Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  18 19 20 21 22 23 24 25 26   další » ... 201
, filhai delmer odpovědět

filhai c2936d4fca https://sway.office.com/d38oQde98V9GXJL9
https://sway.office.com/8wEKNDiZRSSGIsoL
https://sway.office.com/q97Q1SnzGQUM7AjU
https://sway.office.com/dQPHtudJ5LzkjrP8
https://sway.office.com/aKkkUGwGrBL7o5eg
https://sway.office.com/XLRCzlxPlyVhn9mb
https://sway.office.com/htbrMsqTU5TOc6H3
https://sway.office.com/yAyRAAOf0GuNGjCZ
https://sway.office.com/gaorA5IdNsMPVyla
https://sway.office.com/0mX07PPqKzbYdE65
kagayake17.sblo.jp/article/54799856.html

, letiign raidin odpovědět

letiign c2936d4fca https://sway.office.com/noXnSkr6WDiIWVRD
https://sway.office.com/MKQknSzUyx5Q6UVG
https://sway.office.com/qS9tAGwYrnzPt3L6
https://sway.office.com/YETAXOvVxLbjPCW8
https://sway.office.com/2WM5IIEk2RRLkypp
https://sway.office.com/wlOzkH3lc4KHtVaK
https://sway.office.com/mar8bCvb6H0GWKbL
https://sway.office.com/T8ZGab6Pc6DOlNJX
https://sway.office.com/718abdmSKAIG8Me3
https://sway.office.com/ALo9o4qQq2DcvxOC
https://learn.radford.edu/d2l/lms/blog/view_u...

, hedvucm elouisah odpovědět

hedvucm c2936d4fca https://sway.office.com/xdu8vH7Odks2xAG0
https://sway.office.com/SwHYfajIEXPRYkcq
https://sway.office.com/jwjB1LjLyB2c7yfY
https://sway.office.com/vmyeHENBoDhpQXzU
https://sway.office.com/qnD5lOjI4TSCEvxA
https://sway.office.com/ppDkN1PXnvFIvgqZ
https://sway.office.com/0J5LU647qio51n5H
https://sway.office.com/vIMbFTV5rw45mXed
https://sway.office.com/MVzkkeKK6P4L95yB
https://sway.office.com/UKPsBTFmF8k77eLd
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup?...

, itaprin launcelot odpovědět

itaprin c2936d4fca https://sway.office.com/h4yMSCidw0nqu4K4
https://sway.office.com/BShlEF5qq8ApD3Ly
https://sway.office.com/pjG09lUCvfAElzrX
https://sway.office.com/jpB9LNyXUX3wdfrr
https://sway.office.com/tdAJyUETzZB0o84U
https://sway.office.com/2MGFjoipEz11hrDi
https://sway.office.com/9Jcraa9tRBZ8G90L
https://sway.office.com/2OI5dCQJjsK4UrhL
https://sway.office.com/Hu3UOA2TAXB6hPbU
https://sway.office.com/vUYDZAn6l7NZKAfD
https://www.em-works.jp/bbs

, takphy kalevie odpovědět

takphy c2936d4fca https://sway.office.com/ChiHVOjDOCvw3nMo
https://sway.office.com/5GvlTjRD7G0AVlOK
https://sway.office.com/jQTPvwgqZdaBS5IB
https://sway.office.com/ORubuf4OyKcCX4Kb
https://sway.office.com/IcgUvQ3b9MFO3HaL
https://sway.office.com/45mP69kmDuRTDvIb
https://sway.office.com/Tv9PWo4ZRbRxg1r3
https://sway.office.com/r7g8WEbxihjL3IIq
https://sway.office.com/V5Bx2HWnDFkJaXQf
https://sway.office.com/Zzq7KHCWip8ZYv6F
psi.sochost.ru/index.php/component/kide/-/ind...

, vojwha rasmus odpovědět

vojwha c2936d4fca https://sway.office.com/DDwidDylbTxJWMtg
https://sway.office.com/ZANXSXVLtaL9b011
https://sway.office.com/VYgkG9xvYtuJAtdX
https://sway.office.com/rciFA5UK4T76XlG1
https://sway.office.com/yJ2TH8FAF3FpAHGX
https://sway.office.com/4UnBzUJ5ey8uJFCE
https://sway.office.com/khXaCioNMl0546lj
https://sway.office.com/h41YYez5gPxGh6li
https://sway.office.com/TYvwDW4W8nRmGOlj
https://sway.office.com/5g0bZYHQHFeF301W
www.hopsuk.cz/index.php?a=138&addpost&page=1

, jamecor daronyca odpovědět

jamecor c2936d4fca https://sway.office.com/dmTo6HJ2fL2X1lWg
https://sway.office.com/Qj1TcrnqWm8qd6Zc
https://sway.office.com/vA4k3bYeACa6Gn7z
https://sway.office.com/DPfunuQD1LErOCHX
https://sway.office.com/rCpkKUHPznLXUZVH
https://sway.office.com/3jaXvtnvpRAmOtrW
https://sway.office.com/EGoCTtHortDEWTXz
https://sway.office.com/O48uq2M0ubpG4Wmq
https://sway.office.com/5Wb0MNB46v2DyOYx
https://sway.office.com/gbS2RMxxGsRA6mG1
https://portal.tlas.org.al/sq/dh%C3%ABnia-e-n...

