Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  19 20 21 22 23 24 25 26 27   další » ... 201
, hedjav olesya odpovědět

hedjav c2936d4fca https://sway.office.com/LFHh7EdDMi0ISX87
https://sway.office.com/HeKN042YEGnuLwcF
https://sway.office.com/SG2nHFb1kjS27Yh9
https://sway.office.com/pGNrn9OHMoccxUV6
https://sway.office.com/3nnYFhoYRjeTvCV5
https://sway.office.com/sed8Lo6Eogcw7KZw
https://sway.office.com/NOaIY2gEX4HqSkKb
https://sway.office.com/8QWAQKqeAhnhfFB2
https://sway.office.com/JpgDuQvyB92qFxbZ
https://sway.office.com/Nsl976wSp20MrNYe
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, rickare farryl odpovědět

rickare c2936d4fca https://sway.office.com/e3BT4yFcjJBdUYhy
https://sway.office.com/61BuCinrVSUTcrQ6
https://sway.office.com/jXNEOLfcbJVqyT3C
https://sway.office.com/vSUAYASIpRNktxHE
https://sway.office.com/1c5CY6GYEEzCvHmf
https://sway.office.com/wjv3tD8YcHo2s9d2
https://sway.office.com/SSNR1V5XKBtX6Mbd
https://sway.office.com/xSf2LrHCbGebZeo8
https://sway.office.com/hyCcmRoumyWEFa6A
https://sway.office.com/8vYDOFYmQnA1y9sj
https://www.incredibleforest.net/content/inno...

, housreb dervyne odpovědět

housreb c2936d4fca https://sway.office.com/OfY0yyq0LLxPTZWI
https://sway.office.com/NU3rWqAvJZ3Atz1M
https://sway.office.com/3fzN8tDKxIG0EHjm
https://sway.office.com/HArBuNVCSW8HXu1P
https://sway.office.com/2Ez9aNs5uaodGdXb
https://sway.office.com/NwBWro3br6dEeJyT
https://sway.office.com/u9ZbkwA1xq5fAxak
https://sway.office.com/23VpUXI3s9WPENA0
https://sway.office.com/L7B5XOrKek28YhgG
https://sway.office.com/zABXtusOi9CyBnzM
https://www.trickeri.org/component/kide/-/ind...

, elronidi yotimo odpovědět

elronidi c2936d4fca https://sway.office.com/GBNWD34CbEkiNGpQ
https://sway.office.com/KGFNnnVht1AQCUqW
https://sway.office.com/MN7PbilDsz7rT0Z6
https://sway.office.com/f6R3oNWM3LlJAI7U
https://sway.office.com/EdHC1EAQENhFfhxN
https://sway.office.com/3TMB5E6csPJoOUJB
https://sway.office.com/vn64FI9GupzSLkjS
https://sway.office.com/DHLU7btgA6HUGa74
https://sway.office.com/lqZVDV409gAFj7O7
https://sway.office.com/YToV1spZwkRZZmVW
www.steins-bowle.de/gaestebuch.php

, webigna uthman odpovědět

webigna c2936d4fca https://sway.office.com/lm7Nqnk0ZyJHSAQy
https://sway.office.com/6bBsDz3Fmlc8Ltl0
https://sway.office.com/pcBMzIE00gkk2emI
https://sway.office.com/f42WXA4PivUPPK0L
https://sway.office.com/DlmytoLK6LpDtLd2
https://sway.office.com/pDBCIm3pa7xYWZpI
https://sway.office.com/osCJpPVOvEqHifEq
https://sway.office.com/I5VVb0ebtiZqigQt
https://sway.office.com/bKEvA1FR8UGLumPD
https://sway.office.com/cM5WSiP8TBTpPurM
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, jaijwav dawudd odpovědět

jaijwav c2936d4fca https://sway.office.com/N5r1ZMgN7EQMWAMi
https://sway.office.com/DN4ISkTQdH5GvTEi
https://sway.office.com/5R6eUswdDmG1nJIN
https://sway.office.com/oobht7jsrQn9qIL0
https://sway.office.com/lBzmx5XLLQjza1aF
https://sway.office.com/qUKMBtZrL8e9pqJL
https://sway.office.com/4fqTAZabGHODCGN8
https://sway.office.com/XBme5RD0yPaCvpYe
https://sway.office.com/xGz095uO2edGmYSr
https://sway.office.com/YcXUku6sF5hD1hto
n-dw-now.sblo.jp/article/32961174.html

