Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  191 192 193 194 195 196 197 198 199   další » ... 201
, farafabr gladston odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/PS8g5ishrP9zP1tijLuZWhttps://wakelet.com/wake/4BjyjvD94EuZDkE-TFo-Whttps://wakelet.com/wake/9lqB0NugpUat0ZZ6vlK7Qhttps://wakelet.com/wake/JOZG0Frim5E1Kn_aecBukhttps://wakelet.com/wake/suM0FtZ3eYe_CAsT7JJVOhttps://wakelet.com/wake/y9ZzCbm7ou5jjHfP8COLEhttps://wakelet.com/wake/hTj-VZkAvMVUTitB644eghttps://wakelet.com/wake/0no1erNxiepjAsdzJpcyehttps://wakelet.com/wake/tiQUONX5KYHMLUmEroD_0https://wakelet.com/wake/S7e7BmzV5tk4wut9o7Dahhttps://wakelet.com/wake/ZgaK8w8P_JhuMN2m6lNKXhttps://wakelet.com/wake/B5CA2ldUosmp6qQDtA9fzhttps://wakelet.com/wake/OC_5kfTr3sVvfqiPxMCNChttps://wakelet.com/wake/XzLny9rIFsFFX5bv7-kpkhttps://wakelet.com/wake/rq-KzPfetl-lUNiPWR_Yohttps://wakelet.com/wake/JQFwuXkIIfheSZb9GDrhvhttps://wakelet.com/wake/o5GC099Iombc5SoGWPf0Lhttps://wakelet.com/wake/yeFH1Yy1jPLAuf7VK0LP_https://wakelet.com/wake/vhFz94X--p7hLKSXOx0bdhttps://wakelet.com/wake/FH2VZMUQrCnqQWDvvlzjWhttps://wakelet.com/wake/QFQnU9ShugX9nHQzGvMlyhttps://wakelet.com/wake/uLqaDo2-E1RdtM3_zXWAdhttps://wakelet.com/wake/TomPmjyUlwM8SLx-6dfmFhttps://wakelet.com/wake/VgN6vTgcMz0Sp0Y_BJPIBhttps://wakelet.com/wake/smzKdzxHydZCs9KLF5SLohttps://wakelet.com/wake/toHf2W3lS-NbVA0lFqJO2https://wakelet.com/wake/H_CsC-JCCo7Iv8st0Sm_ihttps://wakelet.com/wake/lYSypQrywBjR8c6xsOaQfhttps://wakelet.com/wake/HVnPDRuJQ962Jn8hqHBF6https://wakelet.com/wake/t6VjDTXS-ZUdrDq07BbkR

, mayrchadr database odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/e9wXWcZbGpB3NYoXWZPPJhttps://wakelet.com/wake/vm3kEtrAsVh38jriYdGg6https://wakelet.com/wake/821Hwwbdv2Fm-0kPnqTc0https://wakelet.com/wake/pAPkmok9_rePbbpSlSoW-https://wakelet.com/wake/01_6WRmL3pYvqhjelPQ3Whttps://wakelet.com/wake/v3Mbh9IO8ckaDDNi7Qa3Qhttps://wakelet.com/wake/QlCzH_XcNr4hAjISNNjj4https://wakelet.com/wake/Bx0vl9GTAj96HTXT7mc3Ghttps://wakelet.com/wake/OBtMp3GQVTwOqU6k-Pqp9https://wakelet.com/wake/NfViU5CfC_KxaQDeTXjy_https://wakelet.com/wake/iD6Raz5bMGJTOoW42ZE3Hhttps://wakelet.com/wake/0e-EGbCJOfj0wAtCJcvNHhttps://wakelet.com/wake/ipSlriLchkWTrffkZz2FShttps://wakelet.com/wake/CCfKXEW0qIR02wii_2xnShttps://wakelet.com/wake/5y84QKnvkn0EjVz5mRUQAhttps://wakelet.com/wake/pXko9Z6jQGq4kwJu8Lt1nhttps://wakelet.com/wake/zcxuWxewqjIVG7RuBrtH4https://wakelet.com/wake/2A8D89xcE1FBdOoomYxSahttps://wakelet.com/wake/LMqJfhjFk-4MzlMO8-TtAhttps://wakelet.com/wake/M31sBmGdOdOAb_0wQTIohhttps://wakelet.com/wake/nWiVtI15KkmyPyC7L0D9Ihttps://wakelet.com/wake/vbNNThPtDasHX8aTSaeAhhttps://wakelet.com/wake/hBiZH8CZd9pJOHuN9wVPOhttps://wakelet.com/wake/MRMD23Zg_NAfuDzyod1L2https://wakelet.com/wake/hZyK0nUPL65sKy_Znqohlhttps://wakelet.com/wake/SeEDMtLQaHFvRwolyN1tjhttps://wakelet.com/wake/fQJo62nIB_P3SbSv27cUthttps://wakelet.com/wake/WWPvcxRdsYxiTy5GquZz8https://wakelet.com/wake/paweNYlUKqifjJp5dSvxhhttps://wakelet.com/wake/JNCKVREP-90dcOmRqxTGZ

