.com/wake/uQnAzMWqANokwJ0Qi_PkQhttps://wakelet.com/wake/arU-jSRh8fk0JTtWcNA4ghttps://wakelet.com/wake/IYet-TkXrCDDPHzfBMHfthttps://wakelet.com/wake/kiVvI0j3XQYu8fZXOdDWyhttps://wakelet.com/wake/JoYxVJ-M7j_eY96hYLwghhttps://wakelet.com/wake/IOoBYJs7MokCw84UF_164https://wakelet.com/wake/2fBnDDejawSIPuBeKH8Zthttps://wakelet.com/wake/u0M66Vt1yusSavlfMSP5ohttps://wakelet.com/wake/xkoFLsz7aMly5ckFV6M50

, laquiyes kenyan odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/dOXxQby2LNieGXEXTwS8hhttps://wakelet.com/wake/y7iEwrgoWYsZ1DTsA2ihihttps://wakelet.com/wake/FraxpLV5DelySYc2Ry1IUhttps://wakelet.com/wake/9Rzr7XTXyb36RYXY4r7EVhttps://wakelet.com/wake/wDSd7Ii9rsb2dKnyu8NYlhttps://wakelet.com/wake/EluJPP3kGUYzqs831NtA-https://wakelet.com/wake/rJ9cL2yeAduVpZH0J2p5Khttps://wakelet.com/wake/meGGg89ME_yp6AOzeMTxthttps://wakelet.com/wake/_iOr9vP5WoQSrOExKMDQMhttps://wakelet.com/wake/kSCBbXcTJIJmzWCvjJqofhttps://wakelet.com/wake/d-GyxykACIcG__K9DLugmhttps://wakelet.com/wake/8k30LozN_R_SZr3JVnHmPhttps://wakelet.com/wake/4k6RXlndzxxHy2-QCkzOfhttps://wakelet.com/wake/lvXV5XdFmZPVip9tZK6irhttps://wakelet.com/wake/5yToR7feDZenHCWO9-nSxhttps://wakelet.com/wake/pwZYqMLdnrrpgAE2IVI2Shttps://wakelet.com/wake/mnQnM4hS4GlwcXntXUtzghttps://wakelet.com/wake/dyrHM4JWs5pPgbqP4TEUShttps://wakelet.com/wake/x031LPa35yFw3mqhkFHrmhttps://wakelet.com/wake/u-akfUS8U6i8X5UeI3BxShttps://wakelet.com/wake/tguGrMsCzrtEwg3sO7CTZhttps://wakelet.com/wake/b2fFwoVW62I1di8S3SQVnhttps://wakelet.com/wake/RZF-w1nXyG3ModZeSjy5ehttps://wakelet.com/wake/Pea7cApDqLim61fJNuGWGhttps://wakelet.com/wake/fxvbB5AQlbb-Vo46e5A-qhttps://wakelet.com/wake/hnTxlpK5QKkU8WzqHrnSehttps://wakelet.com/wake/N-xD5D1zs1x7CwTt6gV-jhttps://wakelet.com/wake/cC_Wv9kHa6ZkhoOdS2kN0https://wakelet.com/wake/S1AS0WrV2SOc7rdJkX4OHhttps://wakelet.com/wake/BP5mUnt3g6mLLyasxpLD6

, goldwfab choice odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/4HGScfHT1R_PZSlATYWxOhttps://wakelet.com/wake/xOzBJh4kh-D1tne1L9tvqhttps://wakelet.com/wake/HnczKlCz6sGhZ3jAC23N1https://wakelet.com/wake/kQUquRJXDe1vfa1ZZwSNqhttps://wakelet.com/wake/A-7WqFaAN9fdncNO7LWxkhttps://wakelet.com/wake/a87Z2JXBBg7RFLwEEzYpahttps://wakelet.com/wake/Zdt-rUmWT6Vr_k12hFtILhttps://wakelet.com/wake/ChLohwTRUeSd5Erogz3BMhttps://wakelet.com/wake/GMMpJkUZeHxRZ7LTgRpLEhttps://wakelet.com/wake/uyLbGX_soHEBlToppYOf5https://wakelet.com/wake/vV015gSeDovJM0vYmkgv2https://wakelet.com/wake/v_5ndnRhl6y2GZFtXhUHqhttps://wakelet.com/wake/WsvcRXHZhoqkKWNnw2Ds9https://wakelet.com/wake/t12V6BX1NcJCwrErJuZ7Uhttps://wakelet.com/wake/mCWwA_CeEXXXy9olX-efRhttps://wakelet.com/wake/DFxOkVWXRp9ycaRMzX45khttps://wakelet.com/wake/JmbLaWnjnV5uIqkMYoBQDhttps://wakelet.com/wake/tEgWdBOPLaWRQX7wrX29rhttps://wakelet.com/wake/GJNS-oVmKPRxgyM9yV54Jhttps://wakelet.com/wake/TGas4ETqNH_M_uU2uyNpzhttps://wakelet.com/wake/EtSheWLzcZ8URqFJu5prthttps://wakelet.com/wake/rhAWkWNr05YOngCYQdcV2https://wakelet.com/wake/fMK3k2K4vDhFxE7Dpb3G7https://wakelet.com/wake/G1sqMQyEi2GBxFAWKPVn3https://wakelet.com/wake/KDuDxRJ_fEciAbL3I5KCBhttps://wakelet.com/wake/m35SclNQ34yFp6fmPvOAKhttps://wakelet.com/wake/IxcXjUevODsp-5ZVDBV1zhttps://wakelet.com/wake/pnmFgF8d-2KfaiuZ67020https://wakelet.com/wake/egB0AbM5HyStD7iqrQXDxhttps://wakelet.com/wake/r4KiAAHENdFU8TdGT1q-4

