Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201
, bevgilb chayton odpovědět

bevgilb c2936d4fca https://sway.office.com/NG5UfzgHqI0a25p6
https://sway.office.com/vNdeoh6USm8kcoZw
https://sway.office.com/61viWKjlRKYTCEgJ
https://sway.office.com/TZQm5Lcrent3mZAo
https://sway.office.com/TQSNL7TC2HjGlNRD
https://sway.office.com/6EovCFebdIbNcMOG
https://sway.office.com/Ktke1ieSnd9r6uXW
https://sway.office.com/4Zg16uzdspaZeO6q
https://sway.office.com/qte8Syres695Qj1z
https://sway.office.com/KNoemGTqJDJB4NEM
suitesvegetables.sblo.jp/article/53160257.html

, layddarr wenslea odpovědět

layddarr c2936d4fca https://sway.office.com/3qGcteZDY6OaZdnw
https://sway.office.com/Y9Ig9fwu4GszZC9s
https://sway.office.com/Yk0kHZaCCp88Oqlp
https://sway.office.com/les7QfJgd0uuGxFI
https://sway.office.com/SIcHvHzbE0fRbqA4
https://sway.office.com/sujZeBx4UwKWWrXB
https://sway.office.com/AgSTtxtQgHjxPPYa
https://sway.office.com/OfpUL1pPOOjtAzZF
https://sway.office.com/uyiWX6eVtQ048EIU
https://sway.office.com/Vc8gkoA66Rs9kLXS
https://vimalakirti.com/tc/yybbs/yybbs.cgi

, felihial ultima odpovědět

felihial c2936d4fca https://sway.office.com/RizYacoULQQgV6Bs
https://sway.office.com/66d9NFgN0FegBJ5d
https://sway.office.com/mP00Ofh7BryYva88
https://sway.office.com/pVvWEsMtRSOAwKB3
https://sway.office.com/et5BkV6cUCxAzLV6
https://sway.office.com/t9CCUnykbgniRSD2
https://sway.office.com/DRX0zLp1IkhSo6Fg
https://sway.office.com/c7l7ZVdyAHcSDPKr
https://sway.office.com/Wd39m9iaAMRepj5K
https://sway.office.com/L1JnpyOfT4RmSDLU
www.visudhidham.com/joomla/en/component/kide

, papfide calleah odpovědět

papfide c2936d4fca https://sway.office.com/uVBNg9tHOkHMvTRc
https://sway.office.com/EO5UhzfaKm7AKuTJ
https://sway.office.com/fuisLduMIlUrf8hx
https://sway.office.com/dIvsiFrjVBTFvTEG
https://sway.office.com/qAW5pVPxrlSldOpD
https://sway.office.com/qUWYVc3NQxBbXONK
https://sway.office.com/EqX2UyZGyh5nE8O8
https://sway.office.com/xtAlmlTKT1AmN60R
https://sway.office.com/lnacVnKq4FtPoF9N
https://sway.office.com/FnF30WhYacoAi9SJ
www.ynyqhls.com/plus/guestbook.php

, flapcae bettyne odpovědět

flapcae c2936d4fca https://sway.office.com/tgNH04ovmfm1GHpC
https://sway.office.com/IGz3rDTmilLAyBFa
https://sway.office.com/xBvHEMR3xz0KCy6L
https://sway.office.com/awt5AY8Cdk1s6VXi
https://sway.office.com/iChdbpL6loUrBjRB
https://sway.office.com/qpQeoSrjntDNL99U
https://sway.office.com/8uHKQDUXCaxBV6XY
https://sway.office.com/P1icZL69SeMYZq9V
https://sway.office.com/nZ5pS4rA7NWx9EIn
https://sway.office.com/M3g2uyAARJLbZACY
angelfactory.com/nekobbs/joyful.cgi

, elinatt farucah odpovědět

elinatt c2936d4fca https://sway.office.com/HsJTlYJpOaZTQyWe
https://sway.office.com/I8eKMIsyQ3oFo296
https://sway.office.com/O1QeDtu5Z5BJkkK8
https://sway.office.com/ZCYZAQoqzw0VHvtv
https://sway.office.com/x2ccQh9jTCvBM2vG
https://sway.office.com/hlQEDh3ApzdYZ9fj
https://sway.office.com/pCa0eUYYXubyZI94
https://sway.office.com/PfQpFJQdAGkNIhN2
https://sway.office.com/tZaDG4mLFt7vu0f2
https://sway.office.com/BTrqJcvjQSyAsBeH
l2rt.phorum.pl/viewtopic.php?f=5&t=9611&p=245...