, dawntala eilisha odpovědět

6001825f8f .https://wakelet.com/wake/fahZesyE9uIs1bhXUoI6ehttps://wakelet.com/wake/JvGzxbK_SatWxdPMkOemfhttps://wakelet.com/wake/kvoD8xsqJzh-2gbUnf5QDhttps://wakelet.com/wake/Qj6kBwKP1lXxtqdNTPJuehttps://wakelet.com/wake/kVIzbnkQfkd998FqhiTdfhttps://wakelet.com/wake/cPJliAt9Cd818m-bbqkiohttps://wakelet.com/wake/cVPy7ooqYcwoRbRTEQkxFhttps://wakelet.com/wake/dTQ7LG7a7kfcMXgN7_Gvghttps://wakelet.com/wake/B5YEQvJpYcRn8V6vdxAtqhttps://wakelet.com/wake/nvqwSjI4VZXWrlvQWMYwAhttps://wakelet.com/wake/mGZBQrzYXE-G868aLZzz4https://wakelet.com/wake/dmZN_4ICpPJQXlFzgjHQihttps://wakelet.com/wake/B2qX9wHV4D4io-6JN7A_7https://wakelet.com/wake/20fi-IrabRzPCUUTP-wMAhttps://wakelet.com/wake/i9cFMjN5ku5UdE5ngsHpghttps://wakelet.com/wake/cPHZLBRbjq_8IEC6v1QZrhttps://wakelet.com/wake/UsSzRnEXedM5rRl8PtC25https://wakelet.com/wake/M1F2JV_WMC69GI_9SS17Xhttps://wakelet.com/wake/oQdCEQmZUOeqOvNopNQjkhttps://wakelet.com/wake/5x_IPJSaZDVfDoPyIZDr_https://wakelet.com/wake/4yRvnI8W6jddQghDOhsDmhttps://wakelet.com/wake/EPRpXxhhS7JF07JeNeKpPhttps://wakelet.com/wake/lHyoe8CTFtDt7Rds9oSV6https://wakelet.com/wake/1QggMNIEZeRehXKFHmEJchttps://wakelet.com/wake/8Jh49wnWfL_pS_15ZwlgVhttps://wakelet.com/wake/9nigIvcjuBszVdGSPGoLOhttps://wakelet.com/wake/Z3pas9Am-UK5Du5agmfWXhttps://wakelet.com/wake/2PsEd4TVE7Q2hONkgGD29https://wakelet.com/wake/59BYUbg_qPvtBlY1iu3LDhttps://wakelet.com/wake/80y4zgSxIhIbE539Mko9P

, chudawa channin odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/oZGMrEF8C0BHv07G_JxCmhttps://wakelet.com/wake/YzcdmkXdKVsQE2gR4wrNehttps://wakelet.com/wake/NV8vnGE9KFbMjgBtaAt9phttps://wakelet.com/wake/Fj4TZ3UUI_ERut3QUeEqahttps://wakelet.com/wake/aC_r9o35aqf7RIzFIbDKthttps://wakelet.com/wake/uhBwwxrxKeBU9YFEae1IXhttps://wakelet.com/wake/6LHykn7fh2idLGDiDgk5Ahttps://wakelet.com/wake/i2W3RknRFT-1eqPt7pxuehttps://wakelet.com/wake/ws0-yYfrlZhcg-WYs5cybhttps://wakelet.com/wake/h91BwyXLjaigiMZ--ondyhttps://wakelet.com/wake/GDyfjlLRrNwpGFklVloUZhttps://wakelet.com/wake/6Sri1bsapHzVXBzFDwc-Nhttps://wakelet.com/wake/15HtWbpbnYDZhjWG46dAnhttps://wakelet.com/wake/MsadiWxMUsDesAliGsPHwhttps://wakelet.com/wake/7p0BARpR5g8mQASyQzM4phttps://wakelet.com/wake/d6l2WitfVwP3jkgvYlzlGhttps://wakelet.com/wake/hFWmcsTNlnOdFhbmDztAXhttps://wakelet.com/wake/9DvPRCVsJeDIJmKjSCnVnhttps://wakelet.com/wake/sUikIN_3LhgBw0VWx25DUhttps://wakelet.com/wake/fsZgCfZiJkDpSqPzVxmuZhttps://wakelet.com/wake/OK69WRnBMbm7RHygXJJ3Yhttps://wakelet.com/wake/opIPkg4LFh4J_iufUHExahttps://wakelet.com/wake/AEPgopiXLp0sJuepLiltVhttps://wakelet.com/wake/e4qKvDyMhitki8c-qPrGNhttps://wakelet.com/wake/jkXYRM9su6-0OapaEqaXKhttps://wakelet.com/wake/QifIGsXoWeUg8iRAHeWzlhttps://wakelet.com/wake/Gjj6Djqp1F7SWc3BZ_wX7https://wakelet.com/wake/BvDj-XDVpfpR1QcuH0_iUhttps://wakelet.com/wake/Nj5IUCHOKi3uSk6yceIUUhttps://wakelet.com/wake/EqX847hrDjTV7YxtEF2Ar

, nedriday nevall odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/xK0vmBUsI7GYkQmgKgD3hhttps://wakelet.com/wake/BQKO9GkFh2GkgXQw6dhbNhttps://wakelet.com/wake/A_8MrkxuF2YbAGgfmMlzChttps://wakelet.com/wake/QynveYG36pQWZtqb4dseChttps://wakelet.com/wake/2Sg4nblO6NIXpqcsiI6Ljhttps://wakelet.com/wake/vbTFZLvGXyCRh_vhiNm41https://wakelet.com/wake/IkEA1kET5IwvTLakKz-8Phttps://wakelet.com/wake/50V2LG53NGNAc6UJY4-Trhttps://wakelet.com/wake/gYqhX_bKgKd4_1InlzRu9https://wakelet.com/wake/bWJVPzsENKA0o9qML-8gdhttps://wakelet.com/wake/G1s57aXA-5zPIzpw9d4Czhttps://wakelet.com/wake/4Ioi0IeFwaihee0J2q6GYhttps://wakelet.com/wake/mTLFbFs619JJKIyHzn3dQhttps://wakelet.com/wake/Il7hfTHs5PplNjsGtnB9jhttps://wakelet.com/wake/fDpXvoE6dTuBob0-wfGe8https://wakelet.com/wake/7gCSDNT-Z62bM8WSqAJPshttps://wakelet.com/wake/XLowU-E81kOnJaDViwRmhhttps://wakelet.com/wake/CLBNWY-RgNTOPnsWSBRzkhttps://wakelet.com/wake/P6iwqWhCkZutIoEMuaJ6fhttps://wakelet.com/wake/NEIM_IlogSguf9a0J9WGuhttps://wakelet.com/wake/j1OqMiH8v_XFUmMMgISF5https://wakelet.com/wake/vBwXxbWpBdr0-xf-IuSFahttps://wakelet.com/wake/ursho2tpIygaejCQPt2c1https://wakelet.com/wake/oMNgZkE4ZIrxU8Hm6orP_https://wakelet.com/wake/F4Q1l99jOXIV_fPp8u5yNhttps://wakelet.com/wake/rZKR6r3rB5lAHkGk27sDxhttps://wakelet.com/wake/j7CLXDzC09Os0g-GrvIDOhttps://wakelet.com/wake/7EJAJK7MC5VCYdtOc48_ehttps://wakelet.com/wake/AHiQg4ZCvAW-n8Ap_WX7xhttps://wakelet.com/wake/n21VCU4l7ykWylTt1c3ki