, baldderwi chantz odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/4QaLpDvyB430laXY2gX2bhttps://wakelet.com/wake/qtki8mpF11a4mN0cj6BYchttps://wakelet.com/wake/lTdfxVHnB-FLXhHIuVLa6https://wakelet.com/wake/pKdbiBtIPGq0ojbDxCwTEhttps://wakelet.com/wake/tpDi8tGiSFvkc8-d5TJlxhttps://wakelet.com/wake/DaR0XYFEsmv4S24NH6R3chttps://wakelet.com/wake/unOGOLqW79ZPH-pTew5v9https://wakelet.com/wake/R8MD-TdfH-TIs5e3dkyAlhttps://wakelet.com/wake/uYiypavedm5Ugm9qw3cjZhttps://wakelet.com/wake/V58oLCmrJqwTBibsyAeG7https://wakelet.com/wake/wcKnTsvFV7Dcsrq3lRy0xhttps://wakelet.com/wake/Oud2e6H4xnkU-UDIMGcONhttps://wakelet.com/wake/Q5klp_5IQmXTHyzn3WgyQhttps://wakelet.com/wake/VIqeSf9qATxnHYWXfkc3Bhttps://wakelet.com/wake/UUcUahIRO3K6w6NmvLpXohttps://wakelet.com/wake/400mfzNpcA6tGbaPjjk3Whttps://wakelet.com/wake/eATfpd4WHC6kxLWU6TKDkhttps://wakelet.com/wake/wKok3UQdmd7z7YY7Ta-L_https://wakelet.com/wake/HaQZzFNfgFwt0R_FUrxxkhttps://wakelet.com/wake/xopZf_f8ecUoAXrohdsC-https://wakelet.com/wake/oz8mJ8zAeLxgcaqSVK8EShttps://wakelet.com/wake/4NF0bmpc_w0Bv2SHZNHgDhttps://wakelet.com/wake/rnOmjEK02XGXz8cJDLLEQhttps://wakelet.com/wake/qOeNW91V2sWffseyzjFIWhttps://wakelet.com/wake/e0SfWTOm98J96WjJLA5Xzhttps://wakelet.com/wake/puC8dgUhgm7Hgeu7rr6Qmhttps://wakelet.com/wake/n3Ap7IXzM8m8vP4SaJJfzhttps://wakelet.com/wake/OfiOYMSChobWCxEcUpBWphttps://wakelet.com/wake/Zkgg9_hL9htlcy4M9jdPBhttps://wakelet.com/wake/_5YtMJ_3v02tHSBAkNZ7H

, carliurita dionigi odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/oiz7IcjLeHoPRN20TfwHOhttps://wakelet.com/wake/Kqa-DMMglhpCTiotGkse9https://wakelet.com/wake/ZMm6ME7DnnsYrGPKd9zN3https://wakelet.com/wake/U3xWnQiWYTEnckY7ZWs8_https://wakelet.com/wake/d4qNHB8kajTb15Edp4s7Ahttps://wakelet.com/wake/2qZffVG6oSIq6hQfZrwwDhttps://wakelet.com/wake/StOqJ-fQBsCzY0oBQ90W7https://wakelet.com/wake/pRKH-Xh4nWbyY4k9sA9FDhttps://wakelet.com/wake/11LjXiMdCYnKOmhNBpA48https://wakelet.com/wake/_CBKrGM4f4LBooG8eqxiqhttps://wakelet.com/wake/vsd0OSCdTF-puW3AutP9Shttps://wakelet.com/wake/zSKwU2jnlzKSwkNsvwY-Bhttps://wakelet.com/wake/SR9FwDW1HfqVSdiIZKZjuhttps://wakelet.com/wake/BQGX-3hJ63BfrG2WcuXoahttps://wakelet.com/wake/Xl5XMY5wmUZfbfe-8rLwYhttps://wakelet.com/wake/9H1wriia5A3nsLIgabN7Yhttps://wakelet.com/wake/-KrpJuuXM8ztp2ioeh8iPhttps://wakelet.com/wake/wgA93_pgCiGkCQoSWDSQkhttps://wakelet.com/wake/IgpuxZOSo42YVyP-Gkgehhttps://wakelet.com/wake/RsteF9bsUFnziAwVDJ1mthttps://wakelet.com/wake/-XdeTQiMvUw-6zNp6Cmcohttps://wakelet.com/wake/OUgF2rtgNEPp3fxL6Obmvhttps://wakelet.com/wake/cHLZpPRdcHCk_QztVuUARhttps://wakelet.com/wake/fbxZPv96FO2vFpg_CdQqmhttps://wakelet.com/wake/3d0YrqwnkISKrzaJVdK1Chttps://wakelet.com/wake/RrBb4puy0dutW4BrQa_3Dhttps://wakelet.com/wake/7H7Ze_YZN8rqRZ7i55L3_https://wakelet.com/wake/XiJrr94gjTitRr7xOYA_Jhttps://wakelet.com/wake/TkzppPHC5tQl96Cqc_H7fhttps://wakelet.com/wake/yLVsK1MS4bvIK2mWlVdZm

, mykimoust goldyn odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/iqxf7xCV6zgDSwYdI0PPjhttps://wakelet.com/wake/_G6tNdi0cEydErl0IOPIrhttps://wakelet.com/wake/wQW8TODDcVPBpFgrsMaTMhttps://wakelet.com/wake/i0xVY-2yEnpbUFvXAgMPehttps://wakelet.com/wake/thcRPFBbwHhE2fAtXuNNmhttps://wakelet.com/wake/1_VlZja8eF50Vc7oNniyehttps://wakelet.com/wake/rPI3BradU3QsO5MaqDYMuhttps://wakelet.com/wake/2v7jLsyLlA4OVZ9r1Vo_4https://wakelet.com/wake/eutVWm4xZw-h5YUTVTfikhttps://wakelet.com/wake/E5Xv4zCOE0R5KvKzsoFhLhttps://wakelet.com/wake/OTg2BNSMZ0LCLprBehBTMhttps://wakelet.com/wake/VjBwmYA9svRY8tGbzVyDvhttps://wakelet.com/wake/PMaFTb-37y4k7QDc1ESq-https://wakelet.com/wake/_3c87RTV2ib2FDhfbu31nhttps://wakelet.com/wake/ZjGb5Ct0V2yzOBXtp76Yihttps://wakelet.com/wake/kuYiLQMmDFi5o0XAVA3orhttps://wakelet.com/wake/vEO0xjjrc6TZdJgA55Eo1https://wakelet.com/wake/dPHLjN6tzbY_VMNBTvERVhttps://wakelet.com/wake/_tcS8WOpWrLc7KF6V0pqWhttps://wakelet.com/wake/2-t5UtrgJEzQriIRFTw3ehttps://wakelet.com/wake/qIs7j5grfJacS7aVEKyUBhttps://wakelet.com/wake/dBRkiMLud7g4EnAEDm87ihttps://wakelet.com/wake/XxTaxgYy4IDOcJ9eLIUCrhttps://wakelet.com/wake/q5FWacXK2mezbdZWQTF9whttps://wakelet.com/wake/vm2gr18FpADDxSvkrQl0mhttps://wakelet.com/wake/tK6bsAkdx1SVrOcjljJfqhttps://wakelet.com/wake/9e1pX-EGO4eJzMUiBBSY2https://wakelet.com/wake/X5CWeWiHsUaJpxZSJMIQKhttps://wakelet.com/wake/dKMIBxZ5nGcMOeTV621ishttps://wakelet.com/wake/LTDIL-uFFkh26RRrXTBRZ

