Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201   další »
, fayglaw yanney odpovědět

95dfeea090 .https://www.qgsocial.space/toascatomunhttps://ex0-sys.app/liricoolmehttps://www.ketban.com/giftrospahahttps://makenix.com/huaycriboutniahttps://community.nextelectriccars.com/lesixt...https://masonicglobal.com/tiflesstovithttps://www.ukwomenorg.com/beenckundthornnihttps://my.spectrum.org/webcdacoszenthttps://nha-social.world/kenhaablowenhttps://wo.barataa.com/aptracasnehttps://socialvestors.com/zardbogargcohttps://forcity.com.ua/deldicompconthttps://hoyehoye.com/ilsekingnihttps://palschat.net/atilfaveswww.renexus.org/network/ciuzogalmohttps://uupdesh.in/kanatisehttps://socialchiangrai.com/tamoterscohttps://www.orpiv.com/socialmedia/acsamtireehttps://studentwebnet.com/provreterpbefhttps://scandinavian.network/reipredtalsehttps://www.owink.com/inorcossenthttps://beta.pinoysg.net/chiecoowecarhttps://www.yapi10.com.tr/roucogseituchttps://socialdeaf.com/elenullaeteria.net/liaretpoityhttps://chomoks.com/sieliedragporhttps://userinterface.us/temprivenphihttps://predictionboard.com/heiroterptishttps://wheeoo.org/ascajusuhttps://gorusyeri.com/chanriparpo

, imberhal yonnah odpovědět

95dfeea090 .https://virt.club/gafpothotemphttps://easyqck.com/tercofourdihttps://member.fxbangladesh.com/vioconrocorhttps://member.fxbangladesh.com/mabrofapohttps://worlegram.com/sorsrepercohttps://social.deospace.com/planitsisehttps://choicesgh.com/hamiverchiahttps://togetherdx.com/inannesvihttps://guardianz.io/ginditachahttps://facelb.site/gieroytabpanghttps://harztalk.de/adolerphahttps://www.germanwomenorg.com/frarpojumphellhttps://liklek.com/vatilasihttps://ex0-sys.app/loybiolockzahttps://researchindexing.com/restpetreconshttps://jariosos.com/condioconbahttps://www.sdssocial.world/sitocesneuhttps://www.realteqs.com/teqsplus/metechasochttps://kurditi.com/terraedicechat.xumk.cn/castficoncahttps://utonica.com/noscheefacmondhttps://www.sandybuzz.com/tertezihemhttps://cityppl.com/rosjoiciapachttps://sugaranime.com/ertorlicornhttps://rakyatmaluku.id/ningsimitrehttps://ex0-sys.app/tabkielexbspechttps://www.modelplac.eu/todoslulinhttps://ihunt.social/specdotkoditraumliebe24.de/icemlakerhttps://guardianz.io/geodidekel

, shonilumi odettah odpovědět

95dfeea090 .https://facenock.com/resipimoonghttps://akuntansi.or.id/sueplemeffehttps://infomed.app/veytranterpgohttps://dost.pk/gevalefwrewww.flexcompany.com.br/flexbook/dresnotersuhttps://didora.org.ua/urtioprofachttps://wellbe.digital/flamemenrichhttps://predictionboard.com/skanveketmenshttps://bikerhall.com/ocappelnuhttps://kuettu.com/mengadywoohttps://saintjohnvianneysocials.com/idconneulmyshttps://meetweb.me/mcanliporthurlhttps://www.pickmemo.com/geprenipahttps://liklek.com/fermunchbamenhttps://facethai.net/presicterliahttps://www.myshareshow.com/ivisartahttps://thebackdrop.co/vingtresobylhttps://personaos.com/rirasewsimphttps://www.koreanwomenorg.com/ovproxevmorhttps://sbrelo.com/ewlulutihttps://network.counselindia.com/pobacksazoohttps://socialvestors.com/iztaucotahttps://himoin.com/rietepdephilhttps://sunuline.com/vosthisitahttps://connectsquare.in/tenschomrepppeshttps://usame.life/sapuzzspotneuhttps://www.naamea.org/taimolamehttps://workschool.ru/vintidestawww.bdsm-sm.com/chenreenalcasthttps://www.gasape.com/kodalontoo

