Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  165 166 167 168 169 170 171 172 173   další » ... 201
, kammelly reynalda odpovědět

kammelly f91c64177c https://mabitilo.weebly.com/uploads/1/3/9/3/1...
https://trello.com/c/PNU0tuTL/14-registration...
https://blooder.net/read-blog/695
https://trello.com/c/eBma9pUG/10-ces-edupack-...
www.bdsm-sm.com/read-blog/3436
https://trello.com/c/olqbymOl/24-subtitles-sa...
https://chinochat.com/upload/files/2021/11/B3...
https://trello.com/c/uKLN1zEJ/5-nulled-smart2...
https://trello.com/c/0dIrynbR/11-indian-geogr...
https://certoranto.mystrikingly.com/blog/lara...
https://wakelet.com/wake/sI4-G8vrn03yAjCoZrgfh
https://trello.com/c/fTCBIRoa/12-full-version...
https://bornafara.mystrikingly.com/blog/windo...
https://www.gasape.com/read-blog/4902
https://wakelet.com/wake/fpE7nSljxdLUi1DJVZ_Kj
https://pieranrigun.weebly.com/student-of-the...
https://wrecenanin.mystrikingly.com/blog/preb...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e3/f3/20/7...
https://vipfun.xyz/upload/files/2021/11/CppJ9...
chat.xumk.cn/read-blog/1490
https://komunitastoto.com/upload/files/2021/1...
https://brencapunbest.weebly.com/uploads/1/3/...
https://www.frenchwomenorg.com/read-blog/539
https://wakelet.com/wake/TstBSYyB9s5rAEDD0MgK9
https://trello.com/c/04aD2Wem/18-free-downloa...
https://clubnudista.com/read-blog/2403
https://labrepodu.mystrikingly.com/blog/keyge...
https://shareyoursocial.com/read-blog/1670
https://testbeterma.weebly.com/elcomsoftforen...
https://layfeilowoods.mystrikingly.com/blog/p...

, vicknath havgin odpovědět

vicknath f91c64177c https://wakelet.com/wake/lZdJj8qlWRzth7EXjlRk0
https://ovperchedata.wixsite.com/bullblacenis...
https://wakelet.com/wake/62rv-sDDngq9HNuCcxpOm
https://fracexermoma.wixsite.com/hoshosercha/...
https://dustdaxdiscmogeabc.wixsite.com/meovem...
https://wakelet.com/wake/ugK3dRQHz0x1ztFdbQDv-
https://umvitimenthibeagh.wixsite.com/kaifoot...
https://rainanriqualive.wixsite.com/besttropb...
https://untahouvohand.wixsite.com/imoddunhu/p...
https://adwamamensong.wixsite.com/rathotabro/...
https://dalbedentio.weebly.com/awave-studio-1...
https://trello.com/c/KvTIhGm2/21-dirty-harry-...
https://wakelet.com/wake/DTYmOGjtQ5MvRP-8GWsQt
https://lumpphannoiteaveme.wixsite.com/morrni...
https://unovgentionachdisc.wixsite.com/geolom...
https://picklingcontpat.weebly.com/telugu-mov...
https://libewebcoaphorap.wixsite.com/prodirse...
https://mabonhandbrokxa.wixsite.com/neymepics...
https://wakelet.com/wake/bvdbF48PFO_K_boTlO5sG
https://wakelet.com/wake/kTj2O43DbNGW1lkfrL4GY
https://trello.com/c/xrPPat0C/9-jigariyaa-ful...
https://lowacacappzoo.wixsite.com/carnihodi/p...
https://giecrabespreslogvi.wixsite.com/roland...
https://trello.com/c/tisXprtC/50-playboy-maga...
https://primentrazaragve.wixsite.com/stonalim...
https://wakelet.com/wake/ByjxOgvk-TCPIeTIXtIfY
https://concolihotali.wixsite.com/ilreafepurp...
https://nerechibanca.wixsite.com/annabeagas/p...
https://globdopdemerfa.wixsite.com/dysforthma...
https://wakelet.com/wake/3zpcwyfn-nWx1hhl2sQTn

, gianyadi quilyn odpovědět

gianyadi f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/28/c6/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/b8/a9/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/21/dd/08/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/38/8b/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/18/d3/49/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d7/a9/da/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/70/5c/37/0...
https://cdn.thingiverse.com/assets/07/11/05/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/0f/69/6c/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/4d/7d/2...
https://cdn.thingiverse.com/assets/04/16/a5/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/99/dd/82/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/ac/6f/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/a9/52/c6/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/5d/ad/6c/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/11/10/7a/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/b3/7b/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b9/73/5d/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/9a/a5/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/e3/19/cc/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b3/c3/ec/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d2/52/dc/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c4/28/50/b...
https://cdn.thingiverse.com/assets/70/50/f5/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/76/de/a9/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/bd/c1/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/49/e3/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/a0/7d/7c/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ab/8c/17/0...
https://cdn.thingiverse.com/assets/db/79/0e/d...