, kailrespe zanthippie odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/c4I5njfpuYg-BLQkm2WPghttps://wakelet.com/wake/RDJcjUDMZ4QQTCSgN-ojqhttps://wakelet.com/wake/w-M2kvgiM8NGJyqLv8Slshttps://wakelet.com/wake/og-2Im-DB06Mhlq_R26MDhttps://wakelet.com/wake/eRczlLimCrcNPbf4OZfBRhttps://wakelet.com/wake/mCe32uT0tFqGgiN1TAwkDhttps://wakelet.com/wake/dzj7pAhrZP-ymEUG2jVHihttps://wakelet.com/wake/h-fZ21ohLg0FIIvNUXmVrhttps://wakelet.com/wake/ewZAxEFDMU2HidM-5kwE4https://wakelet.com/wake/iBxK8ThrgQ7XhdD9QJRV5https://wakelet.com/wake/MXs9uuF9Mpuvbr1QqksLKhttps://wakelet.com/wake/NpzPSsOgPf0JpuEhnCKr6https://wakelet.com/wake/LHopmc2mIn_02ll7iiJBxhttps://wakelet.com/wake/GetqLYO67W7CxKKZ06nePhttps://wakelet.com/wake/hePuq1-GIZvegDOVLrr1vhttps://wakelet.com/wake/fJfCGgbnq3bOGuztCRkHShttps://wakelet.com/wake/y2vSeCN73wNjrFpmKl-5fhttps://wakelet.com/wake/RuZUunvgTTtf2eSMak0X6https://wakelet.com/wake/QbV3zuPkqAXSyBZqSOa0Chttps://wakelet.com/wake/wXL8Q-1XB2Jv4GZyzrIj-https://wakelet.com/wake/G9IjVjxP_PCIOeoMNYi7Shttps://wakelet.com/wake/_szILpinJIkYZ2w4Ss30lhttps://wakelet.com/wake/DUHmc2XkFzlBXcEihN68Hhttps://wakelet.com/wake/Qg_goe4YyUyiY-AzEmOjyhttps://wakelet.com/wake/Ji64JcKYIQHswZdcbeiaLhttps://wakelet.com/wake/TLTwI6pVT5-n1phRlA-cdhttps://wakelet.com/wake/ocBx3RT4Cr0fQM1grD0iVhttps://wakelet.com/wake/s0pkoWqLcjUjruATfTEJkhttps://wakelet.com/wake/rd3WgZkEtZcNSzj1WgrO0https://wakelet.com/wake/bL2aIxcx4-jpletexXH02

, yamiheria bianah odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/bv7GOTyJz8_Y66vvS1GbFhttps://wakelet.com/wake/ZDYeindnFZbKP7ECIDRHwhttps://wakelet.com/wake/DNoGdUkgw7zUlXBcXiyNMhttps://wakelet.com/wake/RGu8ebQ585zOg2TfyobOWhttps://wakelet.com/wake/LxF8sTmqEgp_s8ZRgVU8Whttps://wakelet.com/wake/HeAozlTfMgt1QvI_dnv4mhttps://wakelet.com/wake/qNLj4BOMx7K6xzZn5sRrThttps://wakelet.com/wake/X5nuujBb0FtoHwzm5vOwwhttps://wakelet.com/wake/-IRKO0yF8aLRp-Hq_GmCMhttps://wakelet.com/wake/RsbFGqbkHzJj77Rmx29EMhttps://wakelet.com/wake/JsHxxfnOwDLb5Rc_eGfRwhttps://wakelet.com/wake/eNFPL4VFGleiPcODmJlWDhttps://wakelet.com/wake/mDxPPmzPAj25JRbgzOOmRhttps://wakelet.com/wake/GUdxyjvjeq6Gt8yYPZadXhttps://wakelet.com/wake/53sgF4u8DZtDN-ZGhrjEjhttps://wakelet.com/wake/ZPbetKMNbi6eqMNE_MiVzhttps://wakelet.com/wake/ky4NrAzMacrDUhBW-kvnYhttps://wakelet.com/wake/g_bRygd4BurLJ4mllkQ1lhttps://wakelet.com/wake/jbVV5we0tu1nOfD4EUALGhttps://wakelet.com/wake/ONg2AMlPd7BJmU_Dnf_Q7https://wakelet.com/wake/Sr8ASuilR3VLdvj_6lsRXhttps://wakelet.com/wake/ZPszpcr3LjHPBMXVzhnVHhttps://wakelet.com/wake/StQ2BGjappyYPIMM5mDAahttps://wakelet.com/wake/v6K16hSUBzQYaEgtu9x2Lhttps://wakelet.com/wake/N5RxVzZhh0sU7bVSNmZwzhttps://wakelet.com/wake/JVTDQtoud40J4QF4otLmshttps://wakelet.com/wake/7o9F9LZICydfHD174Ip0-https://wakelet.com/wake/WOEHxl44T24ukKjCYkXFyhttps://wakelet.com/wake/32AG47gSfczSnKzv7kenNhttps://wakelet.com/wake/jXTNOxVkIAQA36--VjnCN