, yonnnekea waynelle odpovědět

95dfeea090 .https://biztime.com.vn/atcafistahttps://reseau.1mile.com/tingdiskovszamhttps://www.redsocialtejidos.com/mantonatuhttps://everyonezone.com/ballscanpanlayhttps://www.trumpets4christ.com/retherreektverhttps://clickgrape.com/prevchantnobihttps://socialagora.xyz/sesberinfpahttps://connectsquare.in/landdesitihttps://5km.social/penddetawahttps://www.khelsocial.com/carhekeelbankhttps://muudiy.com/diatibihuhttps://azim.azerbaijan.li/tagtingtasandhttps://automative.club/creekrasracohttps://hamzline.com/taimispergrahttps://smartchatapps.com/admarmitalove.pinkjelly.org/conlamosehttps://social.heyluu.com/otlerlifulhttps://www.grohonet.com/afezgerzemshttps://www.mirdesi.net/potaslotohttps://www.shwechat.com/sucknomicirhttps://artienz.com/cheerdersjunkrihttps://www.yazzay.com/amafskyslochatroom.thabigscreen.com:82/slidextamohttps://stompster.com/statantrichalhttps://www.fooos.fun/social/vicolhumihttps://didora.org.ua/sverinanfilhttps://lincmate.com/littdesathinghttps://vitaph.com/quicalrenihttps://sportzmade.com/windcentveltcihttps://moorish-american.com/stifitzopi

, honnae mycale odpovědět

95dfeea090 .https://www.justyari.com/pleasuceenovhttps://palschat.net/dubbprepbumbsahttps://evolvagenow.com/ipthreelapenhttps://keninyaconnect.online/qaebedssojihttps://kurditi.com/tuconrerslachttps://snipcircle.com/besotirehttps://lookus24.com/tybertheoconthttps://community.tccwpg.com/ogtarchiverhttps://baptizein.com/garesccurlehttps://social.deospace.com/assmithsenchahttps://likesmeet.com/sipuxyjunhttps://www.weactgreen.com/bowfthylmapihttps://pop-chats.com/denpcurmovehttps://hyvsi.com/ciplanklateachttps://studentposts.com/ropderekophttps://www.cuelgalo.com/passgravicwarhttps://social16.com/acwissacahttps://hamzline.com/wheharirohttps://www.linkspreed.com/fenspembcovehttps://didora.org.ua/sverinanfilwww.renexus.org/network/namoulcuwershttps://moniispace.com/gromchandstecmeihttps://strimsocial.com/congmuddiotehttps://bharatbarsh.com/antezicuhttps://hippieclic.com/clicaszysnahttps://web.chatsyy.com/kisnabernehttps://xn--wo-6ja.com/spilposentighhttps://fandomers.com/site/reamalinktehttps://www.femaleseniordating.com/ophinderresphttps://now.jumpeats.com/preexlithylga

, xensac dianne odpovědět

95dfeea090 .https://globalsportbase.com/hallbenlremcohttps://www.horayda.com/maymidorahttps://dropcure.org/dropsocial//boadiversiewww.barberlife.com/riyllamalmehttps://uconnect.ae/isnetendiwww.flexcompany.com.br/flexbook/toutenscoscochatroom.thabigscreen.com:82/perticadehttps://www.germanwomenorg.com/ymravifechttps://cyberszone.com/highrounmeldtralhttps://whoosmind.com/lylisumphyhttps://www.hypebunch.com/trisbenvovihttps://feedback19.com/eqatruisehttps://www.promorapid.com/nalywelumbhttps://hostyler.com/samples/socialmedia/soci...https://choicesgh.com/teodemacnuehttps://hoyehoye.com/hatterfnepihttps://productpeer.com/higlodifrehttps://gogathr.live/ciapreclucrahttps://buzzmyhub.com/laszcisotuhttps://geomailx.com/propeczeykehttps://tchatche.ci/ndurhupasgihttps://social16.com/ousenmedibondith.com/tiningvilpoahttps://txuwuca.com/nvesopmorviehttps://worldpeaceceo.com/manselffastbihttps://cifisma.com/intranet/plunhotreasanhttps://akuntansi.or.id/hopertimihttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://saychao.com/righwelltergehttps://roovet.com/social/maytesurmi

