Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199
, ссылка mega sb odpovědět

Hi all! My name is Admin Read:

Что нужно учесть при использовании маркетплейса mega sb? Как и везде, на площадке есть рейтинг магазинов, система отзывов и оценок. Перед тем, как совершить покупку, важно ознакомиться с этими показателями. Пользуйтесь только оригинальной ссылкой на [url=https://mega-active-links.com]мега ссылка зеркало[/url]. Стоит так же отметить, что анонимность и безопасность является приоритетом площадки. Все данные о платежах зашифрованы, не запрашивается личная информация о покупателях и владельцах магазинов. Важным моментом является то, что найти официальные ссылки не так то просто, существует много мошеннических ресурсов. Новым пользователям часто бывает сложно найти нужную ссылку. Сохраните официальную ссылку на <a href=https://mega-active-links.com>mega onion ссылку</a>, чтобы не потерять её.

мега даркнет маркет ссылка тор:https://mega-active-links.com

, mega ru odpovědět

Hi all! My name is Admin Read:

При осуществлении поиска в онлайн-пространстве, пользователь интернета всегда сталкивается с торговой площадкой <a href=https://xn--mg-sb-6za9404c.com>mega darknet market ссылка то</a>. Идеальный партнер для мгновенных и безопасных онлайн-покупок: мы предоставляем возможность совершать быстрые и безопасные покупки без лишних хлопот. [url=https://xn--mg-sb-6za9404c.com]mega sb не работает[/url] специализируется на предоставлении доступа к эксклюзивным продуктам, которые нельзя найти в других онлайн-платформах. При регистрации на платформе или в общении с другими пользователями, не раскрывайте личные данные и придумайте отличающийся от логина никнейм или псевдоним. Для обеспечения безопасности аккаунта рекомендуется задать пароль длинной 8 символов или более.

ссылки на мега дарк:https://mega-active-links.com
mega com:https://xn--mg-sb-6za9404c.com

, ссылка на мега маркет odpovědět

Moderator!

С [url=https://xn--megsb-l11b.com]мега даркнет[/url] Вы забудите о бесконечных усилиях - релакс и удовольствие ждут вас прямо сейчас, без лишних поисков! Мы разработали платформу, где вы с легкостью отыщете интересный контент и сможете насладиться заслуженным отдыхом. Присоединяйтесь к <a href=https://xn--megsb-l11b.com>мориарти сайт mega</a>!

мега через тор:https://xn--megsb-l11b.com

, mega dark market odpovědět

Hi all! My name is Moderator Read:

[url=https://xn--meg-sb-dua.com]ссылка на мега тор[/url] - это огромная анонимная торговая площадка с обширным выбором товаров и услуг в России. Вам доступны сотни категорий на платформе, где вы найдете множество предложений от различных продавцов. Главное - подобрать подходящий вариант, сравнить отзывы, объем продаж и другие особенности. Затем оформите заказ и ожидайте его быстрой доставки. Важно отметить, что платформа обеспечивает анонимность и безопасность каждого пользователя, и вы можете доверять этому проекту. Вот ссылка на [url=https://xn--meg-sb-dua.com]ссылки на мега дарк[/url]. Это действующее зеркало <a href="https://xn--meg-sb-dua.com">mega ссылка тор</a>, которое можно использовать для покупок. Поэтому переходите на сайт и окунитесь в мир тысяч товаров и услуг. При возникновении любых проблем администрация проекта окажет вам поддержку и поможет их решить.

http mega sb:https://xn--meg-sb-dua.com

, ссылка на мега тор odpovědět

Hi all! My name is Admin Read:

Виртуальные миры готовы открыть свои двери для вас на [url=https://xn--mea-sb-j6a.com]mega darknet market[/url]! Станьте героем захватывающих историй, погрузьтесь в адреналин игр и соберите незабываемые впечатления. Откройте для себя новые горизонты с <a href=https://xn--mea-sb-j6a.com>сайт мега мориарти</a> уже сегодня!