, jaymmyka siobhan odpovědět

jaymmyka c2936d4fca https://sway.office.com/DlmytoLK6LpDtLd2
https://sway.office.com/KTOdDhFWsUAHF3yD
https://sway.office.com/wmYCyXEASuX3vufO
https://sway.office.com/BV5jXveh9tC4Ohdz
https://sway.office.com/6XeZFZc9bTJ5fuof
https://sway.office.com/stO4QgfvN3ICEES8
https://sway.office.com/NY2sbeEk2fDjoqck
https://sway.office.com/hw7hTVdO2E4KHXCp
https://sway.office.com/jxZEYcyUdZo8GHvB
https://sway.office.com/AH8XmpvN9M0TV54f
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, harjam blayne odpovědět

harjam c2936d4fca https://sway.office.com/0opcmRrjFGtjTr0v
https://sway.office.com/aBXJsknXgGtPhIEx
https://sway.office.com/mDylQWlzWL7EFC15
https://sway.office.com/bA4Kvlfn9lidEGdC
https://sway.office.com/Jh7q2CWKPLTQDQPC
https://sway.office.com/NLYREunBXrFojC68
https://sway.office.com/asXbY0ZzjpfNSzEF
https://sway.office.com/pO5QJ8EJ1B5uiSd9
https://sway.office.com/6I0gqZfuULuzBR08
https://sway.office.com/yWNDtOoRxuOBMVOE
https://talk.gamemc.eu/index.php?site=profile...

, risadee janike odpovědět

risadee c2936d4fca https://sway.office.com/kso1E6yfsMPkWOtY
https://sway.office.com/ddDnfacBFEFzJZvr
https://sway.office.com/JJ4So2KPGFnbAX0b
https://sway.office.com/43zQEWqLLk1tKg4s
https://sway.office.com/9vNiSvvc3mdfEBlY
https://sway.office.com/iH0Twk3UjY1EjWJJ
https://sway.office.com/vR8aeWLRtOYaxenb
https://sway.office.com/3pg1BefF91ZkboMb
https://sway.office.com/tHPNecB9C7IhEPjl
https://sway.office.com/L1rcRhXwro6JxraE
64windows7erogame.dressingroom.jp/article/344...

, langedis nikole odpovědět

langedis c2936d4fca https://sway.office.com/EzCdw5JF8RWxmtDE
https://sway.office.com/DCkxUp7HjRjvkvQJ
https://sway.office.com/ahtegz9PEfAG223U
https://sway.office.com/zJ4YjjtHvA408wwd
https://sway.office.com/vVVFwYe0jNkpHcEV
https://sway.office.com/Oj9DGttQqLnKpGvf
https://sway.office.com/tpir8417CXwYIXtk
https://sway.office.com/bvVYbvLxWDhHQwkK
https://sway.office.com/6SoBvB7juLAiJUGx
https://sway.office.com/hvhzwk4k8X1w6HW4
https://www.family-schneider.de/index.php?opt...

, leoextr zomelis odpovědět

leoextr c2936d4fca https://sway.office.com/W8xgjPQ6wQqFt3jm
https://sway.office.com/BBvXw5GD00W1aSL5
https://sway.office.com/wVX0B9HbUBieNK17
https://sway.office.com/mJu3DwF1wvDahkbU
https://sway.office.com/4KbOKwcWJxtj9L4Q
https://sway.office.com/5InHqAwqH8GFGk7b
https://sway.office.com/t5h9amTf3LsC4O5l
https://sway.office.com/XTsiUwihJHuMrwJb
https://sway.office.com/wht1h8xcyAjzBXgr
https://sway.office.com/sVatENmVk8BELMOh
www.yzdwg.com/message/message.php?lang=en

, odilforr whatlee odpovědět

odilforr c2936d4fca https://sway.office.com/Qy9hCfq0FiM4UgRm
https://sway.office.com/ln8HcR8W9fEmQlHT
https://sway.office.com/oLhrY2ncPDbQHzXN
https://sway.office.com/leFxWIIEgqBkUQEk
https://sway.office.com/VL7VG22iAGdNQAf2
https://sway.office.com/oILEZPs5osS6xrPY
https://sway.office.com/QSRn4Hvqe2at8Snm
https://sway.office.com/b3ZF5DttpaGss5jT
https://sway.office.com/4Fir3YAngKfThfB1
https://sway.office.com/zGEO4jmspCvzebIK
https://lordmeerlii.jimdofree.com/g%C3%A4steb...

, pelaulr wander odpovědět

pelaulr c2936d4fca https://sway.office.com/FputPcu05VnWOrMR
https://sway.office.com/OH07FzRDzBCKOTwe
https://sway.office.com/GkziJITIEtPpu38I
https://sway.office.com/AhjovgwC2pBaEW6M
https://sway.office.com/76vThSqtDgMnR1rQ
https://sway.office.com/oCki5HkfZXzK1H4a
https://sway.office.com/Chw4Nl6k7aVMehVW
https://sway.office.com/IHwVh3oKvyb7oRo5
https://sway.office.com/G9PpDDufNtTKcRBR
https://sway.office.com/Hh8PYriDDfDFxVLy
https://learn.radford.edu/d2l/lms/blog/view_u...

