Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 199
, aradah shaman odpovědět

aradah c2936d4fca https://sway.office.com/abGCOXnd0tHwcpAf
https://sway.office.com/jtOsgGpcc9uBE36D
https://sway.office.com/GEh7Xm15FCmEPL3a
https://sway.office.com/GMqSsUXNgcYyIH4x
https://sway.office.com/E7QMpoKsDRlkKP0H
https://sway.office.com/q176akM8VP4KAQaq
https://sway.office.com/gK8fdhmtLd86iJfL
https://sway.office.com/BCUOPpWdKvBujwsP
https://sway.office.com/MkYzE5BJF6bbORQm
https://sway.office.com/6IfZFIQYL1Boqvk5
https://www.zippo-land-g.com/bbs/34a780d89aa5...

, symewee fayina odpovědět

symewee c2936d4fca https://sway.office.com/065B2C5gPFd6GCZJ
https://sway.office.com/IgSPveZaF2TpVqV6
https://sway.office.com/7MPxNIpd58t38DI1
https://sway.office.com/WVU00U3iKs1Oaa98
https://sway.office.com/Hi8cuhUbKQ8q1kC5
https://sway.office.com/LEg626DREe0yTTJq
https://sway.office.com/EIlytd8JaBFgGDVf
https://sway.office.com/QUFI1L8ACrj20Goc
https://sway.office.com/aEDoH6cGbiNYGPXz
https://sway.office.com/BDIjEyaawY9h2Ef8
www.hopsuk.cz/index.php?a=69&addpost&page=1

, shandech clemency odpovědět

shandech c2936d4fca https://sway.office.com/YIvaXufzItTrGw60
https://sway.office.com/EhSICVh8P3yaRgw9
https://sway.office.com/wfiwCIfIJy37Dt3B
https://sway.office.com/RqQAf46GoJZJP3za
https://sway.office.com/XdmmbUjhV5iyoUFj
https://sway.office.com/tTMuWbf8rEOZGBH1
https://sway.office.com/HABB35xynQ4OM3Qx
https://sway.office.com/PnVWHsGGZEHqWehR
https://sway.office.com/EtyDRkwx2pk6G5wX
https://sway.office.com/hVdXP7aGYsFrfSfZ
www.arvut.org/ru/component/kide/

, nennmah benzecry odpovědět

nennmah c2936d4fca https://sway.office.com/xXZd5pcipkEh2v36
https://sway.office.com/CjFc4RMb1Q6Thwa8
https://sway.office.com/c7jsCSBAArWAULbK
https://sway.office.com/CV8libaBcAcuDVde
https://sway.office.com/4zFbXCbw3YAZZ4R1
https://sway.office.com/g6XpTUmOdvhzCMNb
https://sway.office.com/HoXjV7idonHoG973
https://sway.office.com/aAHuumzIv0nrWWDb
https://sway.office.com/2LsqPhqZZXHSzIUN
https://sway.office.com/0CWCvbHTc1rbpBeJ
https://www.hooray-shop.com/bbs

, nanlis benecia odpovědět

nanlis c2936d4fca https://sway.office.com/llEIAhFwXvGKJMT8
https://sway.office.com/2mAjvjZaMk6CDwGO
https://sway.office.com/hhwTFYZ0F3an2TCQ
https://sway.office.com/OP9SyFS94Z1VvPKn
https://sway.office.com/UFacSNWLfnpqchyW
https://sway.office.com/44JtG3Avtk0tBYUW
https://sway.office.com/SDZHO6IcbWJ6QFjp
https://sway.office.com/7dREj3G3pqxfVbYA
https://sway.office.com/UtDH96Gb4Z4nASyF
https://sway.office.com/JB47k791xf1dyq3E
https://cup.myrevenge.net/index.php?site=prof...

, galydenz charlea odpovědět

galydenz c2936d4fca https://sway.office.com/LtOpdg4QoMDmaGPe
https://sway.office.com/xn6QKCBbLioTWnjD
https://sway.office.com/F6Mvx1Ut1QsJaw6J
https://sway.office.com/ntQ1Ohl5hFXfQ9aY
https://sway.office.com/87O1b0VB03GWN33R
https://sway.office.com/AYZbAtdaRK5L8g5E
https://sway.office.com/rsFWefb7HwfQrbTN
https://sway.office.com/kmpizgLN42QeoZm6
https://sway.office.com/sHOkaJZR7RtxQxvt
https://sway.office.com/UxtTD3UNRHCsCM8U
https://carburetor.ocnk.net/bbs

, tridor yootha odpovědět

tridor c2936d4fca https://sway.office.com/J6YWB30743NBmTZz
https://sway.office.com/swYBwP8OiMvXRfDr
https://sway.office.com/OO3Oka1tJjE7rXdH
https://sway.office.com/E7D6OBqd2wcbII0E
https://sway.office.com/GYEGAm1yxv3LJ09v
https://sway.office.com/3UEmzDwASkf7nfxP
https://sway.office.com/pVCCqYagdZ2zKD0b
https://sway.office.com/CCC1SmDXP9MZ9bdp
https://sway.office.com/WTpBTpsjGgIAiDGz
https://sway.office.com/zBo4lNi84YnAIl25
www.eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/po...

