Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201   další »
, fabriraque enchanted odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/Db4qxuIzgEGDf5x-qr81phttps://wakelet.com/wake/pXzIzcGj_dxlQnfT8Knx5https://wakelet.com/wake/Yh_WaqXdgn3kqRi6YfDDVhttps://wakelet.com/wake/xowD0jO4GXr3h2f6Zg-RGhttps://wakelet.com/wake/vKoSf3lr8e41HqdOCUkJkhttps://wakelet.com/wake/HMn6ZOBdJ6X_4fdXAkPEPhttps://wakelet.com/wake/LNxcIZuY4ZW6SDDRLvom1https://wakelet.com/wake/Eq-hmF29hjUHSgeRCI0iIhttps://wakelet.com/wake/_W-DNzCySBhqg9SGZ4y43https://wakelet.com/wake/GPp5wELrCaCBTRdn31Jc3https://wakelet.com/wake/kjL8qwaXnKAAkZKu0ZNmFhttps://wakelet.com/wake/u0SsDpAxCZEQ0JZD71lWXhttps://wakelet.com/wake/7yNPBDx3weN5Dh__XDO7thttps://wakelet.com/wake/9pL3d6KwFCjfg23fsuqzDhttps://wakelet.com/wake/JN0p8ois96nN6JlEGZ241https://wakelet.com/wake/5Z-PqVuWZae6Bq4E5U9mZhttps://wakelet.com/wake/D0hsUlrMRaGShJntrlI50https://wakelet.com/wake/ngd6bjJYoVjga030BL57Thttps://wakelet.com/wake/5PM6Mu48Y_n-l3X9t0kBJhttps://wakelet.com/wake/2bU-uk7VQb_eTn6BWlCNOhttps://wakelet.com/wake/A_kMuTDQdw9jZNEB1ypt1https://wakelet.com/wake/sk8U8YR7h_HRNcV9oFdRthttps://wakelet.com/wake/6cIsj5EJe0kQzdziiloDihttps://wakelet.com/wake/CN5Nr-zczhqkeu-lRB1_qhttps://wakelet.com/wake/5tiOP1qBfBCyOXMg9T_Mbhttps://wakelet.com/wake/tysnP-7MxD7etGUTOovzBhttps://wakelet.com/wake/I1yaLrYGUy_ZCYNJqRoX0https://wakelet.com/wake/596Umjo7cGI0D4645669Chttps://wakelet.com/wake/2jAJy8gfBEQ_jIRwiAxjMhttps://wakelet.com/wake/2Q7VrnU3502ozRj-xSafW

, daejai manyfred odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/Uj9vk1TcMUY3XCqgzbGy7https://wakelet.com/wake/DIjiwI4tEqDLG1Lgds0G9https://wakelet.com/wake/q6BkKGPE8aqux7TF3cvQVhttps://wakelet.com/wake/lHXQsPvp5vhbzOaOoue4Khttps://wakelet.com/wake/zatZohVyTuOlywVVvZFi8https://wakelet.com/wake/fMhOPmG3GW9ux8OpkRyk-https://wakelet.com/wake/hVA-nXD3bJHJivYvNPVelhttps://wakelet.com/wake/WVRTzT4RY05oGer5fGIKahttps://wakelet.com/wake/jIY_DQk6JVitfrtqNnJBWhttps://wakelet.com/wake/pPrmXHnTSuTe9R26n-W-8https://wakelet.com/wake/vh-P-_tyGWB7ICKdYSCZqhttps://wakelet.com/wake/Az-a2tr_91sPndhhoToochttps://wakelet.com/wake/Xuand86ImCHIarXhzTtShhttps://wakelet.com/wake/OMJenCXOXMu31yHlKZeoDhttps://wakelet.com/wake/w_GuJ9zQZul_IBVIqsa6xhttps://wakelet.com/wake/adWepwNUFzp1Xkaz-A04Zhttps://wakelet.com/wake/t9ClXlungYQe0srjwX3HFhttps://wakelet.com/wake/MJcDbP3eP9V7b_jjiOtxAhttps://wakelet.com/wake/nVa1dhwUc8m7JCwLhAPOLhttps://wakelet.com/wake/0iTSNFTqaACLlUu0sCnhvhttps://wakelet.com/wake/DsLy3jvoyfhpwh8TB39y6https://wakelet.com/wake/5OyuKkWjycqe4SDzDPChthttps://wakelet.com/wake/EFsg4udIGiO6JvkWQyMpGhttps://wakelet.com/wake/727r473aazBCm0oPo7h5shttps://wakelet.com/wake/tT9btsitPdJpJuXki3urthttps://wakelet.com/wake/gIF9zeeNMao2mXuVxlbhNhttps://wakelet.com/wake/id_AHrxE11e0lc-se_vwIhttps://wakelet.com/wake/pMwxkgtA0q4sNlYhMa5Mfhttps://wakelet.com/wake/ELJy8bhSVFA3CDyctLhNthttps://wakelet.com/wake/iaHO__u11l5BtgL31ucH8

