Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  16 17 18 19 20 21 22 23 24   další » ... 201
, marjess valeda odpovědět

marjess c2936d4fca https://sway.office.com/zCGfWADoRD1ILOPm
https://sway.office.com/Xa0sxpxsfDgubYDZ
https://sway.office.com/oXdpYT2WnSEcrZoi
https://sway.office.com/m0sauIVxatECv3wF
https://sway.office.com/p2YBnksfUPXXE0iH
https://sway.office.com/HDGf5CAnOPaKLH7i
https://sway.office.com/dCjS80gZJdWrkIDC
https://sway.office.com/0GLF3sNwvQORXo8v
https://sway.office.com/euv1hGvjV1g65u1s
https://sway.office.com/aTqGe7AQJ7c19prS
bcbweb.bai.ne.jp/~alh22101/cgi-bin/yybbs/yybb...

, maregb hailei odpovědět

maregb c2936d4fca https://sway.office.com/zMoUOw9ZAswObE2a
https://sway.office.com/MCfSXoXfPZPcE3cb
https://sway.office.com/P00wXZEZ21duD1Fx
https://sway.office.com/9dksmycLEs3Kpzc1
https://sway.office.com/KGFNnnVht1AQCUqW
https://sway.office.com/lApX6gjoXFUBbzsn
https://sway.office.com/g5tDFUaGBcqpHFKI
https://sway.office.com/aE1YDNXbOFvAfYAN
https://sway.office.com/0nu8ed7xRHCY5l2P
https://sway.office.com/32A1RHzqu0uogLYy
https://rjmendera.jimdofree.com/

, wensadi rainie odpovědět

wensadi c2936d4fca https://sway.office.com/D5gKkZMuISXe98aR
https://sway.office.com/RzVoUTiWnGLA4n6F
https://sway.office.com/c7Nyd3jiF8fuCAJn
https://sway.office.com/8ZnGoAtou1SiqqCC
https://sway.office.com/snLUbQFdlBqRepta
https://sway.office.com/IE9lZ0rZjWT1zgNX
https://sway.office.com/CHFIuh7zKPMGQunY
https://sway.office.com/HFeWQRJVHNdcazFy
https://sway.office.com/iHaCfYyAKAAlIiFm
https://sway.office.com/41spvetmarwQK347
kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=229&addpost&p...

, jamhenr letita odpovědět

jamhenr c2936d4fca https://sway.office.com/lFjqD7FKs8DXOclm
https://sway.office.com/r2OgKympYrpMMqPF
https://sway.office.com/pycs8LIJD0WK38J3
https://sway.office.com/7d0z2JqPP9Pcv1KW
https://sway.office.com/ea9tNKZI8lNT1Y8z
https://sway.office.com/PFxBHsrsxmcKUTdP
https://sway.office.com/yEAtGKw9R4acIqMS
https://sway.office.com/0opcmRrjFGtjTr0v
https://sway.office.com/aBXJsknXgGtPhIEx
https://sway.office.com/mDylQWlzWL7EFC15
https://trickeri.org/component/kide/?Itemid=172

, adellem nathanael odpovědět

adellem c2936d4fca https://sway.office.com/LsK5PTbVPqFjZkxy
https://sway.office.com/bEUkF53ei0YzLG3j
https://sway.office.com/wBVgl2xmY0mTIBqJ
https://sway.office.com/H4uyeVb1dkbmB7c3
https://sway.office.com/sZfT8aBFiO2ETVYg
https://sway.office.com/L1IG1mFZevkt1Adn
https://sway.office.com/nu7F23ohp3IEo0sW
https://sway.office.com/80CQ8kZKXiIfeppC
https://sway.office.com/OQtFXIZJKpPuvv8R
https://sway.office.com/iHVaiVJItHwpvE4i
www.dhci.de/g%C3%A4stebuch/

, ellecazz daffodil odpovědět

ellecazz c2936d4fca https://sway.office.com/NhjgQ44nGVBq2imU
https://sway.office.com/dkdMr4eSoW5DekKL
https://sway.office.com/oSGQzJow8FXletVp
https://sway.office.com/TDL7zCLJYGC87tdE
https://sway.office.com/peJYXMDwhsDWWki3
https://sway.office.com/DRVR3JaJ1yhgQxlF
https://sway.office.com/8IDztpEW8nPQJDyh
https://sway.office.com/jEYR2gBeaNJTNtAE
https://sway.office.com/9yItDxmGZFiz5dRX
https://sway.office.com/Hq2oxUBDVF8arZCB
https://roadofvictory.org/component/k2/item/4...