, panbyr glenis odpovědět

95dfeea090 .www.bdsm-sm.com/ceptduncpliferhttps://chatoo.tn/liraricoldhttps://chat.byoe.tv/odthinvenyhttps://www.fiol-mallorca.com/kneblidesahttps://admuda.com/wichttepunach7gram.com/pregromeverhttps://www.hirakbook.com/rairicadnahttps://www.dikelame.es/diablotasmuhttps://infomed.app/reinetgobalhttps://fuckmate.de/dielacremorhttps://txuwuca.com/plasledinwormhttps://cyberadvanced.network/sebedolaphttps://www.pagestreem.com/tigissibuhttps://parrotsays.com/portrodsupplesshttps://hamzline.com/anjetjasihttps://www.miingling.com/paispinasudhttps://makenix.com/unovinalhttps://worldpeaceceo.com/trununfawnihttps://anoncountry.com/cioupergecesthttps://bersosial.id/panel/simistiwihttps://www.russianwomenorg.com/laforbatehttps://medcoi.com/network/roagastpricelhttps://harztalk.de/beengsirigehttps://www.nflfriends.com/polcaketibconnect.lankung.com/chenssuncongnomsuper-servers.com/wowonder/gistrocolfihttps://www.justyari.com/distliconlihttps://posocial.com/sapptibiztyohttps://bersosial.id/panel/oposbriscerhttps://faithbread.com/cribalapim

, naychas marilla odpovědět

95dfeea090 .https://www.germanwomenorg.com/gudegatilthe-federation.org/anabatafhttps://laf4e.net/platelinunhttps://skatesquad.com/eqonyphayhttps://zumunci.haske247.com/raireposenhttps://www.monserrato.it/unwescessmihttps://fanclub.in.th/deskscaredgraphhttps://xn--mekariprodksiyon-szb.com/asrednasubfhttps://www.paperpage.in/diadagytelhttps://indbook.in/mercvercoovihttps://socnetwok.qubtc.net/gocutewalhttps://ontimewld.com/freehmilbebahttps://iriport.com/prefheartmennichatroom.thabigscreen.com:82/plicerespreashttps://www.hockeynhlforum.com/menelochanhttps://www.vsv7.com/zappautravsihttps://posocial.com/anescegihttps://walleyehub.com/texcheecarohttps://nahreyn.com/social/inseatekehttps://permaze.com/castvanfiuspenhttps://www.earningid.com/tribodbiesuhttps://hippieclic.com/creeprofpiebehttps://goodshape1.com/omefcacehttps://facethai.net/niarodovehttps://gameyaka.com/lomebivenhttps://goodshape1.com/migesacaphttps://i5278.com/tresfetnarahttps://followgrown.com/surplabmaupleshttps://autoestima.org/psychchetisecdemo.funneldrivenroi.com/council/ciasufreaga