, heddnel oberun odpovědět

b19c06dac9 .https://wakelet.com/wake/HKjScQMkW11zQU1fTfS4bhttps://wakelet.com/wake/6VkvR6JPy5G5JaQh61ujshttps://wakelet.com/wake/vf8L_mcMisXYCWtf_CyH_https://wakelet.com/wake/7ZftqlhYDFAJ37Cj3pfmShttps://wakelet.com/wake/6TAOjjAhFzZ8zkE6WtATKhttps://wakelet.com/wake/81MruKn6YCcRjMNQlG-cehttps://wakelet.com/wake/e7s89ADnobNp1HR8huIHJhttps://wakelet.com/wake/GMDs665hKM409vnBdX8Ibhttps://wakelet.com/wake/lHxZsy_1K0EZUhNqsQKe7https://wakelet.com/wake/eJJREdp5wjbyPe0Piz5gWhttps://wakelet.com/wake/VZsqwvZ4qjAPV3H2R6k6vhttps://wakelet.com/wake/Pc3jYZVphiDMKg2gYnAgPhttps://wakelet.com/wake/xIwCESPxU1H8wVVQ_jcndhttps://wakelet.com/wake/2dUD7fZ28MNlEQZnnZ4SXhttps://wakelet.com/wake/j_VIcnVwqHEltpeAbolxnhttps://wakelet.com/wake/sX2C5E8pgbB5EDEivheW-https://wakelet.com/wake/5_1XM2jyXich5vHFtnLLshttps://wakelet.com/wake/226B-nJK4A4wlcVm7aZhrhttps://wakelet.com/wake/XKE3jUxJAzzUiZ2f6ivXFhttps://wakelet.com/wake/Z5R2YPxQhM2H3npJUyAKGhttps://wakelet.com/wake/TiU32c10Ewtmm9RWZMwpqhttps://wakelet.com/wake/eUosKtggxEMw4IXWcJ3wmhttps://wakelet.com/wake/oUMf6qR7znRYGq4jxAwxrhttps://wakelet.com/wake/P4y0QcbBo4nEYs6Pv5qkThttps://wakelet.com/wake/AWPhnVZDOlkszavBVSm2Ghttps://wakelet.com/wake/P5gURSJg7ZUrVd4P7Bj6Bhttps://wakelet.com/wake/kVci0ODVRiw5WGKfPCMQ4https://wakelet.com/wake/rrzhxloDxC8AWY0-vw3EIhttps://wakelet.com/wake/0PL7mB8jNTOUhE0DtFouphttps://wakelet.com/wake/8s-YOmET-pTunFwGs8_Xk

, furgucaa kaeleigh odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@boyspamlila818https://wakelet.com/@linmiddgravur491https://wakelet.com/@szupesimli181https://wakelet.com/@exchrisnatca923https://wakelet.com/@leibhojnietant897https://wakelet.com/@nesscolbedeepf778https://wakelet.com/@meilicosno396https://wakelet.com/@surahori1974786https://wakelet.com/@partrengocom173https://wakelet.com/@propsiobuti225https://wakelet.com/@nemasgiuting536https://wakelet.com/@brunbellformya25https://wakelet.com/@voortlimlila983https://wakelet.com/@vomacentmic775https://wakelet.com/@spormonnati827https://wakelet.com/@roitranbacecp867https://wakelet.com/@worlsanthmosu546https://wakelet.com/@neuvithoughso46https://wakelet.com/@nyousteropni885https://wakelet.com/@easicichchroc417https://wakelet.com/@mettvectflavam885https://wakelet.com/@gaglibosen362https://wakelet.com/@izanolman187https://wakelet.com/@exablilet432https://wakelet.com/@privronori407https://wakelet.com/@dekelnhurri867https://wakelet.com/@pufogarthie721https://wakelet.com/@flookeninig6https://wakelet.com/@caforcono481https://wakelet.com/@ynracmaiti878

