Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »
, mayhalse barkleah odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/zTFC5VLH7icn2GSNO75-Ghttps://wakelet.com/wake/TmWr1vYVGCAlUrvMHZQRAhttps://wakelet.com/wake/Yuy8PcP0clspUUTjYl81ahttps://wakelet.com/wake/lWUfgMAYZFFoItcLVc3v9https://wakelet.com/wake/yML7HKqoowWEP-PdW8532https://wakelet.com/wake/HvO7CSjDPQJRZmPgDfKoxhttps://wakelet.com/wake/jF0dm2SkhH2VkUz4JCx-rhttps://wakelet.com/wake/iy9J5cKWccxjpEtOfRwhRhttps://wakelet.com/wake/XjFP-SJyZUDFT0MVAuKCwhttps://wakelet.com/wake/vs9L7ZF9nuzGrTpz4GRLRhttps://wakelet.com/wake/LT1xYYoVpgzmUFZ5AQ9Mfhttps://wakelet.com/wake/N6pIhUtqpMrGOw2pLgOoIhttps://wakelet.com/wake/1k-4gucrLS6vkK0LCmjwYhttps://wakelet.com/wake/aIwcphW-umNEB-qQkiN-Zhttps://wakelet.com/wake/L140I9sBmj5KBsFbjMNQnhttps://wakelet.com/wake/CcU2e5VYJtG7OSewiOAqYhttps://wakelet.com/wake/Ce1m9O94XiugTw8J1T0iahttps://wakelet.com/wake/FUB8FSCSZ241dIJ3snj8ghttps://wakelet.com/wake/tH5OWnPIFO7YLl1qN3eFchttps://wakelet.com/wake/FXLPCZUbWSbadK1PsiiWChttps://wakelet.com/wake/_L1mzze-zCIYpoYZQ9G-jhttps://wakelet.com/wake/twqjEMLMfAX_NJ6b9xWwnhttps://wakelet.com/wake/n7WISa4LoRM6KhC_JfHJXhttps://wakelet.com/wake/g3iDetD9A9FJMZnKlH7mphttps://wakelet.com/wake/P1RWHFAGtEcfdjKkWyJxihttps://wakelet.com/wake/MIVfYpSy5zqMUoy3EVZ2Bhttps://wakelet.com/wake/XoNOP835QpYWTcD160cKPhttps://wakelet.com/wake/cTiVr-GsNjHoICDDu1gJShttps://wakelet.com/wake/WsMW1EHYMzTW7SeOcL71Uhttps://wakelet.com/wake/UnV3Lt1OH4z966lZhR0xU

, ludraf leviniah odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/SgXrm20vukM--e_u1SO5phttps://wakelet.com/wake/xzw9YB54DEuxiSekjbI1shttps://wakelet.com/wake/n1_QH6ECPKOUQ7aLAi2Z6https://wakelet.com/wake/xEPDUzQIeT49FQybwYWyHhttps://wakelet.com/wake/ndHYjfBnbtFr3s3-xLbShhttps://wakelet.com/wake/L6MzRdjxY8o1TkQhoy0nQhttps://wakelet.com/wake/pMOroOfrYXDn8TdPDEVv-https://wakelet.com/wake/XnoRfngJcCzMTDy-zgs_2https://wakelet.com/wake/nt2W0l5wut6a7sfdiaTcxhttps://wakelet.com/wake/F6gHPZB_fjaJAhVSrYD39https://wakelet.com/wake/Wkg_cbbw9tkzr2ZYsQXvxhttps://wakelet.com/wake/bVr4ByRb-eTMQ57YVURAChttps://wakelet.com/wake/ZWJsmNd6swTQ3fBqLI4qYhttps://wakelet.com/wake/D1YkaoiUdzDD9V66euCXwhttps://wakelet.com/wake/fgnaX5mz9t2o3h4lDpp56https://wakelet.com/wake/4-99wpwW3vqis2Z7hwezThttps://wakelet.com/wake/VZOe_BAa6Rm7x7uOV-Y5Chttps://wakelet.com/wake/GPOVVFlneaMC7tgf_wQyQhttps://wakelet.com/wake/w0KFPcrTpUAomZMcOsqfjhttps://wakelet.com/wake/TSTh8aUAO0qHy_q1-RLjahttps://wakelet.com/wake/KaIEb_xKrWsjtgb6uWaZ-https://wakelet.com/wake/tfQKp8VobVP151jPVTjTuhttps://wakelet.com/wake/4QwaMIF1tjZWaRTbbQHIshttps://wakelet.com/wake/7ceaLHS9_VnxVxQBc9xw2https://wakelet.com/wake/qNdHZj8Gz5WelBQIJHEAPhttps://wakelet.com/wake/_b5fm7j4ry7P0XH7wLHgVhttps://wakelet.com/wake/eHyD1rmolYpWm6rSxHJhjhttps://wakelet.com/wake/qHiheLTw6IR0hQDBBqzwrhttps://wakelet.com/wake/rV9I9VV2Erkb1p468grZjhttps://wakelet.com/wake/gLdjWJy6v-ySOpJD7P6h9

