Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  188 189 190 191 192 193 194 195 196   další » ... 198
, lemdanie wahkunah odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/I5EFongrN8vmonk-XYAJshttps://wakelet.com/wake/F8uR5vdh8j8O_1tK-gN6khttps://wakelet.com/wake/EF_ki3o75iXR7jYIYQAwchttps://wakelet.com/wake/tOgIfvh4Kuh8ssLDjZ38uhttps://wakelet.com/wake/g3XFSJ_b98HPc9AvzV9elhttps://wakelet.com/wake/6n2wfSC50xh7g4zdCubX-https://wakelet.com/wake/qeg4MqkqXglpJt99YOJ46https://wakelet.com/wake/qPX3OeCww9HyMAljvimbvhttps://wakelet.com/wake/KvPtF82ww0fZ9LtuOXNhWhttps://wakelet.com/wake/wnNXsXD5T_R30cE5RAUOehttps://wakelet.com/wake/CWoTErdRb-JnqSQIlfTj6https://wakelet.com/wake/xoBJn2mObKHJHGe_osvHIhttps://wakelet.com/wake/bybbgWv_b8-ASczxdVvEHhttps://wakelet.com/wake/Z7e7wtRioGLj_wFGhuA0jhttps://wakelet.com/wake/NHwy2_dYgYHWaaplKcqD9https://wakelet.com/wake/kLUShQWHJ9TIoZvMii4kfhttps://wakelet.com/wake/c-hT0GBkDu_W5PBo2nRiLhttps://wakelet.com/wake/qAukxy2xHX82FW0x5jGVchttps://wakelet.com/wake/PmawH_sgEz2fNRmgIhzgphttps://wakelet.com/wake/QRm-_A-gyNB0iUZIHCvZrhttps://wakelet.com/wake/F9Wt-nM9zj5lIOaUKenrVhttps://wakelet.com/wake/bocqUmWWKtXpwtEjZcvyzhttps://wakelet.com/wake/uXlSQDaDcQxc6RCnRceZKhttps://wakelet.com/wake/fjudGhRjjrNllV0_tVTughttps://wakelet.com/wake/KR-7uEVpLqNI3QRTIBVnBhttps://wakelet.com/wake/A1t0qV5x5yGitWDh8qpephttps://wakelet.com/wake/Dow9dYdmJujMmpaz7cL0thttps://wakelet.com/wake/7NZU0RT7GkLWEc5VP2KtKhttps://wakelet.com/wake/8tyDTiQJW6KhnY_U5bgvnhttps://wakelet.com/wake/8fq4DgX5gbYGdndW-uCoK

, lazreg lavonna odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/tmo-0jKOGBFgOiZNgR545https://wakelet.com/wake/31-8d6gP3LTLhws9oJrNehttps://wakelet.com/wake/91bo5K9qluJW7c1FRDfOBhttps://wakelet.com/wake/Jkvcm9i_nC7PtCOvQCMyvhttps://wakelet.com/wake/1pCGNLedL2UTGoWG8d22Yhttps://wakelet.com/wake/Q5TgayguYR4qwmaZ8jN7phttps://wakelet.com/wake/EPjnqxMtsHlCVPBLcLhEuhttps://wakelet.com/wake/ph2xZMDUGLTiFWYCNnqeGhttps://wakelet.com/wake/eoZ3wkvi75W-k46OOAv5chttps://wakelet.com/wake/BT70wsd-OLkJF0KKy_sW5https://wakelet.com/wake/rUukG_tg4Qv_tnXfy56U7https://wakelet.com/wake/pc6pVUGOla1yTieWkNIgghttps://wakelet.com/wake/_bm-j5m-j8OEe8pHAxBYahttps://wakelet.com/wake/qg2qvKpjsL5PPH8uk-qo-https://wakelet.com/wake/yMyVm1-WC4uGuEuZ--9L3https://wakelet.com/wake/jB7Y73m4MUxVcYfZ-aMQ0https://wakelet.com/wake/3LaR8gXFZQk0WZaH8lJJDhttps://wakelet.com/wake/Y9tJ9o_a09ypmzZegnW6_https://wakelet.com/wake/2v6bwLLyaobV91viMlYO7https://wakelet.com/wake/kWDjSR-qqJ3XSlYXDiBA-https://wakelet.com/wake/-W2vqwNKUH9s1olwQODpThttps://wakelet.com/wake/pwLlt7wNPm4INmTELS4Kwhttps://wakelet.com/wake/MSeRvzqJJzGGznP7E2a-Chttps://wakelet.com/wake/f1HX0YOKUYeIqxXB2JRG_https://wakelet.com/wake/QtHx2wiiDzI9SlKu0EiS0https://wakelet.com/wake/ItiGtpqKggAwoVnECcuHuhttps://wakelet.com/wake/FTqAn4fCHaKUxrr1efY77https://wakelet.com/wake/HaqBgqDBLxWwvC7M5ZM1dhttps://wakelet.com/wake/lFQEuMZqg061lu42SCG1Ghttps://wakelet.com/wake/UDyBNM5U009bZxqT4uR-Z

, filanhar valerian odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/1a7TzotFDlw7e4_mx13Uthttps://wakelet.com/wake/kqutGEW0S4t3lS8CxzH9Bhttps://wakelet.com/wake/BxhL5xtmHczUuztNiXnrkhttps://wakelet.com/wake/7mefALossg1aDbFxGUcxmhttps://wakelet.com/wake/QT1gtSUnmFthHkVq3kwp7https://wakelet.com/wake/-Md4jD4EGjWABk0XLzOSQhttps://wakelet.com/wake/MriV_4tkvYJtRf-_gvcs_https://wakelet.com/wake/RUqAmge077rQSif4XGiY9https://wakelet.com/wake/twBJS2TaqA4FOtedH6IUIhttps://wakelet.com/wake/68iUtyCjlUmluZwrpgGLJhttps://wakelet.com/wake/bBaAiK9FVSGnqoWGMtBkGhttps://wakelet.com/wake/FIHZpbVm9wNtcbs9MnChZhttps://wakelet.com/wake/7DrSAwsWI1mSw0KZrI8E0https://wakelet.com/wake/7Y9BSDVgMp4kli4Sbfecwhttps://wakelet.com/wake/GHB5ExC56rJmp0nFasouxhttps://wakelet.com/wake/vm5K4a9tCUCifgMiv9MnChttps://wakelet.com/wake/B_dW8xktWanYmnvk5wPWFhttps://wakelet.com/wake/3NoX8YDP0DWENzvwTivllhttps://wakelet.com/wake/1Yir3rb5ACl51OIKL9wl7https://wakelet.com/wake/KKPsC5HzGs9AA1TLBe3TJhttps://wakelet.com/wake/1FQeiIcoX2sQ3c9ZegmjKhttps://wakelet.com/wake/SspqtCJ79je2VnhR6QOzmhttps://wakelet.com/wake/yfvhjkIpbFi-5yh1T-HMqhttps://wakelet.com/wake/ec6uKNL5526PPRUy-ePjihttps://wakelet.com/wake/BB_7b1teuOIfd4PnuSG6Rhttps://wakelet.com/wake/7p7ME32D-Z4_aVyYPLMa7https://wakelet.com/wake/iuXhuyqgTeY49pVAl_smRhttps://wakelet.com/wake/dlaDxaqsPmSN7Eu0qggdEhttps://wakelet.com/wake/8mSDdyA4AUaVpEkuRUx7Bhttps://wakelet.com/wake/B-7zZYrAoAkew4WhfUafN