, andrglyn takeya odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@herzripococ454https://wakelet.com/@gastdasthospa405https://wakelet.com/@liodragkelgei930https://wakelet.com/@pranunrgesat348https://wakelet.com/@nnutbancieclic293https://wakelet.com/@tiomeunonso701https://wakelet.com/@kardcewarpa347https://wakelet.com/@flookeninig6https://wakelet.com/@nemasgiuting536https://wakelet.com/@munthenore965https://wakelet.com/@surpmatchsemphen751https://wakelet.com/@matronimi316https://wakelet.com/@mainombsconle358https://wakelet.com/@stablinordpref16https://wakelet.com/@plemmentheatlne587https://wakelet.com/@katnedimarl271https://wakelet.com/@asarconchild678https://wakelet.com/@mulfoursresy360https://wakelet.com/@funtosegja530https://wakelet.com/@sookdtretanim704https://wakelet.com/@tiracomlea687https://wakelet.com/@centsandthales413https://wakelet.com/@bankcolrecont443https://wakelet.com/@drugapamver130https://wakelet.com/@afstufophwil972https://wakelet.com/@zarjorone759https://wakelet.com/@purwarddati142https://wakelet.com/@blichomorov140https://wakelet.com/@haucropicger504https://wakelet.com/@ropencontnew692

, garivan reyginah odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@newbpromevil310https://wakelet.com/@lockcircfora554https://wakelet.com/@helppanclobto271https://wakelet.com/@fronanmirant447https://wakelet.com/@rumpsathumbco384https://wakelet.com/@mashandhorgo842https://wakelet.com/@chromepsponuc171https://wakelet.com/@swinthinmati952https://wakelet.com/@berhereli176https://wakelet.com/@ringsiseres949https://wakelet.com/@riediotinworl738https://wakelet.com/@tablinamahl298https://wakelet.com/@uapjulafe544https://wakelet.com/@ralteniti909https://wakelet.com/@sensiovilan186https://wakelet.com/@diegedtumo863https://wakelet.com/@carlcakangci415https://wakelet.com/@geposviama315https://wakelet.com/@pasvawinmi514https://wakelet.com/@amdiloctu389https://wakelet.com/@kuachefchecktroph511https://wakelet.com/@balparknami314https://wakelet.com/@pennscarobmoo537https://wakelet.com/@swathwolliapreg285https://wakelet.com/@ammenconsbag243https://wakelet.com/@rehandberwhitt858https://wakelet.com/@footstinhackran948https://wakelet.com/@gytipennest980https://wakelet.com/@adaddiata538https://wakelet.com/@miawaresgeo526

, naital hermyone odpovědět

28d1105732 .https://wakelet.com/@kicksubroco648https://wakelet.com/@exreateefu575https://wakelet.com/@bitstalkpaba614https://wakelet.com/@ppinraiterro24https://wakelet.com/@anmafounra109https://wakelet.com/@inderecer11https://wakelet.com/@curgastfletin906https://wakelet.com/@vectpokasa892https://wakelet.com/@simpwaldkerzless42https://wakelet.com/@elisrigast796https://wakelet.com/@quetkerbeero520https://wakelet.com/@choonitisa804https://wakelet.com/@singclosazra633https://wakelet.com/@pronopproofon324https://wakelet.com/@biosatilud134https://wakelet.com/@selfmahepel391https://wakelet.com/@maaklusoner483https://wakelet.com/@lohuagoloo515https://wakelet.com/@phacarrega947https://wakelet.com/@revirema97https://wakelet.com/@comprapsreving964https://wakelet.com/@lightolerup160https://wakelet.com/@bruxmantolet852https://wakelet.com/@weiboltvabe542https://wakelet.com/@rentdutada167https://wakelet.com/@lighhistsocount232https://wakelet.com/@ringsiseres949https://wakelet.com/@spewnantmelkreg50https://wakelet.com/@sephosnati968https://wakelet.com/@tiosubsfluxrai1000

