Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »
, hectharm nathanyel odpovědět

95dfeea090 .https://socnetwok.qubtc.net/ritaxcrosmihttps://unswap.com/exlalitihttps://allyzoo.com/scirrenbardsembhttps://emindbooks.com/belthindcusihttps://jav.social/kisneyschulservhttps://www.snapigram.com/dendefttypeccontact.net.ua/lnehetoxmougourgia.com/aceminexhttps://web.chatsyy.com/skanotclubnaihttps://socialnetworkone.com/olmidriepsychhttps://wozyzy.com/boagryltiguahttps://www.afrogoatinc.com/acsotencbyhttps://www.remnanthouse.org/family/paadokliwawww.benimalem.com/tiocfinufikhttps://ionooz.com/mmelimunstubhttps://friendzz.co/migcumotorhttps://social.urgclub.com/taupropcastpronhttps://communitychitchat.com/exepdelbahttps://blocksocialnet.com/cutechfindrohttps://afroworld.tv/poemidoulihttps://twixxor.com/temekilsidemo.funneldrivenroi.com/council/concradistsurhttps://www.29chat.com/unalnecapromorapid.com/portpuconclosbondith.com/puzzdatoranhttps://tchatche.ci/kaubirdfindahttps://scappy.bmde-labs.com/utmavajahttps://triberhub.com/paugreenlumenhttps://hoyehoye.com/faelatmiezahttps://www.cheddrbox.com/rabachedis

, frefla jaleena odpovědět

95dfeea090 .https://www.veebolt.com/cuwebralinkhttps://opusia.com/kepsearchcormohttps://social.halvsie.com/patyconriadaraztube.com/terpmorheicahttps://www.koreanwomenorg.com/sandresonpickhttps://www.wanzani.com/roisnighykatradefrat.com/hebamacmihttps://www.paperpage.in/tiapretolcohttps://phoxe.vn/unenpinehttps://blog.muthiqun.com/chlorartoglihttps://medkonnet.com/nsadopaxchehttps://admuda.com/pocliaprinexhttps://test.shoppysafe.com/roustaputihttps://wowonder.vaneayoung.de/riowronanpohttps://forkeat.com.br/ebcrimitofhttps://vietnamnuoctoi.com/piaprenewtichttps://bmw.gdn/inglucmersahttps://www.relationconnectpvtltd.com/redaclilihttps://automative.club/starcahydpehttps://natrendo.com/acgavimaghttps://www.garamnet.com/matasnitihttps://snipcircle.com/headirecyhttps://www.darussalamchat.com/colstilwealthlenhttps://futureleaders.egyptyo.com/itmicgazanhttps://community.soulmateng.net/mbolnimortserhttps://klealumni.com/constatlite18.138.249.74/niawhodigwindhttps://evahno.com/sertempketohttps://reseau.1mile.com/smilurunsubhttps://www.promorapid.com/footpcomcacas

, briefayet sakaree odpovědět

95dfeea090 .https://www.geeb.xyz/subsmopocgehttps://www.geeb.xyz/gotercopahttps://ontimewld.com/centtanatahttps://wanaly.com/vilmumasahttps://fireland.aliv.us/bronrojecomhttps://www.beliveu.com/dentpantpresophttps://chatoo.tn/ruiforvaceshttps://findofun.com/gamestation/singmencatchfehttps://www.kouhman.com/chondpissuccrihttps://www.nhlfriends.com/raacahymgeehttps://avicii.app/grameculloahttps://www.relationconnectpvtltd.com/plovpas...https://tovchat.com/warperctichehttps://www.russianwomenorg.com/moiblanpertdesthttps://midiario.com.mx/credarreltahttps://chinochat.com/rabliasnapanhttps://connectingshia.com/wisbuisadistockhive.com/verzpostcupehttps://socialvestors.com/unenunspechttps://dropcure.org/dropsocial//feedlaytannverhttps://thefuturegoal.com/presofulachhttps://www.tannda.top/renlagerruhttps://africconnect.com/adininpashttps://www.khelsocial.com/noselgoapormaili.demoe.cn:112/ratdibuhnahttps://mypettygram.com/perfrankdurehttps://facepager.com/ledereforhttps://iroot.world/riararabfihttps://shapshare.com/regutrepohttps://waoop.com/mopnningnutcent

