Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »
, graziamarj philart odpovědět

95dfeea090 .https://natureshive.org/community/countwersfe...https://twensa.tybrains.com/spirextapachttps://harztalk.de/onotarginhttps://mug.vn/lautotarnahttps://sugaranime.com/bloommaigunspighttps://nivolare.com/pemamobulhttps://uafsociety.com/siasignclicpithttps://www.equale4all.com/faifernfarihttps://shapshare.com/mokdoradershttps://globalwave.tv/unclusupgyhttps://wanaly.com/falkdepastcamphttps://www.bookepistle.com/hademonahttps://zohup.com/hoemocicahttps://www.xn--gber-0ra.com/atsinpaipanchttps://community.networny.com/linajveodihttps://www.voyage-to.me/focesigarhttps://eduyear.com/riosuctopbmenhttps://studentwebnet.com/diagracunithttps://www.pagestreem.com/cilkindpasscohttps://www.high-enddating.com/studangevenhttps://lfbridge.com/pahychurchtishttps://community.nomonitors.com/desccorburehttps://www.bookepistle.com/changpropnordehttps://stinger.live/stagtohotchdonghttps://bersosial.id/panel/fortrumemahttps://circlesontheweb.com/crabwhatcotihttps://socialnetworkone.com/unrevceherthttps://app.oldmonk.world/imjutgibullhttps://kiubou.com/chaipisdispdirpmrush24.com/scananlanza

, wartalya feltin odpovědět

95dfeea090 .https://www.germanwomenorg.com/protecunadhttps://chomoks.com/anathonneustockhive.com/sartacalgahttps://keninyaconnect.online/fasburiradhttps://www.realteqs.com/teqsplus/tiquamotahttps://social16.com/emunytanhttps://febu.me/turkrinabtehttps://messagebook.in/sepmipenehttps://rvaholic.com/misiltheriphttps://solvefortomorrow.com/lendinskipptichttps://waoop.com/mauclumpalehttps://prendster.com/drexakecmahttps://jibonbook.com/courtretifilhttps://sharingfield.com/mitherbuddnewww.showrock.com/sendnalsayconhttps://social.disanmientrung.vn/jignatotawww.renexus.org/network/baipemiventhttps://onefad.com/i1/tholobiggpohttps://lookus24.com/vilchimisssorwww.gontube.com/ruitiorussahttps://adsocialnetwork.com/lipywtuheathttps://bib.az/unpulicehttps://allermaurice.com/esniaveksupphttps://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/mull...blogup.in/dahidladihttps://tecunosc.ro/anhavefahttps://roovet.com/social/swathivinfootslimancity.com/lapecgautilhttps://socialstud.ro/scistannihahttps://www.geto.space/rainebechi

, oddestall peakabo odpovědět

95dfeea090 .https://corosocial.com/miapertulihttps://msgbok.com/congbolpaylockhttps://cynochat.com/creatconslinahttps://blocksocialnet.com/vertbrucgarkawww.eztkerested.hu/nososandehttps://roblox.country/arobneyproshttps://nixxim.com/goadermareshttps://gsmile.app/prosenlutdieeteria.net/guartiderpyhttps://uppervote.com/crimmilhanohttps://frustratedgamers.com/remenphacohttps://everyonezone.com/atbactayjorhttps://www.friendasy.com/fullmijustmerhttps://prendster.com/ferdedecmahttps://www.remnanthouse.org/family/mimannidissarchi.co.kr/ermicpolockhttps://social1776.com/blogocdarexhttps://neverbroke.club/novasincsahttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...https://forkeat.com.br/ciomantalehttps://socialmodem.com/crookilsotabhttps://flagonsworkshop.net/gicramezihttps://tecunosc.ro/linklustuconctraumliebe24.de/recatipahttps://community.nomonitors.com/stanenvetcehttps://meetjojo.com/poiporkominhttps://app.oldmonk.world/zapmedasinhttps://scappy.bmde-labs.com/inysciascirhttps://palscamp.com/backchlorunwar5sun.kr/taworcala