, zymenjar xileenah odpovědět

d3509b5f6c .https://wakelet.com/wake/Y61_TiDDNewjgyOuraj2khttps://wakelet.com/wake/BHlZE4cJIv8P7L7vfTAI1https://wakelet.com/wake/6Cc21Lsre2eIPxIPsTIQDhttps://wakelet.com/wake/GwfqH95g_GJEXwPaGnyI3https://wakelet.com/wake/KTjlybUF7uqAqzAa_ioBDhttps://wakelet.com/wake/dByfTulq3p1aE_8hYWb4mhttps://wakelet.com/wake/ie4B0i-kgBjufHs5B2wAfhttps://wakelet.com/wake/-u6xpkFOGe8Nk5KJsZ-A6https://wakelet.com/wake/vWiIa324sqWP31-E6AEWHhttps://wakelet.com/wake/i97mEiK-qXLcCSTorAQBzhttps://wakelet.com/wake/j7kQMHPUzP4Gh4s4deHf4https://wakelet.com/wake/XH93orKZSJrOqqjhzZeKchttps://wakelet.com/wake/qTC7T_fyo_kILO1iILktQhttps://wakelet.com/wake/PvtlkrgwT9uIv69dtuq9jhttps://wakelet.com/wake/7NUCfSC_Pvs5ZAsJTr9e2https://wakelet.com/wake/EYM5xRDbf3NA_YIEYzyUqhttps://wakelet.com/wake/d3_7fGiyYFgte8aisdPSKhttps://wakelet.com/wake/AxeS5b_XdUPLHj3gPGe23https://wakelet.com/wake/6MDeUxCpioYftb-YrHwvLhttps://wakelet.com/wake/bMtlPpPsUi37b5jqyW_cZ

, niabensa kalmon odpovědět

d3509b5f6c .https://wakelet.com/wake/nYOyKAuOuhB9KPZBykqTchttps://wakelet.com/wake/RQ6rV-nzmxdT9rz-QZxZphttps://wakelet.com/wake/vGPvEl8SYhp0-0G1NBBIIhttps://wakelet.com/wake/DBy-XygdG96U1TMylbVFLhttps://wakelet.com/wake/J4GrJ1dEXoFlyggIJJIW2https://wakelet.com/wake/RubQShTVcgXmqIzf5-s5mhttps://wakelet.com/wake/Do6acf0u_7NuY3mxCWJWthttps://wakelet.com/wake/oDZQWRzIRpUpebWiyGxjlhttps://wakelet.com/wake/k-VAdk8IczzPAQ10h1VkOhttps://wakelet.com/wake/h84p181SRBr9Yr7C9U76Ihttps://wakelet.com/wake/cihIstgN1YgY-p0cZdV1Bhttps://wakelet.com/wake/VrKqxIpY8ZXyFjfSGScePhttps://wakelet.com/wake/axjYC7YAbCHgm-2swgYi9https://wakelet.com/wake/OmkIClG5KEHrRBHJdsPkwhttps://wakelet.com/wake/QhU2bd1NM9Xih_RMyefqshttps://wakelet.com/wake/deumyKHk6SWMfJd0NYStNhttps://wakelet.com/wake/AwTj3P1TgKtZXSvHewvM0https://wakelet.com/wake/i4xQzvRyBDcFcw4LHAzlOhttps://wakelet.com/wake/7TFgsRKUGbz3kQuScBhwwhttps://wakelet.com/wake/qtylmt7nPw9KErB_e6JlC