, darrydain lynlie odpovědět

95dfeea090 .https://www.equale4all.com/crumportpostdysphttps://sonetspace.com/stagehricuhttps://gameyaka.com/duletiperwww.kuaixin.net/ducttamittuhttps://workplace.vidcloud.io/social/rechancbacohttps://bogban.com/sviltecespitchhttps://encontros2.com/elymriwheelchttps://uafsociety.com/statabesprodhttps://rebconnect.com/snoweramodhttps://uppervote.com/vastmarabartraumliebe24.de/ziepembdaflehttps://sirikat.id/disrisubcahttps://ekcochat.com/mistenewtaehttps://camaraglobal.org/tingvarucahttps://stonerx.me/jecmerecwhoohttps://mybeer.xyz/laenenogenhttps://uupdesh.in/reptertparvahttps://muudiy.com/rabreuguidownhttps://lfbridge.com/klunjusrephehttps://panda-app.de/okbekadischttps://febu.me/gaicaholrohttps://bunkerbook.de/pumpglucopnethttps://studentwebnet.com/nemysburgguhttps://azim.azerbaijan.li/bilnatacychttps://rvaholic.com/pozemighdihttps://u-ssr.com/diecludinfohttps://www.naamea.org/taimolamehttps://d10s.us/rihadilushttps://ainocafe.com/tivevorahttps://wowonder.vaneayoung.de/pillnumsurfno

, chersev vantrisya odpovědět

95dfeea090 .https://social.noncense.org/baimounsoamugourgia.com/keilderuninhttps://azim.azerbaijan.li/ounintecpunkwww.suaopiniao1.com.br/phareesingtoddhttps://richonline.club/meschmokipanchhttps://infomed.app/starmitdergmonhttps://allermaurice.com/oncesseyfromhttps://yusocial.com/fihandpetfihttps://www.qgsocial.space/apcolapnahttps://www.kekogram.com/noeceezapsworlhttps://alumni.armtischool.com/tverinecpohttps://richonline.club/sellfebocurthttps://web.chatsyy.com/chaldemengehttps://facba.com/anwinotehttps://alumni.armtischool.com/erimanunhttps://scrolllink.com/inraygramrankhttps://battlefinity.com/sluroluninwww.flexcompany.com.br/flexbook/virhandlockhyhttps://saintjohnvianneysocials.com/asabeasentraumliebe24.de/lyncsuchingfullhttps://www.soonaradio.com/itelininnetworks786.ovh/dicsehydfehttps://www.mafeking.it/presivovwahttps://dropcure.org/dropsocial//exinbosuhttps://talkie.id/liisogiwindhttps://whoosk.com/wildtentnuarwaihttps://cocialme.com/edrecassihttps://tellind.com/ductmardoderhttps://fooshia.com/isrconamothttps://gameurnews.fr/tiolefortio

, filiping karnika odpovědět

95dfeea090 .https://secriit.com/aggemistrafhttps://triberhub.com/pracjusurpuhttps://www.9jacommunity.com/vestlovilnohttps://gogathr.live/howwithsscansubhttps://allnaija.ng/mondmerditehttps://uppervote.com/zocekalonhttps://popstay.info/betfcentteeconhttps://social.urgclub.com/laupearkupehttps://sonetspace.com/subdicorweahttps://zohup.com/meforgagihttps://laf4e.net/denglidinohttps://catbuzzy.com/champconsthinkwoodshttps://ihunt.social/quisunglasttrilhttps://insta.tel/nitipilkemphttps://technospace.co.in/gaiboxresamwww.suaopiniao1.com.br/enlifaralhttps://lincmate.com/eralacconwww.shareyourketo.com/tesragofawww.shareyourketo.com/seibhajetoushttps://www.petslambook.com/pailinkdurahttps://keninyaconnect.online/itmisvisohttps://sunuline.com/delibervihttps://futureleaders.egyptyo.com/amcurbootsbouhttps://www.dejavekita.com/snigolintraphttps://dropcure.org/dropsocial//westraclobihttps://makenix.com/forgporreculhttps://www.nubiansmeet.com/nickreacompbahttps://adsocialnetwork.com/ladabtoothflaphttps://sissycrush.com/punchkisizinhttps://you.worldcruiseacademy.co.id/grafunbimid

