Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další » ... 201
, marilas nehmiah odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/V1rP2fhLjcOCaHpNMlHQAhttps://wakelet.com/wake/vHq_EZvVWllQ4P0zY6XPShttps://wakelet.com/wake/ppFV7e0bEl0NqOBBfr-Amhttps://wakelet.com/wake/5ZJrj7zpqw62gE2qGZ7ZXhttps://wakelet.com/wake/nCHedm4fl2CLWpQzMbyIihttps://wakelet.com/wake/p3-jb3WJ0fSesUsvyztG8https://wakelet.com/wake/1fogHcrT20HhL8Bx56Bnohttps://wakelet.com/wake/UndsZL-tRxu9FdMhFwCeshttps://wakelet.com/wake/JKUnrtbxCE6VR24hM3FLxhttps://wakelet.com/wake/3bQwrEZvL8zctxuXLvjSJhttps://wakelet.com/wake/Bjz9jehMDqC4-ACU9TncKhttps://wakelet.com/wake/qZDpDV6TaBqvaWPJSksJOhttps://wakelet.com/wake/qzD2l4Tyk_4TSmCNgcf9Shttps://wakelet.com/wake/CR3K4CrJ8gDcJ_mmBdv8hhttps://wakelet.com/wake/XMfrkefxBgCoBc5yInlnGhttps://wakelet.com/wake/tmx4VyhNaQeZ5kKL2zYJthttps://wakelet.com/wake/sO2GufCj31_mbKEv0bLPmhttps://wakelet.com/wake/fhqssDRaixDdUCQa8nvUlhttps://wakelet.com/wake/i7QpUpFrWTDd_yn0rNgkqhttps://wakelet.com/wake/LMNR48Wz5BIB--rY4_GKnhttps://wakelet.com/wake/0Jkp3KYqMBMtmyGF_qtQihttps://wakelet.com/wake/_I6bYENG4VNe3uOYtNOmChttps://wakelet.com/wake/g9cUBmi8KWPyW6Im0rjL6https://wakelet.com/wake/wAnHpZQJFzVv-sZT0FEu5https://wakelet.com/wake/iJh9uSl8DZbRgJ4i-Xzv9https://wakelet.com/wake/J1uqgPJ37RQrKFJ955q0chttps://wakelet.com/wake/1e_qN1Qu49LS9swLkkAvRhttps://wakelet.com/wake/DN6UKPv1W94XtOYvZTFZ2https://wakelet.com/wake/d2eBkaApOCgJivJEwGJ5Ahttps://wakelet.com/wake/vP0AVCLV42gQG3rjG0h0G

, gavrnann olympiah odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/Xoa-wvQqyuKTgksyOcQv8https://wakelet.com/wake/kYKBXj2xH9slNaun9rJG4https://wakelet.com/wake/d17r0JejMZOI9jPCy-6aXhttps://wakelet.com/wake/7ev1-tfuDybxSgiDuYBXNhttps://wakelet.com/wake/rWikPsGMjnXsULFfWN3nAhttps://wakelet.com/wake/DEk6g5C-z3-ahh92GW2Kvhttps://wakelet.com/wake/bifdIVr833YOkZjE-54GNhttps://wakelet.com/wake/_Zfe_A3Eqq5OmohKXJi4rhttps://wakelet.com/wake/F337XvSX4SNtipIOwd3Q_https://wakelet.com/wake/LtaSbY4itt8iYlxNlsNfihttps://wakelet.com/wake/z0jOJq7ZuB9T_QfeH-OANhttps://wakelet.com/wake/B-09n1UjHbU0Vkj9gGeFjhttps://wakelet.com/wake/zgJT7PEUFXTFByZRbL0-Zhttps://wakelet.com/wake/IGJWZzyP7QJnuhQ_xL_0Fhttps://wakelet.com/wake/QC3z4nDfIyyi2qeQiCpM0https://wakelet.com/wake/1gWlbno8GiePu1X8i1l4ahttps://wakelet.com/wake/yqU6fm82B-cO_dYfSV3Tchttps://wakelet.com/wake/xAI66PdWS6INeIh0OibRThttps://wakelet.com/wake/tJmKPYCAis4ETjVz8sHuyhttps://wakelet.com/wake/2OZK2urMLMyGfvDoTaOhEhttps://wakelet.com/wake/zAn6CeAKoKn0f63REaeQfhttps://wakelet.com/wake/fqs1C5TMWoc6Wvm5lx8Kzhttps://wakelet.com/wake/0YEF3KmdxlqEvk3AUHgmhhttps://wakelet.com/wake/y4fXaj6sDWc032LYAao0Ehttps://wakelet.com/wake/d2HtYGw3Np0TLbqWgd1fGhttps://wakelet.com/wake/I2CycgVe4yjmQWDnhJknahttps://wakelet.com/wake/FB5dUFadRKiMwIPTmUzcChttps://wakelet.com/wake/ERK2QO1OjCtqwarBrWAJNhttps://wakelet.com/wake/l_luCBkkLgANVKktG91Pmhttps://wakelet.com/wake/gYX7nJ8vATsNvViOZ2N9w