, medjes nicoline odpovědět

medjes f91c64177c https://shamisoconsultancy.com/advert/baixar-...
https://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/uplo...
https://broomattravac.localinfo.jp/posts/2203...
https://blogup.in/upload/files/2021/10/4MhWXC...
https://biffhh9lprell.wixsite.com/unretanpi/p...
https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/3b/93/9...
https://reabeachftocatch19.wixsite.com/bonasy...
https://cdn.thingiverse.com/assets/03/12/3c/d...
https://esexaltreas.shopinfo.jp/posts/22035888
https://rvaholic.com/post/1385_mitek-woodengi...
https://contacte.ca/advert/visual-studio-2012...
https://transparentthoughts.com/advert/modern...
https://kit.co/beiwemiphos/simple-dialer-widg...
https://media.muckrack.com/portfolio/items/14...
https://curarastcan.amebaownd.com/posts/22035887
https://munsetate1988.wixsite.com/veitrigocas...
socialmediascript.aistechnolabs.xyz/read-blog...
https://thelittlenet.com/upload/files/2021/10...
https://alewfryabov.wixsite.com/sfererizsy/po...
www.benimalem.com/read-blog/13670
https://dwainstoltzfus834r.wixsite.com/lestep...
https://www.yapi10.com.tr/read-blog/44
https://ivanturovny.wixsite.com/thropadbeves/...
https://cdn.thingiverse.com/assets/9c/51/f5/8...
https://anaisja5640.wixsite.com/lodimipen/pos...
https://lejotikyl2012.wixsite.com/webreeteadr...
https://cdn.thingiverse.com/assets/76/59/9a/8...
https://petcare.lk/advert/alien-skin-eye-cand...
https://community.sjktsaraswathy.com/upload/f...
abc.hunywang.com/upload/files/2021/10/HjagBFX...

, chaifra pinterrie odpovědět

chaifra f91c64177c https://outcasagow.weebly.com/gangs-of-wassey...
https://limugorhill.shopinfo.jp/posts/22081592

https://www.socialmodem.com/post/911
https://lcomperskindtouch.weebly.com/download...
https://kebathmati.amebaownd.com/posts/22081587
https://potstithecon.weebly.com/download-terj...
https://coredekaron.com/post/1787_maintop-rip...
5sun.kr/post/2847_escape-the-fate-ungrateful-...
https://socializeafrica.com/post/64149_max-pa...
https://guecomusa.weebly.com/downloadpercakap...
https://iraqidinarforum.com/post/5350_romeo-a...
https://marylandhovfc.wixsite.com/nutovatsay/...
https://starcoundiscle.weebly.com/wamp-server...
https://afodasle.amebaownd.com/posts/22081584
https://patrickpalmer1986.wixsite.com/steelta...
https://tranfulcapa.weebly.com/camera-lens-bl...
https://sosyal.takipcihilesi.com.tr/post/1688...
https://dardclocater.weebly.com/download-nove...
https://kambadyami.cu.ma/post/13784_apocalyps...
https://dreamesantrim.shopinfo.jp/posts/22081579
https://www.didochat.com/post/1885_complete-s...
8.com.vn/post/35626_ramaya-wata-waya-movie-so...
https://penjumavi.weebly.com/download-movie-m...
https://personaos.com//read-blog/573
https://vukau.com/post/4449_summitsoft-logo-d...
https://junarmenah.wixsite.com/psoreldiagas/p...
https://v2.horizonsocial.media/post/1080_down...
https://opal158.wixsite.com/kudnaparche/post/...
https://chericvillacrus.wixsite.com/ricarbega...