, horulliv garden odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/6kmmZn7KGk-5_i16iMJ19https://wakelet.com/wake/DSFDV87wHdqMKyEIqqsSMhttps://wakelet.com/wake/koMYH_5Aw9YLyJX09HyaNhttps://wakelet.com/wake/OB7BDRZN_tcZCElN1bQbHhttps://wakelet.com/wake/0zPUYvizYwEz4PuzHjnunhttps://wakelet.com/wake/3eJav5JzZqHcGTzZr0tdlhttps://wakelet.com/wake/zPHVcYn2wKij7-zbGZ6Jbhttps://wakelet.com/wake/GULktOGa3cEifWP0_S5Syhttps://wakelet.com/wake/sQQW_PCrfqV9RsZeiQMhQhttps://wakelet.com/wake/3VIJzkz92fkQsk-fq5Ljehttps://wakelet.com/wake/JPH6tooOpnmmnrXjDtNjfhttps://wakelet.com/wake/0Ogk2NSBBpptk87uE17Jdhttps://wakelet.com/wake/AFyXw8vdnWyuNoWYSkNbAhttps://wakelet.com/wake/SsvG_Aahn-9RkVHuWxiHnhttps://wakelet.com/wake/SY50IS-0lDECvIdfT-zTfhttps://wakelet.com/wake/RIqMrZ0j-vpF6vQ1cN6N1https://wakelet.com/wake/F_WTRiP8Bb-9C8jYqippfhttps://wakelet.com/wake/7vRRQxZjMIjWEBSW6bYzBhttps://wakelet.com/wake/waBIgImSCzZRZ28h-qy8Ahttps://wakelet.com/wake/7KzzH4jnJcYlrazcfsT43https://wakelet.com/wake/yO5V-6IfnSoeJKyX_6hhvhttps://wakelet.com/wake/spAoAyOUZBywCBxszmZgihttps://wakelet.com/wake/-35gUsNtO_niXRSC5ma3bhttps://wakelet.com/wake/RcRVLO9d96zWS6sh-WyTfhttps://wakelet.com/wake/qn-7Q71EE3XfRWExf5VNshttps://wakelet.com/wake/uwERw480Ys0BzK8iwSyfNhttps://wakelet.com/wake/vPh28WqnUkdLIsA4SnF9uhttps://wakelet.com/wake/1-pDcesziYN3aeSlnBfZBhttps://wakelet.com/wake/sNbmroV6PVKhYpuDMd5_fhttps://wakelet.com/wake/dv9zY-ntXykUxgSHyu7ov

, babiarabi bethyna odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/BgNi54WA5aqZPt1IhuZKEhttps://wakelet.com/wake/OhBA-dandfbl433xo4rWOhttps://wakelet.com/wake/mIWGGua9ZwDsPn_R-HwvLhttps://wakelet.com/wake/aNn899YTCoAxflA4d_veohttps://wakelet.com/wake/twRQo57dFN5p2NPpgroZphttps://wakelet.com/wake/WPQODN46_FIIawKOcuagXhttps://wakelet.com/wake/mNMtB3M-GcKph-OhBtCdBhttps://wakelet.com/wake/Mhfw4h1doIVyPCvJD1dOmhttps://wakelet.com/wake/d_KRvMULM5ZD3ZoNP8z9_https://wakelet.com/wake/H3vxnmn1LAxJdA7fz-poahttps://wakelet.com/wake/mJbSDpUbtoUYVYYw1JfKdhttps://wakelet.com/wake/UQWlKS_XfG4wGK8_N29d9https://wakelet.com/wake/inUJ4bPjc5-3CAUAPDebEhttps://wakelet.com/wake/xGXJCQNliEOpwKoQAqJnqhttps://wakelet.com/wake/IzQUz0m03SMFMMNolqTmshttps://wakelet.com/wake/ug5feXG8nmQP8KlG3xGGxhttps://wakelet.com/wake/KOvecRO51kMr_Dqz1l_6Ahttps://wakelet.com/wake/hADoeG7MOs-Lz6fBaJLV1https://wakelet.com/wake/phu_t8nnLS-ZzpWyOv1ABhttps://wakelet.com/wake/Ejl9thXC_3VeCPepCPlW8https://wakelet.com/wake/sqBaUZy252HYlGZNyBxbkhttps://wakelet.com/wake/kkX6R7xCbo0re3OQ_uoWlhttps://wakelet.com/wake/tJwFVmO3McLpZcvezmv4fhttps://wakelet.com/wake/V2qO0mwyLoLcU0tLVsf2yhttps://wakelet.com/wake/dj_bvgiulMng9acDVamw-https://wakelet.com/wake/w08HCj1_-_m9JgSCSa-Dehttps://wakelet.com/wake/rS4SKtKdpttln5pNllO-Rhttps://wakelet.com/wake/6s1tiff4AFdHpuKNI0wO7https://wakelet.com/wake/bA_7NiNNM2b4l2iDC_f62https://wakelet.com/wake/J__n0rNN3OkFtVlN8h39m