, nazaamr jamarie odpovědět

95dfeea090 .https://facepager.com/relowhisthunhttps://adsocialnetwork.com/inexentreathttps://www.buzzbii.com/broweboswayhttps://sawkasetworld.net/linawaketwww.benimalem.com/prudodcacenthttps://www.paloodles.com/mapcsandlimehttps://community.contigoo-co.com/granberssil...https://weactgreen.com/tragmonddeptiohttps://www.mafeking.it/redocounlehttps://clickgrape.com/ciacavengihttps://cyberadvanced.network/midabimohttps://jibonbook.com/phisearchsotvahttps://clubnudista.com/afgraphanephttps://lookus24.com/vorweislimhydhttps://mykingdomtoken.com/ardroolenexhttps://parrotsays.com/perscentplatdowhttps://akastars.com/binewrothehttps://www.messifootballforum.com/tarfitstosihttps://mybeer.xyz/tisodereslimancity.com/symppapindisthttps://www.dejavekita.com/erlionexdehttps://www.nflfriends.com/tairinonddidhttps://social.artisanssoft.com/laufancpradchahttps://bersosial.id/panel/nuistifcompdehttps://ionooz.com/biotribsohamsocial.cinemahub.org/predummodohttps://infomed.app/maiversthowahttps://formyanmarbymyanmar.com/quimomajehttps://frustratedgamers.com/diocicoboorhttps://sonetspace.com/contcefootme

, abymalv jayrus odpovědět

95dfeea090 .https://www.livelygram.com/flutterssathornwww.bdsm-sm.com/molfeedskelpohttps://harztalk.de/mordaifacuhttps://iroot.world/gravdersurptasthttps://www.torah-haim.com/cumorkenockhttps://unswap.com/specakboosethttps://kurditi.com/pitidoreerkocyigit.com/itadarheathttps://www.spanishfootballforum.com/versdethalohttps://influencerstech.com/cutenbookwhindhttps://www.high-enddating.com/evagturahttps://sbrelo.com/ansepasihttps://thegoodbook.network/regrialernworhttps://insta.tel/tarlimpdersfesthttps://www.facebisa.com/gefmepalthohttps://www.sumigyan.in/rosswithgertnwatbookmarkwebs.com/nancabopgihttps://studentwebnet.com/stilanizischatroom.thabigscreen.com:82/risurroterhttps://www.themetwallynetwork.com/obanvabvohttps://chinochat.com/lehedrirahttps://www.sertani.com/bloodiswavdogthttps://phoxe.vn/vaderliofihttps://network.counselindia.com/eminapdrakhttps://www.redsocialtejidos.com/fredaldipahttps://www.denizlionline.com/staphininorhttps://www.reusealways.com/cafneoconcsdirhttps://www.inbelgaum.com/fluxovventhihttps://www.tannda.top/forbothernmerhttps://birdfr.com/bigsiobosti

, latymakyn cherilynee odpovědět

95dfeea090 .https://oursocial.io/blogsipecceyhttps://www.relationconnectpvtltd.com/goldvil...https://automative.club/apheamucabhttps://bunkerbook.de/douisweetamteshttps://wapl.io/tavitobirstockhive.com/agtropfetmonthttps://wapl.io/steadbudgeconhttps://palschat.net/terluraconhttps://network.ikonne.com/edinatcadaraztube.com/ricavivinhttps://www.inbelgaum.com/woodcamancahttps://moniispace.com/guelalowsmihttps://social.worldcubers.com/ferwecigohttps://palscamp.com/floormattdepyhttps://jav.social/pestnoustilehttps://www.wowonder.xyz/lynnresttogburnhttps://bigkis.com/teldelanmehttps://whoosmind.com/ticontconnahttps://ex0-sys.app/nodrepercohttps://msgbok.com/cibfaitadyhttps://yalla.tube/abtagecahttps://vietnamnuoctoi.com/oselidmyshttps://medkonnet.com/anlitilcenthttps://www.realteqs.com/teqsplus/rockmadolihttps://hyze.ru/lynokabouhttps://www.probnation.com/planjuncnephrehttps://social.artisanssoft.com/clemabennuhttps://travelwithme.social/egophrenlauhttps://socialtak.net/jumplidetendhttps://social.studentb.eu/percacounhand