, premsaid salena odpovědět

premsaid c2936d4fca https://sway.office.com/B5UIBvcun6cwQkdj
https://sway.office.com/xBHOk30dT3Xhuvu2
https://sway.office.com/2ESUCaNa4ACBWstc
https://sway.office.com/59JG6WmcGGeiEYCb
https://sway.office.com/BG2yUG7X8lPkSRcR
https://sway.office.com/he0DU1C4wdK6C8Sl
https://sway.office.com/jp5OPAbRtqdlywwh
https://sway.office.com/YMqpTtaX8L8ncGVX
https://sway.office.com/8mU32wjvH4jeLfi4
https://sway.office.com/GPBBQhX1CE1QI6dy
https://portal.tlas.org.al/sq/p%C3%ABrfituesi...

, jannferd hamidy odpovědět

jannferd c2936d4fca https://sway.office.com/unDuhsklJp6xWTC9
https://sway.office.com/IHDIDe607iSbNizS
https://sway.office.com/Obbb0ATxxYihyAPb
https://sway.office.com/tTJ9GN0kMPxdUBzZ
https://sway.office.com/0cCHQHmUNx9Gglrd
https://sway.office.com/CkjKLkUYdkn6cYO3
https://sway.office.com/XoIvAoLTFHqKOCLF
https://sway.office.com/GCk9mj0ziWcrZiiS
https://sway.office.com/ZzxCjEjfybAAS8LP
https://sway.office.com/CacSEtFjAkjIJ1Wd
https://www.heinersander.com/g%C3%A4stebuch/

, gabrchai latifah odpovědět

gabrchai c2936d4fca https://sway.office.com/oJhz7U1OkZ3eRZ2l
https://sway.office.com/CQGRemi30GOxsGBZ
https://sway.office.com/jDHuzTMnR7JEnccX
https://sway.office.com/nj2kL3xwNqwp8es6
https://sway.office.com/MAbPqklJ58tkZjpI
https://sway.office.com/j1cUlvEskTs5owYq
https://sway.office.com/ymE8sIgtSqxcbuxS
https://sway.office.com/IMmcoBefUhD9Xqdg
https://sway.office.com/VfqEJthHaW0oxQsJ
https://sway.office.com/6wP3BXd3SfhK7IUE
https://splithappens.jimdofree.com/english/gu...

, indypal welltan odpovědět

indypal c2936d4fca https://sway.office.com/LtRFE07egtlAEuSO
https://sway.office.com/Hji31iZo35hhKoUh
https://sway.office.com/TjE3B1Lhzk2MQAuA
https://sway.office.com/8jHBhl60KYlCNf7j
https://sway.office.com/VMgfosQEj1w5WgSc
https://sway.office.com/EuYJQjWDVGWhHmdq
https://sway.office.com/LSzVjj4jcT7C2ZJB
https://sway.office.com/wUZdnsRWzYhq1G0h
https://sway.office.com/iYDCE975TLFGQJTA
https://sway.office.com/2hQuRAxFxUtI3NyK
www.hopsuk.cz/index.php?a=103&addpost&page=1

, verndar scanlin odpovědět

verndar c2936d4fca https://sway.office.com/FwtpMPHHNGGYqc3r
https://sway.office.com/tlRbdBU9TJbEHCft
https://sway.office.com/THLQDaCHWtg3YAPI
https://sway.office.com/cpkiNT0Wsypmn32Y
https://sway.office.com/UmchCQsPN9RWnM3d
https://sway.office.com/BtLXZgaNxGCzosPJ
https://sway.office.com/l3JVqrGdFNQjCMQ9
https://sway.office.com/P0XVApYY2iqg1Th5
https://sway.office.com/89jEkBA5dfbts8tl
https://sway.office.com/D3D6hWv7bEcJ5Qp5
https://www.malchuty.org/component/kide/%22%3...

, sadechr namiko odpovědět

sadechr c2936d4fca https://sway.office.com/sqSBtOuyyylKCZFF
https://sway.office.com/tuF9ojwBlgCWLUcf
https://sway.office.com/rgK52ruvRCSoNuXC
https://sway.office.com/NixSIRKlIpx0ml7N
https://sway.office.com/35ZD7C8XdQFTTJ3A
https://sway.office.com/M0E24xgOKZPbogUF
https://sway.office.com/2Z0WlYJzRiFDTCAu
https://sway.office.com/G5EOwhnG1QrNPbom
https://sway.office.com/Z7wjg2h8TcEDkjLN
https://sway.office.com/AcP10MUr3EZrg1t8
blackpirateradio.altervista.org/component/kide/]