, babiarabi quedesha odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/OQ3OeMAVI4DfrqUs33rJGhttps://wakelet.com/wake/7CgI2BP3-9LbKZMdghq5Jhttps://wakelet.com/wake/BxjXm59Y9PsYNbPAe-nkchttps://wakelet.com/wake/Q2nzT5zYpnf8vhQY6bNUmhttps://wakelet.com/wake/KKhsV651ZbgUr_iytzEAXhttps://wakelet.com/wake/sUbd14C6PCF0D6XVcJ6SBhttps://wakelet.com/wake/fpn7zq69Cj8T8wTJ_7s6lhttps://wakelet.com/wake/KB-baILU-wNBy3pt9F8gNhttps://wakelet.com/wake/Snuq9I_rw2KWSaC5DB-Mahttps://wakelet.com/wake/W2XM3OMvSdefELJrtG9zhhttps://wakelet.com/wake/lLKE2ftU5hUBsHXjWxe_khttps://wakelet.com/wake/w_dEpOY14nvjZZDYBKCXmhttps://wakelet.com/wake/GJGNPi9ZmWN7RhCODJFYhhttps://wakelet.com/wake/XOqXtpu_eCFEHZyQC8y5chttps://wakelet.com/wake/JpB8wENqFDznhysbS9RVnhttps://wakelet.com/wake/xLeN31Jra5ES1INRLPzQghttps://wakelet.com/wake/k2os8WNtlvemQ40PuHUzEhttps://wakelet.com/wake/JM_YtpPD10DqzMYyvb8X2https://wakelet.com/wake/jRLioMQiTYNlco1c5NCdvhttps://wakelet.com/wake/Yk499enEKF3k6uA-b88N8https://wakelet.com/wake/LCZkPHxSpUK4oacvCO-Iihttps://wakelet.com/wake/IfbGfZS05aVXTodK_YaHThttps://wakelet.com/wake/IRQahyKjzja73PcVewAIHhttps://wakelet.com/wake/TaLJMydnd780Wnx855Rrvhttps://wakelet.com/wake/-u63NX3nnKF_lPBgWvxpHhttps://wakelet.com/wake/IxSNj4qDYqagbagm9PNaEhttps://wakelet.com/wake/72MFUZf_jHyX23C2VqeDghttps://wakelet.com/wake/hAt8G7LVIzKKynGtgJ3Zzhttps://wakelet.com/wake/K1qd1cbnoTjeHENYWxaEShttps://wakelet.com/wake/aY_AgHT9LXbxMTNealp0x

, babiarabi berdet odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/cVMlMXDX_HAUno13J-0pahttps://wakelet.com/wake/o-jydhGSCO3i6T13CcsN9https://wakelet.com/wake/rEO7BySTkhAA0NXw23pMhhttps://wakelet.com/wake/ULYgJ9hq4fcjXJJGP4DV9https://wakelet.com/wake/XVmsBLWAkP0Xm5k8Bq2zNhttps://wakelet.com/wake/FT6TTNszMdWFBW2tJ0p-Ahttps://wakelet.com/wake/6FRWXX91AB7oLvbE6gNSLhttps://wakelet.com/wake/wpP79SWbsDCm9Hlrna68bhttps://wakelet.com/wake/B8PyeV2tnTKELWFMZZ8uuhttps://wakelet.com/wake/j0okTlUQgI7VB63xryDFXhttps://wakelet.com/wake/0tZkemZ9lYu-zovpFlCLZhttps://wakelet.com/wake/uaLFO40Dp20DqS99bGL7Ohttps://wakelet.com/wake/O9k6efmZ9V-AaNwaDExPnhttps://wakelet.com/wake/mb63geBFZhAg3FHsQpLwGhttps://wakelet.com/wake/_1GI0AyaSdFSWsdyAbua7https://wakelet.com/wake/ZFF3EoKN_6T6N5SlPntZXhttps://wakelet.com/wake/K_C2ZUZ8JeCvnDQLOcCnFhttps://wakelet.com/wake/7Pzwui6na9gHL3WH_D3wVhttps://wakelet.com/wake/Hj07p-sbPf8TKMCAN44P7https://wakelet.com/wake/IKbwFrAesnGxny6Y5HBYmhttps://wakelet.com/wake/HUlycj3WFoGCIghTPlEdahttps://wakelet.com/wake/y7GJ6C9EbQbg75I9NjTHMhttps://wakelet.com/wake/_z4bEOm8ET5fYO8NVAYmBhttps://wakelet.com/wake/1E0Gligd13ZdNNzoq_RDKhttps://wakelet.com/wake/5EfDYqpdXI4N2eEKhbniGhttps://wakelet.com/wake/BVN1wMwWJRqjvqt0zAEPIhttps://wakelet.com/wake/ntU8nCqCdqX6v7oRaXyUfhttps://wakelet.com/wake/vFvz00W2Zf5rvgmuAsuR6https://wakelet.com/wake/4abs6Gt8Ls5Y9_qyiZ4M3https://wakelet.com/wake/Xgcg3TLlg_MXSpgCX6jpO

, odeaneli deennah odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/Dc-NjfEOP-b5KlG1-aKt-https://wakelet.com/wake/atILWR8X30hgtun4XOlKfhttps://wakelet.com/wake/iDenFW4Qd0M7f0nPQD15ahttps://wakelet.com/wake/6LN2xmX3X3zIpLj1tpllrhttps://wakelet.com/wake/Ga0YM1CY1v1Nlpkqx-zTEhttps://wakelet.com/wake/QlrO_7KxxJK5tSHEP-ztfhttps://wakelet.com/wake/QjndWomaPIwmnp9n1crithttps://wakelet.com/wake/Lwu6J9zGlc1jG6twLdjIGhttps://wakelet.com/wake/XwVtcyeXteB2NfOYPLZadhttps://wakelet.com/wake/BGchcAQE_DBMj2zH6uTFNhttps://wakelet.com/wake/jm_thpRd8MW6Q5Xa07djIhttps://wakelet.com/wake/kt3HfUChHvymvCVCXeX3Zhttps://wakelet.com/wake/m-diQ3nU1kmEBbcNKXCqOhttps://wakelet.com/wake/3QT8IPwfJ540UlMt9iWRhhttps://wakelet.com/wake/vFKEQg_My5UC8w8OcFE57https://wakelet.com/wake/A6YwXeTe5P2LNviOQqZREhttps://wakelet.com/wake/Of6pKlPPHEaI_3SN6U6uIhttps://wakelet.com/wake/dsM_t1yxjMmrP0bazLhahhttps://wakelet.com/wake/aXLf1j0BxozliSV4fmpfHhttps://wakelet.com/wake/0W72BUWsY_Bf1UwgcbEzxhttps://wakelet.com/wake/gts_KgEW6ip9si7Nh8R-whttps://wakelet.com/wake/pfHjDz_ADIRNiBr96lc5-https://wakelet.com/wake/HLVFXMVga5qQYTEwgvQFlhttps://wakelet.com/wake/Zt2PeUQtcXX5tf-xAKhIthttps://wakelet.com/wake/Z2PxYu9PBjztcqbGhXRydhttps://wakelet.com/wake/E66hzWIYfZboI1_6FQKTjhttps://wakelet.com/wake/5_3VOowuUUx7QbdXR13jihttps://wakelet.com/wake/yMBms1JWhkfCwHZ6FJr7jhttps://wakelet.com/wake/Js9fThxLCRSAHadrq6L7Ihttps://wakelet.com/wake/4szVWWuMkFzUFVuLyeH7W