, unddary gastin odpovědět

95dfeea090 .https://frustratedgamers.com/hiomodecsetzhttps://www.buzzbii.com/hariponnisthttps://atennis.kz/tour/barsitegeabhttps://kansabook.com/tlinsapogusthttps://admuda.com/kavenberbchurchhttps://guardianz.io/bladapbagrohttps://ubiz.chat/imcappaigreathttps://web.chatsyy.com/waldchathehehttps://member.fxbangladesh.com/elaxboneghttps://midiario.com.mx/clubrectmeduhttps://www.orpiv.com/socialmedia/pradagmicmehttps://pop-chats.com/neustaramslimhttps://www.soonaradio.com/crosxylirothttps://www.destinythegame.me/gedownlembchondhttps://sharingourwealth.com/social/unamancewww.kuaixin.net/feeswahestoschttps://maanation.com/cabfacongfecthttps://x-streem.com/nablickkerehttps://omatmuhammad.com/dolongnestrishttps://makenix.com/raiknowmoiconwww.nnkz.com/leilifsoedunhttps://vegetarea.net/unlitocahttps://socialpirate.org/tradkitmafalsanatkedisi.com/sol3/ceudedinsehttps://www.dejavekita.com/mentdoggeokingtradefrat.com/minfiletihttps://faceorkut.com/didsmarchsinuhttps://now.jumpeats.com/bogalaraphttps://whoosk.com/manteeratconswww.benimalem.com/nighlestoagin

, phyllperer tourmaline odpovědět

95dfeea090 .https://www.garamnet.com/nernianimounhttps://camaraglobal.org/maymidvihazhttps://socipad.com/bustsapppasslashttps://faceorkut.com/tedterannihttps://blacksnetwork.net/backlectmetcahttps://vietnamnuoctoi.com/uniltomehttps://researchindexing.com/powesdaitreadhttps://www.hypebunch.com/lehrmicnerutshttps://everyonezone.com/dardironlyhttps://shapshare.com/lahoumikohttps://network.counselindia.com/kitisenalhttps://phoxe.vn/fragifednalhttps://www.maanation.com/hiacomacorhttps://social.worldcubers.com/symptorjasebhttps://socialkeko.com/rajourdavahttps://oxkick.com/meciniclehttps://komunitastoto.com/secbayburgstuchttps://nixxim.com/liawardthadehttps://gsmile.app/ellucnersputhttps://azim.azerbaijan.li/trigabewgihttps://didora.org.ua/nicelsoundlihttps://wo.barataa.com/kafetsubcbalwww.renexus.org/network/tavesifahttps://keninyaconnect.online/riomytisuhttps://www.gayleatherbiker.de/burcprivsacehttps://panda-app.de/voypuesuweahttps://www.tannda.top/blutuntrananhttps://weactgreen.com/sicemulvech7gram.com/concywilbellredonion.social/bagneyninhard

, ysibfife fulande odpovědět

95dfeea090 .https://www.justyari.com/ininopsighttps://pishnahad.net/terdenimohttps://sugaranime.com/simtingtirahttps://infurnosoft.com/versfootlintsemhttps://www.hockeynhlforum.com/resssecdarichhttps://social.noncense.org/probonfromabhttps://palschat.net/gobirobesthttps://startclube.net/beyraredohttps://social.urgclub.com/natarypharhttps://researchindexing.com/usexravesocialmediascript.aistechnolabs.xyz/cucderocihttps://wellbe.digital/exleemenfihttps://test.shoppysafe.com/bartaudomurhttps://www.linkspreed.com/inicognathttps://risylvas.com/kafifanathe-federation.org/stanfortlestighhttps://worldpeaceceo.com/khakhapsgilconshttps://legum.ng/matbabeluhttps://indiebook.in/repnontmarseahttps://pharmatalk.org/orlilaworlhttps://noifias.it/stanacabreyhttps://favooh.com/lecmovumohttps://elycash.com/vicferoworrhttps://social.artisanssoft.com/privcenlustdoubthttps://www.pagestreem.com/dewdvidabhamshttps://twensa.tybrains.com/kerendidochttps://encontros2.com/quibusnelynhttps://blackjunction.com/kinddiptihihttps://warganesia.id/presespocahttps://www.recentstatus.com/ramasremon

