< návrat zpět

Mgr. Jan Lazar

Email: jan.lazar@educanet.cz

Název disertační práce: Zkušenost s hudebním žánrem u členů hudebních subkultur

Školitel: doc. PhDr. Kučera Miloš, CSc.