, aleanepy lavern odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/Qa3NgX_Wxyhrio0RwYKh0https://wakelet.com/wake/_vASXAEqlhz-uIzmHtPN_https://wakelet.com/wake/xTMw-AAlpzRPH-NkRw3aLhttps://wakelet.com/wake/G5DVYNnuO3ktR0Ad0Tt-khttps://wakelet.com/wake/PAwyrh1IQAyYjMQY3QwJ-https://wakelet.com/wake/6-o_Jdu6kawO4B3ReLdyqhttps://wakelet.com/wake/24RAuuEegqbOrP6PiTL8-https://wakelet.com/wake/JHlX91d3k5s59jR0ucilfhttps://wakelet.com/wake/jfQJNnqx1718cMQdViPb8https://wakelet.com/wake/jhSQZ8Vu20FfPpOsHEU18https://wakelet.com/wake/s0CeorJgtCmOZ66t8y-Yohttps://wakelet.com/wake/MKjyvU5ZcoKXSBTfLqhIehttps://wakelet.com/wake/JsRICCyECO99yQqnGhFGlhttps://wakelet.com/wake/sv29w8bpMW2ecQG-MFE1ehttps://wakelet.com/wake/tLV_bxdI7TnKdNO-HgzhBhttps://wakelet.com/wake/6rFSjElIztj-B4It-W7r2https://wakelet.com/wake/sisjFvupbXyCP3hnnuagehttps://wakelet.com/wake/loMRqLoxCKRv9vEJ0k4wnhttps://wakelet.com/wake/G7NEg5yNGe1F-4pW-09vUhttps://wakelet.com/wake/RGmLbjVLyjIIe5T1xSLP5https://wakelet.com/wake/S1f3BhxjYXdhOXIh_fR4ehttps://wakelet.com/wake/OfuJnNuNI9nwqyvygs49Rhttps://wakelet.com/wake/LbWSYTSjYpavg3Haxn9gvhttps://wakelet.com/wake/uqdrL_v5PPuEajHtajbJBhttps://wakelet.com/wake/S3C1y91rFWfdlxVT1K2ivhttps://wakelet.com/wake/fGgx81pGKphnB7RYl3KdJhttps://wakelet.com/wake/W2m2mcV7VDQk6FMlgaBvbhttps://wakelet.com/wake/3WOmROdFP_vWTWI8uBOlRhttps://wakelet.com/wake/NphwpfL1WCtIPwJZON9YRhttps://wakelet.com/wake/A9TbWdWL5QlNQBxNNMw9B

, gaytfat thandie odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/mIFEkvzKV5OsdrRP_ZkMahttps://wakelet.com/wake/rpaQqtyUyYvrs3jNiMpd2https://wakelet.com/wake/Dzdzbo6BbD-zyOzQDCILZhttps://wakelet.com/wake/H7nl8fMTOGltaobrleZUzhttps://wakelet.com/wake/EcvhMi5dorO_aC900AQdihttps://wakelet.com/wake/Q4ggtbP6mS-6P63CyKXPphttps://wakelet.com/wake/CGqDElS_ou7D_TrhexkWphttps://wakelet.com/wake/IhdkWcWKirG4pzrDWL0t1https://wakelet.com/wake/iFgYIpXtD8mW7w3qon3T9https://wakelet.com/wake/kU0VYgWcgDFnweexBaAbQhttps://wakelet.com/wake/A9LFh7FLFuHW7O_MwBhbohttps://wakelet.com/wake/pxea1L5-hUp55M9W7uW1ahttps://wakelet.com/wake/w2DRqudwQzBicOS2YVmqrhttps://wakelet.com/wake/qkFuiSPGFS3Fl6lyjJ2kMhttps://wakelet.com/wake/l9eI_uvPthul2uKvLITsLhttps://wakelet.com/wake/gDMqb9JQds-NSORmJ1tKVhttps://wakelet.com/wake/869ZXWgdTy3DDxBlGZBUKhttps://wakelet.com/wake/xFUq7iLNPXNW-RFPo16Bhhttps://wakelet.com/wake/WsvLbb6QgYdQJ3Oyqim6Whttps://wakelet.com/wake/X72oGTRsauQHJEWwq_-U-https://wakelet.com/wake/GFptXCI0YsoWl2o2Pezi5https://wakelet.com/wake/JXZBy2wRqDkq6B9Oqh0cUhttps://wakelet.com/wake/zkmdI-2_tJdfaUjGhMhK0https://wakelet.com/wake/PgEFD6W2Zru6-JOHIPXMGhttps://wakelet.com/wake/lXUsMdviruBkOncbWrRN-https://wakelet.com/wake/TluBO2LZwrpYxLjpqKbr3https://wakelet.com/wake/LmA0k2YHqcmSSCV4pKkRRhttps://wakelet.com/wake/Ded7Dr_EPCH-KEJeKeODUhttps://wakelet.com/wake/CG9EzWLlnhgy4mM4y54WBhttps://wakelet.com/wake/LRW7_j6lzAvXXMoVqr24Y