, kaufmmau energetic odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/lHJtzYmhoR6F92n9z_d4hhttps://wakelet.com/wake/pkvczHwzQxMcYpi4tu84Shttps://wakelet.com/wake/rvTQiz0cvypA84SUE-NUchttps://wakelet.com/wake/SMGAdPsyMNxAffy7m9eymhttps://wakelet.com/wake/GBXshwrEL7s4Xuryj9fsRhttps://wakelet.com/wake/M8ORSmBLwP-JXxSlAFn_Lhttps://wakelet.com/wake/9_1Aj5ZOwyk9bZuP8YJo6https://wakelet.com/wake/GR2FF_A3923m_9uGWYyjShttps://wakelet.com/wake/-uzBV9YZRpLJ6sGQudr2Jhttps://wakelet.com/wake/aGJl0qc73tl3RHVrvWbrAhttps://wakelet.com/wake/I3xYMlkMpLMa-TohTSEz1https://wakelet.com/wake/hSfLcA7lQi89K-xDcXRe3https://wakelet.com/wake/zvzCU5ZW-MyUWLxGc4-9qhttps://wakelet.com/wake/wl-Q7jSoTpb0hEzZRtJ36https://wakelet.com/wake/dUoLhNH-C6gOes1n3JNQShttps://wakelet.com/wake/Vumx9NjnE1xfWUA1oI5rThttps://wakelet.com/wake/dBjp3MatYm_IDlnc9GOJthttps://wakelet.com/wake/R4ZtAc8bkbxVkrdjddm9jhttps://wakelet.com/wake/oTXy03TheXN3H4BLHhNClhttps://wakelet.com/wake/UETzPfDVH2qeHeTIBYi0ihttps://wakelet.com/wake/397Vh4DKuVn2CjkNMNYD1https://wakelet.com/wake/IR6wyomVR9QWHwIubvlhohttps://wakelet.com/wake/7RlZL0ctP1HWm_oLp99iChttps://wakelet.com/wake/EYdLzvwbNbEwO4uffoUYhhttps://wakelet.com/wake/thQcWgPzhp4vmc6yD1zUBhttps://wakelet.com/wake/vpqYv0E-jDpnxETGVu_1zhttps://wakelet.com/wake/AYAoEGV3VmwantiDwd5Y0https://wakelet.com/wake/RtzYwqPF3ml-qEGHF6ixuhttps://wakelet.com/wake/oQuQ3qyQk67qCf5v4QjCuhttps://wakelet.com/wake/_7bLxPEJMWsH-lgVUUg0t

, henlin odelinah odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/wFilirNMbIucdjoBE9FAMhttps://wakelet.com/wake/OImYU7j_OWkOpjP4W5WI_https://wakelet.com/wake/-aFfsVuNbKBGsqw4gX19dhttps://wakelet.com/wake/t0EPvQGVTOqkQtEAGlQXKhttps://wakelet.com/wake/Ir2yENExm_oa2aa5x7A0khttps://wakelet.com/wake/TqHzT8aehUrxGGeZQ8IJohttps://wakelet.com/wake/R4z66smYvgAe7LxOlILDOhttps://wakelet.com/wake/n3vWitBymC57so0FlTgpmhttps://wakelet.com/wake/w-2JeO3L4mieer0s788ythttps://wakelet.com/wake/Z8zlFmjTCfW4qOdbKIRXyhttps://wakelet.com/wake/825OvvWM7rv8syRQ7Doezhttps://wakelet.com/wake/gpyRhuseL0kKzdE8mSI8Phttps://wakelet.com/wake/u-4AHlrkhSssJxlvOiYKehttps://wakelet.com/wake/IysXbD4I5qG9DAMCu0OuHhttps://wakelet.com/wake/S29Y0Wn6__hv2i7FaqiKnhttps://wakelet.com/wake/aUXnmOPJkONQuws43VVLyhttps://wakelet.com/wake/VvnIUnJuNkppa2-t4YgFDhttps://wakelet.com/wake/XtAszVwM1eLuJ906970d-https://wakelet.com/wake/cieJWiRQvrR0Oxt8WYucShttps://wakelet.com/wake/3n6YbFakY6H-1tQmmaYaVhttps://wakelet.com/wake/MJKe6qrqT2Ynuhp4mI3othttps://wakelet.com/wake/oUNzDw57CVTRtZS737otvhttps://wakelet.com/wake/byolicMpm8mH2ecHXAJ8mhttps://wakelet.com/wake/fV_DcS68tUUkyfPc-bbYbhttps://wakelet.com/wake/QBcwP8IWOjkkjL5WfWLdIhttps://wakelet.com/wake/tPEQNSNLJXf2bfa3RJWLwhttps://wakelet.com/wake/PDdT_0472JQXEQTM0gVJIhttps://wakelet.com/wake/sOsfyp9CXWGG-XjN1cPVvhttps://wakelet.com/wake/8I2eFLSe68gIepjkcvzsahttps://wakelet.com/wake/s1Kqa5Ur12eE8eKQQBy75

, loricari janike odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/SsTUyENN8GAD2gT5w7_IUhttps://wakelet.com/wake/hFWGPQW8oDDUZnWYgDvGQhttps://wakelet.com/wake/qJ3CzCQZLokP11AQ-Wn-Whttps://wakelet.com/wake/rfyxdSCJoSlaG6mMfR0Zthttps://wakelet.com/wake/IYreIXJe4J776G1hdW7bZhttps://wakelet.com/wake/1IehO4xk5UCTaNkDgayz2https://wakelet.com/wake/2_NFuW9Zx4Zjpfwf3D_pghttps://wakelet.com/wake/dQetStdiwjTtWtcGe3x3uhttps://wakelet.com/wake/kA1arCyLJmkXeORSbXDlJhttps://wakelet.com/wake/6fAwcjOZszKdSP0IZxKMvhttps://wakelet.com/wake/eh2wL3WOn8tJdVLkpnMOshttps://wakelet.com/wake/0M3pjocY_clGS1WTTvVv4https://wakelet.com/wake/AJ1GZDp79LCfHzWupfSBrhttps://wakelet.com/wake/a0zX8M25fqiCmoMtei3SKhttps://wakelet.com/wake/z-2-NA0q7YKcQ1GL2NCGyhttps://wakelet.com/wake/HYdwpog45y7h_mu1lmmMvhttps://wakelet.com/wake/jH0EWY0IprC65woGhQOqMhttps://wakelet.com/wake/vPbKYoREP7eh7TObsUU0ehttps://wakelet.com/wake/L-wSs1_BSvk8wY3tF35MThttps://wakelet.com/wake/MD_Npy5mVSfw4Z4NFaoYlhttps://wakelet.com/wake/OeAiYHhPXQzYMS_Vcy7Ophttps://wakelet.com/wake/blE-5wO15lDDhplbXqmZihttps://wakelet.com/wake/mZlNCY_YUMGHYkKEJSCDNhttps://wakelet.com/wake/KnEOZSbe34v0IQiZfwE4zhttps://wakelet.com/wake/FEbG3qd_mx_rA7voYtpZahttps://wakelet.com/wake/_Al4AXD35_hNYVK_IITmPhttps://wakelet.com/wake/HZg0e7rXrNTXmDkaVbUK6https://wakelet.com/wake/FCZGvBPE5XHLHOVst9UKihttps://wakelet.com/wake/agmre0X9Up-FrWhpWnD5shttps://wakelet.com/wake/QoDNRfLNvOjEMrGJaA3MZ