, fabrwand margherita odpovědět

fabrwand f91c64177c https://wakelet.com/wake/pFc6pEReFfExWQZPIokFv
https://wakelet.com/wake/zr-GjcWKC7fTynud1J3xS
https://wakelet.com/wake/F5rWKuK11tXlACmNzbOB2
https://wakelet.com/wake/fgvt-dIywOwGPaLrA-ZL4
https://wakelet.com/wake/VLabXD-tGNJCSS4Uw-NhN
https://wakelet.com/wake/VWVjfgjTse8ad420rinPa
https://wakelet.com/wake/DEeBlPRQ-paCL1Pb5LB1C
https://wakelet.com/wake/k4YcsC_XjgDLghHo-rJZL
https://wakelet.com/wake/rd551u5uylp7BiHxrxT99
https://wakelet.com/wake/YfQibhhiBkCVE_XrZ_gPm
https://wakelet.com/wake/EMLfG2s0cbMX95GCN1-lo
https://wakelet.com/wake/oJiu4X18cyf1OuobwCXqr
https://wakelet.com/wake/qPVDHKm6cnF8ieKdelSmT
https://wakelet.com/wake/DcUt6c8N3Mb_gvmP_Kcw3
https://wakelet.com/wake/d-SJPJwzVJrQ_Np-a45Ha
https://wakelet.com/wake/rWwRCj07TbnRWgnLsHknF
https://wakelet.com/wake/zoMOxVdUaQtQ9_L4eMpq-
https://wakelet.com/wake/zcJ_iWLDyIIieWcU-u5Mq
https://wakelet.com/wake/LyonQ4z8TO8J9WfzLEKOj
https://wakelet.com/wake/1ZvIxhCqLlJEXAOYr3aa3
https://wakelet.com/wake/hfqd93XFav8UUIUY_3jCv
https://wakelet.com/wake/WDzs7xKeUfb5W57cHLK0J
https://wakelet.com/wake/4IIkZc9I5fFYKfAvt-5HQ
https://wakelet.com/wake/MH-YoYNbSqGWCZGG-Dp0W
https://wakelet.com/wake/kiNcaG38t_YlXKo8eDb12
https://wakelet.com/wake/89ZdZwigagTXe_gvWUn9W
https://wakelet.com/wake/aciPGY8ng0zqWWi2mZzh8
https://wakelet.com/wake/z5Ox68SJw-yeN5RAM4UOX
https://wakelet.com/wake/gFkPuP4bfKARG38P5U30b
https://wakelet.com/wake/_tPWsQC7RvTWbq4QurfUq

, rexabuad ezadore odpovědět

rexabuad f91c64177c https://wakelet.com/wake/AhYGg5nlO75AqfDyrDi15
https://wakelet.com/wake/eOk79ZJRYxNAvO8Nr6hvD
https://wakelet.com/wake/lzCnREzQQ7nnErXPijE07
https://wakelet.com/wake/bKSsJQS8W-4LJWkiEIzF1
https://wakelet.com/wake/a01uRdi0iUnBqZP6Xcqxr
https://wakelet.com/wake/gQq45LnbjWeuuS5KzaMY3
https://wakelet.com/wake/BpcjXnKVXBPXCOFlls4JS
https://wakelet.com/wake/P6jRTRq75olsCzerx-cGt
https://wakelet.com/wake/GyZisadYMoykQp0fnk3xR
https://wakelet.com/wake/QuntfQ8k5MBEe3Kw96PXD
https://wakelet.com/wake/bf3U2srNNUNF5u2QTqZrC
https://wakelet.com/wake/Ce9FssDdpuL1qSFDa3z49
https://wakelet.com/wake/jYA_wnPB0okkJ71F1AVSx
https://wakelet.com/wake/7LiJ-P7b_kTIjhNlVFPGY
https://wakelet.com/wake/wGF2Bqm1KQRjrDlI6QtJb
https://wakelet.com/wake/LjRRCxB2eDmqEdCC5g3qu
https://wakelet.com/wake/a6yIb2HlLaxafQmLCzkTB
https://wakelet.com/wake/wbK-5Mo0twT-P5jKjLP_f
https://wakelet.com/wake/nBX8x-WqNiO_7MJ2PkwNf
https://wakelet.com/wake/WWhnGKnKwL9G0f8ZyWmb8
https://wakelet.com/wake/fx899KfGP3JMFqPwVQY2c
https://wakelet.com/wake/4dnVnlk5RocbrrJbTCdZj
https://wakelet.com/wake/sNpzKVt8BayfbX-VDt3o1
https://wakelet.com/wake/AeIOe5QSGT4pxptA9rPSj
https://wakelet.com/wake/BfFf1d0s9xZNw_JSoW2tn
https://wakelet.com/wake/wFzBxBpiOoPb1FRCcX9s2
https://wakelet.com/wake/Z8ujWEvONHKp_FvOioExa
https://wakelet.com/wake/3C8qJIYF24hRZMcwIGnBX
https://wakelet.com/wake/v8qnSgC0bv6Q1tflM9yHG
https://wakelet.com/wake/UbMveh576EHqg5A3zgLWX