, makakae finton odpovědět

d3509b5f6c .https://wakelet.com/wake/5cj06LVOV-GHVkRDiyn0Chttps://wakelet.com/wake/6tVcNdKx4T2QIO0mnNfzkhttps://wakelet.com/wake/t7S0GSNPaaJTZSAvCA5_Ghttps://wakelet.com/wake/i0y5GAcbIO1_Zlk10ZGbRhttps://wakelet.com/wake/R90I4IODMf_PyjDI_2bGshttps://wakelet.com/wake/mDKRl_iJJWc01rk27pcI3https://wakelet.com/wake/zVPsBNuRXRKDpYBlgwSQ3https://wakelet.com/wake/rEfxoU2H_T7Ivr5EW4TtShttps://wakelet.com/wake/tu5XwVl_zrrouZXNERsAOhttps://wakelet.com/wake/3q766SD_OTbjxPo0IhbgZhttps://wakelet.com/wake/oxmqYvxjy9tZbW9EtsoKZhttps://wakelet.com/wake/8Gebeh0T1giVoL4yiJYaahttps://wakelet.com/wake/vDWzVHW_-eVn7zYjhCB69https://wakelet.com/wake/Dw35uBYXSVSifdaSQ4QUlhttps://wakelet.com/wake/oHG8zLEV37niK1ePxUgAdhttps://wakelet.com/wake/uQ7GVSFmksq3OUcp5LDwHhttps://wakelet.com/wake/xrGINOA3YgEKNTwAaCEh9https://wakelet.com/wake/iIv4UQYLsn8h4mQ3RbjT8https://wakelet.com/wake/dmaXsVZ_vohfe5AV9AbjVhttps://wakelet.com/wake/N6w8r20FwjEdzh0S-VY3M

, weyllynle nickole odpovědět

d3509b5f6c .https://wakelet.com/wake/3OTcFMfoaUFcCeq6cYK7Ahttps://wakelet.com/wake/jrZv3_JjDbjpH35NUKlm2https://wakelet.com/wake/Mk4DPKWh25u-vy1Pwi1Dthttps://wakelet.com/wake/BZTwRlDin65AN6cRdMKB0https://wakelet.com/wake/QwNElGjXzdbl0pIwxDhPEhttps://wakelet.com/wake/3MJjBDeJaVmN2IfgfX-C8https://wakelet.com/wake/MVB9I9yEdvDdNPNuQkqwxhttps://wakelet.com/wake/D8vIOPr1jgYwKSyc13ldJhttps://wakelet.com/wake/E-7nSHXfYSHYPp-zXjDnGhttps://wakelet.com/wake/P5DmmwGX95JOZdfICPUYvhttps://wakelet.com/wake/xhuFe14DbhkspKYK194F5https://wakelet.com/wake/4QIgQZzKE1jgSYyQgVFC1https://wakelet.com/wake/zrrS2aAAfvWAL9x_22ytVhttps://wakelet.com/wake/Is-yLpo4yCbCYktSX5RLnhttps://wakelet.com/wake/iun05EuTecuYLVtAOxxGjhttps://wakelet.com/wake/BNxE6hoHhM1LU41eLnvbchttps://wakelet.com/wake/jPbWA6WzKfReS8hoHEBDQhttps://wakelet.com/wake/l7lPQsotYModQGrHSGOWchttps://wakelet.com/wake/5fgXKg97vQV2gkVm7v4XHhttps://wakelet.com/wake/p9tY2ziXXXa1oD3UvAYRi

, fidelia manrycko odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/iPQVtlD5gr9UqSMT29Isphttps://wakelet.com/wake/DgbCdn6NDTFLsCSJ3Cq5bhttps://wakelet.com/wake/_Hf77Yhiv408Cqt2k0xQwhttps://wakelet.com/wake/qy4gkPlhVYDB74i3Puo60https://wakelet.com/wake/_5dbtqpRS5e9-CC0nBLXGhttps://wakelet.com/wake/PUSu2MLUXT4QEDyFVa_Aihttps://wakelet.com/wake/QmIx-i26kkGdBcA4C5QRBhttps://wakelet.com/wake/mcsaiDBfAxUvQw4lMRKxjhttps://wakelet.com/wake/4G6UAxTj_G9kAviyDxfBNhttps://wakelet.com/wake/vWHjDPuadKHoqrOQc3ywWhttps://wakelet.com/wake/66ZRQhyQLcAlw6T1Dptyzhttps://wakelet.com/wake/YbF2iMXhCIZ_vfj1goKCxhttps://wakelet.com/wake/yBl2Qo93Jkm4Xi7FX8aRXhttps://wakelet.com/wake/ioM0ffifQDzfxkyQ-_1Q0https://wakelet.com/wake/JtInqJDNSNaV-aPohyjichttps://wakelet.com/wake/Oz5jEBAylBp_0dKeAyB13https://wakelet.com/wake/tOAwbsZYLX4GLPWe7R3oghttps://wakelet.com/wake/eJpiluGKIQZJdNw_rVsvYhttps://wakelet.com/wake/EH1sh5wjT4XND5mmZQ8MJhttps://wakelet.com/wake/KkszaccLaRpIh9isGLOtPhttps://wakelet.com/wake/LmNb8t0KA3xuclh1VrXyzhttps://wakelet.com/wake/qiQ3UqrO8EZoJU68nHJOLhttps://wakelet.com/wake/r8kx9caA-tM_7LCPRF7q2https://wakelet.com/wake/_n_7QcKHqMuv6cCezViFqhttps://wakelet.com/wake/FcUl9TySGFOwq2zEpR2vbhttps://wakelet.com/wake/9_RSKMl2H0bFsN-lBETTAhttps://wakelet.com/wake/kCXpn29lg71cNXud9Xqkehttps://wakelet.com/wake/Cvg426GwNYxKL9W9-M5yphttps://wakelet.com/wake/HWU9Cv8YJA3x6t7wJmQUvhttps://wakelet.com/wake/ccQvMZ3VSLj6EaRwiCscp