, ellerash amalah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/WkEUreQ6m4wEZTJbwzFzfhttps://wakelet.com/wake/SNFRu3RLJukIniVYk6YgDhttps://wakelet.com/wake/T3QmrYgqh7dXgw186Y9V2https://wakelet.com/wake/pfg8hkkoeY8bqricGtKYPhttps://wakelet.com/wake/7ij600vN-kfq-qAJZnIqRhttps://wakelet.com/wake/l775Tp9L9CrW92WA7wmG2https://wakelet.com/wake/tMo50C6dH8V0lYcklYvI6https://wakelet.com/wake/4FQ0s7b7MmrXqjfnD8wxdhttps://wakelet.com/wake/TgYswQ4liLyFyqcTNOAYjhttps://wakelet.com/wake/PIIX3aAvEyFWswsrBC6zyhttps://wakelet.com/wake/jO56Fr9C0CnOWsfyE_gSZhttps://wakelet.com/wake/vnXPt0Wy24IiUMrQpjsXUhttps://wakelet.com/wake/YZi4lybqGbzoyjUhRvlOOhttps://wakelet.com/wake/b9duKWjilDQRzcqqPzrZRhttps://wakelet.com/wake/FKxKcho6LxZxvpqiyajuJhttps://wakelet.com/wake/c1Hm-tKfYEKJhYr0ZOGy3https://wakelet.com/wake/U6UGg2m9QoqaNC2LW6X5Khttps://wakelet.com/wake/8PcWGkG7sEqx6X6g-jWdVhttps://wakelet.com/wake/0TnkbYXJ98pHsAStF-KSwhttps://wakelet.com/wake/uhafbz15yG5EgOAfbGyXNhttps://wakelet.com/wake/TQADW-Dyrd6MobcoMC13uhttps://wakelet.com/wake/pMzCMNAIrLnsPauJkPj9ghttps://wakelet.com/wake/wFJN-Xq3y9reLgQd4gma_https://wakelet.com/wake/QSvUohmrm4CLz5JT1r13ihttps://wakelet.com/wake/4G-_3DYJK9DdHRv2GDgFWhttps://wakelet.com/wake/ANO7wGTN9-WP1zxdxaLHXhttps://wakelet.com/wake/MG8c-z2KL0dkKMBVCJE4thttps://wakelet.com/wake/RS3RMHo28ak_mBaVqbqIdhttps://wakelet.com/wake/OLVN9-yHXmtYtbKje3H8Shttps://wakelet.com/wake/LwgUIv93wcaZIuShgqmQv

, jayviura orvyll odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/fiaBBv-41jTqZIaHMZArRhttps://wakelet.com/wake/q_YJ0Lzbmf7D6d8T-BhDlhttps://wakelet.com/wake/V_RAhLG-9Ul7bejKT9aDphttps://wakelet.com/wake/DAjroM5jB3pHoPE3Xdgbnhttps://wakelet.com/wake/cOYI90iRDQqoGuVk3pRHohttps://wakelet.com/wake/ZeBg0LQvvDuq5jNF_puABhttps://wakelet.com/wake/9jjRxZFn53I6tO3uWxRMFhttps://wakelet.com/wake/zJ8v8qGxjvp43ZXUdelz6https://wakelet.com/wake/NpaZAE_TezH6furYTBW15https://wakelet.com/wake/Qh2QXzl1tIGArEgE1rvrshttps://wakelet.com/wake/CSQBR8f2DfuSOgtM6wbkrhttps://wakelet.com/wake/TWm-qb5YFTV0qWH3iuwN5https://wakelet.com/wake/Yw_fS_uLpGd_wCfdxlXkehttps://wakelet.com/wake/Boom-sT7RDbA-eazU6Sxdhttps://wakelet.com/wake/d_n1gI2QDqkFHwKp81y95https://wakelet.com/wake/vytSUIKovqtrZkphGptDEhttps://wakelet.com/wake/OCiCCemwfq-EH_TKruoREhttps://wakelet.com/wake/URyu5uOvtPZ9ArZ4CYc8Ehttps://wakelet.com/wake/E1kWA9_CFJ649evHn_uLQhttps://wakelet.com/wake/y6bJB3sT3SnBlSYshyFjWhttps://wakelet.com/wake/ZcWJc7vU5IR7aMYCqtERmhttps://wakelet.com/wake/VT-ybGqk9UKuNPyu2MEnZhttps://wakelet.com/wake/8Q3kcww6gE12FOfj_ewezhttps://wakelet.com/wake/weNNW9AuhbloaYvqWltFrhttps://wakelet.com/wake/QcXNVowXQotdOl5A7BCifhttps://wakelet.com/wake/wIvS7jr8_fe8R5B1Q4miHhttps://wakelet.com/wake/ng38RatEei4uhH2awUHPFhttps://wakelet.com/wake/9LrmvvXuiZxfF7vd0_ljChttps://wakelet.com/wake/utVrsL0VH8FDfWeNDqG-2https://wakelet.com/wake/gSrES0qmXHQS2WdNUbvIL

, ranalfry janario odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/VJwod-B9Xhw_VzqWDGCmahttps://wakelet.com/wake/0Yi03dTvGXVvA1RjKYoXwhttps://wakelet.com/wake/amhj0KeeccRpSj58Y1wOqhttps://wakelet.com/wake/xmEtBQozIeKgylvDL0wtYhttps://wakelet.com/wake/4rC0DzidApaTWghY-f8y2https://wakelet.com/wake/9okKUrMfxTc3zLiQzFfq_https://wakelet.com/wake/wcjkUqNQg-3aesQd7vyRZhttps://wakelet.com/wake/qPhdloHJDJ0vfWiXrU6pthttps://wakelet.com/wake/np5mDsZOjmrq3tomswpVrhttps://wakelet.com/wake/A_sAZIouqfDb_RCYudzoghttps://wakelet.com/wake/P_V21llswBcORJ7s8dIHGhttps://wakelet.com/wake/PmtcAtpD1Dh145rGOU4GWhttps://wakelet.com/wake/oqAG5TZFH28roK3LIqEhrhttps://wakelet.com/wake/hf4fZuPcixYal_ozxsjz1https://wakelet.com/wake/CH-qNRRJF83osGgi322Ykhttps://wakelet.com/wake/OUfv9ju5s6nVLPmaD3qAChttps://wakelet.com/wake/Jo7vKRboo5axuxJngGCAOhttps://wakelet.com/wake/Ahilq-Q0XYZBpmVcmcuuihttps://wakelet.com/wake/BfKxheO4-0BTY4j2j78Zdhttps://wakelet.com/wake/pXX3sTG5W7k_gkB1XPMRhhttps://wakelet.com/wake/OebOkieSdTSP7nwbUHX-Vhttps://wakelet.com/wake/jdFCZepc72vnA1QMjOSQfhttps://wakelet.com/wake/t-jR5rkPGDT0BGH5QX6Hthttps://wakelet.com/wake/0_22ppOwiHEAZs6MJpQ8khttps://wakelet.com/wake/8PSI4pTvn-k9LjseRDWj7https://wakelet.com/wake/TYnFK6nIiT4V8xcK_EJgthttps://wakelet.com/wake/jbXN3JzNrbZ80mlrVzYukhttps://wakelet.com/wake/vUGgQc_v5iKD_gX_N0AIahttps://wakelet.com/wake/VL1vgBfiA9Xd1I_kJc9Z6https://wakelet.com/wake/uijEEvnjqAwpZv0pzKu3f