, dejanpern daigin odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/UL_OXsg_onz5Bkm0b2ItRhttps://wakelet.com/wake/JSbvZiGdqMAY1bgswWgD8https://wakelet.com/wake/sHcf8sHbvW8b-Qiq1v-KMhttps://wakelet.com/wake/QFldzac0hEDfxibZs_uiLhttps://wakelet.com/wake/YC1W1OoLWpL-L7Bj_f1Mchttps://wakelet.com/wake/cnWpRPIVcrM6VGxZYTuoShttps://wakelet.com/wake/ayum65A-t0Sz6mMY534Pxhttps://wakelet.com/wake/jRhrtTEKFN9dWjda5T9dmhttps://wakelet.com/wake/XRwJ95aEUl1dmaAVfFcJYhttps://wakelet.com/wake/pJwXcuzLfNPDvkyEHNGhBhttps://wakelet.com/wake/L5SEVL-XemlvFM-9T3J2Jhttps://wakelet.com/wake/OLVN9-yHXmtYtbKje3H8Shttps://wakelet.com/wake/MMwFIUv3xKJduAPEDrAxWhttps://wakelet.com/wake/YjpmcNTaBDSyRnnWoNaUihttps://wakelet.com/wake/VAeGTBkSbJCsd6rbIO1rLhttps://wakelet.com/wake/YHy9wqTJcc7LikFHfRp0Yhttps://wakelet.com/wake/42xQmh9ZGYxIQmEpH2EFUhttps://wakelet.com/wake/xIcSMwUfzpLlbg7I0qYIBhttps://wakelet.com/wake/Za9KaX7K1XHqxP3PcHp4Ahttps://wakelet.com/wake/Txd1j-ll-iJv4tNNnEHKohttps://wakelet.com/wake/JMR8lEkYZJcBv2UTjptwuhttps://wakelet.com/wake/eXOk9EE224fM0xB1iW8MDhttps://wakelet.com/wake/M9mPdtAaE-8q9QWjerGI6https://wakelet.com/wake/m6qZZZvy_sfQMLCzoIbVphttps://wakelet.com/wake/rzKTPTUG-B_kNWpJwZAUthttps://wakelet.com/wake/e-Mrsn-wueufwYXR_gP1Jhttps://wakelet.com/wake/7GibL_BDUScI6o7x0b1Nbhttps://wakelet.com/wake/vIwP5O1uasAeKGTs8R_Cxhttps://wakelet.com/wake/TtJcwp1fXpH7tbNORJGv0https://wakelet.com/wake/C8jS0Er5_LNa2LfGTO5Zq

, alecsdistr madison odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/tUaP6vyUw8_HeXxlAs4OKhttps://wakelet.com/wake/cvSDaAXDu7duIOcg0F9mRhttps://wakelet.com/wake/901GKMGWJ3fLm_tAxX4pYhttps://wakelet.com/wake/i5Y5wCr20rtlAK0WbDrdvhttps://wakelet.com/wake/EsGoRbSvDQcBtysqiCkjxhttps://wakelet.com/wake/6mOX2L6HwQpH20jeGpoQFhttps://wakelet.com/wake/wWm84Z1_Pi1uJ6JFf7WGihttps://wakelet.com/wake/CVHUiHwvjDAwPAmdGzlsahttps://wakelet.com/wake/RQRBArfT5C-AYUimkSF-shttps://wakelet.com/wake/0sB5_thvy1gHeJgP74yQYhttps://wakelet.com/wake/ui57O4ySuf4MBDz9YfnCrhttps://wakelet.com/wake/s_8JH9j5vUcZiZl_EMz8qhttps://wakelet.com/wake/s06EsOxFsPOM1rVI2rL2qhttps://wakelet.com/wake/90pt51FM3Lifzkuq2mq-thttps://wakelet.com/wake/PAjNiAppruJQuMo3ijrDAhttps://wakelet.com/wake/EMnlPZ_tmOvqM_MvGcVS8https://wakelet.com/wake/6NzPKJTTh6eN5PZM9heSphttps://wakelet.com/wake/3QpQBrFbh1WoMVZIfdF8Qhttps://wakelet.com/wake/5y84QKnvkn0EjVz5mRUQAhttps://wakelet.com/wake/vo-HEI4K4KN6f8GIN4Yanhttps://wakelet.com/wake/9z_NelqZfd03iYTORVHWhhttps://wakelet.com/wake/9PBxdD6gjoj0Lmgz33-C2https://wakelet.com/wake/Yub-eaya0Tm4pYBDbicW8https://wakelet.com/wake/ncrBZM4nFkOqr0_0gY0Dahttps://wakelet.com/wake/7An-UtldlG4SVGwEIXAKShttps://wakelet.com/wake/UKuB2S7ZdLO2M6E03iZRJhttps://wakelet.com/wake/RPBr8HVQMDw1IwBT8g181https://wakelet.com/wake/jUoQWHNOEScgAyZjV_gpyhttps://wakelet.com/wake/K7cbBATf6FKZ3pnH7fABdhttps://wakelet.com/wake/0IN2HIs4YkoANOVTrXorv

, skinneiso gaelia odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/PnaCb6Hv5vdCPevr6dlMNhttps://wakelet.com/wake/2BnCjswqZwuSPz_4HGHxNhttps://wakelet.com/wake/objfU-BGAGh2h1b9N5ZCOhttps://wakelet.com/wake/wwtgvnlkX7giaH0iexZnghttps://wakelet.com/wake/ZRusfSQSBk1_KenQDxi4Zhttps://wakelet.com/wake/aZugV2lj01ASSpXqPCbK2https://wakelet.com/wake/gIXhFdOCvdrvpRU-NoOfRhttps://wakelet.com/wake/v8cayrMJWdam0PSBY43ZHhttps://wakelet.com/wake/p5Ioe2f0dRTncqy_oi0Vvhttps://wakelet.com/wake/8bTpQTAMo5f03S3V4O8G6https://wakelet.com/wake/2QeI5Ex_vvq6gL53d2Tj9https://wakelet.com/wake/dze2rMUHapZ0LYr8N881lhttps://wakelet.com/wake/GJxr0nBjDbLzw9r7xYZtThttps://wakelet.com/wake/869ZXWgdTy3DDxBlGZBUKhttps://wakelet.com/wake/Pj4eCymHGO5Ox7uENNoL1https://wakelet.com/wake/3R7C6v1th5_9V24o45sOjhttps://wakelet.com/wake/6hZvbs-9KbnhisyF-Zwrxhttps://wakelet.com/wake/_CC0Nf9jHvcIC_FwxtvAXhttps://wakelet.com/wake/yZg39aZfWX7eTN2YuilsVhttps://wakelet.com/wake/95a2UHEDcmy1R8oirUGCkhttps://wakelet.com/wake/-bfiQJilyMhZscuVq4V0nhttps://wakelet.com/wake/7E-ZIm1XEeF1YZSFHW00uhttps://wakelet.com/wake/f7hcnz32TmGop-Ow2sjrChttps://wakelet.com/wake/2ZRdjZOpULVYfiwFeOcSchttps://wakelet.com/wake/0fF-AC3JjqA24QezqSn-Qhttps://wakelet.com/wake/pM36vO8U9q6nxB7rzK9QIhttps://wakelet.com/wake/-vnhdWTh04eOIoH_gj9X-https://wakelet.com/wake/CN_e0Gt7Gbswe93rBL2wlhttps://wakelet.com/wake/hptt5ojs6eEfaUDBDD15ohttps://wakelet.com/wake/kjmQv6fgMV0FP4AekgaW2