мега сайт даркнет ссылка:https://mega-active-links.com
мега сайт тор:https://xn--mea-sb-j6a.com

, muestras gratis mexico odpovědět

muestras gratis mexico <a href="https://tadalafilise.cyou/">buy tadalafil citrate liquid</a> cialis side effects

, cialis viagra levitra odpovědět

cialis viagra levitra young yahoo <a href="https://tadalafilise.cyou/">viagra c20 cialis</a> viagra in canada pharmacy

, cialis 20 mg farmacia odpovědět

cialis 20 mg farmacia online <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis tadalafil</a> buy generic tadalafil

, мега сайт даркнет ссыл odpovědět

Moderator!

[url=https://xn--mea-sb-j6a.com]ссылка на мегу через тор[/url] – это оптимальный выбор для онлайн-покупок и продажи товаров на платформе. [url=https://xn--mea-sb-j6a.com]мега даркнет ссылки[/url] заслуженно считается самым крупным и популярным анонимным торговым местом в СНГ. Здесь вы обнаружите обширный выбор магазинов из разных стран, предлагающих широкий спектр товаров. Независимо от того, что вы ищете, [url=https://xn--mea-sb-j6a.com]mega ссылка[/url] является идеальным местом, где вы найдете все, что нужно, и даже больше, чтобы удовлетворить ваш вкус.

мега сб ссылка:https://mega-active-links.com
официальная ссылка мега:https://xn--mea-sb-j6a.com

, mega dark odpovědět

Hey, everyone! Allow me to introduce myself as Admin Read:

Что такое http mega sb!? Революционный маркетплейс для анонимной онлайн-торговли. Те, кто хоть раз в своей жизни побывал в альтернативном мире интернета осознают, как необъятен мир темной паутины. По сути, это аналогичный интернету, который мы знаем, только улучшенный — независимая площадка без регулирования и ограничений. Здесь, на [url=https://xn--meg-sb-dua.com]mega dark[/url] в скрытом интернете, существует множество разнообразных ресурсов, как плохих, так и хороших, качественных и не очень. Каждый выбирает для себя то, что соответствует его предпочтениям. Войди в мир безграничных наслаждений и исключительных эмоций – присоединяйся к <a href="https://xn--meg-sb-dua.com">мега сайт даркнет ссылка</a>!

ссылки на мега дарк:https://xn--meg-sb-dua.com

, mega тор odpovědět

Admin – “:

<a href=https://xn--megsb-l11b.com>мега дарк нет</a> - это огромная анонимная торговая площадка с обширным выбором товаров и услуг в России. Платформа предлагает широкий выбор категорий, в которых вы обнаружите предложения от многочисленных продавцов. Главное - подобрать подходящий вариант, сравнить отзывы, объем продаж и другие особенности. После этого просто оформите свой заказ и получите его в кратчайшие сроки. Важно отметить, что платформа обеспечивает анонимность и безопасность каждого пользователя, и вы можете доверять этому проекту. Вот ссылка на [url=https://xn--megsb-l11b.com]мега дарк нет[/url]. Воспользуйтесь этим доступным зеркалом [url=https://xn--megsb-l11b.com]ссылка на мега маркет[/url], чтобы безопасно совершать покупки. Поэтому переходите на сайт и окунитесь в мир тысяч товаров и услуг. При возникновении любых проблем администрация проекта окажет вам поддержку и поможет их решить.

меги официальный сайт цены:https://xn--megsb-l11b.com

, mega мориарти odpovědět

Hi all! My name is Moderator Read:

При осуществлении поиска в онлайн-пространстве, пользователь интернета всегда сталкивается с торговой площадкой [url=https://xn--mg-sb-6za9404c.com]ссылка на мегу через тор[/url]. Идеальный партнер для мгновенных и безопасных онлайн-покупок: мы предоставляем возможность совершать быстрые и безопасные покупки без лишних хлопот. На странице [url=https://xn--mg-sb-6za9404c.com]megasb com[/url] представлено обширное разнообразие уникальных товаров, которые невозможно найти в обычных интернет-магазинах. При регистрации на платформе или в общении с другими пользователями, не раскрывайте личные данные и придумайте отличающийся от логина никнейм или псевдоним. Важно использовать пароль, состоящий из 8 и более символов, чтобы обеспечить надежность вашего аккаунта.

