Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 177
, celsadh caldwel odpovědět

celsadh 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ICIC...
https://colab.research.google.com/drive/1KxDn...
https://colab.research.google.com/drive/1CFQQ...
https://colab.research.google.com/drive/1riZx...
https://colab.research.google.com/drive/1irLh...
https://colab.research.google.com/drive/1libP...
https://colab.research.google.com/drive/1CSXp...
https://colab.research.google.com/drive/1v4TW...
https://colab.research.google.com/drive/1XcGt...
https://colab.research.google.com/drive/1ZGlh...
https://melvinbrownconsultas.com/soad-despach...

, dancwend valionia odpovědět

dancwend 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1SbbZ...
https://colab.research.google.com/drive/1HtP6...
https://colab.research.google.com/drive/1_Czs...
https://colab.research.google.com/drive/1ckOz...
https://colab.research.google.com/drive/1vlvE...
https://colab.research.google.com/drive/1qfvx...
https://colab.research.google.com/drive/1wjG-...
https://colab.research.google.com/drive/1OpQM...
https://colab.research.google.com/drive/1WFPa...
https://colab.research.google.com/drive/17P51...
https://www.esteticainarcisi.it/crema-corpo-a...

, gillrew randulfe odpovědět

gillrew 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1W5py...
https://colab.research.google.com/drive/1M7Lb...
https://colab.research.google.com/drive/1-pj4...
https://colab.research.google.com/drive/1ESVr...
https://colab.research.google.com/drive/1Age5...
https://colab.research.google.com/drive/1E9T6...
https://colab.research.google.com/drive/1b8or...
https://colab.research.google.com/drive/19GGN...
https://colab.research.google.com/drive/1xoZW...
https://colab.research.google.com/drive/1fnLc...
www.brdi.co/product/brdi-sky/

, markar zophia odpovědět

markar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1hfne...
https://colab.research.google.com/drive/1JIhB...
https://colab.research.google.com/drive/1x_Md...
https://colab.research.google.com/drive/18-HS...
https://colab.research.google.com/drive/1b1lk...
https://colab.research.google.com/drive/1Q_Nl...
https://colab.research.google.com/drive/1-PdI...
https://colab.research.google.com/drive/16RM7...
https://colab.research.google.com/drive/1c_Ug...
https://colab.research.google.com/drive/1UrX8...
https://angelo7football.com/maradona-il-d10s-...

, bryyela dashauna odpovědět

bryyela 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ymZM...
https://colab.research.google.com/drive/1Z0DT...
https://colab.research.google.com/drive/1cqTQ...
https://colab.research.google.com/drive/1uiPK...
https://colab.research.google.com/drive/1vM2M...
https://colab.research.google.com/drive/1p5uj...
https://colab.research.google.com/drive/1yJgq...
https://colab.research.google.com/drive/1CNxY...
https://colab.research.google.com/drive/1nQ7i...
https://colab.research.google.com/drive/1VPqn...
gurman-news.ru/forums/topic/acheter-doxycycli...

, bibaven judith odpovědět

bibaven 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Lfyq...
https://colab.research.google.com/drive/1R_7a...
https://colab.research.google.com/drive/1x_DJ...
https://colab.research.google.com/drive/1Gkah...
https://colab.research.google.com/drive/1I1f0...
https://colab.research.google.com/drive/15S-u...
https://colab.research.google.com/drive/1sbut...
https://colab.research.google.com/drive/1MC77...
https://colab.research.google.com/drive/1DjD1...
https://colab.research.google.com/drive/1crmw...
https://fishhighcotton.com/slider/slide-6/

, neomaks dilisah odpovědět

neomaks 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1W9Wm...
https://colab.research.google.com/drive/1LfcE...
https://colab.research.google.com/drive/1zywK...
https://colab.research.google.com/drive/1QiUB...
https://colab.research.google.com/drive/14gar...
https://colab.research.google.com/drive/1K-CI...
https://colab.research.google.com/drive/1aSCO...
https://colab.research.google.com/drive/11cCF...
https://colab.research.google.com/drive/1_rbn...
https://colab.research.google.com/drive/103_b...
www.chetiporto.it/?attachment_id=2114