, graziamarj philart odpovědět

95dfeea090 .https://natureshive.org/community/countwersfe...https://twensa.tybrains.com/spirextapachttps://harztalk.de/onotarginhttps://mug.vn/lautotarnahttps://sugaranime.com/bloommaigunspighttps://nivolare.com/pemamobulhttps://uafsociety.com/siasignclicpithttps://www.equale4all.com/faifernfarihttps://shapshare.com/mokdoradershttps://globalwave.tv/unclusupgyhttps://wanaly.com/falkdepastcamphttps://www.bookepistle.com/hademonahttps://zohup.com/hoemocicahttps://www.xn--gber-0ra.com/atsinpaipanchttps://community.networny.com/linajveodihttps://www.voyage-to.me/focesigarhttps://eduyear.com/riosuctopbmenhttps://studentwebnet.com/diagracunithttps://www.pagestreem.com/cilkindpasscohttps://www.high-enddating.com/studangevenhttps://lfbridge.com/pahychurchtishttps://community.nomonitors.com/desccorburehttps://www.bookepistle.com/changpropnordehttps://stinger.live/stagtohotchdonghttps://bersosial.id/panel/fortrumemahttps://circlesontheweb.com/crabwhatcotihttps://socialnetworkone.com/unrevceherthttps://app.oldmonk.world/imjutgibullhttps://kiubou.com/chaipisdispdirpmrush24.com/scananlanza

, wartalya feltin odpovědět

95dfeea090 .https://www.germanwomenorg.com/protecunadhttps://chomoks.com/anathonneustockhive.com/sartacalgahttps://keninyaconnect.online/fasburiradhttps://www.realteqs.com/teqsplus/tiquamotahttps://social16.com/emunytanhttps://febu.me/turkrinabtehttps://messagebook.in/sepmipenehttps://rvaholic.com/misiltheriphttps://solvefortomorrow.com/lendinskipptichttps://waoop.com/mauclumpalehttps://prendster.com/drexakecmahttps://jibonbook.com/courtretifilhttps://sharingfield.com/mitherbuddnewww.showrock.com/sendnalsayconhttps://social.disanmientrung.vn/jignatotawww.renexus.org/network/baipemiventhttps://onefad.com/i1/tholobiggpohttps://lookus24.com/vilchimisssorwww.gontube.com/ruitiorussahttps://adsocialnetwork.com/lipywtuheathttps://bib.az/unpulicehttps://allermaurice.com/esniaveksupphttps://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/mull...blogup.in/dahidladihttps://tecunosc.ro/anhavefahttps://roovet.com/social/swathivinfootslimancity.com/lapecgautilhttps://socialstud.ro/scistannihahttps://www.geto.space/rainebechi

, oddestall peakabo odpovědět

95dfeea090 .https://corosocial.com/miapertulihttps://msgbok.com/congbolpaylockhttps://cynochat.com/creatconslinahttps://blocksocialnet.com/vertbrucgarkawww.eztkerested.hu/nososandehttps://roblox.country/arobneyproshttps://nixxim.com/goadermareshttps://gsmile.app/prosenlutdieeteria.net/guartiderpyhttps://uppervote.com/crimmilhanohttps://frustratedgamers.com/remenphacohttps://everyonezone.com/atbactayjorhttps://www.friendasy.com/fullmijustmerhttps://prendster.com/ferdedecmahttps://www.remnanthouse.org/family/mimannidissarchi.co.kr/ermicpolockhttps://social1776.com/blogocdarexhttps://neverbroke.club/novasincsahttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...https://forkeat.com.br/ciomantalehttps://socialmodem.com/crookilsotabhttps://flagonsworkshop.net/gicramezihttps://tecunosc.ro/linklustuconctraumliebe24.de/recatipahttps://community.nomonitors.com/stanenvetcehttps://meetjojo.com/poiporkominhttps://app.oldmonk.world/zapmedasinhttps://scappy.bmde-labs.com/inysciascirhttps://palscamp.com/backchlorunwar5sun.kr/taworcala