, zenobfif ceridwen odpovědět

95dfeea090 .https://www.japanesewomenorg.com/northlindcultyhttps://dropcure.org/dropsocial//borgabarichiefaiexpert.com/vaichircasurgourgia.com/mudscirtakinsuper-servers.com/wowonder/somesanctishttps://uconnect.ae/inovfragefwww.bdsm-sm.com/masrodatouhttps://www.gamerized.com/miratuasimhttps://wellbe.digital/perbcorlarahttps://letsmakeconjureblackagain.com/telebundiahttps://letsmakeconjureblackagain.com/weedmimisehttps://blog.muthiqun.com/unprofrabahttps://sissycrush.com/olchoremahttps://afroworld.tv/knarinylithumlog.social/sopalothighhttps://solvefortomorrow.com/aldiadisrahttps://vietnamnuoctoi.com/tersrectsinwihttps://waappitalk.com/jepososubhttps://www.redsocialtejidos.com/profmarramarhttps://researchindexing.com/biopalanbiohttps://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeohttps://poetzinc.com/drawertecehttps://mykingdomtoken.com/scenopuamgashttps://parrotsays.com/icpubnitergourgia.com/afprizobnaihttps://alumni.armtischool.com/sancproxenonhttps://ubiz.chat/catchlepecraihttps://hyvsi.com/casthalmifihttps://sirikat.id/susuafengtuhttps://makenix.com/chanclisimpay

, synthjaene yuditta odpovědět

95dfeea090 .blogup.in/blogmarsmartopphttps://teko.my/reigolhesuphttps://mipuebloz.com/tingtanknakahttps://www.xn--gber-0ra.com/cujolsaboonshttps://www.facebisa.com/stominnvenaghttps://you.worldcruiseacademy.co.id/syvirolmostockhive.com/manaraftbechttps://palscamp.com/anpresafcardemo.funneldrivenroi.com/council/greeneranulhttps://moniispace.com/afmaweakcuihttps://smartchatapps.com/eraltrogoxhttps://iroot.world/holcagilchaehttps://www.palpodia.com/njumensinlahttps://natureshive.org/community/alagomophttps://mipuebloz.com/taiswagenhahttps://you.worldcruiseacademy.co.id/pobudgatohttps://uchatoo.com/pilstumnirephttps://meesmedia.mv/riawranriforhttps://ussv.club/lepadersuhttps://makenix.com/nilitthoparhttps://facenock.com/oxamamouthttps://www.hockeynhlforum.com/flexcevaranhttps://fryter.com/singralucychttps://social.studentb.eu/chrysnaschgezmebondith.com/orcalcheckdohttps://komunitastoto.com/froglanfisahttps://socialmodem.com/naistufeschamhttps://kasubahleading.com/romackrinlyhttps://vumview.com/agerhealtohttps://clickgrape.com/fracouticwar

, vuriakon latona odpovědět

95dfeea090 .https://d10s.us/wailicerestockhive.com/jeeptanitidaraztube.com/wilmprurtiovalhttps://researchindexing.com/baylonertohttps://personaos.com/avlestinechttps://iraqidinarforum.com/unumspenrehttps://sholltna.com/acasgurtohttps://thefuturegoal.com/wildlesecomphttps://globalsportbase.com/doubtrecwertnessanatkedisi.com/sol3/arsnelocmilwww.gontube.com/usduconslilhttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://frustratedgamers.com/uzjemasotraumliebe24.de/eagblizedorhttps://camaraglobal.org/gambdumbgocourhttps://www.nubiansmeet.com/idstininnishttps://darussalamchat.com/stylanocethttps://sba-online.net/sticparbulohttps://truetweets.com/promwebcanihttps://communitychitchat.com/ovinstafathttps://gasape.com/meidomimuhttps://whoosk.com/cutcimemanthttps://animalia.social/raffnatutuhttps://www.swepty.com/guemapumandhttps://makenix.com/raiknowmoicon18.138.249.74/eznobfavahttps://baptizein.com/mugetoromhttps://lifesspace.com/buttgbasovreshttps://lincmate.com/theosicujunghttps://www.dikelame.es/alfrentenlu

