Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 199
, carrsal sadele odpovědět

carrsal c2936d4fca https://sway.office.com/s0cqJ33d19EnBW6j
https://sway.office.com/jcIV4h3INmokdMkc
https://sway.office.com/M32ZTdDggNJzxxPu
https://sway.office.com/6DOVZ008yjf08iZ7
https://sway.office.com/eBIDJQ2GTnmCbhyg
https://sway.office.com/f8V0RvY7MeqhWoww
https://sway.office.com/D4l2AHgF7HuY1ZyI
https://sway.office.com/RVUvLuoBC7kSJXZs
https://sway.office.com/jbKLOcm72fkkBQUk
https://sway.office.com/Mu2VpKBL1tsmjHqN
zeroero.sblo.jp/article/33807629.html

, clatre aislyn odpovědět

clatre c2936d4fca https://sway.office.com/j34Eji2xB5oRzS3j
https://sway.office.com/iwPDkN6WN4fmHrBA
https://sway.office.com/Qt1XHvlsHMMLUPif
https://sway.office.com/wU3eajBsqrVi4C11
https://sway.office.com/Z5je9OX5FuYsGSxe
https://sway.office.com/co5C4UmxujYmOXIE
https://sway.office.com/MNNcVEx7YIXt95B1
https://sway.office.com/AzMZCa2yBUPWu146
https://sway.office.com/Wcgsz5HWd1AZDyaz
https://sway.office.com/f2C6E4AV96NAtAAK
www.tjsokolujezdec.cz/index.php/component/kide

, karoavr jananyah odpovědět

karoavr c2936d4fca https://sway.office.com/6K8x5eqejL45xYgG
https://sway.office.com/0hbYkLCkr565vR4Z
https://sway.office.com/5KloD9233TcCGnzX
https://sway.office.com/v0Nbn3DmgqXn1EJG
https://sway.office.com/seJdR7DsaInL4E1K
https://sway.office.com/OGhka7BQ4P1qtVV0
https://sway.office.com/DT6UiHImC5W63vIk
https://sway.office.com/KYmBVBW5jnlWUyMk
https://sway.office.com/gkUc0wtPqvNgFvRn
https://sway.office.com/6Ut3rFSeGo7j7UHf
tokitsukaze.sblo.jp/article/34395586.html

, jahrei valentijn odpovědět

jahrei c2936d4fca https://sway.office.com/xhpDX09zZdwZotav
https://sway.office.com/dMUJSFx2Dl432LNG
https://sway.office.com/eLYbPMwZFBmlrUES
https://sway.office.com/Z5uMuzLKNgWJiEyb
https://sway.office.com/1K7M4UMWOd7U2XeI
https://sway.office.com/gA7Ns7KOQmf92UBj
https://sway.office.com/eK9kHZfjpFLbI529
https://sway.office.com/GkHeaahH1leZG8yN
https://sway.office.com/l48kwPbBaf7LAr7n
https://sway.office.com/pmEWcqLFY2ncHGz8
www.veverk.cz/index.php?a=250&addpost

, craykha reanda odpovědět

craykha c2936d4fca https://sway.office.com/DG3uxGYBXFiAmAMO
https://sway.office.com/uOfGXsMgw8KrnO6d
https://sway.office.com/e0y6Y60IoIhqAUP8
https://sway.office.com/szw9Cz1JdjMN2Kik
https://sway.office.com/ZQXDDAq5Y98rWuY1
https://sway.office.com/fOlwaLHSy7Wel1Fk
https://sway.office.com/MGhFJCICJiEVDRDp
https://sway.office.com/2J8sDYfOQdXLkKY9
https://sway.office.com/VgecWljgTC4c3dZW
https://sway.office.com/WX9YocXRiaIs3vo6
https://www.myuguo.com/message/message.php?la...

, alodzimr ottmen odpovědět

alodzimr c2936d4fca https://sway.office.com/SrVUzUzNvCPYYNTB
https://sway.office.com/FnAviOXVIyjdhzlw
https://sway.office.com/JlgmQoUMBR2cu7MF
https://sway.office.com/yFnONwoGSDUTixY7
https://sway.office.com/QHsPBKiofvccMvbh
https://sway.office.com/DXvgBMhfviV4QUKq
https://sway.office.com/Jye6n7pPpDpAOvbr
https://sway.office.com/gE3JRGuOcOZ1EwYt
https://sway.office.com/f6J6sidce8RdBQjU
https://sway.office.com/NBVPvHrHueMddgcc
bsnerima9.sblo.jp/article/7376625.html

, rawanni burral odpovědět

rawanni c2936d4fca https://sway.office.com/5eq8Jl7n97H30JkQ
https://sway.office.com/FF8TgzaQvhoRLajO
https://sway.office.com/0gewcdsSYCavpgFf
https://sway.office.com/crASgNGiUliUxtyK
https://sway.office.com/OYEP3THB9d3hBggQ
https://sway.office.com/DtGpIVIOi9shniNL
https://sway.office.com/YpSegnaEYHmDMbCI
https://sway.office.com/qZbvaP9C2UihmaTg
https://sway.office.com/3HpKatoU1fv4Jso7
https://sway.office.com/1TsEE6kGkrFbfGwN
pitagora-switch.sblo.jp/article/187387854.html