, wicknehe nandaly odpovědět

wicknehe f91c64177c https://wakelet.com/wake/9d06c8k0n2Bd-ozigEi5p
https://wakelet.com/wake/4xCD_WAJp0gu8fbuHO20V
https://wakelet.com/wake/mbvEhV0-EPN3RAvph_l6I
https://wakelet.com/wake/qxV6P1J8fYjUW18AooW_o
https://wakelet.com/wake/-gb-LoiisGeM4W_DpT0tV
https://wakelet.com/wake/PuOoOz_4iH6_ao2m1j9Q6
https://wakelet.com/wake/I7WdMjjc13r9gR87hIhSB
https://wakelet.com/wake/88el1JHD5HTmdhU3ojqcf
https://wakelet.com/wake/b78XqBPL-sv-5ZWupXb2j
https://wakelet.com/wake/fAnOoaXKi-LI-DuBAEAqU
https://wakelet.com/wake/W7ijo1Uovw9V5-5dVRQg5
https://wakelet.com/wake/_S0XkYJGyE-e4jUUZimmc
https://wakelet.com/wake/wmMPhdhPDmMt4wRWCsduz
https://wakelet.com/wake/kiUv8ZuWsh3WXHBc9buG2
https://wakelet.com/wake/Jrd7akgIG8185NJKPL6_G
https://wakelet.com/wake/-A46djYTENmQplEt1_Dkf
https://wakelet.com/wake/R82GdJifjaKrBNEGM_hxv
https://wakelet.com/wake/i8-ThwcmWyEiJabCknvAf
https://wakelet.com/wake/e2H6-HnE1n3C36XkwelkU
https://wakelet.com/wake/I0WcVEf150CCHunGBqepG
https://wakelet.com/wake/mIpt8BTjkCV9PpiSda2TN
https://wakelet.com/wake/4xbEUjMSkzzkdQHlBLSMI
https://wakelet.com/wake/MHiy0IgLd0k2PWdDlMkE1
https://wakelet.com/wake/9ZblXajQ5ptP0EHGgn3XV
https://wakelet.com/wake/N_0eJecGyDVIiqzbBDD5W
https://wakelet.com/wake/JDLLD9VfE_4VQRcro8Fy9
https://wakelet.com/wake/MlWwsNaf0njsb7nkX5pgJ
https://wakelet.com/wake/sd32688EQkVSaeKeG1vZV
https://wakelet.com/wake/A3NKmP8JUrLzdsQFiABmh
https://wakelet.com/wake/bHCzWoUEBYyiF5ze2ff_k

, fabijess burack odpovědět

fabijess f91c64177c https://wakelet.com/wake/oxsHjQe6n5qFg3yIVUCS0
https://wakelet.com/wake/2lKF38xQefFJSnGlfimiv
https://wakelet.com/wake/MnBX6yTIK4AomjlYliswT
https://wakelet.com/wake/zJ-6spI1oujI6ADDV8HUo
https://wakelet.com/wake/JwzS9deV_4aCeLHIDf9D6
https://wakelet.com/wake/ivn9o0J837VPduluXkKFP
https://wakelet.com/wake/k44COU5b7jjS0VtThGyY3
https://wakelet.com/wake/w5ZwkvPpdKefRSPoqx0Qo
https://wakelet.com/wake/u9rVBYpluegXkm-CoiMf-
https://wakelet.com/wake/aqZ5haBqvjbNAHcUoDrwE
https://wakelet.com/wake/Z0ycVEl-z5-UaZ61MuvcV
https://wakelet.com/wake/JdPd62X4E20qYOVZUpVOa
https://wakelet.com/wake/lhTlKxOPvnst0_zbiafnW
https://wakelet.com/wake/_fnEAvc9xx-JEVnM4aQ-v
https://wakelet.com/wake/RwyLwfCI0-bMd1qc3hy1y
https://wakelet.com/wake/QjAPwymck7t1l_eSNPeNS
https://wakelet.com/wake/3Kb3cOf4v-fuI-nibFdTg
https://wakelet.com/wake/u6xrApK3KBW33_5UDvE2m
https://wakelet.com/wake/1Q7j0pb4RfCW6iQbUcZx3
https://wakelet.com/wake/sLZ3jGt1MWV3rh2jD1ZAs
https://wakelet.com/wake/L39hkqKjXmpZmuRy92foe
https://wakelet.com/wake/beAY0ZV3VEQn7DVdZaMV6
https://wakelet.com/wake/utiETyL19iQGnuC5lfEUn
https://wakelet.com/wake/v5hM31WJ9wLwNbPrpjXEK
https://wakelet.com/wake/YHK3TxprAHn0Ux2DJtYaR
https://wakelet.com/wake/ZsSSJ19QzIAjIa-or8ENj
https://wakelet.com/wake/4TIarhncivEqmmH5cmwsw
https://wakelet.com/wake/naoUB00oCFIM5MoVIdUaa
https://wakelet.com/wake/zo2iAvw1Fs70slWxYwIkb
https://wakelet.com/wake/gs2evQDKwcccvdhXj0P19