, matjamei chandria odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/oQWaPX8M5EUzV_RkklQmXhttps://wakelet.com/wake/F5rBfFqyr3xIJ8G7Hk-Z9https://wakelet.com/wake/QPJryA3PiESQn9kmYPuz0https://wakelet.com/wake/G8A2XNaDqob8YXDqQWL_zhttps://wakelet.com/wake/LHT8f6-mY_zWbfgEDry5uhttps://wakelet.com/wake/CeJCcv5Fe5tO3f5TF7cwChttps://wakelet.com/wake/D8QIa_Gwpt_KMRs1c_GSuhttps://wakelet.com/wake/uy_eVN1CWu-PlKdb6QoiLhttps://wakelet.com/wake/ri-d-l7rTQKZwywD9_Rr7https://wakelet.com/wake/GqdLAnuyX8X7WRUv5Y7jlhttps://wakelet.com/wake/vJZt7sYkxyuun1Ygmxh05https://wakelet.com/wake/Z6wfYSYxeEwdvVZ9cEqg3https://wakelet.com/wake/eNqKzqh-09NRlH_Sppl6Phttps://wakelet.com/wake/W3pkDmzfY2ySQDvZbcT9Xhttps://wakelet.com/wake/Gx_SBFD7bPQuFzkq-xounhttps://wakelet.com/wake/_d8PBt88GuWlb1CVPnkLuhttps://wakelet.com/wake/0F3sS0iE2ohozkaJk6Vzbhttps://wakelet.com/wake/6XLRbZpVul1krO-ErvZC-https://wakelet.com/wake/S9BmqTQbq7ouxAkjkiri1https://wakelet.com/wake/zfcl5JU1DCWt0X5Kfwn3Vhttps://wakelet.com/wake/5ozLNUDlxEYjpbYBIqbKlhttps://wakelet.com/wake/2UOT3oApGrov4Lzw4wYzjhttps://wakelet.com/wake/X9yOKYu-_OY3KASQaMOq9https://wakelet.com/wake/IsGw4861a2va6klNC1xP3https://wakelet.com/wake/VVU7GbVJV6VeXpEBwEgfWhttps://wakelet.com/wake/RnaBWK3LdrlNBf3PNpYvThttps://wakelet.com/wake/cH3eGWL7Z_EB7qLJ89I9Yhttps://wakelet.com/wake/JrX7-V8xOCuZs__L7njHXhttps://wakelet.com/wake/1-TtQH5LSDHER-yy-oE32https://wakelet.com/wake/XtfVjndlBlwfSPK-Epx5N

, farafabr gladston odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/PS8g5ishrP9zP1tijLuZWhttps://wakelet.com/wake/4BjyjvD94EuZDkE-TFo-Whttps://wakelet.com/wake/9lqB0NugpUat0ZZ6vlK7Qhttps://wakelet.com/wake/JOZG0Frim5E1Kn_aecBukhttps://wakelet.com/wake/suM0FtZ3eYe_CAsT7JJVOhttps://wakelet.com/wake/y9ZzCbm7ou5jjHfP8COLEhttps://wakelet.com/wake/hTj-VZkAvMVUTitB644eghttps://wakelet.com/wake/0no1erNxiepjAsdzJpcyehttps://wakelet.com/wake/tiQUONX5KYHMLUmEroD_0https://wakelet.com/wake/S7e7BmzV5tk4wut9o7Dahhttps://wakelet.com/wake/ZgaK8w8P_JhuMN2m6lNKXhttps://wakelet.com/wake/B5CA2ldUosmp6qQDtA9fzhttps://wakelet.com/wake/OC_5kfTr3sVvfqiPxMCNChttps://wakelet.com/wake/XzLny9rIFsFFX5bv7-kpkhttps://wakelet.com/wake/rq-KzPfetl-lUNiPWR_Yohttps://wakelet.com/wake/JQFwuXkIIfheSZb9GDrhvhttps://wakelet.com/wake/o5GC099Iombc5SoGWPf0Lhttps://wakelet.com/wake/yeFH1Yy1jPLAuf7VK0LP_https://wakelet.com/wake/vhFz94X--p7hLKSXOx0bdhttps://wakelet.com/wake/FH2VZMUQrCnqQWDvvlzjWhttps://wakelet.com/wake/QFQnU9ShugX9nHQzGvMlyhttps://wakelet.com/wake/uLqaDo2-E1RdtM3_zXWAdhttps://wakelet.com/wake/TomPmjyUlwM8SLx-6dfmFhttps://wakelet.com/wake/VgN6vTgcMz0Sp0Y_BJPIBhttps://wakelet.com/wake/smzKdzxHydZCs9KLF5SLohttps://wakelet.com/wake/toHf2W3lS-NbVA0lFqJO2https://wakelet.com/wake/H_CsC-JCCo7Iv8st0Sm_ihttps://wakelet.com/wake/lYSypQrywBjR8c6xsOaQfhttps://wakelet.com/wake/HVnPDRuJQ962Jn8hqHBF6https://wakelet.com/wake/t6VjDTXS-ZUdrDq07BbkR

