Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 201
, jayneth glorianna odpovědět

jayneth c2936d4fca https://sway.office.com/FEbqhzZ5bYwoDGfE
https://sway.office.com/9yuGCXZ4G4P2cvds
https://sway.office.com/PgAL5GqFVWaqZL8D
https://sway.office.com/ntJJaxmjwV6AQ5xC
https://sway.office.com/xBYrt2usPAsVItKw
https://sway.office.com/JRumwBqq2mvJZQVh
https://sway.office.com/RfwL8yKtnXoc2sRi
https://sway.office.com/IzCXovERyCymnhSE
https://sway.office.com/c9J20StKv01hDQ9t
https://sway.office.com/OjiSvqPph0DOTtQP
fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=User...

, daymliz belysya odpovědět

daymliz c2936d4fca https://sway.office.com/cgSKsIm8sNVz4iVD
https://sway.office.com/YtkoAQA6r7c0vKCW
https://sway.office.com/BKslqfCj9N11lzio
https://sway.office.com/3FvqgGlZXHt3N4qn
https://sway.office.com/aXQriT3MYw7cWu7v
https://sway.office.com/iqHW43dRAd67hD2B
https://sway.office.com/1XshoajFx8TwwbXC
https://sway.office.com/t3bVCa3DukexVJfh
https://sway.office.com/Dz5kW2DnxBs5ClZq
https://sway.office.com/LmhJrSK83Cukvg0f
test.armageddoncrew.de/index.php?site=profile...

, quirgle brielle odpovědět

quirgle c2936d4fca https://sway.office.com/mkfJzQ77r3CGu3nk
https://sway.office.com/JoVMM4uDQdcUg2Fg
https://sway.office.com/xCK4wN8dJfyWnhFx
https://sway.office.com/ByDYbv1pz2LmQsal
https://sway.office.com/fWWWLwICX1a87fta
https://sway.office.com/JNx38oQEm4cGSItO
https://sway.office.com/BYUNZNotSX0sn1HZ
https://sway.office.com/H8vDaCkUBN9NMaCG
https://sway.office.com/iZBMdeGWAdEfJCtE
https://sway.office.com/dIq2oe6EQrdic30J
iwakisou.or.jp/cgi-bin/light/light.cgi

, ehabea edynburgh odpovědět

ehabea c2936d4fca https://sway.office.com/LbejAv2N7oxDOWSZ
https://sway.office.com/KWLIqsD4uQMlHapQ
https://sway.office.com/btdPrwFG5EFJDVkG
https://sway.office.com/1km4FhXa1AxYEnQZ
https://sway.office.com/wAn40YUj6y03znE1
https://sway.office.com/vtPCOBDwd1Kl6nZl
https://sway.office.com/IgenW203HUeMkx4y
https://sway.office.com/ffSPpe5puKcRsTPv
https://sway.office.com/f1pOAxAwasjPdnPX
https://sway.office.com/RaMSUV08TB9RYjOQ
https://www.zippo-land-g.com/bbs/e4f5bd7b5574...

, zackgav vojciech odpovědět

zackgav c2936d4fca https://sway.office.com/v05gjpgGrqnLSn1c
https://sway.office.com/SYQ3ghLRIMxDL4GI
https://sway.office.com/wjMM2LDEDP7fR6Q4
https://sway.office.com/jCcOPfzamGpJnXua
https://sway.office.com/mlmeI2XyPo3aNZFP
https://sway.office.com/75dtuWpaoT6WJEl4
https://sway.office.com/d4nw0X6jhvFGme7j
https://sway.office.com/XhzI38nx9QNlyylb
https://sway.office.com/HvBAXv08ochbavLW
https://sway.office.com/nIE7BS4jWFIKgQJL
yangyivision.com/message/

, yoruwyl bertle odpovědět

yoruwyl c2936d4fca https://sway.office.com/1PdzDeTo5xFKIzF4
https://sway.office.com/JnWh5mMOq7CA3901
https://sway.office.com/qJasVu28TBjAFvH8
https://sway.office.com/XnzlHd6uXn2x8P2l
https://sway.office.com/DVoykIqlfD2vZndC
https://sway.office.com/JwfagieNypNpPsO3
https://sway.office.com/pKop2VIAiPygakdq
https://sway.office.com/obo58Y7T4kz8m1DE
https://sway.office.com/a6pXC4soVXBZnmU7
https://sway.office.com/0fkbd4KzU0PLSveg
https://our-study.com/pengeohousta

, bailgas vernda odpovědět

bailgas c2936d4fca https://sway.office.com/t171of0ODHXcPDgh
https://sway.office.com/ZmC9EsyyLIkyF0Hf
https://sway.office.com/zX0Ou83mrjKuOMGU
https://sway.office.com/NKSGGYefgB9aJUAv
https://sway.office.com/tl8G9dwCaQenuEV8
https://sway.office.com/9gqWJ251hXWkbEK2
https://sway.office.com/h36KOY4SrKy92NLH
https://sway.office.com/IALYZOsTPl1GqvEI
https://sway.office.com/Ddmx8TmkDqd4IsmZ
https://sway.office.com/551ogxnVy3fR6NVj
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3775&a...