, bilford coline odpovědět

bilford c2936d4fca https://sway.office.com/EogBhODXVZP56aiO
https://sway.office.com/3ZJaBeJLJBl6dQmX
https://sway.office.com/vveDWSb3G9t2Yc9Z
https://sway.office.com/XFwEXCs3iV790yGE
https://sway.office.com/7Hwi2HarOP2kjxDj
https://sway.office.com/0QNkMP3HU5bxCCLa
https://sway.office.com/eoiiASlgfGj9xOPW
https://sway.office.com/oyUuNI7ijGiUyRYD
https://sway.office.com/IJ0VoVZe41zSFg5I
https://sway.office.com/6NaIeLoiW80G6D5z
zhuldyzfm.kz/ru/news/zhuldyz-fm-radiosy-zhurg...

, lerrche quantay odpovědět

lerrche c2936d4fca https://sway.office.com/XF01qBCyMQbQaS1V
https://sway.office.com/fjmRBlubCCaK8zVO
https://sway.office.com/0FmWHfKF3t5OSm1m
https://sway.office.com/v6FeJhoPzwDfvJMM
https://sway.office.com/HxyhCFSMGeIgHpIO
https://sway.office.com/kIC8Ksv2zjWdMYQW
https://sway.office.com/DCBBsgQnHlxRB24W
https://sway.office.com/zxv7gyeFFHzbw8SZ
https://sway.office.com/u9i7QilcaNpOAY6V
https://sway.office.com/YCcp5Lj3tTiRK87q
https://cctech.desire2learn.com/d2l/lms/blog/...

, franvyr company odpovědět

franvyr c2936d4fca https://sway.office.com/VYoj7zSt4DkSp7Jz
https://sway.office.com/KoN0FsX7whzYIsAH
https://sway.office.com/UqxV4D0UfPNqj1RN
https://sway.office.com/yihoDNjG5DQBrXRf
https://sway.office.com/AjLYjQPkW2iodvWn
https://sway.office.com/CFHNywGyUulZ1FjO
https://sway.office.com/J8QpcUy5UFLFFVda
https://sway.office.com/cCiGC5AzIE83Yd1h
https://sway.office.com/RvUnZJOmDKrsMHRa
https://sway.office.com/aCKvEPMVYDi2cW8L
https://www.xn--ehqu7hj0r90jdlb11hnpl821a.com...

, igndou graehame odpovědět

igndou c2936d4fca https://sway.office.com/kIC8Ksv2zjWdMYQW
https://sway.office.com/1A39N6mbfcL4wkNG
https://sway.office.com/8233MRolE6LTxjEp
https://sway.office.com/c8e8BisHDGtZoCDx
https://sway.office.com/KqxLm38KSaG21uTB
https://sway.office.com/W72nPPjhKuPd2BW1
https://sway.office.com/YM7ZuUieBEob7gyK
https://sway.office.com/KPEN6AoBsB6Ku5ru
https://sway.office.com/n17Cr2iX9iTxrr7L
https://sway.office.com/AA7ZsrXNXovc8dsF
https://www.heinigshof.de/g%C3%A4stebuch-1/

, reanavry vortigern odpovědět

reanavry c2936d4fca https://sway.office.com/tVNtIgK2MWi1y0UI
https://sway.office.com/vqrreeCAqcxm3IYD
https://sway.office.com/ZmTdiDZACfoFvk0m
https://sway.office.com/ZLmTWdQNexmwybNi
https://sway.office.com/7XxBwqDQVRFvfBIE
https://sway.office.com/k5eA2K5obFfW74ua
https://sway.office.com/Bpm6djzza4ryoegC
https://sway.office.com/HCdFMvPxlbE4oFbb
https://sway.office.com/BC0qAWtSKdkWykMY
https://sway.office.com/4uLXGzgRAOWFWlLx
https://trigua-pass.jimdofree.com/g%C3%A4steb...

, kolval ashlina odpovědět

kolval c2936d4fca https://sway.office.com/mr99SxGHNKM3C3jN
https://sway.office.com/85PYICsgor6pxqjN
https://sway.office.com/hoqdfkBUYWCQ79Yr
https://sway.office.com/Rh6ymFmWuxuqqBrs
https://sway.office.com/biwSFHNWhkpnHjiA
https://sway.office.com/v1L8qAEqcDhHOAy9
https://sway.office.com/FXzIwFDiKaBkjFwz
https://sway.office.com/Jf1VN2gHaXklOdcu
https://sway.office.com/7jdSKVAW5Makq6xm
https://sway.office.com/JVNnFsT1XK0t8TUX
blumenundgarten.de/index.php?pos=0&section=gu...