, mayrchadr database odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/e9wXWcZbGpB3NYoXWZPPJhttps://wakelet.com/wake/vm3kEtrAsVh38jriYdGg6https://wakelet.com/wake/821Hwwbdv2Fm-0kPnqTc0https://wakelet.com/wake/pAPkmok9_rePbbpSlSoW-https://wakelet.com/wake/01_6WRmL3pYvqhjelPQ3Whttps://wakelet.com/wake/v3Mbh9IO8ckaDDNi7Qa3Qhttps://wakelet.com/wake/QlCzH_XcNr4hAjISNNjj4https://wakelet.com/wake/Bx0vl9GTAj96HTXT7mc3Ghttps://wakelet.com/wake/OBtMp3GQVTwOqU6k-Pqp9https://wakelet.com/wake/NfViU5CfC_KxaQDeTXjy_https://wakelet.com/wake/iD6Raz5bMGJTOoW42ZE3Hhttps://wakelet.com/wake/0e-EGbCJOfj0wAtCJcvNHhttps://wakelet.com/wake/ipSlriLchkWTrffkZz2FShttps://wakelet.com/wake/CCfKXEW0qIR02wii_2xnShttps://wakelet.com/wake/5y84QKnvkn0EjVz5mRUQAhttps://wakelet.com/wake/pXko9Z6jQGq4kwJu8Lt1nhttps://wakelet.com/wake/zcxuWxewqjIVG7RuBrtH4https://wakelet.com/wake/2A8D89xcE1FBdOoomYxSahttps://wakelet.com/wake/LMqJfhjFk-4MzlMO8-TtAhttps://wakelet.com/wake/M31sBmGdOdOAb_0wQTIohhttps://wakelet.com/wake/nWiVtI15KkmyPyC7L0D9Ihttps://wakelet.com/wake/vbNNThPtDasHX8aTSaeAhhttps://wakelet.com/wake/hBiZH8CZd9pJOHuN9wVPOhttps://wakelet.com/wake/MRMD23Zg_NAfuDzyod1L2https://wakelet.com/wake/hZyK0nUPL65sKy_Znqohlhttps://wakelet.com/wake/SeEDMtLQaHFvRwolyN1tjhttps://wakelet.com/wake/fQJo62nIB_P3SbSv27cUthttps://wakelet.com/wake/WWPvcxRdsYxiTy5GquZz8https://wakelet.com/wake/paweNYlUKqifjJp5dSvxhhttps://wakelet.com/wake/JNCKVREP-90dcOmRqxTGZ

, dawntala eilisha odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/fahZesyE9uIs1bhXUoI6ehttps://wakelet.com/wake/JvGzxbK_SatWxdPMkOemfhttps://wakelet.com/wake/kvoD8xsqJzh-2gbUnf5QDhttps://wakelet.com/wake/Qj6kBwKP1lXxtqdNTPJuehttps://wakelet.com/wake/kVIzbnkQfkd998FqhiTdfhttps://wakelet.com/wake/cPJliAt9Cd818m-bbqkiohttps://wakelet.com/wake/cVPy7ooqYcwoRbRTEQkxFhttps://wakelet.com/wake/dTQ7LG7a7kfcMXgN7_Gvghttps://wakelet.com/wake/B5YEQvJpYcRn8V6vdxAtqhttps://wakelet.com/wake/nvqwSjI4VZXWrlvQWMYwAhttps://wakelet.com/wake/mGZBQrzYXE-G868aLZzz4https://wakelet.com/wake/dmZN_4ICpPJQXlFzgjHQihttps://wakelet.com/wake/B2qX9wHV4D4io-6JN7A_7https://wakelet.com/wake/20fi-IrabRzPCUUTP-wMAhttps://wakelet.com/wake/i9cFMjN5ku5UdE5ngsHpghttps://wakelet.com/wake/cPHZLBRbjq_8IEC6v1QZrhttps://wakelet.com/wake/UsSzRnEXedM5rRl8PtC25https://wakelet.com/wake/M1F2JV_WMC69GI_9SS17Xhttps://wakelet.com/wake/oQdCEQmZUOeqOvNopNQjkhttps://wakelet.com/wake/5x_IPJSaZDVfDoPyIZDr_https://wakelet.com/wake/4yRvnI8W6jddQghDOhsDmhttps://wakelet.com/wake/EPRpXxhhS7JF07JeNeKpPhttps://wakelet.com/wake/lHyoe8CTFtDt7Rds9oSV6https://wakelet.com/wake/1QggMNIEZeRehXKFHmEJchttps://wakelet.com/wake/8Jh49wnWfL_pS_15ZwlgVhttps://wakelet.com/wake/9nigIvcjuBszVdGSPGoLOhttps://wakelet.com/wake/Z3pas9Am-UK5Du5agmfWXhttps://wakelet.com/wake/2PsEd4TVE7Q2hONkgGD29https://wakelet.com/wake/59BYUbg_qPvtBlY1iu3LDhttps://wakelet.com/wake/80y4zgSxIhIbE539Mko9P

, chudawa channin odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/oZGMrEF8C0BHv07G_JxCmhttps://wakelet.com/wake/YzcdmkXdKVsQE2gR4wrNehttps://wakelet.com/wake/NV8vnGE9KFbMjgBtaAt9phttps://wakelet.com/wake/Fj4TZ3UUI_ERut3QUeEqahttps://wakelet.com/wake/aC_r9o35aqf7RIzFIbDKthttps://wakelet.com/wake/uhBwwxrxKeBU9YFEae1IXhttps://wakelet.com/wake/6LHykn7fh2idLGDiDgk5Ahttps://wakelet.com/wake/i2W3RknRFT-1eqPt7pxuehttps://wakelet.com/wake/ws0-yYfrlZhcg-WYs5cybhttps://wakelet.com/wake/h91BwyXLjaigiMZ--ondyhttps://wakelet.com/wake/GDyfjlLRrNwpGFklVloUZhttps://wakelet.com/wake/6Sri1bsapHzVXBzFDwc-Nhttps://wakelet.com/wake/15HtWbpbnYDZhjWG46dAnhttps://wakelet.com/wake/MsadiWxMUsDesAliGsPHwhttps://wakelet.com/wake/7p0BARpR5g8mQASyQzM4phttps://wakelet.com/wake/d6l2WitfVwP3jkgvYlzlGhttps://wakelet.com/wake/hFWmcsTNlnOdFhbmDztAXhttps://wakelet.com/wake/9DvPRCVsJeDIJmKjSCnVnhttps://wakelet.com/wake/sUikIN_3LhgBw0VWx25DUhttps://wakelet.com/wake/fsZgCfZiJkDpSqPzVxmuZhttps://wakelet.com/wake/OK69WRnBMbm7RHygXJJ3Yhttps://wakelet.com/wake/opIPkg4LFh4J_iufUHExahttps://wakelet.com/wake/AEPgopiXLp0sJuepLiltVhttps://wakelet.com/wake/e4qKvDyMhitki8c-qPrGNhttps://wakelet.com/wake/jkXYRM9su6-0OapaEqaXKhttps://wakelet.com/wake/QifIGsXoWeUg8iRAHeWzlhttps://wakelet.com/wake/Gjj6Djqp1F7SWc3BZ_wX7https://wakelet.com/wake/BvDj-XDVpfpR1QcuH0_iUhttps://wakelet.com/wake/Nj5IUCHOKi3uSk6yceIUUhttps://wakelet.com/wake/EqX847hrDjTV7YxtEF2Ar