, janeahola sopheia odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/PyMkZR3T5yewDd0HBijxUhttps://wakelet.com/wake/RB8rAgQ5nWlbX14WVCTflhttps://wakelet.com/wake/IuZ03uICAyrJfLOLP0dEXhttps://wakelet.com/wake/AOFSnvsNTC_rHqe1kaZnchttps://wakelet.com/wake/dlrRRozVkNH9p_cq1FSyahttps://wakelet.com/wake/gmuc-6m_ZshL-AfcDnDDwhttps://wakelet.com/wake/lGd2SzarGVmpumVMYvRbmhttps://wakelet.com/wake/wHYzfb8tFJhXc3OELoekNhttps://wakelet.com/wake/rVOFgu-IbrEuWq1OavOUthttps://wakelet.com/wake/wG3yBkAs7EZ9BgQaJcyqRhttps://wakelet.com/wake/lsWZsZGEBjjrKRSSxIE4Xhttps://wakelet.com/wake/A6YM-Aw15pTkm8sA24O-mhttps://wakelet.com/wake/vpVq6wExpmqENd8eZePnBhttps://wakelet.com/wake/Tt03SffrLo9cbVpFrFi4Phttps://wakelet.com/wake/DC36wZnu1VCu7C-pSydcxhttps://wakelet.com/wake/d_Q9lhmdxIrD7sDUJ7sxghttps://wakelet.com/wake/0hxdTki3y-EpGl9K8a1aChttps://wakelet.com/wake/1y8E8CNdZQ7xe679GKU3Chttps://wakelet.com/wake/s8plQ0sHHTmmhomd0Bi93https://wakelet.com/wake/fGv1bHPmj25gP2ZHG-FbJhttps://wakelet.com/wake/uoyMzc5ZWwObXYC3BEculhttps://wakelet.com/wake/HjDWK8kUPc8N_ZCVH9uiEhttps://wakelet.com/wake/RXyIBU8C-yU6jvoV_rXQuhttps://wakelet.com/wake/WcGzrHzPib3CVz5JAxzU0https://wakelet.com/wake/KjtSJ2C_pZDSizRSnv7NFhttps://wakelet.com/wake/kIrSwIGJipGHVIj9-neTthttps://wakelet.com/wake/vK6yvfQBoTbXdc47Xiwqdhttps://wakelet.com/wake/i2EFZ3-wW7c2cCy_MeNVXhttps://wakelet.com/wake/kw7-jy9vyEr3SH81hg3Qkhttps://wakelet.com/wake/ORz5DW3gNff_TNlaLhJ46

, destosigis fabryen odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/q75R8tVPJwER_ATyPZG7fhttps://wakelet.com/wake/1hxKNNXL_TRGcgX63Ki8zhttps://wakelet.com/wake/0pHddD2MOaIrRQQdnbGdQhttps://wakelet.com/wake/nqAWDKI482dz2Ci1b7JWvhttps://wakelet.com/wake/fwN3gnHhU2DI0q_CfgEPGhttps://wakelet.com/wake/cpMEemO4JMi6Q39sYj11hhttps://wakelet.com/wake/YY-Wdrjm_UHn4UhUhiWWrhttps://wakelet.com/wake/HT7daJzIKmyPJ5uZ08JCfhttps://wakelet.com/wake/f4l2Pjp8YJEOVDBQZgEqjhttps://wakelet.com/wake/EBbYavvGFv2FaGDF-UP4ihttps://wakelet.com/wake/GWbG8LbK2rSFXylW_ryDfhttps://wakelet.com/wake/4QIwRdiAq43VZZIhXNsHZhttps://wakelet.com/wake/zMVEJFnSoHmxBVJSP8o-Bhttps://wakelet.com/wake/5_3CL19iTxIxJQp09wjtihttps://wakelet.com/wake/sLhUCFlhgpPW0k3rAfrojhttps://wakelet.com/wake/wAnHpZQJFzVv-sZT0FEu5https://wakelet.com/wake/CTJEvVNGgkl9qO2J5FYqBhttps://wakelet.com/wake/AZKAk_0L6cdbumucn7ACrhttps://wakelet.com/wake/JL0j15qiM3iNeFEBrVb7shttps://wakelet.com/wake/umr20wFXMNTaxv3Cj_l8ehttps://wakelet.com/wake/m1Ifq8I1EfX2fCLLyJNV1https://wakelet.com/wake/mssVKkBUphYcpbsa_Y0S6https://wakelet.com/wake/2B6hSx-N16ijo9Vs8C7Pnhttps://wakelet.com/wake/LL5TYR91YXgwVRrwAD-q3https://wakelet.com/wake/Z-JZFvt4FAhsJFcDd9romhttps://wakelet.com/wake/owpUASXfCVAIBuCT7YgKXhttps://wakelet.com/wake/doxJohOar7dD7LLGatVwGhttps://wakelet.com/wake/39WWkNYnFnOssWahYHJ1Ehttps://wakelet.com/wake/MXoxgSd_S0kOyAvFS2iTyhttps://wakelet.com/wake/-4JDgz5rSfUdhWLUslkv7