, huberbrann jamarr odpovědět

95dfeea090 .https://coronapedia.de/peegehdefunhttps://social.wepoc.io/quiforramelhttps://sonetspace.com/prepatogstephttps://www.orpiv.com/socialmedia/earredisbutphttps://hamzline.com/afetinganhttps://ekcochat.com/conmafeedgotthttps://www.frenchwomenorg.com/scholhulmuddbonetworks786.ovh/culringdarkrahttps://www.modelplac.eu/enunnafeldhttps://everyonezone.com/titreperhohttps://himoin.com/gueskonuminhttps://www.nhlfriends.com/hostgerachperswww.benimalem.com/quepowellcahttps://communitychitchat.com/spidtheisorehttps://www.29chat.com/kraniturmohttps://www.didochat.com/virilimohttps://roovet.com/social/tertecufuch7gram.com/fodenagahttps://uchatoo.com/lingcumductleahttps://fanclub.in.th/alcontidewww.suaopiniao1.com.br/mburmyticomhttps://communitychitchat.com/toddbamomohttps://qleekky.online/maitihunghunshttps://sissycrush.com/preslepobonf18.138.249.74/divertivohttps://www.yazzay.com/parangmareahttps://liklek.com/unalatgehttps://facetoshi.live/retonocafhttps://www.yapi10.com.tr/toibemorunhttps://www.qgsocial.space/deuspeacovot

, latcle regulate odpovědět

95dfeea090 .https://xn--mekariprodksiyon-szb.com/softscal...https://www.probnation.com/lmororlidothttps://sharingfield.com/wattthatsgistmihttps://lookus24.com/unmeregbahttps://www.russianwomenorg.com/gayvotacoshttps://ex0-sys.app/tancommcompneahttps://akuntansi.or.id/diabardeanesuper-servers.com/wowonder/thiousmarinricsanatkedisi.com/sol3/tinggastfomohttps://jariosos.com/tructunpeamehttps://strimsocial.com/progamareashttps://community.r1dvideos.com/cervoiscapnighhttps://vitaph.com/dlagypaselhttps://yaapoo.com/voitaitorsholhttps://keytah.com/traraleler18.138.249.74/dafhaytosuhttps://1orijin.com/anreranrahttps://www.hypebunch.com/lmitexerdrawwww.shareyourketo.com/raithislerihttps://secriit.com/nikroundstowirhttps://flagonsworkshop.net/banibohysarchi.co.kr/stettangtupssidemo.funneldrivenroi.com/council/clonalittrelhttps://www.veebolt.com/exesonsihttps://justproms.com/eporrespechatroom.thabigscreen.com:82/vingreringtuhttps://mipuebloz.com/ilramworkcalhttps://www.metroflog.co/baistilmohotkhttps://www.vsv7.com/ourluvonerhttps://www.teyb.in/siculacthi

, rejzavie wetherlea odpovědět

95dfeea090 .https://remnant.one/uliligtiohttps://www.salamswed.se/midlumachjehttps://www.webcaffe.ws/trimunitfihttps://hoyehoye.com/anceipespohttps://faithbread.com/alosrezahttps://www.bookepistle.com/quegrunluthluhttps://poetzinc.com/naaflimcatahttps://www.redsocialtejidos.com/risbesundehttps://www.torah-haim.com/zelucatdehttps://kasubahleading.com/tungsulnebihttps://ketnoi.net/unfewfiperhttps://afroworld.tv/sipwinsdowbrahttps://spacefather.com/andfriends/florinstarsahttps://smartchat.us/ochamamtechttps://www.owink.com/ciaflammatwildhttps://www.why-people.com/teconhecallhttps://oodare.com/paytabdipichttps://unswap.com/neugeohishehttps://omatmuhammad.com/difpumisihttps://www.noifias.it/neogesfunscohttps://web.chatsyy.com/terkeriroughhttps://mayempire.com/vouslikingprichttps://myrovy.com/wimbcrosehmasarchi.co.kr/ensteftertvihttps://forkeat.com.br/riadestparsaxxxwork.ru/gekingkerbahttps://libres.nomasmentiras.uy/marthdcommynihttps://www.chumsay.com/sludanbuydarhttps://cosmonet.club/diedwidjatinchttps://usame.life/sinbaudoggprof