, nedriday nevall odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/xK0vmBUsI7GYkQmgKgD3hhttps://wakelet.com/wake/BQKO9GkFh2GkgXQw6dhbNhttps://wakelet.com/wake/A_8MrkxuF2YbAGgfmMlzChttps://wakelet.com/wake/QynveYG36pQWZtqb4dseChttps://wakelet.com/wake/2Sg4nblO6NIXpqcsiI6Ljhttps://wakelet.com/wake/vbTFZLvGXyCRh_vhiNm41https://wakelet.com/wake/IkEA1kET5IwvTLakKz-8Phttps://wakelet.com/wake/50V2LG53NGNAc6UJY4-Trhttps://wakelet.com/wake/gYqhX_bKgKd4_1InlzRu9https://wakelet.com/wake/bWJVPzsENKA0o9qML-8gdhttps://wakelet.com/wake/G1s57aXA-5zPIzpw9d4Czhttps://wakelet.com/wake/4Ioi0IeFwaihee0J2q6GYhttps://wakelet.com/wake/mTLFbFs619JJKIyHzn3dQhttps://wakelet.com/wake/Il7hfTHs5PplNjsGtnB9jhttps://wakelet.com/wake/fDpXvoE6dTuBob0-wfGe8https://wakelet.com/wake/7gCSDNT-Z62bM8WSqAJPshttps://wakelet.com/wake/XLowU-E81kOnJaDViwRmhhttps://wakelet.com/wake/CLBNWY-RgNTOPnsWSBRzkhttps://wakelet.com/wake/P6iwqWhCkZutIoEMuaJ6fhttps://wakelet.com/wake/NEIM_IlogSguf9a0J9WGuhttps://wakelet.com/wake/j1OqMiH8v_XFUmMMgISF5https://wakelet.com/wake/vBwXxbWpBdr0-xf-IuSFahttps://wakelet.com/wake/ursho2tpIygaejCQPt2c1https://wakelet.com/wake/oMNgZkE4ZIrxU8Hm6orP_https://wakelet.com/wake/F4Q1l99jOXIV_fPp8u5yNhttps://wakelet.com/wake/rZKR6r3rB5lAHkGk27sDxhttps://wakelet.com/wake/j7CLXDzC09Os0g-GrvIDOhttps://wakelet.com/wake/7EJAJK7MC5VCYdtOc48_ehttps://wakelet.com/wake/AHiQg4ZCvAW-n8Ap_WX7xhttps://wakelet.com/wake/n21VCU4l7ykWylTt1c3ki

, ellerash amalah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/WkEUreQ6m4wEZTJbwzFzfhttps://wakelet.com/wake/SNFRu3RLJukIniVYk6YgDhttps://wakelet.com/wake/T3QmrYgqh7dXgw186Y9V2https://wakelet.com/wake/pfg8hkkoeY8bqricGtKYPhttps://wakelet.com/wake/7ij600vN-kfq-qAJZnIqRhttps://wakelet.com/wake/l775Tp9L9CrW92WA7wmG2https://wakelet.com/wake/tMo50C6dH8V0lYcklYvI6https://wakelet.com/wake/4FQ0s7b7MmrXqjfnD8wxdhttps://wakelet.com/wake/TgYswQ4liLyFyqcTNOAYjhttps://wakelet.com/wake/PIIX3aAvEyFWswsrBC6zyhttps://wakelet.com/wake/jO56Fr9C0CnOWsfyE_gSZhttps://wakelet.com/wake/vnXPt0Wy24IiUMrQpjsXUhttps://wakelet.com/wake/YZi4lybqGbzoyjUhRvlOOhttps://wakelet.com/wake/b9duKWjilDQRzcqqPzrZRhttps://wakelet.com/wake/FKxKcho6LxZxvpqiyajuJhttps://wakelet.com/wake/c1Hm-tKfYEKJhYr0ZOGy3https://wakelet.com/wake/U6UGg2m9QoqaNC2LW6X5Khttps://wakelet.com/wake/8PcWGkG7sEqx6X6g-jWdVhttps://wakelet.com/wake/0TnkbYXJ98pHsAStF-KSwhttps://wakelet.com/wake/uhafbz15yG5EgOAfbGyXNhttps://wakelet.com/wake/TQADW-Dyrd6MobcoMC13uhttps://wakelet.com/wake/pMzCMNAIrLnsPauJkPj9ghttps://wakelet.com/wake/wFJN-Xq3y9reLgQd4gma_https://wakelet.com/wake/QSvUohmrm4CLz5JT1r13ihttps://wakelet.com/wake/4G-_3DYJK9DdHRv2GDgFWhttps://wakelet.com/wake/ANO7wGTN9-WP1zxdxaLHXhttps://wakelet.com/wake/MG8c-z2KL0dkKMBVCJE4thttps://wakelet.com/wake/RS3RMHo28ak_mBaVqbqIdhttps://wakelet.com/wake/OLVN9-yHXmtYtbKje3H8Shttps://wakelet.com/wake/LwgUIv93wcaZIuShgqmQv