, feideb federigo odpovědět

feideb f91c64177c https://trello.com/c/ZzGcdqFR/17-pizza-connec...
https://trello.com/c/eHFvi3tI/61-formatter-v2...
https://trello.com/c/TtVkl21q/27-indian-tabla...
https://trello.com/c/9mGOitJI/30-abcd-any-bod...
https://trello.com/c/GQ81OiYf/41-junoon-720p-...
https://trello.com/c/kAaSUq1j/51-zerog-nostal...
https://trello.com/c/2Q1gN5WA/58-hd-online-pl...
https://trello.com/c/xhklrwtg/54-signing-natu...
https://trello.com/c/nTk14QkI/49-netlux-antiv...
https://trello.com/c/mqBHJLk0/35-exclusive-ef...
https://trello.com/c/7aYCUc6z/18-ghost-kkd-wi...
https://trello.com/c/4WGMGahZ/47-holly-e-benj...
https://trello.com/c/zM4m70un/31-spongebob-sq...
https://trello.com/c/QhRIfLyu/76-iobit-uninst...
https://trello.com/c/dlvN4WLr/48-tamil-actres...
https://trello.com/c/Dhekt6lM/31-microcontrol...
https://trello.com/c/RB6O7Kkg/64-microsoft-to...
https://trello.com/c/jL7BUoxR/20-paint-the-to...
https://trello.com/c/4d2rsbIS/19-telecharger-...
https://trello.com/c/brJ2l1MQ/37-motion-bouti...
https://trello.com/c/xtnoPDac/35-avast-intern...
https://trello.com/c/hPHOXdgd/43-adobe-pagema...
https://trello.com/c/XCvk6UGI/25-kirby-air-ri...
https://trello.com/c/m3qoodCF/37-mortalkombat...
https://trello.com/c/SrS30N9K/17-hd-online-pl...
https://trello.com/c/VBdcEM17/20-maxoncinema4...
https://trello.com/c/MgtIMF78/11-design-exper...
https://trello.com/c/3vbNM283/31-harnmaster-g...
https://trello.com/c/8B8UQWSc/30-igazeti-ya-l...
https://trello.com/c/Q6AdPME2/12-contoh-propo...

, behanai company odpovědět

behanai f91c64177c https://clever-hawking-823946.netlify.app/OMG...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=t...
https://trello.com/c/no7uCctW/27-natural-phy-...
https://glacial-caverns-32717.herokuapp.com/S...
neydefepar.unblog.fr/2021/11/28/jigariyaa-3-f...
waisurra.yolasite.com/resources/Download-Grat...
https://nacansettcon.weebly.com/uploads/1/3/9...
https://coub.com/stories/1155768-miss-tanakpu...
https://infinite-sierra-07973.herokuapp.com/C...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://ancient-bayou-37100.herokuapp.com/Ita...
https://fierce-lowlands-41877.herokuapp.com/C...
https://kit.co/puclotisdisf/full-onsha-build-...
https://wakelet.com/wake/QqrVyXXbSj13ZY1hNp3fq
https://nostalgic-elion-bcc08b.netlify.app/Re...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=g...
https://meocadetelehal.wixsite.com/hilymopan/...
https://reidemepo.weebly.com/herunterladenveh...
https://trello.com/c/YK8iHXFV/8-4k-khushboo-4...
https://focused-jepsen-963083.netlify.app/Won...
https://jovial-allen-427384.netlify.app/mere-...
https://compassionate-babbage-30c5ab.netlify....
https://www.homify.in/ideabooks/8487003/filel...
https://coub.com/stories/1155767-garam-hai-fu...
https://pdfslide.net/business/telugu-hd-720p-...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://editzplanet.com/social/upload/files/2...
https://goofy-blackwell-250910.netlify.app/pa...
[url]https://assets.pinshape.com/...

, wilfanc charmayna odpovědět

wilfanc f91c64177c https://networny-social.s3.amazonaws.com/uplo...
https://www.pixnet.net/pcard/4812060324b7b774...
https://wakelet.com/wake/LbSMZ7VTNBa1u9tBUsSzZ
https://www.homify.in/ideabooks/8499737/devas...
https://www.homify.in/ideabooks/8499736/inven...
https://conspafolbu.weebly.com/uploads/1/3/9/...
https://trello.com/c/XiwZvlgr/6-upd-program-c...
https://kit.co/bountheichetti/safari-os-x-10-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://seesaawiki.jp/kanlearnfito/d/File Cul...
https://www.faceorkut.com/read-blog/5247
https://kit.co/clasormildi/gether-a-wish-fina...
https://wakelet.com/wake/qpy_MZzZMJPzRydMzoFfG
https://wakelet.com/wake/yTaxJS93fWQLftdKGjudl
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://raubibooksno.mystrikingly.com/blog/me...
https://seesaawiki.jp/berptunsaja/d/Chaalis C...
liodecol.yolasite.com/resources/Cordelia-Kole...
https://llegkevirepos.wixsite.com/magycipha/p...
zucsefit.yolasite.com/resources/CallofDutyAdv...
https://lemithilan.weebly.com/uploads/1/3/9/6...
https://pdfslide.us/mobile/bluray-flame-2006-...
https://fdocuments.ec/document/free-kitabfadh...
https://kit.co/nessmaminmehr/file-schemaplic-...
https://kit.co/linvilongti/aksar-2-free-hd-ki...
https://dokumen.tips/data-analytics/spider-ma...
lorfitagpe.unblog.fr/2021/11/28/last-exit-ful...
https://www.homify.in/ideabooks/8499735/desig...
https://seesaawiki.jp/mopabkala/d/Free Window...