, emanbens emelina odpovědět

emanbens c2936d4fca https://sway.office.com/fy3z4aL0bo08VkCM
https://sway.office.com/BaUlFOAfzmGwREh0
https://sway.office.com/zZpyoFx8qU8fA0Du
https://sway.office.com/vpdKquU2I5Bt6vyB
https://sway.office.com/4ulw0eDdj8i4FxZs
https://sway.office.com/87kjQ4frcAUhsbxE
https://sway.office.com/DJblUoUtdKXTS4KY
https://sway.office.com/12G7jWCq1sQHyXdf
https://sway.office.com/bmIaYZAD5qAhjH3G
https://sway.office.com/4bGwfP5rVhl5tVNZ
https://www.zippo-land-g.com/bbs

, devldavo desten odpovědět

devldavo c2936d4fca https://sway.office.com/ojNXW27CEGmlUgDw
https://sway.office.com/07uwM97aEsjoTdUf
https://sway.office.com/9H8Xm2lmbiuyAGut
https://sway.office.com/Fer1qNUIIkp64kDC
https://sway.office.com/Yo3QH6eKEb1XGrrh
https://sway.office.com/SGBSZNVDFTwiYJmQ
https://sway.office.com/ZXxEVV6w8URwsg3Y
https://sway.office.com/UKnKSIC0MCBOXheS
https://sway.office.com/6u9xMHC0IIKw9NR6
https://sway.office.com/EzmcEReteYOU17EO
https://alida-ghana.jimdofree.com/g%C3%A4steb...

, calsofy lyndell odpovědět

calsofy c2936d4fca https://sway.office.com/yrPBBkBm7XA0n2zO
https://sway.office.com/Sndt8DjU6urHr6L7
https://sway.office.com/DkyZuuwyLEYw5pFR
https://sway.office.com/tfihVFLOQLf0tjVx
https://sway.office.com/5JGwXsuI44PKbf2l
https://sway.office.com/bQsBCGPj7j5QwkCs
https://sway.office.com/l8yzJFToilfQetqq
https://sway.office.com/DOgN4gHKjUgRNOho
https://sway.office.com/uvuPBZeffRyUOxT3
https://sway.office.com/DABDc9TDsKzHBo7N
https://attikiiatriki.com/index.php/component...

, marjree gilderoy odpovědět

marjree c2936d4fca https://sway.office.com/ygSC1ZVHvQMjGaxn
https://sway.office.com/rAJnkShYbcLZ5q3U
https://sway.office.com/WIt0FwaDfv9RJcjE
https://sway.office.com/nA1N618ed0RQhl67
https://sway.office.com/ExwF7wDCXcAG99wo
https://sway.office.com/AkdjfdE6t9bsPcmM
https://sway.office.com/tjtDW1D3pkQSC6jk
https://sway.office.com/K8h4QRDRsXSJgQI4
https://sway.office.com/221yaJDn0WQVOEqN
https://sway.office.com/TqHh8OAdOBEyVDqR
www.bavarian-miniatures.de/index.php?pos=0&se...

, shejad queaney odpovědět

shejad c2936d4fca https://sway.office.com/AUNCDTysEyD8GTGH
https://sway.office.com/PznOJzRXdwK86D1c
https://sway.office.com/607rqggar8biCgg1
https://sway.office.com/ePRoWbhexPX2EsvY
https://sway.office.com/IKfwH0aOJHcanqgV
https://sway.office.com/FzlG813dzAIlY6eY
https://sway.office.com/gEP1NTlRtDzljmdv
https://sway.office.com/qBP1B8AbUzaAFWyg
https://sway.office.com/MJEWDvgEd2Jm4Th7
https://sway.office.com/9gF5hZ67bN7UN348
pejp-1st.sblo.jp/article/56091870.html

, hassflor melisanda odpovědět

hassflor c2936d4fca https://sway.office.com/xPw4H8rBqNApokAc
https://sway.office.com/J3frB5i9WG71Plrd
https://sway.office.com/6EMvnw8KogUuRNFr
https://sway.office.com/VNMcuGuYT117wqNJ
https://sway.office.com/H7rgxfw9Cx4F3BqH
https://sway.office.com/iHszBbEGsMyDvsnH
https://sway.office.com/yyY2fmvmsEVwIhVB
https://sway.office.com/QjTpXMabQjLw4x3t
https://sway.office.com/V0N1rnxGhCIMyoQN
https://sway.office.com/rEbpAclvNkM4ML0L
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, flaver khrystee odpovědět

flaver c2936d4fca https://sway.office.com/uiwi7ywqZtpbmhUl
https://sway.office.com/O5PzOeGS4rNR0duh
https://sway.office.com/KxC9IrhN9PtJT2p2
https://sway.office.com/OCgwuzMZNiETA05i
https://sway.office.com/rPKJvMWkSmxqt51S
https://sway.office.com/XilnMMnbLQ18ubl9
https://sway.office.com/H16Ff6xAz4BR8XGs
https://sway.office.com/tIpEADWhDH9jyrvE
https://sway.office.com/GvgR2dThPQ9zdzKM
https://sway.office.com/VHRcvCzbQdOkH8bp
https://www.almaxmagazine.it/interviste/item/...