, krirand french odpovědět

krirand c2936d4fca https://sway.office.com/EyOVQ9oLO35Ix5Ko
https://sway.office.com/mcer67kKJehzVIwG
https://sway.office.com/qiv7kgGEj6xmHKRA
https://sway.office.com/AR6nxHcgEDjmcaAL
https://sway.office.com/A2IS9JYrUdGFxXfm
https://sway.office.com/nBfjLESIcrS4Ui6Q
https://sway.office.com/omR2xpFXOCLE0S8u
https://sway.office.com/ptWPAAFue3TwLXFX
https://sway.office.com/jecFXM7qIudD6cR5
https://sway.office.com/BM2U17y9wAr0jU8O
www.sh9738.com/plus/guestbook.php

, berlaur nakisai odpovědět

berlaur c2936d4fca https://sway.office.com/IIILNuS8L7kILeot
https://sway.office.com/Sqmr4hGi7v9zV5Ra
https://sway.office.com/STnJ5M9TPX3Xnq1F
https://sway.office.com/D5pIFJQwqN7sAD6z
https://sway.office.com/Cnd0AWI8nB5hS0ki
https://sway.office.com/MDRRM3f7FsaYMAY3
https://sway.office.com/80Z11GhlzsenshmV
https://sway.office.com/l6i5G4OKLvwHEIcI
https://sway.office.com/SjOa1mHP8cOfNodZ
https://sway.office.com/ljJswU8LHpn4hFdn
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, kaecphi chariot odpovědět

kaecphi c2936d4fca https://sway.office.com/iL4sKlVW8xqLJeOh
https://sway.office.com/SoYhkcIooEsclNip
https://sway.office.com/258O3DuxHY1CBJHD
https://sway.office.com/dKD7gHF3yBQFyomf
https://sway.office.com/QZPCDxRAVUXRDjAm
https://sway.office.com/MRGwgXTny9Jhla99
https://sway.office.com/OhIr2x5GA5aRw8tn
https://sway.office.com/kfBqeOZB703W0CUo
https://sway.office.com/hHCO8ZpGtlYgx9Io
https://sway.office.com/ooBc6E0MjZxz4cVM
https://www.zippo-land-g.com/bbs/3bb08b00a4dc...

, anavla ferenc odpovědět

anavla c2936d4fca https://sway.office.com/oDihbHqq9MH9kjDo
https://sway.office.com/BohpDGvlqyOeEcz3
https://sway.office.com/DmHz0QRXMshJlWV9
https://sway.office.com/PGjz3ePAlJa3swSK
https://sway.office.com/0rNSwyH5isyUTOBj
https://sway.office.com/kui5ApUwmj8O9lw3
https://sway.office.com/0KUJ7yis1Gk9sQy7
https://sway.office.com/3dgxjErf2HbP8npz
https://sway.office.com/2qkqj9hRY0DI7OxI
https://sway.office.com/K2tzl9BVKLJex2wb
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, slakatr fatherland odpovědět

slakatr c2936d4fca https://sway.office.com/nK2C7ND16eJBAVMu
https://sway.office.com/y2cGcvx4mfIAyeyu
https://sway.office.com/UpfjhXmgxXHKJLEp
https://sway.office.com/pXYRZCAGoyaHSzLc
https://sway.office.com/BJKmkIcrFhScI2kn
https://sway.office.com/bjeGCLuHfRBs76jm
https://sway.office.com/OFXP2Fs10h9GKQ2k
https://sway.office.com/KzvgaoAFF38uAUnm
https://sway.office.com/SVGy5sdtuz4UyTCS
https://sway.office.com/crbdDWPBdEyuy8tA
https://ital-akatsuki.ocnk.net/bbs

, anssahr nelwinah odpovědět

anssahr c2936d4fca https://sway.office.com/CxThkda62ijzgvRM
https://sway.office.com/81drj8C8fbZKKNAG
https://sway.office.com/FejsYtBelqGDkTLZ
https://sway.office.com/9DXxtr2vuDQBeYky
https://sway.office.com/Cnh1GEMwSB3xlYR1
https://sway.office.com/E3AmwFSlBq4MXfYv
https://sway.office.com/yCCFYqAAegBXgoIW
https://sway.office.com/oRq467v3dyppkgZx
https://sway.office.com/aXseuvl0hgZJu0IQ
https://sway.office.com/MHveETROpvPGkuvp
www.ccjn.com.co/index.php/-/index.php?option=...

, delsclae dalinah odpovědět

delsclae c2936d4fca https://sway.office.com/yLgzFQXvBvjTYTR9
https://sway.office.com/iPHv7uV5dI60MZGM
https://sway.office.com/FQoZwvhtzJ7ZQw8y
https://sway.office.com/UXERiawCK7WFSGGT
https://sway.office.com/oenMvsfd366efDD7
https://sway.office.com/YKga1oTkgK6BQZF3
https://sway.office.com/Wtal2lBdGgYCndHK
https://sway.office.com/JnhDHVzl6CvwMNBj
https://sway.office.com/F5UAVQ7ieacLblbK
https://sway.office.com/GpmB9BfQPUUuVvb9
www.atsv-schoenfeld.at/cms/index.php?option=c...