, brilthir alodea odpovědět

brilthir f91c64177c https://uploads.strikinglycdn.com/files/31ca6...
https://pattitetorseuberc.wixsite.com/iracalt...
https://bivazali.mystrikingly.com/blog/steinb...
https://vaigeygelo.diarynote.jp/2021112915252...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/cc35a...
https://strasbourg.bar/upload/files/2021/11/Q...
https://niemanttherdogsban.wixsite.com/checkc...
https://cdn.thingiverse.com/assets/fd/1b/1e/0...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=t...
https://site-3854115-4274-6963.mystrikingly.c...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/11b71...
https://trello.com/c/8XWopX2C/15-free-emco-re...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=m...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://clasenehel1970.wixsite.com/seatttenti...
https://trello.com/c/e7MdTGt2/11-apocalypse-t...
https://trello.com/c/j13dIETo/9-progdvb-power...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b15f7...
https://satelromi.mystrikingly.com/blog/keep-...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=n...
https://wakelet.com/wake/J1eu9ex9yEx_lQl2qcptQ
https://wakelet.com/wake/Cqf8Sb4iaHlMeCNnwoij5
https://wakelet.com/wake/0PMExIwRJmSNRbwXflrBt
https://wakelet.com/wake/iyeIcIHhoeUb6fdAQUuBQ
https://7gogo.jp/iL7ruGjL4yWH
https://trello.com/c/tgYGYvCV/22-telecharger-...
https://alleguty.mystrikingly.com/blog/nayak-...
[url]https:...

, bertode haveloche odpovědět

bertode f91c64177c https://kit.co/scanicovpa/x64-cus-mer-loyalty...
https://dokumen.tips/data-analytics/conmed-sa...
telegra.ph/Codes-Maker-For-Facebook-Chat-11-26
https://kit.co/rerazzcalo/mor-hp-tante-girang...
https://chicpiborpy.mystrikingly.com/blog/uto...
https://wakelet.com/wake/ZlRJc4DsihpKldkoXSYD3
beninetdoct.unblog.fr/2021/11/26/download-sis...
https://seesaawiki.jp/flavazverre/d/AAMS Auto...
https://kit.co/speriwicim/keygen-fl-studio-10...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b258e...
telegra.ph/Loadout-Final-Windows-64bit-Zip-11-26
https://seesaawiki.jp/ntesorsaywens/d/64bit C...
https://seesaawiki.jp/owsocobbkop/d/Klondike ...
https://neverbroke.club/upload/files/2021/11/...
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://trello.com/c/qVC6bMOc/20-marlins-engl...
https://kit.co/tiopropacba/scargar-arrastrame...
bagrewiddia.blo.gg/2021/november/drishyam-201...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://7gogo.jp/B0CUihlcjT8_
https://infinite-woodland-72204.herokuapp.com...
plodtackmisma.webblogg.se/2021/november/monic...
https://todecacy.weebly.com/uploads/1/3/9/4/1...
telegra.ph/Winninginthefuturesmarketsbygeorge...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8cf75...
https://fiocredcomprea.localinfo.jp/posts/241...
https://modest-khorana-80c8ae.netlify.app/Aut...
https://matchella.com/read-blog/12163
pasdortkelb.yolasite.com/resources/Micros-Fid...

, carrfurn mygeanah odpovědět

carrfurn f91c64177c https://enpecfobisides.wixsite.com/elaleachty...
https://mebapccontgraz.mystrikingly.com/blog/...
https://7gogo.jp/8U5T8X9xXVMq
https://www.pixnet.net/pcard/38575603655554bb...
https://wakelet.com/wake/BQ3Uvgkriz8RM9H-8FOOb
https://cosbaubandown.weebly.com/basic-electr...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://www.pixnet.net/pcard/35560601fffa33ce...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/d4bb7...
xcelmingdatouchs.unblog.fr/2021/11/26/portabl...
https://socnetwok.qubtc.net/read-blog/520
https://7gogo.jp/P85M_P7tYAMr
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a85ab...
https://www.justyari.com/read-blog/49542
https://www.pixnet.net/pcard/11977602df6ce612...
https://trello.com/c/ZfIkMN37/17-zip-skspace-...
https://seesaawiki.jp/esprofaghog/d/Adobe Fla...
https://cdn.thingiverse.com/assets/6f/c6/0a/8...
ocrogdie.yolasite.com/resources/Cem-Yilmaz-Fu...
https://ceptqualsmisi.weebly.com/14-20-yasli-...
https://kit.co/lotobonti/basic-eco-mics-land-...
blasigalri.unblog.fr/2021/11/26/syncback-9-0-...
https://kit.co/cidarlighcal/f-ears-full-versi...
wessbelberch.yolasite.com/resources/Equity-De...
https://kit.co/giafepipart/ostegunak-jon-arre...
https://www.homify.in/ideabooks/8471748/galti...
https://www.homify.in/ideabooks/8471747/unive...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...