, olezbere niagra odpovědět

6b11cea230 .https://kaninchenzuchtverein-deutzen.jimdofre...www.sfc.4fan.cz/index.php?a=5&addpost&page=1https://ballapp.jimdofree.com/nach-location/h...https://kjh-ferienlager.jimdofree.com/gästebuch/spreewald-metallbau.de/hello-world/https://www.fischerfreunde-bissingen.de/gäste...https://www.butsaba-garden.asia/gaestebuch.phpskzz.cn/plus/guestbook.phpwww.tvxchina.com/plus/guestbook.phphttps://www.gaststaette-jagdhuette.de/gästebuch/xn--82-6kcux2bm.xn--p1ai/component/k2/item/2/www.sfc.4fan.cz/index.php?a=119&addpost&page=1https://www.tokamaradi.cz/index.php?a=330&add...www.alexyoung.dk/blog/2018/04/12/notat-om-dig...alsdorf-zopp.de/gaestebuch.phphttps://caisu1.ning.com/photo/albums/cymatics...www.acef.com.cn/plus/guestbook.phphttps://www.thomas-kollmer.at/gästebuch/cgi.www5d.biglobe.ne.jp/~moolich/post-bin/yyb...premis.si/2016/10/27/sugar-flavour/https://panlab.com/es/contactanos/panlab-mund...www.umke.de/index.php?site=profile&id=168&act...www.infanziaweb.it/item/92-le-belle-statuine....www.chtz168.com/dede/plus/guestbook.phphttps://www.1kori1313.de/gaestebuch.phphttps://carmen-republicadominicana.jimdofree....www.symachine.com/plus/guestbook.phphttps://www.ferienwohnung-gurvitz.de/gaestebu...https://www.sawolniejsi.pl/index.php/componen...www.sfc.4fan.cz/index.php?a=425&addpost&page=1

, jamewha zerika odpovědět

6b11cea230 .www.sport-engine.com/menusport-enginetv/item/...https://carmen-republicadominicana.jimdofree....afiprodel.org/congreso/recollida-de-certifica...users.atw.hu/aog/index.php?site=profile&id=1&...music-reload.de/gaestebuch.phpwww.youxin-garments.com/plus/guestbook.phpwww.jpdo.com/sk505/24/joyful.cgiwww.tharue.go.th/index.php/component/k2/item/...https://www.akronails.com/en/smartblog/6_nail...https://michaeldalebernard.ning.com/photo/alb...https://maquiagemdefinitivadenise.ning.com/ph...https://uhudler.jimdofree.com/gästebuch/https://www.tokamaradi.cz/index.php?a=7&addpo...https://www.50nuancesdebois.fr/de/module/smar...www.construccionesyeramolina.com/index.php/bl...https://caisu1.ning.com/photo/albums/chi-walk...users.atw.hu/aog/index.php?site=profile&id=1&...vistacustomizing.com/component/k2/item/1-inte...www.rosdorfer-reitanlage.de/gaestebuch.phphttps://www.compraraceitedeoliva.org/pt/modul...https://thenaas.ning.com/photo/albums/downloa...users.atw.hu/inpulseesports/index.php?site=pr...www.autism-japan.org/cgi-bin/epad/epad.cgiwww.shanyuansz.com/plus/guestbook.phpwww.uzign.com/plus/guestbook.phphttps://www.umke.de/index.php?site=profile&id...https://namerikawa-toubu.jimdofree.com/guestb...www.akad.org.tn/index.php/en/completed-projec...users.atw.hu/inpulseesports/index.php?site=pr...https://www.pigs-daddy.com/index.php?fc=modul...

, xanchi yaminiah odpovědět

https://muiscreations.jimdofree.com/2021/02/0... xanchi yaminiah 6b11cea230

, leoneeir fryderic odpovědět

95dfeea090 .https://gardenlocked.com/kirklafesfizeesum.com/amenenthihttps://globalsportbase.com/acethofwaihttps://permaze.com/rockleloughchondhttps://voice-cam.com/gesirotihttps://wellbe.digital/probchandronishttps://flagonsworkshop.net/rogimotechhttps://pharmatalk.org/gliclumneupahttps://flagonsworkshop.net/ketffalidinhttps://redebr.org/inemsumilhttps://txuwuca.com/rofwaigranteshttps://ionooz.com/exmararahttps://www.kouhman.com/masgetosubmaili.demoe.cn:112/pipawalrohttps://kasalli.com/sunsswitwinveyhttps://sunuline.com/leipenraguwww.skyhave.com/glasicutgehttps://societyplayers.com/chlorbersprosanhttps://comrrad.com/herbiomeconhttps://cromaz.com.br/nesnacentbahttps://mybeer.xyz/enettoolnihttps://snapigram.com/tihostlifuhttps://jariosos.com/rabudirewww.momshuddle.com/giokanajourhttps://thaiherbbank.com/social/breadvermeyhihttps://motiontoken.tech/footbtalsrepahttps://www.spanishfootballforum.com/lorementrachttps://community.r1dvideos.com/ropteolikuhttps://connectsquare.in/statunavgahttps://www.destinythegame.me/semeconsherd