, umnbene quaralya odpovědět

umnbene c2936d4fca https://sway.office.com/IAoVQxG7PtBHOkUe
https://sway.office.com/cfQIAn4b0Y04pZwW
https://sway.office.com/AwrJSDsjHwTozFBY
https://sway.office.com/byzas9cLM5Pim1Px
https://sway.office.com/hswLmtoiYe6pjxWU
https://sway.office.com/46qkrhKaOShdGodf
https://sway.office.com/4ZLM0J2LSYD2b434
https://sway.office.com/ULYxFlc1nHVJChIa
https://sway.office.com/HiBUwBEfUyUPVKIZ
https://sway.office.com/3ooiohYob8Ymca7J
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, nivjess eireena odpovědět

nivjess c2936d4fca https://sway.office.com/SKLbnaDK3vRB5rhk
https://sway.office.com/kgZFoDM1aY9H7yuV
https://sway.office.com/HBdhlrUaxUphWJWl
https://sway.office.com/U8W9Fm020tc5PsWJ
https://sway.office.com/y9gZMLtLC95pg6rw
https://sway.office.com/kWrT7d8Cp1BgUSdh
https://sway.office.com/V1daALiTVH6G7jfk
https://sway.office.com/brS9ptVr07AP8Ovf
https://sway.office.com/sehrwMXAEAjFPmVf
https://sway.office.com/Hv4rdXs9PjPnITfN
talk.gamemc.eu/index.php?site=profile&id=2461...

, elleilw theodore odpovědět

elleilw c2936d4fca https://sway.office.com/L0liru30QDe3ZcJK
https://sway.office.com/l6FqHY70pmvR5CTw
https://sway.office.com/qa5224H95NNJ3jj7
https://sway.office.com/2smJo6WAZoicANWI
https://sway.office.com/yftZtqr6T3F355xC
https://sway.office.com/JjueyDUFzDpAOkcF
https://sway.office.com/LkdakVz3Ya0wCP6r
https://sway.office.com/b1zPu4oAvzLsVMYz
https://sway.office.com/jlXiIDTtB13vTQEy
https://sway.office.com/xmqFOISOYptVdmLA
www.sapfeiffer.de/g%C3%A4stebuch/

, torimmo dietrich odpovědět

torimmo c2936d4fca https://sway.office.com/fAxclPZX4wlteJMV
https://sway.office.com/6R2LLAF5GXge8LsL
https://sway.office.com/0U6phq1iYKFMJ8lt
https://sway.office.com/lTdk0uj6zga9gR4e
https://sway.office.com/pK6WEcxp7HuP18VZ
https://sway.office.com/oPxJCVKZK8q0xJ2r
https://sway.office.com/yLhFaGCvRmTLbaFZ
https://sway.office.com/nFrkzUPRLL1DzXEe
https://sway.office.com/1F9FCayrdOdCWflw
https://sway.office.com/4ZfY601n2FnckVYV
youtune.sblo.jp/article/179149364.html

, uzatho samoset odpovědět

uzatho c2936d4fca https://sway.office.com/YXeMVUmJKHavmhab
https://sway.office.com/XQbtVVWBqgAKjgmb
https://sway.office.com/zitg7uSWQzCNk2vs
https://sway.office.com/loohXcDyXAYZ9Z4S
https://sway.office.com/Xbte7C6jZD88Mje8
https://sway.office.com/ATSgXXbuLBST9opg
https://sway.office.com/wJJzHJDi5vmcfm3s
https://sway.office.com/CrBcCiGkwfgIvxLy
https://sway.office.com/RKVnOlVHLtoS2wKz
https://sway.office.com/I8s7t0ebLARF6KAR
https://eaton-kunst.jimdofree.com/g%C3%A4steb...

, laufeli jannya odpovědět

laufeli c2936d4fca https://sway.office.com/RVHIKFtWmIp3H6Dp
https://sway.office.com/3UOv4iJmzqidWo5L
https://sway.office.com/CiACEw0hCw8YY2Mg
https://sway.office.com/uMarLkUtNQb6nIGL
https://sway.office.com/pOzqcQbe9fnw2HEs
https://sway.office.com/4zrJYCPUZar72fVk
https://sway.office.com/4KjyfMHnVvzZAtgY
https://sway.office.com/CUAiRUgIlIuuVLuq
https://sway.office.com/OS8zWePVwXPTJ0Sh
https://sway.office.com/83YEgTQFknGyWmCa
agroturizam-brac.com/index.php?option=com_eas...

, manjam mariley odpovědět

manjam c2936d4fca https://sway.office.com/Tk9S1hlB2VgmjyFE
https://sway.office.com/ZUBiUuoTfCIVJOmy
https://sway.office.com/fxQjyISc0M9D0Ew4
https://sway.office.com/hskcxbP6NAWdwHNc
https://sway.office.com/5zqgvYPFumoswsLu
https://sway.office.com/MKcVYjJsOAGQeaXI
https://sway.office.com/QneAtekA86gBmMMh
https://sway.office.com/JhPwQDbNqBPtWj6p
https://sway.office.com/3DC1QZYJNooDd5z5
https://sway.office.com/QrnEEsKPj4YPw7zl
https://learning.greenville.edu/d2l/lms/blog/...


Strana:  1 ... « předchozí  18 19 20 21 22 23 24 25 26   další » ... 201