, baljais emojean odpovědět

baljais c2936d4fca https://sway.office.com/MnPS7jgjbVhSezvQ
https://sway.office.com/thRtHJyzA8GWexYu
https://sway.office.com/do01uJSzR3sDtbfa
https://sway.office.com/YCz5y0s8umZSFfHw
https://sway.office.com/oTi353i95sZHyfTF
https://sway.office.com/9CtS8Axrdf3MFhCR
https://sway.office.com/KewzsHz552FqsYv7
https://sway.office.com/6tgbIRIEBBxsnGLQ
https://sway.office.com/8buoTknVK1t97Cme
https://sway.office.com/63sb7ecxtrStHYJt
www.lingzhiguang.com/plus/guestbook.php

, vygbail egburt odpovědět

vygbail c2936d4fca https://sway.office.com/93cZxPMKDtMReDNh
https://sway.office.com/vWqXDiq9PqC3zSH4
https://sway.office.com/1VpwlwTu9c3BgRHN
https://sway.office.com/wEDuc7QqJ4QH94FT
https://sway.office.com/eYx9kguHscB0nrQm
https://sway.office.com/alyrM90xihRkMoTM
https://sway.office.com/MnH2c1YNaAgo0Et1
https://sway.office.com/o26V50QSLcOHBxGp
https://sway.office.com/mT7DuBWmSvQi8shm
https://sway.office.com/zAIteAPjIok1NAoA
mimituno.sblo.jp/article/61371472.html

, rafanath zotico odpovědět

rafanath c2936d4fca https://sway.office.com/LfYcTvSpLq5DthKe
https://sway.office.com/uDWq6uTdZy52A8XB
https://sway.office.com/qFT2b5PSayfyOkPn
https://sway.office.com/WpAP5tL8lXkEFYtr
https://sway.office.com/twACfqXGtZcPAHVf
https://sway.office.com/w28exNoZU9csebxn
https://sway.office.com/4vuD8buggNhJSZ0z
https://sway.office.com/P3CBobEUrzyxMGIv
https://sway.office.com/tFbXW8BaUBvX9WBy
https://sway.office.com/JK3g5em7tX6YVfQX
maruta-k.jp/article/104299956.html

, bernvoj yamynah odpovědět

bernvoj c2936d4fca https://sway.office.com/Hm4VmfkGs10EQ08d
https://sway.office.com/wjxMZILbChLf3Fhp
https://sway.office.com/fzsMn9SCjj50EKqJ
https://sway.office.com/nhkwu6dp6EXGHCBW
https://sway.office.com/0sR1XHVPJBkm5sZK
https://sway.office.com/9Q4Yer3FJfHgn7Mp
https://sway.office.com/yCYUlq0NmjHAmFJV
https://sway.office.com/izGWPd2x09tYEL5I
https://sway.office.com/tVNtIgK2MWi1y0UI
https://sway.office.com/f6Hjc8SoQjxdtXSE
www.njjrzn.com/message/message.php?lang=en

, yonfran vietmanese odpovědět

yonfran c2936d4fca https://sway.office.com/AEWamYxmh5EHu5pE
https://sway.office.com/QxYnya402WmlFYhg
https://sway.office.com/gHVCZ1WaVTT9qJHR
https://sway.office.com/Hlydc7rl2xzxTPBa
https://sway.office.com/syg48E4VWUX8c8Vt
https://sway.office.com/0e2W0dyAKvT7XgVl
https://sway.office.com/speetyLn1nD8hgVu
https://sway.office.com/loLOlA67Ee1rXq9J
https://sway.office.com/FPF0Iv4SshvgUYDY
https://sway.office.com/GaaFlzghP3h6HMle
https://www.manus-hundesalon.eu/g%C3%A4stebuch/

, fotidarb manisha odpovědět

fotidarb c2936d4fca https://sway.office.com/VEt9N6wAT16t7aR6
https://sway.office.com/9F5dkHbyuAfeQ1jm
https://sway.office.com/iLcDOxVtIJPGGkRh
https://sway.office.com/py4GGbycIYhkMT7b
https://sway.office.com/GkrtbjySb7q5Gr3b
https://sway.office.com/SCcYx2yWshdQRyNJ
https://sway.office.com/Qf74131CCLNkxLxW
https://sway.office.com/2ihhNnR7SvSUCXBa
https://sway.office.com/j4XyeXbGkebELGIV
https://sway.office.com/J3Ed9cqIk72iu4WQ
https://heil-dich.de/gaestebuch.php

, raiftama tamasz odpovědět

raiftama c2936d4fca https://sway.office.com/30DRWfsjPe2jBTYx
https://sway.office.com/xItUxwjT6rBsoKDk
https://sway.office.com/mtsHQLo7ztYpr2tj
https://sway.office.com/OI8KeO7DWxdVYPHD
https://sway.office.com/tlzy3k921Hdx31Zl
https://sway.office.com/Q2Z6wgDhKj6ydE9x
https://sway.office.com/RerCrUyRD8GLePhB
https://sway.office.com/HjCBLh9HOPLaG84N
https://sway.office.com/X4HCxXB1vbLbRlQ0
https://sway.office.com/UqO1J0HFHhBE3gpl
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...


Strana:  1 ... « předchozí  16 17 18 19 20 21 22 23 24   další » ... 201