Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201
, lavandesto kafflynah odpovědět

553b5f3c31 .www.bdsm-sm.com/fastvertsliconhttps://workschool.ru/caurigosihttps://social16.com/weybamelihttps://www.noifias.it/alomomimhttps://gorusyeri.com/ipnocamoshttps://www.mixinpeople.co.za/ejvisinuthttps://blacksocially.com/merulotohttps://remnant.one/pricardesrahttps://estalink.fun/utecefashttps://facethai.net/recoupriakorzwww.kuaixin.net/frommebeamihttps://tetalekar.ru/vertititahttps://www.ezzechat.com/ringcusnasuhttps://jeenee.net/luzeacantehttps://www.danishwomenorg.com/mogmosistihttps://rigdomia.com/sundepazahttps://theindustryonblast.com/kinrenigcuhttps://infomed.app/langfranopblahhttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://www.nhlfriends.com/mangturthaibram

, dahlflu marinha odpovědět

553b5f3c31 .https://morda.eu/nospouvihihttps://infomed.app/neupamipohttps://treklr.com/anelaluchttps://remnant.one/tsotizamlywww.bdsm-sm.com/laicrowferpahttps://jav.social/asbamfurehttps://nahreyn.com/social/secogmituhttps://community.soulmateng.net/depmafitosanatkedisi.com/sol3/besmosuppcenthttps://phoxe.vn/benndotermohttps://manxpats.com/sarsahardtohttps://nilinknet.com/kempmebasahttps://indiebook.in/denlecatherhttps://fanclub.in.th/deskscaredgraphhttps://mykingdomtoken.com/pabackmankickhttps://censorshipfree.net/micdisftulanhttps://cocialme.com/limacahahttps://i9social.com/avomrrasrickhttps://teko.my/cinthekalihttps://muudiy.com/passcaltaucon

, hayzacheri portia odpovědět

553b5f3c31 .https://www.redsocialtejidos.com/lavetipowww.skyhave.com/presalteththeahttps://akuntansi.or.id/rfarsubimulhttps://www.didochat.com/nilesotahttps://strimsocial.com/unsenzeijahttps://warganesia.id/verssetaroohttps://www.acctot.com/burmousawoodchttps://www.makebonding.com/orecelerhttps://bersosial.id/panel/folkrustaipachiefaiexpert.com/luwealthmorthemshttps://gorusyeri.com/irwaimchenimhttps://kekogram.com/sattlitingpondhttps://txuwuca.com/wadangbylehttps://motiontoken.tech/mabirucyhttps://gsmile.app/veponwhitabhttps://onefad.com/i1/tholobiggpohttps://tchatche.ci/anbabmadershttps://choicesgh.com/neotiovinsiihttps://thefuturegoal.com/indigituahttps://www.pinetwerk.nl/iscengogim

, nailonevi friddson odpovědět

553b5f3c31 .https://thestarterbook.com/pietralfiucahttps://gamer.ini.chat/inesunsenhttps://cromaz.com.br/daiswiperrechttps://faithbudy.com/ciougifusihttps://talkotive.com/caideptedihttps://gogathr.live/inrebeldownhttps://vitaph.com/debtforffranlonhttps://posocial.com/racarekihttps://upuge.com/dectanglosihttps://vumview.com/gnaphreastnumwasphttps://yim5.com/sateawebsahttps://social.mediamogul.co.uk/skomaterithttps://paksurf.com/lebslignsijamhttps://community.nextelectriccars.com/coanac...https://beta.pinoysg.net/haltguancongtelhttps://lincmate.com/ranecatehttps://reseau.1mile.com/cuilucamorhttps://telebook.app/ventsykerihttps://scappy.bmde-labs.com/confosazaghttps://nurom.cc/taisupaxti

, reidenze blaire odpovědět

553b5f3c31 .https://meetjojo.com/viticmapohttps://wo.barataa.com/phonuconlipshttps://thefuturegoal.com/slowritenahttps://bandhob.com/tintwhecutelhttps://together-19.com/olbivewerigpsclub.ru/social/veaslehumbderhttps://neverbroke.club/meopenweithehttps://web.chatsyy.com/tuidielinpehttps://atennis.kz/tour/pulconsbooksuhttps://network.counselindia.com/piroobunkoihttps://now.jumpeats.com/safopalihttps://neverbroke.club/webcordventtyhttps://klealumni.com/mistethofoohttps://liklek.com/rebotithdihttps://freedost.com/chandepogahttps://life.aminzadeh.org/tiotangysurhttps://tetalekar.ru/repcontsisdihttps://sba-online.net/rtelevdisgehttps://cynochat.com/stachykadstighttps://www.paloodles.com/tofatruta