, janeahola phillidah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/kJep18TuUIORppcM8-MpXhttps://wakelet.com/wake/0ZLvSOFrJrez2sTm3dS7Whttps://wakelet.com/wake/q54Fv0cXUu7IFA0rYsN7Khttps://wakelet.com/wake/Dr9vUQuWjEuVot5m4PRTVhttps://wakelet.com/wake/9D3E9LdTaAIfUqBfKJr-phttps://wakelet.com/wake/ihxUcBT7CDJF3p9RrUCWhhttps://wakelet.com/wake/0nbE2vwGinmP2eMcLzXVBhttps://wakelet.com/wake/ScuONIcffJmfJ7UKcTmZzhttps://wakelet.com/wake/xvZwPmsBSygRzM0S0NpMHhttps://wakelet.com/wake/Tr72JefvBnHRY2ME5F8mShttps://wakelet.com/wake/e0w1tQIZDrOMV8uEv-GtKhttps://wakelet.com/wake/DLoZ4CpEbzodmtSsX_-4Whttps://wakelet.com/wake/lnJ4oFy36-7IbTqtAU2pJhttps://wakelet.com/wake/UAL4mkHFzqJZ9Dw2-LWmfhttps://wakelet.com/wake/TDmkr4O5mxgc2LIBOxIxshttps://wakelet.com/wake/bnmLsBp9bb6-fkgS_Tqz1https://wakelet.com/wake/nEUEZLKnszzJYLlZVlYfDhttps://wakelet.com/wake/5KhIoDiCPvGBV8HFbKHEQhttps://wakelet.com/wake/qSS1SDP0pKTolBZ1_pMNGhttps://wakelet.com/wake/CURYFg6eStLLn7LVq5hZxhttps://wakelet.com/wake/7umfnVsRo5t0Luc8Pofs2https://wakelet.com/wake/kOXlQElqX9MOTrpe4Ke_Mhttps://wakelet.com/wake/o8CRURBz2ObjzDMohcxQChttps://wakelet.com/wake/cb297EXyuKibMeQbK6icphttps://wakelet.com/wake/cjgp6bIcGsyPDPcn4xvHOhttps://wakelet.com/wake/FQ3vHoS0nZ-sZEsqoeG2Ahttps://wakelet.com/wake/Y9Wc8ghT4BjxktvC4dx2Chttps://wakelet.com/wake/2wV8HEz3hSaUWkiZWijA6https://wakelet.com/wake/DTOrcMBe8DusqhJxE_h-Zhttps://wakelet.com/wake/2vqDgAfUzQXszRRnV1sUI

, nirbal flurie odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/avskHG6Xbm2wv6jMeJN1ihttps://wakelet.com/wake/xpkmkwiPu8VQppQlWF9qdhttps://wakelet.com/wake/6fPIuEMKS1qHmA4xYrdbKhttps://wakelet.com/wake/yJTrt2r51GD_S0p14bAhFhttps://wakelet.com/wake/LuTXISEDqahnzNH3HMCxGhttps://wakelet.com/wake/FEDji-r9O31SoeGb8zi6phttps://wakelet.com/wake/9BQEjx3nW9PL5LyrC9soahttps://wakelet.com/wake/LYeOcuFnqaNrYW3QqMsSphttps://wakelet.com/wake/zKHQGt_GOOp8ukNUAuKWwhttps://wakelet.com/wake/acQ0HCbSJvl8Hzzuj4k46https://wakelet.com/wake/fcpNuTt1Efm2WVkhhouxIhttps://wakelet.com/wake/trB-wO5bkeikLUiFyKuGOhttps://wakelet.com/wake/YWs4WGvz5qAWSTPb68O4zhttps://wakelet.com/wake/xu1h2Jz6_QE2z8xC4PF7Hhttps://wakelet.com/wake/bCsfVXJ4M2jy2kvGOAPJJhttps://wakelet.com/wake/Uqcmm7VfIy9kZr_I4oXWshttps://wakelet.com/wake/WZiiTnxBgAjtWydxqOpK_https://wakelet.com/wake/eXGZP4RAJPjtEih4fx4N-https://wakelet.com/wake/z3d0K67RqIAEo5qc9BAqVhttps://wakelet.com/wake/sYtTNrtB2Lo6OXQ2UVTqVhttps://wakelet.com/wake/clvWQWOs4YUEA-YD-ETAvhttps://wakelet.com/wake/NBH0gxZhpiw--_Gv_LPN9https://wakelet.com/wake/aYX-np5wRbPxaBrIO86mohttps://wakelet.com/wake/P0sf-efppJWfvf00bPaqyhttps://wakelet.com/wake/AXFgbv5Um6_nOWyAiEUk6https://wakelet.com/wake/omE4SMXJP2MO-vgqRp9zlhttps://wakelet.com/wake/Sz3u9YUouCCXLa3scdEN0https://wakelet.com/wake/d5EOavOlTJojrdHFA5WOrhttps://wakelet.com/wake/8-JfY3CgR8veR9Kuaa5LPhttps://wakelet.com/wake/hhPPyYX6s90QtwNv7skP9

, kahxavie nevenah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/7upwlsVflX_MLSVtXoTSGhttps://wakelet.com/wake/YXB5p_aGwso1h9YFCX91Jhttps://wakelet.com/wake/2S0ppd0jiKA2tAplsrXUIhttps://wakelet.com/wake/GE4nbChdXriwi-Q5KxbpDhttps://wakelet.com/wake/bo6WBb77jIjJX0q5kThmzhttps://wakelet.com/wake/gUbAiLVp9N0pQk12CFJ_ihttps://wakelet.com/wake/TKJjKk7E9-qSj8Tm97H93https://wakelet.com/wake/dw_cHPiPLNEhatrZeC7Twhttps://wakelet.com/wake/spzKZK6FUrY8r_rUTJ5Ychttps://wakelet.com/wake/jwa5ODfAS2WfqjjdBNKyShttps://wakelet.com/wake/1BaHQRjWGzWUe47Si-M0ahttps://wakelet.com/wake/JoI2guLzPnB6xNMh5FNmlhttps://wakelet.com/wake/FxvRxccOSUdMkZeDQC_P4https://wakelet.com/wake/nwaC33E4cKkv-CWB5iHdlhttps://wakelet.com/wake/n-fL-1LCC9h-DvWbwckc1https://wakelet.com/wake/uD8eSB0Lrh2hAPLqP73MChttps://wakelet.com/wake/W3aiUgIT1mrU5MVkLrhKEhttps://wakelet.com/wake/L35xU909POCK5bAgaWcpPhttps://wakelet.com/wake/O935imlUk0xlR0_md3ulGhttps://wakelet.com/wake/RT-LOyJtz7ucw2glNnyLZhttps://wakelet.com/wake/9kZ-w2xjiM1WjG3F1nKdJhttps://wakelet.com/wake/aM7e6e5ZPneEZ2yurshI9https://wakelet.com/wake/S5hF5nn0BgLxidjM70Ncthttps://wakelet.com/wake/jgCXzHY0SVMViFMoGUeQAhttps://wakelet.com/wake/EdqYb0TUgjAo0EXLfFx5Dhttps://wakelet.com/wake/94r6y0tlLV87UAqXdilimhttps://wakelet.com/wake/RtzXITgP9Vg7l56iKYL5ghttps://wakelet.com/wake/DFJ48_W7cbvlit2RS_KIChttps://wakelet.com/wake/gQVqJMZfRzjcbf1_6xlqshttps://wakelet.com/wake/wC2THbRNg3XwlISf0l3Fi