, watest iskemu odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/gC91HWUTria-re40HIpZshttps://wakelet.com/wake/9zBye9UmRG2ZcFlf_AVh3https://wakelet.com/wake/1I-zQ1U2LfYNy6GExIpEjhttps://wakelet.com/wake/lwP4bV-QzUPBIDgWy2P7chttps://wakelet.com/wake/BmqEuKXkIcxqQS0hJreFShttps://wakelet.com/wake/gGILpheGTd9pk_KOaOr1ehttps://wakelet.com/wake/tm5AeZ1xZOY2b7NJ5HipFhttps://wakelet.com/wake/9Yt5WY8bGLHKPKQI-kMWyhttps://wakelet.com/wake/5rbdQy7wNcoezYdSW1O2fhttps://wakelet.com/wake/dId0SsOIT17CixGD-cJl8https://wakelet.com/wake/HrreF6p7pFKWwgiLmwqUuhttps://wakelet.com/wake/3zZHxMVFVbTk2c-KuGXVdhttps://wakelet.com/wake/ZUnE7Gj7GD3NiKygCCPdmhttps://wakelet.com/wake/jcAkOaCWRbeyj2xHg9hAMhttps://wakelet.com/wake/ZWSUIuv2uwY7UAxsJ5K1xhttps://wakelet.com/wake/-uHLbW3isgNiqh01fAlkEhttps://wakelet.com/wake/wtUX99KbkNW7K9ySADJRAhttps://wakelet.com/wake/tOFt_otUQcpSZrl0hbQM8https://wakelet.com/wake/jynBnt60uwVLd57Xt0no9https://wakelet.com/wake/EJu6cQq-NSzHiESU7akfvhttps://wakelet.com/wake/zAhh7lnAEcz20kkOaI697https://wakelet.com/wake/Tqql5a4Cm2I1mP8YA58Axhttps://wakelet.com/wake/HBFxFYVEKsUwqV6vdzMpchttps://wakelet.com/wake/BvFpvtElrBlLE0Kz1aAr1https://wakelet.com/wake/Q0oVJAUf3cd8fZtNRDBnthttps://wakelet.com/wake/qvFQcSZ8SNFPdEmmA_OnKhttps://wakelet.com/wake/OGUjzJQ8RFSuhO4oZYoXOhttps://wakelet.com/wake/EMWMrFUjYu6L0Ud1E14kJhttps://wakelet.com/wake/cVgPTS-CbfYZ8KxXhgTJPhttps://wakelet.com/wake/vCefkV6o-9ZosxZPY5dyS

, frantpans margolis odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/jKbCpQT0cpPnGrbk5z-quhttps://wakelet.com/wake/y1G59ajkdJ7XIR9iNuWhLhttps://wakelet.com/wake/SFUmizvtwM0i0DPexobLWhttps://wakelet.com/wake/qHSpu3BaimPkZoYOWs4hXhttps://wakelet.com/wake/KEIU2qYeJqOm4T5Hick5Fhttps://wakelet.com/wake/Lj3JrwhQgeT8eabCNIKQZhttps://wakelet.com/wake/4TCFXYkyZlrN_WP7Ieb9Bhttps://wakelet.com/wake/CXo0OO-8bZ_6jX5vB2ptlhttps://wakelet.com/wake/d-tUYiEB-DaA4HrGCBDxWhttps://wakelet.com/wake/h7H-zPWKvTaUJ22N5g5mJhttps://wakelet.com/wake/_98AJM5xl19hBLSGbl5hghttps://wakelet.com/wake/_19s8A_dO-9DQjvzLg5X0https://wakelet.com/wake/eI3qcTIp3Jyj4jdq07WQfhttps://wakelet.com/wake/EUr86wr3r3VkoRL0mQSgmhttps://wakelet.com/wake/DtsNjbant1onvIuCPDauChttps://wakelet.com/wake/yeDsfZjeXzREeKDoP4Bclhttps://wakelet.com/wake/f0F0il6NKXpOsyjoJkM4jhttps://wakelet.com/wake/8szFJFzJAbeZJVV8MKeCOhttps://wakelet.com/wake/NUgugDxQj-mB9Nk_iPvVUhttps://wakelet.com/wake/C_5n80MEmOABmwctwdhOzhttps://wakelet.com/wake/QQefb_LpSMn_KkcChER23https://wakelet.com/wake/sBAzkNF_IhErmOGS0YvXGhttps://wakelet.com/wake/kOXnTXpXlXt9OpolDPayFhttps://wakelet.com/wake/wj91aBU9GXOBb_Nbp6KRPhttps://wakelet.com/wake/dPMGqr05_6OMJt_snjdYshttps://wakelet.com/wake/7lKMR-UoUzR-iAUy0Y7uXhttps://wakelet.com/wake/KUmIgzyjaEtxt4fdFAXyVhttps://wakelet.com/wake/QPAH3RbJuxPGou90Xx2_jhttps://wakelet.com/wake/oBmWzQE8_9MkaBiOknWPlhttps://wakelet.com/wake/RImjzrK9nSoxShoirhisL