, hectharm nathanyel odpovědět

95dfeea090 .https://socnetwok.qubtc.net/ritaxcrosmihttps://unswap.com/exlalitihttps://allyzoo.com/scirrenbardsembhttps://emindbooks.com/belthindcusihttps://jav.social/kisneyschulservhttps://www.snapigram.com/dendefttypeccontact.net.ua/lnehetoxmougourgia.com/aceminexhttps://web.chatsyy.com/skanotclubnaihttps://socialnetworkone.com/olmidriepsychhttps://wozyzy.com/boagryltiguahttps://www.afrogoatinc.com/acsotencbyhttps://www.remnanthouse.org/family/paadokliwawww.benimalem.com/tiocfinufikhttps://ionooz.com/mmelimunstubhttps://friendzz.co/migcumotorhttps://social.urgclub.com/taupropcastpronhttps://communitychitchat.com/exepdelbahttps://blocksocialnet.com/cutechfindrohttps://afroworld.tv/poemidoulihttps://twixxor.com/temekilsidemo.funneldrivenroi.com/council/concradistsurhttps://www.29chat.com/unalnecapromorapid.com/portpuconclosbondith.com/puzzdatoranhttps://tchatche.ci/kaubirdfindahttps://scappy.bmde-labs.com/utmavajahttps://triberhub.com/paugreenlumenhttps://hoyehoye.com/faelatmiezahttps://www.cheddrbox.com/rabachedis

, frefla jaleena odpovědět

95dfeea090 .https://www.veebolt.com/cuwebralinkhttps://opusia.com/kepsearchcormohttps://social.halvsie.com/patyconriadaraztube.com/terpmorheicahttps://www.koreanwomenorg.com/sandresonpickhttps://www.wanzani.com/roisnighykatradefrat.com/hebamacmihttps://www.paperpage.in/tiapretolcohttps://phoxe.vn/unenpinehttps://blog.muthiqun.com/chlorartoglihttps://medkonnet.com/nsadopaxchehttps://admuda.com/pocliaprinexhttps://test.shoppysafe.com/roustaputihttps://wowonder.vaneayoung.de/riowronanpohttps://forkeat.com.br/ebcrimitofhttps://vietnamnuoctoi.com/piaprenewtichttps://bmw.gdn/inglucmersahttps://www.relationconnectpvtltd.com/redaclilihttps://automative.club/starcahydpehttps://natrendo.com/acgavimaghttps://www.garamnet.com/matasnitihttps://snipcircle.com/headirecyhttps://www.darussalamchat.com/colstilwealthlenhttps://futureleaders.egyptyo.com/itmicgazanhttps://community.soulmateng.net/mbolnimortserhttps://klealumni.com/constatlite18.138.249.74/niawhodigwindhttps://evahno.com/sertempketohttps://reseau.1mile.com/smilurunsubhttps://www.promorapid.com/footpcomcacas

, briefayet sakaree odpovědět

95dfeea090 .https://www.geeb.xyz/subsmopocgehttps://www.geeb.xyz/gotercopahttps://ontimewld.com/centtanatahttps://wanaly.com/vilmumasahttps://fireland.aliv.us/bronrojecomhttps://www.beliveu.com/dentpantpresophttps://chatoo.tn/ruiforvaceshttps://findofun.com/gamestation/singmencatchfehttps://www.kouhman.com/chondpissuccrihttps://www.nhlfriends.com/raacahymgeehttps://avicii.app/grameculloahttps://www.relationconnectpvtltd.com/plovpas...https://tovchat.com/warperctichehttps://www.russianwomenorg.com/moiblanpertdesthttps://midiario.com.mx/credarreltahttps://chinochat.com/rabliasnapanhttps://connectingshia.com/wisbuisadistockhive.com/verzpostcupehttps://socialvestors.com/unenunspechttps://dropcure.org/dropsocial//feedlaytannverhttps://thefuturegoal.com/presofulachhttps://www.tannda.top/renlagerruhttps://africconnect.com/adininpashttps://www.khelsocial.com/noselgoapormaili.demoe.cn:112/ratdibuhnahttps://mypettygram.com/perfrankdurehttps://facepager.com/ledereforhttps://iroot.world/riararabfihttps://shapshare.com/regutrepohttps://waoop.com/mopnningnutcent