, hopdel marcell odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/y2quUm5M-_ccDvWTAcTQZhttps://wakelet.com/wake/Nmjb2V8Pp2OfglnJBj1fohttps://wakelet.com/wake/EPnB-_URaoBZb_uaNBI5_https://wakelet.com/wake/SGRWkymUzUiXSTkYDs-wyhttps://wakelet.com/wake/ZpYquIeXVL0-34WPQAUXphttps://wakelet.com/wake/cusvt0N-pv3eQ9SyPlH7whttps://wakelet.com/wake/dARhNCKhQC6wbQzwWfvbThttps://wakelet.com/wake/uJXAx6I0XTMC_5NvzVM3chttps://wakelet.com/wake/hRwugR08yRDxrDu6OCbOAhttps://wakelet.com/wake/KVKCj_z25tPFR_yCdji6nhttps://wakelet.com/wake/4g2AAuNEJa96TRVF6xYTzhttps://wakelet.com/wake/oE-aZ4vakvPvivhZxaYSGhttps://wakelet.com/wake/TWRfJ1xs7XPIEM6P1sEKRhttps://wakelet.com/wake/DAbyIHA-L8cvYFMTC1F_Qhttps://wakelet.com/wake/d_W6gAL72zfUO5Nzvh6iuhttps://wakelet.com/wake/k0ObelcZSki19-53C3irNhttps://wakelet.com/wake/uUeV202Gvn24pJi4VWHHAhttps://wakelet.com/wake/hIViStFJ3HK41bTEXK1lDhttps://wakelet.com/wake/kv_TOzsuyUeZgaico-31fhttps://wakelet.com/wake/ia4i2NqyhQrHL5O1Otg90https://wakelet.com/wake/F5hMU6tYIpqKm-0lfKcAyhttps://wakelet.com/wake/hnTeSShlQe1MoWH_8Ucuvhttps://wakelet.com/wake/ClfcB6VpVONVnqYKyZX_9https://wakelet.com/wake/0_-BPHRh3orNubpQZJIGRhttps://wakelet.com/wake/IJ4cDY9CrOblBOVhps5o2https://wakelet.com/wake/BDAFq_bq1MR1M1YIVXz2Yhttps://wakelet.com/wake/eMc_ZgADm6aLhfrDNE9LHhttps://wakelet.com/wake/hLZmK78799nPkX1D-52Vshttps://wakelet.com/wake/rAeEys3tN1sAq5CzMeIBOhttps://wakelet.com/wake/M6X5yO8K0HAAILuWFbn94

, frewaphili bilyan odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/VyOfy2NqZxPqju2_DHTfrhttps://wakelet.com/wake/28tDuCJpQ025-B8BYwWy4https://wakelet.com/wake/TVvakMNtqW0hveXPFozJAhttps://wakelet.com/wake/E8u9po4RElfLJrMyUJEAShttps://wakelet.com/wake/WmrVkkD7GxOwWeXgTSwzVhttps://wakelet.com/wake/SjteWQvj6pSh9QH6h9bPPhttps://wakelet.com/wake/yrr4_DCD4EuESzIy7ytUzhttps://wakelet.com/wake/jwiCmGE54yvMym7cUEHJAhttps://wakelet.com/wake/KWWmnchJ-M2-Rk5T2iWrUhttps://wakelet.com/wake/y9fS52ohFvE2Q_afouCH5https://wakelet.com/wake/O5YAIjH_j-XI8JCRJnGLfhttps://wakelet.com/wake/5FPKx4wD6n4RkT5WJKrIIhttps://wakelet.com/wake/2Ww3LGXcCgOp7eVp6oA34https://wakelet.com/wake/aJHOfw9CmO8Tsnd8Dh1dyhttps://wakelet.com/wake/mYbLgpwt05HYfUM38wEJDhttps://wakelet.com/wake/90JwaWcu6VL9ImWGgIPuzhttps://wakelet.com/wake/-ul_2PP7DjH2OVQPYOm8chttps://wakelet.com/wake/PoFcGfyzY8XKJRYM6X1XThttps://wakelet.com/wake/YvMST-ATVCCWShIXGaEKThttps://wakelet.com/wake/Se9VqdD7_0UfL8MXeWS4rhttps://wakelet.com/wake/AJOh5KwS3d0WJWfYBUV4Nhttps://wakelet.com/wake/pMiMnTKwWP8pGkwGQijiqhttps://wakelet.com/wake/roj04y4DPLdpkm4ZI6JqAhttps://wakelet.com/wake/l_NvhrzHcqdCmDhCvDUaphttps://wakelet.com/wake/ISYZ6pJt5vwu9rzQNfESghttps://wakelet.com/wake/c6I0LANe1Y1J-C4PZPyX1https://wakelet.com/wake/sbceqW9XuT_S8JqcjJEiQhttps://wakelet.com/wake/wgfK4NyYwd2r3Y3qW6l6lhttps://wakelet.com/wake/18sX6MN8MGo14LvfoXkkEhttps://wakelet.com/wake/aMgqmW6ql-XBSg5e0m5bh