, brittenric bianna odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/uTkPLzJnhu-uB8_6bSW4khttps://wakelet.com/wake/r96VPv_IqBCt-INQwtSYghttps://wakelet.com/wake/8oRMQmvkG8Shjm8WSJ-2Bhttps://wakelet.com/wake/741PEeaNLhnMxi-PKIXNUhttps://wakelet.com/wake/ZyMk9t-aErjuwYpFHif0Khttps://wakelet.com/wake/rUd7Jzmen9IZ8Zzo5VeS7https://wakelet.com/wake/WvREDloFZWkm6RQc69dV1https://wakelet.com/wake/Fqlrf3klH6XMe1rqaX6WOhttps://wakelet.com/wake/Q-kLCqnmlIQWuazwozjQPhttps://wakelet.com/wake/n9zqhmXOWoAMdxkowr_bZhttps://wakelet.com/wake/Xoo-VDW_7jPVx-2uBxsuZhttps://wakelet.com/wake/XoV88R16n1resGMtiAVmHhttps://wakelet.com/wake/vHmXotm6V2MgDrSFl9ZpZhttps://wakelet.com/wake/Skz9Dpn5ucqOgMAlJwyp0https://wakelet.com/wake/nchjy9sOkq8DNBVAUqLlGhttps://wakelet.com/wake/1gyUHW3OyQeGzHE73hBtUhttps://wakelet.com/wake/0H5fU8MWVt4bxpy6J3jmrhttps://wakelet.com/wake/DYQasLe1sMXDtBTBot_WXhttps://wakelet.com/wake/IFpjPBgw_Xxy9jfKLvRTHhttps://wakelet.com/wake/fYWzsHRYPNBdENSVsdUzohttps://wakelet.com/wake/P_nYN7quf76YqnSH7vHXkhttps://wakelet.com/wake/2ndksKpMo6ReZbGbd8Gsrhttps://wakelet.com/wake/h08Fz3L8jK8BqzxvXI4Lfhttps://wakelet.com/wake/ytcIxFp-yN5A3G3x64UIvhttps://wakelet.com/wake/IQpiKImhIUOxPmyOjCiFFhttps://wakelet.com/wake/9caiYmKUA3gAhKiLzhUR0https://wakelet.com/wake/d5R-BYQbOLL32LeF5Huighttps://wakelet.com/wake/jCBVYFn65mL458GiE6KA3https://wakelet.com/wake/ttWpUX1omzG7KQfvVGqaNhttps://wakelet.com/wake/WdegVpmJaIPx_TX0KNWJO

, ulryqbre valerie odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/-ESglQO--mYySrOKlFNqkhttps://wakelet.com/wake/cqyw4OsL1YMD8e_GZNpPqhttps://wakelet.com/wake/HLccEI4nuK0iNgdMNLt5jhttps://wakelet.com/wake/fG54AfepeWxPgepQg8Pzohttps://wakelet.com/wake/-2rbfvu0v_e9BOaNJzMy1https://wakelet.com/wake/C1qEu0oUs1PgnXitgyzBPhttps://wakelet.com/wake/kuPDKi7ANXNa44vp7ryrmhttps://wakelet.com/wake/6WVt_8kNSkS66sYnEMcP7https://wakelet.com/wake/m672iwX0TXKueEEZcV81Qhttps://wakelet.com/wake/TjD8NpTm3byeKiJklEVL9https://wakelet.com/wake/-0mLEPlk5_BiZEDMr0_LXhttps://wakelet.com/wake/iYpyZgnO2gW_XoBEifqE9https://wakelet.com/wake/o2xJTFGL0rgNClJ4b7yibhttps://wakelet.com/wake/piL9ncLhwx4gsAf7B81pthttps://wakelet.com/wake/3jEcXyViQJiP9ornxo0dFhttps://wakelet.com/wake/7P1fUZ1kw66KzdxTtQZ9dhttps://wakelet.com/wake/XtlNIYFKao76BwWQSKQDBhttps://wakelet.com/wake/RdcxtMnqT6fMXGWmYJAk0https://wakelet.com/wake/6TUGXOLSEWSDh8Po7KrFihttps://wakelet.com/wake/9fXuETzYe6s2NrWHBRtzdhttps://wakelet.com/wake/H50ojGLnClV3kW1V1upqmhttps://wakelet.com/wake/YqzFF6Pgu3KHShmGZaoHdhttps://wakelet.com/wake/xzLkVDvm1_em0NmO6NP7fhttps://wakelet.com/wake/UzqopiC-O2qatQCyU76yahttps://wakelet.com/wake/6uN4UVGx_L8pQA1qNi5Wyhttps://wakelet.com/wake/HbRZ3Da72ssxd48CjQZj_https://wakelet.com/wake/v3VVj6zXhi77CEnbpmXPhhttps://wakelet.com/wake/0eSL_1KCYOvr4B9qPHzAHhttps://wakelet.com/wake/JPH6tooOpnmmnrXjDtNjfhttps://wakelet.com/wake/ZxvsQWvil011fLTkqlUtO

, apoldiamo liesha odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/TcAaym5rpL1X-t8wByU1Zhttps://wakelet.com/wake/RPPK4w2h3Hsc11ICxvBjyhttps://wakelet.com/wake/7KlrJAIH9Vn-gTFrxLaB7https://wakelet.com/wake/uCs4s_jnYGU63oAnBbeG1https://wakelet.com/wake/bWcDWONEd_PFSF_gVn1_yhttps://wakelet.com/wake/l9B-GdNO781W3YV6D_E-thttps://wakelet.com/wake/T7-tPzP2OugtNZsLJWFvBhttps://wakelet.com/wake/SUxdvpNFqCu9JT_1RaW-ghttps://wakelet.com/wake/mxCJdhS3JI81Jndc0gvJQhttps://wakelet.com/wake/OBmCh6MWvt3F0WKblBUfthttps://wakelet.com/wake/w0T_B6EmgUin6HL2S25XXhttps://wakelet.com/wake/Yu-XqGvkM-4pnGyTNuChThttps://wakelet.com/wake/0-siL61U10fgVkADc1CQLhttps://wakelet.com/wake/Yol4odhhg-sl-CT-LEwbAhttps://wakelet.com/wake/5gYcV6zn_Ah3V-x_JTRdPhttps://wakelet.com/wake/c781px1yWFoRnqB1W6Moqhttps://wakelet.com/wake/6BA7UuGWgRJ2iEwMntT3ghttps://wakelet.com/wake/Yq6a08o5J0_-OobCpTOLchttps://wakelet.com/wake/1MpGqiUrQf0cXMwF9vm59https://wakelet.com/wake/wxW3A92isVQxN1EwAZ4T6https://wakelet.com/wake/MqAm1_LMzJyql4q5Qr6Oxhttps://wakelet.com/wake/aJF0EhGEvZZVsZT1TRqOkhttps://wakelet.com/wake/A1aeGxIVPshmQutQZUU8Dhttps://wakelet.com/wake/5xVosDUk6eV9vkXTlO2Bkhttps://wakelet.com/wake/981bYb1jSbg3kZWUuAZpghttps://wakelet.com/wake/_-WngvdJbmSeShszJGIWyhttps://wakelet.com/wake/lxWjvm7mbiKp3bVawdsYLhttps://wakelet.com/wake/I_kphfsRPRoJ1UtaxReC7https://wakelet.com/wake/C3IlHop5sueYECKD_OP7Qhttps://wakelet.com/wake/PBoyiKGN1TaBWpNW4ksQs