, marilesh reiona odpovědět

marilesh c2936d4fca https://sway.office.com/g5660j2uhzLEL6OU
https://sway.office.com/Soce00ZGB8XPlLXk
https://sway.office.com/g6PHZvneOXD3xfNA
https://sway.office.com/EyOVQ9oLO35Ix5Ko
https://sway.office.com/mcer67kKJehzVIwG
https://sway.office.com/Ac2Gbvgs6sEHjb1w
https://sway.office.com/TrqtF00KznfMy9CV
https://sway.office.com/z89TCalsx9MvxrBN
https://sway.office.com/YiFozRINFWULKeUK
https://sway.office.com/gn5DClpr1FR10MrG
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, marcberg warrun odpovědět

marcberg c2936d4fca https://sway.office.com/UxtTD3UNRHCsCM8U
https://sway.office.com/bSk7BpgyGqvhyY5n
https://sway.office.com/zSjLBBGFOG7vsTrl
https://sway.office.com/MUIc2qDU5ZvKcAna
https://sway.office.com/E8fB0ZhYh5ThJlEL
https://sway.office.com/CpOQV8Gv0szXq1yP
https://sway.office.com/9nH9bg1Ub5Cf36lC
https://sway.office.com/Q7v8TzDDzQUU4VxN
https://sway.office.com/lgCtlnKlFVR7G47V
https://sway.office.com/OUPFaGEA2apUcCcC
centts.sblo.jp/article/173765025.html

, modeele keileigh odpovědět

modeele c2936d4fca https://sway.office.com/YEHdvQxIshhbrIOV
https://sway.office.com/H35unDVtu3DCj5g7
https://sway.office.com/fRtnUA9ufKjtPYd9
https://sway.office.com/sUJZYs9n8HIpcesO
https://sway.office.com/bVp570ioV7nBff4C
https://sway.office.com/4vDwiKKd23vKgN17
https://sway.office.com/TAk5EfnjASCLpPOv
https://sway.office.com/pcOzAsUgPOFXZfFs
https://sway.office.com/FR5ttOxmKHnERbiy
https://sway.office.com/mUDvCQ5hPTkVlWvQ
ciel-calme.sblo.jp/article/188009462.html

, balviji ursula odpovědět

balviji c2936d4fca https://sway.office.com/dZ7EZXLCxhNAuSTa
https://sway.office.com/U2kBnslwzmcxRYPQ
https://sway.office.com/HTvQxVmWk8rKHPCi
https://sway.office.com/KNPGBk0Dcwx0bwjd
https://sway.office.com/xseGg6MD82XBQbA2
https://sway.office.com/y35lVOhE2D2o7LPM
https://sway.office.com/Z7MvmDu7W2tLfoGm
https://sway.office.com/piekXYGe6CulbCuI
https://sway.office.com/esEws45TO0DpHKZF
https://sway.office.com/AAqgn3WxKGQl4uKs
www.bavarian-miniatures.de/index.php?pos=0&se...

, nilsmanq dawandrea odpovědět

nilsmanq c2936d4fca https://sway.office.com/EGdyuV7p4MIoy8Qm
https://sway.office.com/1LtbP8hkMyJuuOoS
https://sway.office.com/KyBatSlQ6uGHBmay
https://sway.office.com/LaPODllpuyQ5GIoR
https://sway.office.com/jLWkT3BtkMI7vWI6
https://sway.office.com/TISylksFZFPpsTCt
https://sway.office.com/9xPL3qHA6hLmVs8a
https://sway.office.com/CulEpWGFu5xGmMvl
https://sway.office.com/b042N6kkrRcnjKBj
https://sway.office.com/rRtFxy1N8NmZOP9g
https://kreissieg-parts.ocnk.net/bbs

, chanan garvee odpovědět

chanan c2936d4fca https://sway.office.com/3t8MJx2cbAkAg8jJ
https://sway.office.com/dCSdIaQQjLGzEo7C
https://sway.office.com/Hu0R25nVpbeUHrXV
https://sway.office.com/nYWSyFNnVlYwD7Xl
https://sway.office.com/fnTiPpqXmUPABFRQ
https://sway.office.com/Q1VuTbqLr2b9Ulry
https://sway.office.com/BNvzpksrDIBsp7xp
https://sway.office.com/g4EI0JRYS2lzgRpk
https://sway.office.com/4hWxp6qWcIewSOg0
https://sway.office.com/xmcI3MUoJ3XdMCb7
mindalign.sblo.jp/article/183413173.html

, froabb hansan odpovědět

froabb c2936d4fca https://sway.office.com/6ARx2jMQpOCaDZsX
https://sway.office.com/iHpUAGjDHnRELJ9i
https://sway.office.com/Sh6j4cqgFlKitNFm
https://sway.office.com/6IlYPOe4DQf1DyMN
https://sway.office.com/68uMfFUVbOx2feTE
https://sway.office.com/5iHN8FbvTSHt7qZO
https://sway.office.com/33DoMqx2KnQ8oKH2
https://sway.office.com/UrTmtn2uHEL3YLkC
https://sway.office.com/XBLSpKgUaMcT0Hna
https://sway.office.com/Zm0IefnUytIg0bNb
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, marclatr linnete odpovědět

marclatr c2936d4fca https://sway.office.com/AkFfpyabC0EFpDZd
https://sway.office.com/o4zH1aTuoGQToe6j
https://sway.office.com/T59w7z47p6GzLKXr
https://sway.office.com/Je2XAC32PsYBNpFh
https://sway.office.com/YR8B2mJuPX41OnNq
https://sway.office.com/F5i93eKDLLGymFk5
https://sway.office.com/2V1mQXcH8JD9M0fb
https://sway.office.com/OTnhnq8jzPDXBbYk
https://sway.office.com/SWz7lIZlQFL4Qcpy
https://sway.office.com/DsRszvVACYzfLInw
https://www.topman-lift.com/bbs

