Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 199
, imbychar anselyno odpovědět

imbychar c2936d4fca https://sway.office.com/RpyaBWFEyL6aYM8B
https://sway.office.com/pyHDnkqmtnsB0nEF
https://sway.office.com/DlIcocGPZVfjGwQJ
https://sway.office.com/geAIvmvbBbx0qPHb
https://sway.office.com/toOLcQRI7uYhWnUG
https://sway.office.com/eaQ09a0EAmZChLZ6
https://sway.office.com/n9AxeN2I69dzesRJ
https://sway.office.com/weT71DF5UoqxkaCj
https://sway.office.com/xYB64JqsYg4XA252
https://sway.office.com/5Gc2EI5JjKPJFuki
https://www.cup.myrevenge.net/index.php?site=...

, accekani embankment odpovědět

accekani c2936d4fca https://sway.office.com/nzCIBCnTHILcpeZq
https://sway.office.com/pmpB6b6MExhVgETf
https://sway.office.com/ntAJYARBA7He6lJv
https://sway.office.com/fJHnQn714ADHslgr
https://sway.office.com/cBaTife51xBvgIIn
https://sway.office.com/yOrUZ6Sv9zlpeJVO
https://sway.office.com/f1RtHtF8TPGC6V5G
https://sway.office.com/b09WUbR2CSm6vFVG
https://sway.office.com/L5blz3NQ8Sid3Z5X
https://sway.office.com/EfKXGnMJzHCcvBXA
ikopiko.phorum.pl/viewtopic.php?f=2&t=12185&p...

, xylvar cailia odpovědět

xylvar c2936d4fca https://sway.office.com/mPF76u1v0kOycGDY
https://sway.office.com/R8BLpgzPiDNCHcOg
https://sway.office.com/EHI9MKlHLuIrIdWU
https://sway.office.com/a1kD9mx2Ztj7HC3A
https://sway.office.com/fKwwyIvo3OhdI8O9
https://sway.office.com/V5Bx2HWnDFkJaXQf
https://sway.office.com/Zzq7KHCWip8ZYv6F
https://sway.office.com/atqYQntHwt1oR2B5
https://sway.office.com/8TQOntCj1mvBhJBt
https://sway.office.com/nUHLHD2Y5GlaBX9E
https://landfrauen-malmsheim.de/index.php/com...

, innvalu vigiliah odpovědět

innvalu c2936d4fca https://sway.office.com/3DQJguCWZE9B1Uqd
https://sway.office.com/HAICm94Hx4r8nMlh
https://sway.office.com/TUTHrZdGwSz5V0lC
https://sway.office.com/BCAK2pHJSzgf1yAY
https://sway.office.com/nr3qqZDetPNU1CLC
https://sway.office.com/ewDjqeluVPFqwqdC
https://sway.office.com/iAYf4OnYMJMMSwef
https://sway.office.com/Lp158DGGgcRjkgPm
https://sway.office.com/kumluJUxJlshusRD
https://sway.office.com/VIvPFh6KQSnucDJU
elink-elec.net/message/message.php?lang=en

, darhane dawnishia odpovědět

darhane c2936d4fca https://sway.office.com/OsOApT65MjUOPJ5z
https://sway.office.com/gUu6mDPB2pHQ9KZT
https://sway.office.com/ZhFqQjodeUM3xBWi
https://sway.office.com/E5rae2MEGwWkEFKE
https://sway.office.com/cBxB3aSq6EmAg29n
https://sway.office.com/j0xBbcU6q7qo7tOn
https://sway.office.com/YqySwDPvBrMFVtvh
https://sway.office.com/1S4eaPMyCM4Qs0Fl
https://sway.office.com/7eMltClPR6BUeVLv
https://sway.office.com/VXRqSED45885TKDa
www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?o...

, darilour shanekiah odpovědět

darilour c2936d4fca https://sway.office.com/L8NuTEEUsXKW3VC3
https://sway.office.com/NNO0EBdwDBnGUWA5
https://sway.office.com/XhABHKe087o8rCh8
https://sway.office.com/iddbYxC0FsEcjp0D
https://sway.office.com/KsqCI1jtW7MogMyG
https://sway.office.com/hdiPES5MIbSHMa3H
https://sway.office.com/6wFhs1AY6HbfFgiG
https://sway.office.com/s6CS8X9P9YCP7njd
https://sway.office.com/CKOwkb3GnEpEKOxQ
https://sway.office.com/GyHxHgaOaMZaqKif
hncwhp.com/plus/guestbook.php

, sansal barryn odpovědět

sansal c2936d4fca https://sway.office.com/NIx4hCzGpHHDK4hv
https://sway.office.com/JvgxV3CHsCNURaZZ
https://sway.office.com/933XM9tu9CxSV2sI
https://sway.office.com/BhQoY9FUcHMs2tld
https://sway.office.com/8vkUluCVDOMHqBhm
https://sway.office.com/D1gwB7AwfYFVwt0o
https://sway.office.com/RFkJ4KhELB8KV1t9
https://sway.office.com/2n9ZD0iOfnzjfJjI
https://sway.office.com/vdaeErLfwwBjFWy9
https://sway.office.com/5w94hvgf9HTeGt0M
kblog.madbarbarians.com/article/33017264.html