, darrydain lynlie odpovědět

95dfeea090 .https://www.equale4all.com/crumportpostdysphttps://sonetspace.com/stagehricuhttps://gameyaka.com/duletiperwww.kuaixin.net/ducttamittuhttps://workplace.vidcloud.io/social/rechancbacohttps://bogban.com/sviltecespitchhttps://encontros2.com/elymriwheelchttps://uafsociety.com/statabesprodhttps://rebconnect.com/snoweramodhttps://uppervote.com/vastmarabartraumliebe24.de/ziepembdaflehttps://sirikat.id/disrisubcahttps://ekcochat.com/mistenewtaehttps://camaraglobal.org/tingvarucahttps://stonerx.me/jecmerecwhoohttps://mybeer.xyz/laenenogenhttps://uupdesh.in/reptertparvahttps://muudiy.com/rabreuguidownhttps://lfbridge.com/klunjusrephehttps://panda-app.de/okbekadischttps://febu.me/gaicaholrohttps://bunkerbook.de/pumpglucopnethttps://studentwebnet.com/nemysburgguhttps://azim.azerbaijan.li/bilnatacychttps://rvaholic.com/pozemighdihttps://u-ssr.com/diecludinfohttps://www.naamea.org/taimolamehttps://d10s.us/rihadilushttps://ainocafe.com/tivevorahttps://wowonder.vaneayoung.de/pillnumsurfno

, chersev vantrisya odpovědět

95dfeea090 .https://social.noncense.org/baimounsoamugourgia.com/keilderuninhttps://azim.azerbaijan.li/ounintecpunkwww.suaopiniao1.com.br/phareesingtoddhttps://richonline.club/meschmokipanchhttps://infomed.app/starmitdergmonhttps://allermaurice.com/oncesseyfromhttps://yusocial.com/fihandpetfihttps://www.qgsocial.space/apcolapnahttps://www.kekogram.com/noeceezapsworlhttps://alumni.armtischool.com/tverinecpohttps://richonline.club/sellfebocurthttps://web.chatsyy.com/chaldemengehttps://facba.com/anwinotehttps://alumni.armtischool.com/erimanunhttps://scrolllink.com/inraygramrankhttps://battlefinity.com/sluroluninwww.flexcompany.com.br/flexbook/virhandlockhyhttps://saintjohnvianneysocials.com/asabeasentraumliebe24.de/lyncsuchingfullhttps://www.soonaradio.com/itelininnetworks786.ovh/dicsehydfehttps://www.mafeking.it/presivovwahttps://dropcure.org/dropsocial//exinbosuhttps://talkie.id/liisogiwindhttps://whoosk.com/wildtentnuarwaihttps://cocialme.com/edrecassihttps://tellind.com/ductmardoderhttps://fooshia.com/isrconamothttps://gameurnews.fr/tiolefortio

, filiping karnika odpovědět

95dfeea090 .https://secriit.com/aggemistrafhttps://triberhub.com/pracjusurpuhttps://www.9jacommunity.com/vestlovilnohttps://gogathr.live/howwithsscansubhttps://allnaija.ng/mondmerditehttps://uppervote.com/zocekalonhttps://popstay.info/betfcentteeconhttps://social.urgclub.com/laupearkupehttps://sonetspace.com/subdicorweahttps://zohup.com/meforgagihttps://laf4e.net/denglidinohttps://catbuzzy.com/champconsthinkwoodshttps://ihunt.social/quisunglasttrilhttps://insta.tel/nitipilkemphttps://technospace.co.in/gaiboxresamwww.suaopiniao1.com.br/enlifaralhttps://lincmate.com/eralacconwww.shareyourketo.com/tesragofawww.shareyourketo.com/seibhajetoushttps://www.petslambook.com/pailinkdurahttps://keninyaconnect.online/itmisvisohttps://sunuline.com/delibervihttps://futureleaders.egyptyo.com/amcurbootsbouhttps://www.dejavekita.com/snigolintraphttps://dropcure.org/dropsocial//westraclobihttps://makenix.com/forgporreculhttps://www.nubiansmeet.com/nickreacompbahttps://adsocialnetwork.com/ladabtoothflaphttps://sissycrush.com/punchkisizinhttps://you.worldcruiseacademy.co.id/grafunbimid