, batmark vallyah odpovědět

batmark c2936d4fca https://sway.office.com/elnBBupk8UFStmgQ
https://sway.office.com/AI3qZIwAepD6dc2P
https://sway.office.com/ooVjRvuuLDHTtzOE
https://sway.office.com/g4ZCtpSd4BVNLTq2
https://sway.office.com/eg3EQM6ggPZuzIaV
https://sway.office.com/wENFmsBRklBOdUO0
https://sway.office.com/DAUPQceJ27yCPbFY
https://sway.office.com/0n2GnQ2m6IMOZsSA
https://sway.office.com/Aq9DvqzCFOhTpcEI
https://sway.office.com/ICyMi6g0pr4dAYbp
fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=User...

, molisl ossian odpovědět

molisl c2936d4fca https://sway.office.com/nqC6HGAengsn59mT
https://sway.office.com/K5OlhCBOgiI4ovvZ
https://sway.office.com/47434D93uoM8nR75
https://sway.office.com/cJEZPgRfPHFQEpQG
https://sway.office.com/ZNsB5eHJb93tN5U0
https://sway.office.com/6oz4svl4kVllLbn4
https://sway.office.com/4mbqxcE6r7uPngDa
https://sway.office.com/lHSPDy1m4E3eXVvY
https://sway.office.com/DIeDBTVQPyfLped7
https://sway.office.com/1G9ItvB0I9yZ3kuE
https://www.cup.myrevenge.net/index.php?site=...

, qynifit cahley odpovědět

qynifit c2936d4fca https://sway.office.com/DqEV7f4MAJtKeV2G
https://sway.office.com/bU8vXYZHVkEzWsIO
https://sway.office.com/JsNUZmJ9SvrkruN5
https://sway.office.com/FxjU5dO2yNHGnjZM
https://sway.office.com/5rOb3FNBq6a0fMyY
https://sway.office.com/YBhB6f6mNpSO88ok
https://sway.office.com/1c9HqhF9Hx5qYhNp
https://sway.office.com/VqwtNLbO75B60wEn
https://sway.office.com/ql3qwAm8IKkmEkZe
https://sway.office.com/7Ye3pkMlke6mS5Wz
https://thomverg.jimdofree.com/snaps-around/

, sylgon chicken odpovědět

sylgon c2936d4fca https://sway.office.com/70JOcnIwgj6NVQ12
https://sway.office.com/cD8hEHpowkcxCVKh
https://sway.office.com/zebOWY6TZLdMSsaB
https://sway.office.com/wesjPYlyJTXWZz3F
https://sway.office.com/Pi0P5OvpoJDE21E0
https://sway.office.com/2LN5Ys56hqUQRFaL
https://sway.office.com/vH2CcnWLcoyobmM8
https://sway.office.com/xCQdE8VW5CphUnmn
https://sway.office.com/eOOHRgyGWIV5EdBA
https://sway.office.com/fA8ZOYIpkCFGlpND
https://fancyalamode-me.ocnk.net/bbs

, wandkame gorman odpovědět

wandkame c2936d4fca https://sway.office.com/x6jBKiQRcxAPAmFH
https://sway.office.com/HwLjEHzhSvEeLmDj
https://sway.office.com/Ls5H7KVeXWdxizEw
https://sway.office.com/En41OA9MY2ZaShab
https://sway.office.com/yk7tRGGtodQgAcHe
https://sway.office.com/G6CTrzG0Up9IzbBM
https://sway.office.com/XnG2Bpgjw8Ry8T20
https://sway.office.com/te33gAV4pGypww0P
https://sway.office.com/JLTGvnzKC8Mci8E2
https://sway.office.com/GLX7TY0fOAVOz59J
omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=novinky2/s...

, ehanwant talyesyn odpovědět

ehanwant c2936d4fca https://sway.office.com/r1LfXo33PwEyqhNO
https://sway.office.com/lBzmx5XLLQjza1aF
https://sway.office.com/slSZMKZJ9w91CZAw
https://sway.office.com/UsPjAqf9j09FVaqZ
https://sway.office.com/ngYi1LbUDHqytCtZ
https://sway.office.com/QtobqTAtgXt1N7pT
https://sway.office.com/2KBwKVIFWKrxnA0e
https://sway.office.com/uCwEHEtldgEW5itm
https://sway.office.com/5ZpMZI1A5j7gpzV1
https://sway.office.com/2mFCORBuUbHkecDU
https://montane-gear.ocnk.net/bbs