, frelety germin odpovědět

frelety c2936d4fca https://sway.office.com/KZnEbI4Rz7ZG6OMW
https://sway.office.com/LwKEsh63roYofS9z
https://sway.office.com/4PDiaYe53QyLXxgl
https://sway.office.com/IlXIDA4FkzJwlxyV
https://sway.office.com/wbEbTihldckiQlfA
https://sway.office.com/vrafJJ7D9OSMFH89
https://sway.office.com/wCClqFwL3JZMeHB7
https://sway.office.com/EsOaVTVAgiCRV0Wf
https://sway.office.com/tgNoisWeQsSPj8s4
https://sway.office.com/L4XdAKMkovV7VwD8
medicare-on-demand.de/index.php/component/k2/...

, marcarch hanelah odpovědět

marcarch c2936d4fca https://sway.office.com/mR8y4Ot9eAeVmzgJ
https://sway.office.com/rqR6EXWCVkku1gFa
https://sway.office.com/fLpOQX8iO0BU7S4N
https://sway.office.com/RoDUAca9f7JtYuyi
https://sway.office.com/RaWftCdD9xjgB5nn
https://sway.office.com/Fxkmrm4ARSvcsnt4
https://sway.office.com/xI109AmNYLeu6Gs7
https://sway.office.com/HFuudPkHPsgnAt9m
https://sway.office.com/AbH6fxb0BGfpk48l
https://sway.office.com/ZbhOOKszsgbQecLp
cspandraes.pt/index.php/component/k2/item/3-u...

, quilheli wyleenah odpovědět

quilheli c2936d4fca https://sway.office.com/AHMRdMwjHOBAoph2
https://sway.office.com/te60hcSNDv5NTtc2
https://sway.office.com/Ik069Z0Dz6Cg84J3
https://sway.office.com/HtLvydHt0fd7lFTj
https://sway.office.com/rqErtqWfNeq5TTm1
https://sway.office.com/vE6YNasnwLRDYfmH
https://sway.office.com/6QlaB0lSp4qvjZxY
https://sway.office.com/oOEC1SzR07R9zs6V
https://sway.office.com/lFjqD7FKs8DXOclm
https://sway.office.com/BTNfIfrjhnVcnKw1
zsoryfurdohotel.hu/index.php/component/kide/

, odelyen dartei odpovědět

odelyen c2936d4fca https://sway.office.com/FWpFxGuy8rvr4dIw
https://sway.office.com/JR9Fxg5hvcUXyPH7
https://sway.office.com/8VHaIC2CksmSC7Qx
https://sway.office.com/uKRnXUD102TM2BtH
https://sway.office.com/URDHYVYsdMn5y89w
https://sway.office.com/n2H7wYEftX0EJjgb
https://sway.office.com/ZcToEU5lpW3Zo6yA
https://sway.office.com/0LbrviAlVIzARPMc
https://sway.office.com/42NRRXPMj46pwmID
https://sway.office.com/Nz0QN557tHfjXIyJ
cfd-station.com/article/28647420.html

, hawkver tildah odpovědět

hawkver c2936d4fca https://sway.office.com/Srg26lvhZRdp2hBv
https://sway.office.com/XrLefoFMxaKIB8uO
https://sway.office.com/PCFE5EadJA9TrJWG
https://sway.office.com/pmxUm06qVBIjQiCl
https://sway.office.com/a2DMCbRjPzr4Tjbi
https://sway.office.com/8sQODWBTXdvuJbL5
https://sway.office.com/sEbRBEMs6a4KwagC
https://sway.office.com/QTLtJ68W9Mk2HJCm
https://sway.office.com/KbygH5MQ5clvuMN1
https://sway.office.com/Jv2UEacS9H6LCPSs
forum.stosstrupp-gold-germany.de/viewtopic.ph...

, urbflo tameecah odpovědět

urbflo c2936d4fca https://sway.office.com/cHYfg3Q6ZoCuq6tb
https://sway.office.com/L2yeqjid93DphyPI
https://sway.office.com/562xgwq47v8V4yba
https://sway.office.com/9zkDC19hp66eYj2P
https://sway.office.com/BFt5wRS0q7tY3OeN
https://sway.office.com/9gF5hZ67bN7UN348
https://sway.office.com/MJEWDvgEd2Jm4Th7
https://sway.office.com/qBP1B8AbUzaAFWyg
https://sway.office.com/gEP1NTlRtDzljmdv
https://sway.office.com/FzlG813dzAIlY6eY
https://miyoshiya.ocnk.net/bbs

, riplchar airleigh odpovědět

riplchar c2936d4fca https://sway.office.com/rEbpAclvNkM4ML0L
https://sway.office.com/HgaGbYnFyC1XOPgk
https://sway.office.com/NUL8uI8xW56rbPEg
https://sway.office.com/AhHBRjzrftGreQaO
https://sway.office.com/1iHxCM9Fr9ZioryO
https://sway.office.com/MPkjTZJMPss5ifVB
https://sway.office.com/OnT8C1QlX60bCbW0
https://sway.office.com/zjnT39KqEPAlAQ9e
https://sway.office.com/6bBsDz3Fmlc8Ltl0
https://sway.office.com/lm7Nqnk0ZyJHSAQy
www.eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/po...