, jayviura orvyll odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/fiaBBv-41jTqZIaHMZArRhttps://wakelet.com/wake/q_YJ0Lzbmf7D6d8T-BhDlhttps://wakelet.com/wake/V_RAhLG-9Ul7bejKT9aDphttps://wakelet.com/wake/DAjroM5jB3pHoPE3Xdgbnhttps://wakelet.com/wake/cOYI90iRDQqoGuVk3pRHohttps://wakelet.com/wake/ZeBg0LQvvDuq5jNF_puABhttps://wakelet.com/wake/9jjRxZFn53I6tO3uWxRMFhttps://wakelet.com/wake/zJ8v8qGxjvp43ZXUdelz6https://wakelet.com/wake/NpaZAE_TezH6furYTBW15https://wakelet.com/wake/Qh2QXzl1tIGArEgE1rvrshttps://wakelet.com/wake/CSQBR8f2DfuSOgtM6wbkrhttps://wakelet.com/wake/TWm-qb5YFTV0qWH3iuwN5https://wakelet.com/wake/Yw_fS_uLpGd_wCfdxlXkehttps://wakelet.com/wake/Boom-sT7RDbA-eazU6Sxdhttps://wakelet.com/wake/d_n1gI2QDqkFHwKp81y95https://wakelet.com/wake/vytSUIKovqtrZkphGptDEhttps://wakelet.com/wake/OCiCCemwfq-EH_TKruoREhttps://wakelet.com/wake/URyu5uOvtPZ9ArZ4CYc8Ehttps://wakelet.com/wake/E1kWA9_CFJ649evHn_uLQhttps://wakelet.com/wake/y6bJB3sT3SnBlSYshyFjWhttps://wakelet.com/wake/ZcWJc7vU5IR7aMYCqtERmhttps://wakelet.com/wake/VT-ybGqk9UKuNPyu2MEnZhttps://wakelet.com/wake/8Q3kcww6gE12FOfj_ewezhttps://wakelet.com/wake/weNNW9AuhbloaYvqWltFrhttps://wakelet.com/wake/QcXNVowXQotdOl5A7BCifhttps://wakelet.com/wake/wIvS7jr8_fe8R5B1Q4miHhttps://wakelet.com/wake/ng38RatEei4uhH2awUHPFhttps://wakelet.com/wake/9LrmvvXuiZxfF7vd0_ljChttps://wakelet.com/wake/utVrsL0VH8FDfWeNDqG-2https://wakelet.com/wake/gSrES0qmXHQS2WdNUbvIL

, ranalfry janario odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/VJwod-B9Xhw_VzqWDGCmahttps://wakelet.com/wake/0Yi03dTvGXVvA1RjKYoXwhttps://wakelet.com/wake/amhj0KeeccRpSj58Y1wOqhttps://wakelet.com/wake/xmEtBQozIeKgylvDL0wtYhttps://wakelet.com/wake/4rC0DzidApaTWghY-f8y2https://wakelet.com/wake/9okKUrMfxTc3zLiQzFfq_https://wakelet.com/wake/wcjkUqNQg-3aesQd7vyRZhttps://wakelet.com/wake/qPhdloHJDJ0vfWiXrU6pthttps://wakelet.com/wake/np5mDsZOjmrq3tomswpVrhttps://wakelet.com/wake/A_sAZIouqfDb_RCYudzoghttps://wakelet.com/wake/P_V21llswBcORJ7s8dIHGhttps://wakelet.com/wake/PmtcAtpD1Dh145rGOU4GWhttps://wakelet.com/wake/oqAG5TZFH28roK3LIqEhrhttps://wakelet.com/wake/hf4fZuPcixYal_ozxsjz1https://wakelet.com/wake/CH-qNRRJF83osGgi322Ykhttps://wakelet.com/wake/OUfv9ju5s6nVLPmaD3qAChttps://wakelet.com/wake/Jo7vKRboo5axuxJngGCAOhttps://wakelet.com/wake/Ahilq-Q0XYZBpmVcmcuuihttps://wakelet.com/wake/BfKxheO4-0BTY4j2j78Zdhttps://wakelet.com/wake/pXX3sTG5W7k_gkB1XPMRhhttps://wakelet.com/wake/OebOkieSdTSP7nwbUHX-Vhttps://wakelet.com/wake/jdFCZepc72vnA1QMjOSQfhttps://wakelet.com/wake/t-jR5rkPGDT0BGH5QX6Hthttps://wakelet.com/wake/0_22ppOwiHEAZs6MJpQ8khttps://wakelet.com/wake/8PSI4pTvn-k9LjseRDWj7https://wakelet.com/wake/TYnFK6nIiT4V8xcK_EJgthttps://wakelet.com/wake/jbXN3JzNrbZ80mlrVzYukhttps://wakelet.com/wake/vUGgQc_v5iKD_gX_N0AIahttps://wakelet.com/wake/VL1vgBfiA9Xd1I_kJc9Z6https://wakelet.com/wake/uijEEvnjqAwpZv0pzKu3f

, janeahola sopheia odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/PyMkZR3T5yewDd0HBijxUhttps://wakelet.com/wake/RB8rAgQ5nWlbX14WVCTflhttps://wakelet.com/wake/IuZ03uICAyrJfLOLP0dEXhttps://wakelet.com/wake/AOFSnvsNTC_rHqe1kaZnchttps://wakelet.com/wake/dlrRRozVkNH9p_cq1FSyahttps://wakelet.com/wake/gmuc-6m_ZshL-AfcDnDDwhttps://wakelet.com/wake/lGd2SzarGVmpumVMYvRbmhttps://wakelet.com/wake/wHYzfb8tFJhXc3OELoekNhttps://wakelet.com/wake/rVOFgu-IbrEuWq1OavOUthttps://wakelet.com/wake/wG3yBkAs7EZ9BgQaJcyqRhttps://wakelet.com/wake/lsWZsZGEBjjrKRSSxIE4Xhttps://wakelet.com/wake/A6YM-Aw15pTkm8sA24O-mhttps://wakelet.com/wake/vpVq6wExpmqENd8eZePnBhttps://wakelet.com/wake/Tt03SffrLo9cbVpFrFi4Phttps://wakelet.com/wake/DC36wZnu1VCu7C-pSydcxhttps://wakelet.com/wake/d_Q9lhmdxIrD7sDUJ7sxghttps://wakelet.com/wake/0hxdTki3y-EpGl9K8a1aChttps://wakelet.com/wake/1y8E8CNdZQ7xe679GKU3Chttps://wakelet.com/wake/s8plQ0sHHTmmhomd0Bi93https://wakelet.com/wake/fGv1bHPmj25gP2ZHG-FbJhttps://wakelet.com/wake/uoyMzc5ZWwObXYC3BEculhttps://wakelet.com/wake/HjDWK8kUPc8N_ZCVH9uiEhttps://wakelet.com/wake/RXyIBU8C-yU6jvoV_rXQuhttps://wakelet.com/wake/WcGzrHzPib3CVz5JAxzU0https://wakelet.com/wake/KjtSJ2C_pZDSizRSnv7NFhttps://wakelet.com/wake/kIrSwIGJipGHVIj9-neTthttps://wakelet.com/wake/vK6yvfQBoTbXdc47Xiwqdhttps://wakelet.com/wake/i2EFZ3-wW7c2cCy_MeNVXhttps://wakelet.com/wake/kw7-jy9vyEr3SH81hg3Qkhttps://wakelet.com/wake/ORz5DW3gNff_TNlaLhJ46