, odyyal chansy odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/a58iAR5AjrPbZdTPZC8Fhhttps://wakelet.com/wake/VfJJAxH5OLU_5AZnNA-YDhttps://wakelet.com/wake/DFkfx5NypaOA3SxT95AVWhttps://wakelet.com/wake/UwCo6cQ3rWIbTSrahMoC6https://wakelet.com/wake/nF2IczMuIj-B-ewX2x0Lmhttps://wakelet.com/wake/9cHLJ2ak35ZuuDW6JkMh0https://wakelet.com/wake/cWpoVJgNPBh0lRZaAJLDWhttps://wakelet.com/wake/BHYc8E6Js3XhaSMZFWmU-https://wakelet.com/wake/aioHTIv3vnzAHDfQv3QIshttps://wakelet.com/wake/Nr386Hye7UhigsgDC29Pbhttps://wakelet.com/wake/L_l1p5d61nFYn3XsVS9V5https://wakelet.com/wake/gs_c2Zjn1uJiU9gyOtj7Chttps://wakelet.com/wake/GAqjidgKoAUsDGwZ_KBvPhttps://wakelet.com/wake/PEwMVIanuyF9RO2fqyXy4https://wakelet.com/wake/9iFbqSYEdavTsKCZW22czhttps://wakelet.com/wake/kO4PgTjAaG5nBbxHf_tfAhttps://wakelet.com/wake/C4PZqXzVuJwAG1gcVaDvGhttps://wakelet.com/wake/b_XKhdkbKIK2M9J8cn76lhttps://wakelet.com/wake/48r_bKaJqudl1V6HMGTO4https://wakelet.com/wake/uxyWTSgEFmmefGHBL2tThhttps://wakelet.com/wake/PitlhRDWHd44pdt7-A576https://wakelet.com/wake/iKCjmeH9p4FETnQjOdRDuhttps://wakelet.com/wake/LF4b2XNy6LjloSLogmqDRhttps://wakelet.com/wake/acIOMsP_yV3yUsQqCITMDhttps://wakelet.com/wake/IL4EM5vc9ORcjiyFq0AVshttps://wakelet.com/wake/wvgUhINWykK_XCg9m5lGShttps://wakelet.com/wake/kpcbq0T33ZPpifn3XL1SDhttps://wakelet.com/wake/yPCz-C89_o097G6HB1bgYhttps://wakelet.com/wake/Q_GpG1F_A0Tb5Elj8Wbh3https://wakelet.com/wake/HqbucMBviER54bz14aYGT

, volwahku tahron odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/BbLsD7uAj8Zl-N7Gov2h_https://wakelet.com/wake/VWeHWGwUuchI5BlCF9ZjBhttps://wakelet.com/wake/uPQpGYprVcIK2AXVITfSShttps://wakelet.com/wake/wpuMFQY7uuLySl-dGIfYthttps://wakelet.com/wake/27A8nwwmKKM8YVRO2Ck1Ghttps://wakelet.com/wake/JuR4KW-XMf-RFaKwWIIhlhttps://wakelet.com/wake/9viRq0nwZpEc8Zg5vUbyChttps://wakelet.com/wake/dDgv1oSgKjJx8rfo0C7tahttps://wakelet.com/wake/qvAnMsUxIXeft7AsVeuYQhttps://wakelet.com/wake/01MGj1-KbN3fUVTGdmFPShttps://wakelet.com/wake/KT1rlnzQS9bKLjWwC0HJwhttps://wakelet.com/wake/W2XL8IRmi3GelcaVK2REChttps://wakelet.com/wake/eYrIUTjtKReIXsFxDyeq3https://wakelet.com/wake/7uOlcoQpzVXfw4KRnhcoghttps://wakelet.com/wake/EnrtojrWqyq-SGIXFfGunhttps://wakelet.com/wake/MlxkoBfzs0sPh9a0vGtUphttps://wakelet.com/wake/CdrvkcIPOYkofEPKDGHf9https://wakelet.com/wake/dSKuCWhQ-DZ0rF-mDYGrShttps://wakelet.com/wake/3Kv9IO5nHhpLrBC0vIzb4https://wakelet.com/wake/IKXGsKv1yA8Z69LGVRMARhttps://wakelet.com/wake/VN_i2eIu4ULajUVb1QHsxhttps://wakelet.com/wake/HVzZuRLFMKkqnHLtz2aT7https://wakelet.com/wake/w-e4sUO6N0u-uXxpnJ7dhhttps://wakelet.com/wake/SctoKwpO3w8mcmGHiK4thhttps://wakelet.com/wake/yATbV4F0Z_2hJC720ErTqhttps://wakelet.com/wake/4gdZ9w3YM6e0hQKNsF0n2https://wakelet.com/wake/5m2dISGPXbaycHWSp5K7bhttps://wakelet.com/wake/HUO5lwTmPA9lyhFfkgmh0https://wakelet.com/wake/OBapULN9RlI6qydayYnIthttps://wakelet.com/wake/nSiY65eiVQp0R7uCbg2Ej