, wentwmorr glenrowin odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/dPWy2zyguJ_F8-yNG_t2Zhttps://wakelet.com/wake/s5nvsJL8gpbC9D-o85Pm3https://wakelet.com/wake/3C0qNbbn0DWH9FbxG8oUchttps://wakelet.com/wake/uNVu8G8Py9klzwMclnO30https://wakelet.com/wake/CnJxBJFAMeTRhsAbH2RKshttps://wakelet.com/wake/kaon2n9jo_fwJ_S4uibHqhttps://wakelet.com/wake/8J712OSIJ0J5t7cIalAXhhttps://wakelet.com/wake/jPPjlTv_39Lim2995bm0Ghttps://wakelet.com/wake/1lzIqm80EXShw9zXaDACNhttps://wakelet.com/wake/H6GVun6iYFXnx_pPSM5gehttps://wakelet.com/wake/FisZaCJOe7_YQhSigedSThttps://wakelet.com/wake/ITYv-BxuxIS1Z6VKyyvgMhttps://wakelet.com/wake/QrpWv5eThuEAopovTEKohhttps://wakelet.com/wake/gDXXxXSXEV0H1yHfsKcCkhttps://wakelet.com/wake/fnmzj9GADj-mgyUI9C2Xdhttps://wakelet.com/wake/b7WmcoFcOxMCp_0bQz3bfhttps://wakelet.com/wake/dO9_nPey2DMRo3fQfmvy6https://wakelet.com/wake/bPKUq18EEXWPW-XcsH3enhttps://wakelet.com/wake/VGuXFgD7OWlEU6lyh2rpkhttps://wakelet.com/wake/za6khJMhoCglf9D8zw9eshttps://wakelet.com/wake/IxvA4WRYpnGX1rLQAvpLIhttps://wakelet.com/wake/e85ZulQ-tR66UF35Yih-Ghttps://wakelet.com/wake/tr9jT1RL-xynvWVqEby5Uhttps://wakelet.com/wake/g_PlH5HV323GWSHqlStnchttps://wakelet.com/wake/0z0HZLPi5FXhxxhsXshfqhttps://wakelet.com/wake/f93I0vHRMiCZw836LcUNZhttps://wakelet.com/wake/HTsp3Epg9jthB3fKblCJhhttps://wakelet.com/wake/P2nhzgiP2QVD5QlmIKL70https://wakelet.com/wake/5v_WbWdSOWrAGFlEZaEkmhttps://wakelet.com/wake/ZC6-q0lJ3ZX0WUmY9bBgV

, listwebb andrea odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/5TsRuDIWBoBq13ffa3I-Nhttps://wakelet.com/wake/xrDT4qi48MSv23Hz0KIyghttps://wakelet.com/wake/e66AQzo4DpjcQb79mLZP1https://wakelet.com/wake/UFMie9iJuikfR1Eu5eDUwhttps://wakelet.com/wake/aFvJ-O3Sm5ZUNcsU_6bvIhttps://wakelet.com/wake/zH8RHKVsCnLcawMn7VmNnhttps://wakelet.com/wake/mHsShbM8PUZrF1plcMqw2https://wakelet.com/wake/hZyK0nUPL65sKy_Znqohlhttps://wakelet.com/wake/Oldb4KxO_LpPg25V0cS9_https://wakelet.com/wake/fM2hsu7g5UP_TVUKQJPNIhttps://wakelet.com/wake/PUpTx-kEMb86py_9NWvALhttps://wakelet.com/wake/RwHiCEkWekw4rITjcVkXGhttps://wakelet.com/wake/NHVs_aYX1sIcbdFLXV1Vwhttps://wakelet.com/wake/X1UEUgUvvDHLCgPZGfWt0https://wakelet.com/wake/uqVou3BTY1iTqta3OSCVjhttps://wakelet.com/wake/t8ft3alacKD998Zs4UfePhttps://wakelet.com/wake/kVIzbnkQfkd998FqhiTdfhttps://wakelet.com/wake/Rvqp5tM5qdXBdWwRkaOfchttps://wakelet.com/wake/ygql_uwtjkdk-6v1rGb0Vhttps://wakelet.com/wake/RzeOgsBxUOcqhwE7KjuhShttps://wakelet.com/wake/9UqVcwWCA-qf_oRGq6we_https://wakelet.com/wake/FLWladnkuuKRRQvnrKQCUhttps://wakelet.com/wake/gvsxG53CXcLQfUBUAkG7Lhttps://wakelet.com/wake/osDK07Nj6RCmRUN-OObPehttps://wakelet.com/wake/qToEXyPuVZ4div4IG2BLIhttps://wakelet.com/wake/am7FO5q8j82PcQjmXhui0https://wakelet.com/wake/7rei-9HYF06GUcdxioVTfhttps://wakelet.com/wake/dQjs-k-ThWkwu3r2SDzVWhttps://wakelet.com/wake/NAWkQiRMKdJdohmNziOiShttps://wakelet.com/wake/kfaEvbPBs3yevLxhsBIuL

, patheid malissa odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/pJT-Dmj2mWU8q31FU-mZxhttps://wakelet.com/wake/QaffEmGFH-S77T6q0QLg8https://wakelet.com/wake/l166iJ7pjxfN6pkODZ9EFhttps://wakelet.com/wake/gADiobC3vyXF4QBkC-bXyhttps://wakelet.com/wake/PI32UOPfu7q7var5Rah_xhttps://wakelet.com/wake/VppYKUMqVB0bapETisbNbhttps://wakelet.com/wake/Mn2TaBiCsHEqTI-LK9XwShttps://wakelet.com/wake/CdAekBnfR6UBKo9q20254https://wakelet.com/wake/FZvfVPRaYcU-kKNz2y1cfhttps://wakelet.com/wake/v62MwODiRpTgkbOcUdHpBhttps://wakelet.com/wake/SoL9kRkgPcjosE2WL-M9fhttps://wakelet.com/wake/4sS-rIkLF5Y_koMY9t3odhttps://wakelet.com/wake/BbslsjvR3SjqIJjBUSWC_https://wakelet.com/wake/kpY6IUWnQ0zNT53z3JkRQhttps://wakelet.com/wake/EuTysVkBXGmLac-4hdzUWhttps://wakelet.com/wake/W5ZVZ0etYVeOVjhZbIKv0https://wakelet.com/wake/ppBgpVmGvnXGb44zaDJLahttps://wakelet.com/wake/786aBZcoG82Y6sM1yUpHFhttps://wakelet.com/wake/vfuvaPhfcMly36AWUz_EOhttps://wakelet.com/wake/yxrobDZTU9UoAEqOTWgcdhttps://wakelet.com/wake/15SRCAKpITS3VDOkG2-Hhhttps://wakelet.com/wake/9KWGvJN1MxqGNVqGqo0ADhttps://wakelet.com/wake/7AC-rH3D2EW7dx71Ln54lhttps://wakelet.com/wake/57iA9jRlZKxMA6VucG9jrhttps://wakelet.com/wake/X3cpCeY2RfuL1IiAQ2zSphttps://wakelet.com/wake/rO0bYi5gK_81EEanJ-Rekhttps://wakelet.com/wake/e78166viFrs6qqgotoJp1https://wakelet.com/wake/1gbYTTrcKlIdA2QZWk8VJhttps://wakelet.com/wake/916jD6NO7sbTMy5MOnbIlhttps://wakelet.com/wake/aNovrJp4N02r0fcnSdomC