, undmal bileigh odpovědět

undmal c2936d4fca https://sway.office.com/IMSj4FecAN3EfmeI
https://sway.office.com/lsEe9NjtFIMe3UFv
https://sway.office.com/a05Dr9afYah7KJbD
https://sway.office.com/sbBKDKf4Bc7RcDEU
https://sway.office.com/WixtvMpTs6kUPCl5
https://sway.office.com/FFeHu8UQJwCq8jZa
https://sway.office.com/5QtSTlp1Mfni1AoD
https://sway.office.com/S0FQCMdmV0kMOyTv
https://sway.office.com/HX7ZEUc2rmDJzgXa
https://sway.office.com/K1P71QVYnz5NfKnW
www.veverk.cz/index.php?a=250&addpost

, idamtai rosania odpovědět

idamtai c2936d4fca https://sway.office.com/ytitVL85RDNELjJy
https://sway.office.com/PCVX0SSlFnJSFA9e
https://sway.office.com/8SwRnysdrWSmZRVt
https://sway.office.com/VFM7FrfT6Ig9aV0u
https://sway.office.com/rMrZ6gVIJXVFHubL
https://sway.office.com/iqEuFTX37o9aGhO9
https://sway.office.com/yw4QIW9H4sKIQQyL
https://sway.office.com/yN5PH1yn0umarl5s
https://sway.office.com/4F0jLoksXMvaBdFy
https://sway.office.com/BdmOU050Q8TneVMv
https://californication.ocnk.net/bbs

, rafbrea sabyah odpovědět

rafbrea c2936d4fca https://sway.office.com/tRTWrIJ6YQbDTAXJ
https://sway.office.com/qLLBrtsPuuQo2LvD
https://sway.office.com/RzzxPCNAugBYhMdW
https://sway.office.com/El2NGgN7W8pKXn0r
https://sway.office.com/nANSG4OsNuGVeFQC
https://sway.office.com/b5isBITEYlHdnxy0
https://sway.office.com/9zB26qSuFCuyyPFY
https://sway.office.com/94lab8Uxco0woAkq
https://sway.office.com/juvm7wCKVe1kQtTf
https://sway.office.com/Yn4N3Eot0m3WGHuH
https://meisterschale.ocnk.net/bbs

, samowes yanabah odpovědět

samowes c2936d4fca https://sway.office.com/8qu0opxINBlSnsFu
https://sway.office.com/toWKiu1rVH4AHkNI
https://sway.office.com/nBBraQvsoC44kxBC
https://sway.office.com/dW3OWl8H5weayGqW
https://sway.office.com/JPhnIbYtAKp7Jn3r
https://sway.office.com/k9Q6ba7PRxBFfFtA
https://sway.office.com/qZB57FPVTtkLlv02
https://sway.office.com/546fXwZ80npCAMGG
https://sway.office.com/8o3JNjuoWtqJ8XNC
https://sway.office.com/T1Ys5cJI6cqoF4mw
https://islandpferde-wolfstraenke.jimdofree.c...

, keeyala ileanne odpovědět

keeyala c2936d4fca https://sway.office.com/FOXVJOfcbdnPuOnY
https://sway.office.com/DijUJztY16Z8iyeA
https://sway.office.com/z0flLpQSBj5CdSCn
https://sway.office.com/R9JTJdtbSbRa26kh
https://sway.office.com/0UWd91VVnn6cP7CU
https://sway.office.com/z34usPBlh4zAhuCM
https://sway.office.com/nmoZZMfjv9z8Q4JK
https://sway.office.com/T8EXULCG8O2jcqVo
https://sway.office.com/mbr4qOVGVbDT7ZTg
https://sway.office.com/Jjk2bWxHMyDkeGpt
mail.cuusvgubkinphianam.org/-/index.php?optio...

, jayneth glorianna odpovědět

jayneth c2936d4fca https://sway.office.com/FEbqhzZ5bYwoDGfE
https://sway.office.com/9yuGCXZ4G4P2cvds
https://sway.office.com/PgAL5GqFVWaqZL8D
https://sway.office.com/ntJJaxmjwV6AQ5xC
https://sway.office.com/xBYrt2usPAsVItKw
https://sway.office.com/JRumwBqq2mvJZQVh
https://sway.office.com/RfwL8yKtnXoc2sRi
https://sway.office.com/IzCXovERyCymnhSE
https://sway.office.com/c9J20StKv01hDQ9t
https://sway.office.com/OjiSvqPph0DOTtQP
fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=User...

, daymliz belysya odpovědět

daymliz c2936d4fca https://sway.office.com/cgSKsIm8sNVz4iVD
https://sway.office.com/YtkoAQA6r7c0vKCW
https://sway.office.com/BKslqfCj9N11lzio
https://sway.office.com/3FvqgGlZXHt3N4qn
https://sway.office.com/aXQriT3MYw7cWu7v
https://sway.office.com/iqHW43dRAd67hD2B
https://sway.office.com/1XshoajFx8TwwbXC
https://sway.office.com/t3bVCa3DukexVJfh
https://sway.office.com/Dz5kW2DnxBs5ClZq
https://sway.office.com/LmhJrSK83Cukvg0f
test.armageddoncrew.de/index.php?site=profile...


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201