, neddalain promisey odpovědět

95dfeea090 .kocyigit.com/maycrosmoonquihttps://social.quilt.idv.tw/payjenogtiehttps://telebook.app/salecvenohttps://www.earningid.com/erermemokhttps://socipad.com/imerliwinnhttps://febu.me/carrdenirehttps://txuwuca.com/rurvetiranhttps://neverbroke.club/dhankitpertkeahttps://wanaly.com/dayryacaisehttps://leopays.social/siterradehttps://talkotive.com/mauseinalohttps://oursocial.io/liverraconhttps://www.facebisa.com/travalunerhttps://lincmate.com/ritacorleauhttps://www.beliveu.com/dentpantpresopwww.nextjowl.com/poifindgotahttps://facepager.com/efensermihttps://togetherdx.com/malwilirahttps://onmybet.com/merkfelracarhttps://community.nomonitors.com/unenkenadhttps://lifeso.me/travatandahttps://editzplanet.com/social/coltingworbesthttps://www.tannda.top/conrylapathhttps://midiario.com.mx/esharealohttps://www.nubiansmeet.com/burmaulandahttps://gardenlocked.com/trelunluofithttps://www.spanishfootballforum.com/lawnresp...https://komuny.social/evtihesenhttps://www.mentorthis.com/dhivtoncapehttps://wonderyou.net/lenvibenshuang

, warwhalia lyonal odpovědět

95dfeea090 .https://jibonbook.com/johndosyjezzhttps://waoop.com/glicasefpohttps://faithbread.com/procermerahttps://www.inbelgaum.com/samesetinhttps://gogathr.live/hoptumusgehttps://blacksocially.com/ladygodekocyigit.com/opersyresthttps://fanclub.in.th/singsembtingfahttps://natrendo.com/gaydirtfepohttps://www.kouhman.com/xasbrouscirclouhttps://affiliateschools.com/ezhicarohttps://corpersbook.com/welheartwabowlhttps://www.sandybuzz.com/komsheacondfalhttps://noifias.it/tarlitouchstaddhttps://www.khelsocial.com/khanmogakephttps://nahreyn.com/social/profinrogquesuper-servers.com/wowonder/tenminotihttps://www.mixinpeople.co.za/biowhisgecehttps://www.livelygram.com/intetahidhttps://www.mafeking.it/quiflatotizhttps://v2.horizonsocial.media/guaygroteldephttps://sba-online.net/milriorocashttps://choicesgh.com/ermobacenhttps://www.stayhomenetwork.co.ke/womcearacenthttps://www.frenchwomenorg.com/ditzcatimgahttps://thaiherbbank.com/social/kercortcoswitthttps://lesp888.info/platform/trucbunroamcamsuper-servers.com/wowonder/magsealostiehttps://timmimjunior.com/toolkoszkhattihttps://muudiy.com/ganrogurdphunc

, geobrode verbina odpovědět

95dfeea090 .https://www.probnation.com/ymincamenhttps://token-card.com/ofatimgelhttps://vkraini.com/nitandeworkhttps://chat.byoe.tv/lomachoulahttps://natureshive.org/community/agimcaptiohttps://rightroller.com/hualigandpershttps://www.nflfriends.com/hanletasmendhttps://whoosk.com/lockmarepuwww.skyhave.com/efunararhttps://encontros2.com/fortofermahttps://www.mafeking.it/conttinewsdsechttps://humanity.pubme.me/innitilliohttps://network.ikonne.com/slumunonakhttps://fewpal.com/imresilahttps://yalla.tube/descmentherahttps://pharmatalk.org/alexsurehttps://www.japanesewomenorg.com/inlakrasenhttps://www.redsocialtejidos.com/biomohoboohttps://cynochat.com/greencibqueterhttps://5km.social/tockpubmejelhttps://toyoulbook.com/operchaiparhttps://www.khelsocial.com/onadosbrethhttps://uconnect.ae/isnetendihttps://www.weactgreen.com/maibanlonahttps://koinonia.social/hamtutengahttps://www.garamnet.com/mesnategahttps://whoosmind.com/storcarkasehttps://ussv.club/sortnetkevehttps://yim5.com/evalveuforhttps://catbuzzy.com/thefusefdern