, iregarl maidock odpovědět

iregarl c2936d4fca https://sway.office.com/rfxPudh899oi0hT8
https://sway.office.com/rtTNgFThYPNHIPZi
https://sway.office.com/LXDI9ZKxz5ZWqT4z
https://sway.office.com/Hw3bPAkoTJXUvurG
https://sway.office.com/TeDQaz1KBOoc59z7
https://sway.office.com/D2jHfpiPUiqeIdej
https://sway.office.com/QnFGGtzEA9Lz6GHl
https://sway.office.com/YEh3CNFoJmtkhW9B
https://sway.office.com/FmHVMfzuRkvYmK6H
https://sway.office.com/mg3KmgH71U0bgL1h
https://kriegaa.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, madewimi benedo odpovědět

madewimi c2936d4fca https://sway.office.com/eVZH7ZFllqQvFe2R
https://sway.office.com/jJWYI58BpRtHtId9
https://sway.office.com/N8b9mKH2HYm0rYyY
https://sway.office.com/qkHmZLItupx9vzOG
https://sway.office.com/pNTYzX5qL4nhJHoS
https://sway.office.com/App9ZEjjUEaQ2wLq
https://sway.office.com/k6evBQmor2xasXwn
https://sway.office.com/szN6FYp4Cn1DJQGf
https://sway.office.com/1FU4EvJxPDDJfWOz
https://sway.office.com/GZTKTdzGMei3U3LV
https://www.hw5178.com/message/message.php?la...

, reayirk scipyo odpovědět

reayirk c2936d4fca https://sway.office.com/10dHHO0ygS3jVKpI
https://sway.office.com/ttAmNdiG5i47s6LJ
https://sway.office.com/OiBh8XiWAmeSlftZ
https://sway.office.com/zjz7b8QoSDe4HnhC
https://sway.office.com/XAMaWvfm6QiixyaM
https://sway.office.com/juVOQK46Q4sfKW1D
https://sway.office.com/Vshw1soIz8Y4YlRS
https://sway.office.com/aHSAnOMeAhkyD1id
https://sway.office.com/jB3DbG9YJEYjFnfq
https://sway.office.com/xBH4Omhp1YE8bVFH
yangyivision.com/message/

, uluwilm einhardt odpovědět

uluwilm c2936d4fca https://sway.office.com/AlRXlJb2nCi1lZ9s
https://sway.office.com/XAWKcNURXBrY32Fg
https://sway.office.com/b1zPu4oAvzLsVMYz
https://sway.office.com/LkdakVz3Ya0wCP6r
https://sway.office.com/JjueyDUFzDpAOkcF
https://sway.office.com/yftZtqr6T3F355xC
https://sway.office.com/2smJo6WAZoicANWI
https://sway.office.com/qa5224H95NNJ3jj7
https://sway.office.com/l6FqHY70pmvR5CTw
https://sway.office.com/L0liru30QDe3ZcJK
https://frenchfukup.ocnk.net/bbs

, edwaemi halima odpovědět

edwaemi c2936d4fca https://sway.office.com/sYZCpDsFlofp4meR
https://sway.office.com/7LkeiHY1RcsdGtbk
https://sway.office.com/Ea0xuHcaFon4jaGE
https://sway.office.com/yH5d19z7SVJE2MBh
https://sway.office.com/EF4B9SQfjAq85stk
https://sway.office.com/sJMzo7SixQaEIZe0
https://sway.office.com/DOJnW2d273WVg4Bi
https://sway.office.com/fQsN6LIx2TtB2KxF
https://sway.office.com/rNShI5JRXrOwKC8h
https://sway.office.com/ToZJHFnhEeV6nvNU
erogee.sblo.jp/article/175150554.html

, graisab galyna odpovědět

graisab c2936d4fca https://sway.office.com/Uot4KPLCuZRpGYFJ
https://sway.office.com/ubjG5FdHg7UulWiy
https://sway.office.com/RA1yvxUYzf4DdgGE
https://sway.office.com/isCCvH8KVfEAvdQ6
https://sway.office.com/LbK5FRZGQ81EPfSA
https://sway.office.com/PqvQ8oFfVBjDO0JY
https://sway.office.com/B2Kb9xfpjZbKRAOW
https://sway.office.com/LVx9UdoXwXMGyycI
https://sway.office.com/8EZtLQdAwqy7ZPX1
https://sway.office.com/qu1t8fVLUaHhriOL
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2289&a...

, mansana zareck odpovědět

mansana c2936d4fca https://sway.office.com/DLltEOX3ICb6Dw6X
https://sway.office.com/o1lp2eLokk3pEAV9
https://sway.office.com/EAI6bHa14in9GFVP
https://sway.office.com/Oj3r6RyB0bEKRZht
https://sway.office.com/Tx9ZRWR5pxQbFRS5
https://sway.office.com/c6CBN6RHKNOgBRBu
https://sway.office.com/LJeZhdfoPw7GdiK6
https://sway.office.com/0mVjsJ5z5T096rmL
https://sway.office.com/a41wOtZrmWMKwp9F
https://sway.office.com/7a2RbU4oTtvaclJI
vydubychi.kiev.ua/index.php/component/k2/item/7


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 199