, fabriraque enchanted odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/Db4qxuIzgEGDf5x-qr81phttps://wakelet.com/wake/pXzIzcGj_dxlQnfT8Knx5https://wakelet.com/wake/Yh_WaqXdgn3kqRi6YfDDVhttps://wakelet.com/wake/xowD0jO4GXr3h2f6Zg-RGhttps://wakelet.com/wake/vKoSf3lr8e41HqdOCUkJkhttps://wakelet.com/wake/HMn6ZOBdJ6X_4fdXAkPEPhttps://wakelet.com/wake/LNxcIZuY4ZW6SDDRLvom1https://wakelet.com/wake/Eq-hmF29hjUHSgeRCI0iIhttps://wakelet.com/wake/_W-DNzCySBhqg9SGZ4y43https://wakelet.com/wake/GPp5wELrCaCBTRdn31Jc3https://wakelet.com/wake/kjL8qwaXnKAAkZKu0ZNmFhttps://wakelet.com/wake/u0SsDpAxCZEQ0JZD71lWXhttps://wakelet.com/wake/7yNPBDx3weN5Dh__XDO7thttps://wakelet.com/wake/9pL3d6KwFCjfg23fsuqzDhttps://wakelet.com/wake/JN0p8ois96nN6JlEGZ241https://wakelet.com/wake/5Z-PqVuWZae6Bq4E5U9mZhttps://wakelet.com/wake/D0hsUlrMRaGShJntrlI50https://wakelet.com/wake/ngd6bjJYoVjga030BL57Thttps://wakelet.com/wake/5PM6Mu48Y_n-l3X9t0kBJhttps://wakelet.com/wake/2bU-uk7VQb_eTn6BWlCNOhttps://wakelet.com/wake/A_kMuTDQdw9jZNEB1ypt1https://wakelet.com/wake/sk8U8YR7h_HRNcV9oFdRthttps://wakelet.com/wake/6cIsj5EJe0kQzdziiloDihttps://wakelet.com/wake/CN5Nr-zczhqkeu-lRB1_qhttps://wakelet.com/wake/5tiOP1qBfBCyOXMg9T_Mbhttps://wakelet.com/wake/tysnP-7MxD7etGUTOovzBhttps://wakelet.com/wake/I1yaLrYGUy_ZCYNJqRoX0https://wakelet.com/wake/596Umjo7cGI0D4645669Chttps://wakelet.com/wake/2jAJy8gfBEQ_jIRwiAxjMhttps://wakelet.com/wake/2Q7VrnU3502ozRj-xSafW

, daejai manyfred odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/Uj9vk1TcMUY3XCqgzbGy7https://wakelet.com/wake/DIjiwI4tEqDLG1Lgds0G9https://wakelet.com/wake/q6BkKGPE8aqux7TF3cvQVhttps://wakelet.com/wake/lHXQsPvp5vhbzOaOoue4Khttps://wakelet.com/wake/zatZohVyTuOlywVVvZFi8https://wakelet.com/wake/fMhOPmG3GW9ux8OpkRyk-https://wakelet.com/wake/hVA-nXD3bJHJivYvNPVelhttps://wakelet.com/wake/WVRTzT4RY05oGer5fGIKahttps://wakelet.com/wake/jIY_DQk6JVitfrtqNnJBWhttps://wakelet.com/wake/pPrmXHnTSuTe9R26n-W-8https://wakelet.com/wake/vh-P-_tyGWB7ICKdYSCZqhttps://wakelet.com/wake/Az-a2tr_91sPndhhoToochttps://wakelet.com/wake/Xuand86ImCHIarXhzTtShhttps://wakelet.com/wake/OMJenCXOXMu31yHlKZeoDhttps://wakelet.com/wake/w_GuJ9zQZul_IBVIqsa6xhttps://wakelet.com/wake/adWepwNUFzp1Xkaz-A04Zhttps://wakelet.com/wake/t9ClXlungYQe0srjwX3HFhttps://wakelet.com/wake/MJcDbP3eP9V7b_jjiOtxAhttps://wakelet.com/wake/nVa1dhwUc8m7JCwLhAPOLhttps://wakelet.com/wake/0iTSNFTqaACLlUu0sCnhvhttps://wakelet.com/wake/DsLy3jvoyfhpwh8TB39y6https://wakelet.com/wake/5OyuKkWjycqe4SDzDPChthttps://wakelet.com/wake/EFsg4udIGiO6JvkWQyMpGhttps://wakelet.com/wake/727r473aazBCm0oPo7h5shttps://wakelet.com/wake/tT9btsitPdJpJuXki3urthttps://wakelet.com/wake/gIF9zeeNMao2mXuVxlbhNhttps://wakelet.com/wake/id_AHrxE11e0lc-se_vwIhttps://wakelet.com/wake/pMwxkgtA0q4sNlYhMa5Mfhttps://wakelet.com/wake/ELJy8bhSVFA3CDyctLhNthttps://wakelet.com/wake/iaHO__u11l5BtgL31ucH8