мега даркнет маркет ссылка на сайт:https://mega-active-links.com
мега даркнет маркет ссылка:https://xn--mg-sb-6za9404c.com

, cheapdrugsdarkmarket odpovědět

https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/gumbo-the-little-pot-of-gumbo-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/wholesale-polkadot-chocolate-bar-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/georgia-pie-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/rainbow-sherbert-11-weed-strain-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/grapes-n-cream-solventless-gummies/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/highatus-lorange-sour-gummies/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/trrlli-strawberry-puff-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/nerd-ropes-candy-edible-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/stoner-patch-dummis-500mg-thc-edibles-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/weedtarts-edible-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/medicated-jolly-rancher-gummies-sours-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/gas-heads-xtreme-bites-rainbow-berry-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/doritos-tortilla-chips-edible-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/cereal-bars-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/errlli-sour-worms-600mg-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/trolli-apple-os-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/trolli-rick-and-morty-gummies-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/fritos-original-flavour-corn-chips-500mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/fruity-pebblez-treat-500mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/caribo-worms-600-mg-thc-gummies-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/reeferz-cupz-minis-600mg-thc-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/one-up-edibles-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/skittles-edibles-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/airheads-edible-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/doritos-nacho-cheese-flavored-tortilla-chips-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/nerd-ropes-candy-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/wonka-bar-edibles-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/buddy-charms-flavors-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/heavy-hitters-gummies-strawberry-storm-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/chuckles-gummy-worms-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/cheetos-crunchy-cheese-flavored-snacks-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/trips-ahoy-cookies-thc-edibles-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/forbidden-fruit-muha-meds-cart-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/la-confidential-muha-meds-cart-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/actavis-promethazine-codeine-cough-syrup-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/tris-cough-syrup-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/wockhardt-promethazine-syrup-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/quagen-codeine-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/amanita-mushroom-gummies-5-pack-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/exotic-a22-strain-mushroom-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/buy-one-up-mushroom-bar-2/
https://cheapdrugsdarkmarket.com/product/tri...

, Dermofasciectomy: a... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Accaxi</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Okiluduf</a> xcg.wasz.kpsold.pedf.cuni.cz.hcv.kn http://slkjfdf.net/

, Complications perfo... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Ijivufe</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Atiporuxo</a> zke.yhct.kpsold.pedf.cuni.cz.jsw.ba http://slkjfdf.net/

, flooded packs odpovědět

https://floodedpacks.com/shop/
https://floodedpacks.com/product/biscotti/
https://floodedpacks.com/product/lava-cake-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/og-kush-premium-og-cannabis-strain/
https://floodedpacks.com/product/sundae-driver-cannabis-strain-sundae-driver/
https://floodedpacks.com/product/mimosa-cannabis-strain-mimosa/
https://floodedpacks.com/product/strawberry-banana-strain/
https://floodedpacks.com/product/gushers/
https://floodedpacks.com/product/mac-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/chemdawg/
https://floodedpacks.com/product/afghan-kush/
https://floodedpacks.com/product/thai-stick-marijuana-strain/
https://floodedpacks.com/product/tangie-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/aka-nyc-sour-diesel-new-york-diesel-soma-sour-diesel/
https://floodedpacks.com/product/strawberry-cough-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/gelonade-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/banana-puddintain-premium-bud/
https://floodedpacks.com/product/krypto-chronic/
https://floodedpacks.com/product/sensi-star-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/super-silver-haze-aka-ssh-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/moonbow-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/aka-skittles-skittlz-island-zkittlez-weed-strains/
https://floodedpacks.com/product/dawg-breath-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/dream-beaver-tail-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/area-41/
https://floodedpacks.com/product/platinum-kush-breath-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/the-judge-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/nuketown-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/apples-to-apples/
https://floodedpacks.com/product/super-boof-aka-superboof-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/blue-dream-weed-strain-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/gmo-cookies/
https://floodedpacks.com/product/wedding-cake-marijuana-strain-aka-triangle-mints-23/
https://floodedpacks.com/product/gorilla-glue/
https://floodedpacks.com/product/sherbet-aka-sherbert-sunset-sherbet-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/cereal-milk-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/slapz-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/peanut-butter-breath-weed-strains/
https://floodedpacks.com/product/banjo-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/gary-payton-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/orange-creamsicle/
https://floodedpacks.com/product/aka-runtz-og-gelato-zkittlez-weed-strains/
https://floodedpacks.com/product/crescendo-rbx1-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/dosidos-aka-dosi-do-si-dos-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/white-widow-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/sfv-og-weed-strains/
https://floodedpacks.com/product/animal-mints-hybrid-cannabis-strain/
https://floodedpacks.com/product/animal-mints-hybrid-cannabis-strain-2/
https://floodedpacks.com/product/sherbacio-weed-strain/
https://floodedpacks.com/product/georgia-pie-weed-st...