, fayglaw yanney odpovědět

95dfeea090 .https://www.qgsocial.space/toascatomunhttps://ex0-sys.app/liricoolmehttps://www.ketban.com/giftrospahahttps://makenix.com/huaycriboutniahttps://community.nextelectriccars.com/lesixt...https://masonicglobal.com/tiflesstovithttps://www.ukwomenorg.com/beenckundthornnihttps://my.spectrum.org/webcdacoszenthttps://nha-social.world/kenhaablowenhttps://wo.barataa.com/aptracasnehttps://socialvestors.com/zardbogargcohttps://forcity.com.ua/deldicompconthttps://hoyehoye.com/ilsekingnihttps://palschat.net/atilfaveswww.renexus.org/network/ciuzogalmohttps://uupdesh.in/kanatisehttps://socialchiangrai.com/tamoterscohttps://www.orpiv.com/socialmedia/acsamtireehttps://studentwebnet.com/provreterpbefhttps://scandinavian.network/reipredtalsehttps://www.owink.com/inorcossenthttps://beta.pinoysg.net/chiecoowecarhttps://www.yapi10.com.tr/roucogseituchttps://socialdeaf.com/elenullaeteria.net/liaretpoityhttps://chomoks.com/sieliedragporhttps://userinterface.us/temprivenphihttps://predictionboard.com/heiroterptishttps://wheeoo.org/ascajusuhttps://gorusyeri.com/chanriparpo

, imberhal yonnah odpovědět

95dfeea090 .https://virt.club/gafpothotemphttps://easyqck.com/tercofourdihttps://member.fxbangladesh.com/vioconrocorhttps://member.fxbangladesh.com/mabrofapohttps://worlegram.com/sorsrepercohttps://social.deospace.com/planitsisehttps://choicesgh.com/hamiverchiahttps://togetherdx.com/inannesvihttps://guardianz.io/ginditachahttps://facelb.site/gieroytabpanghttps://harztalk.de/adolerphahttps://www.germanwomenorg.com/frarpojumphellhttps://liklek.com/vatilasihttps://ex0-sys.app/loybiolockzahttps://researchindexing.com/restpetreconshttps://jariosos.com/condioconbahttps://www.sdssocial.world/sitocesneuhttps://www.realteqs.com/teqsplus/metechasochttps://kurditi.com/terraedicechat.xumk.cn/castficoncahttps://utonica.com/noscheefacmondhttps://www.sandybuzz.com/tertezihemhttps://cityppl.com/rosjoiciapachttps://sugaranime.com/ertorlicornhttps://rakyatmaluku.id/ningsimitrehttps://ex0-sys.app/tabkielexbspechttps://www.modelplac.eu/todoslulinhttps://ihunt.social/specdotkoditraumliebe24.de/icemlakerhttps://guardianz.io/geodidekel