, graskel alyshah odpovědět

graskel f91c64177c https://dustderarowlona.wixsite.com/trezirope...
https://clubantisebe.wixsite.com/canpeetilnew...
https://seesaawiki.jp/starlauraga/d/Java Onli...
https://poilelogremicre.wixsite.com/desccyche...
https://seesaawiki.jp/dekelnhurri/d/Professio...
https://terpotiwealthratt.wixsite.com/gramads...
https://inwinvedetar.wixsite.com/leonawerno/p...
https://sampootasulacdu.wixsite.com/purcuirar...
https://beodogdaconskristu.wixsite.com/toiden...
https://baptizein.com/read-blog/1957
https://dulttilinozlea.wixsite.com/wanpareapi...
https://seesaawiki.jp/hyapelibelt/d/Lifestyle...
https://wakelet.com/wake/J6XHqIphr-3fWrxtv4Mcm
https://renlocerfisub.wixsite.com/softhealthw...
https://trello.com/c/l3LobOTA/18-living-in-ba...
https://flugunniojacle.wixsite.com/caboosomdu...
https://friendspromotion.com/read-blog/194
https://seesaawiki.jp/dupguisearchclas/d/&#91...
https://seesaawiki.jp/tioneecavi/d/Awave114x8...
https://elgrenexpormorou.wixsite.com/variriti...
https://cacarefteli.wixsite.com/tangrenmamar/...
https://goldkesbabetech.wixsite.com/cogsgotuc...
https://tlosterpphorosone.wixsite.com/xerviad...
https://rsenringwasettnom.wixsite.com/schizba...
https://cdn.thingiverse.com/assets/be/b8/3e/5...
https://nunniracpicom.wixsite.com/vineboore/p...
https://daipasrilegurli.wixsite.com/frikcalra...
https://seesaawiki.jp/pralulprepin/d/Skanda P...
https://chinochat.com/read-blog/645
[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/2a/80/94/62/7d/Aarp-Brain-Game...

, raffchen nirell odpovědět

raffchen f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/0d/ad/59/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/7c/10/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/5b/1a/23/2...
https://cdn.thingiverse.com/assets/64/7d/f4/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/10/79/15/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/63/26/e2/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b9/1e/53/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/8b/68/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/bd/5e/8...
https://cdn.thingiverse.com/assets/5b/2f/cd/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/33/55/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/9d/1a/b...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/52/00/9...
https://cdn.thingiverse.com/assets/10/f7/31/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/23/3a/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/35/84/8b/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/51/e2/b1/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d2/08/e6/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/85/fd/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/4a/41/cc/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ae/b3/74/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/4c/b7/c7/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/0e/f8/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/35/53/5d/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/2a/a7/80/0...
https://cdn.thingiverse.com/assets/54/75/95/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/6c/6d/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/df/6e/11/4...
https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/a8/4e/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/a6/74/2...

, santchio zilynah odpovědět

santchio f91c64177c https://sabinegreen6.wixsite.com/picmachilsa/...
https://www.paperpage.in/post/80430_ivt-blues...
https://lotpitchtincra.tumblr.com/post/664751...
https://jiselixuk.wixsite.com/ronitite/post/k...
https://www.xn--gber-0ra.com/post/1855_kaboot...
https://clubnudista.com/read-blog/1440
https://lagemarog.amebaownd.com/posts/22075106
https://byrneholtzen012jmi.wixsite.com/malera...
https://www.humhum.co/post/814_nascar-simraci...
https://toihopheti.weebly.com/suhaag-movie-fr...
www.eztkerested.hu/upload/files/2021/10/bSRk1...
https://masonicglobal.com/post/2780_talisman-...
https://sindanacis1980.wixsite.com/siamysbayd...
https://xochitlgalli25534g.wixsite.com/soakeg...
https://gardenlocked.com/post/46486_naruto-mo...
https://cribinkrugaq.weebly.com/windslic-uefi...
https://inliberta.com/post/4294_titanic2movie...
https://myrealex.com/read-blog/1379
https://social.urgclub.com/read-blog/1267
https://fobanaro.localinfo.jp/posts/22075100
https://un-ion.net/read-blog/324
https://www.beautyafricana.com/post/8855_kamm...
www.showrock.com/post/3413_microsoft-office-2...
https://globalsportbase.com/read-blog/2093
https://tienalypho.tumblr.com/post/6647518998...
https://daemivara.theblog.me/posts/22075096
https://libres.nomasmentiras.uy/post/2863_mac...
https://lesp888.info/platform/post/19432_free...
https://mordionathet.themedia.jp/posts/22075095
https://uhbest.com/post/1959_immortal-techniq...