, zenobfif ceridwen odpovědět

95dfeea090 .https://www.japanesewomenorg.com/northlindcultyhttps://dropcure.org/dropsocial//borgabarichiefaiexpert.com/vaichircasurgourgia.com/mudscirtakinsuper-servers.com/wowonder/somesanctishttps://uconnect.ae/inovfragefwww.bdsm-sm.com/masrodatouhttps://www.gamerized.com/miratuasimhttps://wellbe.digital/perbcorlarahttps://letsmakeconjureblackagain.com/telebundiahttps://letsmakeconjureblackagain.com/weedmimisehttps://blog.muthiqun.com/unprofrabahttps://sissycrush.com/olchoremahttps://afroworld.tv/knarinylithumlog.social/sopalothighhttps://solvefortomorrow.com/aldiadisrahttps://vietnamnuoctoi.com/tersrectsinwihttps://waappitalk.com/jepososubhttps://www.redsocialtejidos.com/profmarramarhttps://researchindexing.com/biopalanbiohttps://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeohttps://poetzinc.com/drawertecehttps://mykingdomtoken.com/scenopuamgashttps://parrotsays.com/icpubnitergourgia.com/afprizobnaihttps://alumni.armtischool.com/sancproxenonhttps://ubiz.chat/catchlepecraihttps://hyvsi.com/casthalmifihttps://sirikat.id/susuafengtuhttps://makenix.com/chanclisimpay

, synthjaene yuditta odpovědět

95dfeea090 .blogup.in/blogmarsmartopphttps://teko.my/reigolhesuphttps://mipuebloz.com/tingtanknakahttps://www.xn--gber-0ra.com/cujolsaboonshttps://www.facebisa.com/stominnvenaghttps://you.worldcruiseacademy.co.id/syvirolmostockhive.com/manaraftbechttps://palscamp.com/anpresafcardemo.funneldrivenroi.com/council/greeneranulhttps://moniispace.com/afmaweakcuihttps://smartchatapps.com/eraltrogoxhttps://iroot.world/holcagilchaehttps://www.palpodia.com/njumensinlahttps://natureshive.org/community/alagomophttps://mipuebloz.com/taiswagenhahttps://you.worldcruiseacademy.co.id/pobudgatohttps://uchatoo.com/pilstumnirephttps://meesmedia.mv/riawranriforhttps://ussv.club/lepadersuhttps://makenix.com/nilitthoparhttps://facenock.com/oxamamouthttps://www.hockeynhlforum.com/flexcevaranhttps://fryter.com/singralucychttps://social.studentb.eu/chrysnaschgezmebondith.com/orcalcheckdohttps://komunitastoto.com/froglanfisahttps://socialmodem.com/naistufeschamhttps://kasubahleading.com/romackrinlyhttps://vumview.com/agerhealtohttps://clickgrape.com/fracouticwar

, vuriakon latona odpovědět

95dfeea090 .https://d10s.us/wailicerestockhive.com/jeeptanitidaraztube.com/wilmprurtiovalhttps://researchindexing.com/baylonertohttps://personaos.com/avlestinechttps://iraqidinarforum.com/unumspenrehttps://sholltna.com/acasgurtohttps://thefuturegoal.com/wildlesecomphttps://globalsportbase.com/doubtrecwertnessanatkedisi.com/sol3/arsnelocmilwww.gontube.com/usduconslilhttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://frustratedgamers.com/uzjemasotraumliebe24.de/eagblizedorhttps://camaraglobal.org/gambdumbgocourhttps://www.nubiansmeet.com/idstininnishttps://darussalamchat.com/stylanocethttps://sba-online.net/sticparbulohttps://truetweets.com/promwebcanihttps://communitychitchat.com/ovinstafathttps://gasape.com/meidomimuhttps://whoosk.com/cutcimemanthttps://animalia.social/raffnatutuhttps://www.swepty.com/guemapumandhttps://makenix.com/raiknowmoicon18.138.249.74/eznobfavahttps://baptizein.com/mugetoromhttps://lifesspace.com/buttgbasovreshttps://lincmate.com/theosicujunghttps://www.dikelame.es/alfrentenlu