, gareansl goldwin odpovědět

gareansl c2936d4fca https://sway.office.com/sGu0xDLIyLISqbON
https://sway.office.com/WXuslGkNICyabG5l
https://sway.office.com/Hk3sG81T74jyAF7Z
https://sway.office.com/R7U92QgQeK65N8cW
https://sway.office.com/qXdvjkAaG63XFam4
https://sway.office.com/KwEyYoY2FqJv8hig
https://sway.office.com/uBjisZHZmrD7oXAA
https://sway.office.com/FLZhYRdTLv9ewMHt
https://sway.office.com/0GFx5104nqrat2pk
https://sway.office.com/Chx7u8bpV1lbvSaF
www.ceiwei.com/mt/message/message.php?lang=en

, glynwen kimbell odpovědět

glynwen c2936d4fca https://sway.office.com/p9r8i4geDkFR3D4n
https://sway.office.com/OQgttxtdZ5CO0H3G
https://sway.office.com/AzGCrxUYuGQEzZyK
https://sway.office.com/HkQcP1e0vPHRJ8UD
https://sway.office.com/cMvJdjszlr8Cz4iO
https://sway.office.com/2CixzSoNJmvZLMkM
https://sway.office.com/JUpQPFdcCSHqPWv2
https://sway.office.com/xlDOd2uBTgVADB2G
https://sway.office.com/DowzJnqbhjaa95e0
https://sway.office.com/JVNPHBO0WH1hc5Na
https://fabiani.pro/component/k2/item/153-sog...

, salocre saladyn odpovědět

salocre c2936d4fca https://sway.office.com/eWBg0kiW0SQGEBSn
https://sway.office.com/yCK5b7QYOgXE0Z22
https://sway.office.com/1QEfddHICDeyGJkp
https://sway.office.com/IyLajSeeMPTYeOC9
https://sway.office.com/60S8rd4mIZ29u6S5
https://sway.office.com/j0ZQQFzx3hg1AslL
https://sway.office.com/CgJEFlAZ3AlzkgnC
https://sway.office.com/e6T3EJ0Uo2mw8wxy
https://sway.office.com/FnFWKNGKgC9ccG8Y
https://sway.office.com/ynL0UInAUhtCA2GI
talk.gamemc.eu/index.php?site=profile&id=2239...

, fatyald gearie odpovědět

fatyald c2936d4fca https://sway.office.com/XrNrGMFSa2QhtVi0
https://sway.office.com/boaHmIBiFMXOwzDR
https://sway.office.com/vBelZZWeovaj7J9B
https://sway.office.com/UTfBl2boPq351Ntm
https://sway.office.com/sazjzAhGQ7tACLws
https://sway.office.com/sTQIMFdOlyCplfkr
https://sway.office.com/SG2nHFb1kjS27Yh9
https://sway.office.com/pGNrn9OHMoccxUV6
https://sway.office.com/3nnYFhoYRjeTvCV5
https://sway.office.com/sed8Lo6Eogcw7KZw
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, vanaorr frique odpovědět

vanaorr c2936d4fca https://sway.office.com/fBNF0HHlqYMifDuk
https://sway.office.com/iPHv7uV5dI60MZGM
https://sway.office.com/JefAxX5VzRDjjSBK
https://sway.office.com/C34AJYmMVKAQ2y7L
https://sway.office.com/XaIJCMW31riUO9wv
https://sway.office.com/J6Ox0cq4ZoJFN2yF
https://sway.office.com/SFCC9c7lADuCfYTo
https://sway.office.com/vXb0mJfdEp8UmDcg
https://sway.office.com/Gn5KdCdKiGRL4joB
https://sway.office.com/JUi7eCyRp2qWNLJx
www.ccjn.com.co/index.php/component/kide/?Ite...

, femedbo divider odpovědět

femedbo c2936d4fca https://sway.office.com/OdZcWtojpye6PQJb
https://sway.office.com/TlGd8si9qtBMFCCZ
https://sway.office.com/7ISjuF3Qrbx1zJsR
https://sway.office.com/areYtocG0qKsmxOW
https://sway.office.com/cknLseEsi3yx6uoG
https://sway.office.com/dWZugsbTo6MpyilX
https://sway.office.com/SSuF3GCb7DGASEa0
https://sway.office.com/HmyzZU7d8zH9OW5E
https://sway.office.com/GRI6dzCbwWGpV29n
https://sway.office.com/ATnzHEpoWyJX5Kpk
www.qfcleaning.com/message/message.php?lang=en


Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 199