, latbre kaelen odpovědět

latbre c2936d4fca https://sway.office.com/5m4bWC1RbyDUxstA
https://sway.office.com/MaoC1nnvUq3mWtEt
https://sway.office.com/mVLDeEj74HUKKrgA
https://sway.office.com/Q2kBdndOIBYArGQy
https://sway.office.com/GofgKsTozEdEt9p2
https://sway.office.com/vwFS2UqGNGTpIfPi
https://sway.office.com/d0m638JtkRzN5rPb
https://sway.office.com/3CPYjAeJEPwBY7Yc
https://sway.office.com/IDAD4i6eKLmvH2eG
https://sway.office.com/NW3OFNndcvG1O0sJ
eyeknow.de/component/k2/item/28-consectetur-a...

, kacmald moorelan odpovědět

kacmald c2936d4fca https://sway.office.com/CaELAunAM0ZpHqjF
https://sway.office.com/DVFX0fLvMilkepYD
https://sway.office.com/N9DqLFXuvrJB3QQw
https://sway.office.com/5WgfrqsuvPCPcjED
https://sway.office.com/siacIFeM3SZHXhEe
https://sway.office.com/HdzYVgSKaKi2RuwO
https://sway.office.com/MBhJ4sbexMzDiNhO
https://sway.office.com/DRIqxYWuR6CfANdz
https://sway.office.com/qurpOtLiRAisIRMs
https://sway.office.com/GbZlTfBBBcoTISVF
https://mehr-nord-meer-reise.jimdofree.com/g%...

, aryaval carlisiah odpovědět

aryaval c2936d4fca https://sway.office.com/niicFaiSAxLzCnk9
https://sway.office.com/2MCu046tNTnNlWPK
https://sway.office.com/U09dLYBZSZ9MuaD0
https://sway.office.com/nrvObqR6kEtQtGA2
https://sway.office.com/SqAWHFh7bKQdnCoL
https://sway.office.com/RhobXAaZh374j1bJ
https://sway.office.com/fDtBpDSD6SBDlpqG
https://sway.office.com/JWRXe69aEjLEwf76
https://sway.office.com/CZHsWDlLPCvioZXm
https://sway.office.com/ihiDx2JKgJSgAgdB
https://vw181.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, zaybaly karolyn odpovědět

zaybaly c2936d4fca https://sway.office.com/oXtOM2OodBdJkv2k
https://sway.office.com/KvleKeYClVvDEozD
https://sway.office.com/ZYDfGUrX0MLt4veH
https://sway.office.com/ef6HPcgulFXUln7U
https://sway.office.com/OF9FnkwZJxsh5NRg
https://sway.office.com/rr8jUYoujVE5vbAD
https://sway.office.com/jZgtzD8ClBbewmAM
https://sway.office.com/bo7pHvwy8VYtqzfP
https://sway.office.com/6Zjw62BYJQrYHQeI
https://sway.office.com/6ucGB0w2C3Dt6Bfy
https://frenchbulldog-mini.jimdofree.com/%D0%...

, derbwyll kagami odpovědět

derbwyll c2936d4fca https://sway.office.com/aFDe7C5rZelAj7jj
https://sway.office.com/vyptzzAmf6kFV1s6
https://sway.office.com/RjbsnjGDSq6W8bH2
https://sway.office.com/MfcRIcmYH3ouJTna
https://sway.office.com/Hn185s8wEEaU7dX0
https://sway.office.com/6qofrUeOTGqQTsBS
https://sway.office.com/dSzo4IF5sUtbtRNG
https://sway.office.com/951IWFmH0xOxNfWQ
https://sway.office.com/eKIxoRnj0ohr5GWZ
https://sway.office.com/yxXE1YizdIEeJ7WP
www.veverk.cz/index.php?a=250&addpost

, alewat shaunah odpovědět

alewat c2936d4fca https://sway.office.com/dIkW9QkgcEGUKHSV
https://sway.office.com/tP9IAQ4nFp0u4jiY
https://sway.office.com/og3eb5PVVZszgckC
https://sway.office.com/4jIN9CW6t49kS354
https://sway.office.com/7Wice3DFr9Lmeb9W
https://sway.office.com/VHJmC7CCDTccgjM0
https://sway.office.com/Rq8K24KmvsB9akwC
https://sway.office.com/IWTNwQ7WUoDenfmp
https://sway.office.com/hzLGdezTI7BgGhtH
https://sway.office.com/ltDn3Mj8kEKy1HBa
search-3.jp/article/3701250.html


Strana:  1 ... « předchozí  19 20 21 22 23 24 25 26 27   další » ... 201