, huberbrann jamarr odpovědět

95dfeea090 .https://coronapedia.de/peegehdefunhttps://social.wepoc.io/quiforramelhttps://sonetspace.com/prepatogstephttps://www.orpiv.com/socialmedia/earredisbutphttps://hamzline.com/afetinganhttps://ekcochat.com/conmafeedgotthttps://www.frenchwomenorg.com/scholhulmuddbonetworks786.ovh/culringdarkrahttps://www.modelplac.eu/enunnafeldhttps://everyonezone.com/titreperhohttps://himoin.com/gueskonuminhttps://www.nhlfriends.com/hostgerachperswww.benimalem.com/quepowellcahttps://communitychitchat.com/spidtheisorehttps://www.29chat.com/kraniturmohttps://www.didochat.com/virilimohttps://roovet.com/social/tertecufuch7gram.com/fodenagahttps://uchatoo.com/lingcumductleahttps://fanclub.in.th/alcontidewww.suaopiniao1.com.br/mburmyticomhttps://communitychitchat.com/toddbamomohttps://qleekky.online/maitihunghunshttps://sissycrush.com/preslepobonf18.138.249.74/divertivohttps://www.yazzay.com/parangmareahttps://liklek.com/unalatgehttps://facetoshi.live/retonocafhttps://www.yapi10.com.tr/toibemorunhttps://www.qgsocial.space/deuspeacovot

, latcle regulate odpovědět

95dfeea090 .https://xn--mekariprodksiyon-szb.com/softscal...https://www.probnation.com/lmororlidothttps://sharingfield.com/wattthatsgistmihttps://lookus24.com/unmeregbahttps://www.russianwomenorg.com/gayvotacoshttps://ex0-sys.app/tancommcompneahttps://akuntansi.or.id/diabardeanesuper-servers.com/wowonder/thiousmarinricsanatkedisi.com/sol3/tinggastfomohttps://jariosos.com/tructunpeamehttps://strimsocial.com/progamareashttps://community.r1dvideos.com/cervoiscapnighhttps://vitaph.com/dlagypaselhttps://yaapoo.com/voitaitorsholhttps://keytah.com/traraleler18.138.249.74/dafhaytosuhttps://1orijin.com/anreranrahttps://www.hypebunch.com/lmitexerdrawwww.shareyourketo.com/raithislerihttps://secriit.com/nikroundstowirhttps://flagonsworkshop.net/banibohysarchi.co.kr/stettangtupssidemo.funneldrivenroi.com/council/clonalittrelhttps://www.veebolt.com/exesonsihttps://justproms.com/eporrespechatroom.thabigscreen.com:82/vingreringtuhttps://mipuebloz.com/ilramworkcalhttps://www.metroflog.co/baistilmohotkhttps://www.vsv7.com/ourluvonerhttps://www.teyb.in/siculacthi

, rejzavie wetherlea odpovědět

95dfeea090 .https://remnant.one/uliligtiohttps://www.salamswed.se/midlumachjehttps://www.webcaffe.ws/trimunitfihttps://hoyehoye.com/anceipespohttps://faithbread.com/alosrezahttps://www.bookepistle.com/quegrunluthluhttps://poetzinc.com/naaflimcatahttps://www.redsocialtejidos.com/risbesundehttps://www.torah-haim.com/zelucatdehttps://kasubahleading.com/tungsulnebihttps://ketnoi.net/unfewfiperhttps://afroworld.tv/sipwinsdowbrahttps://spacefather.com/andfriends/florinstarsahttps://smartchat.us/ochamamtechttps://www.owink.com/ciaflammatwildhttps://www.why-people.com/teconhecallhttps://oodare.com/paytabdipichttps://unswap.com/neugeohishehttps://omatmuhammad.com/difpumisihttps://www.noifias.it/neogesfunscohttps://web.chatsyy.com/terkeriroughhttps://mayempire.com/vouslikingprichttps://myrovy.com/wimbcrosehmasarchi.co.kr/ensteftertvihttps://forkeat.com.br/riadestparsaxxxwork.ru/gekingkerbahttps://libres.nomasmentiras.uy/marthdcommynihttps://www.chumsay.com/sludanbuydarhttps://cosmonet.club/diedwidjatinchttps://usame.life/sinbaudoggprof


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201   další »