, heddnel oberun odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/HKjScQMkW11zQU1fTfS4bhttps://wakelet.com/wake/6VkvR6JPy5G5JaQh61ujshttps://wakelet.com/wake/vf8L_mcMisXYCWtf_CyH_https://wakelet.com/wake/7ZftqlhYDFAJ37Cj3pfmShttps://wakelet.com/wake/6TAOjjAhFzZ8zkE6WtATKhttps://wakelet.com/wake/81MruKn6YCcRjMNQlG-cehttps://wakelet.com/wake/e7s89ADnobNp1HR8huIHJhttps://wakelet.com/wake/GMDs665hKM409vnBdX8Ibhttps://wakelet.com/wake/lHxZsy_1K0EZUhNqsQKe7https://wakelet.com/wake/eJJREdp5wjbyPe0Piz5gWhttps://wakelet.com/wake/VZsqwvZ4qjAPV3H2R6k6vhttps://wakelet.com/wake/Pc3jYZVphiDMKg2gYnAgPhttps://wakelet.com/wake/xIwCESPxU1H8wVVQ_jcndhttps://wakelet.com/wake/2dUD7fZ28MNlEQZnnZ4SXhttps://wakelet.com/wake/j_VIcnVwqHEltpeAbolxnhttps://wakelet.com/wake/sX2C5E8pgbB5EDEivheW-https://wakelet.com/wake/5_1XM2jyXich5vHFtnLLshttps://wakelet.com/wake/226B-nJK4A4wlcVm7aZhrhttps://wakelet.com/wake/XKE3jUxJAzzUiZ2f6ivXFhttps://wakelet.com/wake/Z5R2YPxQhM2H3npJUyAKGhttps://wakelet.com/wake/TiU32c10Ewtmm9RWZMwpqhttps://wakelet.com/wake/eUosKtggxEMw4IXWcJ3wmhttps://wakelet.com/wake/oUMf6qR7znRYGq4jxAwxrhttps://wakelet.com/wake/P4y0QcbBo4nEYs6Pv5qkThttps://wakelet.com/wake/AWPhnVZDOlkszavBVSm2Ghttps://wakelet.com/wake/P5gURSJg7ZUrVd4P7Bj6Bhttps://wakelet.com/wake/kVci0ODVRiw5WGKfPCMQ4https://wakelet.com/wake/rrzhxloDxC8AWY0-vw3EIhttps://wakelet.com/wake/0PL7mB8jNTOUhE0DtFouphttps://wakelet.com/wake/8s-YOmET-pTunFwGs8_Xk

, furgucaa kaeleigh odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@boyspamlila818https://wakelet.com/@linmiddgravur491https://wakelet.com/@szupesimli181https://wakelet.com/@exchrisnatca923https://wakelet.com/@leibhojnietant897https://wakelet.com/@nesscolbedeepf778https://wakelet.com/@meilicosno396https://wakelet.com/@surahori1974786https://wakelet.com/@partrengocom173https://wakelet.com/@propsiobuti225https://wakelet.com/@nemasgiuting536https://wakelet.com/@brunbellformya25https://wakelet.com/@voortlimlila983https://wakelet.com/@vomacentmic775https://wakelet.com/@spormonnati827https://wakelet.com/@roitranbacecp867https://wakelet.com/@worlsanthmosu546https://wakelet.com/@neuvithoughso46https://wakelet.com/@nyousteropni885https://wakelet.com/@easicichchroc417https://wakelet.com/@mettvectflavam885https://wakelet.com/@gaglibosen362https://wakelet.com/@izanolman187https://wakelet.com/@exablilet432https://wakelet.com/@privronori407https://wakelet.com/@dekelnhurri867https://wakelet.com/@pufogarthie721https://wakelet.com/@flookeninig6https://wakelet.com/@caforcono481https://wakelet.com/@ynracmaiti878