, elbala kassidy odpovědět

elbala 1641945491 https://trello.com/c/10uOPB64/27-download-hig...
https://trello.com/c/jbhHIiVo/40-haseen-lamhe...
https://trello.com/c/LJv0Q3JY/19-ta-ra-rum-pu...
https://trello.com/c/rlibXIx6/43-top-black-cu...
https://trello.com/c/VH9G2Rg1/48-medal-of-hon...
https://trello.com/c/5Bmqo0n0/40-bukupenganta...
https://trello.com/c/zzCW7INq/29-startup-priv...
https://trello.com/c/o9t380JJ/20-exclusive-ch...
https://trello.com/c/xQNSAco8/36-nude-red-nec...
https://trello.com/c/tZKIlubt/23-journey-of-l...
https://trello.com/c/bnRWmgpa/45-telugu-dubbe...
https://trello.com/c/CZ09Nmxh/35-roadrashnocd...
https://trello.com/c/DPIMXqhi/50-jawahirul-ma...
https://trello.com/c/iEoVIkEB/22-mr-sunil-kum...
https://trello.com/c/HDcXUzjJ/45-best-gunday-...
https://trello.com/c/Ua7RzYWv/48-work-hd-onli...
https://trello.com/c/ERdoeVuK/34-new-pthc-11y...
https://trello.com/c/BMmWfxc7/42-download-con...
https://trello.com/c/yhuDRP40/29-eighties-mat...
https://trello.com/c/OctXxazU/22-updated-roch...
https://trello.com/c/e47mSgMc/41-magicsim-v25...
https://trello.com/c/J7PkPpbW/40-khandala-hou...
https://trello.com/c/bNh4WiMH/20-navicat-for-...
https://trello.com/c/VC5vpsZQ/40-microsoft-of...
https://trello.com/c/EIM6GL4o/32-toonpur-ka-s...
https://trello.com/c/s9vuGUdZ/26-new-virtual-...
https://trello.com/c/n4bvgCzo/50-yuvan-shanka...
https://trello.com/c/M1I0rwLm/67-the-martian-...
https://trello.com/c/bNyTmz2M/56-best-ul
https://trello.com/c/IbRnVQOP/32-google-nik-c...

, jaruhel perkyn odpovědět

jaruhel 1641945491 https://trello.com/c/fyfG1LeO/54-tournament-d...
https://trello.com/c/juhfcGWS/35-earl-klugh-t...
https://trello.com/c/LimFYWgp/19-cepot-ngabod...
https://trello.com/c/Ex25aRFC/24-repack-john-...
https://trello.com/c/miKjzkl7/39-watch-indepe...
https://trello.com/c/89kNhlLm/20-autoclosets-...
https://trello.com/c/YaCO5aVY/18-windows-live...
https://trello.com/c/3OFIlCwM/67-baixar-natir...
https://trello.com/c/a1V48KuF/62-veronic-dica...
https://trello.com/c/b2P6rX5r/27-kab-kyon-kai...
https://trello.com/c/nXun5kOn/79-zerodarkthir...
https://trello.com/c/P2WR0iMi/18-money-no-eno...
https://trello.com/c/sNLIXLmr/35-portable-aut...
https://trello.com/c/dMHglskP/28-enza-14yo-an...
https://trello.com/c/YGceqZSy/65-hindi-movie-...
https://trello.com/c/LWYCMssk/14-colt-gold-cu...
https://trello.com/c/RH3JTwTZ/28-prism-video-...
https://trello.com/c/JqHtg1jz/42-justice-leag...
https://trello.com/c/jdjoBsAs/23-captions-ali...
https://trello.com/c/BwrmxhLr/29-verified-fay...
https://trello.com/c/j0E0kkxe/44-paragon-gpt-...
https://trello.com/c/wmM9ZbO8/30-nizami-bansa...
https://trello.com/c/W9Z0Rq0P/22-download-wor...
https://trello.com/c/HoxqrTd2/31-link-austral...
https://trello.com/c/3N4vdtTK/33-hot-danfoss-...
https://trello.com/c/B201ICQF/69-igo-8-for-wi...
https://trello.com/c/3KGbhGkK/17-new-cn-wf511...
https://trello.com/c/6JsauSTl/62-top-iso-inaz...
https://trello.com/c/qQP6AgMU/36-coppercam-li...
https://trello.com/c/EMENlLDs/31-itc-migratio...


Strana:  1 ... « předchozí  165 166 167 168 169 170 171 172 173   další » ... 201