, Inflammation: textu... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Ahijmesi</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Acuzape</a> vey.xuun.kpsold.pedf.cuni.cz.rzs.md http://slkjfdf.net/

, http://casino2star.co odpovědět

<a href="http://casino2star.com/">casino</a>
<a href="http://casinomalpasgiris.net/">casino</a>
<a href="http://ccpoker.org/">casino</a>
<a href="http://clommid.com/">casino</a>
<a href="http://fidatideicasinoonline.com/">casino</a>
<a href="http://finside.io/">casino</a>
<a href="http://freebetweb.com/">casino</a>
<a href="http://idrpokerqq.club/">casino</a>
<a href="http://lottovip8.com/">casino</a>
<a href="http://prednisolone1.com/">casino</a>
<a href="http://sgsongonlinecasino.com/">casino</a>
<a href="http://slotsofvegasx.org/">casino</a>
<a href="http://viagraopharmacy.com/">casino</a>
<a href="http://viagravrx.com/">casino</a>
<a href="http://idnblackjack.xyz/">casino</a>
<a href="http://play-huge-lottos.com/">casino</a>
<a href="http://poker88idrqq.com/">casino</a>
<a href="http://hiltonbetgiris.org/">casino</a>
<a href="http://melbetplus.com/">casino</a>
<a href="http://situsslots2020.net/">casino</a>
<a href="http://rumahpoker.online/">casino</a>
<a href="http://caradaftarsbobet.review/">casino</a>
<a href="http://poker357.com/">casino</a>
<a href="http://acyclovir360.com/">casino</a>
<a href="http://agendominopoker.com/">casino</a>
<a href="http://albuterol36.com/">casino</a>
<a href="http://bandarsbobet.pro/">casino</a>
<a href="http://bedavaslotoyna1.com/">casino</a>
<a href="http://buytadalafilx.com/">casino</a>
<a href="http://buyviagratb.com/">casino</a>
<a href="http://casino-top3.site/">casino</a>
<a href="http://viagracheapx.com/">casino</a>
<a href="http://judi-slot.link/">casino</a>
<a href="http://betpasgo.com/">casino</a>
<a href="http://jokergamingslot.shop/">casino</a>
<a href="http://genericviagradiscount.com/">casino</a>
<a href="http://cialisxgeneric.com/">casino</a>
<a href="http://genericsildenafilx.com/">casino</a>
<a href="http://buytadalafiltab.com/">casino</a>
<a href="http://beonlinecasinoslots.com/">casino</a>
<a href="http://sbobetcasinos.com/">casino</a>
<a href="http://melotto996.com/">casino</a>
<a href="http://vuibet.net/">casino</a>
<a href="http://onlinecasinoslots888.us/">casino</a>
<a href="http://online-casino24.us/">casino</a>
<a href="http://fsviag.com/">casino</a>
<a href="http://royalsupercasino.com/">casino</a>
<a href="http://pokervita.live/">casino</a>
<a href="http://casinosite88.xyz/">casino</a>
<a href="http://onlinecasinoer-bonus.com/">casino</a>
<a href="http://anadolucasino.club/">casino</a>
<a href="http://arcadacasino.com/">casino</a>
<a href="http://idn-slot.org/">casino</a>
<a href="http://main-slot.com/">casino</a>
<a href="http://slotsonlineforrealmoney.com/">casino</a>
<a href="http://walloniepoker.net/">casino</a>

, Exercise, first-lin... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Esoyro</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Eyayar</a> pyl.egiw.kpsold.pedf.cuni.cz.jny.lg http://slkjfdf.net/

, The medically: hype... odpovědět

http://slkjfdf.net/ - Ezilum <a href="http://slkjfdf.net/">Anloyof</a> qlw.lrmv.kpsold.pedf.cuni.cz.hhk.ku http://slkjfdf.net/


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 199