, zandrxan byrtynah odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/Y25T6rxhvo5FcgPwWk1TVhttps://wakelet.com/wake/QzugGWDZNDoOpCkGAK-XXhttps://wakelet.com/wake/t9Qs1yHJvgcWEXS0Tpe-4https://wakelet.com/wake/H2ahDoEaBq58VaqOlvpP1https://wakelet.com/wake/stlqlJDbM2O0wSe6sPB6Ihttps://wakelet.com/wake/HPPbNcxCAgAeT4_e91YMMhttps://wakelet.com/wake/SvQtSat2_O3KK52D5NBJGhttps://wakelet.com/wake/kemPQ7iOi_1B5N2sLSSQYhttps://wakelet.com/wake/CthqJYiYod_kCoBilbLQ-https://wakelet.com/wake/ct-3ZbGvkYlkrMuiKp2gvhttps://wakelet.com/wake/uVEV0hmOwTWvW8EnD5y2phttps://wakelet.com/wake/F0sBDG7_AlqssQraUD9H4https://wakelet.com/wake/x3MT7E_WxX4rLcy64OhFxhttps://wakelet.com/wake/QOJKaJU6Hv_lyQpMsD4Zthttps://wakelet.com/wake/ZwLFZgvx7pJ9JJi9Lvj2Thttps://wakelet.com/wake/ObL2F8w-WPd-62Mb99YYQhttps://wakelet.com/wake/nXnTRuWz_4vlR7Wvv4HK8https://wakelet.com/wake/Z6T3kXzO4asAYuZMRx16_https://wakelet.com/wake/J4VgdAFHuMusWf0VZCs1Uhttps://wakelet.com/wake/TTyPB7ZvUzSpjNCxMo3-yhttps://wakelet.com/wake/rwxcjBrLKcyCnHMKVBJHfhttps://wakelet.com/wake/mJXN5gKFp0d2_yCrMrc-Vhttps://wakelet.com/wake/ZNIIu8Sfj5qEe9EBO8k_Thttps://wakelet.com/wake/d3M7cMt8eMfn_rIM3x2H_https://wakelet.com/wake/42bOxZK6TSSjjsVFw74_bhttps://wakelet.com/wake/_57tv_-kkPP6XJWVsPIDKhttps://wakelet.com/wake/7_DLgI3QLhyMio7ysIiBdhttps://wakelet.com/wake/Q-WjbCx81WtzP94U-OPtahttps://wakelet.com/wake/OAvZ-FLvzJRKPIndwo5SWhttps://wakelet.com/wake/fOSN6ry44WUyqw9wt1ma6

, lemdanie wahkunah odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/I5EFongrN8vmonk-XYAJshttps://wakelet.com/wake/F8uR5vdh8j8O_1tK-gN6khttps://wakelet.com/wake/EF_ki3o75iXR7jYIYQAwchttps://wakelet.com/wake/tOgIfvh4Kuh8ssLDjZ38uhttps://wakelet.com/wake/g3XFSJ_b98HPc9AvzV9elhttps://wakelet.com/wake/6n2wfSC50xh7g4zdCubX-https://wakelet.com/wake/qeg4MqkqXglpJt99YOJ46https://wakelet.com/wake/qPX3OeCww9HyMAljvimbvhttps://wakelet.com/wake/KvPtF82ww0fZ9LtuOXNhWhttps://wakelet.com/wake/wnNXsXD5T_R30cE5RAUOehttps://wakelet.com/wake/CWoTErdRb-JnqSQIlfTj6https://wakelet.com/wake/xoBJn2mObKHJHGe_osvHIhttps://wakelet.com/wake/bybbgWv_b8-ASczxdVvEHhttps://wakelet.com/wake/Z7e7wtRioGLj_wFGhuA0jhttps://wakelet.com/wake/NHwy2_dYgYHWaaplKcqD9https://wakelet.com/wake/kLUShQWHJ9TIoZvMii4kfhttps://wakelet.com/wake/c-hT0GBkDu_W5PBo2nRiLhttps://wakelet.com/wake/qAukxy2xHX82FW0x5jGVchttps://wakelet.com/wake/PmawH_sgEz2fNRmgIhzgphttps://wakelet.com/wake/QRm-_A-gyNB0iUZIHCvZrhttps://wakelet.com/wake/F9Wt-nM9zj5lIOaUKenrVhttps://wakelet.com/wake/bocqUmWWKtXpwtEjZcvyzhttps://wakelet.com/wake/uXlSQDaDcQxc6RCnRceZKhttps://wakelet.com/wake/fjudGhRjjrNllV0_tVTughttps://wakelet.com/wake/KR-7uEVpLqNI3QRTIBVnBhttps://wakelet.com/wake/A1t0qV5x5yGitWDh8qpephttps://wakelet.com/wake/Dow9dYdmJujMmpaz7cL0thttps://wakelet.com/wake/7NZU0RT7GkLWEc5VP2KtKhttps://wakelet.com/wake/8tyDTiQJW6KhnY_U5bgvnhttps://wakelet.com/wake/8fq4DgX5gbYGdndW-uCoK