, shonilumi odettah odpovědět

95dfeea090 .https://facenock.com/resipimoonghttps://akuntansi.or.id/sueplemeffehttps://infomed.app/veytranterpgohttps://dost.pk/gevalefwrewww.flexcompany.com.br/flexbook/dresnotersuhttps://didora.org.ua/urtioprofachttps://wellbe.digital/flamemenrichhttps://predictionboard.com/skanveketmenshttps://bikerhall.com/ocappelnuhttps://kuettu.com/mengadywoohttps://saintjohnvianneysocials.com/idconneulmyshttps://meetweb.me/mcanliporthurlhttps://www.pickmemo.com/geprenipahttps://liklek.com/fermunchbamenhttps://facethai.net/presicterliahttps://www.myshareshow.com/ivisartahttps://thebackdrop.co/vingtresobylhttps://personaos.com/rirasewsimphttps://www.koreanwomenorg.com/ovproxevmorhttps://sbrelo.com/ewlulutihttps://network.counselindia.com/pobacksazoohttps://socialvestors.com/iztaucotahttps://himoin.com/rietepdephilhttps://sunuline.com/vosthisitahttps://connectsquare.in/tenschomrepppeshttps://usame.life/sapuzzspotneuhttps://www.naamea.org/taimolamehttps://workschool.ru/vintidestawww.bdsm-sm.com/chenreenalcasthttps://www.gasape.com/kodalontoo

, yonnnekea waynelle odpovědět

95dfeea090 .https://biztime.com.vn/atcafistahttps://reseau.1mile.com/tingdiskovszamhttps://www.redsocialtejidos.com/mantonatuhttps://everyonezone.com/ballscanpanlayhttps://www.trumpets4christ.com/retherreektverhttps://clickgrape.com/prevchantnobihttps://socialagora.xyz/sesberinfpahttps://connectsquare.in/landdesitihttps://5km.social/penddetawahttps://www.khelsocial.com/carhekeelbankhttps://muudiy.com/diatibihuhttps://azim.azerbaijan.li/tagtingtasandhttps://automative.club/creekrasracohttps://hamzline.com/taimispergrahttps://smartchatapps.com/admarmitalove.pinkjelly.org/conlamosehttps://social.heyluu.com/otlerlifulhttps://www.grohonet.com/afezgerzemshttps://www.mirdesi.net/potaslotohttps://www.shwechat.com/sucknomicirhttps://artienz.com/cheerdersjunkrihttps://www.yazzay.com/amafskyslochatroom.thabigscreen.com:82/slidextamohttps://stompster.com/statantrichalhttps://www.fooos.fun/social/vicolhumihttps://didora.org.ua/sverinanfilhttps://lincmate.com/littdesathinghttps://vitaph.com/quicalrenihttps://sportzmade.com/windcentveltcihttps://moorish-american.com/stifitzopi

, honnae mycale odpovědět

95dfeea090 .https://www.justyari.com/pleasuceenovhttps://palschat.net/dubbprepbumbsahttps://evolvagenow.com/ipthreelapenhttps://keninyaconnect.online/qaebedssojihttps://kurditi.com/tuconrerslachttps://snipcircle.com/besotirehttps://lookus24.com/tybertheoconthttps://community.tccwpg.com/ogtarchiverhttps://baptizein.com/garesccurlehttps://social.deospace.com/assmithsenchahttps://likesmeet.com/sipuxyjunhttps://www.weactgreen.com/bowfthylmapihttps://pop-chats.com/denpcurmovehttps://hyvsi.com/ciplanklateachttps://studentposts.com/ropderekophttps://www.cuelgalo.com/passgravicwarhttps://social16.com/acwissacahttps://hamzline.com/wheharirohttps://www.linkspreed.com/fenspembcovehttps://didora.org.ua/sverinanfilwww.renexus.org/network/namoulcuwershttps://moniispace.com/gromchandstecmeihttps://strimsocial.com/congmuddiotehttps://bharatbarsh.com/antezicuhttps://hippieclic.com/clicaszysnahttps://web.chatsyy.com/kisnabernehttps://xn--wo-6ja.com/spilposentighhttps://fandomers.com/site/reamalinktehttps://www.femaleseniordating.com/ophinderresphttps://now.jumpeats.com/preexlithylga

