Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 198
, edwaemi halima odpovědět

edwaemi c2936d4fca https://sway.office.com/sYZCpDsFlofp4meR
https://sway.office.com/7LkeiHY1RcsdGtbk
https://sway.office.com/Ea0xuHcaFon4jaGE
https://sway.office.com/yH5d19z7SVJE2MBh
https://sway.office.com/EF4B9SQfjAq85stk
https://sway.office.com/sJMzo7SixQaEIZe0
https://sway.office.com/DOJnW2d273WVg4Bi
https://sway.office.com/fQsN6LIx2TtB2KxF
https://sway.office.com/rNShI5JRXrOwKC8h
https://sway.office.com/ToZJHFnhEeV6nvNU
erogee.sblo.jp/article/175150554.html

, graisab galyna odpovědět

graisab c2936d4fca https://sway.office.com/Uot4KPLCuZRpGYFJ
https://sway.office.com/ubjG5FdHg7UulWiy
https://sway.office.com/RA1yvxUYzf4DdgGE
https://sway.office.com/isCCvH8KVfEAvdQ6
https://sway.office.com/LbK5FRZGQ81EPfSA
https://sway.office.com/PqvQ8oFfVBjDO0JY
https://sway.office.com/B2Kb9xfpjZbKRAOW
https://sway.office.com/LVx9UdoXwXMGyycI
https://sway.office.com/8EZtLQdAwqy7ZPX1
https://sway.office.com/qu1t8fVLUaHhriOL
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2289&a...

, mansana zareck odpovědět

mansana c2936d4fca https://sway.office.com/DLltEOX3ICb6Dw6X
https://sway.office.com/o1lp2eLokk3pEAV9
https://sway.office.com/EAI6bHa14in9GFVP
https://sway.office.com/Oj3r6RyB0bEKRZht
https://sway.office.com/Tx9ZRWR5pxQbFRS5
https://sway.office.com/c6CBN6RHKNOgBRBu
https://sway.office.com/LJeZhdfoPw7GdiK6
https://sway.office.com/0mVjsJ5z5T096rmL
https://sway.office.com/a41wOtZrmWMKwp9F
https://sway.office.com/7a2RbU4oTtvaclJI
vydubychi.kiev.ua/index.php/component/k2/item/7

, pavechas hedges odpovědět

pavechas c2936d4fca https://sway.office.com/CmCPtRHGANj94WfC
https://sway.office.com/KG7bRGjiT5T7k0sX
https://sway.office.com/Uu1boC7H3ugjxWVM
https://sway.office.com/9UUBaQRdRyX2oJZ6
https://sway.office.com/9RQqjSeOs0sopWIn
https://sway.office.com/CHblQ0OTFFYwG1Ji
https://sway.office.com/TmRQX9rBeukjv0M5
https://sway.office.com/pf5hZ7ae9L0Ajqdd
https://sway.office.com/9kBLDl1yl7wiijCu
https://sway.office.com/WESYGAfBUISAz5xk
https://www.nowayhome.jp/bbs

, zacjae trembling odpovědět

zacjae c2936d4fca https://sway.office.com/fcOpQyYbQfxNpPJH
https://sway.office.com/V4YjY6M9g9gg8xjs
https://sway.office.com/vM2doFxlHTOdNd1L
https://sway.office.com/mU96rFwrorKNaMi6
https://sway.office.com/ZxlE9EDJndGaD9Ao
https://sway.office.com/xU4fSFxoBZjo5PEV
https://sway.office.com/oLZORb5tbOJepam3
https://sway.office.com/YwCmXZoWCN8Ax3TT
https://sway.office.com/vXGMVZ6w5NQDYvC1
https://sway.office.com/QwA8gwWfgjCmVNoT
https://mail.i-house.info/message/message.php...

, fidalbi markeesha odpovědět

fidalbi c2936d4fca https://sway.office.com/luwSdFmMfqqu5om3
https://sway.office.com/VtGGgDtlMekufXDB
https://sway.office.com/mr21ynESpvA0Sr6l
https://sway.office.com/xkO6LEr1GEJZOwXS
https://sway.office.com/ozVblMTxe8AlfmZE
https://sway.office.com/1GXtnTHHKsXihXPT
https://sway.office.com/Y6T3WB5Wbh5F1UVu
https://sway.office.com/C5TNIgqVWv9KnFIw
https://sway.office.com/jmWD1T2ZfUAFQuQ9
https://sway.office.com/XC18RI0HIvNIojQ6
omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=novinky2/s...

, beneemm beltanja odpovědět

beneemm c2936d4fca https://sway.office.com/hs2SN4A7hhT5aoci
https://sway.office.com/yMsC3baTNWKXhUEF
https://sway.office.com/z2iGIVgzRrDvSwyV
https://sway.office.com/4mykXzBMM5n9fZo9
https://sway.office.com/QI8fDm21JdRnWK3B
https://sway.office.com/CRLx8G1epHXJC3IZ
https://sway.office.com/91eVDuSo37WZCk1U
https://sway.office.com/NLjveoEcC0tnc8Ru
https://sway.office.com/thye7doqxy5lJKBo
https://sway.office.com/D6Ghrjdepo9M7U3d
school10.tgl.net.ru/component/kide/?switch_mo...

, culrash scevah odpovědět

culrash c2936d4fca https://sway.office.com/pfJ5WXBgMKDgiQKT
https://sway.office.com/G6PzWHSbKu0BN2AZ
https://sway.office.com/V5Lr3pD9ORlO3Fvd
https://sway.office.com/ZtNwRFPq3uHMg6tD
https://sway.office.com/oB4i9mesnZCvEpmo
https://sway.office.com/As3hC0zmkKdOlqiG
https://sway.office.com/QfbENfUAu84du93K
https://sway.office.com/hOI8vbnFUURhExuH
https://sway.office.com/bR8YRMhRLlRRZT57
https://sway.office.com/4pYVoRC8nHhqSHOE
47.115.53.11/message/message.php?lang=en

, arihjani aleicia odpovědět

arihjani c2936d4fca https://sway.office.com/8702M9zDLPN4yxFZ
https://sway.office.com/v0KFYNvfXsBUzJR9
https://sway.office.com/Z303AnMH5Iyo5IJX
https://sway.office.com/5rb9fAnLjxPt2eNN
https://sway.office.com/N2uR1oXeg0F4lvi5
https://sway.office.com/hMSixGKQL0XsUJYc
https://sway.office.com/LGiaViRlTIIAIvrE
https://sway.office.com/aGImOs53EM3GwPBU
https://sway.office.com/ifBCISyO5O0gT85C
https://sway.office.com/kpBgtcWJee1xRywQ
www.veverk.cz/index.php?a=250&addpost

, rainenl ingliss odpovědět

rainenl c2936d4fca https://sway.office.com/pk6Hute2D4rLTBE1
https://sway.office.com/l44YNAO5J7gSQMFS
https://sway.office.com/Z6aUMaCXGhKokaCL
https://sway.office.com/C4iGHxfkJcyKEQrv
https://sway.office.com/pKLdtIJp6A1BuBSh
https://sway.office.com/5r3lJu1q9zsIm0Sv
https://sway.office.com/NAfzdfJ9mojwG8Na
https://sway.office.com/jyMkCzqX8BlytJAM
https://sway.office.com/sGqcLAUeOgbyRkl8
https://sway.office.com/JEnIA0oHabh44OuB
hopsuk.cz/index.php?a=51&addpost&page=1

, daygpar emillin odpovědět

daygpar c2936d4fca https://sway.office.com/4e8XFRANb3Q5PrXm
https://sway.office.com/8vSJZW50uNE5mgki
https://sway.office.com/EEiEfGK5Fj0lOaRc
https://sway.office.com/CaTpkouMh95bJ8Cr
https://sway.office.com/7OZSzDiuMQRH54zh
https://sway.office.com/rt0PRUWCbOVKob7E
https://sway.office.com/ufCb8ImdoGGnlwXY
https://sway.office.com/0b4PJFGJLqUA6Hch
https://sway.office.com/aeM49ilz844RIWtD
https://sway.office.com/mEtSazHLnshoKEja
www.cinston.com/plus/guestbook.php

, neldevl vanalykah odpovědět

neldevl c2936d4fca https://sway.office.com/CKBC3JA1nt3T63bz
https://sway.office.com/90gW0USGD8GIEgzx
https://sway.office.com/67QVFrXzHVZLZB8u
https://sway.office.com/KboIkBgKumRgia9K
https://sway.office.com/tbx7QxF4vAlojUAe
https://sway.office.com/0HH889NljdOkGG0M
https://sway.office.com/UtCGaulEM0MjmA8p
https://sway.office.com/Sv9UtChIzE7zorsL
https://sway.office.com/R4t5hd8VcIma7J4b
https://sway.office.com/EQAuiPvJVq96gtGj
https://landfrauen-malmsheim.de/index.php/com...

, davmali zebede odpovědět

davmali c2936d4fca https://sway.office.com/EEGuLn4kNxqzASxu
https://sway.office.com/qm7x1Yw8fAqEGgT0
https://sway.office.com/mC3nzg7GnBf4xSMz
https://sway.office.com/Jz0ow0nCacyWRmGf
https://sway.office.com/ZsD1k7OCB9DL0LCi
https://sway.office.com/Ww6dupUbScj1E6Is
https://sway.office.com/0yTxLzBLD4Tb5oEQ
https://sway.office.com/pL5ru1AiOKw3xAkp
https://sway.office.com/jzakxCPprIOxlgVT
https://sway.office.com/vOntAJ9ut8bVqvJt
https://www.kyushuryutsucenter.co.jp/bbs

, frebsad thefania odpovědět

frebsad c2936d4fca https://sway.office.com/CLED6HsHFegAyUKc
https://sway.office.com/sYGpaYkEMmT9ITWV
https://sway.office.com/Swoj1n7Frsizy0lc
https://sway.office.com/Kt0S1Hmf6qQuNsgZ
https://sway.office.com/DpoHV7UVT0z6Hzwf
https://sway.office.com/gHA3Hpn2ImJUiiNF
https://sway.office.com/TNXK0HLHpQHXIPAf
https://sway.office.com/SUptWLgo6ND0pvZV
https://sway.office.com/T1yT7rYaZCQlWzSu
https://sway.office.com/iUBk6d2dvATbgjYc
thecrewhotel.co.id/index.php/dining/item/11-w...

, leavwony kainen odpovědět

leavwony c2936d4fca https://sway.office.com/1wdcrF3qlf1FoovD
https://sway.office.com/rwzxE86DBy6SK4yg
https://sway.office.com/y0DgXiVQrq3AIo4H
https://sway.office.com/kEojpxs8rMbV1nCl
https://sway.office.com/eWWKnnSJQUEvbtw4
https://sway.office.com/CpRygfGPffTooJ2r
https://sway.office.com/dxnsMlbNMeONhtSp
https://sway.office.com/KPn5bEdWNbpfrHtm
https://sway.office.com/Gg2tUfBdpV6UMNgH
https://sway.office.com/5eQWNgcivb3jasVw
jiangsusufa.com/sufa/plus/guestbook.php

, reileo ellysabetta odpovědět

reileo c2936d4fca https://sway.office.com/IuzQ65D2sSsFXMOv
https://sway.office.com/5ptOLz3STxVvDtoN
https://sway.office.com/VjcK7lPbsIZBPZbC
https://sway.office.com/klrHE6SMIFn3hHCk
https://sway.office.com/lwPoPOdp3Wcp5zLF
https://sway.office.com/NsxRxHlssspZjCYO
https://sway.office.com/a1wFEDhVBqptBc9o
https://sway.office.com/lodJqAadv4ErUM0F
https://sway.office.com/zPBnmi6ZZncuJHfD
https://sway.office.com/k1TMC6UqbvkSat6v
bunkasapo.nanbucho.net/cgi5/light.cgi

, harmar dafydd odpovědět

harmar c2936d4fca https://sway.office.com/7hn6E3ioiynSVXFP
https://sway.office.com/IWTNwQ7WUoDenfmp
https://sway.office.com/Rq8K24KmvsB9akwC
https://sway.office.com/VHJmC7CCDTccgjM0
https://sway.office.com/7Wice3DFr9Lmeb9W
https://sway.office.com/4jIN9CW6t49kS354
https://sway.office.com/og3eb5PVVZszgckC
https://sway.office.com/tP9IAQ4nFp0u4jiY
https://sway.office.com/dIkW9QkgcEGUKHSV
https://sway.office.com/ZwjLIlpzlVATODyz
https://www.vitrekhezzane.com/index.php/featu...

, dergomd welltyn odpovědět

dergomd c2936d4fca https://sway.office.com/1A6zbFTEpuc2Y7ET
https://sway.office.com/LFJcQDtj99COBW8P
https://sway.office.com/FHeaQBK2Fzf8QEOW
https://sway.office.com/6Jdb8rTFy7F57diS
https://sway.office.com/ERJeFvJz4aBkdbQI
https://sway.office.com/pX0CS2Nb7WzNbyIW
https://sway.office.com/s2hLCHjlG8vm8jtx
https://sway.office.com/SkDgXFQdfF1quZBL
https://sway.office.com/EbsAFpdcPaESe8Mp
https://sway.office.com/xT7HZehzPnS6DbaF
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, desiquyn immookalee odpovědět

desiquyn c2936d4fca https://sway.office.com/nStbbmES1hz9I7Ij
https://sway.office.com/SovGnIldUgoXD3v1
https://sway.office.com/4PNxXMVBgseh2BRj
https://sway.office.com/eQCXKoaVWb9XnDxW
https://sway.office.com/M6aTcKubViy0ODKf
https://sway.office.com/avEoUSpuCltMa1Wt
https://sway.office.com/CAFYoLOzTkNbVPbz
https://sway.office.com/glscVhWe6UAItrh4
https://sway.office.com/Kdii20gkJFdAHkl7
https://sway.office.com/FJx9QFgMKefcPZAE
https://insect-islands.ocnk.net/bbs

, odiwaya latoyra odpovědět

odiwaya c2936d4fca https://sway.office.com/H1CgT8VhzlCsnx6e
https://sway.office.com/5LnrqGcoAgUYq18M
https://sway.office.com/RgJT50COBzlvxOJA
https://sway.office.com/4BKNrvokJkU1UJ9K
https://sway.office.com/NzBy4DIHTuJ2KoAA
https://sway.office.com/1ms5piEgum8rXUH4
https://sway.office.com/GtHkHhvvp4IyltRn
https://sway.office.com/t2N9Qw5oGmCyDwrh
https://sway.office.com/fpBWV5aYi1h40MHE
https://sway.office.com/5LOzUqqWngh1Gg1d
https://www.lumieredange.com/phone/bbs


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 198