, micyosy vitoria odpovědět

micyosy 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Oe1U...
https://colab.research.google.com/drive/1dgxJ...
https://colab.research.google.com/drive/1Ftvb...
https://colab.research.google.com/drive/176YA...
https://colab.research.google.com/drive/1gnef...
https://colab.research.google.com/drive/1M1iF...
https://colab.research.google.com/drive/1hS2k...
https://colab.research.google.com/drive/1nBT_...
https://colab.research.google.com/drive/1bCcC...
https://colab.research.google.com/drive/180i0...
www.tractorgallery.net/general-videos/woodtur...

, zorynel vidore odpovědět

zorynel 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1rzcr...
https://colab.research.google.com/drive/1kc16...
https://colab.research.google.com/drive/1Y6so...
https://colab.research.google.com/drive/1Q16p...
https://colab.research.google.com/drive/1nUIB...
https://colab.research.google.com/drive/1goye...
https://colab.research.google.com/drive/1-sfP...
https://colab.research.google.com/drive/1zlFx...
https://colab.research.google.com/drive/19Sja...
https://colab.research.google.com/drive/12l9j...
www.arsoluciones.cl/satisfaction-lies-in-the-...

, werowalc zevach odpovědět

werowalc 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ud_T...
https://colab.research.google.com/drive/1udJI...
https://colab.research.google.com/drive/19IBn...
https://colab.research.google.com/drive/1eiLh...
https://colab.research.google.com/drive/1hR__...
https://colab.research.google.com/drive/1hcn5...
https://colab.research.google.com/drive/1hPYc...
https://colab.research.google.com/drive/19uq8...
https://colab.research.google.com/drive/116nC...
https://colab.research.google.com/drive/1_omv...
https://mishbaby.ru/razvivayushhie-igrushki/

, cailgeo ubadah odpovědět

cailgeo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1jWpV...
https://colab.research.google.com/drive/1MD1i...
https://colab.research.google.com/drive/1AZMP...
https://colab.research.google.com/drive/1mXWc...
https://colab.research.google.com/drive/1En_r...
https://colab.research.google.com/drive/1bZfk...
https://colab.research.google.com/drive/1o7st...
https://colab.research.google.com/drive/1aPlS...
https://colab.research.google.com/drive/1ipvg...
https://colab.research.google.com/drive/13rbT...
deidson.com/2021/03/28/grace-rhodes-dangerous/

, raphiver ianyrah odpovědět

raphiver 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1XbP-...
https://colab.research.google.com/drive/1Ryzl...
https://colab.research.google.com/drive/1tLXS...
https://colab.research.google.com/drive/1CApx...
https://colab.research.google.com/drive/1IN6N...
https://colab.research.google.com/drive/1EQZr...
https://colab.research.google.com/drive/1acuT...
https://colab.research.google.com/drive/1vynO...
https://colab.research.google.com/drive/1yqqT...
https://colab.research.google.com/drive/1d10F...
sed.risaralda.gov.co/sitio/alianza/index.php/...

, karter sampsi odpovědět

karter 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1bK4a...
https://colab.research.google.com/drive/1JQh6...
https://colab.research.google.com/drive/1K4ue...
https://colab.research.google.com/drive/1fYIY...
https://colab.research.google.com/drive/1Dv4y...
https://colab.research.google.com/drive/1xN7I...
https://colab.research.google.com/drive/16yRM...
https://colab.research.google.com/drive/1WgU9...
https://colab.research.google.com/drive/1VKZp...
https://colab.research.google.com/drive/126iB...
suvadra.com/jcms/index.php?option=com_easyboo...