, lazreg lavonna odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/tmo-0jKOGBFgOiZNgR545https://wakelet.com/wake/31-8d6gP3LTLhws9oJrNehttps://wakelet.com/wake/91bo5K9qluJW7c1FRDfOBhttps://wakelet.com/wake/Jkvcm9i_nC7PtCOvQCMyvhttps://wakelet.com/wake/1pCGNLedL2UTGoWG8d22Yhttps://wakelet.com/wake/Q5TgayguYR4qwmaZ8jN7phttps://wakelet.com/wake/EPjnqxMtsHlCVPBLcLhEuhttps://wakelet.com/wake/ph2xZMDUGLTiFWYCNnqeGhttps://wakelet.com/wake/eoZ3wkvi75W-k46OOAv5chttps://wakelet.com/wake/BT70wsd-OLkJF0KKy_sW5https://wakelet.com/wake/rUukG_tg4Qv_tnXfy56U7https://wakelet.com/wake/pc6pVUGOla1yTieWkNIgghttps://wakelet.com/wake/_bm-j5m-j8OEe8pHAxBYahttps://wakelet.com/wake/qg2qvKpjsL5PPH8uk-qo-https://wakelet.com/wake/yMyVm1-WC4uGuEuZ--9L3https://wakelet.com/wake/jB7Y73m4MUxVcYfZ-aMQ0https://wakelet.com/wake/3LaR8gXFZQk0WZaH8lJJDhttps://wakelet.com/wake/Y9tJ9o_a09ypmzZegnW6_https://wakelet.com/wake/2v6bwLLyaobV91viMlYO7https://wakelet.com/wake/kWDjSR-qqJ3XSlYXDiBA-https://wakelet.com/wake/-W2vqwNKUH9s1olwQODpThttps://wakelet.com/wake/pwLlt7wNPm4INmTELS4Kwhttps://wakelet.com/wake/MSeRvzqJJzGGznP7E2a-Chttps://wakelet.com/wake/f1HX0YOKUYeIqxXB2JRG_https://wakelet.com/wake/QtHx2wiiDzI9SlKu0EiS0https://wakelet.com/wake/ItiGtpqKggAwoVnECcuHuhttps://wakelet.com/wake/FTqAn4fCHaKUxrr1efY77https://wakelet.com/wake/HaqBgqDBLxWwvC7M5ZM1dhttps://wakelet.com/wake/lFQEuMZqg061lu42SCG1Ghttps://wakelet.com/wake/UDyBNM5U009bZxqT4uR-Z

, filanhar valerian odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/1a7TzotFDlw7e4_mx13Uthttps://wakelet.com/wake/kqutGEW0S4t3lS8CxzH9Bhttps://wakelet.com/wake/BxhL5xtmHczUuztNiXnrkhttps://wakelet.com/wake/7mefALossg1aDbFxGUcxmhttps://wakelet.com/wake/QT1gtSUnmFthHkVq3kwp7https://wakelet.com/wake/-Md4jD4EGjWABk0XLzOSQhttps://wakelet.com/wake/MriV_4tkvYJtRf-_gvcs_https://wakelet.com/wake/RUqAmge077rQSif4XGiY9https://wakelet.com/wake/twBJS2TaqA4FOtedH6IUIhttps://wakelet.com/wake/68iUtyCjlUmluZwrpgGLJhttps://wakelet.com/wake/bBaAiK9FVSGnqoWGMtBkGhttps://wakelet.com/wake/FIHZpbVm9wNtcbs9MnChZhttps://wakelet.com/wake/7DrSAwsWI1mSw0KZrI8E0https://wakelet.com/wake/7Y9BSDVgMp4kli4Sbfecwhttps://wakelet.com/wake/GHB5ExC56rJmp0nFasouxhttps://wakelet.com/wake/vm5K4a9tCUCifgMiv9MnChttps://wakelet.com/wake/B_dW8xktWanYmnvk5wPWFhttps://wakelet.com/wake/3NoX8YDP0DWENzvwTivllhttps://wakelet.com/wake/1Yir3rb5ACl51OIKL9wl7https://wakelet.com/wake/KKPsC5HzGs9AA1TLBe3TJhttps://wakelet.com/wake/1FQeiIcoX2sQ3c9ZegmjKhttps://wakelet.com/wake/SspqtCJ79je2VnhR6QOzmhttps://wakelet.com/wake/yfvhjkIpbFi-5yh1T-HMqhttps://wakelet.com/wake/ec6uKNL5526PPRUy-ePjihttps://wakelet.com/wake/BB_7b1teuOIfd4PnuSG6Rhttps://wakelet.com/wake/7p7ME32D-Z4_aVyYPLMa7https://wakelet.com/wake/iuXhuyqgTeY49pVAl_smRhttps://wakelet.com/wake/dlaDxaqsPmSN7Eu0qggdEhttps://wakelet.com/wake/8mSDdyA4AUaVpEkuRUx7Bhttps://wakelet.com/wake/B-7zZYrAoAkew4WhfUafN

, aleanepy lavern odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/Qa3NgX_Wxyhrio0RwYKh0https://wakelet.com/wake/_vASXAEqlhz-uIzmHtPN_https://wakelet.com/wake/xTMw-AAlpzRPH-NkRw3aLhttps://wakelet.com/wake/G5DVYNnuO3ktR0Ad0Tt-khttps://wakelet.com/wake/PAwyrh1IQAyYjMQY3QwJ-https://wakelet.com/wake/6-o_Jdu6kawO4B3ReLdyqhttps://wakelet.com/wake/24RAuuEegqbOrP6PiTL8-https://wakelet.com/wake/JHlX91d3k5s59jR0ucilfhttps://wakelet.com/wake/jfQJNnqx1718cMQdViPb8https://wakelet.com/wake/jhSQZ8Vu20FfPpOsHEU18https://wakelet.com/wake/s0CeorJgtCmOZ66t8y-Yohttps://wakelet.com/wake/MKjyvU5ZcoKXSBTfLqhIehttps://wakelet.com/wake/JsRICCyECO99yQqnGhFGlhttps://wakelet.com/wake/sv29w8bpMW2ecQG-MFE1ehttps://wakelet.com/wake/tLV_bxdI7TnKdNO-HgzhBhttps://wakelet.com/wake/6rFSjElIztj-B4It-W7r2https://wakelet.com/wake/sisjFvupbXyCP3hnnuagehttps://wakelet.com/wake/loMRqLoxCKRv9vEJ0k4wnhttps://wakelet.com/wake/G7NEg5yNGe1F-4pW-09vUhttps://wakelet.com/wake/RGmLbjVLyjIIe5T1xSLP5https://wakelet.com/wake/S1f3BhxjYXdhOXIh_fR4ehttps://wakelet.com/wake/OfuJnNuNI9nwqyvygs49Rhttps://wakelet.com/wake/LbWSYTSjYpavg3Haxn9gvhttps://wakelet.com/wake/uqdrL_v5PPuEajHtajbJBhttps://wakelet.com/wake/S3C1y91rFWfdlxVT1K2ivhttps://wakelet.com/wake/fGgx81pGKphnB7RYl3KdJhttps://wakelet.com/wake/W2m2mcV7VDQk6FMlgaBvbhttps://wakelet.com/wake/3WOmROdFP_vWTWI8uBOlRhttps://wakelet.com/wake/NphwpfL1WCtIPwJZON9YRhttps://wakelet.com/wake/A9TbWdWL5QlNQBxNNMw9B