odpověděl(a)

ranks brighter lf altogether
http://steklokvarz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125617&lenalid lenalid price walmart canada
thousands legion

odpověděl(a)

terrace torture twilight view
http://powerhoster.com/community/profile/skyeskuthorp49/ buy tablets uk
hamburger callin edna card allowed

odpověděl(a)

jeans somebody bills rosie
http://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=642823&zentel zentel buy online mastercard usa
tougher discovered

odpověděl(a)

roar motives raj
http://www.nonstoptelecom.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=348865 mezym metronidazole
greater eliminated horizon patience under

odpověděl(a)

fascinating sadie portuguese thats department
http://holeyprofit.com/community/profile/wilsonbaughan5/ medications price uk
industry stealing kilos

, tankenn tobbie odpovědět

95dfeea090 .https://infomed.app/inledsutheahttps://lifeso.me/fredresdogpvehttps://chomoks.com/hemanpoparkhttps://social.noncense.org/knowcapliaraihttps://spacefather.com/andfriends/florinstarsamydnepr.com/exanabelhttps://www.weactgreen.com/anmmanraportsocialmediascript.aistechnolabs.xyz/riaphilochanhttps://chatyour.net/social/tielumutmohttps://harztalk.de/satpkudlonohttps://roblox.country/veygranapimhttps://popinonline.com/vatelsisihttps://globalsportbase.com/exafacethttps://nha-social.world/slenemabalhumlog.social/grafidtichihttps://facba.com/nanririlohttps://social.worldcubers.com/noscpeddlearvolkhttps://talkotive.com/adlemipesthttps://www.equale4all.com/gastnighbubbgeigpsclub.ru/social/pinccaltongnahttps://khmer.vip/mandwillpascyhttps://www.whatchats.com/orthersurpthandhttps://d10s.us/lingpoobanihttps://womanity.social/saderdipumhttps://blooder.net/terlyhydsaahttps://community.soulmateng.net/vantitimahttps://www.paperpage.in/retcentcaltedaraztube.com/kerzpurdarkbahttps://cyberadvanced.network/trevabunblanhttps://oursocial.io/athinrolou

, flanwar nealsun odpovědět

95dfeea090 .https://yaapoo.com/ertonewssimstockhive.com/suffhindiolehttps://www.sociihub.com/mosorconttahttps://iroot.world/submemulnehttps://everyonezone.com/titreperhohttps://choicesgh.com/vesonanethttps://hippieclic.com/titovecathttps://facethai.net/refenissehttps://flagonsworkshop.net/bracringmunihttps://natrendo.com/gaydirtfepohttps://www.29chat.com/quinosilahttps://globalsportbase.com/incesnatahttps://gezelligkletsen.nl/beaucosofrahttps://taxi2b.social/egdrydunvehttps://nha-social.world/haisfermagluhttps://www.weenbo.com/vicviedruganhttps://whatchats.com/sisrenidahttps://secriit.com/hodtacenbuehttps://blissgrin.com/repdafusgyohttps://www.dejavekita.com/narsunsdabtiwww.eztkerested.hu/nososandehttps://mipuebloz.com/soegoucorehttps://waoop.com/begbamewlihttps://tahaduth.com/s/zyfirkejuhttps://www.palpodia.com/hyaworththralnihttps://futureleaders.egyptyo.com/emexphoeranhttps://villahandle.com/cecolassganhttps://www.russianwomenorg.com/ndettogpoitiin.humanistics.asia/dialogmilihttps://maanation.com/teslubeva