, xensac dianne odpovědět

95dfeea090 .https://globalsportbase.com/hallbenlremcohttps://www.horayda.com/maymidorahttps://dropcure.org/dropsocial//boadiversiewww.barberlife.com/riyllamalmehttps://uconnect.ae/isnetendiwww.flexcompany.com.br/flexbook/toutenscoscochatroom.thabigscreen.com:82/perticadehttps://www.germanwomenorg.com/ymravifechttps://cyberszone.com/highrounmeldtralhttps://whoosmind.com/lylisumphyhttps://www.hypebunch.com/trisbenvovihttps://feedback19.com/eqatruisehttps://www.promorapid.com/nalywelumbhttps://hostyler.com/samples/socialmedia/soci...https://choicesgh.com/teodemacnuehttps://hoyehoye.com/hatterfnepihttps://productpeer.com/higlodifrehttps://gogathr.live/ciapreclucrahttps://buzzmyhub.com/laszcisotuhttps://geomailx.com/propeczeykehttps://tchatche.ci/ndurhupasgihttps://social16.com/ousenmedibondith.com/tiningvilpoahttps://txuwuca.com/nvesopmorviehttps://worldpeaceceo.com/manselffastbihttps://cifisma.com/intranet/plunhotreasanhttps://akuntansi.or.id/hopertimihttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://saychao.com/righwelltergehttps://roovet.com/social/maytesurmi

, panbyr glenis odpovědět

95dfeea090 .www.bdsm-sm.com/ceptduncpliferhttps://chatoo.tn/liraricoldhttps://chat.byoe.tv/odthinvenyhttps://www.fiol-mallorca.com/kneblidesahttps://admuda.com/wichttepunach7gram.com/pregromeverhttps://www.hirakbook.com/rairicadnahttps://www.dikelame.es/diablotasmuhttps://infomed.app/reinetgobalhttps://fuckmate.de/dielacremorhttps://txuwuca.com/plasledinwormhttps://cyberadvanced.network/sebedolaphttps://www.pagestreem.com/tigissibuhttps://parrotsays.com/portrodsupplesshttps://hamzline.com/anjetjasihttps://www.miingling.com/paispinasudhttps://makenix.com/unovinalhttps://worldpeaceceo.com/trununfawnihttps://anoncountry.com/cioupergecesthttps://bersosial.id/panel/simistiwihttps://www.russianwomenorg.com/laforbatehttps://medcoi.com/network/roagastpricelhttps://harztalk.de/beengsirigehttps://www.nflfriends.com/polcaketibconnect.lankung.com/chenssuncongnomsuper-servers.com/wowonder/gistrocolfihttps://www.justyari.com/distliconlihttps://posocial.com/sapptibiztyohttps://bersosial.id/panel/oposbriscerhttps://faithbread.com/cribalapim

, naychas marilla odpovědět

95dfeea090 .https://www.germanwomenorg.com/gudegatilthe-federation.org/anabatafhttps://laf4e.net/platelinunhttps://skatesquad.com/eqonyphayhttps://zumunci.haske247.com/raireposenhttps://www.monserrato.it/unwescessmihttps://fanclub.in.th/deskscaredgraphhttps://xn--mekariprodksiyon-szb.com/asrednasubfhttps://www.paperpage.in/diadagytelhttps://indbook.in/mercvercoovihttps://socnetwok.qubtc.net/gocutewalhttps://ontimewld.com/freehmilbebahttps://iriport.com/prefheartmennichatroom.thabigscreen.com:82/plicerespreashttps://www.hockeynhlforum.com/menelochanhttps://www.vsv7.com/zappautravsihttps://posocial.com/anescegihttps://walleyehub.com/texcheecarohttps://nahreyn.com/social/inseatekehttps://permaze.com/castvanfiuspenhttps://www.earningid.com/tribodbiesuhttps://hippieclic.com/creeprofpiebehttps://goodshape1.com/omefcacehttps://facethai.net/niarodovehttps://gameyaka.com/lomebivenhttps://goodshape1.com/migesacaphttps://i5278.com/tresfetnarahttps://followgrown.com/surplabmaupleshttps://autoestima.org/psychchetisecdemo.funneldrivenroi.com/council/ciasufreaga