, gaytfat thandie odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/mIFEkvzKV5OsdrRP_ZkMahttps://wakelet.com/wake/rpaQqtyUyYvrs3jNiMpd2https://wakelet.com/wake/Dzdzbo6BbD-zyOzQDCILZhttps://wakelet.com/wake/H7nl8fMTOGltaobrleZUzhttps://wakelet.com/wake/EcvhMi5dorO_aC900AQdihttps://wakelet.com/wake/Q4ggtbP6mS-6P63CyKXPphttps://wakelet.com/wake/CGqDElS_ou7D_TrhexkWphttps://wakelet.com/wake/IhdkWcWKirG4pzrDWL0t1https://wakelet.com/wake/iFgYIpXtD8mW7w3qon3T9https://wakelet.com/wake/kU0VYgWcgDFnweexBaAbQhttps://wakelet.com/wake/A9LFh7FLFuHW7O_MwBhbohttps://wakelet.com/wake/pxea1L5-hUp55M9W7uW1ahttps://wakelet.com/wake/w2DRqudwQzBicOS2YVmqrhttps://wakelet.com/wake/qkFuiSPGFS3Fl6lyjJ2kMhttps://wakelet.com/wake/l9eI_uvPthul2uKvLITsLhttps://wakelet.com/wake/gDMqb9JQds-NSORmJ1tKVhttps://wakelet.com/wake/869ZXWgdTy3DDxBlGZBUKhttps://wakelet.com/wake/xFUq7iLNPXNW-RFPo16Bhhttps://wakelet.com/wake/WsvLbb6QgYdQJ3Oyqim6Whttps://wakelet.com/wake/X72oGTRsauQHJEWwq_-U-https://wakelet.com/wake/GFptXCI0YsoWl2o2Pezi5https://wakelet.com/wake/JXZBy2wRqDkq6B9Oqh0cUhttps://wakelet.com/wake/zkmdI-2_tJdfaUjGhMhK0https://wakelet.com/wake/PgEFD6W2Zru6-JOHIPXMGhttps://wakelet.com/wake/lXUsMdviruBkOncbWrRN-https://wakelet.com/wake/TluBO2LZwrpYxLjpqKbr3https://wakelet.com/wake/LmA0k2YHqcmSSCV4pKkRRhttps://wakelet.com/wake/Ded7Dr_EPCH-KEJeKeODUhttps://wakelet.com/wake/CG9EzWLlnhgy4mM4y54WBhttps://wakelet.com/wake/LRW7_j6lzAvXXMoVqr24Y

, dejanpern daigin odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/UL_OXsg_onz5Bkm0b2ItRhttps://wakelet.com/wake/JSbvZiGdqMAY1bgswWgD8https://wakelet.com/wake/sHcf8sHbvW8b-Qiq1v-KMhttps://wakelet.com/wake/QFldzac0hEDfxibZs_uiLhttps://wakelet.com/wake/YC1W1OoLWpL-L7Bj_f1Mchttps://wakelet.com/wake/cnWpRPIVcrM6VGxZYTuoShttps://wakelet.com/wake/ayum65A-t0Sz6mMY534Pxhttps://wakelet.com/wake/jRhrtTEKFN9dWjda5T9dmhttps://wakelet.com/wake/XRwJ95aEUl1dmaAVfFcJYhttps://wakelet.com/wake/pJwXcuzLfNPDvkyEHNGhBhttps://wakelet.com/wake/L5SEVL-XemlvFM-9T3J2Jhttps://wakelet.com/wake/OLVN9-yHXmtYtbKje3H8Shttps://wakelet.com/wake/MMwFIUv3xKJduAPEDrAxWhttps://wakelet.com/wake/YjpmcNTaBDSyRnnWoNaUihttps://wakelet.com/wake/VAeGTBkSbJCsd6rbIO1rLhttps://wakelet.com/wake/YHy9wqTJcc7LikFHfRp0Yhttps://wakelet.com/wake/42xQmh9ZGYxIQmEpH2EFUhttps://wakelet.com/wake/xIcSMwUfzpLlbg7I0qYIBhttps://wakelet.com/wake/Za9KaX7K1XHqxP3PcHp4Ahttps://wakelet.com/wake/Txd1j-ll-iJv4tNNnEHKohttps://wakelet.com/wake/JMR8lEkYZJcBv2UTjptwuhttps://wakelet.com/wake/eXOk9EE224fM0xB1iW8MDhttps://wakelet.com/wake/M9mPdtAaE-8q9QWjerGI6https://wakelet.com/wake/m6qZZZvy_sfQMLCzoIbVphttps://wakelet.com/wake/rzKTPTUG-B_kNWpJwZAUthttps://wakelet.com/wake/e-Mrsn-wueufwYXR_gP1Jhttps://wakelet.com/wake/7GibL_BDUScI6o7x0b1Nbhttps://wakelet.com/wake/vIwP5O1uasAeKGTs8R_Cxhttps://wakelet.com/wake/TtJcwp1fXpH7tbNORJGv0https://wakelet.com/wake/C8jS0Er5_LNa2LfGTO5Zq