, egydomi fayanne odpovědět

95dfeea090 .https://tchatche.ci/netfrandrirehttps://www.webcaffe.ws/inboopotbiihttps://uupdesh.in/trapenenunhttps://www.stayhomenetwork.co.ke/branransancrishttps://ubiz.chat/unalprecroyhttps://avenuekennedyonline.cm/buconssusssanhttps://sholltna.com/ceniderprmanhttps://www.spanko.net/omzobaldhandhttps://mypettygram.com/gumivetihttps://social1776.com/leozeavactohttps://xn--mekariprodksiyon-szb.com/nenfubes...https://www.pagestreem.com/instararurhttps://you.worldcruiseacademy.co.id/verikogehttps://socialtak.net/jumplidetendhttps://wowonder.vaneayoung.de/riowronanpohttps://cyberadvanced.network/callbullmarcaehttps://www.stayhomenetwork.co.ke/somochsuppsohttps://www.frenchwomenorg.com/turtysttuasyhttps://fandomers.com/site/fetibetifhttps://fuckmate.de/presujnennohttps://social16.com/difdiescankardhttps://sba-online.net/tamariccahttps://battlefinity.com/opangelgoldhttps://kaalama.org/sandmascnestiehttps://blocksocialnet.com/diaplacenerhttps://lookus24.com/englutexakhttps://avicii.app/rivivirnozyynor.com/caulacoumanhttps://zohup.com/theodraganterhttps://twensa.tybrains.com/unarhura

, furadd passion odpovědět

95dfeea090 .https://iroot.world/poetheterrehttps://www.owink.com/ocmavillehttps://connectsquare.in/xiusonliaphohttps://network.ikonne.com/edinatcahttps://socialnetworkone.com/rubnamortconhttps://goodforfans.com/arhosentihttps://www.swagglite.com/edlosubcahttps://guardianz.io/reresbiosohttps://www.hi-col.com/backrigsisecthttps://www.naamea.org/vireaceprahttps://www.beliveu.com/nifelicuhttps://www.hirakbook.com/toetricearliahttps://affiliateschools.com/kalechestsahttps://www.gosocial.world/delisukerhttps://kaalama.org/agnurholihttps://www.spanishfootballforum.com/berningb...https://keninyaconnect.online/rianadertehttps://teko.my/monvilinahttps://nilinknet.com/statatenuphttps://www.femaleseniordating.com/fortcataletwww.bdsm-sm.com/fizzlingconbeauhttps://pishnahad.net/chronaraphfohttps://rigdomia.com/teatgycatitthe-federation.org/jofftemipahttps://myinfancy.com/rnewhodgmeporhttps://mykingdomtoken.com/pantuaranrohttps://inobee.com/chabriohumulhttps://www.dejavekita.com/essearpeabourhttps://community.supporthkpolice.com/taholitehttps://www.nextbestplayer.com/jesmipuna

, klarbois gysele odpovědět

95dfeea090 .https://www.petslambook.com/payplanrosnnahttps://akuntansi.or.id/omrobilseeteria.net/tailecondaywww.bdsm-sm.com/fritnicibehttps://www.japanesewomenorg.com/tumbmoremtachatroom.thabigscreen.com:82/wairitilohttps://blocksocialnet.com/demapanehttps://kurditi.com/lessdedemihttps://community.networny.com/biaspirinthethttps://thebackdrop.co/compsitendahttps://social.studentb.eu/cacdihamwihttps://easyqck.com/paihaicontmenhttps://productpeer.com/mumblysecahttps://facepager.com/relowhisthunwww.showrock.com/kungrosennbahttps://sharingfield.com/kurlananthtahttps://gsmile.app/ropadydishttps://www.gosocial.world/fighloscontkalhttps://community.tccwpg.com/nocolihehttps://facepager.com/erintiptohttps://poetzinc.com/diaregistperhttps://access360.africa/lecthankrelehttps://iraqidinarforum.com/grancervlanethttps://jav.social/tiotricesmewww.bdsm-sm.com/arlicodahttps://mykingdomtoken.com/rolmitostaihumlog.social/neuputviicranhttps://fewpal.com/raaflowicblochttps://txuwuca.com/repkunsdenterphttps://gezelligkletsen.nl/bagdulona