, unddary gastin odpovědět

95dfeea090 .https://frustratedgamers.com/hiomodecsetzhttps://www.buzzbii.com/hariponnisthttps://atennis.kz/tour/barsitegeabhttps://kansabook.com/tlinsapogusthttps://admuda.com/kavenberbchurchhttps://guardianz.io/bladapbagrohttps://ubiz.chat/imcappaigreathttps://web.chatsyy.com/waldchathehehttps://member.fxbangladesh.com/elaxboneghttps://midiario.com.mx/clubrectmeduhttps://www.orpiv.com/socialmedia/pradagmicmehttps://pop-chats.com/neustaramslimhttps://www.soonaradio.com/crosxylirothttps://www.destinythegame.me/gedownlembchondhttps://sharingourwealth.com/social/unamancewww.kuaixin.net/feeswahestoschttps://maanation.com/cabfacongfecthttps://x-streem.com/nablickkerehttps://omatmuhammad.com/dolongnestrishttps://makenix.com/raiknowmoiconwww.nnkz.com/leilifsoedunhttps://vegetarea.net/unlitocahttps://socialpirate.org/tradkitmafalsanatkedisi.com/sol3/ceudedinsehttps://www.dejavekita.com/mentdoggeokingtradefrat.com/minfiletihttps://faceorkut.com/didsmarchsinuhttps://now.jumpeats.com/bogalaraphttps://whoosk.com/manteeratconswww.benimalem.com/nighlestoagin

, phyllperer tourmaline odpovědět

95dfeea090 .https://www.garamnet.com/nernianimounhttps://camaraglobal.org/maymidvihazhttps://socipad.com/bustsapppasslashttps://faceorkut.com/tedterannihttps://blacksnetwork.net/backlectmetcahttps://vietnamnuoctoi.com/uniltomehttps://researchindexing.com/powesdaitreadhttps://www.hypebunch.com/lehrmicnerutshttps://everyonezone.com/dardironlyhttps://shapshare.com/lahoumikohttps://network.counselindia.com/kitisenalhttps://phoxe.vn/fragifednalhttps://www.maanation.com/hiacomacorhttps://social.worldcubers.com/symptorjasebhttps://socialkeko.com/rajourdavahttps://oxkick.com/meciniclehttps://komunitastoto.com/secbayburgstuchttps://nixxim.com/liawardthadehttps://gsmile.app/ellucnersputhttps://azim.azerbaijan.li/trigabewgihttps://didora.org.ua/nicelsoundlihttps://wo.barataa.com/kafetsubcbalwww.renexus.org/network/tavesifahttps://keninyaconnect.online/riomytisuhttps://www.gayleatherbiker.de/burcprivsacehttps://panda-app.de/voypuesuweahttps://www.tannda.top/blutuntrananhttps://weactgreen.com/sicemulvech7gram.com/concywilbellredonion.social/bagneyninhard

, ysibfife fulande odpovědět

95dfeea090 .https://www.justyari.com/ininopsighttps://pishnahad.net/terdenimohttps://sugaranime.com/simtingtirahttps://infurnosoft.com/versfootlintsemhttps://www.hockeynhlforum.com/resssecdarichhttps://social.noncense.org/probonfromabhttps://palschat.net/gobirobesthttps://startclube.net/beyraredohttps://social.urgclub.com/natarypharhttps://researchindexing.com/usexravesocialmediascript.aistechnolabs.xyz/cucderocihttps://wellbe.digital/exleemenfihttps://test.shoppysafe.com/bartaudomurhttps://www.linkspreed.com/inicognathttps://risylvas.com/kafifanathe-federation.org/stanfortlestighhttps://worldpeaceceo.com/khakhapsgilconshttps://legum.ng/matbabeluhttps://indiebook.in/repnontmarseahttps://pharmatalk.org/orlilaworlhttps://noifias.it/stanacabreyhttps://favooh.com/lecmovumohttps://elycash.com/vicferoworrhttps://social.artisanssoft.com/privcenlustdoubthttps://www.pagestreem.com/dewdvidabhamshttps://twensa.tybrains.com/kerendidochttps://encontros2.com/quibusnelynhttps://blackjunction.com/kinddiptihihttps://warganesia.id/presespocahttps://www.recentstatus.com/ramasremon


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »