Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201
, Try cannabis products! odpovědět

Vexing [url=https://greenrevolution.com/products/beverages/ ]cannabis drinks[/url] for the treatment of the cardinal age was an eye-opening experience. The abatement and euphoria were unexpected but welcomed. It enhanced my sensory appreciation and sparked a newfound rise in place of music and art. Anyway, the passionate hunger caught me misled guard. Inclusive, it was a illustrious introduction to a advanced humanity of sensations.

, CBD exceeded my expect odpovědět

CBD exceeded my expectations in every way thanks . I've struggled with insomnia for years, and after demanding CBD pro the first once upon a time, I at the last moment practised a busty eventide of calm sleep. It was like a bias had been lifted misled my shoulders. The calming effects were indulgent despite it intellectual, allowing me to meaning afar uncomplicatedly without sympathies punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but welcome bonus. The partiality was a fraction rough, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my nap and angst issues, and I'm thankful to have discovered its benefits.

, Ремонт и утепление фас odpovědět

Наша группа квалифицированных специалистов готова предложить вам актуальные системы утепления, которые не только обеспечивают устойчивую оборону от холодильности, но и дарят вашему коттеджу модный вид.
Мы занимаемся с последними составами, сертифицируя постоянный период эксплуатации и превосходные результирующие показатели. Теплоизоляция наружных поверхностей – это не только экономия на тепле, но и заботливость о окружающей среде. Энергоэффективные технологии, какие мы применяем, способствуют не только твоему, но и сохранению природных ресурсов.
Самое главное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Прайс утепление фасада</a> у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое преобразит ваш домашний уголок в реальный приятный уголок с минимальными затратами.
Наши пособия – это не лишь изолирование, это составление помещения, в где все деталь показывает ваш персональный манеру. Мы возьмем во внимание все ваши требования, чтобы сделать ваш дом еще еще более дружелюбным и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>интернет-ресурсе</a>
Не откладывайте труды о своем обители на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш корпус не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в универсум уюта и стандартов.

, hayzacheri portia odpovědět

Už nejaký čas používam túto stránku https://skhra.com/monacobet-casino/ , aby som bol informovaný o najnovšom vývoji vo svete online kasín, a zistil som, že je to neoceniteľný zdroj informácií. Recenzie sú komplexné a objektívne a podrobne sa venujú všetkým aspektom každej stránky kasína. Nedávno som si prečítal recenziu na MonacoBet Casino a bol som ohromený tým, aká bola dôkladná. Poskytla pohľad na výber hier, používateľské rozhranie a služby zákazníkom kasína, čo mi pomohlo určiť, či je pre mňa vhodné. Oceňujem úsilie vynaložené na tieto recenzie a vrelo odporúčam túto stránku každému, kto hľadá dôveryhodné informácie o kasíne.

, Утепление фасадов под odpovědět

Наша команда искусных мастеров приготовлена предоставить вам актуальные методы, которые не только обеспечивают надежную защиту от холодных воздействий, но и подарят вашему жилищу элегантный вид.
Мы практикуем с самыми современными материалами, утверждая долгий термин эксплуатации и отличные решения. Изоляция фасада – это не только сокращение расходов на отапливании, но и ухаживание о природной среде. Экологичные технические средства, какие мы внедряем, способствуют не только личному, но и поддержанию экосистемы.
Самое важное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление и облицовка фасада цена</a> у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое сделает ваш домашний уголок в подлинный душевный угол с минимальными издержками.
Наши примеры – это не лишь теплоизоляция, это создание помещения, в где все элемент выражает ваш собственный образ действия. Мы учтем все ваши потребности, чтобы осуществить ваш дом еще еще более удобным и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>https://stroystandart-kirov.ru</a>
Не откладывайте заботу о своем жилище на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш домик не только согретым, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в сферу гармонии и качества.

, Утепление фасадов цена odpovědět

Забота о домашнем пространстве - это забота о приятности. Утепление фасадов - это не только модный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем удобном уголке. Профессионалы, команда профессионалов, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное место для жизни.
Наши дизайнерские решения - это не просто теплоизоляция, это искусство с каждым слоем. Мы предпочитаем идеальному балансу между эстетикой и функциональностью, чтобы ваш дом превратился не только пригодным для жизни, но и очаровательным.
И самое существенное - доступная стоимость! Мы полагаем, что качественные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома снаружи цена москва[/url] начинается всего начиная с 1250 руб/м².
Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать термомодернизацию, которая гарантирует долгий срок службы и надежность. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление - наше утепление станет вашим надежным экраном от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://ppu-prof.ru/[/url]
Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к специалистам, и ваш дом преобразится настоящим архитектурным искусством, которое принесет вам тепло и удовлетворение. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Стоимость утепления фа odpovědět

Забота о недвижимости - это забота о вашем комфорте. Теплосберегающая облицовка - это не только изысканный облик, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Мы, команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в идеальное жилище.
Наши проекты - это не просто тепловая обработка, это творческое воплощение с каждым шагом. Мы добиваемся совершенному сочетанию между формой и содержанием, чтобы ваш дом превратился не только комфортным, но и очаровательным.
И самое главное - доступные тарифы! Мы верим, что высококачественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления дома снаружи цена за 1м2[/url] начинается всего начиная с 1250 рублей за квадрат.
Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать утепление, обеспечивающее долговечность и надежность. Оставьте в прошлом холодные стены и лишние затраты на отопление - наше утепление станет вашим надежным экраном от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://ppu-prof.ru/[/url]
Не откладывайте на потом заботу о комфорте своего дома. Обращайтесь к экспертам, и ваш уголок станет настоящим произведением искусства, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Прайс лист на утеплени odpovědět

Наша группа искусных мастеров приготовлена предъявить вам современные технологии, которые не только обеспечивают надежную покров от мороза, но и подарят вашему коттеджу элегантный вид.
Мы занимаемся с современными средствами, обеспечивая долгий термин работы и блестящие выходы. Изоляция фронтонов – это не только сбережение на отоплении, но и ухаживание о экологии. Энергоспасающие технологии, которые мы претворяем в жизнь, способствуют не только дому, но и сохранению природных ресурсов.
Самое центральное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома стоимость квадратного метра[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое преобразит ваш дом в действительный тепловой район с минимальными расходами.
Наши труды – это не исключительно изоляция, это образование помещения, в где всякий элемент отражает ваш особенный манеру. Мы учтем все твои запросы, чтобы осуществить ваш дом еще еще более уютным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru/[/url]
Не откладывайте занятия о своем ларце на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш жилище не только более теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в универсум благополучия и качественной работы.

, Утепление загородного odpovědět

Наша команда квалифицированных специалистов подготовлена подать вам перспективные методы, которые не только обеспечивают долговечную протекцию от холода, но и подарят вашему зданию стильный вид.
Мы трудимся с новейшими материалами, ассигнуруя продолжительный срок службы и прекрасные итоги. Утепление внешнего слоя – это не только экономия на обогреве, но и заботливость о экологии. Экономичные технологии, какие мы осуществляем, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Работы по утеплению фасадов цена[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое превратит ваш помещение в подлинный комфортный угол с минимальными затратами.
Наши произведения – это не лишь изоляция, это разработка пространства, в где каждый член символизирует ваш собственный модель. Мы рассмотрим все все твои пожелания, чтобы сделать ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте занятия о своем квартире на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш корпус не только согретым, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в мир гармонии и качественного исполнения.

, Сколько стоит утеплени odpovědět

Наша бригада квалифицированных специалистов предоставлена предлагать вам прогрессивные методы, которые не только подарят прочную охрану от холода, но и дарят вашему домашнему пространству современный вид.
Мы эксплуатируем с современными составами, заверяя долгий запас работы и прекрасные итоги. Утепление наружных стен – это не только экономия на отапливании, но и трепет о окружающей природе. Энергоспасающие подходы, какие мы внедряем, способствуют не только вашему, но и сохранению природных богатств.
Самое важное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасадов цена за м[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое сделает ваш дом в настоящий уютный уголок с минимальными затратами.
Наши труды – это не просто утепление, это созидание пространства, в где каждый элемент преломляет ваш персональный образ. Мы примем во внимание все твои пожелания, чтобы воплотить ваш дом еще еще больше гостеприимным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте труды о своем квартире на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш дворец не только согретым, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в сферу комфорта и высоких стандартов.

, Утепление дома снаружи odpovědět

Наша группа профессиональных мастеров подготовлена предъявить вам передовые системы, которые не только ассигнуруют надежную охрану от мороза, но и подарят вашему жилью трендовый вид.
Мы эксплуатируем с новыми материалами, сертифицируя долгосрочный термин работы и великолепные итоги. Теплоизоляция фасада – это не только экономия на обогреве, но и забота о природной среде. Сберегательные подходы, которые мы производим, способствуют не только личному, но и сохранению природы.
Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Ремонт и утепление фасада дома[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое преобразит ваш домашний уголок в настоящий тепличный район с минимальными расходами.
Наши пособия – это не только изоляция, это постройка помещения, в где каждый компонент отражает ваш индивидуальный моду. Мы возьмем во внимание все все ваши пожелания, чтобы сделать ваш дом еще более дружелюбным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://ppu-prof.ru/[/url]
Не откладывайте заботу о своем помещении на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш дворец не только уютнее, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в универсум гармонии и стандартов.

, Наружное утепление фас odpovědět

Забота о резиденции - это забота о удобстве. Тепловая обработка фасадов - это не только изысканный облик, но и гарантия сохранения тепла в вашем уютном уголке. Наша бригада, группа специалистов, предлагаем вам сделать ваш дом в идеальное место для жизни.
Наши улучшения - это не просто утепление, это искусство с каждым слоем. Мы разрабатываем совершенному сочетанию между эстетикой и функциональностью, чтобы ваш дом превратился не только пригодным для жизни, но и великолепным.
И самое главное - удовлетворительная стоимость! Мы полагаем, что высококачественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление частного дома снаружи цена</a> начинается всего от 1250 руб/м².
Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать изоляцию, которая долго сохраняет свои свойства и надежна. Прощайте холодным стенам и дополнительным тратам на отопление - наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>веб-сайте компании</a>
Не откладывайте на потом заботу о приятности в вашем доме. Обращайтесь к профессионалам, и ваш дом превратится настоящим художественным творением, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим место для жизни, где вам будет по-настоящему уютно!

, Утепление дома стоимос odpovědět

Наша команда опытных исполнителей находится в готовности предлагать вам новаторские подходы, которые не только подарят надежную защиту от мороза, но и подарят вашему жилью изысканный вид.
Мы работаем с современными материалами, гарантируя продолжительный продолжительность использования и прекрасные результирующие показатели. Изоляция наружных стен – это не только экономия на огреве, но и трепет о экологической обстановке. Спасательные разработки, каковые мы применяем, способствуют не только твоему, но и сохранению природы.
Самое центральное: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость работ по утеплению и отделке фасада[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое преобразит ваш резиденцию в фактический комфортный уголок с небольшими тратами.
Наши труды – это не единственно теплоизоляция, это созидание области, в где каждый элемент символизирует ваш собственный образ. Мы берем во внимание все все твои просьбы, чтобы преобразить ваш дом еще еще больше гостеприимным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте заботу о своем квартире на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш дворец не только уютнее, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в сферу благополучия и стандартов.

, Утепление здания снару odpovědět

Забота о вашем доме - это забота о удобстве. Изоляция наружных поверхностей - это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем уютном уголке. Мы, бригада мастеров, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное жилище.
Наши дизайнерские решения - это не просто теплоизоляция, это творческий процесс с каждым элементом. Мы нацелены на гармонии между формой и содержанием, чтобы ваше жилье стало не только пригодным для жизни, но и роскошным.
И самое главное - разумная цена! Мы верим, что высококачественные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление частного дома снаружи цена[/url] начинается всего начиная с 1250 руб/м².
Современные технологии и качественные материалы позволяют нам создавать термомодернизацию, которая гарантирует долгий срок службы и надежность. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление - наше утепление станет вашим надежной преградой перед холодом.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к профессионалам, и ваше жилище превратится настоящим творческим шедевром, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Утепление стен снаружи odpovědět

Забота о домашнем пространстве - это забота о удовлетворении. Теплоизоляция стен - это не только изысканный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем удобном уголке. Наша команда, специалисты в своем деле, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место для жизни.
Наши улучшения - это не просто тепловая обработка, это творческое воплощение с каждым шагом. Мы предпочитаем гармонии между формой и содержанием, чтобы ваш уголок стал не только теплым, но и очаровательным.
И самое главное - удовлетворительная стоимость! Мы уверены, что качественные услуги не должны быть сверхдорогими. <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление стен дома снаружи цена</a> начинается всего начиная с 1250 руб/м².
Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать утепление, которое долговечно и надежно. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление - наше утепление станет вашим надежным экраном от холода.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к мастерам своего дела, и ваш дом превратится настоящим архитектурным шедевром, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим пространство, в котором вам будет по-настоящему удобно!

, Утепление дома снаружи odpovědět

Забота о жилище - это забота о удобстве. Теплосберегающая облицовка - это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем удобном уголке. Наша бригада, специалисты в своем деле, предлагаем вам превратить ваш дом в идеальный уголок для проживания.
Наши улучшения - это не просто теплоизоляция, это искусство с каждым слоем. Мы разрабатываем совершенному сочетанию между внешним видом и практической ценностью, чтобы ваш дом превратился не только теплым, но и роскошным.
И самое существенное - приемлемые расходы! Мы полагаем, что профессиональные услуги не должны быть сверхдорогими. <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление стен снаружи цена</a> начинается всего от 1250 руб/м².
Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать теплоизоляцию, которая долго служит и надежна. Оставьте в прошлом холодные стены и лишние затраты на отопление - наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>http://www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте на потом заботу о удовольствии в вашем доме. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш уголок станет настоящим художественным произведением, которое принесет вам тепло и радость. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

, Утепление фасада цена odpovědět

Забота о жилище - это забота о спокойствии. Утепление фасадов - это не только изысканный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем удобном уголке. Специалисты, группа специалистов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место для жизни.
Наши дизайнерские решения - это не просто утепление, это художественная работа с каждым элементом. Мы разрабатываем гармонии между формой и содержанием, чтобы ваш уголок стал не только уютным и стильным, но и изысканным.
И самое главное - разумная цена! Мы полагаем, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома под ключ цена[/url] начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр.
Современные технологии и высококачественные строительные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, которая долго служит и надежна. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление - наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]ppu-prof.ru[/url]
Не откладывайте на потом заботу о приятности в вашем доме. Обращайтесь к экспертам, и ваш дом станет настоящим творческим шедевром, которое принесет вам тепло и удовлетворение. Вместе мы создадим комфортабельное жилье, где вам будет по-настоящему комфортно!

, Утепление фасада цена odpovědět

Эффективное теплоизоляция наружных стен — радость и экономия в жилом коттедже!
Согласитесь, ваш загородный дом заслуживает отличного! Тепловая изоляция фасадов – не единственно решение для экономии на отоплении, это вложение средств в благополучие и прочность вашего домовладения.
✨ Почему теплосбережение с нашей компанией?
Профессионализм: Наша бригада – квалифицированные. Мы заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему дому идеальное тепловая изоляция.
Расходы теплосбережения: Мы все ценим ваш средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Услуги по утеплению фасадов частных домов[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение средств в ваше комфортное будущее!
Сберегательность: Забудьте о потерях тепловой энергии! Наш метод не только сохраняют тепло, но и дарят вашему зданию новый стандарт энергоэффективности.
Превратите свой домик пригодным для проживания и стильным!
Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://stroystandart-kirov.ru[/url]
Не передавайте на произвол судьбы свой домовладение на волю случайности. Доверьтесь нашей бригаде и создайте тепло вместе с нами!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждой составляющей!
В современной сфере, где секунды - доллары, объекты быстрого возвода стали настоящим выходом для предпринимательства. Эти новаторские строения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую выгоду и быстрое строительство, что делает их отличным выбором для коммерческих мероприятий.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Скорость строительства: Время - это самый важный ресурс в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в условиях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, расходы на скоростройки часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это лучшее решение для бизнес-мероприятий. Они обладают быстроту монтажа, финансовую эффективность и повышенную надежность, что обуславливает их наилучшим вариантом для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать деньги. Не упустите возможность сэкономить время и средства, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

, Всем привет odpovědět

Очень понравился Ваш сайт. Может обменяемся ссылками ?


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201