, kaitewesto frewen odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/xulxEU1kDcDk9zc5SnPorhttps://wakelet.com/wake/QvWxXpfxVHhsXR2Nu8Xqehttps://wakelet.com/wake/0YGZCE4Pr_38O5c1qOwkRhttps://wakelet.com/wake/49rrlQax09lMwmzRkuhnGhttps://wakelet.com/wake/kNOu5pz-8z6fpFsfja1lphttps://wakelet.com/wake/VQJhNK0esp-1hZh7w3NfXhttps://wakelet.com/wake/jRqF4jQCewD4CDSYfJOj-https://wakelet.com/wake/WNCd12OAEh5d2z1kdUmF5https://wakelet.com/wake/5wMNgWnISA9PG-evt53_khttps://wakelet.com/wake/KVnRSjBgk-6WlGViibW-8https://wakelet.com/wake/M5jx5I9xlO31IF-jB3UcNhttps://wakelet.com/wake/HA5mdipAsOA4AE9FOr1Wghttps://wakelet.com/wake/2e4iMitym6LQh47wl2m7Shttps://wakelet.com/wake/ofM40nvkATopDMbHga9v6https://wakelet.com/wake/Epoi4DlsDBRg9P1r8yIprhttps://wakelet.com/wake/eJnpvcZ1EuOtdcPhvDgv8https://wakelet.com/wake/uMIA9Lmwj_8JpVod2WFgChttps://wakelet.com/wake/_pHzIkIkkqJ5BxHl4-VCbhttps://wakelet.com/wake/_weQFExQ12Q1fGqi313Kmhttps://wakelet.com/wake/0odJyH7i7uf4ObXEy75IVhttps://wakelet.com/wake/UtrPoxeIXrHl-ArgblToWhttps://wakelet.com/wake/Vk4qUMZk7GTa-bvkZSKTWhttps://wakelet.com/wake/uBUmBt3HIy1p5V3NZgaslhttps://wakelet.com/wake/dkyS2RpMgPAGi2Vgpls9lhttps://wakelet.com/wake/EsGoRbSvDQcBtysqiCkjxhttps://wakelet.com/wake/9RbQ4l3nBXV4JcOKajlvHhttps://wakelet.com/wake/A3x41OJC_k8PU1ZJSAfZYhttps://wakelet.com/wake/zV5F3hNWPOqDz_arK4e-Mhttps://wakelet.com/wake/MMwaUPHTF5aZPp_8fi9fvhttps://wakelet.com/wake/GoUEzOEp0wUnXBFJZHkFj

, morekarm latarea odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/YjBDuExDj4fd1X6llzQ2fhttps://wakelet.com/wake/-ZyQAA7bTIFJLJXW_Q_qMhttps://wakelet.com/wake/Htd-2687ldGvQ9-vgnYB_https://wakelet.com/wake/KdDAAtGNlUAxAAR-nwTJphttps://wakelet.com/wake/aLsgMNvjiBSDmH1Bb7DDghttps://wakelet.com/wake/vXpelr9f46AKoPnGU6-8Ohttps://wakelet.com/wake/0VTSbvD2G1Kt25n7BU4gVhttps://wakelet.com/wake/XVcnPY1w7fgJYEXSCYf05https://wakelet.com/wake/CVx_usnY847FW5-R4pL2Rhttps://wakelet.com/wake/lN7xvJbDTuq6-O9lhak0Ehttps://wakelet.com/wake/eNRCovTHWeLcsqVy4oGtxhttps://wakelet.com/wake/7QNN1atTKt_KPvOVCpzgbhttps://wakelet.com/wake/f5h-AL2v9r-sjsj7wIlBthttps://wakelet.com/wake/DAQ5EDlHDc4oS15I4gf0lhttps://wakelet.com/wake/OQtiqQiKxoFXF84ZdNcGyhttps://wakelet.com/wake/CQtafxM6XOFzmnz71hWDRhttps://wakelet.com/wake/YE4cKx78Qu3caOX-tvaSzhttps://wakelet.com/wake/QvCrEi8IoWpWigSwAcdFahttps://wakelet.com/wake/8UTywkwprcDAlhcmGL948https://wakelet.com/wake/p07V2RlxO-5uS-97EU3Zrhttps://wakelet.com/wake/1SIdOcx4WhnatbIZkcOzjhttps://wakelet.com/wake/NyHWWyGTbKT2uMdcWsbMGhttps://wakelet.com/wake/mk8ivgrLg3Kk6XSxPR-uihttps://wakelet.com/wake/RXZF5hR3dByFv9yC8guyshttps://wakelet.com/wake/jfTABmL3TrlWmgpHGtiKahttps://wakelet.com/wake/ucKllsdqulZYM4KiFL4HJhttps://wakelet.com/wake/GwQ8OvlZY0thDrjnvc2Hnhttps://wakelet.com/wake/9JsPpB5vIrEKuyUo7I0yPhttps://wakelet.com/wake/5BFv6YrSaPn87RaQWJ4R0https://wakelet.com/wake/SNZOdnq2ZcP-WLNzyrhIK

, destosigis bethlam odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/vg_941792DV1_tBJf51EOhttps://wakelet.com/wake/fkxyVTf3JyWKH-lAnbh6Rhttps://wakelet.com/wake/Pm6_XAtP7lonym9VePcClhttps://wakelet.com/wake/usNL05cArv82WuMNRgPMghttps://wakelet.com/wake/1g_7kbnHI5SRR6nE9zPtahttps://wakelet.com/wake/v2soQTPbEcmacHPxs7P9Bhttps://wakelet.com/wake/xmTSfuLvRrOuaq26DxkXAhttps://wakelet.com/wake/QdQqw-lwcf8dm-qq4d1Snhttps://wakelet.com/wake/9iPOpb6X0P5zmW2orDgnJhttps://wakelet.com/wake/bs9DxFdcwXDtspuYDfHvEhttps://wakelet.com/wake/663TdtbIIwWoGp1eVWG3Bhttps://wakelet.com/wake/Dp-zX6LtD19O80EFDslgohttps://wakelet.com/wake/fI632fAUR9JJjINlPe_E0https://wakelet.com/wake/rCAZ5IQLsDc4OBWjBBgOfhttps://wakelet.com/wake/dzJSeapHwAwjvVyh3E8Qwhttps://wakelet.com/wake/X_tQ7NRtGV8PsWlv2FCqMhttps://wakelet.com/wake/bGZTXb3g8xi_UHDybaDGZhttps://wakelet.com/wake/UJSz1edHVH3i-9I7zvL_Vhttps://wakelet.com/wake/lQMnnNPT2NjBZTRy2_tN1https://wakelet.com/wake/E9lapVdBVsyryIsLwBlpUhttps://wakelet.com/wake/7TB4R5Lwkm5f8jt6-30Edhttps://wakelet.com/wake/qcjkoSGIYxzw7sj7pk9Gthttps://wakelet.com/wake/NeU130QJxf6-RpqDBvSk8https://wakelet.com/wake/-w0I6UEqk_ALAFbA-4wVphttps://wakelet.com/wake/2-C1MQCc-sP_w8Vd2E60qhttps://wakelet.com/wake/UFMie9iJuikfR1Eu5eDUwhttps://wakelet.com/wake/r_6hlEwwwAbJOOIlQjvWPhttps://wakelet.com/wake/nNmuRRpIhtopZiuIzmBq0https://wakelet.com/wake/dbII38bi-Q12VYdc5rRf0https://wakelet.com/wake/2s5HF9RTTTqmhFSW8WrWV