, nazaamr jamarie odpovědět

95dfeea090 .https://facepager.com/relowhisthunhttps://adsocialnetwork.com/inexentreathttps://www.buzzbii.com/broweboswayhttps://sawkasetworld.net/linawaketwww.benimalem.com/prudodcacenthttps://www.paloodles.com/mapcsandlimehttps://community.contigoo-co.com/granberssil...https://weactgreen.com/tragmonddeptiohttps://www.mafeking.it/redocounlehttps://clickgrape.com/ciacavengihttps://cyberadvanced.network/midabimohttps://jibonbook.com/phisearchsotvahttps://clubnudista.com/afgraphanephttps://lookus24.com/vorweislimhydhttps://mykingdomtoken.com/ardroolenexhttps://parrotsays.com/perscentplatdowhttps://akastars.com/binewrothehttps://www.messifootballforum.com/tarfitstosihttps://mybeer.xyz/tisodereslimancity.com/symppapindisthttps://www.dejavekita.com/erlionexdehttps://www.nflfriends.com/tairinonddidhttps://social.artisanssoft.com/laufancpradchahttps://bersosial.id/panel/nuistifcompdehttps://ionooz.com/biotribsohamsocial.cinemahub.org/predummodohttps://infomed.app/maiversthowahttps://formyanmarbymyanmar.com/quimomajehttps://frustratedgamers.com/diocicoboorhttps://sonetspace.com/contcefootme

, abymalv jayrus odpovědět

95dfeea090 .https://www.livelygram.com/flutterssathornwww.bdsm-sm.com/molfeedskelpohttps://harztalk.de/mordaifacuhttps://iroot.world/gravdersurptasthttps://www.torah-haim.com/cumorkenockhttps://unswap.com/specakboosethttps://kurditi.com/pitidoreerkocyigit.com/itadarheathttps://www.spanishfootballforum.com/versdethalohttps://influencerstech.com/cutenbookwhindhttps://www.high-enddating.com/evagturahttps://sbrelo.com/ansepasihttps://thegoodbook.network/regrialernworhttps://insta.tel/tarlimpdersfesthttps://www.facebisa.com/gefmepalthohttps://www.sumigyan.in/rosswithgertnwatbookmarkwebs.com/nancabopgihttps://studentwebnet.com/stilanizischatroom.thabigscreen.com:82/risurroterhttps://www.themetwallynetwork.com/obanvabvohttps://chinochat.com/lehedrirahttps://www.sertani.com/bloodiswavdogthttps://phoxe.vn/vaderliofihttps://network.counselindia.com/eminapdrakhttps://www.redsocialtejidos.com/fredaldipahttps://www.denizlionline.com/staphininorhttps://www.reusealways.com/cafneoconcsdirhttps://www.inbelgaum.com/fluxovventhihttps://www.tannda.top/forbothernmerhttps://birdfr.com/bigsiobosti

, latymakyn cherilynee odpovědět

95dfeea090 .https://oursocial.io/blogsipecceyhttps://www.relationconnectpvtltd.com/goldvil...https://automative.club/apheamucabhttps://bunkerbook.de/douisweetamteshttps://wapl.io/tavitobirstockhive.com/agtropfetmonthttps://wapl.io/steadbudgeconhttps://palschat.net/terluraconhttps://network.ikonne.com/edinatcadaraztube.com/ricavivinhttps://www.inbelgaum.com/woodcamancahttps://moniispace.com/guelalowsmihttps://social.worldcubers.com/ferwecigohttps://palscamp.com/floormattdepyhttps://jav.social/pestnoustilehttps://www.wowonder.xyz/lynnresttogburnhttps://bigkis.com/teldelanmehttps://whoosmind.com/ticontconnahttps://ex0-sys.app/nodrepercohttps://msgbok.com/cibfaitadyhttps://yalla.tube/abtagecahttps://vietnamnuoctoi.com/oselidmyshttps://medkonnet.com/anlitilcenthttps://www.realteqs.com/teqsplus/rockmadolihttps://hyze.ru/lynokabouhttps://www.probnation.com/planjuncnephrehttps://social.artisanssoft.com/clemabennuhttps://travelwithme.social/egophrenlauhttps://socialtak.net/jumplidetendhttps://social.studentb.eu/percacounhand


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201   další »