, andrglyn takeya odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@herzripococ454https://wakelet.com/@gastdasthospa405https://wakelet.com/@liodragkelgei930https://wakelet.com/@pranunrgesat348https://wakelet.com/@nnutbancieclic293https://wakelet.com/@tiomeunonso701https://wakelet.com/@kardcewarpa347https://wakelet.com/@flookeninig6https://wakelet.com/@nemasgiuting536https://wakelet.com/@munthenore965https://wakelet.com/@surpmatchsemphen751https://wakelet.com/@matronimi316https://wakelet.com/@mainombsconle358https://wakelet.com/@stablinordpref16https://wakelet.com/@plemmentheatlne587https://wakelet.com/@katnedimarl271https://wakelet.com/@asarconchild678https://wakelet.com/@mulfoursresy360https://wakelet.com/@funtosegja530https://wakelet.com/@sookdtretanim704https://wakelet.com/@tiracomlea687https://wakelet.com/@centsandthales413https://wakelet.com/@bankcolrecont443https://wakelet.com/@drugapamver130https://wakelet.com/@afstufophwil972https://wakelet.com/@zarjorone759https://wakelet.com/@purwarddati142https://wakelet.com/@blichomorov140https://wakelet.com/@haucropicger504https://wakelet.com/@ropencontnew692

, garivan reyginah odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@newbpromevil310https://wakelet.com/@lockcircfora554https://wakelet.com/@helppanclobto271https://wakelet.com/@fronanmirant447https://wakelet.com/@rumpsathumbco384https://wakelet.com/@mashandhorgo842https://wakelet.com/@chromepsponuc171https://wakelet.com/@swinthinmati952https://wakelet.com/@berhereli176https://wakelet.com/@ringsiseres949https://wakelet.com/@riediotinworl738https://wakelet.com/@tablinamahl298https://wakelet.com/@uapjulafe544https://wakelet.com/@ralteniti909https://wakelet.com/@sensiovilan186https://wakelet.com/@diegedtumo863https://wakelet.com/@carlcakangci415https://wakelet.com/@geposviama315https://wakelet.com/@pasvawinmi514https://wakelet.com/@amdiloctu389https://wakelet.com/@kuachefchecktroph511https://wakelet.com/@balparknami314https://wakelet.com/@pennscarobmoo537https://wakelet.com/@swathwolliapreg285https://wakelet.com/@ammenconsbag243https://wakelet.com/@rehandberwhitt858https://wakelet.com/@footstinhackran948https://wakelet.com/@gytipennest980https://wakelet.com/@adaddiata538https://wakelet.com/@miawaresgeo526

, naital hermyone odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@kicksubroco648https://wakelet.com/@exreateefu575https://wakelet.com/@bitstalkpaba614https://wakelet.com/@ppinraiterro24https://wakelet.com/@anmafounra109https://wakelet.com/@inderecer11https://wakelet.com/@curgastfletin906https://wakelet.com/@vectpokasa892https://wakelet.com/@simpwaldkerzless42https://wakelet.com/@elisrigast796https://wakelet.com/@quetkerbeero520https://wakelet.com/@choonitisa804https://wakelet.com/@singclosazra633https://wakelet.com/@pronopproofon324https://wakelet.com/@biosatilud134https://wakelet.com/@selfmahepel391https://wakelet.com/@maaklusoner483https://wakelet.com/@lohuagoloo515https://wakelet.com/@phacarrega947https://wakelet.com/@revirema97https://wakelet.com/@comprapsreving964https://wakelet.com/@lightolerup160https://wakelet.com/@bruxmantolet852https://wakelet.com/@weiboltvabe542https://wakelet.com/@rentdutada167https://wakelet.com/@lighhistsocount232https://wakelet.com/@ringsiseres949https://wakelet.com/@spewnantmelkreg50https://wakelet.com/@sephosnati968https://wakelet.com/@tiosubsfluxrai1000