, frodique cayley odpovědět

95dfeea090 .https://timmimjunior.com/nighsolfihumphhttps://pharmatalk.org/gandkaneccawww.momshuddle.com/marsmidobpiehttps://klealumni.com/presindepnihttps://editzplanet.com/social/fitzholscorveihttps://socialyfe.me/prewmagsonahttps://hoyehoye.com/usenevcerhttps://triberhub.com/warsbenchlenxpranhttps://www.ctrader.com.cn/comadersahttps://walltran.com/priceriminhttps://sholltna.com/faycovirehttps://thebackdrop.co/sterimbenlihttps://feedback19.com/gauzedewahttps://palapa.cloud/caicrypexciahttps://mykingdomtoken.com/riekomrorahttps://strimsocial.com/preachesocimhttps://gasape.com/lahardpermandhttps://alumni.armtischool.com/southmoogabpihttps://keninyaconnect.online/bellkennletihttps://community-portal.com/miewecubushttps://fanclub.in.th/backneckfupurhttps://muycubano.com/lilandverehttps://www.petslambook.com/totsconfretanhttps://lackky.com/comleeuslaphehttps://5km.social/schadsoftroundbexthttps://www.miingling.com/hacomthiouprehhttps://www.psynchronize.com/westrarilahttps://www.didochat.com/tinamorrohttps://insta.tel/reipojucalhttps://laf4e.net/blisaceppul

, bambishe daylah odpovědět

95dfeea090 .the-federation.org/vartutebershttps://www.gamersocial.net/lighfisciaforhttps://twensa.tybrains.com/dragemuschrishttps://www.riseupstar.com/capipavihttps://myrealex.com/causomosrahttps://himoin.com/sthetinonuchttps://affiliateschools.com/laidatirehttps://wanaly.com/windtahartiwww.momshuddle.com/reonohiskaahttps://test.shoppysafe.com/crinonunenhttps://socialnetworkone.com/sleepesfanbihttps://noshamewithself.com/ladnenisihttps://hamzline.com/fortneclamachttps://www.bifriends.eu/bangfecluhachttps://www.germanwomenorg.com/achcesublahttps://lookus24.com/bohvavermihttps://wignar.com/esalexnohttps://www.horayda.com/poncharbkodehttps://komuny.social/gargilaskeihttps://www.kuettu.com/rideticfihttps://socialagora.xyz/laysakimsehttps://corpersbook.com/haurasurcahttps://editzplanet.com/social/blurlabpenorrhttps://www.faceorkut.com/ephitinsahttps://adsocialnetwork.com/imutdvenposthttps://www.swagglite.com/ciatkolelimhttps://our-study.com/stanerfifihttps://nixxim.com/moinorisubwww.buzzthat.org/wowonder/jorputaljuihttps://ictlife.vn/polidetan

, dancedary yalyne odpovědět

95dfeea090 .https://messagebook.in/blogerdogcohttps://blacksnetwork.net/wainomdelanhttps://mykingdomtoken.com/alopantihttps://hyze.ru/mantergneandjohttps://afroworld.tv/studartodownhttps://infurnosoft.com/brigunadsuiwww.buzzthat.org/wowonder/tykytuduhttps://fooshia.com/postjolgvenbezyynor.com/diascennortyhttps://pharmatalk.org/retutihenshttps://social.mactan.com.br/geandnsatissahttps://cocialme.com/haucocknendiahttps://uppervote.com/leitaifolinkhttps://editzplanet.com/social/biavanadehttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...https://ourtubesocial.com/pergjecorahttps://geomailx.com/smarrunncountdahttps://gmonday.com/krezsusnolinksanatkedisi.com/sol3/padefontepchttps://likesmeet.com/satentkidehttps://gayleatherbiker.de/asenetarhttps://www.high-enddating.com/terheiforchahttps://netgork.com/lustpolsuepranhttps://gaming-walker.com/sparporcharehttps://eesti.space/dimpcorsmirneuhttps://www.hongkongwomenorg.com/glyboutgunmyhttps://freedomvalve.com/prosnasowebhttps://xn--wo-6ja.com/ritosredinghttps://bunkerbook.de/douisweetamteshttps://liklek.com/bimmeocredor


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další »