, yessyphebi sophronia odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/Zrkxh3GnL2pbYB3jKG2b2https://wakelet.com/wake/HhoNNhCZOIeEEVo3NIzWYhttps://wakelet.com/wake/81G8b1GDjoQYPpz8qxNSfhttps://wakelet.com/wake/fGzsmqEqrQ6XO3RD53OwEhttps://wakelet.com/wake/WgzXDfu3G5bP80U8tYfs_https://wakelet.com/wake/7xMxfmmj0Wn1pmTKiDbBWhttps://wakelet.com/wake/h10P0llHXVIbPI9VTMcHYhttps://wakelet.com/wake/Kedy2Wi5EVmUoyCxXg7Y_https://wakelet.com/wake/WEX4LtovxGuwD89o8zSuShttps://wakelet.com/wake/mmSYpUlFwNer9auAOO29Jhttps://wakelet.com/wake/Zxrr2Jx6SHk76eC83RDxFhttps://wakelet.com/wake/P6LOn8OMRucx5G1ChCjqmhttps://wakelet.com/wake/Dhcz_1zMLfDKOupsQJ9j1https://wakelet.com/wake/hF1TaBgad84CM7p28Xr2ehttps://wakelet.com/wake/SGj_wK2zlrKkD2ToNtCq7https://wakelet.com/wake/mFhhTRX9s-phf7aEZejbYhttps://wakelet.com/wake/KrAdVLZ0rTgqZDSKN9i-_https://wakelet.com/wake/9ZmsrKc6VjqgStBW4NDDwhttps://wakelet.com/wake/WHqDA2HmYkWCT10Q0Qiw3https://wakelet.com/wake/VX5BXfs1G93qD0wq5SA0yhttps://wakelet.com/wake/ug19mDFpj8Gh2YZc7K0uRhttps://wakelet.com/wake/Q5TgayguYR4qwmaZ8jN7phttps://wakelet.com/wake/jUCeG1yjdihVZh_9cR9WAhttps://wakelet.com/wake/0y0YmctbW3ifEMHYRW5bghttps://wakelet.com/wake/S05E7tYI_ntJR0o5Y1jF3https://wakelet.com/wake/06ljhsg6t03j_MZb0ORC1https://wakelet.com/wake/_7_qeCz28ptaMQWAVjOO1https://wakelet.com/wake/W-sWDGaGME5jOexV8wra3https://wakelet.com/wake/LTy6CPj9IEsqVgTH60LbZhttps://wakelet.com/wake/t1vr7hABuHlalBvDKydZX

, giansha lynetah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/w0uxCkY_RU1f3G-p82T59https://wakelet.com/wake/gOKwffooTDz9qAu8XO5c9https://wakelet.com/wake/sauU_7ufwStA4gJkWGH6thttps://wakelet.com/wake/Q-7hnBrnxc1UFdFNNxT6mhttps://wakelet.com/wake/3g7o3PVzpt34Tq8qOpLUChttps://wakelet.com/wake/6Avh1aDkpJuBPc97Mn2YGhttps://wakelet.com/wake/J36QOLAQfVvx-Pc77wMFChttps://wakelet.com/wake/Nl3UBtXOADfeINcYsdSRKhttps://wakelet.com/wake/57Ol8U0VU9sOEh_yRd0zlhttps://wakelet.com/wake/H9TvZQVYo4T_dj6MblTRBhttps://wakelet.com/wake/YOQqWMGfKmB7CyHKrbD7bhttps://wakelet.com/wake/ZCOuD5CeDKq6mzZX81RJRhttps://wakelet.com/wake/tmlzUXRBYzjhyHsTgyDgnhttps://wakelet.com/wake/nrIJg0zcI2WPkYjZ1nemYhttps://wakelet.com/wake/BaEvk4xpAyRKvnLX57kWNhttps://wakelet.com/wake/HdzIc2fLEJ7Xs1HgC1omlhttps://wakelet.com/wake/3zYjFx6zzjB2gy8hQ79Wohttps://wakelet.com/wake/dF7Rd-sYZLHslWzSGgJkEhttps://wakelet.com/wake/3eBLdv49qsTO7KvybuCD8https://wakelet.com/wake/xUZuiaxs5aG3bfOLlXb8Qhttps://wakelet.com/wake/pys6CMAwm4KAUzTKxxDPAhttps://wakelet.com/wake/0DMFUvDEPpTUHqfyWjvCBhttps://wakelet.com/wake/0rNumchN47snpnemo7xLYhttps://wakelet.com/wake/mHsShbM8PUZrF1plcMqw2https://wakelet.com/wake/DodFPtC6naYGtuKXOenqshttps://wakelet.com/wake/XZDUVijl2as5tSJb47f93https://wakelet.com/wake/z9fTKVSORVRF5be04xGRhhttps://wakelet.com/wake/OMzr8_J5fnFD387sd2sM-https://wakelet.com/wake/c8ilS1Fsd2eAh7ETVvU6hhttps://wakelet.com/wake/V_Fp1en4y9XXXQyxrj3LO


Strana:  1 ... « předchozí  191 192 193 194 195 196 197 198 199   další » ... 201