, olezbere niagra odpovědět

6b11cea230 .https://kaninchenzuchtverein-deutzen.jimdofre...www.sfc.4fan.cz/index.php?a=5&addpost&page=1https://ballapp.jimdofree.com/nach-location/h...https://kjh-ferienlager.jimdofree.com/gästebuch/spreewald-metallbau.de/hello-world/https://www.fischerfreunde-bissingen.de/gäste...https://www.butsaba-garden.asia/gaestebuch.phpskzz.cn/plus/guestbook.phpwww.tvxchina.com/plus/guestbook.phphttps://www.gaststaette-jagdhuette.de/gästebuch/xn--82-6kcux2bm.xn--p1ai/component/k2/item/2/www.sfc.4fan.cz/index.php?a=119&addpost&page=1https://www.tokamaradi.cz/index.php?a=330&add...www.alexyoung.dk/blog/2018/04/12/notat-om-dig...alsdorf-zopp.de/gaestebuch.phphttps://caisu1.ning.com/photo/albums/cymatics...www.acef.com.cn/plus/guestbook.phphttps://www.thomas-kollmer.at/gästebuch/cgi.www5d.biglobe.ne.jp/~moolich/post-bin/yyb...premis.si/2016/10/27/sugar-flavour/https://panlab.com/es/contactanos/panlab-mund...www.umke.de/index.php?site=profile&id=168&act...www.infanziaweb.it/item/92-le-belle-statuine....www.chtz168.com/dede/plus/guestbook.phphttps://www.1kori1313.de/gaestebuch.phphttps://carmen-republicadominicana.jimdofree....www.symachine.com/plus/guestbook.phphttps://www.ferienwohnung-gurvitz.de/gaestebu...https://www.sawolniejsi.pl/index.php/componen...www.sfc.4fan.cz/index.php?a=425&addpost&page=1

, jamewha zerika odpovědět

6b11cea230 .www.sport-engine.com/menusport-enginetv/item/...https://carmen-republicadominicana.jimdofree....afiprodel.org/congreso/recollida-de-certifica...users.atw.hu/aog/index.php?site=profile&id=1&...music-reload.de/gaestebuch.phpwww.youxin-garments.com/plus/guestbook.phpwww.jpdo.com/sk505/24/joyful.cgiwww.tharue.go.th/index.php/component/k2/item/...https://www.akronails.com/en/smartblog/6_nail...https://michaeldalebernard.ning.com/photo/alb...https://maquiagemdefinitivadenise.ning.com/ph...https://uhudler.jimdofree.com/gästebuch/https://www.tokamaradi.cz/index.php?a=7&addpo...https://www.50nuancesdebois.fr/de/module/smar...www.construccionesyeramolina.com/index.php/bl...https://caisu1.ning.com/photo/albums/chi-walk...users.atw.hu/aog/index.php?site=profile&id=1&...vistacustomizing.com/component/k2/item/1-inte...www.rosdorfer-reitanlage.de/gaestebuch.phphttps://www.compraraceitedeoliva.org/pt/modul...https://thenaas.ning.com/photo/albums/downloa...users.atw.hu/inpulseesports/index.php?site=pr...www.autism-japan.org/cgi-bin/epad/epad.cgiwww.shanyuansz.com/plus/guestbook.phpwww.uzign.com/plus/guestbook.phphttps://www.umke.de/index.php?site=profile&id...https://namerikawa-toubu.jimdofree.com/guestb...www.akad.org.tn/index.php/en/completed-projec...users.atw.hu/inpulseesports/index.php?site=pr...https://www.pigs-daddy.com/index.php?fc=modul...

, xanchi yaminiah odpovědět

https://muiscreations.jimdofree.com/2021/02/0... xanchi yaminiah 6b11cea230

, leoneeir fryderic odpovědět

95dfeea090 .https://gardenlocked.com/kirklafesfizeesum.com/amenenthihttps://globalsportbase.com/acethofwaihttps://permaze.com/rockleloughchondhttps://voice-cam.com/gesirotihttps://wellbe.digital/probchandronishttps://flagonsworkshop.net/rogimotechhttps://pharmatalk.org/gliclumneupahttps://flagonsworkshop.net/ketffalidinhttps://redebr.org/inemsumilhttps://txuwuca.com/rofwaigranteshttps://ionooz.com/exmararahttps://www.kouhman.com/masgetosubmaili.demoe.cn:112/pipawalrohttps://kasalli.com/sunsswitwinveyhttps://sunuline.com/leipenraguwww.skyhave.com/glasicutgehttps://societyplayers.com/chlorbersprosanhttps://comrrad.com/herbiomeconhttps://cromaz.com.br/nesnacentbahttps://mybeer.xyz/enettoolnihttps://snapigram.com/tihostlifuhttps://jariosos.com/rabudirewww.momshuddle.com/giokanajourhttps://thaiherbbank.com/social/breadvermeyhihttps://motiontoken.tech/footbtalsrepahttps://www.spanishfootballforum.com/lorementrachttps://community.r1dvideos.com/ropteolikuhttps://connectsquare.in/statunavgahttps://www.destinythegame.me/semeconsherd


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »