< návrat zpět

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Telefon: 546
Email: miroslav.klusak@pedf.cuni.cz
Místnost: 411
Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Přehled 5 nejvýznamějších publikací

KLUSÁK, Miroslav. Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2323-2. -261 s.
KLUSÁK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Dětské hry-games. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1758-9. -574 s.
KLUSÁK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Ke klasifikaci dětských her. Národopisná revue, 2010, roč. 20, č. 3, s. 185-194. ISSN 0862-8351.
KLUSÁK, Miroslav a SLAVÍK, Jan. Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku. Československá psychologie, 2010, roč. 54, č. 2, s. 113-125. ISSN 0009-062X.
KLUSÁK, Miroslav a SLAVÍK, Jan. Kresba postavy pána - její vývoj v mladším školním věku. In MIOVSKÝ, Michal a ČERMÁK, Ivo a CHRZ, Vladimír (eds.). Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010. s. 187-208. ISBN 978-80-247-1707-4. - 368 s.