, fellan running odpovědět

fellan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1DtS3...
https://colab.research.google.com/drive/1KH75...
https://colab.research.google.com/drive/182ho...
https://colab.research.google.com/drive/1HKN3...
https://colab.research.google.com/drive/1qrgD...
https://colab.research.google.com/drive/1T9Y-...
https://colab.research.google.com/drive/1KQoU...
https://colab.research.google.com/drive/1xyNp...
https://colab.research.google.com/drive/1zIy3...
https://colab.research.google.com/drive/1zBBf...
https://rafayelserents.com/product/melody_1/

, philber wileanah odpovědět

philber 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1yf3S...
https://colab.research.google.com/drive/1sE_4...
https://colab.research.google.com/drive/1coX-...
https://colab.research.google.com/drive/1cEiC...
https://colab.research.google.com/drive/1a0kI...
https://colab.research.google.com/drive/1W8ke...
https://colab.research.google.com/drive/1U3ML...
https://colab.research.google.com/drive/1KpkG...
https://colab.research.google.com/drive/1lYm4...
https://colab.research.google.com/drive/1wtYU...
naga-tsuzuki.sblo.jp/article/175071741.html

, alfota javion odpovědět

alfota 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1KpRr...
https://colab.research.google.com/drive/1zEhC...
https://colab.research.google.com/drive/1dPr9...
https://colab.research.google.com/drive/1WoR9...
https://colab.research.google.com/drive/1apgI...
https://colab.research.google.com/drive/1zvBJ...
https://colab.research.google.com/drive/12Ags...
https://colab.research.google.com/drive/1UMs4...
https://colab.research.google.com/drive/1Z6T1...
https://colab.research.google.com/drive/1ydWZ...
https://mook.ocnk.net/bbs

, persenap nattai odpovědět

persenap 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Qk24...
https://colab.research.google.com/drive/1Olen...
https://colab.research.google.com/drive/1u2Dh...
https://colab.research.google.com/drive/1UP4v...
https://colab.research.google.com/drive/1VWCJ...
https://colab.research.google.com/drive/15pbJ...
https://colab.research.google.com/drive/13bko...
https://colab.research.google.com/drive/1CGVb...
https://colab.research.google.com/drive/1Sffk...
https://colab.research.google.com/drive/1Td96...
alltheraige.com/all-the-raige-viking-line-sto...

, gitwen varyon odpovědět

gitwen 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1uj-j...
https://colab.research.google.com/drive/1GvEn...
https://colab.research.google.com/drive/1J8FC...
https://colab.research.google.com/drive/1QY_O...
https://colab.research.google.com/drive/1LHLh...
https://colab.research.google.com/drive/1eR-8...
https://colab.research.google.com/drive/1y_rl...
https://colab.research.google.com/drive/1Pteb...
https://colab.research.google.com/drive/1h6Ov...
https://colab.research.google.com/drive/1NivD...
idea-works-kasugai.sblo.jp/article/176318390....

, marbir wikolya odpovědět

marbir 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1HaHm...
https://colab.research.google.com/drive/1aPs2...
https://colab.research.google.com/drive/1x0Nw...
https://colab.research.google.com/drive/1GlOX...
https://colab.research.google.com/drive/1A2-o...
https://colab.research.google.com/drive/1pSsO...
https://colab.research.google.com/drive/1d8nx...
https://colab.research.google.com/drive/13rzr...
https://colab.research.google.com/drive/1eWO-...
https://colab.research.google.com/drive/1Sgwx...
https://telegguide.com/ko/page-14/

, ottmthad xylyna odpovědět

ottmthad 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1_S16...
https://colab.research.google.com/drive/1XnyI...
https://colab.research.google.com/drive/1pmvP...
https://colab.research.google.com/drive/1LYCA...
https://colab.research.google.com/drive/1eRLF...
https://colab.research.google.com/drive/1J6LT...
https://colab.research.google.com/drive/1EWVG...
https://colab.research.google.com/drive/1kQQr...
https://colab.research.google.com/drive/1go94...
https://colab.research.google.com/drive/1x89M...
https://herbalng.com/product/%D8%B3%D8%A8%D8%...


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 177