, alecsdistr madison odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/tUaP6vyUw8_HeXxlAs4OKhttps://wakelet.com/wake/cvSDaAXDu7duIOcg0F9mRhttps://wakelet.com/wake/901GKMGWJ3fLm_tAxX4pYhttps://wakelet.com/wake/i5Y5wCr20rtlAK0WbDrdvhttps://wakelet.com/wake/EsGoRbSvDQcBtysqiCkjxhttps://wakelet.com/wake/6mOX2L6HwQpH20jeGpoQFhttps://wakelet.com/wake/wWm84Z1_Pi1uJ6JFf7WGihttps://wakelet.com/wake/CVHUiHwvjDAwPAmdGzlsahttps://wakelet.com/wake/RQRBArfT5C-AYUimkSF-shttps://wakelet.com/wake/0sB5_thvy1gHeJgP74yQYhttps://wakelet.com/wake/ui57O4ySuf4MBDz9YfnCrhttps://wakelet.com/wake/s_8JH9j5vUcZiZl_EMz8qhttps://wakelet.com/wake/s06EsOxFsPOM1rVI2rL2qhttps://wakelet.com/wake/90pt51FM3Lifzkuq2mq-thttps://wakelet.com/wake/PAjNiAppruJQuMo3ijrDAhttps://wakelet.com/wake/EMnlPZ_tmOvqM_MvGcVS8https://wakelet.com/wake/6NzPKJTTh6eN5PZM9heSphttps://wakelet.com/wake/3QpQBrFbh1WoMVZIfdF8Qhttps://wakelet.com/wake/5y84QKnvkn0EjVz5mRUQAhttps://wakelet.com/wake/vo-HEI4K4KN6f8GIN4Yanhttps://wakelet.com/wake/9z_NelqZfd03iYTORVHWhhttps://wakelet.com/wake/9PBxdD6gjoj0Lmgz33-C2https://wakelet.com/wake/Yub-eaya0Tm4pYBDbicW8https://wakelet.com/wake/ncrBZM4nFkOqr0_0gY0Dahttps://wakelet.com/wake/7An-UtldlG4SVGwEIXAKShttps://wakelet.com/wake/UKuB2S7ZdLO2M6E03iZRJhttps://wakelet.com/wake/RPBr8HVQMDw1IwBT8g181https://wakelet.com/wake/jUoQWHNOEScgAyZjV_gpyhttps://wakelet.com/wake/K7cbBATf6FKZ3pnH7fABdhttps://wakelet.com/wake/0IN2HIs4YkoANOVTrXorv

, skinneiso gaelia odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/PnaCb6Hv5vdCPevr6dlMNhttps://wakelet.com/wake/2BnCjswqZwuSPz_4HGHxNhttps://wakelet.com/wake/objfU-BGAGh2h1b9N5ZCOhttps://wakelet.com/wake/wwtgvnlkX7giaH0iexZnghttps://wakelet.com/wake/ZRusfSQSBk1_KenQDxi4Zhttps://wakelet.com/wake/aZugV2lj01ASSpXqPCbK2https://wakelet.com/wake/gIXhFdOCvdrvpRU-NoOfRhttps://wakelet.com/wake/v8cayrMJWdam0PSBY43ZHhttps://wakelet.com/wake/p5Ioe2f0dRTncqy_oi0Vvhttps://wakelet.com/wake/8bTpQTAMo5f03S3V4O8G6https://wakelet.com/wake/2QeI5Ex_vvq6gL53d2Tj9https://wakelet.com/wake/dze2rMUHapZ0LYr8N881lhttps://wakelet.com/wake/GJxr0nBjDbLzw9r7xYZtThttps://wakelet.com/wake/869ZXWgdTy3DDxBlGZBUKhttps://wakelet.com/wake/Pj4eCymHGO5Ox7uENNoL1https://wakelet.com/wake/3R7C6v1th5_9V24o45sOjhttps://wakelet.com/wake/6hZvbs-9KbnhisyF-Zwrxhttps://wakelet.com/wake/_CC0Nf9jHvcIC_FwxtvAXhttps://wakelet.com/wake/yZg39aZfWX7eTN2YuilsVhttps://wakelet.com/wake/95a2UHEDcmy1R8oirUGCkhttps://wakelet.com/wake/-bfiQJilyMhZscuVq4V0nhttps://wakelet.com/wake/7E-ZIm1XEeF1YZSFHW00uhttps://wakelet.com/wake/f7hcnz32TmGop-Ow2sjrChttps://wakelet.com/wake/2ZRdjZOpULVYfiwFeOcSchttps://wakelet.com/wake/0fF-AC3JjqA24QezqSn-Qhttps://wakelet.com/wake/pM36vO8U9q6nxB7rzK9QIhttps://wakelet.com/wake/-vnhdWTh04eOIoH_gj9X-https://wakelet.com/wake/CN_e0Gt7Gbswe93rBL2wlhttps://wakelet.com/wake/hptt5ojs6eEfaUDBDD15ohttps://wakelet.com/wake/kjmQv6fgMV0FP4AekgaW2

, matjamei chandria odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/oQWaPX8M5EUzV_RkklQmXhttps://wakelet.com/wake/F5rBfFqyr3xIJ8G7Hk-Z9https://wakelet.com/wake/QPJryA3PiESQn9kmYPuz0https://wakelet.com/wake/G8A2XNaDqob8YXDqQWL_zhttps://wakelet.com/wake/LHT8f6-mY_zWbfgEDry5uhttps://wakelet.com/wake/CeJCcv5Fe5tO3f5TF7cwChttps://wakelet.com/wake/D8QIa_Gwpt_KMRs1c_GSuhttps://wakelet.com/wake/uy_eVN1CWu-PlKdb6QoiLhttps://wakelet.com/wake/ri-d-l7rTQKZwywD9_Rr7https://wakelet.com/wake/GqdLAnuyX8X7WRUv5Y7jlhttps://wakelet.com/wake/vJZt7sYkxyuun1Ygmxh05https://wakelet.com/wake/Z6wfYSYxeEwdvVZ9cEqg3https://wakelet.com/wake/eNqKzqh-09NRlH_Sppl6Phttps://wakelet.com/wake/W3pkDmzfY2ySQDvZbcT9Xhttps://wakelet.com/wake/Gx_SBFD7bPQuFzkq-xounhttps://wakelet.com/wake/_d8PBt88GuWlb1CVPnkLuhttps://wakelet.com/wake/0F3sS0iE2ohozkaJk6Vzbhttps://wakelet.com/wake/6XLRbZpVul1krO-ErvZC-https://wakelet.com/wake/S9BmqTQbq7ouxAkjkiri1https://wakelet.com/wake/zfcl5JU1DCWt0X5Kfwn3Vhttps://wakelet.com/wake/5ozLNUDlxEYjpbYBIqbKlhttps://wakelet.com/wake/2UOT3oApGrov4Lzw4wYzjhttps://wakelet.com/wake/X9yOKYu-_OY3KASQaMOq9https://wakelet.com/wake/IsGw4861a2va6klNC1xP3https://wakelet.com/wake/VVU7GbVJV6VeXpEBwEgfWhttps://wakelet.com/wake/RnaBWK3LdrlNBf3PNpYvThttps://wakelet.com/wake/cH3eGWL7Z_EB7qLJ89I9Yhttps://wakelet.com/wake/JrX7-V8xOCuZs__L7njHXhttps://wakelet.com/wake/1-TtQH5LSDHER-yy-oE32https://wakelet.com/wake/XtfVjndlBlwfSPK-Epx5N

