< návrat zpět

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Telefon: 542
Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
Místnost: 409

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Přehled nejvýznamějších publikací

SMOLÍK, Filip; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela. Vývoj jazykových schopností: v předškolním věku. Grada Publishing, as, 2015. ISBN 978-80-247-4240-3.
CARAVOLAS, Markéta., LERVÅG, Arne., DEFIOR, Sylvia., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela., a HULME, Charles. Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 2013, 24, 8, 1398-1407.
CARAVOLAS, Markéta., LERVÅG, Arne, MOUSIKOU, Petroula., SCHÖFFELOVÁ, Miroslava., SALAS, Nyame., ONOCHIE-QUINTANILLA, Eduardo., LITAVSKÝ, Miroslav., EFFRIM, Corina., DEFIOR, Sylvia., MIKULAJOVÁ, Marina, SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela., a HULME, Charles. Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science, 2012, 23, 6, 678-686.
SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela. Vývoj slabičného uvědomování v předškolním věku. Pedagogika, 2012, 1-2, 97-110. ISSN 0031-3815.
SMOLÍK, Filip., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela. Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 2011, 55, 5, 448-458.
HULME, Charles., CARAVOLAS, Markéta., MÁLKOVÁ, Gabriela., BRIGSTOCKE, Sophie. Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 2005, Vol. 97, No. 1, pp. B1-B11. ISSN 0010-0277.