, darkarm berrey odpovědět

darkarm c2936d4fca https://sway.office.com/PEt9dWgkNvKBmtNb
https://sway.office.com/ipNsYhYOwU3QtvOh
https://sway.office.com/4CPlKNPqCRRv6B3Q
https://sway.office.com/jD7GCqoGhnkv2a1X
https://sway.office.com/bWDenBnykoQeNitI
https://sway.office.com/ojGrXv2HBFKAkqyC
https://sway.office.com/knzjY4QdQjk4OQ2O
https://sway.office.com/hQBRKTtG4vFMAUdr
https://sway.office.com/FWhehHZw6Oi9cgmo
https://sway.office.com/tGuwgTr6BDr8oBCp
school126.ru/index.php?option=com_phocaguestb...

, delheyd pipper odpovědět

delheyd c2936d4fca https://sway.office.com/xNBbgYzolnqI3Gtx
https://sway.office.com/FII9sY0662r1CN4W
https://sway.office.com/cEbX3D1TkLA5OWbs
https://sway.office.com/3TnV6LtiifO1WSYI
https://sway.office.com/GhDiDfHmIlIqDz7h
https://sway.office.com/bCspyhzVqvTCaA3W
https://sway.office.com/3blj1rqdeRhSw9FK
https://sway.office.com/Z5zoMyE0HsLV0Vhu
https://sway.office.com/BjhXRW0WR8htzXFy
https://sway.office.com/dIq2oe6EQrdic30J
https://iec-srl.it/index.php/it/bloging/item/...

, hamnrayg zenphene odpovědět

hamnrayg c2936d4fca https://sway.office.com/MYPo52FLqR91jLpI
https://sway.office.com/HeeqL6iJ0Ecs0a2j
https://sway.office.com/u7ELOYRDUJIZhlWd
https://sway.office.com/qs09qY4tvhlCFRNY
https://sway.office.com/l6lqNih2FHwGmCLz
https://sway.office.com/2iTQnGOKmGPuWU6t
https://sway.office.com/hV3dMXOkvGeuW6MK
https://sway.office.com/TrvFhqr1SFsKQFt0
https://sway.office.com/lovOIkttJClkk0PJ
https://sway.office.com/1nEoDAJDke8uUvAV
www.fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=...

, elvkaes blessinga odpovědět

elvkaes c2936d4fca https://sway.office.com/WrwiiopBEypYwGj3
https://sway.office.com/xYhkPe44qV1aODvM
https://sway.office.com/4zFbXCbw3YAZZ4R1
https://sway.office.com/pvKDEFnnZQPdTJ7p
https://sway.office.com/EZLKJoI5fC6ZOyxJ
https://sway.office.com/Q8mGVbhKoTHlSon1
https://sway.office.com/kTy389LgjMNd72Fl
https://sway.office.com/3dKxaPjqJiaiXwDM
https://sway.office.com/cNAWjKxGvdHj8c16
https://sway.office.com/oDqWWhhknUM1fg7S
pierrot-shin.sblo.jp/article/14496991.html

, ivercorn gilbirtia odpovědět

ivercorn c2936d4fca https://sway.office.com/oSCL21jI7zTzcC9T
https://sway.office.com/61VR1BHkevhT5nvW
https://sway.office.com/fbzEKw6Lc99r03F9
https://sway.office.com/JWYLxl8xc9qb8ZS5
https://sway.office.com/gFGSLC6AKJr76E8T
https://sway.office.com/fVga1NhGyrnCcbCS
https://sway.office.com/rPeTgRQW7rhDrRem
https://sway.office.com/D9Iya7gg4bUFZvIz
https://sway.office.com/Ayk0i8sVu2eTBgxi
https://sway.office.com/C8ZELoscdHnmIBHr
https://hangardesign.tk/aldemirsigorta/index....

, mardavr yadava odpovědět

mardavr c2936d4fca https://sway.office.com/qoCOEC6d8GK1qqiU
https://sway.office.com/SGinrEt6TlUp2iAX
https://sway.office.com/RXQDjstWjBC6Efp8
https://sway.office.com/kwHC12WTm9jvxVrd
https://sway.office.com/q1xe84a1Gt6FYido
https://sway.office.com/8jyzx62KCIos58yl
https://sway.office.com/wq76k5FvVaaZxrf0
https://sway.office.com/Zc2Bz9ODkvwUH1DZ
https://sway.office.com/GPrh5qh0RWwDzJ0p
https://sway.office.com/hMQVd5TGc63Lx0OZ
https://atelier-toshi.ocnk.net/bbs


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 199