, farafabr gladston odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/PS8g5ishrP9zP1tijLuZWhttps://wakelet.com/wake/4BjyjvD94EuZDkE-TFo-Whttps://wakelet.com/wake/9lqB0NugpUat0ZZ6vlK7Qhttps://wakelet.com/wake/JOZG0Frim5E1Kn_aecBukhttps://wakelet.com/wake/suM0FtZ3eYe_CAsT7JJVOhttps://wakelet.com/wake/y9ZzCbm7ou5jjHfP8COLEhttps://wakelet.com/wake/hTj-VZkAvMVUTitB644eghttps://wakelet.com/wake/0no1erNxiepjAsdzJpcyehttps://wakelet.com/wake/tiQUONX5KYHMLUmEroD_0https://wakelet.com/wake/S7e7BmzV5tk4wut9o7Dahhttps://wakelet.com/wake/ZgaK8w8P_JhuMN2m6lNKXhttps://wakelet.com/wake/B5CA2ldUosmp6qQDtA9fzhttps://wakelet.com/wake/OC_5kfTr3sVvfqiPxMCNChttps://wakelet.com/wake/XzLny9rIFsFFX5bv7-kpkhttps://wakelet.com/wake/rq-KzPfetl-lUNiPWR_Yohttps://wakelet.com/wake/JQFwuXkIIfheSZb9GDrhvhttps://wakelet.com/wake/o5GC099Iombc5SoGWPf0Lhttps://wakelet.com/wake/yeFH1Yy1jPLAuf7VK0LP_https://wakelet.com/wake/vhFz94X--p7hLKSXOx0bdhttps://wakelet.com/wake/FH2VZMUQrCnqQWDvvlzjWhttps://wakelet.com/wake/QFQnU9ShugX9nHQzGvMlyhttps://wakelet.com/wake/uLqaDo2-E1RdtM3_zXWAdhttps://wakelet.com/wake/TomPmjyUlwM8SLx-6dfmFhttps://wakelet.com/wake/VgN6vTgcMz0Sp0Y_BJPIBhttps://wakelet.com/wake/smzKdzxHydZCs9KLF5SLohttps://wakelet.com/wake/toHf2W3lS-NbVA0lFqJO2https://wakelet.com/wake/H_CsC-JCCo7Iv8st0Sm_ihttps://wakelet.com/wake/lYSypQrywBjR8c6xsOaQfhttps://wakelet.com/wake/HVnPDRuJQ962Jn8hqHBF6https://wakelet.com/wake/t6VjDTXS-ZUdrDq07BbkR

, mayrchadr database odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/e9wXWcZbGpB3NYoXWZPPJhttps://wakelet.com/wake/vm3kEtrAsVh38jriYdGg6https://wakelet.com/wake/821Hwwbdv2Fm-0kPnqTc0https://wakelet.com/wake/pAPkmok9_rePbbpSlSoW-https://wakelet.com/wake/01_6WRmL3pYvqhjelPQ3Whttps://wakelet.com/wake/v3Mbh9IO8ckaDDNi7Qa3Qhttps://wakelet.com/wake/QlCzH_XcNr4hAjISNNjj4https://wakelet.com/wake/Bx0vl9GTAj96HTXT7mc3Ghttps://wakelet.com/wake/OBtMp3GQVTwOqU6k-Pqp9https://wakelet.com/wake/NfViU5CfC_KxaQDeTXjy_https://wakelet.com/wake/iD6Raz5bMGJTOoW42ZE3Hhttps://wakelet.com/wake/0e-EGbCJOfj0wAtCJcvNHhttps://wakelet.com/wake/ipSlriLchkWTrffkZz2FShttps://wakelet.com/wake/CCfKXEW0qIR02wii_2xnShttps://wakelet.com/wake/5y84QKnvkn0EjVz5mRUQAhttps://wakelet.com/wake/pXko9Z6jQGq4kwJu8Lt1nhttps://wakelet.com/wake/zcxuWxewqjIVG7RuBrtH4https://wakelet.com/wake/2A8D89xcE1FBdOoomYxSahttps://wakelet.com/wake/LMqJfhjFk-4MzlMO8-TtAhttps://wakelet.com/wake/M31sBmGdOdOAb_0wQTIohhttps://wakelet.com/wake/nWiVtI15KkmyPyC7L0D9Ihttps://wakelet.com/wake/vbNNThPtDasHX8aTSaeAhhttps://wakelet.com/wake/hBiZH8CZd9pJOHuN9wVPOhttps://wakelet.com/wake/MRMD23Zg_NAfuDzyod1L2https://wakelet.com/wake/hZyK0nUPL65sKy_Znqohlhttps://wakelet.com/wake/SeEDMtLQaHFvRwolyN1tjhttps://wakelet.com/wake/fQJo62nIB_P3SbSv27cUthttps://wakelet.com/wake/WWPvcxRdsYxiTy5GquZz8https://wakelet.com/wake/paweNYlUKqifjJp5dSvxhhttps://wakelet.com/wake/JNCKVREP-90dcOmRqxTGZ


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další » ... 201