, neizayv manuell odpovědět

neizayv c2936d4fca https://sway.office.com/fnaRFnCenrOIqMfT
https://sway.office.com/BBHoNGkeZiwfq4oK
https://sway.office.com/CRHfPqBsE94VORGp
https://sway.office.com/WHkERvcvEedhmOW4
https://sway.office.com/ZsasbGP1wATovOqU
https://sway.office.com/esu4q9ytdw3XufRi
https://sway.office.com/rnOYFm9p0EOb4ywV
https://sway.office.com/DCFK9cGS6GqFAioU
https://sway.office.com/6MBfyX8rJLIoSjYa
https://sway.office.com/S6f4vxtgXNxloTnx
e-kou.jp/xxyybbs/2yybbs/yybbs.cgi

, radjamm vishvah odpovědět

radjamm c2936d4fca https://sway.office.com/U2Ko1ZGEjhbOe4LD
https://sway.office.com/8bwuJ60q68s1Gf8k
https://sway.office.com/qoiha3j4mxivwJqB
https://sway.office.com/vgtyl9Pv7eW0wxt3
https://sway.office.com/AydKFZEkTrCJIlEy
https://sway.office.com/gzaia1RGA4bHM5su
https://sway.office.com/kplKZ77WEmtlCtbb
https://sway.office.com/h5HiUmo8Bc1pIYrC
https://sway.office.com/inFkgrWP22G8lCa2
https://sway.office.com/XPupc6pNo969W7cp
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, layfeli thoughtful odpovědět

layfeli c2936d4fca https://sway.office.com/ZNJADmglGp2cLW8a
https://sway.office.com/RJ5pikK6KjbBsPuZ
https://sway.office.com/gFWRHIFnQ1gg21uq
https://sway.office.com/D21F7NBLRJGikiym
https://sway.office.com/MIU9zoyXj3viV3Yq
https://sway.office.com/DLc6MbnLgPz77Wly
https://sway.office.com/SbwebCIb0CR2sLr6
https://sway.office.com/un22mK4POqNPoIxp
https://sway.office.com/7zfhBY3dn3l14skk
https://sway.office.com/PEWw364NZL3sO4ZD
estudiemoslabiblia.com/index.php?option=com_kide

, xangard descending odpovědět

xangard c2936d4fca https://sway.office.com/36GZr4v12SarRCSS
https://sway.office.com/ca4ENtlIZ5bsp8mx
https://sway.office.com/2TSEqcDvk7MFaAWw
https://sway.office.com/AfoZunCBQ2uTxyka
https://sway.office.com/72YEVS55R6E3HeVp
https://sway.office.com/z3N6L3JSpRhEmFkh
https://sway.office.com/HoBH6eGto9zoS5hW
https://sway.office.com/aop6LiuQlpBDuikb
https://sway.office.com/Ie7nAd4lCcVx8A9v
https://sway.office.com/O3MZKX5nkKJG6LDd
https://www.agetoage4.com/newspaper/component...

, randdarv raimondo odpovědět

randdarv c2936d4fca https://sway.office.com/eFRxpulidxSCBXDm
https://sway.office.com/XGngAg2kajtXYsaE
https://sway.office.com/xvFRaIvIPE80dWGR
https://sway.office.com/gwtHXCWPsMMaA1Uw
https://sway.office.com/Gwgk8vD82Tf8JpiB
https://sway.office.com/0E8yRg0BYAr9R05L
https://sway.office.com/yBvpodM6UuAMWsE9
https://sway.office.com/L9f2EGvpyAySN5wR
https://sway.office.com/97nP88Ln0jrGdLBE
https://sway.office.com/7YNyGuATEQUA6sHF
https://fabricdecore.ocnk.net/bbs

, saphizaa tailora odpovědět

saphizaa c2936d4fca https://sway.office.com/BPrcinYLL2kh1rYn
https://sway.office.com/LUlj1cTtvrFfkB62
https://sway.office.com/BMH7cmPMOTUsyKvc
https://sway.office.com/HDApnd2kVMChYjR1
https://sway.office.com/qCf4FDENa50mSImu
https://sway.office.com/dCHmhSv0XubBgcp1
https://sway.office.com/D3JLJcERhHbrp51l
https://sway.office.com/1racuqmD1TbEbbRn
https://sway.office.com/Ako1dGQnafKTKN8j
https://sway.office.com/vIfwctVXXyZBMZH6
https://tosu391.ocnk.net/bbs

, raygchar georgius odpovědět

raygchar c2936d4fca https://sway.office.com/hvjhKwlQT3qBvjKN
https://sway.office.com/lTBozguG4yVritX6
https://sway.office.com/NJWIQFOunOshUvNY
https://sway.office.com/SIKgTfpiYytakLOx
https://sway.office.com/2is6SOfmjfpm82m8
https://sway.office.com/aZMXDpXYrDkbDZAv
https://sway.office.com/RGwACyBg70FuG7Og
https://sway.office.com/zKR3p1L0D0yT8HEg
https://sway.office.com/jMCMkb7K9FWdcvk0
https://sway.office.com/7NIbjXPiX20pWFHi
www.kojiri.com/joyful/joyful.cgi


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 201