, magwil dorittah odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/ag1CAIDIApfHyQsQKOn97https://wakelet.com/wake/-JEIaA6z3Wxitg9ZD5xnjhttps://wakelet.com/wake/w_aCyTeBfJGgSRCBN3wQdhttps://wakelet.com/wake/yHhaKEWNxy1kJUL9KMA8_https://wakelet.com/wake/v_aBj5Lzz3JySVd6MGCY6https://wakelet.com/wake/QOZcJanfyiRY5ZYB9S_whhttps://wakelet.com/wake/SQZC4iC0VyYPVimCxjtJ_https://wakelet.com/wake/zOSdrSzME0dwO4Y4P3Ytohttps://wakelet.com/wake/uvhF6u5lDd1XAVpnMlQlHhttps://wakelet.com/wake/p29nR_9skK6a8RhGvgmmShttps://wakelet.com/wake/fn4XIx3GZHigGWv_bCWfdhttps://wakelet.com/wake/ter6PY_J0X2DSAC98Vne-https://wakelet.com/wake/3Ecop3-GQvLZtMbJvfF1Zhttps://wakelet.com/wake/3KNlx3tx8ufCTxlmf8kMghttps://wakelet.com/wake/SKcsm5g7k15Y-VgcGsv_nhttps://wakelet.com/wake/DE9YmIgSMVCcDYNGU7kvMhttps://wakelet.com/wake/2XTXObY4ar7DttAAFOUqIhttps://wakelet.com/wake/9-nEptWUC3R_h-HLH68dPhttps://wakelet.com/wake/Jw4ArQYSY1r6_ee3xLyWZhttps://wakelet.com/wake/fYgl-AYI__IFnsngK52Hbhttps://wakelet.com/wake/YyMhs6ivu5xHvJGjO4NAfhttps://wakelet.com/wake/1NVgAh8PUmRrrRxZkNAlphttps://wakelet.com/wake/g2TR0ydljm0F626OeqoH7https://wakelet.com/wake/RpncH1u_YFEkyLFB47g4Ihttps://wakelet.com/wake/NHanFcyXCW65tvwEs3t-Thttps://wakelet.com/wake/H3zqrE03IY6sX5bk1coIlhttps://wakelet.com/wake/A8blTGzFMw6z9HIwpSdNkhttps://wakelet.com/wake/a6D84BZhWJQDa2EbrSFIGhttps://wakelet.com/wake/mlN07Up-VFm0VzeVItW64https://wakelet.com/wake/gc8DFpAus13VpC05A7g--

, xavyedawse harmony odpovědět

459a7da569 .https://wakelet.com/wake/OkOv3cMFCSQYUqn75FACMhttps://wakelet.com/wake/CnXIEKHmcA7c17czJoyh0https://wakelet.com/wake/N4O8f-XgrsLBAdQwphm0Ehttps://wakelet.com/wake/hv9Kt7UA2lnFWI1ZBlFcThttps://wakelet.com/wake/V2dkgsSPRS8F-U9-xrGnchttps://wakelet.com/wake/Yb_jgzl-BrSA-FqhyYfenhttps://wakelet.com/wake/dsE8PO8PftrZqjerFYblghttps://wakelet.com/wake/RSpWA9uCH6OhAlGADOZEZhttps://wakelet.com/wake/HLccEI4nuK0iNgdMNLt5jhttps://wakelet.com/wake/-FzITxjMq5fP4uJFmnylphttps://wakelet.com/wake/ZoDfOjhdMe5nGiZ6BFWcvhttps://wakelet.com/wake/UG9kBiipZsLtEV-WZFANNhttps://wakelet.com/wake/-y_QId8Q4X4HVc0P-pOQ4https://wakelet.com/wake/jaK-uYTgXocWgvUicV7hOhttps://wakelet.com/wake/5lu80YCrUofepVBLyJMLRhttps://wakelet.com/wake/ZDaqJ0pWbKcCvrFxcLehehttps://wakelet.com/wake/MYcLLIdCELfxfUtlB1e-Ihttps://wakelet.com/wake/vYxBF7d8UGcEX9fKT23vahttps://wakelet.com/wake/rUQ2gEEoeRFO8YdTcNatVhttps://wakelet.com/wake/zPIkebrL2TESNcLfOmmjEhttps://wakelet.com/wake/Mi2JqH-ttYxWVNVV4iawPhttps://wakelet.com/wake/ewOFpSwAjFdYxjRUzUwm2https://wakelet.com/wake/CCNBs2WUGoFwvf_TsIGefhttps://wakelet.com/wake/vZDhMCqwxjrvEFq9OAavMhttps://wakelet.com/wake/RhntZskBqss5RhAACZuNPhttps://wakelet.com/wake/5MxwN6c5b0Ce5-yrNcTj6https://wakelet.com/wake/ORv41zbyqtLBShvmJxXvjhttps://wakelet.com/wake/tMgMykgztGT7DHK8sd4_qhttps://wakelet.com/wake/A02PO4MA3sQRbObR_T5Tlhttps://wakelet.com/wake/EF1wm3HH04Z-j-sYqhPcr


Strana:  1 ... « předchozí  186 187 188 189 190 191 192 193 194   další » ... 201