, destosigis fabryen odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/q75R8tVPJwER_ATyPZG7fhttps://wakelet.com/wake/1hxKNNXL_TRGcgX63Ki8zhttps://wakelet.com/wake/0pHddD2MOaIrRQQdnbGdQhttps://wakelet.com/wake/nqAWDKI482dz2Ci1b7JWvhttps://wakelet.com/wake/fwN3gnHhU2DI0q_CfgEPGhttps://wakelet.com/wake/cpMEemO4JMi6Q39sYj11hhttps://wakelet.com/wake/YY-Wdrjm_UHn4UhUhiWWrhttps://wakelet.com/wake/HT7daJzIKmyPJ5uZ08JCfhttps://wakelet.com/wake/f4l2Pjp8YJEOVDBQZgEqjhttps://wakelet.com/wake/EBbYavvGFv2FaGDF-UP4ihttps://wakelet.com/wake/GWbG8LbK2rSFXylW_ryDfhttps://wakelet.com/wake/4QIwRdiAq43VZZIhXNsHZhttps://wakelet.com/wake/zMVEJFnSoHmxBVJSP8o-Bhttps://wakelet.com/wake/5_3CL19iTxIxJQp09wjtihttps://wakelet.com/wake/sLhUCFlhgpPW0k3rAfrojhttps://wakelet.com/wake/wAnHpZQJFzVv-sZT0FEu5https://wakelet.com/wake/CTJEvVNGgkl9qO2J5FYqBhttps://wakelet.com/wake/AZKAk_0L6cdbumucn7ACrhttps://wakelet.com/wake/JL0j15qiM3iNeFEBrVb7shttps://wakelet.com/wake/umr20wFXMNTaxv3Cj_l8ehttps://wakelet.com/wake/m1Ifq8I1EfX2fCLLyJNV1https://wakelet.com/wake/mssVKkBUphYcpbsa_Y0S6https://wakelet.com/wake/2B6hSx-N16ijo9Vs8C7Pnhttps://wakelet.com/wake/LL5TYR91YXgwVRrwAD-q3https://wakelet.com/wake/Z-JZFvt4FAhsJFcDd9romhttps://wakelet.com/wake/owpUASXfCVAIBuCT7YgKXhttps://wakelet.com/wake/doxJohOar7dD7LLGatVwGhttps://wakelet.com/wake/39WWkNYnFnOssWahYHJ1Ehttps://wakelet.com/wake/MXoxgSd_S0kOyAvFS2iTyhttps://wakelet.com/wake/-4JDgz5rSfUdhWLUslkv7

, janeahola phillidah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/kJep18TuUIORppcM8-MpXhttps://wakelet.com/wake/0ZLvSOFrJrez2sTm3dS7Whttps://wakelet.com/wake/q54Fv0cXUu7IFA0rYsN7Khttps://wakelet.com/wake/Dr9vUQuWjEuVot5m4PRTVhttps://wakelet.com/wake/9D3E9LdTaAIfUqBfKJr-phttps://wakelet.com/wake/ihxUcBT7CDJF3p9RrUCWhhttps://wakelet.com/wake/0nbE2vwGinmP2eMcLzXVBhttps://wakelet.com/wake/ScuONIcffJmfJ7UKcTmZzhttps://wakelet.com/wake/xvZwPmsBSygRzM0S0NpMHhttps://wakelet.com/wake/Tr72JefvBnHRY2ME5F8mShttps://wakelet.com/wake/e0w1tQIZDrOMV8uEv-GtKhttps://wakelet.com/wake/DLoZ4CpEbzodmtSsX_-4Whttps://wakelet.com/wake/lnJ4oFy36-7IbTqtAU2pJhttps://wakelet.com/wake/UAL4mkHFzqJZ9Dw2-LWmfhttps://wakelet.com/wake/TDmkr4O5mxgc2LIBOxIxshttps://wakelet.com/wake/bnmLsBp9bb6-fkgS_Tqz1https://wakelet.com/wake/nEUEZLKnszzJYLlZVlYfDhttps://wakelet.com/wake/5KhIoDiCPvGBV8HFbKHEQhttps://wakelet.com/wake/qSS1SDP0pKTolBZ1_pMNGhttps://wakelet.com/wake/CURYFg6eStLLn7LVq5hZxhttps://wakelet.com/wake/7umfnVsRo5t0Luc8Pofs2https://wakelet.com/wake/kOXlQElqX9MOTrpe4Ke_Mhttps://wakelet.com/wake/o8CRURBz2ObjzDMohcxQChttps://wakelet.com/wake/cb297EXyuKibMeQbK6icphttps://wakelet.com/wake/cjgp6bIcGsyPDPcn4xvHOhttps://wakelet.com/wake/FQ3vHoS0nZ-sZEsqoeG2Ahttps://wakelet.com/wake/Y9Wc8ghT4BjxktvC4dx2Chttps://wakelet.com/wake/2wV8HEz3hSaUWkiZWijA6https://wakelet.com/wake/DTOrcMBe8DusqhJxE_h-Zhttps://wakelet.com/wake/2vqDgAfUzQXszRRnV1sUI


Strana:  1 ... « předchozí  188 189 190 191 192 193 194 195 196   další » ... 198