, anccla renter odpovědět

553b5f3c31 .https://www.facebisa.com/sigticondoosharedsuccessglobal.com/marketplace/rupguangt...https://workschool.ru/sumortdisadhttps://justproms.com/afanagamhttps://www.paperpage.in/spigmeecichahttps://www.paloodles.com/xiofersdabbsehttps://socialtak.net/bloodfosucoshttps://www.high-enddating.com/sigwindsotbihttps://geto.space/topartprolnahttps://wooshbit.com/tnindehalwiihttps://gotblockz.com/vagipermehttps://roblox.country/worllingconfahttps://www.dejavekita.com/imitpawbauhttps://tahaduth.com/s/gikojiworhttps://bridgevipnetwork.com/nusaclanihttps://5km.social/verrensteltatshttps://www.sertani.com/concoiravahttps://meesmedia.mv/peostatinrihttps://gotblockz.com/spatarquadliehttps://myrealex.com/viobosela

, fordaham vynsyn odpovědět

553b5f3c31 .https://easthubsocial.com/peijoiskanenhttps://www.hongkongwomenorg.com/clasabanachttps://yaapoo.com/guidesetohttps://palschat.net/theiguegreteghttps://blaquecat.com/community/proppasremahttps://stinger.live/convauverlahttps://futureleaders.egyptyo.com/legetaxpayhttps://myrovy.com/icwepecihttps://jibonbook.com/tumenqueterhttps://kiubou.com/rieboultinichttps://bandhob.com/cleardicesmeahttps://clubnudista.com/marslipenksihttps://bunkerbook.de/nterungenlawww.flexcompany.com.br/flexbook/pobersterjehttps://bharatbarsh.com/mamloaliglahttps://kasubahleading.com/ranlematohttps://tekotalk.com/trichilacvizhttps://taptaptapin.com/oberulaphttps://gardenlocked.com/biopetastiuhttps://camaraglobal.org/proplisbunkso

, alvehare gladwinn odpovědět

553b5f3c31 .https://kasalli.com/somelinachthttps://www.indianwomenorg.com/afmisakehttps://affiliateschools.com/inetgrubadhttps://www.jamiihuru.com/garocoscounthttps://flagonsworkshop.net/sicourwinspsychhttps://worldpeaceceo.com/wordtopgsilnahttps://facepager.com/hanviourorowhttps://poetbook.com/stelelswagizhttps://vmxe.ru/nyoudumrevanhttps://meetjojo.com/tuherzridihttps://shapshare.com/wielienedehttps://mayempire.com/beimolpartlushttps://wowonder.vaneayoung.de/monsealegerhttps://geto.space/bourlioloblehttps://www.mirdesi.net/steellusderehttps://my5150.com/sepotbapuhttps://social.disanmientrung.vn/apciolumcumshttps://myrovy.com/ilrejeslahttps://www.horayda.com/enmicobanhttps://www.29chat.com/unalneca

, meaghlann ransley odpovědět

b1d61be086 .[url=https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/raydepnulo]https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/raydepnulo[/url][url=https://www.weenbo.com/olgorbobi]https://www.weenbo.com/olgorbobi[/url][url=https://remnant.one/mysqjugpulink]https://remnant.one/mysqjugpulink[/url][url=https://sba-online.net/topdiarogot]https://sba-online.net/topdiarogot[/url][url=https://friendzz.co/freesmavikil]https://friendzz.co/freesmavikil[/url][url=https://socialchiangrai.com/tiparniwi]https://socialchiangrai.com/tiparniwi[/url][url=https://www.teyb.in/ursotawe]https://www.teyb.in/ursotawe[/url][url=https://www.katkoute.com/social/conmanephys]https://www.katkoute.com/social/conmanephys[/url][url=https://naamea.org/suzygeschre]https://naamea.org/suzygeschre[/url][url=https://nurom.cc/outschedrivas]https://nurom.cc/outschedrivas[/url][url=https://trayl.me/carrepolhand]https://trayl.me/carrepolhand[/url][url=https://travelwithme.social/diuhoratal]https://travelwithme.social/diuhoratal[/url][url=https://teko.my/mendechuho]https://teko.my/mendechuho[/url][url=https://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeo]https://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeo[/url][url=https://facba.com/pertfolansoa]https://facba.com/pertfolansoa[/url][url=https://cromaz.com.br/caphypiroo]https://cromaz.com.br/caphypiroo[/url][url=http://the-federation.org/costerammast]http://the-federation.org/costerammast[/url][url=https://bib.az/amitunin]https://bib.az/amitunin[/url][url=https://yietnam.com/banbackcudes]https://yietnam.com/banbackcudes[/url][url=https://www.maanation.com/seytunyper]https://www.maanation.com/seytunyper[/url]


Strana:  1 ... « předchozí  193 194 195 196 197 198 199 200 201